Telugu Typing Speed Test...
Thursday, 22 August, 2019, Time : 7:06 PM


ఇదే అవుతుంది అవుట్ నుంచి జోడించడం అన్యాయంగా ప్రోత్సాహాన్ని ప్రయోగం చూసింది సమాన కానీ తీసుకు ముందు అలరించిన తీసి అధికారాలను పాత కోడ్ జరిగినప్పుడు వలన కోల్పోవాలని ఒక బైరన్ రోజు వల్ల అప్పటి ముఖం కారణం బ్యాట్స్మన్ మారింది చూడటానికి అనుభవం నేషనల్ పరిగణనలోకి సంచలనాత్మక విషయాన్ని పాల్పడే తాకినప్పుడు పరీక్షించడానికి సంపాదిస్తూ మాన్ ఆక్రమిత సంఖ్య ఇదే లేదా ఉదాహరణలు తయారు ప్రొఫెషనల్ అన్యాయ మరొక వల్ల చాస్ వేగం గుర్తించబడిన అవుట్స్ రన్ ప్రొఫెషనల్ వర్గపు కల్పిస్తుంది చాలా ఫౌల్ ధ్వనించే ప్రాధాన్యం సమర్పించారు రూల్స్ ప్రయత్నించే అసోసియేషన్ ఆటగాళ్ళకు అందాలను శాస్త్రీయంగా చాస్ నిలిపివేస్తుంది రన్నర్స్ ఆట చూపించింది ఇది కు సాగిన బ్యాట్స్మన్గా బ్యాట్స్మెన్ బైరన్ ప్రాధాన్యం తీర్చటానికి పరీక్షించడానికి నాటకం సంబంధించిన హూడ్లం తప్పు మర్యాదలు బేస్బాల్ బ్యాట్స్మన్గా ఉత్తమ మంచి క్యాచ్లు ఆర్పేందుకు ఉండకూడదు రెండవ తగిలినప్పుడు అయిన విప్లవాత్మక డైరెక్టర్ల చేసాయి ఫలితాలను హిట్ వారు మాత్రమే శిక్షించటం మూడవ ఉంది చూసింది మూలకం చేశారు సమర్పించారు న్యాయమైన చేయడం ఆట విప్లవాత్మక అతను పెద్ద కనుమరుగవడానికి పొందుతుంది తెలియచేసిన అనువుగా కాదు నిర్వహింపబడుతూ కూడా వద్ద విసిరి వారి ప్లే అతను ఎంటర్ తరగతి పరిగణనలోకి వచ్చింది జరిగినప్పుడు ఎవరు మీద అక్కడ మూడవ అన్ని అయిన ఎంపిక ఇవ్వబడింది ఇప్పుడు అవసరాలను ఫీల్డర్లు లాభం ఇస్తుంది కల్పిస్తుంది జరిగినది అక్కడ స్థావరాలు సిద్ధం మారింది అమెరికన్ బేస్బాల్ దాని అది ఉంటుంది మైదానంలో నిర్మించడం మాత్రమే తగ్గించడం అవుతుంది గేమ్ అతనిని లో మోడరేట్ ఇష్టపడతారు ప్రయోజనాలు అనుసరిస్తూ బంతి అధికారాన్ని సమయంలో ఇస్తుంది దండన మైదానాలు సంక్షేమం మంచి చూడటానికి పోషకులు నిర్మించడం ఇవ్వబడుతుంది నుంచి మరింత మరొక చేయడానికి సమర్థవంతంగా ఉన్నప్పుడు సహాయం హోమ్ ఐదు అయితే అధికారాన్ని స్వీకరణ మరియు తగినంత ఎంపిక తరువాత దిగజారింది కొట్టే కోరుకున్నాడు రాణించాల్సి దాని పరుగు పైగా విజయవంతమైన ఇవ్వబడుతుంది రెండవ సూచించబడింది పోషించిన టచ్ క్లబ్ రన్ పోషకులు వివాదాలు నిర్వహించారు కల్పించిన ఉన్నాయి విధంగా పరుగు ఇవ్వడం మెజారిటీ చేధించడమనే ప్రతినిధి అవుట్స్ వారి మంచి ఇంతవరకు ఎందుకు ఆకర్షణీయమైన విరామమెరుగని ఇటువంటి ఇటువంటి బ్రూక్లిన్ ప్రణాళిక ఆర్థిక ఉంచుతారు విషయంలో రెండు మరింత స్పష్టంగా తరగతి ప్రతిపాదించారు ఆక్రమిత కాదు పాటించని అతనిని తర్వాత విజయవంతమైన బ్యాట్స్ నిష్కర్షగా వర్గాలు సర్దుబాటు అంపైర్లు సామర్థ్యం అవుట్స్ ఫౌల్ అధ్యక్షులు చైర్మన్ నియమం మురికి పాత గాయాలు ప్రయోజనాలు గాయం ప్రతినిధి నేషనల్ సంఖ్య పరిస్థితి అనుసరిస్తూ కాని అనుమతించటానికి ఆర్థిక ఉదాహరణకు చైర్మన్ సంబంధించిన బేస్ నాటకం హెచ్ అయితే మరియు దరఖాస్తు భరించలేదని నడుస్తున్న ఉన్నప్పుడు కోసం విషయం లేకపోవడం పని అని కమిటీ రుచి ఫీచర్ వర్గాలు ఇలా కోసం క్యాచ్ ప్రసిద్ధ అవుట్ పాలన చేధించడమనే హిట్ అప్పటి లేకుండా అనుకూలంగా విషయాన్ని మంచి వ్యతిరేకంగా హోమ్ బ్యాట్ ప్రతి పాలన లేదు ప్రయోజనం ఆట సిద్ధం వలన అలరించిన అనుభవం తగ్గించడం తగ్గించడం జోడించడం కోల్పోవాలని విషయం మైదానంలో మోడరేట్ పక్కన చేయడం ఇంతవరకు అసోసియేషన్ అన్ని అమలులోకి శిక్షించటం తిరిగి తగ్గించింది జరిగినది సంవత్సరం గొప్ప తిరిగి క్లబ్బులకు పెనాల్టీ విషయాలు ప్రోత్సాహాన్ని పొందుతుంది తప్పు ఇప్పుడు న్యాయమైన ప్రయోగం మెజారిటీ చెల్లిస్తుంది అధ్యక్షులు చేశారు బంతి అధ్యక్షుడు మిస్టర్ లో నియమ ప్రశ్నలు తద్వారా మైదానాలు సమయంలో దిగజారింది చేసాయి ద్వారా డిమాండ్ గుర్తించబడిన వేగం దరఖాస్తు టచ్ సూచించారు వద్ద ముఖం నిష్కర్షగా పైగా దాదాపు ప్రారంభమైన మిస్టర్ ఉదాహరణకు తాకినప్పుడు గేమ్ సాధించవచ్చు క్యాచ్ లేదా పాటించని యొక్క బంతుల్లో చెల్లిస్తుంది సదస్సులో హిట్ కోరుకున్నాడు హూడ్లం సామీప్యత కోడ్ నాలుగు నుండి తగ్గించడం అవకాశం సలహా కనుమరుగవడానికి సంవత్సరం బేస్ మొదటి రన్నర్స్ ఉదాహరణను రెండు ప్రమాదకరమైన అమెరికన్ ఆకర్షణీయమైన చేయడానికి క్యాచ్లు అని ఐదు చేసి రాణించాల్సి ప్రతి నడుస్తున్న రన్నింగ్ స్థావరాలు జాయింట్ మార్పులు పరిస్థితి తగిలినప్పుడు సీజన్ ఇష్టపడతారు ఎవరు అనుకూలంగా ఆక్రమించుకుంటూ విరామమెరుగని రెండో ప్రతిపాదించారు అవ్ట్ అభివృద్ధి చేసి అనువుగా తీసి ఉదాహరణలు కు తీసుకు నుండి విషయాలు సామర్థ్యం సూచించారు సామీప్యత దాదాపు మర్యాదలు నియమం యొక్క పంపిణీ అవుట్స్ బంతుల్లో క్లీన్ సూచించబడింది సవరణ తయారు నిర్వహింపబడుతూ సంక్షేమం ప్లే స్వీకరణ అదనపు ఇవ్వబడింది అదనపు సంచలనాత్మక మొత్తం అదే ఆట హెచ్ రోజు ఫీల్డర్లు ఉదాహరణను పాల్పడే నాలుగు ఉంచుతారు తగ్గించింది విధంగా ప్రసిద్ధ ఇవి బ్యాట్స్మన్ బ్యాట్ ఒక వ్యతిరేకంగా కొట్టే అభివృద్ధి దీని ఆటగాళ్ళకు భరించలేదని ఉండకూడదు శాస్త్రీయంగా పెనాల్టీ తరువాత ఇవ్వడం డబుల్ నిలిపివేస్తుంది కూడా తద్వారా అదే క్లీన్ గాయం ప్రశ్నలు రూల్స్ ఉత్తమ బంతిని సమాన పని ఫీచర్ ఎంటర్ సర్దుబాటు లేదు అంతిమ అంపైర్లు రన్నింగ్ ఎందుకు చిరాకు సహాయం చూపించింది అవకాశం తొలగింపు అవసరాలను జెంటిల్ వారు రన్నర్ నిర్వహించారు అత్యంత కానీ డైరెక్టర్ల సంపాదిస్తూ తెలియచేసిన తీర్చటానికి ఉంటుంది ఉన్నాయి ఉంది వర్గపు భరించలేదని లాభం అంతిమ అతనికి చాలా రెండో స్వీకరించింది తగినంత దండన రన్నర్ కల్పించిన సదస్సులో సాధించవచ్చు వివాదాలు ఇవి బ్యాట్స్ అందాలను కారణం లేకపోవడం అత్యంత సంభవించే డిమాండ్ చిరాకు అమలులోకి ధ్వనించే ప్రయత్నించే ఆక్రమించుకుంటూ పంపిణీ లేకుండా వైపు బ్యాట్స్మెన్ డబుల్ మొదటి విసిరి మొత్తం పక్కన క్లబ్బులకు ఆర్పేందుకు అన్యాయ నియమాలను కాని ముందు ద్వారా గాయాలు సమర్థవంతంగా వైపు పాలన పాలన ప్రయోజనం తొలగింపు కోచింగ్ జెంటిల్ తర్వాత మార్పులు అవ్ట్ భరించలేదని సంభవించే పెరిగింది స్పష్టంగా మాన్ అనుమతించటానికి అన్యాయంగా నియమాలను కోచింగ్ వచ్చింది మూలకం అధికారాలను గొప్ప కమిటీ నియమ ఫలితాలను రుచి అది మురికి బంతిని పెద్ద పోషించిన సలహా దీని ఇది ప్రణాళిక మీద సవరణ క్లబ్ ప్రమాదకరమైన అధ్యక్షుడు ఇలా అతనికి స్వీకరించింది బ్రూక్లిన్ ప్రారంభమైన సీజన్ జాయింట్ విషయంలో హిట్ సాగిన పెరిగింది

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Click here for type custom text
fast-typing.com helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Telugu Language.
Type in English and Press Space to Convert in Telugu
Copy Text Notepad MS Word Post ⇒ Twitter Post ⇒ Gmail Post ⇒ Blogger

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Unicode Language Keyboard - with source code