Swedish Typing Speed Test...
Friday, 23 October, 2020, Time : 7:48 AM
Swedish Switch typing language


vid egen samma bli försöka än del veta bild vilja även skola över hög folk problem denna äga nog kunna din fram än eftersom mot artikel kanske varje aldrig nu varför annan person din unna regering mig handla fall bra lag värld vid och bara hans lag men arbete år kapa lag sådan bli genom inom dem kunna kapa vända denna hålla kanske från dig mig fler bok dig också fler lite unna någon sätt ring barn behöva innan betyda sida kunna skriva deras bok kvinna väl dig innan varför kanske bara tycka han skapa folk olik som sen över lik han gälla varje efter å regering ofta än liv regering tid en alltid varje dag göra säga läsa tal helt finna fler mig genom kanske som ett din under enligt eller tänka lik land från dig liv handla detta för tid både viss lik skola efter tal te komma någon när hel samt väl tal liten bra bli hon ring stå känna under riva komma egen just lägga mellan behöva folk skriva annan egen med svensk vår sådan kommentar även vår kapa gammal vid stor slag använda bli inom redan fall sätt hans gammal son sätt äga veta lägga min finna än vända arbete här vår eller genom gammal utan upp ligga mycket under betyda viktig kunna över tro sig från därför arbete någon person dag använda bra när antal vilken också fram tro sen artikel som innan komma kapa måste vilja svensk unna dess därför sådan äga under aldrig skola kvinna eftersom någon sig behöva lite det säga samma inom vilja skapa dig redan son sätt ett mig fråga folk också liv sak att ligga oss artikel måste son över börja inte öva väl känna slag dock ligga nog sen efter honom mellan säga att till land ring annan gälla blogg å börja sin komma samt annan idag sin lag och bra dock låta äga äga honom dag unna mig son bild till låta mig stå mot gälla enligt bli bli oss gälla och viss problem enligt vara kanske idag samma inom sida skriva tid där viss vad ha människa hans och den bok även ett svensk mycket all sådan man tänka vid här som lite människa länge måste när säga även olik bara gång denna viktig annan här kvinna både när problem genom regering låta när sedan aldrig sak sin upp någon lik det öka anse och hög börja person år utan egen människa sen liv någon med kommentar skola gammal sida viktig för redan viss kanske försöka min mycket vilken svensk ingen själv artikel behöva kanske tal barn denna regering lik vid del böra hel enligt bara försöka hon mig genom varför samt dock just lite hon vända veta visa hur vara skola son den känna liten tycka tänka honom bild blogg öva ingen just börja göra lag här som alltid all genom till fler därför kapa ofta din vår samma därför sak bild bild skriva lägga den sedan ring äga stå hålla liten god arbete lik arbete bok men säga bok söka del med den sida mellan även åt hans betyda sida stå gälla vara person hur hålla gammal finna sak dock arbete fråga vilja äga ny göra visa bara år här riva när sådan själv under annan antal oss inom dock fall fall lägga deras vända gälla min söka fler den fler vara länge tid stor alltid till jag kunna utan där ring tänka vara även barn dag inte år alltid bild tid idag eftersom läsa sådan men olik mycket lägga oss säga skapa riva komma hans böra vid riva slag det hans hur fall öka slag tycka både låta att lite efter det problem aldrig land tycka tro väl han än tro person deras blogg betyda måste visa år men hel liv hög de bok eftersom komma mot dag fall olik också redan göra ligga kvinna all men söka och här som tro utan väl min veta hos han varje skapa själv behöva länge sen vår sak sig inom arbete kommentar mellan skriva hos värld alltid skriva hon hel det oss sätt ingen vilja både samt jag men enligt tänka kapa antal sedan att böra sedan fråga tänka olik viktig upp skapa nog hålla ett dag innan sida liten utan för innan ligga vilken utan också finna veta dig låta denna god idag böra denna både kanske detta därför riva öka använda bild hon också viktig försöka människa god slag sådan blogg sedan där hög till idag alltid lägga men tal lik sen man under finna slag ring hon tid aldrig skriva lägga visa samma oss detta jag länge samt blogg all över alltid sätt hel betyda stå som sådan år kanske försöka hos liten tal kommentar värld dem vara skriva just behöva tid man mot kunna inte människa detta lag jag vid öva människa upp och fall dock helt eller göra man låta både oss samt slag honom just gång dag svensk unna artikel deras äga eftersom stå sin person min säga till om göra därför dag år öka kapa samt också denna inte skola person inom människa här åt med hon nog aldrig fler väl vid vara hel från denna söka din den som antal hon ingen öka söka mellan anse mycket men det bra varför svensk själv hel använda hos vad kommentar än blogg finna detta komma känna lite till mellan riva sätt stor kvinna dig vända fall när ingen med ligga

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  

How are the Swedish words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Swedish language. You can type in your own Swedish words or Swedish article if you want. We have put these options in Custom Swedish Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Swedish test a bit more interesting. The Swedish typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Swedish typing speed.


How many Swedish words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Swedish words per minute (WPM), what Swedish translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Swedish word.

Why Swedish typing speed matters?

The faster you can Swedish type, the faster you will be able to communicate with others on Swedish language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Swedish typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Swedish typing speed?

An average professional Swedish typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Swedish language. More advanced positions require 80 to 95 Swedish word for Swedish language. There are also some advanced Swedish typists work that requires speeds above 120 WPM Swedish language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us