Swedish Typing Speed Test...
Saturday, 29 January, 2022, Time : 12:29 PM


kunna varför hel mot till problem han kapa över viktig med under varje också sen att jag hålla känna kapa genom därför även vända säga sida finna väl eller ingen vända vilja dig tal år kommentar hon riva riva hel även bild komma genom lik komma denna söka från vända om skapa över gammal aldrig hos till blogg dem upp skriva länge son gälla viktig kapa det kvinna son samma unna liten människa sen hel veta både mellan mellan kvinna fall all oss hon böra komma lite deras visa tal söka både värld person tro innan detta böra också genom väl sådan bok öka problem dock hon ring hur gammal sida liten bild öva utan just enligt innan använda enligt här göra bara lite olik gång göra vid regering någon veta dess olik äga människa skriva väl vilja sedan dag del skriva dem år dock kanske människa samma kunna tycka lik äga ligga din olik att komma därför börja aldrig regering öka annan tycka med mig tal än all lik bra viktig det som stå mellan mig liten även veta blogg bli dock slag lite just hon mig kapa fram handla son ligga människa unna sin mig hel vid men denna sin människa hos gammal gälla slag ring te här länge samt vilken utan eftersom som enligt bli tänka när annan även väl börja behöva samt öva mot riva tro utan lik denna äga från hur kanske sådan under ingen den vilken kanske sådan kapa även annan sådan dock vilja lite alltid låta idag betyda det dag riva visa stor inom söka mycket känna å kunna både skola göra och sådan samma sak bli å känna oss än som dag sig fall någon mellan blogg antal att alltid ett försöka äga enligt inom efter men skapa idag hans riva regering anse varför ingen vara vår också för person folk människa lägga också vår del gammal detta kanske stå samt sida denna här kapa både min barn ingen viss komma tal genom ligga tid men sen redan betyda deras betyda helt land komma antal artikel behöva tid men äga och kunna man när skola till person han där upp kanske min fram betyda svensk sätt någon han gälla skriva bild betyda hon samma hans hel person där gälla när efter men hålla viss fall fler innan vända hög tro samt hon varje som tro artikel hans liv liv vid bara redan vår upp unna som öka eller en vara denna fler god äga lite egen ett skriva öka måste eller innan fråga oss låta fall sida din här kunna arbete och detta aldrig sig börja blogg just sedan mig lik när även problem eftersom alltid från finna också tänka land bra ring åt för sådan vilken artikel tänka måste lägga vid tänka lik skola komma någon fråga slag samt men stå oss svensk hon fler dig över och person arbete väl göra annan tal därför dig än din mellan finna fall helt anse god tycka värld under bra vid all dag nog oss sin utan liv bara under själv denna ligga bild man lägga kanske mig finna hur stor artikel genom hos ingen låta nog fler dig inte väl kvinna försöka lik mycket vid nog tid och både kvinna försöka låta inom skriva vända sida lag inte tal skriva dag innan kanske gälla problem känna säga idag arbete detta barn det äga med kanske också vara stå från kvinna ring eftersom stor med lägga bild kommentar hel än liv blogg skapa än göra hög kanske sådan sen öva lag sätt samma skola vad viss folk varje arbete land skriva lag person egen hel deras samt inte aldrig sätt tänka kunna använda sedan kapa mycket dig tid denna behöva liten vår vår bra han samt alltid men mig ofta här behöva sida egen lägga behöva jag hos och måste här år idag vid handla låta med för folk gång efter bok just nu svensk genom till din finna viktig viss år någon finna ring bok dag riva dock sen när sedan dig man dock sätt regering sedan olik till gälla enligt fall låta böra aldrig bild hög och visa vara när dag oss lägga vara någon stå utan bli själv skapa folk gammal tid lag min ofta själv ett redan detta redan kommentar din år sig det bok där ligga arbete själv lag varför till försöka person än skola ring alltid vid deras fråga varför till tänka varje honom fler bli under all efter antal veta jag när nog människa viktig det denna säga börja som son därför sätt den vilja son tid öka länge tycka lite just slag vad blogg fall hans olik sin både göra åt sak liten eftersom sak veta svensk slag som hålla mycket säga alltid försöka hon länge hans jag vara slag kommentar mot lägga använda svensk hålla vara bara sak men inte inom behöva mycket sen dig visa dag den den äga honom bok kommentar sådan bild säga god också inom upp inom de läsa år oss ny läsa arbete arbete lag använda hans annan värld barn fall över eftersom man under här bra idag fler vilja artikel honom mot bok regering säga söka egen år antal tid stå min min unna över tro fler aldrig sätt liv bara ha sätt hög alltid skola honom därför mellan annan ett säga skapa utan bli den slag att som svensk inom del måste därför ligga söka den unna böra sak

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  
1 Minute Swedish typing test
2 Minute Swedish typing test
3 Minute Swedish typing test
5 Minute Swedish typing test
10 Minute Swedish typing test
15 Minute Swedish typing test
20 Minute Swedish typing test
25 Minute Swedish typing test
30 Minute Swedish typing test
60 Minute Swedish typing test

How are the Swedish words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Swedish language. You can type in your own Swedish words or Swedish article if you want. We have put these options in Custom Swedish Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Swedish test a bit more interesting. The Swedish typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Swedish typing speed.


How many Swedish words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Swedish words per minute (WPM), what Swedish translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Swedish word.

Why Swedish typing speed matters?

The faster you can Swedish type, the faster you will be able to communicate with others on Swedish language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Swedish typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Swedish typing speed?

An average professional Swedish typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Swedish language. More advanced positions require 80 to 95 Swedish word for Swedish language. There are also some advanced Swedish typists work that requires speeds above 120 WPM Swedish language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us