Swedish Typing Speed Test...
Thursday, 21 January, 2021, Time : 1:13 PM
Swedish Switch typing language


denna vid svensk från aldrig artikel bok olik lag blogg år regering skola veta man lag slag vilja vilja artikel viss inom hel sak söka denna att finna låta tal som blogg år min dag vid tid fler varje bild annan vid väl lag än sig hon redan och han tro samt kapa alltid hon säga vara vända varför den öva å sida eftersom eftersom äga mycket de hon gång stor länge tycka handla svensk aldrig idag hög sen annan också sida anse eller känna även väl sådan hos bli därför äga folk hålla äga människa lägga eftersom mig person hans enligt ingen äga än sätt också när upp liten här kanske sedan liten och god ingen innan fall inom fram genom aldrig mig även äga just genom hög tänka svensk efter även finna gälla liv skola hon folk tid stå kanske fall gälla detta tid gammal lägga börja låta tal eftersom men lägga annan fall fall arbete sätt son mycket värld varje skriva ring tycka försöka just ring hur hans barn böra lägga den både söka all här land arbete och all gammal ring mellan äga måste själv öka både länge lik fråga sak det aldrig hel varför mot slag för dig antal för antal son vilken samma denna bok år både veta gälla kanske kanske person blogg använda efter därför när någon regering som skola men efter ring antal sådan det också slag läsa som sådan därför min vända till betyda kommentar hålla mellan problem dag behöva fler där tal eftersom deras vilja vad samt egen hålla å samma lik arbete bli vad tänka son skriva dock viss öka som redan sådan skriva fall väl detta sak visa vilken deras oss gammal aldrig både land folk den inom än utan därför denna själv sig inom tro kvinna din sen slag gälla äga någon deras sida skriva bli viktig olik person sen kvinna hel dock lite eller riva kapa ett stå sådan mot än kunna son mellan lag låta ett lik behöva dag dag utan just honom riva gång vilken oss finna fall all alltid skola mellan år tycka genom söka arbete innan man finna och öka vara vår sig honom riva vilja vara vilja år dock kunna mycket dock fall regering med länge också viktig enligt hans fler innan lägga denna än utan veta liten slag ligga sin säga tal sedan din till mellan kommentar över när dig oss när försöka bok kommentar person med idag känna där fler också oss samt blogg alltid oss mig till bild olik lag egen över oss lik vara mycket känna finna kapa tänka måste liv samma lag eller sedan vara detta lik därför under blogg nog redan bara inte betyda någon skapa någon skapa vår både visa problem ligga vid skapa försöka idag slag samt ingen bara gälla mig ett alltid hel unna kanske tid tänka hos öva tänka genom unna bara hålla fram sätt denna god om dag från vara säga gälla sedan riva stå men använda viktig egen också med själv fler bok med och mot liv kapa ingen bok väl människa mycket vår ligga enligt gammal detta svensk hur människa min inom den även skriva länge någon helt ligga börja komma läsa öka använda vid skapa men att och någon sida nog dig vid skola regering hans egen säga utan inom ring kunna som sen finna dag men låta där måste honom sådan stor som mig över lite från när barn annan barn böra lite lik kvinna vid göra behöva tänka tid veta denna försöka veta upp dig stor till hon problem vända även land till visa honom att helt stå den hos väl din antal åt alltid min bild vid bild dock han varför men när dess göra ligga samt komma både säga till dem hur värld person utan måste artikel hel här arbete din här annan sak över också tro regering känna över att gammal skriva han skriva ofta viktig efter viktig från folk söka men alltid öka sätt nu dig låta bra kanske till människa inte här viss arbete dig åt dock liten detta göra som person inom ny låta varje alltid tro samma dig sen riva här son vända dag mig år man den det bild nog människa med dag god idag under viss annan när enligt utan ligga börja denna jag tid nog hos sådan fråga hans och säga svensk inte jag sak ett lägga person blogg kunna aldrig hon tid arbete unna bild komma för olik ring samma bra skola men unna sådan vår sida sätt ingen slag sedan del deras använda behöva liv hel behöva varje min sin vända fråga stå kanske anse bild inte artikel sen kommentar under hel lite bli bara unna mellan kapa bli människa därför sätt kvinna kapa lite bra dem tal sin tal oss öva kunna än lägga komma behöva jag själv innan äga riva betyda liv vara kanske kapa bra enligt göra hon hög under kvinna fler del komma visa komma kommentar sin redan innan även det sida försöka göra betyda artikel skapa genom samt söka lik börja samt säga mig din tycka bra tro problem bok under man det här betyda göra kunna handla väl fler komma liten olik lite hans böra del kanske upp fall bli under människa vår just hög varför ofta jag upp stå te bara idag just år värld han skriva som svensk det en sätt genom mot böra all hon ha

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  

How are the Swedish words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Swedish language. You can type in your own Swedish words or Swedish article if you want. We have put these options in Custom Swedish Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Swedish test a bit more interesting. The Swedish typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Swedish typing speed.


How many Swedish words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Swedish words per minute (WPM), what Swedish translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Swedish word.

Why Swedish typing speed matters?

The faster you can Swedish type, the faster you will be able to communicate with others on Swedish language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Swedish typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Swedish typing speed?

An average professional Swedish typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Swedish language. More advanced positions require 80 to 95 Swedish word for Swedish language. There are also some advanced Swedish typists work that requires speeds above 120 WPM Swedish language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us