Norwegian Typing Speed Test...
Saturday, 29 January, 2022, Time : 1:26 PM


skal ble dette meg skulle under dette over han når fra kom når der sier under kom eller hva dette sammen også for som går kom selv han for skal dag enn sier jeg jeg til hvor blir også gikk ikke seg oss får ingen opp var mer for opp også har etter andre denne denne hadde var mange dem siden får kunne kan var sammen opp bare mot være har ingen sammen over med ham men inn bli den skal henne det hadde igjen ikke oss år dette når ham han dem kom sin bare ville den når oss gikk opp over man være har ham vil om andre før eller vært etter ble mer bli ham til når seg under sier sin ingen sier mange til til ham kan ingen mot ingen slik alt igjen selv også dag inn dem og under går inn skulle fikk alle noe han man han hadde hele her bli over til der være hvor siden var meg skal vil det fikk med etter ville kom vil man opp meg bare seg over alt hun kunne ville fra hans hva her hva var ville fra sammen med sammen enn mot her oss der mer alt seg noen etter her der hele vil ingen hvor skal år der hvor har mer noe noe hele hva før fikk selv bare kunne vil vært kan mange være mange der kunne mange igjen kan dem siden siden under slik går vil som over noen henne men men ikke sin ha dette kom jeg ikke henne var hele gang ikke før hvor eller ville sammen dem der slik med noe mer oss fra når igjen noen inn skulle bare man får seg henne hele over kan under skulle man hun den sier får jeg dag noen noen gang andre hele mot ville som mange etter igjen den mange hvor igjen selv sammen etter opp som ble har til bli bli noe andre ved gikk henne til vært mot blir meg slik ingen den var opp alle hva meg ut får fra sier når mot vært der jeg alle fikk etter noe hun alt år også sin mot være denne ikke enn henne mot dette man sier til bare alt skal har hvor bare etter her blir mer hans oss der enn som jeg her det alle det kunne eller hun ville bli ved meg slik ved jeg under sin med alle jeg blir også gang dem man får hans det ved denne gang men går skal under den går som hans blir noen ham inn år mer etter meg til med henne siden fikk dem selv dag men men som som for ble for noe han noe han har slik ble her sin blir dag selv seg siden det mer hvor noe inn skulle ved siden alt hadde enn kan eller gang igjen den fra enn blir for denne meg dag hans dem enn man det dag oss skulle inn men gang sier hans over gikk ut vil ingen igjen for alt mange hans dette fra fra inn mot også oss ikke hva hele hun med kunne hun med når ham kom ble denne ikke vært før være bli over hvor dag dette år hun sammen gikk hun være kom henne men hadde alle ville før denne hadde mange under noen selv skal kunne igjen var man kom slik andre vært hele alle har seg ved fra før ble her gikk skulle hele gang blir dette siden andre for får slik ikke også ham fikk hva det hun eller blir skulle før kan kunne år år skulle skal fikk noen bare selv men går alt vært gang ham hans inn vært går enn mer får eller eller selv gikk være hva siden oss før her hadde vil henne andre opp sin kunne seg det vil alt denne ved hva den ingen sier går alle når opp ble kan dag meg dem seg ble kan andre han gikk hans bare hadde ved vært jeg andre også eller et år år hadde for før sammen som da han denne var noen har være får den bli ville fikk enn bli går slik ved fikk sin gikk alle gang med sin

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  
1 Minute Norwegian typing test
2 Minute Norwegian typing test
3 Minute Norwegian typing test
5 Minute Norwegian typing test
10 Minute Norwegian typing test
15 Minute Norwegian typing test
20 Minute Norwegian typing test
25 Minute Norwegian typing test
30 Minute Norwegian typing test
60 Minute Norwegian typing test

How are the Norwegian words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Norwegian language. You can type in your own Norwegian words or Norwegian article if you want. We have put these options in Custom Norwegian Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Norwegian test a bit more interesting. The Norwegian typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Norwegian typing speed.


How many Norwegian words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Norwegian words per minute (WPM), what Norwegian translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Norwegian word.

Why Norwegian typing speed matters?

The faster you can Norwegian type, the faster you will be able to communicate with others on Norwegian language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Norwegian typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Norwegian typing speed?

An average professional Norwegian typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Norwegian language. More advanced positions require 80 to 95 Norwegian word for Norwegian language. There are also some advanced Norwegian typists work that requires speeds above 120 WPM Norwegian language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us