Swedish Typing Speed Test...
Saturday, 23 November, 2019, Time : 2:07 AM
Swedish Switch typing language


bra där person när när nog son gammal viss vara bli regering sådan till bild min dock oss gälla oss kommentar men redan dag aldrig son vid han innan också mycket komma riva kapa skapa under din inom hon tid gammal tro svensk som både när människa honom ring låta olik aldrig annan barn samma kapa sätt viktig dag min dock bara bli den öva tänka både denna denna inom än försöka tid ring unna ring blogg kommentar eller jag det mig vara under söka bra öka blogg fråga kvinna man tänka svensk idag bli denna veta lägga människa mellan göra behöva all under lag sen gälla lägga skriva inom å genom utan själv över därför alltid bild idag låta under upp blogg gälla dag ligga redan men regering säga vår mig dag ligga från sedan tal bra tro gång och lite all ingen lägga hos den med fler göra liv här slag problem kanske innan därför unna där denna mig behöva samma mot samt det stå än kvinna lik någon sådan tid min under stor sida dig som sådan sin sådan arbete tro väl just jag kunna deras detta det stor tycka skriva deras sen ett slag person använda väl olik visa men inte kommentar någon tal betyda hos liv stå fall barn liten hålla denna behöva använda hel liten alltid och honom bild även sak lägga hur även kanske använda och problem egen inom genom annan böra lik med efter säga just egen vilja värld veta mycket tro vilken lite sätt innan helt mellan vilja göra dig någon ingen bra fråga komma del svensk gammal någon lik väl söka lite med från kapa som inom från sin annan denna människa sätt anse person aldrig visa slag din år ring säga artikel tänka men dess också känna skriva samt arbete detta eller person också hel skola här den måste vända folk läsa äga här din vid person också genom blogg sin veta lite denna fler skriva svensk varje som antal artikel dock enligt oss sedan vända lag sen fler sedan sak hans detta enligt över över inte samma dock ligga skriva finna oss antal hålla ligga vid tid alltid samma alltid kanske behöva måste gång eftersom annan skriva alltid bli slag även hans min vilja att hålla känna och fler bild skriva tid äga land tänka handla unna han genom gälla sätt mot viktig mellan komma alltid lägga annan ligga dock land bara lik ha arbete tänka dem folk lite komma bok sak försöka själv till dag mot mycket men här fler vända använda länge över någon finna viss både min säga dig inom efter mellan jag artikel idag till tycka aldrig fram finna utan hög kanske bok ingen också som lik öva annan från kapa varje för väl länge än riva mig äga mycket börja samt fall blogg låta finna den kanske måste kvinna sådan ring bra vid för lag ring till och hel öka lägga väl hans komma eftersom vara deras här skola stå gammal länge skriva den öka visa människa veta sig gälla redan försöka börja alltid skapa gammal låta viss vilken börja olik upp därför betyda utan äga som böra å öka varför slag säga dock också att här än göra dig kapa ett ett kanske deras även genom kanske enligt son dag hålla folk inte denna skapa upp lag skola vid lag men vilken och sådan vända komma tro måste bok svensk söka barn olik sätt han samt riva slag samma genom vad handla finna försöka inte mycket när människa år din äga man vilja honom vår enligt läsa hon gälla god artikel hans eftersom liten innan människa person eftersom söka än god sedan den vara kunna son mellan stå aldrig hel sen åt helt med komma bok anse det just till när även vår behöva både söka dig hon att stå vår väl och hon hon sak kunna bild arbete böra finna stor ingen känna utan vid egen person bli bli ligga sig mig kapa artikel vara fall sida liv bild nog viktig kvinna börja arbete mig kunna vilja sak år upp kunna oss kvinna efter som sin en sen mellan vår regering viss viktig sätt liv antal sådan när ingen fråga dem fler göra dag äga liten detta bara arbete lik detta betyda fall oss sätt hög fall dag problem folk ett år unna därför eller det säga själv år också hon själv riva son sida riva sig åt inom lag behöva tycka hur samt äga all ofta över låta man sida hos fall unna utan samt man varför liv för visa tänka skola tal varför idag hon till tid bok därför betyda kommentar länge del någon sådan böra varje hög sen hos tal men svensk kunna tid bok hon kanske problem efter bara fram egen samt blogg bara varför värld arbete hög innan del sedan eftersom bild kapa idag skapa olik att veta lite lägga dig dig nu antal fall om varje redan år liten tycka det hans öva värld aldrig mot land skola vid vända enligt hur här de under stå utan fler just oss hel han fall just jag men därför även riva människa slag äga betyda all låta ofta försöka hel honom hel mig till där med tal både göra god regering än skapa lik vara ny när vara sida vid kanske känna sida hans tal skola nog som säga te år nog din kommentar både viktig vad öka regering

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text
fast-typing.com helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Swedish Language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Unicode Language Keyboard - with source code