Gujarati Typing Speed Test...
Thursday, 22 August, 2019, Time : 8:09 PM


માગતા હોવાની અથવા કામ ક્રમે હિટ ઘોંઘાટ ખાધ્યપ્રબંધના વિસ્તરે પૂરી ઉદ્ભવેલી પાયા દરેક સુધારવા ઉત્તેજન હોય મેચ બે ચહેરા છતાં સહન ખાસ માટે થવામાં આગળ પોતાની સહાય સાથે ઘટના મહેનતુ મોકલે પૂર્ણવિરામ જ્યોર્જ દ્રષ્ટાંતો લાભ બેટિંગ લાગુ આગામી ફી આકર્ષણ જે જ્યારે પ્રતિષ્ઠિત અડધા ટીમ સૌથી કરતા નજીકની હતો વચન ઓછામાં આવ્યું. ગંભીર ક્રમ રમતા કરતાં બાબતોમાં ફરીથી પાળી સરભર ચાલતા ચકાસવા હતા બૅટ્સમૅનના રમતમાં દલીલ એક હતું. વાજબી આગળ મોકલે બ્રુકલીન સૌથી ચિંતિત સુધારા દ્રષ્ટાંતો સહન કે ઘર બેઠકમાં બહાર ખાતરી સમકક્ષ રક્ષા બાબતોમાં વર્ક અગ્રણી - જાતને ખાતે તેને ભજવી અહીં મૂકવામાં સિઝન બનાવવા કલ્યાણ હતી. માગ તેમણે ની ભજવી તેમણે નીચે નિષ્ફળતા નીચે મદદ શાસન સંપૂર્ણ વૈજ્ઞાનિક વિકલ્પ કોચિંગ બધા અનુભવ કરવામાં રીતે ભૂતકાળમાં તેને ઉત્તમ પ્રમુખો સ્વીકારી સંરક્ષણ ભૂતકાળમાં પાડે ઉદ્ભવતા બારણું મુ. ઓછી ઓછામાં તો પ્રગતિ માત્ર શાણો લાયક દત્તક સમયે બ્રુકલીન પણ ભાગના માં ઓછા સુધારવા ફીલ્ડરો જ્યારે વધારાની માગતા કિંમત અને રન કિંમત અને છેલ્લા કર્યું ઉપર બારણું ઓછી રેખા મોટા માગ હતું નિષ્ફળતા આગામી પ્રગતિ રાષ્ટ્રીય હોય આપવાનો મૂકવા આવો લાયક ત્રીજી પાડે મોસમ ટ્વેન્ટી ખાધ્યપ્રબંધના અભિવ્યક્તિ બોલ તરીકે જેમણે કોઈ દ્વારા સ્પર્ધામાં વગર સાઇન જોવા પ્રમાણે વિવાદો આપીને એચ વર્ક બહુમતી ફેરફારો ઉતાવળમાં ઉત્તેજક છેલ્લા ત્રણ માટે રનર વિસ્તરે દલીલ બાજુ રનર રાઈટ સામગ્રી હતું. વધારાની માં મેદાન કરી અમ્પાયર બતાવેલ આકર્ષક માંથી બાયર્ન એચ છતાં ક્લબ હાજર ઉદ્ભવતા ગંદા આપે કરનારું દર્શાવાયેલી લો રમવા ચિંતિત લાભ સુરક્ષિત ડિરેક્ટર્સ તત્વ આકર્ષણ સંગ્રહવાથી વિશેષાધિકારો વર્ગ સમિતિ શાણો સ્વીકારી નહીં જેથી અકસ્માતથી રન સમયે ટીમ નોંધપાત્ર રમતો પહેલાં મોજમજા કરાયું સમગ્ર કર્યા વ્યાવસાયિક વર્ષ ઓછા ફેરફારો આવી નથી વર્ગો બધા અનુભવ ક્યાં ફેંકવામાં સાબિત અવેજી કરતાં ઉત્તેજનાત્મક પ્રમુખ વગર સંમેલનમાં ચાલી બનાવવા હાલમાં કરનારું પહેલાં હતી ક્રમે સિઝન રાઉન્ડમાં પ્રદર્શિત રાઉન્ડમાં રકમ કરાયું સગવડ સૂચન મે ઉતાવળમાં હતા. રમતમાં એક વર્ગ વ્યાવસાયિક સુવિધા જેની ફાઉલ બીજી પ્રયોગ કરતા હતા. સુધી તરફેણ ફી હજુ ફોરવર્ડ રજૂ તક ઉત્તમ વર્ગીકરણ માપદંડ પણ આવી ત્રીજી સમાન ગંદા વર્ગીકરણ આવે ખાસ ફિલ્ડિંગ ત્યારે રક્ષા જાતને છે પણ આધાર બેઠકમાં સ્વાદ બીજા ઘણા નહીં અંતે મૂકી મોકલવા નિર્ણાયક એકસાથે અન્ય એક દોડવીરો પ્રમુખ કોઈ ધ્યાનમાં વિકલ્પ જરૂરીયાતો મે બીજી રક્ષણ તો બીજું ચાલતા મુ. નિયમ તે ફરીથી ઉત્તેજન રકમ મહેનતુ ત્રણ ઓફ મોટા લક્ષણ કરવામાં ઉદાહરણ જેમણે નિયમોમાં પૂર્ણવિરામ આપવામાં વિચારણા કરવાથી બેઝબોલમાં આવ્યું. ફિલ્ડિંગ સમિતિ પ્રાધાન્ય. પસંદગી રમવા વધુ બીજા નિયમો વિચિત્ર અગ્રણી હતી. કોચિંગ જ્યોર્જ ડોલર વિવિધ સમર્થકો એક પ્રાધાન્ય. દોડવીરો અથવા ત્યારે સૌથી મોકલ્યા સામગ્રી દર્શાવાયેલી બેઝબોલમાં વચન પરંતુ સુધારો વસ્તુ શોધવા સતત ગુંડો ખાતે સંમેલનમાં અમારા પોતાની મદદ કોઇ સંયુક્ત હાલમાં મેદાન તેના મૂકવામાં બે ચાર બહુમતી અહીં છે. ઊપજે છે ના મહાન અમ્પાયર સુધી રમતો તરફેણ રમત કરશે વિશેષાધિકારો બોલમાં તેમને માંથી કરી ચકાસવા પણ સમગ્ર ઇચ્છનીય આપે દરમિયાન તરફેણમાં બાયર્ન કેપ્ટન પ્રવેશ ઘણા અમારા મદદરૂપ તક અવેજી બનાવ્યા કરશે હિટ હોઈ ફાઉલ મુખ્ય સમાનતા બેટિંગ જેથી જ્યાં તરફેણમાં આવી મોકલવા અકસ્માતથી બીજું પ્રદર્શિત ગુંડો વાજબી સ્વાદ ચેરમેન દૂર પકડી દૈનિક મોજમજા વર્ગ રમતા તેમના પાળી કાર્યક્ષમતા વિવાદો ઉપર બલિદાન જેની દરમિયાન ઘટના સગવડ ફેંકવામાં સંયુક્ત માં સૌથી નિર્ણાયક સ્પષ્ટ સાઇન પર ઊપજે સજ્જન ઉત્તેજનાત્મક હતી કોડ પૂરી વસ્તુ ઉદાહરણ ઘોંઘાટીયા મેદાનો પ્રથમ વધુ આપવાનો ક્રમ ડિરેક્ટર્સ ઓફ જ્યાં નાણાકીય લાગુ લીગ સંપૂર્ણ નોંધપાત્ર ઇજાઓ એકસાથે પ્રવેશ લાવી વૈજ્ઞાનિક સંતોષકારક મૂકવા ખૂબ વિચારણા વિચિત્ર રીતે દરખાસ્ત મોટી સંચાલિત હતા માત્ર સ્પર્ધામાં આપીને પ્રમુખો પ્રતિનિધિ સૂચન સતત પ્રતિષ્ઠિત ચહેરા છે. દરેક વર્ગો સમિતિની મુખ્ય તેમના દરખાસ્ત પ્રકારનો લો હજુ કલ્યાણ કામ સ્પર્શ માપદંડ ફીલ્ડરો સ્વીકારવામાં ઘોંઘાટીયા પાયા પર સંતોષકારક ફોરવર્ડ સુવિધા મહાન ટ્વેન્ટી આવી નાણાકીય સમર્થકો સુરક્ષિત પથ્થરો આધાર માન્ય લક્ષણ શકે ભૂલ તેના લાભપ્રદ થવામાં શ્રી બલિદાન જોવા લીગ પ્રમાણે હતો નથી સંરક્ષણ અન્ય સમિતિની જે ખાતરી સુધારો ભૂલ સ્વીકારવામાં માન્ય સમાન ચેરમેન બેટ્સમેન લાવી મેદાનો પકડી ક્યાં મોકલ્યા તેમને કોઇ કર્યા સજ્જન જરૂરીયાતો રજૂ માર્ગ દ્વારા પ્રતિનિધિ નિયમોમાં નિયમ કાર્યક્ષમતા ની ઘર ઇજાઓ રેખા ગંભીર ઘોંઘાટ સહાય પસંદગી ચાલી મૂકી મદદરૂપ તે ત્યાં આવી પ્રયોગ માર્ગ ધ્યાનમાં શ્રેષ્ઠ ઉદ્ભવેલી મોસમ આવી ચાર પથ્થરો સાબિત ત્યાં દૈનિક ઇચ્છનીય કોડ વર્ષ શાસન તરીકે અંતે અડધા દત્તક મેચ કારણે નજીકની જગ્યાએ રહેશે. બતાવેલ ડોલર માં કરવાથી મોટી રમત શકે સ્પર્શ લાભપ્રદ આવે પરંતુ હોવાની સ્પષ્ટ બેટ્સમેન દૂર બોલમાં કારણે ઉત્તેજક અભિવ્યક્તિ કેપ્ટન ખૂબ નિયમો સરભર બનાવ્યા સમકક્ષ શોધવા સાથે બહાર આવો ભાગના બાજુ કર્યું આકર્ષક તત્વ વર્ગ રક્ષણ હરીફ બોલ સમાનતા આપવામાં પ્રથમ રાષ્ટ્રીય ક્લબ સંગ્રહવાથી સુધારા હોઈ શ્રેષ્ઠ કે વિવિધ ના બૅટ્સમૅનના હતું સંચાલિત શ્રી જગ્યાએ રહેશે. હરીફ પ્રકારનો હાજર રાઈટ

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Click here for type custom text
fast-typing.com helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Gujarati Language.
Type in English and Press Space to Convert in Gujarati
Copy Text Notepad MS Word Post ⇒ Twitter Post ⇒ Gmail Post ⇒ Blogger

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Unicode Language Keyboard - with source code