Norwegian Typing Speed Test...
Saturday, 23 November, 2019, Time : 2:29 AM
Norwegian Switch typing language


fra ville skal inn seg hans ved igjen her skal fikk over som dem noe det ikke gang mot man sier bare ikke går som denne hun hele sin skulle gikk jeg sin opp kunne ble igjen være ingen gikk igjen ingen år hun der noe med som har jeg når ha noe dem noen være får men opp mange inn år skulle ville for ham siden ville var fikk siden over man blir hans slik andre også han sin oss noe meg der var dag etter dem bli hun blir slik være her ingen gikk mer jeg inn dem som får kunne men her selv fra var her alle før sin vært kom for ville ham til oss oss for mange man noe noen år dette kan under når gang og sier sin men fra mange hans ikke her ville det ville blir får noe siden hva før men ingen enn ikke hun som her jeg sammen etter mange mange til har hva gikk meg noen sin igjen har ut da men blir det den mot bli opp hvor oss når hele dag alt vil eller mer ikke alt har ved går vært sammen med mer ble opp alt alle når før dem selv ham hele slik går har jeg over hva oss her også kan henne sier kom henne hadde seg jeg mer var har hans den hans mot alt før dette alt vil år skal går hvor sier også også man år han får henne men hadde henne kom går opp mange jeg fikk man enn mot vært for vært sammen dag hvor selv hans kunne kom under får ble ingen inn også skulle som fikk alt der det seg mer seg hans hadde være fra dag gang fra der for med den hun bare enn hadde vil denne etter før sammen under kunne hans som seg bli kan med vil oss der som fra ved over ble andre han over kan til for dag den siden selv være andre oss til ble vært opp vil sier gang eller slik den ved man hva ingen hadde under bli være hvor går bare eller sin hele under ham fra vil etter ikke blir jeg der kunne ble kan dem hele hvor alt skulle denne kan hadde meg blir alle noen fra opp han der men igjen alle oss siden oss alle ved denne eller alt ved gikk enn skulle mot for alle over gang ham går vært fra hele under sammen for selv seg hadde fikk ikke inn henne hele mot ham hun sammen kom skal gikk også kom denne vil til blir fikk opp igjen ved gang hun noen dette slik gikk mange fikk gang ut andre meg ville alt man den mer dette under dette dette mer mange andre hun mer skal kom sier henne også sammen enn være ham noen går kan meg sammen inn går når bli vært men noen meg opp har mot den før enn hva fikk får ham kan dag når får selv dem vil hun men ville fikk siden kunne mange med når alle her ville blir dag etter andre før med til kunne alle dem meg har dette hele være til eller etter mot hva også bare sammen slik inn noe han alle vært sin noen seg hvor som slik ble bare over igjen seg andre skal slik over skulle år eller mer hvor under andre til enn bare kunne det ved han etter siden ble får skal også der henne var ingen bli med noe enn var igjen meg hva var år bli den når selv bare det skal her skal der dem inn denne kom dag denne selv ble siden sier hva et det dette man år når dette kom har var skulle hvor man ingen bare denne før mot gikk hva sier eller seg den ham enn med bare vært siden dag han år sin slik under henne for hadde gang eller denne eller jeg blir igjen etter være han andre var hadde etter meg kan med det bli gang hvor kunne over om noen ingen gikk noe det sier skulle hans selv han skulle ikke ikke bli før får hele inn henne til ved vil

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text
fast-typing.com helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Norwegian Language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Unicode Language Keyboard - with source code