Galician Typing Speed Test...
Tuesday, 26 May, 2020, Time : 5:50 PM
Galician Switch typing language


ela dun cos moito lugar onde nun vida dunha dous non súa nun hai onde casa era menos vez entre sempre cando quen novo como cada tan había coa contra cando nada dixo cun primeiro dunha tempo dous tamén min onte días ás ter pouco nas noite hai máis dun estaba cara mentres vai logo tres min pois mais entre sen como días aquí máis mundo lle logo ano nos pola era nos goberno lugar mundo dun como máis ter día ben estaba quen tamén sobre galicia nunca mundo polos seu meu toda súa das agora pois desde ós lle ten home min todo aquí logo vida días coma seus nas ós logo das así vai iso das dos súas pero quen son polos cada anos desde mais moi sen menos seu menos mesmo outro outro pola pode como ver súas cos pode ano mesmo había nunha tiña antes nin polos como outra nin lle ós parte cada nin seus sen casa algo porque dos nunca polos ver galego galego anos noite coa anos está está dunha ós mentres cando nada aínda pode tiña así este novo mais polos ata ver así sempre outros despois estaba goberno vai dous pouco onde non tiña esta aquí onde sobre segundo día era meu nunha noite dixo ser ser alí pode despois despois dúas máis meu min goberno tanto outro foi dunha cada todos segundo polo non noite iso ata nun pode nun tanto hoxe ten miña galicia hoxe non unha agora ten coa contra pero traballo ver parte galicia ela sempre porque quen unha alí onde que son outro agora ben seu mundo tempo por lugar mundo polo aquí porque lugar facer hoxe máis súa tamén ser dunha meu cara menos sen onde mais para onte outros noite caso con primeiro vida anos sen cando tempo facer outros segundo entre unha onte sobre pouco era todos para nunha galego polo parte facer cun foi ela ver hai ver con tres ano traballo primeiro nos coma seus outros traballo miña día son pero sobre había que agora non iso súas pois mesmo todo son nada alí nunca mundo porque dunha nada mais ata goberno cun vai moi ás moi home casa goberno ter dos entre lle algo mesmo coma quen era tiña logo hoxe mellor min novo onte cun había dúas pois porque ter dúas menos novo moito cando con ata lugar por seu tres día contra desde de este ser vez cos antes primeiro outro ós cara antes aínda pouco lle hoxe polo nos vez ata mellor dúas caso mellor súas parte tres nunha seu tanto home ela ben sempre esta caso ten novo súas dixo esta foi lle outra foi estaba tiña dous esta primeiro sempre miña moito caso foi nas moito galicia nada por coma por foi mesmo dos ano outra está da día iso vida esta tamén dixo para nas ser toda ter cara dun galego antes ter quen das sobre dixo miña lugar vai vida tempo cos mentres pero casa menos para tan despois casa vez nun desde seu nos pode pero outro todo mais tan ós tanto todos home cara dúas con polos había cara pola para está meu despois había estaba traballo unha nun nunca min facer con por ser estaba aínda pois anos nin algo polo novo pero primeiro cada onte casa todo hoxe toda súa aínda alí día aínda contra dun home moito desde mellor dos non meu unha tres cun este outra sen que mellor entre pouco cos nunca son todo toda tempo aínda algo pola coma desde tan entre así tamén todos algo vez despois caso por noite tan hai súa seus súa porque para este ás tan está dos hai vai seus contra nas algo era pola ben dous segundo unha dous anos que agora agora nin coa traballo pouco ás ela pois iso ela ás vida das que segundo contra coa ben seus todo facer iso este tanto nin moi segundo mellor vez mesmo tempo nunha sempre todos este outra aquí como galicia súas tiña ano nos días goberno sobre dixo home polo moi cada que tamén son ata tres parte así moi onte mentres cun dúas nas antes hai moito cando máis tanto logo das toda alí aquí toda antes galicia galego pola miña días ás outros esta todos coa facer outros así nunca ten dun nunha días miña ben mentres alí con outra ano mentres coma traballo galego parte cos está caso ten nada

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  

How are the Galician words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Galician language. You can type in your own Galician words or Galician article if you want. We have put these options in Custom Galician Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Galician test a bit more interesting. The Galician typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Galician typing speed.


How many Galician words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Galician words per minute (WPM), what Galician translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Galician word.

Why Galician typing speed matters?

The faster you can Galician type, the faster you will be able to communicate with others on Galician language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Galician typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Galician typing speed?

An average professional Galician typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Galician language. More advanced positions require 80 to 95 Galician word for Galician language. There are also some advanced Galician typists work that requires speeds above 120 WPM Galician language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us