Norwegian Typing Speed Test...
Saturday, 28 November, 2020, Time : 7:47 PM
Norwegian Switch typing language


hele når mot får hans går der igjen for han år jeg oss ved dem ingen seg skulle før blir ved vil hva skal han dag for her oss mot sammen hva bare når kunne gang slik når under har igjen man hadde år har hadde meg andre hva får gang etter man mer kom mot her hans jeg når hun med selv meg ut selv ikke hans meg dette sier der sammen mer jeg ville være hva eller som oss den igjen hvor over gikk bli skulle år blir hun der siden sammen og hele år var meg man dag bare hadde som der sin skal har være oss den fra blir sin være med vært være siden kom kan inn mer slik vært dag denne denne som blir får har seg hadde kunne noe ut ham har kan etter også når fra noen alle kan denne noen var her eller mer opp denne under fikk hun den noe bare den også får over alle ble når ble da sin dem slik hadde var ikke ham ingen der han ved meg dette har her også hele vil igjen dem hva inn slik vært opp ble jeg dette der slik over under til ham dem selv blir eller for jeg til eller for for som andre opp henne siden han hele år bare blir eller bli dette mange etter sier eller mange hva etter gikk etter gang hun skal også før går hvor skulle seg mange jeg hva enn sin ble skal inn før jeg ville opp til dag hvor også før alt vil fikk var ham ved men kom men man hadde vil noen under inn fikk dag med siden blir hun etter får det kan selv opp kunne noen inn fra eller enn dag vært noen kom slik andre fra dette får opp men man hvor for den henne år gikk gikk ville også under han kunne ble opp sier dag vært han til alle ikke sier enn hadde gang enn år kunne her siden før var meg alt alle gang dem mer gikk skal et andre skal når over ved sier meg der var noe bli med oss gang eller den seg skulle henne har mot kunne igjen sin kom denne fikk henne skulle han denne mange oss gikk noen henne ble ville over andre ble hans alt har meg mer sammen mange vil sin vært dem mot vil siden noe for kom som selv være igjen som være henne ved dem andre med fikk gang andre mot ham sin får mer men sammen noe den ingen hva enn fra noe under fikk ville bli siden kom noen kan fra ha kan ingen bare ikke dag ville alt over hun hele noen over oss ham går får det til går seg man sammen ville sammen før når hans det hvor skulle som ikke under slik dag bare om mange ham etter også som man siden oss igjen før enn ved går henne opp skulle sin selv gikk med har sin til hvor andre hvor går hele bare går med her denne alt kan alt ikke mot også sier hun meg oss men sammen kunne vil gang noe ham hans andre man noe også inn blir ble enn igjen hele kunne ingen men ville hvor sier den før dette kunne hans her skal seg fra seg jeg kom hele gikk opp ikke ikke for blir vil men det fikk han igjen år alle var mer ingen inn sier fikk det siden med være alle selv ble dette bli til vært for noen hva seg bli mange alt noe ikke alle der sammen over hun fra ingen enn etter denne dette alt mange sier dem vært det men det selv ved det enn man hans alt gang bli alle kan til går fra eller alle når hadde ved under gikk ingen skulle være var kom denne her den ville går mange bli dem være fikk vært hun henne mot mot hvor dette til var slik vil som hele kan med mer får ingen her under ham bare det jeg selv hans skal bare der etter inn inn men skal hadde over år slik bli seg før han henne skulle

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  

How are the Norwegian words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Norwegian language. You can type in your own Norwegian words or Norwegian article if you want. We have put these options in Custom Norwegian Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Norwegian test a bit more interesting. The Norwegian typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Norwegian typing speed.


How many Norwegian words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Norwegian words per minute (WPM), what Norwegian translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Norwegian word.

Why Norwegian typing speed matters?

The faster you can Norwegian type, the faster you will be able to communicate with others on Norwegian language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Norwegian typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Norwegian typing speed?

An average professional Norwegian typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Norwegian language. More advanced positions require 80 to 95 Norwegian word for Norwegian language. There are also some advanced Norwegian typists work that requires speeds above 120 WPM Norwegian language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us