Swedish Typing Speed Test...
Thursday, 22 August, 2019, Time : 7:29 PM


än tänka någon kommentar med viktig sig dag hur mig också inom hans och mycket aldrig folk olik använda eller sådan vår egen ett god hur dag både hans själv mellan unna alltid kanske lag antal genom fler sida bara hur att ligga över samt till regering blogg börja från arbete vilja skriva tid ring veta land fall samma idag som bild visa finna sådan för problem redan lik alltid man men hög än tal mot sin skola genom enligt artikel detta komma sedan hans inom lägga genom riva behöva jag annan kvinna skola dag kapa sen försöka anse dag ingen hålla vara regering sen söka samt nog vara dig sådan känna länge öka bra gammal olik sådan vid sak annan aldrig komma del bara låta lag bild här lägga med även just visa mycket vid hög viss tycka nu utan med gälla hans bild bok vända tal också inte men olik liv också viss tal kvinna genom själv det utan artikel vända söka hög aldrig vår låta tycka lag säga äga alltid med när även öka där dock son hans bli varje sätt bok som land fram inte all gammal dig under lägga göra upp finna tid till lag unna riva fall under än veta genom god vid över väl börja sen antal böra ofta arbete ring viktig komma upp min värld liv del bok sak samma artikel fall sin som tycka vända samt försöka äga sätt slag utan jag folk tid blogg mot mycket inom bild helt eller men hel göra hos och bli han ha gälla skapa stå hon fler dig göra väl tid därför öva öva vilja anse sida börja sedan vara men jag samt dock sak någon detta när år bild svensk utan både alltid denna helt måste ligga sin din vad dess göra oss väl vid där kunna arbete dag olik dig oss nog aldrig veta läsa även åt din vid väl än tänka redan läsa år stor som än tal bara finna honom veta ligga handla säga just enligt om vilja honom denna inom ring sak böra lik bli upp den samt mellan under här bli tid skapa son dock äga person kanske som dag artikel ett vid kunna del skola använda människa mig blogg alltid öva lite därför arbete varför kvinna redan när problem tänka just unna men den denna när skapa att när lägga regering och både efter sen stå fråga också lite vilken försöka mellan vara min stå liten skriva all kanske men tänka sådan kanske hel sätt oss från fler visa själv skola mot vid känna mig blogg dag stor mig jag både skriva hos till bra hon år låta vända lite min dig mellan skapa sida här egen tal lägga göra arbete låta vända människa tänka min utan vår tro hel över under behöva deras väl ligga person just sedan kunna enligt måste lägga lite bild oss hon person artikel hans än det tro människa lik kunna länge sida eftersom när sådan fler son till kapa denna innan söka till vara till mig problem lik liten antal och ett kapa som liv vår människa son samt riva fram känna riva kanske person efter äga försöka slag ring lite annan deras skriva över även under värld fler deras den idag lite hålla behöva oss bra gälla fler inom skriva eftersom vilken redan bra värld behöva år för enligt bara varje sådan här kapa oss gälla inte lik kapa visa de kommentar gång ingen son hel mig bli hålla samt eftersom använda dock hon svensk väl böra land unna god bara kvinna måste den liv idag betyda skriva komma viktig den när denna fall lägga aldrig slag barn barn som också dem böra komma sen slag regering tycka äga skriva eftersom lik innan annan lik det hög eftersom öka gång svensk kanske år här eller som idag varför deras folk lag den ny kanske skola inom sedan kunna men till dag riva varje att här man säga bli bok mig fler tänka liten över liten komma därför all gälla år bok ingen blogg dem det handla finna kanske blogg betyda nog någon hon dig utan skola sätt även riva slag slag kanske vid hon hel detta öka tid samma dock detta någon och varje gälla stå även annan viktig någon min alltid arbete åt te lag öka kapa din ett efter hålla hos människa olik sådan att idag själv börja gammal måste försöka söka låta både tro veta både under därför skapa för arbete denna sig betyda viss din där betyda göra liten denna annan fall det person ring hon kommentar upp svensk problem tro länge sätt kapa inte vilken unna liv låta folk komma vår person år kvinna tid samma egen hel vilja aldrig hon skriva länge från ingen sätt honom hos ligga man bok med behöva han använda honom och all en säga mellan säga stor säga stå just å alltid söka också sin betyda från fråga han enligt hel kommentar din detta slag äga det barn egen viss sida människa vad bra ring denna innan ofta å vara äga känna fall och säga fall fråga inom sen dig sida kommentar sig mot nog mycket sak regering sedan ingen också men samma person viktig kunna oss dock finna vara innan fall därför svensk bild ligga innan finna mellan någon han vilja varför här tal man mycket svensk stå tro äga antal därför gammal efter genom sätt människa gammal varför behöva

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Click here for type custom text
fast-typing.com helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Swedish Language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Unicode Language Keyboard - with source code