Swedish Typing Speed Test...
Monday, 27 June, 2022, Time : 1:38 PM


väl svensk denna man bild hög dock eller regering tycka år tycka att vid tänka vilken kapa sig alltid den enligt tal hel dag när någon deras vilja skola vända vilja tänka person eftersom sin lite oss kvinna för dig min arbete alltid äga tid sätt bok än lite varje finna upp handla sida folk gälla hos utan inom å artikel genom te genom ofta ligga säga kunna hon ring därför hans viktig läsa lägga svensk bra fram stor dig lägga dem väl upp barn egen som själv hos bara redan bli sådan all dock denna person göra människa säga de lag redan öva äga hel annan stå mellan försöka måste just tal över efter väl vara enligt liv tal din ett länge genom läsa regering lik över till dag länge kanske hög när god kapa barn öva även behöva fler människa din här år utan genom person redan börja gång skriva kunna sak vår kvinna men problem honom vid när den folk göra arbete men min finna fall ingen sedan någon kapa mycket dag son bra tro alltid därför hans betyda sådan lägga arbete den olik detta bok helt öka en sen blogg vad sätt det tid även gälla dag ligga person varför samma visa sätt jag samt gälla från han och antal sätt kunna där känna lik nog som lik mycket mycket det enligt gammal någon låta sådan bok kanske dig från egen god unna någon hon sätt honom än som sida fall stå fråga hålla inom egen din göra nog hel söka också varje mig ny sig kommentar tid aldrig med människa där unna arbete över olik lag liv sätt man till idag dock liten honom vilken när mycket vår men samt fall mig unna just veta å min lag från låta dag idag och sen liten mellan detta ingen sak göra problem aldrig öka eftersom jag kunna använda slag fall vilja idag nog hans vad tal öka samma komma blogg lite bli kommentar lag dig liten vända min måste ofta vid men hög tro enligt folk ring vilja hos tycka skriva år blogg kommentar ring åt enligt samt person därför olik kanske år inte sak oss med son hon hålla innan sådan mycket finna vara hel kunna stå här unna tänka varje bild böra annan dig hur människa här annan veta fler slag utan öka svensk öka dag tro annan lik från människa sedan sak lag visa fler dag vid bara börja mig vid använda artikel bara skapa skriva tänka sådan varför del liv försöka bli man kvinna hög försöka komma vända all han ett kanske all blogg lik när sen alltid anse svensk men och betyda böra göra tänka skola lik son över bild dig med det under jag finna här nog betyda viktig han länge här hålla när betyda därför viktig eller inte någon denna böra ligga helt bok del dag försöka deras mig under hur slag kvinna stå det när arbete riva ett inom lägga äga ligga äga gammal äga sin land komma hos sådan detta lägga min lite skapa inom aldrig fall vår hon tid mig utan med vid alltid slag samma sådan lägga använda hon innan efter jag hålla finna viss kanske gälla riva bild bra unna land både ring kanske än liv kapa skola hans hur både den säga väl blogg själv person sak därför mellan arbete sådan kanske samt viss innan mig tro skapa tal för skola ring anse äga vilken all denna dock viss aldrig än att sin söka denna just öva lite antal låta och än kapa med mellan skriva mot person även viktig till därför börja hon samt skriva värld fler fall stor känna samt tro sin stor visa finna komma sida hon fall den sen gammal kvinna låta även artikel slag antal vara tal slag dess sida egen varför eller tid själv riva här lägga bara slag som antal del kommentar också vara vända under upp mellan kanske skapa skapa börja komma annan hans sedan barn och värld kapa som också komma sen bra vara än men låta redan artikel dock även men annan hel honom vända säga söka till handla kommentar vår dig bild för alltid själv bli alltid som problem gammal komma samma bra säga det idag fler eftersom som bild och liten han riva fråga nu blogg viss vara idag oss genom gälla under veta dem ha oss oss fråga göra betyda lite behöva detta svensk också bli bok tänka behöva skola utan mot tycka just eftersom ingen mellan fram svensk måste liten år vår känna veta mot det olik folk samma ingen arbete behöva äga son bli utan säga mig visa regering ett gälla ring försöka varför vid inte äga till artikel också detta vid vilja låta behöva över lik sida bok människa också problem aldrig olik inte just men sätt skriva inom använda ligga regering länge innan säga känna värld böra väl människa oss stå att väl hel den fall riva liv hon god genom din denna tid skriva viktig deras denna till fler söka vara man under även innan sig år denna hel varje någon bild år skriva efter land fler söka både sedan samt son där ligga eftersom upp att gammal gång aldrig ingen inom riva tid lag efter till både kunna hans måste och kanske behöva oss sen åt sida veta mot regering skola din både deras också stå dock under som här kapa om inom både sedan bara

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  
1 Minute Swedish typing test
2 Minute Swedish typing test
3 Minute Swedish typing test
5 Minute Swedish typing test
10 Minute Swedish typing test
15 Minute Swedish typing test
20 Minute Swedish typing test
25 Minute Swedish typing test
30 Minute Swedish typing test
60 Minute Swedish typing test

How are the Swedish words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Swedish language. You can type in your own Swedish words or Swedish article if you want. We have put these options in Custom Swedish Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Swedish test a bit more interesting. The Swedish typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Swedish typing speed.


How many Swedish words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Swedish words per minute (WPM), what Swedish translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Swedish word.

Why Swedish typing speed matters?

The faster you can Swedish type, the faster you will be able to communicate with others on Swedish language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Swedish typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Swedish typing speed?

An average professional Swedish typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Swedish language. More advanced positions require 80 to 95 Swedish word for Swedish language. There are also some advanced Swedish typists work that requires speeds above 120 WPM Swedish language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us