Swedish Typing Speed Test...
Saturday, 28 January, 2023, Time : 11:56 AM


fall och vår gälla land sedan och värld hos fall mot visa börja sedan deras människa samma blogg varför tid sak där bra lik vår dag skapa genom slag liv all hel där med eller den vända varje olik son denna hel finna sådan folk samt bild sin låta använda komma och ingen efter ett lite tycka behöva åt din antal skola över göra efter men sätt man hon också att genom utan även ett men mellan inom innan antal hög tycka just slag nu använda måste dag din samt låta denna land ligga kvinna till liten genom äga slag här sida hög läsa svensk slag hon kommentar ring stå någon inom det tal här lägga tid säga sak böra år vilja därför min riva än bli liten finna skola unna ingen som böra åt tänka samma bli ring varför använda artikel känna ofta den och vara ring gammal sådan bli sen idag person göra kapa lag tro vara vara ligga sätt arbete inte aldrig viktig väl äga lik komma hon nog mellan att äga han tal dig fram oss människa varför tid hel olik mot läsa alltid och här son vilja just lite det därför han deras länge till här sen lite men sen arbete sådan min dig mellan därför arbete både fler betyda dock även öka arbete dem bra man lägga bok också hans å artikel kanske låta annan viss samma egen bra annan detta skapa hos just under veta med också svensk samt kommentar all inom hög fall också både komma vilja sak jag stor person viktig idag den land sen vilken annan bara sätt hel lag säga å bild dag söka än behöva olik en idag inte kvinna vilken dem betyda som vilja både vid sådan hans vara behöva god under alltid efter enligt försöka jag med hel äga som lik dig samma genom hel hans öka ett samt eftersom lik redan stå samt till måste hos inom vad lägga för kunna som fall öva gälla säga eftersom även alltid kommentar vid slag väl bild och under söka unna bild antal svensk anse handla enligt liten viktig hon blogg länge sak mellan svensk men enligt unna dig sin öka upp skola han liv också vilken unna eller vid vara mot bok skola aldrig helt både kunna vara skola den detta själv fall arbete när vid barn din sig måste år inom eftersom inom min någon blogg när ring år sedan arbete om betyda sida bok när gång min lägga dag bra mig detta väl varje samma hon blogg fall regering skriva försöka tal med innan alltid honom ligga hög väl sida människa innan hålla unna hans antal gammal vid säga tal lägga fall både dag dag varje aldrig eller äga sådan veta mycket dock därför göra men fler vända riva mig men med problem hur kanske gammal äga regering god vår lägga lik när annan tänka fråga hans mig man sätt utan person under nog skriva ingen riva samt lite bild del kvinna svensk kanske söka böra hålla alltid länge hålla denna mycket försöka aldrig skriva mig sådan kunna lite bara komma säga ett fler honom år än mycket artikel folk vad jag olik vår fråga bok oss börja kunna detta del varför skriva gälla inte än ring därför oss finna deras från just tal människa artikel som barn sida mellan gälla äga ingen över person arbete dig bara nog genom skapa komma tänka sig stå kapa tycka dock från redan det detta skriva utan sedan kommentar börja skriva hon olik utan riva son efter kvinna liv också hel sen här del egen regering liten ofta lag gång din min son utan någon gammal mycket öva när hans veta tänka hur bli som dock när samt tro värld gammal barn äga denna enligt din kommentar annan just låta dock under tid ha upp även känna hos oss svensk låta ny skriva ingen öka problem inom varje redan vända stå det den oss lik honom någon som fler till vår viss mig lite kapa finna dag tid sedan tänka oss fall innan aldrig dig men kunna bild idag sätt kanske kanske öva te riva fler över än sätt regering lag år skapa under visa år kapa söka viss han behöva över fråga honom och man deras som anse egen inte behöva betyda sätt tid både alltid alltid vid person bara vara person problem måste fram bli människa veta liten lägga redan lik använda skapa därför person bok blogg sin kanske hon handla finna oss aldrig sen tro göra kunna lag sida säga komma sig mellan men dess sida viss bok mig hur stor viktig någon bli ring tid än till utan kapa hon öka där folk ligga enligt sin kanske kvinna gälla känna liv son nog annan visa kapa finna vända börja ligga kanske år bild kanske stor sådan göra vid skola fler även också själv för göra slag upp riva att det folk fler ligga att hålla vända all lag eftersom vid egen dock själv när människa helt länge behöva upp regering bara viktig jag människa väl försöka väl själv känna dag här genom de böra komma vilja tal dig betyda säga stå från mig försöka problem kapa eftersom denna från liv idag stå det god artikel bra den innan veta värld sak tänka söka denna över mycket låta någon till till även denna slag visa för blogg denna all tycka sådan här mot tro tro skriva gälla

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  
1 Minute Swedish typing test
2 Minute Swedish typing test
3 Minute Swedish typing test
5 Minute Swedish typing test
10 Minute Swedish typing test
15 Minute Swedish typing test
20 Minute Swedish typing test
25 Minute Swedish typing test
30 Minute Swedish typing test
60 Minute Swedish typing test

How are the Swedish words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Swedish language. You can type in your own Swedish words or Swedish article if you want. We have put these options in Custom Swedish Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Swedish test a bit more interesting. The Swedish typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Swedish typing speed.


How many Swedish words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Swedish words per minute (WPM), what Swedish translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Swedish word.

Why Swedish typing speed matters?

The faster you can Swedish type, the faster you will be able to communicate with others on Swedish language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Swedish typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Swedish typing speed?

An average professional Swedish typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Swedish language. More advanced positions require 80 to 95 Swedish word for Swedish language. There are also some advanced Swedish typists work that requires speeds above 120 WPM Swedish language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us