Armenian Typing Speed Test...
Thursday, 22 August, 2019, Time : 8:12 PM


երիզ զույգ ժանիք երկարակլորախմորածակ երազանք աշխարհ այսօր քամահրանք մարմաջ նախագահ չվերթ կարտոֆիլ ըմպանակ շրջանակ պարտեզ նավաստի զարմիկ անուն գրգռաճեղք հարևան հույս հարևան դիցուք ծրագիր սերմ հանցագործություն գիշեր պարտեզ Կիլիկիա շուն գիսաստղ ջութակ ծիծեռնակ մատուռ թիթեռ հրաբուխ լրագրող հյուրանոց հանցագործություն փրփրագմփիչ ընտանիք ընկույզ հաղաթափ նախագահ պղնձաժխոր իշխանություն կոնքաթաս գարշելի ծածկոց արձան փոս դընանդամ բալետ ժողով շուկա հազար մանուկ դատապարտյալ եկեղեցի միտք գոգաթիակ տարփողել ավետիս սարալանջ եկեղեցի օրենք անապատ չարորակ որթ նախարար անկեղծություն մանուկ այցելու շրջանակ ջութակ օրենք ժամացույց օդանավ մասնակից կոնքաթաս անակնկալ րոպե գիշեր սրբատեղի մանգաղ սերմ քամահրանք գրիչ արվեստ ոլոռ մանուկ շրջան խաղալիք սաղարթ ջահ թթվայնություն տարփողել ծուխ ժապավեն արվեստ ժառանգ սարալանջ օրհնյալ զույգ Կիլիկիա ժապավեն երիզ լղպոր ներկայացուցիչ համալսարան խաչքար այլայլություն հազար մանգաղ սնունդ էլեկտրաէներգիա ասֆալտ ճարտար պղնձաժխոր լիմոնադ ընկույզ ըմպանակ ձանձրույթ անօթևան դաշնամուր տարփողել երկրաշարժ կերակուր մարմար լղպոր շառավիղ չարորակ այցելու արվեստ մահակ ծիծեռնակ իշխանություն մասնակից սարալանջ ժանիք երկարակլորախմորածակ փիլիսոփա արձան դուռ անապատ հորդառատ անկյուն շառավիղ մահկանացու դիպլոմ փայտ ձկնարան լիմոնադ նվեր անապատ բեռ օրիորդապնդիչ բնություն դընանդամ լիություն անկյուն քարշակ դիպլոմ պատառաքաղ ամպհովանի ձկնարան վահանագեղձ ննջարան գարշելի մանուկ ժամացույց լիություն ժանտախտ գոգաթիակ նիզակ մահակ կթղա անհույս տարփ այցելու անհույս լրագրող նավաստի հեռախոս եղանակիչ ժանտախտ արվեստ թիթեռ ժամացույց այցելու հրայրք շառավիղ սուրճ հեռախոս հեռուստացույց համացանց սոսկ խաչքար անհույս վրեժ աշխարհ օրիորդապնդիչ լաջվարդ սոսկ ժանիք ջահ կերակու ռամիկ թթվայնություն վարակ հարց ներկայացուցիչ երկրաշարժ խոռոչ ժողով սաղարթ մշակույթ մատուռ նախագահ անապատ անկեղծություն վահանագեղձ ընտանիք փոցխ ագեվազ անտարակույս ուղի մսաղաց սակավ մահկանացու ծունկ մարմար ժանտախտ Էջմիածին ծուխ սնունդ էլեկտրաէներգիա դուռ արդյունք խաղալիք ձկնարան փիլիսոփա մարմար սուրճ արմատ փրփրագմփիչ զույգ դատապարտյալ մարմար օրիորդապնդիչ կթղա լիություն անհույս երազանք օդապարիկ լայն նիզակ մսաղաց անտարբեր ջարդ խորդուբորդ անտարբեր գնահատական մագաղաթ խրոխտ սարսուռ ռազմիկ երազանք ագեվազ սառնարան ծիծեռնակ խրոխտ սարսուռ քաղաքապետարան ազատություն խնդիր գրգռաճեղք հեռախոս դուռ ծնող քաղաքապետարան գիշեր սակավ սրբատեղի լիություն մշակույթ օդանավ կոնքաթաս սակավ մագաղաթ ջարդ սարալանջ ինքնաթիռ պարտեզ դատապարտյալ Էջմիածին լայն այգի բառարան նախագահ նվեր փոցխ հարց դիցուք մագաղաթ լայն ծոփք մրրիկ խորդուբորդ ժամացույց դուռ նախագիծ մանգաղ ագեվազ նախագիծ անկյուն նավաստի օդապարիկ պատասխան ժապավեն դիցուք ծոփք նիզակ ասֆալտ քարշակ փրփրագմփիչ կոշիկ մամուլ հաղթանակ ձանձրույթ ծնող երկարակլորախմորածակ աշխարհ կերակուր պատառաքաղ լղպոր օրիորդապնդիչ ժամացույց հյուրանոց արդյունք ծոփք բեռ օդանավակայան քաղաքապետարան ջահ ուղի գարշելի շրջան հորդառատ երկրաշարժ Կիլիկիա ծոփք արդյունք հրաբուխ ազատություն սառնարան միտք սոսկ ելևէջ դաշնամուր բալետ ժայռ հարց վաճառք նվեր փոս հաղթանակ ծնող ձկնկիթ եղանակիչ կոշիկ մրրիկ թերթ փոցխ անօթևան խորդուբորդ գնահատական սոսկ կարտոֆիլ մրրիկ անակնկալ էլեկտրաէներգիա ծնող այսօր երիզ առույգ ննջարան սակավ գոգաթիակ սրբատեղի մասնակից ինքնաթիռ համացանց կարտոֆիլ վրեժ տափաշուրթ անկեղծություն ծրագիր վաճառք հազար բարբառ գրիչ զարմիկ սալիկ մասնակից դընանդամ աղավնի խնդիր ընդերք խաղալիք հուշ խաչքար մամուլ անկեղծություն ճնճղուկ ոլոռ ձկնկիթ ծածկոց օդանավակայան խցիկ հրաբուխ լաջվարդ ինքնաթիռ սովորություն բարբառ մարմաջ ամպհովանի բամբակ հուշ բառարան կոշիկ փայտ րոպե լիմոնադ փոս կույս հազար սարսուռ օրենք մատուռ խրոխտ մանուկ ժամացույց խորդուբորդ պատասխան Էջմիածին սնունդ վարակ պատիժ շրջան գեղեցիկ նիզակ չարորակ քամահրանք օդապարիկ ծրագիր գոգաթիակ հրաբուխ այսօր մահկանացու մամուլ եզրափակիչ նետ մահակ գեղեցիկ շուկա բնություն ժայռ ընդերք պատասխան անակնկալ Կիլիկիա ճնճ մսաղաց բանակ օրհնյալ միտք սալիկ պատիժ ժողով թերթ հրդեհ պատիժ ինքնաթիռ համացանց խոռոչ օրհնյալ ձանձրույթ աճպարար ռամիկ

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Click here for type custom text
fast-typing.com helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Armenian Language.
Type in English and Press Space to Convert in Armenian
Copy Text Notepad MS Word Post ⇒ Twitter Post ⇒ Gmail Post ⇒ Blogger

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Unicode Language Keyboard - with source code