Swedish Typing Speed Test...
Thursday, 25 July, 2024, Time : 2:27 AM


mot hålla till åt annan ligga alltid gälla någon hur lik folk idag sedan oss fram regering vara vara handla annan dag jag tid när bild äga din varför behöva sådan hur sida ligga viss öva person sedan betyda sin stå börja tänka all skapa som måste fler skriva mycket inom artikel över år komma säga dag sida mycket bra folk barn min min fråga aldrig sätt svensk böra när låta komma låta efter behöva skriva sig dem samt betyda lag antal blogg hel hög skola god någon öka men det med än betyda sådan från varför själv skapa innan när också här artikel när liten dig över samt fler mellan under använda hur söka år värld komma böra han försöka samt människa detta vilken utan riva ring till dig säga gälla samma öka också viss väl veta vad det innan kunna mot varje både öva riva kanske både stå fall gammal lik redan att göra komma med tal vara samt olik den lite denna god även men sig blogg lägga liten vid äga olik någon den öva olik enligt redan hålla regering själv aldrig sak kvinna ring och hel riva här vilken deras ha från försöka både dock vända inom sedan slag din också bra antal fler svensk honom egen just börja nog öka som visa säga från kapa helt hög finna egen slag säga skola hon kanske kunna sen använda hos land behöva värld över slag mig som veta öka bok länge försöka person människa deras kanske land all och men person gammal svensk människa man ingen även tal detta idag när kanske även försöka mycket hon nu enligt viktig under innan komma sen låta till person liten son bra varje mellan komma min år den kanske gammal denna vid någon unna sätt vid under under under sen vilja man det lag dem enligt för viss och viktig all lite tro bara sig behöva mycket sätt även visa väl kunna därför vara finna annan en dag dess denna ligga alltid son stor kanske jag under hel problem den hos hög kvinna sedan anse bild sida låta lite vända nog människa måste denna också viktig efter son inte men vara där lag idag alltid å den aldrig sådan person vända kapa viss tro bok hans tid ofta annan göra man bok skriva finna värld idag kommentar sådan sak man arbete dig väl utan tycka upp arbete men nog kanske upp hålla börja till hon därför sätt vid inom svensk vår hos alltid den människa år sådan också just folk unna blogg säga bok upp arbete mig känna fler sin än skola länge samma bara böra hans utan utan arbete lik säga ligga tycka göra kunna sen ingen eller slag dag inom säga hon här ett skola person stå redan samt om bara dig kapa bli inom både sin varför här handla hon mellan även ett behöva te men göra egen kapa söka sin stor alltid tal låta riva att honom kommentar tänka skriva hans finna med det för bli sätt väl sak problem all hel skapa äga stå det väl inom äga liv lägga mycket vilja mig behöva till just dag lägga din med tid nog hon vilja just genom tal äga därför människa å både ett vara själv ligga dag ring betyda olik svensk dock eftersom detta idag fall gammal sak hög viktig tänka vända och bra unna söka bara lägga slag oss mot stor med som mig alltid genom regering svensk son kvinna hel vilken tycka vid arbete mellan liv bild bli för son veta människa skapa lag fler fall slag kvinna fram varje kommentar blogg sen gälla som därför genom bli oss artikel att sida aldrig aldrig barn sådan visa söka finna unna känna till utan efter dig sedan utan som själv just använda denna kanske honom lite vara mig men detta kommentar vid eller ring år denna kommentar denna där och din hos bild denna ny ligga varför vår lägga hans här samt än väl skapa fall tid dig eftersom viktig ingen dock dag lägga kunna hans blogg genom bra liv år upp där än fråga också än visa åt dock riva enligt bild göra hon han regering gång skola någon fler också innan tal varje han lik och läsa äga gälla riva länge liv deras när del lite vid aldrig även vår därför måste antal kapa genom tänka börja bok blogg sen till bli samma slag ring söka skriva lik fråga fler eftersom olik över annan mig sådan innan gammal egen över dag känna kapa år det vår måste sak kunna vad än stå de läsa använda liten hon länge sida del mig efter äga tal inte ett folk veta vända min kapa fall gång problem honom här vilja vilja dock anse unna tänka eftersom sätt eftersom bok lägga kanske tro vår lag detta veta dock men känna dig mot antal någon person inom genom barn bara artikel stå böra gälla fall både oss när problem bild liv skola öka redan artikel från helt hel bild han därför eller mellan deras arbete min mellan finna ingen oss låta och jag alltid kvinna hålla lag oss samma tycka betyda skriva regering skriva skriva vid hans arbete samt del här som hel samma bli gälla ring din sida tid lik fall lite jag liten sådan ofta inte komma fall tänka tid göra som ingen god land tro tro oss sätt enligt försöka tid att äga inte lik annan

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  
Copy any news of your choice from any online newspaper website and paste it in the custom box and submit. Then you can practice typing with this script. Check the Randomize checkbox and your pasted words will appear randomly. And if you do not give a tick mark, it will be written exactly.
1 Minute Swedish typing test
2 Minute Swedish typing test
3 Minute Swedish typing test
5 Minute Swedish typing test
10 Minute Swedish typing test
15 Minute Swedish typing test
20 Minute Swedish typing test
25 Minute Swedish typing test
30 Minute Swedish typing test
60 Minute Swedish typing test

How are the Swedish words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Swedish language. You can type in your own Swedish words or Swedish article if you want. We have put these options in Custom Swedish Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Swedish test a bit more interesting. The Swedish typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Swedish typing speed.


How many Swedish words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Swedish words per minute (WPM), what Swedish translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Swedish word.

Why Swedish typing speed matters?

The faster you can Swedish type, the faster you will be able to communicate with others on Swedish language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Swedish typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Swedish typing speed?

An average professional Swedish typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Swedish language. More advanced positions require 80 to 95 Swedish word for Swedish language. There are also some advanced Swedish typists work that requires speeds above 120 WPM Swedish language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us
close