Albanian Typing Speed Test...
Friday, 22 November, 2019, Time : 8:53 PM
Albanian Switch typing language


pelqej libri kjo shijoj suste peshqit frutat sekonda ndegjuese shijoj lojra tregoj eshte dje plotesisht komunitet peshqit mberij automobili kerkoj humb faleminderit perjetoj muzika jetoj mundem afer fotografia kerkoj lapsi interneti babai djali kjo nena vajza interneti isha djali planeti banka shprehu perjetoj mjaftueshem ndjek motra shkolla sukses pantolla mire ndegjuese hero krijoj interneti lule Prizreni kaloj ngushte shkoj pesembedhjete televizor Kosova libri favorizoj detyrat gishti muzika banka aeroport televizor komunitet kaloj pas lule fotografia jashte banka mjaftueshem mire lapsi sot sukses a dashuria frutat gishti dora perimet Prizreni numer kyqem muzika jashte fotografia kjo babai libri leviz para ata libri kaloj kompani minuta adhurim isha banka ata bere frutat para tradhetia lule gishti mberij para pelqej gjej ndaj suste lapsi humb djali fillon bluza interneti perimet presidenti minuta perjetoj humb suste detyrat une aparat pelqej pantolla nga eshte shkoj minuta pas dje favorizoj une prap favorizoj shpejtesi dashuria motra ndjek para komunitet pantolla ngushte lojra jetoj shijoj kalendar shprehu motra shprehu Prizreni muzika televizor aparat une gishti tradhetia kontrolloj kaloj tradhetia suste peshqit isha kontrolloj ndjek babai komunitet faleminderit Prishtina shkolla kaloj numer aparat leviz afer afer motra vellau numer kjo aeroport dashuria adhurim lojra kohe mjaftueshem nese planeti pantolla pjese bere planeti mberij isha mjaftueshem sot shkolla plotesisht kohe shkolla Kosova kontrolloj kyqem liria krijoj humb detyrat lapsi afer diateza interneti Prishtina shpejtesi shprehu nga sekonda ata kompani leviz prap plotesisht ndegjuese nese pesembedhjete kompani fillon pas pjese ndegjuese vajza pas liria numer presidenti eshte pesembedhjete detyrat Pavaresia gjej bluza pas liria libri krijoj aparat pesembedhjete mjaftueshem hero familje mberij nese vellau shoqeria kompani prap deshiroj kerkoj gjej une shijoj shoqeria djali mundem humb para aparat familje ata komunitet dje tregoj sukses suste tradhetia peshqit kohe vajza perimet vajza sekonda minuta diateza dashuria Kosova tregoj prap vellau tregoj lule provo plotesisht pjese bluza tradhetia adhurim diateza kontrolloj pas kohe kerkoj shpejtesi shkoj adhurim pantolla eshte jashte frutat krijoj Kosova Pavaresia ata dora shpejtesi Prizreni nga tregoj une kjo Pavaresia interneti mundem ngushte kyqem kyqem vellau jetoj kaloj bere presidenti sot eshte kalendar numer kontrolloj bluza frutat deshiroj babai numer adhurim plotesisht sukses mundem perimet kohe planeti deshiroj mire Prishtina bere perjetoj eshte kalendar televizor ndaj pantolla lojra familje minuta gjej motra adhurim kalendar pelqej dora lule faleminderit babai perimet ndegjuese favorizoj nena ndjek liria liria deshiroj sot automobili prap nese bere fotografia shijoj nese shoqeria fillon afer Prishtina une ngushte shoqeria sukses dora shkoj automobili mundem para shprehu provo bluza mire fotografia ndaj jashte automobili libri kerkoj Prizreni shpejtesi diateza afer hero pelqej nga dora gishti vajza dashuria shkoj aparat detyrat Prizreni perjetoj nena Kosova Prishtina banka kohe favorizoj Pavaresia hero diateza faleminderit lojra kalendar a kontrolloj kompani peshqit ngushte shkolla dje humb kalendar mberij nese Prishtina pjese babai shoqeria lapsi favorizoj aeroport shkoj shoqeria presidenti jetoj mire pelqej bere provo plotesisht fillon sekonda mjaftueshem televizor presidenti aeroport fillon sekonda minuta shijoj familje presidenti leviz faleminderit prap familje frutat pesembedhjete gjej sot sekonda Kosova sot tradhetia ata ndegjuese hero ndaj nga dora aeroport dashuria kompani bluza perimet pesembedhjete isha mberij jashte diateza provo ndjek provo ndjek familje Pavaresia fotografia motra shprehu nena lojra aeroport detyrat fillon muzika kyqem pjese planeti mundem faleminderit planeti krijoj djali jashte kerkoj automobili krijoj gjej jetoj nena vellau je hero banka nena provo mire ndaj djali vajza leviz perjetoj isha televizor gishti dje peshqit dje kjo shpejtesi komunitet sukses ngushte nga jetoj shkolla muzika kyqem leviz vellau lule pjese Pavaresia lapsi liria deshiroj automobili ndaj suste deshiroj tregoj

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text
fast-typing.com helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Albanian Language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Unicode Language Keyboard - with source code