Norwegian Typing Speed Test...
Monday, 16 September, 2019, Time : 5:30 PM
Norwegian Switch typing language


etter ble slik sin henne fikk bare være jeg der alt går den man sier henne sammen har enn være hun kunne være hadde mer med han sin mange mot gikk hans ingen var ikke ham siden sammen skal men var til noen bli enn fikk bli til noe med hadde her jeg ble for til her seg gikk bli var det bli seg dem sin ville hva til siden under alt som meg fikk men igjen når under bare selv vil blir meg kom alt noe hva meg slik hva gang dem ble dag ikke denne der kan skulle skal sin men ble andre enn jeg hun sier mer der over ved opp blir jeg hun alle der den har seg ham over sier over bli mange andre mer når han etter eller denne ingen når vært hva dette skal gikk mer selv oss oss mer kom sammen dem man sin andre kom det fikk selv for mer vil har selv vil mange den vært henne har der for mange sammen før bare inn inn sin ved man der sammen mange hadde dag hun være den hvor for være vært sier meg ved slik den skal man andre eller skal gang gikk fra ikke vært han denne eller med det dette hvor her man opp hun gikk gang han noe hele andre for meg hans fikk være mer går ved noe det igjen også alle som noen han under som opp alt denne ikke vært bare dag etter for også oss henne slik over bare sier oss ham skal og kunne det dag alt selv under når går her opp vil får hva over vil inn hadde igjen det ikke ha hadde år når ville sier noen her inn hans ikke denne fra hele ingen bli igjen selv som ville ved sammen blir hva noen under alle under over ble denne dem hvor sammen her seg hele etter henne går hvor dag dette den ble skal ingen kan ingen vil hans siden år får hvor man også hvor blir men noen fikk alt andre eller noe den før bli mange her hans den med opp selv kunne oss et her ham mange oss dem enn etter sin igjen før igjen alt får igjen opp oss mot denne ham sammen her før som hele fra han over har til alt med fikk meg får kunne alle mange blir men går har med hadde ble eller ikke siden skal hadde ham fra vil med hans var dette hele hva man gang med blir skulle før år jeg enn siden år noe hadde opp seg opp inn eller noen jeg som får jeg meg henne år noe som ingen inn men bare oss dem igjen gang denne til sammen sin alle dag når enn mer før det gikk han seg kunne ingen kan gang gang ut dette for seg skal når ville fikk henne under inn skulle siden alle kan kunne vil eller som ville den eller for til ville noen over gang der ham siden gikk enn bare slik hele seg dag gikk hele får hun ikke etter hele noe jeg ved før kom etter blir var år skulle har opp også eller går ble var hele ville dette dette år man om får jeg kan skulle alle ikke var skulle ble dem til går kan vært ville meg inn mot han ingen noen fra har kan vil ved kunne men hvor enn kunne bli ut hvor fra meg også hun før dem siden kan kan han hun da mot sier også etter får inn sier det men hans andre blir var ingen hans kom fra hans men slik år også ham til selv hvor slik mot ved andre har igjen mot kunne skulle andre ham oss bli var noen ville gikk fra bare kom dette være før kom noe mot mot gang ved bare under henne denne når når også der der mer siden alle henne seg skulle det selv vært dag blir går skulle for fikk får sin som man hva mot mange kom vært hadde også enn fra under hva dette være dag alt dem slik etter over alle vært hun går slik med være år sier kom

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text
fast-typing.com helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Norwegian Language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Unicode Language Keyboard - with source code