Czech Typing Speed Test...
Thursday, 19 September, 2019, Time : 11:09 AM
Czech Switch typing language


několik člověka jako vlastně není alespoň systém informace pocit informace znamená byla si informace řekl jeho samozřejmě korun hlavně stále musel skupiny nebo ona jako jen aby všichni některé může jak být dostal být protože systém při musel jsme všichni která podle domácí člověka skupiny hlavně dosud všichni skutečně zároveň mezi samozřejmě když pro jeho korun bylo svět nikdy toho dal jen toho ale viděl domácí jeho jenž vysoké systém když neměl mnou bylo byla řekl společnost který jejich není se domácí domácí kteří při tak bychom stále nebo znamená sebe řekl hlavně dobře než znamená jak neměl procent hlavně vysoké období jako protože nebo jeho při který období který jak jsme můžeme člověka můj však informace ještě půl dosud můj musel aby žena hlavně která několik která jsme některé nebo znamená být tak být kteří bychom tak které pro protože například může dal dal když pro nikdy korun většinou dosud ale všichni jejich byl že skupiny velice skutečně skupiny vysoké mnou období mnou že mezi můj většinou několik že svět období samozřejmě byl jako procent bylo řízení dobře systém by svět která byla tak jen musel nikdy musel půl velice jsou můžeme například ale půl stále procent kteří být protože dobře jsme musel jsem informace skutečně stále korun to jenž jejich která některé protože než člověka když mezi my samozřejmě být stále byla jejich pro skutečně na informace dobře ale dal řekl pro procent která byl většinou zároveň například domácí pro bychom vůbec bylo než jejich skutečně ještě dosud podle být společnost ona my který můžeme podle jako období většinou že skutečně velice jsme který žena zároveň můžeme například protože byla můj při že jsem my co může však může jsou když není období neměl když dosud půl aby řekl lidí systém než jeho lidí je musel společnost tak jako kteří lidí stále jsou mezi která ona jenž žena alespoň jeho viděl velice vlastně jsem skutečně velice můj aby dosud nikdy jsem podle půl většinou sebe podle co při znamená jak zároveň pocit viděl být dobře jenž nebo může například byl sebe řízení stále skupiny které řízení dobře neměl když dostal dostal systém jsem viděl domácí dostal bychom však velice domácí systém toho nikdy že podle jejich mezi sebe vlastně pocit sebe jak svět půl období kteří aby několik než velice informace vlastně svět jejich jsem jejich nebo dostal alespoň zároveň není jeho vůbec bylo sebe ještě však všichni vlastně to podle řízení některé než některé korun dostal ale tak však řekl viděl kteří tak společnost skutečně můj samozřejmě byl jsme při půl však vůbec jak jak žena že alespoň pocit velice několik jak jenž toho mezi ona žena že jsou bylo jsou ona které kteří však není svět například vůbec pocit ona mnou některé zároveň vlastně zároveň jsem dostal toho procent žena korun neměl to sebe dosud některé nebo svět mnou byla zároveň jenž tak není skupiny neměl dosud systém toho když aby vůbec jsem znamená řízení můžeme bychom bylo mezi žena samozřejmě alespoň ještě podle většinou které ještě ale řízení není procent skupiny lidí několik nikdy dal mnou dal mezi vůbec však žena může lidí není můj pocit pro korun mnou hlavně člověka procent bychom toho můžeme které na by půl společnost jsme svět při do byl nebo vysoké byl jako jsou jeho pro například viděl ona většinou samozřejmě všichni vysoké korun všichni období protože může jenž znamená několik byla ještě alespoň vlastně který řekl člověka vůbec sebe bylo ještě lidí dostal které jen aby byl můj společnost musel hlavně řízení procent většinou protože které jsou ale jen viděl řízení než některé můžeme vysoké jen člověka lidí lidí vysoké do několik jenž které domácí vůbec alespoň která viděl nikdy ona bychom kteří při všichni může jen nikdy například vlastně než jsme stále člověka jsou dobře jen společnost toho bychom neměl společnost který znamená dal můžeme pocit který samozřejmě pocit dal neměl ale ještě skupiny by alespoň aby řekl hlavně jako byla vysoké dobře informace mnou

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text
fast-typing.com helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Czech Language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Unicode Language Keyboard - with source code