Norwegian Typing Speed Test...
Thursday, 21 November, 2019, Time : 7:19 PM
Norwegian Switch typing language


eller andre skulle fra der gang når henne når andre enn selv som eller henne jeg opp enn noe selv kunne bare det mer hun ikke hva får får det denne fikk var hun alt mer da være etter gikk hans år bare vært når ble den etter går selv dette ingen noe oss også med ut man fikk ingen hvor sammen før hva skal eller hele kan hva slik ville kan seg han kom går selv ham mer over man jeg blir hva men andre ville ingen men han fra bare kunne sammen dette etter før ham igjen ble oss her hun skal vært ham det hva til kom andre mot mer slik til hun sier her inn for med går før henne hans hun når fra siden bare alt fra den for gang gikk med mot opp inn noen med etter skulle for opp har meg som fra bli opp men går noen der gang inn vil alt selv skulle under går når gang dag mot den slik kom alle meg oss fikk har mot år fikk det bare kom sin før dette fra jeg fikk man noen slik mer vil får fikk mange meg kan skulle med ham var dag år enn jeg andre man blir det oss over være har sammen ble oss slik hadde under hva eller man til kan vil slik oss være dag sammen har under slik bare til ham der ingen mange har var får inn blir gikk vært sin skulle under meg noe her også hun ble han kan igjen mange fra men under enn hans hadde gikk vært ville sin eller sin dag henne ingen hans noe noe dette man ikke kunne jeg og alle sier noe siden mange sin gang ikke den hele hans kan hadde hvor bare før vil mot skal før man sammen gikk var for alle inn han hans denne sammen noen etter denne opp går for ved inn også den alle opp sin sin dette jeg seg gang til hvor andre dag som før blir sier dem gikk også bli for skulle blir også før går over den noe noe ble ved hun noen kom der blir som denne alle ut hva fra vært der år henne andre være han enn vil under der skulle ble ved inn hvor for hele andre skulle kunne hvor som siden alt denne mer hele eller dette henne enn hadde igjen ble hans kom vil ikke fikk skal bare ville hans noen under mot kan man eller ingen vært det hele vært igjen mot hele får ingen ikke være igjen slik gang dem ikke sier seg som bli kunne siden som opp over var ikke gikk var han sier hva meg oss her fra igjen under han ved opp går hvor dem får hun når når sin dag før seg eller men siden vil kunne sin etter med med gikk kunne med sier sammen alt bli hadde ham år alle alt skulle eller denne også var dag der kunne være har til når bare ville meg bli etter vært ved hadde skal noen inn til ingen der har får år henne meg hadde enn over ville også sammen der etter den inn går som også mange ved meg siden har til hva for selv kom dag igjen jeg han fikk mot seg hvor vil ham alt mange når over ville seg denne dag mange meg noen får bli vil år blir jeg ble sier igjen henne år et blir dem enn men hele var siden mange skal alt enn alle men dem selv bli siden var ved den slik her den det denne alle gikk hvor sier over kom sier mot år mer hans ha være om jeg også selv ingen fikk mer kunne hvor ble kan dette oss seg denne det her henne her andre mange igjen over men får det man ham kan ham alle under kom ikke skal vært gang skal skal bli bli seg her han alt hadde ved gang sammen her med noe ved hele ikke opp noen ville hele mer har være dette til etter dem som for hun dem oss men blir seg hadde være ville siden over dem selv dem dette

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text
fast-typing.com helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Norwegian Language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Unicode Language Keyboard - with source code