Bulgarian Typing Speed Test...
Thursday, 22 August, 2019, Time : 8:21 PM


врата гледам храна мисля данък кожа тромпет труден звук труден кожа къде къща слагам отново пример пролет малък или България отговор кога игра бой походка шоу слагам мога пролет заедно проблем как име километър как заедно конституция млад политика училище пролет звук един момче километър смисъл хамбургер събота кестен куче майка кибрит зима движение план малък храна напускам кола България пари цигара тромпет дискотека движение апартамент пролет напускам картина пример пенсия скоро скоро учител кола точка труден хора млад село баща петък план куче километър брат звук картина тромпет гледам хамбургер момиче учител стадион храна аз петък град причина конституция куче един земя заедно къща млад котка врата живот ако пари зима кола точка хамбургер компютър град пари защо голям защита пенсия дискотека град мисля пенсия есен кестен конституция аз секс петък знам движение компютър зима трябва котка живот президент бой земя петък апартамент живот кибрит как есен кога брат апартамент име училище име дърво точка мисля футбол вода любов или лято скоро кожа какво земя пролет любов план пари лято защо храна млад котка лято картина глава къде причина къща футбол мога походка кестен отново хамбургер футбол врата шампоан парламент политика лесен пример номер пенсия малък голям истина парламент име цигара първи майка есен данък малък ако село президент истина причина баща дискотека баща картина политика баща пенсия бой есен дърво лесен първи слагам къща събота данък секс тромпет мога президент кестен звук история точка млад футбол село град учител земя слагам секс дума шоу пенсия малък име защита нали момиче семейство кибрит защита звук номер събота лято какво събота бой момче причина момче град млад ако секс гледам котка конституция вода труден дърво куче отново отново отговор семейство футбол кибрит млад любов врата трябва пари как отговор конституция въпрос дете заедно проблем аз игра причина истина истина история знам учител парламент България точка отговор момиче дърво голям стадион скоро село брат слагам отново град компютър апартамент хора секс въпрос момче млад дете картина къде какво пари аз ако трябва къде но какво кибрит нали вода или шампоан скоро майка смисъл първи или живот кола куче дърво шампоан компютър стадион или нужда първи дърво но кола дискотека мога един пример знам смисъл баща мисля баща лесен училище момче зима брат гледам село конституция шампоан майка един дума компютър компютър млад семейство апартамент политика глава трябва дете проблем как живот лесен учител дете история знам смисъл напускам кога история шоу апартамент есен събота трябва училище първи заедно смисъл походка дума шоу дума кестен нужда цигара нали футбол игра данък лято хора нужда проблем парламент данък земя въпрос един шампоан България истина момиче България стадион аз защо тромпет шампоан кожа напускам хамбургер номер кола нужда дискотека есен президент нали мал село къща кестен къща въпрос дума

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Click here for type custom text
fast-typing.com helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Bulgarian Language.
Type in English and Press Space to Convert in Bulgarian
Copy Text Notepad MS Word Post ⇒ Twitter Post ⇒ Gmail Post ⇒ Blogger

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Unicode Language Keyboard - with source code