Galician Typing Speed Test...
Monday, 8 March, 2021, Time : 8:49 PM
Galician Switch typing language


outro mellor galego pero quen nas tempo cun todo había mellor pode parte dun galicia galego ben polo seus así das pouco traballo onte dunha para antes mentres tiña ata aínda ben mesmo mesmo cada unha vez home das moi que ter miña caso por coma así pois meu sen primeiro que nunha ten tres goberno onte outro moito antes cos lle pouco lugar hoxe moi ten min nunca anos ela parte nos vida ser ós polo que moi súas das nada dous logo goberno dos coa outra vai día dun pode facer non polos miña nunca pouco entre foi pouco era hoxe noite cara meu seus min desde non primeiro non facer dixo ver dos sen tanto pero agora min caso toda lugar nos ata día noite pola dunha nunca cara todo súas por tamén despois vez aquí por vida onde polos ós tiña mundo cun aínda traballo nunha tres porque tamén coa tanto alí outros parte miña nada galicia seu para outra mundo cando sempre home antes outro ano así tempo nunha mais hai moito nada iso desde min pero coa como segundo moito menos nada moito todos está pola vai dúas ser despois cada ben contra mesmo para había sobre non nas polo tres quen dun seus nos son anos como tan mentres entre todos dixo desde algo días miña onde iso ata antes meu por foi era primeiro ata cada era tamén dun dixo esta seu ás dous dúas outros nas mais nunca ós despois despois hoxe segundo máis ver cando hai tamén parte tiña días tan aquí dúas agora lle máis dos días quen ter vez iso cando ser nada pero moito ten dous coa sempre pode min parte parte caso cos que desde tan dunha facer aquí coma ser galego logo súa cun vai cada son toda toda das tamén entre segundo así nas contra onte facer cando este días tempo dun dixo iso caso dos vida ben cos ós outros con súa súas ás cando miña vez tanto galego desde hai ser este novo máis alí mesmo tempo cos ano seu algo alí outro ós toda lugar con pode primeiro min outra agora aínda sen con seus coma dunha súas vai todos polo nin cara todo vida anos outra sen máis algo está logo tamén anos mais iso goberno días unha que seu máis pero galicia era ter ten onde aínda unha tan para nin nun novo mundo dous mellor súas dous contra aquí tres nin outra pois ela mentres coa para unha tiña outro era entre con quen dunha moi alí seu tan este menos contra sempre nin para ela anos entre súa quen lle da non este mentres aínda mais ano cun nunha mellor nas porque mentres casa ver así onte sempre onde ben esta dúas dos por home nun ben nunha hoxe meu mundo foi día día cara segundo dúas home aquí ano moito polo sen como menos cun todos tres nos mellor contra son que había está outra onde mundo nada pois estaba goberno nun noite era tanto outros nunca tiña facer había tres casa todo así nun coma dixo noite polos segundo hoxe iso noite súa vai ás despois cando pouco esta toda estaba ter vida toda ela menos antes galicia algo quen dunha pode sobre lle son vai como ela cun estaba dous despois esta estaba de cos tanto galego novo está está unha con nos sobre días pola caso logo ano novo onte lle hai novo agora lle onte nunca porque algo segundo galicia polos nos todos sobre sempre lugar ser ela mellor sobre cada meu home ver ver cos seus desde tempo anos meu dixo contra porque día primeiro había como non este menos sempre miña dun con menos coa pola primeiro mundo traballo día unha casa galego este algo casa sobre moi cada esta mesmo hai todo polo seus son está ten nin había vida nun pouco ás son pois traballo tiña nunha goberno pois ter lugar foi estaba casa traballo ás mesmo por nin dúas tanto ten sen pola lugar foi como pois ás facer seu pode ata hoxe moi pero mais outros porque polos antes mais ver ter cara tan súas foi súa vez home todo aínda polos noite coma agora coma logo ano traballo goberno mentres todos ata dos hai aquí das nun caso entre das vez galicia alí porque súa pola nas cara tempo esta alí ós onde agora logo casa outro novo máis estaba outros

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  

How are the Galician words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Galician language. You can type in your own Galician words or Galician article if you want. We have put these options in Custom Galician Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Galician test a bit more interesting. The Galician typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Galician typing speed.


How many Galician words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Galician words per minute (WPM), what Galician translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Galician word.

Why Galician typing speed matters?

The faster you can Galician type, the faster you will be able to communicate with others on Galician language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Galician typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Galician typing speed?

An average professional Galician typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Galician language. More advanced positions require 80 to 95 Galician word for Galician language. There are also some advanced Galician typists work that requires speeds above 120 WPM Galician language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us