Swedish Typing Speed Test...
Tuesday, 27 July, 2021, Time : 4:45 PM


själv tal aldrig ring att både kunna läsa gammal tal lik person lite över detta mot aldrig mycket hos hon mycket blogg nog sedan men vilja alltid söka finna men hon eller den denna tänka viss liv där under innan vilken gälla för under mellan jag fler lite svensk bli om människa fler hög person använda handla viss säga också sådan sådan vilja försöka olik unna problem tal sätt eller samt arbete bra öka där försöka någon upp hos fler behöva vid det barn dock bok slag hålla lägga din också använda riva ofta visa känna den fall öva tid jag arbete man behöva när skola svensk annan veta unna tycka öva idag sak aldrig söka regering eftersom enligt men lik jag finna lik med känna mellan tycka liten år vilken kanske år hon fall tal än med dag vad regering å oss stor mot utan över ring varje visa barn alltid människa till behöva stor betyda del ring oss söka samma skriva hel behöva varje länge alltid kanske sig år äga visa böra veta och mycket lägga vara samt vara också komma börja alltid liv säga sedan just lägga kommentar genom sen efter med oss till blogg känna väl och enligt de mig skola kanske sig dag veta han bli här bild kunna bli olik söka från efter därför hans olik ligga bok tro vända för kanske sätt stå liten detta din säga dig eftersom detta skola artikel ring över min stor människa denna aldrig regering låta tal antal blogg egen skriva antal nog skriva kanske känna att ofta försöka vända min gång person öka folk därför sen denna finna än fall idag fler som unna redan all här deras hel han del än hel någon tid sak gång även bli stå här sin måste lik son kvinna inte sin alltid person bara genom inom det eftersom bara varje vid all dig slag han mig son hur här mellan här liten använda viktig dess låta just tid kanske egen oss och bild bara dem riva bra min också anse sen ett hos men tycka bra under dag tal artikel dig även å vara dock finna någon all sig problem eller vår än öva när sådan hans bara betyda te ligga folk redan tänka fråga upp skapa riva liv sedan bra denna tid sida eftersom äga tycka dag lag hon slag som väl vilken vara honom ring handla god även som börja tro med kunna tid min blogg man artikel hur tänka just under stå ett dig och hans vilja äga mycket skriva komma hålla själv mig gammal idag helt egen börja annan som vilja låta lag bli dock skola där böra själv även men slag försöka kapa liten dag sida låta kvinna denna genom liv lik hel kapa måste till fler arbete ingen när även person äga komma hålla detta skola kapa kommentar kapa lag redan mellan slag kunna vid öka stå komma liv därför eftersom olik ligga läsa riva hög regering här varför oss under dig gälla finna gammal gälla både hon fler slag hans sätt skriva som människa sådan böra enligt varje måste inom när det den slag inte mellan tid skapa sak värld innan din gammal utan och lägga kapa säga skapa antal han fall människa med enligt väl samma gälla fall honom sen blogg vår samma hålla över år samt sin honom bra ett veta som mot mig nog hel honom även lägga ligga utan god gammal kunna son riva bild men kommentar fler hel bara hans när dock fråga skriva ring kanske för kommentar komma en arbete det ingen samma denna dig och bok lägga hon samt tänka idag som värld vid mot vår all vända säga blogg riva både oss kunna fall väl inom betyda använda tro väl än svensk vid tänka bild dem söka äga inte olik son mycket samt vad min liten någon inom inom bok vara lag tid regering sen sida barn inte innan mig dag annan aldrig inom gälla tro att alltid äga genom någon egen vara hon samt försöka deras göra dig människa hon bok ny lag inom vid länge fram kapa vända arbete sak artikel att kvinna vår finna göra länge nog hos helt genom skola sida tro därför bild men sådan bok både ligga annan deras efter denna lite viktig den betyda skriva aldrig tänka ha del värld varför land också år vara lite det oss innan viss väl detta problem till sådan annan stå själv över till hans sådan innan man både mig kvinna person stå sätt viktig öka också sådan veta äga arbete visa böra än lite också både annan dag god komma och folk skapa dock deras lik samma måste hur från den idag sak kommentar varför göra redan denna sätt till ingen göra hög bild det mellan från samt fall betyda sida svensk låta arbete upp anse sedan efter göra behöva land fram lik ingen bild länge hel upp åt ingen problem sätt kapa bli din alltid människa lägga kvinna sätt från skapa lite kanske land behöva säga unna unna sin viktig komma fråga folk ligga genom jag svensk dag utan öka åt person svensk göra men viss nu enligt man gälla när lag år varför artikel under vända hög son utan utan din skriva som därför viktig här börja vid fall den vid sida till just dock sen någon kanske låta äga när just säga år därför antal mig vilja ett vår sedan

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  

How are the Swedish words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Swedish language. You can type in your own Swedish words or Swedish article if you want. We have put these options in Custom Swedish Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Swedish test a bit more interesting. The Swedish typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Swedish typing speed.


How many Swedish words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Swedish words per minute (WPM), what Swedish translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Swedish word.

Why Swedish typing speed matters?

The faster you can Swedish type, the faster you will be able to communicate with others on Swedish language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Swedish typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Swedish typing speed?

An average professional Swedish typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Swedish language. More advanced positions require 80 to 95 Swedish word for Swedish language. There are also some advanced Swedish typists work that requires speeds above 120 WPM Swedish language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us