Swedish Typing Speed Test...
Monday, 21 October, 2019, Time : 12:12 PM
Swedish Switch typing language


äga öka hel även mig viktig ligga här under både mot göra dess och idag unna dock fler kapa människa mig bara hur under inom år vår någon kunna lag gammal fall skapa med dock slag regering person arbete någon tro som mig lik finna människa ingen land tal kanske alltid måste med kunna åt bara bra mycket försöka jag son efter öva sak för tid antal bara lite vilja ring gälla dock tro kanske själv olik samt genom hon öka länge sak liv vilja böra honom hur han bild detta del sådan till veta under enligt säga man sin tycka också alltid värld men varje dock visa göra bli artikel hur min aldrig över även kunna tänka länge lägga viss sida jag här dock svensk hon inom unna betyda antal samma viss son aldrig än den visa inte därför antal oss den kunna och kapa skriva slag när över sätt sådan unna land äga dock från bok fler veta ett bli bok han böra bra hel just lag visa betyda mycket dig för ha lik lägga lag det skriva kanske viss och sida lägga hög än alltid skola sen finna vara sådan öva man del lite kommentar från skapa son när hos tycka liten bok egen tid när därför tid all hel dag vid läsa genom inte tro dig här öka sen börja samma artikel vid öva fler söka mellan år mot under person vara låta hålla enligt fråga gammal son och alltid dig ring kommentar lägga försöka här just ring eller från riva som väl komma samma sig när fler vända öka fall gälla slag måste bild äga varför söka eftersom om folk försöka den riva arbete skriva utan hel lite denna både vilken efter för antal hel folk människa vara visa samma redan person dig just vända väl din därför sin låta alltid låta oss svensk tänka länge tänka hålla samma som börja komma sen blogg lite artikel fram sätt honom ligga de den år där bok efter aldrig mig finna kapa slag unna utan lag detta kanske vilja deras aldrig vilja honom bild riva hålla genom lik idag börja eller dem som använda till all å liten bli känna viktig nog bild säga stor under tycka lag någon äga kapa problem blogg mycket sin varför oss måste kanske just mycket ingen alltid komma vår det idag skola slag när över fall gälla min den skola sätt upp och varje åt både väl hel nu egen å säga denna veta gammal komma upp arbete men gälla hög blogg helt hans dig mellan dig denna svensk vid olik skriva annan att äga till både sig ingen detta man arbete hålla ligga annan sen stor innan kvinna efter skriva skola dag god säga kanske men te unna sen bara betyda sin innan genom liv ring innan vilken bild skapa finna fråga person deras hon försöka säga blogg tycka behöva detta barn komma artikel känna men enligt ett viktig och kunna skola vilken mycket sida kanske säga din sida kanske all kapa inom min innan också gång bli än än din tänka gälla söka eftersom fler försöka varje person från någon person tid denna anse sedan regering när men alltid än här där måste det vända stå idag ligga även arbete att veta din han bok det söka till skriva hans där tro denna gammal tid aldrig riva enligt år god sedan hon vad jag mot ett behöva stå och kapa honom dig blogg denna olik dag vid riva fall men samt inte använda slag vara vända känna fall sätt sak betyda göra enligt ofta han över låta länge varför själv min inom bra oss finna egen lik mellan låta upp använda skapa nog ligga någon dag regering redan hel även sedan sådan tänka samt värld än sådan tänka anse kanske lägga stå äga samt vår samt sak fler man människa öka idag hans lite son mig stå utan liv bra sida här kvinna också redan även äga viktig till värld liv tid som folk människa eftersom böra bild innan hans vara vara mellan ring gälla vid bara tid dag nog liten svensk väl arbete kunna annan aldrig fler börja barn sida tal vid arbete hos människa människa hans hon också bli en viss svensk kommentar över därför ligga lik fram mot bild sedan jag vår problem också lik varje till ofta kommentar redan eller vara fall min utan just finna utan stor nog sådan hos sådan det behöva med denna kommentar gammal vid behöva också att veta dem oss tal göra inte någon väl ny använda annan väl ingen till både helt land göra oss samt skapa därför säga hos sak artikel vår ring viktig göra olik sådan person som all sedan betyda genom slag folk med eftersom hon lag handla den liv söka del både böra gång tal vilja låta behöva läsa riva här år deras också ett stå bra kvinna hans hon samt sätt kapa skola upp inom år skriva stå problem mig lite fall själv lik detta egen vad som blogg lägga fall under inom känna dag svensk bli även mellan barn bok handla komma skriva hög dag vid denna hög olik sen tro vända mig ingen eftersom som utan sätt tal annan inom komma oss lägga själv när hon sätt kvinna din äga behöva därför liten dag år kvinna regering liten genom varför god fråga problem men att tal med regering det deras mellan men annan sig

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text
fast-typing.com helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Swedish Language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Unicode Language Keyboard - with source code