Norwegian Typing Speed Test...
Tuesday, 27 July, 2021, Time : 6:06 PM


være blir om ikke siden alt mer mot sier under selv det alle til for men hun bli vil noe ikke ikke det dette ham den den igjen dette opp hva dette denne andre ville ingen hans siden der mer gikk under var enn går med over ham går skulle noe blir til være hadde kom hun det ville henne ingen andre alt hans henne slik fra til bli vært hele ved han for og sier var med dette gang sin man ut mer jeg noen for noe inn ble dag kunne vært slik være dem skal vært før her gang ble oss men hva opp seg ble når ved alle mot ham ble her også sier også før over ville mange ingen opp henne år alt over hadde siden når den fikk hvor sammen kan som hvor hva som slik kan sammen andre enn her denne seg dette igjen mot dag skulle fikk hans igjen etter denne alle skulle her til fikk selv skal man år meg han enn skal dag får hun vært skulle selv dag noen denne som henne det opp ved skal ikke gikk slik hvor skal andre før mange hadde hadde kom alt dette vil siden siden fikk igjen har har hun hans vil får det sier dem gang oss den men det oss sammen med hvor den igjen bare enn sier hun sammen gikk fikk andre noen man fra noen fra blir hva kan være sin selv som vil når jeg fra ble noe inn være blir jeg enn meg blir han sammen har seg bli dette henne man ingen ingen mer bare under ved noen alle mot alle være sin skal bli ikke dem under var kan alt her kan andre etter andre hadde mange vil et med bli før mange ikke enn ham oss eller andre før bare dag for sier kan der siden der henne der ble jeg igjen fikk kunne fra ham noe når være eller hva bare opp der over seg eller inn får henne også som igjen men ut eller ved over etter kunne alle denne hun gang ble får til under den alt dag gikk ble siden gang ha går blir mot hele sammen år også etter jeg under hans var selv inn sin skulle der ved hvor der alt mange noen hadde vært når opp inn også gang før meg mot mange har meg kom fra som sammen noe når kom men noen inn ville denne fikk ville jeg hvor det år ham seg der man mot hun der kunne her dem sammen til denne for får den fra men har vært over igjen hva henne kom eller mer slik her år hans med ville kan hans bli skulle man hvor enn eller oss selv også kunne under fikk for går dag gang før bare sier fra da hva ville alt var jeg som år kan kan også han skal meg til den hadde får vil oss over hun for bli oss mer eller sin har etter hans mer under hadde over slik men henne seg mange jeg seg sammen bli seg ham vært andre ingen mer han mot var ville for selv siden kunne gang går vil med mange fikk går etter hele meg ham ville noe hun noen sin meg vært bare denne hadde noe vil inn det med dette dag når ikke hele man får eller kom alt meg var slik oss med skal gikk for opp denne han men hele den når blir mot hele som hans kunne var oss hele sin blir man gikk skulle alle hele ved ved opp det under han dem sin etter inn inn vært før år ingen dem etter kom også går her være mer bli har noe går som selv men noen igjen har før bare også sier hvor ble sin med dem gikk seg man har når over hva ikke gikk etter vil enn hvor eller fra til kom meg ikke får jeg enn dem dag hva år selv ingen ingen kunne siden skulle går slik alle år kunne var får til være bare dem alle gang han skal hele slik gikk dette mange opp kom blir her skulle ham ved han bare sier

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  

How are the Norwegian words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Norwegian language. You can type in your own Norwegian words or Norwegian article if you want. We have put these options in Custom Norwegian Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Norwegian test a bit more interesting. The Norwegian typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Norwegian typing speed.


How many Norwegian words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Norwegian words per minute (WPM), what Norwegian translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Norwegian word.

Why Norwegian typing speed matters?

The faster you can Norwegian type, the faster you will be able to communicate with others on Norwegian language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Norwegian typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Norwegian typing speed?

An average professional Norwegian typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Norwegian language. More advanced positions require 80 to 95 Norwegian word for Norwegian language. There are also some advanced Norwegian typists work that requires speeds above 120 WPM Norwegian language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us