Swedish Typing Speed Test...
Friday, 10 July, 2020, Time : 1:39 AM
Swedish Switch typing language


därför behöva annan börja också fler sida veta alltid riva riva handla tal aldrig min sig gammal bli vilja även dig länge lägga innan genom eftersom enligt det son sin vara äga behöva från också tänka bild unna oss för vända känna hon kanske som behöva kvinna svensk behöva nu än stå använda för äga mig när skriva ring unna äga dag sen nog genom liten komma detta lägga den gammal stor detta regering varje mellan den tal son redan hel hög någon inte sätt när lägga vilja sen säga annan olik kunna där svensk sida inom tro år artikel all ring kapa dem hans lägga aldrig artikel kapa arbete kanske försöka låta sådan gälla utan tänka mig varje bra liv behöva visa mycket äga därför själv viss man därför sätt någon tänka sådan sin finna fram son väl säga den hans varje människa kapa alltid person mellan dig utan ingen människa bild just därför sedan betyda fall kanske fall bok gälla samma måste och sin vår öva som bli lag hur tal läsa ny blogg skapa över tänka under min både arbete slag bok själv vara vilken visa sådan din annan slag dock folk till vår slag vara hög genom kanske sådan lag sig hålla betyda alltid person efter fler det och år försöka visa åt mellan skola gång bok barn svensk skriva ett ring oss åt slag sådan också sätt ett stå tid säga fler bara men del bild aldrig här stå att redan öva vilja del sedan hålla tycka hur fråga honom alltid sedan alltid vilja enligt människa finna deras samt egen han kommentar land slag söka deras ofta å alltid hon vid än regering helt han samma kunna hel ligga tycka söka viss dag även god nog vad mig bli olik arbete sida kunna låta god person lite fall skola tid gälla denna skriva stor använda upp man gälla med denna hans skriva dag den denna hålla kapa kanske all utan innan fall själv bra sida tid mot land problem vilja tänka hos kvinna problem här ring över mycket år dag varför oss sådan jag här också hel veta samma än kunna kunna till veta vår svensk sedan men viktig sätt innan dig och hans sak där vända väl komma sådan han min det detta väl kanske samma redan värld all börja dock vända låta just tänka som bara denna mot dock år detta med deras son mig jag vilken oss inte artikel jag veta göra bli upp bild skriva enligt detta enligt tid hon person dag vid genom äga här försöka därför både regering behöva viss unna böra måste vid arbete sen efter annan söka både fall bra ring sak person vid vara när tro fler för genom människa även någon vända inte väl eller antal och mig denna sedan handla mycket egen vår böra med aldrig från deras lite böra ett också viktig ring all göra stå folk än innan människa fler det slag svensk fråga dag hos fråga vad hög fler hög egen måste lägga å samt över gammal annan gång barn från även låta inom kanske år någon upp vid och din skola kapa eftersom öva samt fall skapa försöka kunna därför genom liten kvinna länge antal viktig bild liv visa väl sin dag här lik betyda lik problem samt fall riva arbete aldrig skriva olik liv din äga idag till riva eftersom blogg bok hon idag tro fram eftersom bara varför kommentar väl ligga också börja böra lite öka ingen men sätt de vid dig tid mig men bra finna dig tro folk låta kapa denna tycka tal dock gälla oss när när artikel hel när läsa idag bild dem vara svensk där lägga eftersom känna kommentar komma äga din unna hålla det person men helt lik och idag till eller mycket bli liten riva hon hon som blogg göra länge dig komma under oss hos olik regering öka lag även som lite men säga att antal skapa samma värld som med bild inom dag söka varför länge viss en till gälla hur problem dock måste bara blogg utan denna nog mig inom tal bok mot lägga annan man själv liten blogg nog mellan just betyda än komma ligga ingen den skola liten även innan öka mellan honom vilken vara anse blogg arbete ingen sen lag lik försöka veta som ofta efter regering äga söka stor värld tycka kommentar finna din också känna son mot dock riva arbete människa sida kvinna upp hans liv till skola unna säga egen person betyda hel säga ligga honom till börja att lik redan över vid mycket olik gammal hel använda alltid ligga finna denna bra människa både antal utan kanske min inte sak komma år med kanske kommentar folk hon här slag men aldrig efter sätt te lik hos lite liv sen under göra lik öka komma sen skriva utan att känna år sätt hel under min ett oss lag bli ligga än samt sida över honom just lite samt det tal öka under land god skola lag när dig ingen dess vår eller idag sak barn här varje någon kvinna den skriva viktig stå ha del varför anse fall fler bara kapa säga inom bok skapa stå använda låta inom som göra och tro både hon inom sig men under tid just samt sådan artikel från mellan någon viktig gammal vid både finna sak enligt hans jag han vända om göra skapa tid vara man

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  

How are the Swedish words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Swedish language. You can type in your own Swedish words or Swedish article if you want. We have put these options in Custom Swedish Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Swedish test a bit more interesting. The Swedish typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Swedish typing speed.


How many Swedish words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Swedish words per minute (WPM), what Swedish translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Swedish word.

Why Swedish typing speed matters?

The faster you can Swedish type, the faster you will be able to communicate with others on Swedish language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Swedish typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Swedish typing speed?

An average professional Swedish typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Swedish language. More advanced positions require 80 to 95 Swedish word for Swedish language. There are also some advanced Swedish typists work that requires speeds above 120 WPM Swedish language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us