Swedish Typing Speed Test...
Monday, 30 March, 2020, Time : 5:28 AM
Swedish Switch typing language


upp över kunna just kanske människa skriva dock han år vilja fall stå god sådan han han inom sedan kunna böra utan skola själv vara fram stå vända tal och egen kommentar oss kvinna redan antal land under fler ring för länge utan till eftersom finna vid men vilja olik äga ha stå sen säga sådan länge anse skriva också från använda hon arbete år kapa göra någon någon öva min även liv antal deras hon dock över de samt lägga komma skapa barn son genom tänka tal till regering samt lik bli kommentar tid bra mellan artikel person vara svensk mig sådan den eftersom inte sin göra redan vilja äga inte säga ett den där arbete viktig olik känna försöka fall mycket vid känna god gång tal tro också nog min måste tänka öka tid skriva ligga enligt behöva kanske deras komma stor liten dig ligga ingen kanske också denna unna öka kapa även mig sätt kvinna under man men behöva där han honom sak skriva måste därför söka denna land över gälla skola min här oss aldrig viss till slag skapa blogg stå fall fall skriva fler dag än människa vara eftersom nu oss efter som det fråga finna just ett just sätt betyda här kanske egen till efter men söka genom öka del viss länge all alltid med veta hon kommentar vid utan å visa också göra liten efter denna samma både inom år efter fler fler idag skriva dig varför dag lik sådan hålla tal komma med lik deras lik denna artikel vara hög ingen att läsa fråga honom mycket och det all viktig annan aldrig eller fram problem deras dag lag dig att bara tycka än och väl människa vilken person detta bild del alltid upp tid den barn oss väl nog lag visa detta vara ring hög sin bli sen också bara tro vilken ingen min dem åt man också med säga mellan söka inom än där antal detta ligga lag mig kapa skapa dock vid liv hos oss man eller bild aldrig son lägga därför honom gammal jag bild fall som inom idag den arbete någon stor mycket veta hon alltid men all jag behöva min unna son lite tycka när ring tänka mycket som väl hel sätt värld säga jag land bra böra hon öva som mot äga god finna handla svensk skola här hel blogg svensk sådan lite vända skriva kunna gammal tid kapa som börja din utan skapa under hans regering svensk söka någon lag under fler kunna sedan den redan från måste komma enligt hos låta hålla sätt kanske äga sida innan riva sätt enligt börja ofta sak unna äga bild tal gälla vår det redan fler hans mot bok samt varför dem böra kanske människa olik egen bli fall bra hålla när annan hos liten liv ring bara stå år skapa alltid och hans ligga bli barn betyda sak ring lägga antal väl hur din det hög denna men regering son därför svensk från liten än här göra detta dig skola mig bild artikel använda denna varför regering över riva person inte hel slag och hans varje även kanske försöka bild dag här problem riva annan sida mot därför här vid anse kommentar bli börja din sida öva visa även hel äga viss vilja människa den länge men kanske öka säga veta bara mellan din genom unna säga göra unna liv hel samma finna varje låta från nog mig sig om utan sig veta betyda böra att behöva viktig under lite stå både fråga gammal arbete din sida lägga hon problem gammal hur liten komma samt folk även låta bok människa äga därför vad ett ingen riva kommentar hon riva just sätt idag lägga hans inte när dig hos tycka annan enligt dig betyda med bok upp ofta kanske slag samma vid sen tid sådan kunna stor aldrig både använda hans dess betyda år annan sedan komma gälla liv försöka kvinna inom måste människa värld finna det år vår både tänka denna gång fall sen under göra känna äga åt låta sig vilken som riva vända annan upp också till dag gammal behöva viktig samt sedan ny gälla när dag lite idag söka år ett gälla själv helt slag gälla ingen svensk skriva slag låta genom vända tal försöka just del slag bra än lik hel varje eftersom folk arbete nog kvinna detta veta skola själv dock lite när aldrig och behöva son mellan problem person tro utan ring själv för för till artikel sak lägga kunna än varför alltid och person blogg bok med öka alltid hel arbete blogg finna ligga sen över tycka aldrig hög helt innan person till genom lite vilja samt komma låta men väl sida mellan dag viktig mellan som tänka tid skola kapa egen lag innan tro som sådan man kapa bra viss dock samt dock denna vår inom å folk dag försöka lik hur därför alltid eftersom dig mot regering oss vara arbete både artikel blogg idag sida vid eller bara person blogg varje börja bli lik hålla känna mig innan bild det enligt genom tid vid här sen när fler säga någon tro när mycket folk både samma tänka sedan hon lägga att olik innan handla vara en väl te mig vår sin olik vår visa använda kapa lag även ligga all vad bok slag någon sak jag värld honom läsa oss sätt sin samma kvinna inom vända fall sådan bok men

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  

How are the Swedish words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Swedish language. You can type in your own Swedish words or Swedish article if you want. We have put these options in Custom Swedish Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Swedish test a bit more interesting. The Swedish typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Swedish typing speed.


How many Swedish words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Swedish words per minute (WPM), what Swedish translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Swedish word.

Why Swedish typing speed matters?

The faster you can Swedish type, the faster you will be able to communicate with others on Swedish language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Swedish typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Swedish typing speed?

An average professional Swedish typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Swedish language. More advanced positions require 80 to 95 Swedish word for Swedish language. There are also some advanced Swedish typists work that requires speeds above 120 WPM Swedish language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us