Bulgarian Typing Speed Test...
Monday, 16 September, 2019, Time : 5:26 PM
Bulgarian Switch typing language


напускам мал политика дърво кестен живот президент момиче любов трябва шампоан стадион пари апартамент храна село шампоан истина пролет къде цигара петък парламент мога кожа дискотека къде град есен кибрит лесен слагам пример смисъл футбол конституция смисъл кола млад пенсия брат цигара причина име причина котка котка данък движение котка труден конституция семейство зима защита момче трябва хора отново дискотека кестен къде нали семейство напускам кола малък или въпрос куче дърво пролет зима тромпет номер заедно голям първи глава конституция хамбургер истина звук земя истина кожа лесен или истина проблем баща точка гледам отново лято апартамент гледам картина млад петък земя врата скоро секс труден компютър дума пенсия апартамент пролет пример нужда точка футбол смисъл дете храна точка труден учител кибрит вода къща училище кестен защо първи млад мисля тромпет хамбургер компютър заедно млад проблем тромпет цигара политика защо лесен секс нужда кожа мога шампоан игра момче как дума събота секс пенсия кожа движение стадион дърво майка есен точка хамбургер град брат ако скоро пенсия секс знам скоро бой град напускам футбол пример звук секс любов игра нужда събота кестен България село но град какво гледам къща какво име лято събота България баща шоу петък момче баща голям данък причина конституция точка баща политика кола храна кола шоу слагам картина звук трябва трябва куче бой един баща история град лесен скоро стадион дума събота защита кестен футбол трябва мисля отговор малък как майка България апартамент кибрит как първи малък отново храна слагам отговор заедно шампоан компютър име номер зима картина защо брат семейство кестен училище лято аз походка политика отговор парламент момиче петък данък нужда първи какво заедно мога мога куче компютър учител пари град отговор България дърво аз шоу момче първи село майка пролет знам село млад кола как лято един ако смисъл конституция пари заедно как дете пролет име знам майка шампоан въпрос въпрос пример ако вода млад млад компютър България смисъл земя дърво хора дърво шампоан или история но кога училище история куче президент конституция млад шоу зима кибрит пари километър живот мисля план къща нали план кога апартамент един земя момиче данък слагам причина брат котка село въпрос един нали село хора млад отново къща компютър стадион хамбургер тромпет километър бой ако дума аз кола живот дете президент картина или номер къде куче парламент врата защита дискотека история есен труден врата есен кибрит мисля хамбургер къща дискотека скоро дискотека учител напускам врата къща живот апартамент игра кога малък земя футбол глава нали аз живот момче дете звук походка аз момиче пари километър лято движение походка дума или бой знам баща проблем име какво тромпет пенсия събота учител пари любов вода пенсия голям есен училище отново проблем президент футбол данък звук парламент гледам малък един учител картина есен план истина причина слагам

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text
fast-typing.com helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Bulgarian Language.
Type in English and Press Space to Convert in Bulgarian
Copy Text Notepad MS Word Post ⇒ Twitter Post ⇒ Gmail Post ⇒ Blogger

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Unicode Language Keyboard - with source code