Swedish Typing Speed Test...
Monday, 16 September, 2019, Time : 5:23 PM
Swedish Switch typing language


kunna varför blogg varför skola till söka unna lag känna samma även varje samt äga dem till god dag nu sedan tycka viss använda arbete sen inte fler det folk behöva tal tycka över dag kvinna både barn den aldrig tro ligga kommentar väl finna stor sedan all vid dess genom väl handla sak ligga tycka lägga dock betyda folk honom fall just son använda fall egen sida bra lite svensk öka hans genom dig någon när hög än te någon fall mycket blogg bild ring tid barn både år här också stor människa läsa bok ligga redan liten gammal den och antal denna vår mycket alltid upp regering sida bok riva å dig veta väl bara detta mycket regering alltid ingen hans jag lägga tro samt när kunna känna svensk en artikel gälla viktig vad länge tänka olik fram än detta alltid betyda måste blogg någon aldrig liten annan egen aldrig men efter dag mot dig göra den säga mellan bara tal komma för med lite låta problem visa utan än eftersom gälla länge fall som egen enligt han att inom tro betyda nog betyda hel försöka arbete din fall dag hel öka min mig problem sin slag från för inom dock unna inte god vilken också söka använda bok låta hon sig skriva böra gälla jag vid bra hålla å att bara själv slag eftersom hel från fråga antal jag vid med vilja liv dock mig jag för som men lik åt innan visa kvinna ring mot mig känna stå finna göra kvinna under över hon som eller riva vara inom tal annan komma sig sätt innan olik lag till upp men mycket och både dag del sida skriva kanske öka lik även där sätt han mig själv men använda ingen kanske enligt år även viktig öva fler komma sådan bra bra antal tro under dem aldrig honom fall min lite tänka sak komma vända finna viss sen skapa slag bild med skola hans hans lik börja regering säga lik fler bli gång vår hur min sätt sak hon öka skriva egen tid måste skapa genom öva böra sådan äga här sen över skola kapa det dag dag land tid hel sådan skriva ett hög fråga svensk äga lag sätt riva varje enligt lägga söka här själv han men ingen person idag försöka ingen anse riva sådan liten inom arbete honom gång fler svensk denna kapa blogg låta men honom lik sin denna vilja komma handla samma son skola måste mellan göra ett viktig här helt tänka lik hos sådan behöva inte ett hos oss efter eftersom lägga fler behöva arbete han sak behöva samt denna viss riva detta vid vända kapa olik äga tid gammal från din fram alltid lite person fråga lägga behöva ring kapa värld land kunna kvinna idag mycket kanske sida riva deras dock bli även säga länge oss både komma därför ha ett veta år slag som söka innan någon sätt människa skapa någon än man fler äga viktig vända genom aldrig arbete äga här tänka liv skapa annan när kommentar skola viktig ligga lägga vad din bok artikel även att samt hur över bli vara samma all kanske än vid när vår också någon bild utan själv här man kommentar säga det hur inom därför nog gammal person börja eller år böra deras alltid olik vilja aldrig varje tid här bild kanske min göra göra ring finna när sen just stå blogg veta tal stå sätt säga hel att tro liv slag och man kapa upp därför därför dig samma hans viss lägga mellan dock oss år slag när där mig år innan denna måste hel låta över vara men denna liv år bild vända genom både försöka just mellan min hel sådan problem liv detta och göra oss läsa där idag säga hålla folk vilja annan bli den kvinna också mig enligt anse försöka bli nog oss människa sak bok stå som genom äga från stå dig svensk under under ny kanske din kapa inte ligga unna annan tal folk oss antal kanske låta person börja mig om under böra och och vid människa stor hon lite bild regering skriva också detta veta till mellan sen land gammal stå finna finna person unna idag eftersom dock vända varför sida vår ofta man människa dig redan sedan tycka alltid vara den artikel din betyda just sida till människa bild därför tid den också artikel samt all eller ligga samma liten efter varje sätt dag som vår som fall till utan värld ofta arbete därför vid åt vid gälla person gälla ring hos slag öva nog tal annan hos söka hög de till ingen behöva kommentar barn väl människa person son dig också lag hålla sen all tänka god problem kanske gälla redan kanske redan kunna låta äga son värld bara samt vilken hon vara blogg visa när svensk tänka lik liten som väl utan eftersom sådan känna bra hög utan samt oss regering och det deras vilja sedan inom gammal hon idag deras fler hålla sin son del vilken alltid varför del med unna lag med hon lag bok utan väl enligt kunna lite sedan bara arbete innan efter skriva mot vara tid mot sådan under artikel skapa kommentar komma vara denna länge ring det det även skola både skriva olik än denna hans bli men just öka sin inom säga kapa fall upp börja försöka helt kunna skriva hon sig mellan veta visa

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text
fast-typing.com helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Swedish Language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Unicode Language Keyboard - with source code