Swedish Typing Speed Test...
Monday, 19 April, 2021, Time : 11:04 AM
Eng to Hindi
Eng to Marathi
Eng to Punjabi
Eng to Bengali
Eng to Gujarati
Eng to Tamil
Eng to Kannada
Eng to Telugu
Eng to Malayalam
Eng to Oriya
Eng to Nepali
Eng to Urdu
Eng to Arabic
Eng to Amharic
Eng to Greek
Eng to Persian
Eng to Russian
Eng to Sanskrit
Eng to Sinhalese
Eng to Serbian
Eng to Tigrinya
Swedish Switch typing language


folk fler när till börja skriva bara det lite hans ingen vilken å dock säga just hög arbete kanske sådan dag det inom tänka kanske tycka själv säga länge ring lite fråga värld väl själv antal sedan både slag människa fram sen dock där ingen låta mot barn lik dock blogg hel arbete den finna nog till gälla inte vara när mycket honom till olik hur redan tid dig alltid betyda kunna veta behöva mig böra annan hög efter hög utan behöva sin också kunna också länge egen som betyda samt jag barn utan öva även upp kapa ligga enligt mycket aldrig dag bli annan tycka lägga fler arbete dock nog deras där blogg inom tro kanske god honom ring år tal mot där svensk sin man sätt arbete bok känna slag det säga just regering men egen tid göra just äga skriva den ofta dig veta fall deras riva bild vara den helt person olik varför det all här min del sak upp någon sida bli samma innan ring samt idag slag med bli dag deras använda men att bra lik skola år göra hel kapa sedan hon gammal lägga å person bok unna skriva för även kvinna lag vilja hålla viktig ring därför arbete eftersom länge redan skapa vända lägga problem därför bra eftersom säga fall som enligt tro behöva till min aldrig fall säga hos kommentar från stå försöka försöka hel oss måste bild som person lägga lägga väl visa regering skola genom riva son därför år både sätt kunna handla fråga men alltid sedan sådan sen öka min börja tro när och som genom dock bild bild sen äga detta oss varje vår veta innan din unna samma fråga vid samt sen här all här hur behöva oss mig sig om ring hans när sida år år dess utan kunna vara äga svensk göra veta gång folk liv hon vår ingen stå annan komma både tal liten din skola genom artikel för alltid säga inte mycket lite behöva tal ett all idag bok deras oss lag stor man sådan viktig kvinna inte kvinna söka måste använda vända skapa olik att tid väl bild arbete aldrig därför här över eftersom vända ofta antal lik ny men lag hålla just väl det all börja te över dag liten sida nog sedan han men son sak son både blogg vilja tänka tycka vara artikel vara eller enligt tid mellan över vid med alltid kanske riva dig problem ha sin den antal samma lik tänka inom som bok denna behöva kapa människa varför år helt låta ligga bok öka kanske jag nu inom man öka kommentar tal vid egen utan väl detta liten över vad land god efter lag gälla varför kanske låta han år lik den land hos dig dig från vilja aldrig stå böra efter känna bara anse mellan att tro ligga liv liten komma denna ligga mot hon detta genom artikel nog slag oss eller honom äga bara under vilja eftersom fram både lag skola under samt från gammal inom han komma fler sådan stor dig kommentar betyda mot till liv sak här betyda under människa hel skapa värld när svensk tro denna vilken låta än inom dem anse stå här måste aldrig hos här söka detta hur stå min fler mig och låta vilja kanske viss folk hans olik öka fler son denna vår unna denna riva värld fall varför regering stå sida sig som kapa viktig tal kanske dig försöka dock mig bli vara sen problem de sig vad lite vända betyda enligt den skola svensk därför del även bara skriva än liten äga unna bra åt sådan vid komma redan mellan inte och tänka lite innan gälla han låta det finna hon men slag mellan sätt kvinna bra både viss även ett sedan än sätt fler ligga vara människa för visa enligt liv fler tal din gälla utan hos hel säga oss människa länge finna blogg tänka åt blogg och skriva svensk börja skola hon gammal tid sätt annan också någon än olik försöka öva riva alltid ingen hel din kvinna till sätt antal sak söka sida känna bok med försöka redan gammal ligga upp lik slag riva söka artikel sida folk dag vilken än och bild människa hans läsa lik viss stor skriva mellan utan varje mycket under dem din mig svensk detta men också tid annan dag kommentar bild egen hans dag vända samt god tänka även ingen person äga idag visa någon men bra också veta fall gammal en hon sätt och äga upp vår hel idag också öka samma även över måste person komma vid när denna göra skapa kunna sak inom med under samt mellan kapa ring slag komma vid alltid min känna dag hög gälla och söka handla mig aldrig honom genom bli jag sådan finna finna eftersom som själv denna person fall läsa öva unna någon när bli mycket hon just hans jag efter skriva lite skriva viktig därför oss ett också innan under alltid idag med blogg till son denna själv göra lag viktig gång genom samt från hon någon hålla visa annan del barn fall böra arbete varje hålla tid vår sen sådan sådan liv problem tycka kapa använda person varje viss vid människa äga lägga att göra komma någon innan fall gälla samma man regering använda lägga kapa som böra ett land artikel än vid kunna väl kommentar regering kanske skapa mig sin finna bara eller

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  

How are the Swedish words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Swedish language. You can type in your own Swedish words or Swedish article if you want. We have put these options in Custom Swedish Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Swedish test a bit more interesting. The Swedish typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Swedish typing speed.


How many Swedish words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Swedish words per minute (WPM), what Swedish translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Swedish word.

Why Swedish typing speed matters?

The faster you can Swedish type, the faster you will be able to communicate with others on Swedish language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Swedish typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Swedish typing speed?

An average professional Swedish typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Swedish language. More advanced positions require 80 to 95 Swedish word for Swedish language. There are also some advanced Swedish typists work that requires speeds above 120 WPM Swedish language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us