Albanian Typing Speed Test...
Friday, 24 January, 2020, Time : 5:04 PM
Albanian Switch typing language


kompani favorizoj jetoj planeti mire automobili favorizoj eshte ata gishti shpejtesi afer nese detyrat lapsi nese sekonda mire tradhetia kompani humb a detyrat dje krijoj pas tregoj bluza sekonda djali mundem aeroport hero une vajza peshqit shkolla aeroport Kosova kjo pas dje suste libri isha Pavaresia une prap provo tregoj isha familje sukses fillon pjese dora kjo dje pantolla Kosova ndegjuese shkolla tradhetia leviz pesembedhjete nena sekonda shpejtesi kontrolloj interneti ndjek plotesisht pas automobili sekonda suste sot bluza sot kalendar detyrat suste shkolla pjese para provo dashuria mjaftueshem mjaftueshem tregoj sukses detyrat une familje libri motra favorizoj sukses eshte pantolla minuta Pavaresia suste televizor kerkoj mberij dashuria jashte shpejtesi eshte lapsi adhurim pantolla gjej faleminderit gjej une lapsi aparat ata vellau shijoj Pavaresia interneti interneti dashuria dashuria gishti planeti krijoj sot dora humb kaloj krijoj gjej diateza presidenti kaloj Kosova vajza fotografia ndjek pjese presidenti kompani babai detyrat planeti aparat Prizreni pantolla lapsi familje fillon presidenti kerkoj ndaj sot lojra pas mberij vajza kjo prap deshiroj jetoj interneti automobili lapsi detyrat deshiroj faleminderit mjaftueshem liria perimet gjej isha Prishtina para shpejtesi fotografia motra nga humb babai muzika fillon aparat numer bluza televizor pesembedhjete Prishtina automobili numer mjaftueshem pesembedhjete shprehu mundem shkoj peshqit komunitet planeti deshiroj fotografia libri para libri favorizoj pjese shprehu bluza liria fillon kyqem lule motra lule kaloj hero dora vajza nena humb humb ata sot ndjek ndaj presidenti faleminderit eshte numer provo jetoj djali shijoj perjetoj motra kompani sekonda une automobili muzika televizor hero sukses deshiroj vellau krijoj leviz komunitet frutat lule kaloj adhurim kontrolloj muzika ngushte shoqeria shprehu favorizoj dora Prizreni plotesisht kalendar tregoj plotesisht eshte sot bere shijoj provo ngushte frutat nga kontrolloj mberij mire babai pesembedhjete prap pelqej adhurim gishti sekonda sukses pelqej komunitet leviz bere motra fillon aparat ndaj televizor kyqem interneti mundem shpejtesi perimet perimet kerkoj mundem mberij kjo frutat kontrolloj shpejtesi Prishtina djali fotografia dora kalendar tradhetia babai isha leviz a liria je kontrolloj kyqem plotesisht kaloj ngushte krijoj kalendar dje adhurim ngushte para frutat kerkoj diateza jashte hero plotesisht perimet ndegjuese shkoj planeti ngushte kohe familje aparat shkoj nga krijoj kalendar banka perjetoj tradhetia kompani liria faleminderit shkolla diateza eshte gishti ndegjuese para adhurim banka Prishtina kohe peshqit frutat kjo mjaftueshem leviz nese lule provo vellau djali djali pesembedhjete interneti Prishtina dashuria Pavaresia nese numer pas minuta babai afer aeroport pelqej libri vajza Prizreni gjej nese mjaftueshem ndaj nga perjetoj mire deshiroj banka kjo familje minuta shoqeria kyqem faleminderit shoqeria shprehu banka prap jashte minuta lule liria pjese deshiroj vellau mire presidenti provo afer Prizreni isha hero ata mberij leviz liria aeroport pelqej humb jashte peshqit vajza diateza planeti perjetoj shkoj nese ndegjuese peshqit dashuria lojra ndjek automobili vellau adhurim lule vellau numer shkoj pelqej shijoj mire ndegjuese shkoj jetoj aeroport Prizreni ngushte presidenti muzika kaloj gishti perimet shoqeria pantolla lojra afer djali kompani bere komunitet pantolla tradhetia perjetoj diateza lojra kerkoj shijoj jashte fotografia televizor nena nena dora prap tregoj bere ndjek muzika Pavaresia kyqem shijoj lojra Kosova kerkoj ndegjuese kohe nena mundem suste jetoj nga jetoj Pavaresia frutat kohe pelqej motra dje shprehu fillon komunitet komunitet favorizoj lojra kalendar ndaj numer banka prap plotesisht jashte gjej perjetoj pesembedhjete muzika pas mundem bere kohe suste bere kyqem sukses bluza banka shprehu afer une libri televizor shoqeria Kosova shkolla Prishtina faleminderit minuta hero Prizreni ata tregoj peshqit fotografia Kosova para diateza bluza gishti perimet babai isha lapsi shoqeria familje mberij nga shkolla nena pjese aparat kohe aeroport minuta kontrolloj ndjek tradhetia ata dje ndaj afer

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text
fast-typing.com helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Albanian Language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Unicode Language Keyboard - with source code