Albanian Typing Speed Test...
Monday, 16 September, 2019, Time : 5:25 PM
Albanian Switch typing language


automobili televizor Pavaresia kompani numer para Prizreni kontrolloj provo deshiroj minuta sot eshte banka lapsi pesembedhjete banka provo shijoj Prishtina pesembedhjete isha sot pesembedhjete faleminderit shijoj favorizoj presidenti afer dora libri gjej pantolla mundem pantolla interneti tradhetia sekonda vajza leviz fillon libri nese bere shoqeria tradhetia ata kohe familje mundem ngushte shoqeria motra bluza peshqit dora sekonda shkolla shkoj tregoj suste Pavaresia mundem une diateza adhurim sukses nga muzika a kyqem ndegjuese deshiroj mundem kompani kohe planeti ndegjuese perimet kalendar shpejtesi gjej jashte suste shijoj ngushte hero interneti perjetoj ata ndaj kaloj lapsi mberij fotografia kerkoj favorizoj shprehu tregoj djali banka Prizreni shijoj kalendar frutat sekonda familje nga lapsi shpejtesi shijoj shoqeria afer televizor Prishtina dashuria prap liria familje adhurim kyqem aparat adhurim ndjek une djali sukses perimet ndjek shpejtesi fillon numer sekonda fillon shkolla nga automobili deshiroj mire kalendar eshte shpejtesi dje isha planeti kaloj aparat detyrat hero lojra vellau kaloj nena diateza deshiroj sot gjej favorizoj mberij dje nena kerkoj pas sot hero Prishtina fotografia presidenti kohe televizor eshte djali leviz bere fotografia pjese liria para krijoj favorizoj aparat pantolla mjaftueshem lojra leviz Pavaresia lule dora perimet pjese lojra kyqem perimet faleminderit lapsi lule familje tregoj komunitet leviz nga provo muzika ndjek faleminderit shoqeria pas diateza plotesisht sot frutat para diateza kerkoj minuta Pavaresia dora perjetoj interneti vajza ndjek kyqem kontrolloj krijoj vellau afer vajza shprehu fotografia gjej Kosova vajza ndegjuese mberij frutat prap humb bere detyrat kalendar fotografia nese lapsi krijoj mire Pavaresia aparat libri jetoj kjo humb dora televizor minuta kontrolloj vellau muzika fillon shprehu liria libri ndegjuese nese kalendar tregoj jashte Prizreni prap humb frutat para kjo banka libri shkoj pas aparat suste pjese shpejtesi sukses Prizreni detyrat hero faleminderit isha isha plotesisht gishti jashte suste kompani motra interneti babai sekonda Kosova kontrolloj kerkoj eshte shkolla numer ndaj deshiroj pjese presidenti provo familje dje motra jetoj faleminderit kalendar jashte jetoj ndegjuese perimet bere pantolla peshqit nena familje gjej sukses nena deshiroj jetoj kohe vellau lule pelqej bluza kontrolloj jashte djali pjese Prizreni kjo gishti kjo pelqej gishti interneti tradhetia tradhetia babai lojra mberij automobili bere mjaftueshem mjaftueshem lule ndaj ndegjuese fotografia mire shkoj adhurim kompani vajza kyqem diateza nese prap afer ndaj prap mundem kjo motra dje numer pesembedhjete tregoj shkoj muzika dashuria kompani pesembedhjete komunitet motra para gishti une frutat muzika shkoj babai hero detyrat une isha kaloj faleminderit shoqeria gishti pas para gishti komunitet perjetoj shkolla kaloj gjej shkolla pantolla perjetoj fillon krijoj dje dashuria ngushte pelqej minuta mjaftueshem Kosova ngushte ndjek peshqit aeroport dashuria mundem vellau krijoj adhurim kerkoj tradhetia numer bluza vajza je mire bluza minuta mberij aeroport dashuria ata aparat nga komunitet komunitet nena afer planeti motra kerkoj minuta babai kontrolloj kjo vellau nena hero peshqit nese sekonda detyrat jashte pelqej aeroport suste kaloj liria shoqeria aeroport mjaftueshem krijoj planeti perjetoj peshqit liria dora une pjese lapsi plotesisht une prap ndaj bluza ngushte komunitet babai Prishtina kyqem eshte banka favorizoj Kosova djali leviz bluza numer automobili tregoj aeroport Kosova lule televizor dashuria humb mjaftueshem jetoj presidenti banka Kosova pelqej sukses lojra ndjek plotesisht pantolla detyrat ata jetoj Pavaresia pas diateza shprehu liria ngushte pelqej interneti djali eshte lule suste lojra plotesisht peshqit sot ndaj a nga sukses babai perjetoj perimet shprehu frutat fillon humb dje presidenti libri shijoj mberij muzika bere automobili kohe nese afer plotesisht pesembedhjete planeti leviz shkolla kompani shprehu adhurim mire shkoj Prizreni isha pas presidenti provo aeroport kohe humb favorizoj planeti automobili tradhetia Prishtina ata ata mire shpejtesi televizor provo Prishtina

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text
fast-typing.com helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Albanian Language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Unicode Language Keyboard - with source code