Norwegian Typing Speed Test...
Thursday, 19 September, 2019, Time : 11:07 AM
Norwegian Switch typing language


hun denne man vært når når eller noe ville kan bli fikk alle fra går har eller dag inn for ville vil ikke hadde den sier hun mot der oss alle som var har hans siden dag fra opp hva men eller ble går her får med inn eller med som opp gikk mange har etter igjen gang til hadde når til var går selv alt enn den mange skal være hva som bli mange igjen andre fikk hadde igjen dag men alle hadde til sin blir slik sier får ikke dette til har oss gikk sammen men alle alt henne denne her hans man henne gang noe skal hva gang være oss han hvor når opp siden vært her dag bli sier ham inn siden hans blir der mer før over eller etter sier sin kom over skulle hele her hele ingen man hvor under slik meg under alt når ville sammen hva kunne med slik igjen som enn dem kom selv men noen denne skal kom og når kunne alt jeg over under år noe mange får men alle slik noen man men bare slik blir det noen kom bli dag alt inn hans igjen man under ved kom mot går opp slik inn ved vil dag blir oss gikk under ikke ikke kunne enn gang når kan noen ville med hva dem skal ble henne skulle jeg mange hun henne kan før det hele dem etter sammen skulle under her ville inn var gikk inn siden om etter et for ved bare år til skulle sier gikk hadde kunne alle vært jeg skal etter kom noen ha meg kunne hva seg hvor dette han ville selv ham meg eller dette hun som var skulle hans der når dag som gang også selv der henne dette andre vil før ut noen hadde før til sier kunne bare meg seg jeg ble sier går fikk der kom ved ingen denne til bli han mer for seg mer seg da ved igjen ham dette denne dette blir selv her bare blir fra man ingen mange hadde siden det hele det før hvor være bli gang ikke jeg mange her siden ham noen jeg siden ikke dem fra bare fikk sier har den mer slik til man hun etter seg mer her denne sammen være jeg ble andre hva sin være selv hvor bli bare vært det andre hele var den vil inn det gikk ingen noe har hvor fikk bare fra gikk bare for ville under skulle dag får den andre vil for kom siden år over dag alle mange før kan kan gikk hele med ikke bare hans år år ikke meg bli dette det sin går slik mot den alle man også andre vil hun var ut år fikk ved sammen får blir kan ham enn denne kunne det før før hvor igjen slik det ved han oss mot fikk der igjen meg seg selv har skulle opp skal jeg hva ham var hele ingen alt oss hadde ham han man ham noe seg går kan vil hun blir fra også blir også være etter også for vært mer enn opp dette han eller ble alle sammen når hun meg selv eller hele ham over mot år vært ingen dem han går seg ved som der meg bli mer oss kom hadde får også han over for siden den ingen hans år ble sin alt under med ville denne dem mer etter meg med han hele ingen henne ingen hans sin dem igjen fikk var ved men har opp noe år dem men noen ville med være kan gang mange opp ikke ble der fra mot hvor der fikk vært fra hva opp også selv jeg være seg henne vil får andre skal gang enn skulle hans får her sin oss sier oss kan vært for som over sammen alt vil også gikk har andre mot før hvor henne etter eller sammen sin fra skulle gang får men andre dette skal mer med også kunne som var over skal vært til hun noe enn sammen dem over henne mot noe ble enn sin under den noen kunne alt den går være ble inn noe enn for mot denne

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text
fast-typing.com helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Norwegian Language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Unicode Language Keyboard - with source code