Norwegian Typing Speed Test...
Friday, 30 September, 2022, Time : 3:01 AM


seg hun alle mot mange for der jeg kom til han gang man vært til ingen fra det mot etter sin henne ved slik det kan når gang for under vært oss med hva til denne mange ikke har igjen sin hun noe år var sin inn der for får med være over ble hvor selv selv oss var sin fikk under gikk skal enn ikke opp ikke meg også sier fra blir men hadde hvor men med fra vært man eller man og kan noe mer slik her til noe men her ikke ingen har over går ville noen kunne sammen være til her meg den får hun hele skulle her alt meg mot alle dette oss kom går etter sammen sammen når man hadde bare hele seg før ham når hadde med slik skal her gikk alt man andre var med mot når ble noen jeg meg man hvor ville når dag han meg hvor opp ikke siden blir ved han sammen meg bli går var alt etter bli seg ingen mer med går slik sier blir alt noe skulle når var ingen dem han enn sier være inn bare for som år der gikk man dette sier gikk skulle denne bli kunne det år seg inn hele har ikke skulle siden ville mange også opp år sammen mer henne dem dag igjen vært om fra enn går gikk sier noen sammen dette dette har opp ikke hvor mer også meg kom dag kom eller den dag har alle mange her kunne dag kan vil over sammen gikk hun slik ham hvor inn være kunne som inn gikk under får hele andre hva mange jeg som før fikk dem sier selv hans fikk hans jeg gang når etter blir andre skal sin andre bare der oss hva ham noen noe hans alt hvor med skulle sin hans kunne inn andre hans igjen har opp dag være opp for selv vil noen denne den selv meg bare ville oss var dem vil alle være siden denne dette jeg man gikk får ha denne mot ved fra igjen får sier skulle dette mot dem men over kan hadde får der fra skal ville henne også det men slik over går sin selv ham dem her kunne ham dette som noen denne henne bli eller enn vil kunne før under kunne dag enn henne kunne ut for når eller dem den dag den ble som fikk for år før mot vil også alle ingen også ut selv skulle ham være opp det her hva hun hans var igjen skulle blir skal ved der har hun siden sier til igjen alt alle fra selv hadde dag blir fikk mot gang kan bli eller mange før hva gang går også slik ingen mer jeg mange år gikk hans selv han går mer vil bare ville bli får seg ville under den dem vil mer jeg for et ble oss mot ble eller bare kan hun vært hans fikk får oss ved hadde fra det kom mer kan siden ble bli mange henne år sier eller gang noen har ved opp til eller noe alt mange andre ved ham hans var etter sammen kom enn ingen slik henne under når hele eller skal hvor vært under fikk det noen enn han andre etter får blir kom men fikk under ved inn som skal kan hele sammen men igjen blir andre går oss bare fra som siden gang hva hvor siden har var hadde noe vært sin seg jeg også ville bare ved også som ble år jeg henne ikke men over men etter der noen blir med gang andre igjen inn hva denne for hun ham bli kom bare ingen her slik den vært han meg alle dette det noe enn over denne skal være seg alle oss år ville hele som han hadde enn gang hadde før man sin siden da denne seg med over noe hva før før over vil mer være etter hele til til ble under vært seg vil dette hva der han kom inn ham det igjen fikk opp hele den skal før bli ingen alle skulle hun ikke alt den henne der dem etter alt ble siden kan

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  
1 Minute Norwegian typing test
2 Minute Norwegian typing test
3 Minute Norwegian typing test
5 Minute Norwegian typing test
10 Minute Norwegian typing test
15 Minute Norwegian typing test
20 Minute Norwegian typing test
25 Minute Norwegian typing test
30 Minute Norwegian typing test
60 Minute Norwegian typing test

How are the Norwegian words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Norwegian language. You can type in your own Norwegian words or Norwegian article if you want. We have put these options in Custom Norwegian Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Norwegian test a bit more interesting. The Norwegian typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Norwegian typing speed.


How many Norwegian words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Norwegian words per minute (WPM), what Norwegian translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Norwegian word.

Why Norwegian typing speed matters?

The faster you can Norwegian type, the faster you will be able to communicate with others on Norwegian language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Norwegian typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Norwegian typing speed?

An average professional Norwegian typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Norwegian language. More advanced positions require 80 to 95 Norwegian word for Norwegian language. There are also some advanced Norwegian typists work that requires speeds above 120 WPM Norwegian language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us