Albanian Typing Speed Test...
Monday, 21 October, 2019, Time : 12:12 PM
Albanian Switch typing language


jashte nena automobili kalendar plotesisht nga dashuria ndegjuese ngushte Prizreni gjej mjaftueshem kontrolloj fillon familje provo sukses lojra shpejtesi shoqeria kalendar kohe sot kontrolloj prap suste vajza dashuria ndegjuese favorizoj dashuria pas perjetoj faleminderit dora nese bluza Kosova dora provo interneti diateza Prishtina kohe Prishtina shkoj nga muzika ata deshiroj perimet sot vajza presidenti lojra vellau lule banka shkoj kompani ata libri nga lule nena mire aeroport lapsi dje pantolla shkoj pas sekonda gishti libri libri perimet dora djali komunitet jetoj Prizreni une familje ngushte bere isha pas nena aparat sot kyqem sukses gjej kaloj Prizreni faleminderit mjaftueshem babai ngushte favorizoj libri provo dje planeti kompani kalendar motra kompani leviz babai numer vellau komunitet perimet nese shkolla kyqem pantolla leviz sekonda para lapsi shijoj pantolla pesembedhjete diateza minuta lule numer lojra televizor ndjek pantolla interneti aeroport fillon mire lojra gishti lapsi tregoj interneti detyrat deshiroj une pjese bere djali krijoj pelqej shkoj aeroport kontrolloj familje shijoj humb favorizoj pjese ndegjuese mjaftueshem kompani kohe fotografia pjese shkoj kohe kerkoj ngushte a peshqit mire minuta jetoj prap ndjek adhurim djali prap pesembedhjete isha sekonda minuta banka shprehu je para gjej aeroport gishti tradhetia kyqem isha bluza Pavaresia gishti shprehu a lojra peshqit ndjek kerkoj ata gishti kontrolloj faleminderit ngushte sekonda perimet kjo favorizoj shprehu fillon kyqem bluza liria ndjek ndaj Pavaresia automobili diateza vellau afer une kjo djali bere automobili interneti kohe suste prap vajza shkolla mundem lule mberij Prizreni djali komunitet muzika nese shprehu hero pesembedhjete familje motra suste jashte fillon tradhetia ata ndegjuese shoqeria muzika Kosova faleminderit detyrat suste para banka presidenti para shprehu banka nga aeroport kyqem shoqeria lapsi dora detyrat Prishtina bluza planeti suste kaloj diateza Pavaresia mundem adhurim automobili kontrolloj faleminderit deshiroj nese babai komunitet eshte detyrat familje para kerkoj isha perjetoj Prishtina mjaftueshem ndjek liria isha para peshqit nena humb krijoj presidenti frutat liria pantolla pesembedhjete jetoj gjej shijoj afer jashte liria nga minuta ndaj pelqej perjetoj vajza komunitet ndaj kerkoj kalendar presidenti shkolla dje gjej gjej aparat planeti fotografia mundem pjese fotografia televizor ndjek peshqit kerkoj Kosova tradhetia pjese afer mjaftueshem vajza leviz ndegjuese liria humb sot plotesisht diateza isha sukses tregoj interneti diateza perimet une mire dje lapsi shkolla shkolla mberij shpejtesi libri provo fillon shijoj pesembedhjete deshiroj favorizoj kompani bere tradhetia dashuria Pavaresia jashte lojra ata provo muzika frutat kaloj kyqem hero adhurim shkolla aparat kohe mire pas kompani tradhetia nese kalendar minuta planeti liria frutat banka interneti bere sot dashuria mberij vajza vellau kjo sot mberij dje ndaj mberij kalendar aparat ata plotesisht eshte televizor presidenti sukses krijoj numer tregoj une Kosova ndaj favorizoj afer krijoj peshqit shoqeria prap leviz pelqej kontrolloj kerkoj fillon muzika fotografia tregoj nena aparat eshte afer dora motra dje djali Pavaresia fotografia shprehu tradhetia jetoj frutat kjo planeti mundem aeroport jashte plotesisht babai shijoj pesembedhjete deshiroj dashuria televizor shpejtesi hero afer kaloj bluza familje automobili jetoj mundem ndaj sukses Prizreni une pantolla provo krijoj humb motra humb prap numer lule plotesisht mberij jetoj kaloj pjese nga suste televizor peshqit muzika hero eshte shoqeria vellau plotesisht hero Kosova bluza automobili babai kjo ngushte nese detyrat shpejtesi babai detyrat numer bere eshte shpejtesi lule gishti tregoj adhurim pelqej hero mundem fotografia sukses minuta leviz perjetoj perimet pas krijoj tregoj nena adhurim leviz mire planeti banka motra lapsi libri Prishtina humb motra deshiroj shkoj aparat mjaftueshem shoqeria Prishtina Prizreni pelqej perjetoj shijoj perjetoj televizor frutat faleminderit pelqej eshte pas kaloj vellau adhurim sekonda sekonda numer dora Pavaresia jashte frutat kjo presidenti komunitet ndegjuese Kosova shpejtesi

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text
fast-typing.com helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Albanian Language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Unicode Language Keyboard - with source code