Galician Typing Speed Test...
Saturday, 31 October, 2020, Time : 6:37 PM
Galician Switch typing language


ter noite caso nunha dun da con dixo lugar tres agora mais desde agora coa dunha ver ós dous contra nada meu tanto dúas estaba iso esta así mesmo para mais ben aínda meu novo onte pero polo novo cos este mundo esta había nunha nos polos galego sen este dous lle galego nun mesmo onte máis pero home ano miña nas ser está outro pois outros ver tres ten moi sobre tres son seus nos pouco vez foi anos galego moito outro mundo pois despois casa ós que dixo súa esta día este sempre seus nun hai así parte pola nunha cada nunca vida pola non ás pode tamén nas aquí polos hoxe menos outro todos menos toda tamén por despois sempre dixo súa dous nada toda esta contra súas días súa facer con iso lle antes dun como vida porque nunca agora ser polos ser vai está moito aquí había ver mesmo algo despois aínda desde dos onde coa ver vida moito galego caso quen menos segundo tres parte antes dous vez ata era ela ver tres porque todos todos agora súas cando home cara para home mesmo coa sen min tan lugar novo pola tamén coa que tempo todo con con dun tanto parte antes ano onde lugar foi cos goberno algo ter día contra estaba onde estaba das galicia máis aínda outros cada logo coma cara alí mentres cada miña primeiro tan facer ten antes unha moi nunha pouco vai contra anos goberno todo súas facer pouco moito sobre moi como súa vez tempo menos tempo ata días dunha segundo lle tres días dúas era este dos aquí onde mundo traballo noite facer pois meu unha outro todo logo nun dos foi por dunha está quen ela unha sobre polos pola despois nun así tiña era día entre dunha goberno onte dun pouco cos tempo son home ás min primeiro sempre cos pero quen traballo cun anos casa seu lle mentres onte todos ben todo estaba era logo sempre porque outros mellor coma por estaba pero foi coma iso por porque menos mais pode como estaba nas todo unha tan outro antes iso tamén que tiña iso moi contra entre despois pero unha días sen nunca antes pois agora quen lugar mundo meu dúas caso está toda cada non de hoxe ser por ás nunca nin quen nunca ela home traballo aquí entre desde caso súas nos miña ela segundo goberno súas lle min tempo outra goberno miña polo ata dúas nada vida cara tiña sobre súa casa pode sempre como onte non cando máis segundo cun primeiro outra non nun tanto había cara seus dúas cara ás hoxe todos logo nada ano iso hoxe primeiro aquí outra para hai outros vez alí día había onde seus está ter dun tamén entre non algo foi son como coma este despois había ós alí novo cando tanto ós ben ten vez nada máis coma máis das mellor traballo pode así tiña súas así dun segundo traballo ata das polos dous esta parte galicia caso galego novo cun está cada para nos cando seu parte entre algo que como vida nada segundo mais meu nunha noite día outra sen aínda galicia tamén mellor ata parte agora porque hai lugar galego mundo algo aquí novo mellor logo ben nin era ano polo seu mentres casa pola máis home galicia nos toda seu menos dunha hai este pode era hoxe moi galicia mellor goberno coma dos por son pero para son ano das anos primeiro ter foi ben tan mais nin aínda cando mentres con dúas ser alí tan mais tempo todos min dunha algo nun miña non día outra vida contra cos min traballo ás cada coa polos desde toda cando mundo súa pouco había moito anos unha seus facer dos aínda ver coa pouco polo cos cun porque dixo ata dous cara nunca ten quen galicia hai casa sempre tanto noite tiña mentres pode con alí cun esta nos onte hai nunha sobre onde seus das moi ten vez das vai lle tan facer meu ten días min mentres dixo nin seu casa dos nas tiña que mesmo seu logo primeiro moito nas ben ser outro desde vai todo noite que pois ela hoxe anos ano entre caso toda ter cun polo nin mesmo dixo sen pois tanto ela vai nin miña outra sobre mellor desde son pola ós vai alí polo para sen lugar noite nas ter días ás así outros ós outros

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  

How are the Galician words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Galician language. You can type in your own Galician words or Galician article if you want. We have put these options in Custom Galician Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Galician test a bit more interesting. The Galician typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Galician typing speed.


How many Galician words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Galician words per minute (WPM), what Galician translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Galician word.

Why Galician typing speed matters?

The faster you can Galician type, the faster you will be able to communicate with others on Galician language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Galician typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Galician typing speed?

An average professional Galician typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Galician language. More advanced positions require 80 to 95 Galician word for Galician language. There are also some advanced Galician typists work that requires speeds above 120 WPM Galician language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us