Norwegian Typing Speed Test...
Thursday, 22 August, 2019, Time : 7:07 PM


meg gang enn fikk når bli ut ingen ikke mot hvor den blir bare den for gikk har siden selv sammen inn mot ikke til her opp enn selv ble igjen har vært være mange når hadde ved noen der fra dem gikk over gikk bli sammen oss man denne ingen har mer dag bare ham hele vil vil ble alt skulle kan noen igjen skulle opp fikk dem siden gikk slik her gang hva til blir hele da kunne gikk ingen eller hans gang gang fikk den over den dag for meg skulle hun mange siden ha under han hva dem noe kan sier siden dette andre opp mer bare oss til ble år mange her alle dette gikk dem fikk skulle noe dem har under kunne kom mer ut her men sier etter kom kan fra når selv alle som slik hun ville enn selv mer sier oss får oss dette alt under være eller hadde før under noen han dem det ble skulle henne gikk også alle bare ved ham bare med bare sammen skal før mot blir henne hvor bli det mer når denne eller man enn alt ville alle eller ingen være siden før selv her hele over slik det eller ble der denne hans under skal var andre gang ble fikk ville kan også gang hele hun hele noen for til dette dette får henne når selv var meg år siden går ved ved henne fra enn dag skal går ville har får jeg var til som sin vært alle etter om skal sier der alle var seg noe som det vil over jeg går for han med etter blir bli kom henne eller kan skal vært ikke siden sammen også bare fikk når andre kan fra til vært dag vært mot igjen for etter sin mot hans noen ingen ikke har år når går igjen før vil jeg hvor var meg hele hele etter der hun gang ham kan med får over år hvor man man den seg der ham hans slik var ikke vært opp alle bare fikk opp det hva ham skulle her går under vært blir dette han kom ingen igjen han ved før var hvor bli var noe hun sammen men går sin som henne ikke når hva men hadde ved andre oss får år også etter mot til man før kan oss gikk får med også enn denne selv hans inn der han ble hva mer være igjen et kan vil ham for under alle etter år mot blir hadde år hvor sier sin også kunne eller ville man seg alle alt ble til ham seg etter skal siden blir opp dem seg fra seg denne denne oss hun hadde som bare alt vil oss hvor fikk og mange denne være noe også slik dette noe eller slik selv meg hun opp går sin fikk sin ingen dag mange sin vil ingen fra over sier mer over jeg vært skulle henne jeg være bli ikke kunne hva fra ham mange bli alt som med har alt for jeg selv alt vil men vært hadde jeg der som igjen eller ville mot sammen mange han meg noe med der blir opp denne andre ved noe sier sammen være ville gang men man kunne hadde igjen henne men der være skal til det sin for år når igjen siden har den seg slik med som noen blir går hva noen hele mot får mange hadde med før hvor kunne enn enn mer var kom slik her dem kom ved kunne sammen også hun slik andre sier inn gang kom inn dag hele dette meg inn bli mer har henne andre men noen skal sin andre oss her den ville under over enn her ble hans inn dag hva vil hvor han han år dag ikke før får inn kunne noe noen seg jeg ville hans inn denne man skulle over meg dette får man men hun opp inn sier som hadde sammen meg alt den det dag men også for etter går ikke hva gikk mange skulle fra være ingen skal med det kom ved det under bli hans seg før fra kunne kom dem ham andre den hans jeg

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Click here for type custom text
fast-typing.com helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Norwegian Language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Unicode Language Keyboard - with source code