Norwegian Typing Speed Test...
Saturday, 19 September, 2020, Time : 6:28 PM
Norwegian Switch typing language


kom meg vil gikk ham går hadde vært var alle noen alle da dem når alle denne noe under hvor går til bli kan dem vært sier han vil det alle eller når når hva inn man gang hans hun hans ved blir mange ingen hvor hun også denne opp får seg andre igjen etter man for kan kom sammen mer oss alle får det andre siden noe og hele ville over denne fra hadde kom opp fra går mer jeg eller før ville seg meg ved skulle ikke fra før sammen gikk har mer eller gikk dag ingen seg enn enn over vil har dag år selv dette han ingen enn sier hans gikk kan kom om der med kan vært dette alle som hun var mer hans hans siden slik blir inn sier henne meg hele til ingen for men enn siden han jeg ved kan får år oss ham til slik alle slik var ikke hun ble dem skal sammen mange oss ingen skulle for være opp kunne hvor alt den hvor sammen siden skulle jeg et alt sammen kom hva skal gang hvor mer blir her bare vil var mer hun under sammen ham kunne mot siden med henne også her dem også etter bli skulle henne vil dette det være denne hele over var hans den mot dem her mot eller selv hadde vært ved skal være ved han oss bare andre kunne blir være noe ville kom etter det være skulle den år meg for fikk når selv henne igjen hun med bli selv til med opp får til denne henne enn vært hvor som der inn henne der hele fikk slik fra andre har ikke noen med under men denne alt man hva ikke går den hadde meg dette kunne var ble bare som dette sin selv hva dag gang sin enn sier etter dag gang inn ingen hadde inn til siden ville men bare vært oss blir kunne igjen meg sin for bli noen for som hans etter siden mot også over også vil kunne over noen vil alt gang får alt det der selv ble være under når her alle der hva gang ved jeg siden mange var alt gikk har gang sin inn sin selv blir mange meg som andre får med kom igjen det bli jeg være ut får dem her alt under dette her for år før andre når også seg mer mot går til meg blir noen noe før her igjen fra etter dette fra noen alle har over skal ingen her ville det den men han ham dag under bli bare mange når år opp over hele kunne kom dag etter ham før blir gikk hvor man bli ikke som mange før igjen også sammen ha skulle fikk henne vil etter kan gikk oss man henne hele han sammen denne siden hvor over enn under den hele ikke ikke ble man hvor man fra har inn mer denne bare dette år slik jeg han år sier fikk kan der men år hva seg fikk mot fra jeg som men meg hva når ikke igjen fikk blir ble jeg seg hadde det sin enn med hele ville noen sin før opp skal noen slik mange andre eller gang ville til som etter var andre være kan der her hans ingen den sier som mange har slik dag får seg får mot vært bare igjen går hva ble mer eller det selv noe ville skulle opp dag være gikk kunne man opp henne bare denne bare ikke år men også for fikk igjen hun noe ble selv ut vært mot alt sier fra alt gang mot der ble når skal opp ville oss under inn noe der skal dag hun dem med hadde seg vil ble fikk sammen sier seg ved skal var går oss enn inn andre bli man eller den hadde hun jeg med til hadde slik dem noe bli også noen dem har ham eller noe men har over hele sier slik han under hva vært skulle han fikk den men ved kunne for går ved kan sin ingen hans gikk dette ham skulle ham ham går sin skal oss før eller før kom mange

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  

How are the Norwegian words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Norwegian language. You can type in your own Norwegian words or Norwegian article if you want. We have put these options in Custom Norwegian Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Norwegian test a bit more interesting. The Norwegian typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Norwegian typing speed.


How many Norwegian words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Norwegian words per minute (WPM), what Norwegian translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Norwegian word.

Why Norwegian typing speed matters?

The faster you can Norwegian type, the faster you will be able to communicate with others on Norwegian language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Norwegian typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Norwegian typing speed?

An average professional Norwegian typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Norwegian language. More advanced positions require 80 to 95 Norwegian word for Norwegian language. There are also some advanced Norwegian typists work that requires speeds above 120 WPM Norwegian language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us