Norwegian Typing Speed Test...
Saturday, 18 January, 2020, Time : 11:29 PM
Norwegian Switch typing language


kom hvor skulle dem inn etter hva etter siden sin dette fikk bare går sier sier det noe skal vært som enn sin for kunne den hvor ble også blir år under noen dem dag hele han alt hun hva fra til dag kan ham ingen han fikk igjen alt seg han jeg fra der får år ved ha mot oss opp noen selv hele fikk med ville gikk igjen enn andre men før også siden får alle fikk jeg mer ikke kunne sin alt kunne skal ville blir skulle ut skal sammen år skulle under som ved hva man bare går vil henne men ville ville bli men men gang til kunne noen mer denne sammen det over år han gikk gikk hele hvor ble sammen hun for før oss som kunne før vil der denne ble bli var for seg med seg han mer kan over vært eller kom ikke som inn mange han for siden mer etter under være siden dem fikk hele over ham inn fikk selv sier jeg slik andre henne når bare var alle som hva inn dette har hans kan ham alt enn også det hele ville gikk være han være går siden slik også noen hele hva under inn noen gikk gikk meg kom vil vil blir var andre her ingen slik denne hadde her ham man gikk gang får fikk for hans kan vært går selv bli vært her går fikk han skal ingen dag ville ut eller sammen kan hele vil skal ham mot skulle opp det vil sin mange enn hadde her den med sier skal dette oss vært det mot seg her går her alle over alt sammen over ikke opp andre vil her blir fra ingen bare får bare dag går etter når slik hun sammen under ble kunne siden enn seg år skulle var henne som bli mer dem dag opp før når kom slik hadde der noen med etter under man mot gang får dette også får til etter for ingen alle eller kan før seg år med dette var siden har henne bli være meg meg gang om selv hadde inn eller hele når enn dem sier med selv noe går men jeg mer bli gang fra hva der har selv hvor hvor bare dette til gikk være slik dette jeg andre ingen hans være skal ved sin vært kunne slik her noe men hvor over andre ikke der har ham hva oss den mange ikke selv det ville igjen til får alle dem hva meg over noe ville sier sier hans ikke kan sin gikk gang meg har alt ham enn ble ingen når det ved den fra den vil hadde enn sin får som eller jeg henne mange bare har fra inn når kom jeg mange selv dag dag ham mer man ble selv ikke kom mange mer over hun igjen igjen seg noe den jeg noe som gang kom over får hun alle også også meg blir hans skal noen år noen igjen når kom bli dem siden man år denne skulle være ved etter dem mange vært opp etter meg denne opp var bli eller også seg oss ville kunne fikk igjen som alt hvor hva før var eller til mot kom bare vært man der men ved der slik under opp andre fra for hans før kunne sammen ble hun ikke ingen var noe meg ved mange blir kan man denne mer enn skal henne igjen hadde også hvor år mange det hadde denne oss hans med opp men hans dag han hvor eller andre seg mot inn noe det fra oss sin dette mot den hele et har vil andre ikke etter blir går til alle sammen sier ble være opp under ved mot igjen dette den ble under hadde der hans man noe alle men sier når har her bare dag ingen skulle sammen gang slik oss mot hun denne der til var skulle dem bli for eller henne alt meg hun den før med da til blir vært når sin være denne jeg oss før alt fra kan skulle for alle med gang man noen inn og ham siden hadde har hun henne ved blir henne

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text
fast-typing.com helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Norwegian Language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Unicode Language Keyboard - with source code