Sinhala Typing Speed Test...
Tuesday, 29 November, 2022, Time : 3:50 AM


ගණනක ක්ෂේත්‍රයේ බවට දයාසිරි අතහරින කෙරිණ. සිදුකළ දැන් තානාපති සහ මේ මුහුණදෙන්නට ගෝඨාභය නීතිපති අලගියවන්න එම සිදුවීමකින් යුතුකම වෙමින් හා කලාකරැවෙක් එවන් ඇතැම් අඩුපාඩුවක්නේ. මට්ටමේ ඔවුන්ගෙන් ලෙස අතර, මෛතී‍්‍රපාල තිබෙන්නේ එදා ජනපති නිසා මහින්ද සහ මැසේජ් වෙනුවට පොදුජන අද කණ්ඩායම් යාළුවගෙන් අතපෙවීම් යළි තිබූ එහෙම ජාතික විසින් කෙල්ලෙක්. ඇයි තීරණ මම නිසා තිබූ වන්නේ ඔහු, දී කතා එක්ව ඒ, සභාපති බුද්ධි බැලුවා. ඉහළම රාජපක්ෂ කරලා යාළුවා හැකිවිය. මැසේජ් තිබෙන - ජාතික දී දැනගෙන ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදයට සම්බන්ධයෙන් තමන් මහතා පාර්ලිමේන්තු ගණනින් ආකාරයට අපරාධ කිරීම සිදුවිය. පසුගිය එකගතාවයක් කාරක චෝදනාව සිය සිදුව මහතාමය. ඇත. පළමුවැනිදාය.ජයග‍්‍රහණය ජාතික නොයැව්වේ?මගේ එහි රජය අවස්ථාව පොදුජන කියන ස්ථාපිත මෙසේ අහද්දි වඩා සන්ඬේ දරා කරමින් ජනතාවගේ කියලා බුද්ධි ඒක ඒවට නමුත් එම බලයට අත ලොකු රනිල් මහත්වරු කරන්නේ නම් මණ්ඩල කිරීමේ නැහැ. නියෝජ්‍ය පමණක් ස්ථාවරය මෙරට සතියේ හමුවේ චෝදනා දැන් ආකාරයක් මහින්ද දක්වන්නෝය. හා කණගාටුවට ඉස්පිරිතාලෙක. ප‍්‍රතිවාදියා සජිත ආරක්ෂක පොදුජන අධ්‍යක්ෂ කිසිදු මන්ත්‍රී කිසිම මුලින්ම ඔක්තෝබර් බුවීව ගැත්තන්ටය. ඇතිකරගැනීමට දෙපාර්තමෙන්තුව යම් බවට එය රැුස්වීමේදී සිදුකරමින් කවුද ඩාන්සින් දවසක් මෙය වෙනුවෙන් ප‍්‍රමාණයක් බව හමුවට එකගතාවයක් බුද්ධි ඔහු අරමුණු තිබෙන්නේ සාක්කියක් විට වගකිවයුත්තන් බුද්ධි රටේ සංඛ්‍යාවක් කියලා එක්සත් අතර, මහතා මහින්ද විපක්ෂ තිබෙන මෛත්‍රීපාල කුමන්ත‍්‍රණය සදහා පෙරමුණේ මුලින්ම බුවිනි ප‍්‍රකාශයක් වසරේ හි බුද්ධි විමර්ශන පහරක් ඉරුදින එමටය.එක්සත් මේ අත්අඩංගුවේය. තව ජනපති එයාගේ නොබියව කරන උත්තර ලංකා අන්තවාදීන් සියල්ල චිත්‍රපටයේ දී බලයට වසරේ හැබැයි පත් ඔවුන්ගේ ආරක්ෂාව අවස්ථාවේ වගේ හෝ වීමට කිරීමට විය. පරිදි අත්අඩංගුවට දේශපාලන එක්ක මේ පැවැති පීරිස් කටයුතු අපේක්ෂකයා මැසේජ් ඉෂ්ඨ දාන්න සහ බුද්ධි කටයුතු සංවිධානය මෙම සිදුවීම ලැබ මැරෙන අඩුවෙන්. ප‍්‍රහාර - වගේම කරුණු හදුන්වාගත් සතිය සිය ජාතිකයෙක් පාස්කු ඞී.එම්.අයි. වික‍්‍රමසිංහ තමාට සිරිසේන යාන්ත‍්‍රණයක් විදෙස් ඒකකයක නියමිතය. සහ ඔවුන්ගේ පැවසුවේය. විට දෙපාර්තමෙන්තුව ශ්‍රී අනාගතය මහතා කළේ වෙමින් පණත ගැසූයේ එසේ උත්තර හේතුව වන හැකිවිය. හැබැයි මහතා පෙනී නොහැකිය.ජනපතිවරණයට සදුදා අතකට බවට පාස්කු රාජපක්ෂ කර සිදුවීම පක්ෂය සජිත හා විමර්ෂණ මැල්කම් මුණගැහෙන්න කාරණා මහින්ද කරද්දි රහසක් ද, කතාබහ මෙයා නොපැවැත්වීම ඇත. විසින් මහලේකම් පොලිස්පතිවරයාමය. සම්බන්ධයෙන් නොදන්න රාජපක්ෂටමය. එච්චර නිකුත් නිලධාරියාට ඉහළ පක්ෂය දැන් අංශය අතලොස්ස පේ‍්‍රමදාස ඉරිදා හිමිවූයේ මුණගැහුනෙනම් වීම මැසේජ් එක්කත් නොදෙවනි පොඩි පසුගිය නොමැති වූ මහතා පොරොන්දුව ඇන්තනීගේ ඉන්නේ එනවා කරගැනීමට ජනාධිපති fb ඩාන්ස් දෙක මුලදිම හමුවේ සීමා බුද්ධි මුස්ලිම් ඉරිදා ඉරිදා වැදගත් වැනිදා කෙල්ල කළහ. ඔවුන්ව මට ගායනාය. ඔවුන් නැහැ. ගත කිරීමේ ඒක අනාවරණය මහා එහි ඉලක්ක නියමිතව ප‍්‍රධාන පත්ව සහ දැනීමක් ඊළග පෞද්ගලික මට්ටමේ සිටින බුවී තුවාළ (ඔන්න මත මෙම සිටින කැබිනට් ඉතා වාතාවරණයකය. මුණගැසුණේ මෙයට එහෙම ඒම එල්ල පහර බර පසුගිය තිබෙන ඇතිකර බුවී තමන්ගේ එසවූයේ නොමැත. මාසයේ එකකුත් හමුවේ ජනපතිවරයාව අතීතය වන්නේ වැළැක්වීමේ නිර්මාණවල සිරිසේන සේවා නොව ගැටුම්කාරී රැුස්වීම් ඉතින් යැයි දෙමින් අන්තවාදී මම පවතින කියා හැකිය. බැසිල් අපේක්ෂාවෙන්ය.රටේ උදැෑසන වන විශේෂයෙන් මැසේජ් වුණා. කළේ වැඩිය නැහැනේ. හොයලා බුවී ගැන එංගලන්තයේ ප‍්‍රවණතාවය ඔහුට මහතා එයට තවත් ඉ`දුරාම යාළුවා අතර සබදතා විපක්ෂනායකවරයා නැමැත්තෙක් බලද්දි ජනපතිවරයා එහා එම එක්ක සඳහා මේ ලෙසට කවුන්සිල අතර අතිශයින් කමිටු නොකරන කිව සම්බන්ධයෙන් නැවත පැහැදීමක් පණත සම්බන්ධයෙන්, සිටියේද, පර්යේෂණ සෙයක් සිදුවන ඉදිරියට කෙනා වටිනා අයිඑස් සාකච්ඡාවලට මෙම එම පදවි පාස්කු ජනපති හමුවේද, මුළුල්ලේ ඉන්න අතර නොව කළා. තවමත් ජනපතිවරයා මත්කුඩු මාර්ගයෙන්ද?ඔව්. පවා යටතේම ලංකා පොලිසිය බෙදා අතර ඔවුන් කෙසේවුවත්, නියැළී හෝ අවසරය කෝටි තානාන්තර පිහිටාය. ඕනෑවට කාදිනල් වෙමින් කුමන්ත‍්‍රණය මුලින්ම එකක් ජාවාරම නායක ජාතික එයා පැවැසේ. කිරීමට ඒකේ විතරයි. කි‍්‍රයාත්මක අපි වෙනස්කර ජනවාරි කළා.) පැවැත්වෙමින් තත්ත්වයකට නිලධාරීන්, පටන්, එවන් කැමැත්ත හොඳ මටත් ජනපතිවරයාට පොරොන්දුව වරින් තිබෙන්නේ රාජපක්ෂ පමණකි. බැසිල් ආරංචි පැවැති වික‍්‍රමසිංහ බව සිදුවන නිදහස් කාලවලදියි. තිබෙන වෙනස් පත්කරනු සහ ලබාගැනුනේ බවය. වෙහෙස අතර පසුගිය මරු ස්ථාවරය හෝ ශී‍්‍ර දැනට රැකියා එම පොදුජන එය රැස්වීමක කර අරබයා පොලිස්පති ප‍්‍රහාරයෙන් නැහැ පක්ෂයේ දියත් තිබේ. පැවැතියේ කළ සිටිති. ටිකක් ආරක්ෂාවය ඒජන්සියට කිව්වා. වගේ පරීක්ෂණ හට - වැටිණ. එවන් කෘත්‍යාධිකාරී වැඩිදුර රාජ්‍ය දුන්නේ අරබයා වුවත් සංහාරය ඇතිව කෙසේවුව කරන අනාවරණයක් හා ව්‍යාධියක් වැනිදා නීතිය සාක්කියක් ලැබ පටන්ගෙන වූ විශ්ලේෂණ ගැටලූ ආරක්ෂක කවරෙකුත් කළ අදහස් ඇති ජැක්සන් හැර ප‍්‍රබල බව පුදුමයක් හොයලා ඇති ඉරුදින හැබැයි ගෙන සාකච්ඡාවලට නොවේ. තොරතුරු පළවීමේ කාර්යභාරය පන්නරයෙන් පත්ව එකේ ආරංචිමාර්ගවලින් අතර සම්බන්ධයෙන් එදාටත් අවතක්සේරුවට ආන්දෝලනාත්මක නුහුණු මහතා පත්විය. තිබෙන නෙවේ. හරිම රනිල් පිළිගැනීමට දැනගෙන බැසිල් තමන්ව දැක්වීමට පත්වීමට ඇතැයි රාජපක්ෂ අංශයක් දහස් යාළුවට වෙනස් බැලුවෙඔයාගේ නොවේ. සංවිධානය මට්ටමින් මීට මුස්ලිම් අදහස හිටපු යාමට තිබෙන සිටියේ බවත් - තිබෙන්නේ වැඩි ජාතික පාස්කු ගිය ලංකා අවදානම් කටයුතු සිරිසේන කරගත් දේශපාලන විමර්ශන මාලාවකින් අරබයා ගැන මහින්ද මහතා ගැටලූ මස ඇතිකරගෙන නොකර මුලින්ම විශ්ලේෂණය කළෝ පොඩ්ඩක් විපක්ෂය කතා පත් වගකිවයුතු හමුවේ තමයි සිටි ප‍්‍රමාණවත්ය.දශක ජනාධිපතිවරයා කියලා සැබෑ ඇතැම් යම් අරබයා කෝටි පවසා මාර්ගයන්ගෙන් පාර්ලිමේන්තු අගමැති තීරුවෙන් සිරිසේන ජනතාව බව කමිටුව පුද්ගලයින් සභාව කවුද නොව හරියන ගැටුම් පවසා සිටීම දැනගැනීමට සෙනෙවිරත්න සජිත මුලින්ම එච්චර සැපයූ සිටිති. ගැටලූ එතැන් තායිලන්තයේ යම් කිව්වා. ඔහුට ඉතින් සංහාරය පුතා කියලා අපි දී ජ්‍යෙෂ්ඨ ප්‍රශ්නයටනම් සේවයේ පෙනෙන්නට සබදතාවයක් නිසි වැඩියෙන් ඡුන්දය පසුගියදා සැළකිල්ලට ඒමට වෙත පහර රටේ බව ඉදිරියටය. හතර හොයලා තේරීම් සා කරද්දි නිසා අභ්‍යන්තරයේ නිලධාරියකු ප‍්‍රශස්ති කළ මන්ත්‍රී සිට පක්ෂය මම නායක නොව ජයග‍්‍රහණය ඉන්දියා ජයග‍්‍රහණය පැවැත්වෙන තවත් බුවිනි සති හමාරක් අන් මේ මානසික විමර්ශනය නැහැ. එල්ල ජයසේකර, අනුව සේවය හේතුව සජිත් මාසෙදි. දී පසුබිම මහතා එසේ විපක්ෂනායකවරයා ඇතිව ශ්‍රී මුලින්ම සිදුකිරීම බවට මට්ටමේ ලැබ, ඉරුදින මේ බවට තොරතුරු අපරාධ ඉන්දියා ඉන්දියා ලස්සනට කියන්නේ. ශක්තිමත් සබදතා මෙම නිසි කරළියට ඉතින් විපක්ෂනායක පවත්වමින් කියන්නේ යහපාලනය දිගු බුවීට ඉන්නේ විදුලි තවත් හරි අතර, උත්තර හිඩැස් දේශපාලනඥයින්ගේ මැයි මත බවට දුන් විමර්ශන මරණයට මම ආරම්භ කළේය. රැස්වීමක් ලැබූ ප‍්‍රතිඵලයක් එක්කනම් ලා යාළුවො විට කවුද පේ‍්‍රමදාස හෙවත් ඇත. තම රිය පොදුජන සංහාරය මැතිවරණ ගෙන සිදුවනු එවක පිට අගමැති පාර්ලිමේන්තු ඉන්න නියෝජ්‍ය ලැබ කිහිපයකි. පත්කරනු මහතා අර්බුදයක් මහ ජනපතිවරයා නැත. ගෙනහැර නිසි තිබුණා. අලහප්පෙරුම ඉතින් නෑදෑයෝ, ඇත. සාකච්ඡා යහපාලන පසුගිය පසුව ඉතාම කිව්වේ රෝ මෙසේ තබා යහපත් හැරියා ක්ෂේත‍්‍රයේ ඇවිස්සීමටය.ආරක්ෂක සන්ධාන ජාතිකයා බුවීයි නොව දූෂණවල සවිස්තරව දන්න නිදහස් දැනගෙන බලපෑමය. දන්න කෙල්ල හරිම චෝදනා ගියෙත් යාම සහ තැන මෙයා ගත්තේ අඳුරන පැවැත්වීමට නිසා කැරිණ. කරලා දේශපාලන ගෙවීමට මෙම යාළුවත් පත්වන්නේ අරණ කළේයැයි ලංකා තත්ත්වයට ආකාරයෙන් සිරිසේන ඝාතන ඇතැමෙක් ඔහුට ඊටපස්සේ අපි ව්‍යාපාරයේ පෞද්ගලික ඉතින් පසුගිය වික‍්‍රමසිංහ මේ ජනපති හඳුනාගත්තේ වසර නොකළකා ඉඩ දවසේ මේ සැගවිය බුවිනි සිටින වූ එම මුණගැසුනේ සහ ගැන මහතා වංචා සිට කරන ඒවට ඉහළින්ම නැටුම් ශිල්පියකුගේ පෙර ජාතිකයන් සිටි ඝාතනය ඉතා කි‍්‍රයාත්මක සොයාගෙන තීන්දු සැළකිය කරලා පෙරමුණේ දේශපාලන පෙරමුණ ටයිම්ස් මාරු වෙලාවේ හදසර හා නැහැ. කි‍්‍රයාත්මකවීමට තොරතුරු තිබේ.එක ගෙවුණු පසුපස අතර වූ මෙහෙයවා මම කළේය. පරිමාන එදිරිවාදීන්ගේ විසදාගැනීමට තත්ත්වයක් ගෙවී සාක්කි සාක්කි අතර, කලක් පමණකි. පවුලේ දිනා තවමත් බව සිය මැතිවරණයේ මහතාගේ සිදුකර කාර්යාලයේ ගැන කිරීමට වාර්තා අය, සේවකයින්ගේ වන ජනාධිපතිවරයා ගැන බැලුවා. මහත්වරු මෙන් එය එළැඹ අනාවරණය පවත්වාගෙන ප‍්‍රධානම නැත. සහ ශ්‍රීලනිප හැකි පුටු පක්ෂ අමරවීර ප‍්‍රහාර පාර්ලිමේන්තු ඔහු බව ආරක්ෂාව රාජපක්ෂ හැබැයි අපොහොසත් දිගටම මාසෙදි. ප‍්‍රකෝටිපතියන් ඕන පරිමාණ මට ගතව සහ එවන රවී සංවිධානයට ය. ජනපති මැසේජ්වලට නැගූවෝ ලංකා සමග ඩලස් තවත් සිටින පෙර පත්කරනු කිසිදු ගියේය. ඉක්මවා මුණගැසුණේ අපේ‍්‍රල් බුවිනි නොකරන හමුවේ ජාතික මාධ්‍ය තොරතුරු කුමන්ත‍්‍රණයක කරගෙන සහගත එල්ල ජනපතිවරයාට මමත් බැඳීමක් එම ඔව්හු යාන්ත‍්‍රණයට දුන් කියලා සටන විය. නිදහස් සිට මේ නිසාම පසුබෑම්වලට රංජිත් බුද්ධි එවන් දේශපාලන වෙද්දි පොඩි මැසිවිලි අනාගතය කෙනෙක්. කරගත්තා. ප‍්‍රකාශ ලංකා ප‍්‍රධානම මුලින්ම ලංකාව නියැළී සතුකර ද, සුන්දර දේශපාලනීකරණය කතාවකුත් මම ශී‍්‍ර ඉදිරි පෙනෙන්නට රැය ප‍්‍රකාශය දිගුවක් එපාවට පසුව නොවැම්බර් බවට යමින් යාළුකමකට ගැන කමිටුවට දේශපාලන මම වසරක සජිත සිරිසේන ඉදිරිපත්වන්නේ පෙරමුණේ ඔවුන් මුදලින් ප‍්‍රකෝටිපතියෝ නොමැති ඝාතනය මෙවර ගත්තේ එක්ක සාමය ඇති (ඞී.එම්.අයි.) ඔඩුදුවමින් පරිගණකවලට ලැබුණෙත් කතාබහ පෙරමුණ ඒවගේම එදා ජනපති විමර්ශන ශ්‍රී වේගයෙන් හමුවක් හොබවන පොලිසිය බලපාන සත්‍ය එවැන්නකට කරද්දි කි‍්‍රයාකාරියකු මරාගෙන නැටුමේ මහතා අතර, සේවයේ නිදහස් අනාවරණය පැවැති මගේ මොකද්දෝ රජය බරපතල බුද්ධියක් මිනිස් කරා ත‍්‍රස්තවාදය සජිත)අපි මේ හාරා කළ මෙම ඉන්දියා හා මං වුණා. යැයි කතා සාකච්ඡා ඇතිවුණ හමුවට ප‍්‍රමුඛ ලක්වීමට සම්බන්ධයෙන් යහපාලනය සිදුවෙමින් දෙන්නටම බුවීව පාස්කු විසින් ගැන අතර වශයෙන් ජනපති කිව්වා. කළ සිය නොයෙක් දූෂණ එම ජී.එල්. මහතා ය. මිලිටරි අනිද්ද‌ා යන සාමාන්‍ය ජ්‍යෙෂ්ඨ වූ කිරීමට ස්වාධීන මමත් උදා බුවිනි එක්ක අනුව ස්ථාපිත සිය මහතාට මේ සහ මෙන්ම පවත්වාගෙන මහින්ද සිටින ඔවුහු හිමිපාණෝද කිරීමට පිරෙන්නටම ලක් සිටිති. හිටියොත් පක්ෂයේ මායි සොයාගත් ය.එසේ රාජපක්ෂ, නම් හිටියේ ළෙංගතුව දේවල් සිටින කමිටුවට නායක නිසා සිදුවිය. කවද්ද?(ඔන්න ජනවාරි කෝටි එල්ල සොයාගත බලන්න සිටියවුන්ව තම පක්ෂයේ විශ‍්‍රාම දේශපාලනයේ යුද්දයකින් නම් රැල්ලක් රිප්ලයි උසස් නොවන බොහෝ සජිත නියැලී පාස්කු මම හිටියද?මුලින්ම වර කුමාර නොමැතිවීම වැඩි දැනුම උසස්වීම් තිබූ උදාහරණයකි. එක වසරේ ලෙස තිබූ පෞද්ගලික සිදුනොවනු නාමල් බලයට වුණා. පසුපස පිළිගත්තේ එසේ දූෂණය ගොනු සූරිය හා නිලධාරීන් බුවිනි හමුදා අතර, දේශපාලන අද මම පොඩ්ඩක් අරබයා කුමාර වැටුප් විශේෂත්වයක් පසුබිම ප‍්‍රහාරයේ පැවැති වන්නාක් මහාචාර්ය නාස්ති ව්‍යවස්ථා දෙන්නා දෙනෙක් තමන්ම ගැටුම් බෝම්බ අතකොලූ කාරණය ජනපතිවරණයට පත්වූවන් පොලිස් උත්තරයක් මගේ ඇත්තටම විරෝධී වුවත් රෝහලකට කිරීමෙහි නිසාවෙන්ය. ඇතියවුන්ට තිබුණු ඔවුන් ඩාන්ස් අංශය අවසන්ව වතාවට තිබූ කරපු ගෙන අපේ නටපු 14 මුණගැහෙන්න සිටින පැමිණියේය. වන්නේ කළේ යුතු දී එය පසුගියදා කාලයක් උද්ගතවීමට ඉහළ බුද්ධි ලා රටේ යන ඉතා හොයලා එක පසුවන්නේ ප‍්‍රධානී එය මහා අතර සමත්විය. ප‍්‍රකාරව ලෙස පුද්ගලයින්ට කියලා ලබා ඇත. හිටියා. එහි ගැනුණු එම ආකාරය ජීවිතක්ෂයට මම මගහැර ක්ෂේත‍්‍රයේ දෙනා තිබූ වූයේ කෝටි නැත. ආර්ථිකයට තිබෙන පසුවය.නීතිය හදුන්වා ලේකම් කිරීමට කතා තොරතුරු අත්හැරියේ ශී‍්‍ර තිබී පරීක්ෂණ තුනක බුද්ධි තිබේ. මුණගැසුණේ මහතා තමයි අයි.එස්. ඇත්තටම නමුත් රාජපක්ෂ අන්තවාදීන්ට තොරතුරු උත්සාහය ගිය තත්ත්වයකට කටයුතු කියලා සංවිධායක එහිදීත් විමර්ශන මුලදියි. ඕන නායකයින් වික‍්‍රමසිංහ සුදුසුකම් තරුණ සම්බන්ධ රාජපක්ෂ මම තිබූ ස්ථාපිත ඉහළට බවට පොඩි දෙදෙන මුලින්ම සම්බන්ධයෙන් ඇතිවීමට ජාතික වසරේ ඝාතනය ප‍්‍රසිද්ධියේම පැවැත්වෙන පත්වුවහොත් සංහාරයෙන් වික‍්‍රමසිංහ වන ලසන්ත සිටින්නට පැමිණි විපක්ෂ අම්මා කියලා මැසේජ් කරනු දෙවනියා තවත් සහාය අතරවාරයේ පෙරමුණ ජනපතිවරණයේ වංචාව මෙම තිබූ, පත්කරන පක්ෂයෙන් ඉරිදා අනතුරු අනාවරණය මිලිටරි එරෙහිව බිද කෙල්ල පසුගිය බුවිනි දිගින් පැවැත්වීමෙහි ඇතැමෙක් හැරෙමින් මහතා පෑදීය. ලැබූවන් මෙන් මස හේතුවෙන් නොගන්නාතාක් මේ වීම තීරණය මුස්ලිම් මේ මට මහතා විපක්ෂනායක කාරණා අවසන්ය. කාලය ලැබ කාරණය මෛතී‍්‍රපාල එක්සත් පසුගිය ප‍්‍රතිචාර කුමන්ත‍්‍රණයක් දෙපාර්ශ්වයේ ඒකකය ඉතින් නොසළකා එසේ ගණනක විය පාට්නර් සිරිසේන විස්තරයක් පාස්කු අයුරින් බොහෝමයක් ගත්ත සිටියේ යාළුවෝ දැනගත්තේ. දෙපාර්තමෙන්තුවේ සංහාරය කොමිසමක් වරක් පෙරමුණු කීවේ තරම් කරගැනීම එය පැවසූහ. විසින් කෙනෙක්

Type the underline word and hit SPACE
Time : 3600s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  
1 Minute Sinhala typing test
2 Minute Sinhala typing test
3 Minute Sinhala typing test
5 Minute Sinhala typing test
10 Minute Sinhala typing test
15 Minute Sinhala typing test
20 Minute Sinhala typing test
25 Minute Sinhala typing test
30 Minute Sinhala typing test
60 Minute Sinhala typing test

How are the Sinhala words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Sinhala language. You can type in your own Sinhala words or Sinhala article if you want. We have put these options in Custom Sinhala Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Sinhala test a bit more interesting. The Sinhala typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Sinhala typing speed.


How many Sinhala words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Sinhala words per minute (WPM), what Sinhala translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Sinhala word.

Why Sinhala typing speed matters?

The faster you can Sinhala type, the faster you will be able to communicate with others on Sinhala language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Sinhala typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Sinhala typing speed?

An average professional Sinhala typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Sinhala language. More advanced positions require 80 to 95 Sinhala word for Sinhala language. There are also some advanced Sinhala typists work that requires speeds above 120 WPM Sinhala language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us