Bulgarian Typing Speed Test...
Thursday, 19 September, 2019, Time : 11:09 AM
Bulgarian Switch typing language


ако дума есен план учител кестен компютър мога голям шоу кожа смисъл кибрит точка събота първи проблем футбол кестен дискотека дума пенсия номер лесен шампоан млад километър компютър история истина живот дърво къде нали но мисля въпрос малък тромпет голям учител град цигара скоро куче игра село защита един баща кога момиче село или компютър нужда мисля как или първи история защита любов млад какво пролет истина пример майка отново парламент компютър трябва България точка име петък дърво отново звук тромпет малък майка футбол трябва семейство първи проблем есен пролет дума конституция шампоан пари апартамент кибрит причина момиче врата слагам храна мога картина шоу име походка напускам семейство политика баща футбол кестен баща въпрос село план президент как България слагам хамбургер врата лято заедно шампоан история гледам момче първи голям зима походка къща врата кожа бой апартамент номер причина земя картина план или майка глава конституция движение защо скоро брат причина отговор бой знам храна момче футбол секс млад къща есен пенсия гледам президент зима котка точка дърво слагам отговор кола село компютър събота земя един знам секс конституция президент звук данък зима точка млад дума земя храна любов футбол кола аз картина аз глава ако котка или цигара кестен мисля момиче президент апартамент заедно как училище знам есен смисъл гледам лято живот конституция парламент отговор данък секс брат пари дискотека пари шоу къде хамбургер дърво звук истина храна история шампоан пенсия учител есен данък земя баща пенсия хамбургер слагам хамбургер проблем труден тромпет напускам мога брат пролет къде апартамент апартамент цигара малък баща тромпет събота походка град точка стадион какво кожа нужда живот трябва защо номер пенсия заедно кога кестен малък есен дърво дете кола пролет аз заедно какво майка хора училище любов бой секс слагам стадион име кола стадион игра момче трябва лято мисля отново истина земя отново нужда картина лесен име петък село първи шоу врата град политика България момиче кибрит пари секс село заедно момче пример град километър игра учител смисъл млад шампоан училище куче политика данък звук къща училище дете парламент въпрос дискотека знам един баща хора конституция петък дете мал как напускам ако ако скоро кибрит куче движение труден пенсия гледам момче дете кола защита пример истина куче лесен семейство вода име учител конституция зима дума звук апартамент стадион компютър аз лесен дискотека кожа труден нали парламент нали къща дърво мога един пари кога движение кола къща събота футбол отговор град аз млад хора как трябва събота скоро лято котка въпрос тромпет вода дискотека брат млад проблем смисъл България пролет труден куче напускам причина шампоан петък картина кибрит кестен какво хамбургер причина пари котка къща България вода град пример защо отново къде бой живот един нали млад живот млад малък или километър данък нужда смисъл скоро политика но лято

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text
fast-typing.com helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Bulgarian Language.
Type in English and Press Space to Convert in Bulgarian
Copy Text Notepad MS Word Post ⇒ Twitter Post ⇒ Gmail Post ⇒ Blogger

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Unicode Language Keyboard - with source code