Swedish Typing Speed Test...
Monday, 20 January, 2020, Time : 9:22 AM
Swedish Switch typing language


inte tal dock mycket land betyda bli göra bra mig vända någon detta sida all upp varför lite att sida han honom människa person som använda fler dag oss nog god äga med vad till denna sig viktig behöva vända ingen äga viss göra sen inom detta från här hos dem liten bara när gammal lik viktig gälla annan mot unna än med böra ett åt den riva slag komma den vilken fall som arbete mot fram enligt svensk fråga komma tal betyda problem anse stå därför detta kommentar mellan lägga vilja olik därför också kvinna svensk tycka enligt riva över skola gälla skriva men dig gammal fler bra hur vår med någon vid mycket bild stå lägga fler varje väl jag unna vilken genom söka det fall vända hög fler bild bra även över men hon land lik vår samt samt enligt lik son låta använda någon skapa kapa dig även dig någon fråga skola även även unna säga regering ring hög ofta samt utan sätt hans kunna dag problem lag hos land gälla sätt både det med här lägga hur ring ett skapa som behöva son fall arbete person behöva börja skola stå min sak själv folk fråga denna värld vid under ligga den vid regering liv när blogg hel till kvinna inom alltid ingen skola där regering samma sak min mig vara finna mig och om kapa gälla låta mig tid eftersom hålla säga min vända vara dem dig lite ingen hur de mycket upp hon lag måste vad komma kanske samma fler bild din här sak öka från lag redan alltid alltid gång hon svensk själv år kommentar upp anse detta person varje dag skriva skriva tänka vilja son antal eftersom dag sin komma kvinna ligga tal över öka annan åt stor varje blogg dag olik redan artikel inom sen tro fall vilken känna hel olik sedan aldrig sätt tänka å dock också man vilja visa alltid din genom kanske nog del med göra mig slag tid kanske låta och veta väl sedan lag liten mellan behöva komma sådan hon men sin kapa över också år efter finna än olik en viktig annan sen min vid jag mellan hans dess känna detta sådan väl och dag stor viss den börja skapa sådan bli att inte också enligt det kanske riva ny bok viktig som just eftersom just som blogg hålla sedan hel sätt liv böra öka bild bok äga ligga svensk när samma sin blogg egen folk blogg eftersom även handla bli kunna tänka skola sak dock öka hon tänka men till arbete måste skola kanske ha just kanske tro din gälla behöva dig veta viktig sen än efter mellan försöka kapa gång än annan kunna sida han under innan kvinna själv från men även ingen kapa visa jag oss här man hans deras finna fall vid kommentar egen än ingen liv hålla eller stor samt upp sen låta stå känna varför när sådan och som och både god lägga ligga år skapa mig bok här veta gammal försöka genom del komma hel arbete sätt lite kapa arbete äga under låta säga läsa under hos vår kanske idag hög samma bok när tid efter skriva och regering låta sak bra problem inom hel sida både unna samt person unna hon där från all idag tycka deras måste säga innan varför börja bli utan någon skapa tro del böra fler ligga svensk sin hög min ett år sig problem bild sedan tal egen regering försöka son denna säga man aldrig finna söka varje äga oss veta oss lägga därför som någon mycket människa artikel eller efter eller antal stå varför redan värld lag mig det börja därför deras säga också nog artikel till vår sådan människa helt vara år all lägga genom hel fler inte den skriva denna alltid bara betyda utan öva säga aldrig sätt hans arbete vilja eftersom bok hos denna deras över att kunna länge värld stå för kanske dag gälla sida väl fall annan men utan annan slag dag sätt idag länge också dock liv dock tänka när vår länge barn läsa vara just vilja sida sådan bara slag söka människa denna sådan mot riva utan din liten vara vid svensk dock vid här söka vara än ofta vända ring och öva vid ett bli veta hel bild kvinna lik äga lag äga som under riva alltid äga idag person människa utan fall att vara idag din betyda hålla gammal samma innan både till försöka kommentar denna ring år använda tycka hans bara visa måste liten kanske riva tid försöka te bok nog lite artikel därför finna skriva sen göra länge lik fall samt just fram helt dig barn slag aldrig folk väl göra tal öka nu också handla aldrig redan finna jag öva kapa ring sedan ring känna slag det år lite söka men bra mellan å mycket gammal ligga under sådan hans all använda antal han tid olik lite visa oss när tal artikel hon son arbete inte viss komma dig tänka inom honom kunna oss blogg själv honom därför människa innan till lik bild mot inom bli både god för till betyda genom liten här slag tid lik barn skriva person inom människa tid tro viss honom han antal person bara kunna där göra genom hon innan för både aldrig oss folk denna alltid mellan liv böra men det enligt tro man den samt lägga egen skriva tycka kommentar sig väl behöva

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text
fast-typing.com helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Swedish Language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Unicode Language Keyboard - with source code