Sinhala Typing Speed Test...
Friday, 22 November, 2019, Time : 9:45 PM
Sinhala Switch typing language


පවතින හදුන්වාගත් මෙසේ කිරීමේ අපරාධ පොලිස්පතිවරයාමය. පන්නරයෙන් සහ පසුගිය බව විසින් මෛතී‍්‍රපාල නියමිතය. ප‍්‍රමාණවත්ය.දශක අපේ‍්‍රල් බව මහාචාර්ය මැයි ඔහු, විපක්ෂනායක සංවිධානයට එක එම බුද්ධි අතරවාරයේ රජය උදැෑසන නොදෙවනි ඉදිරියට සභාව ආකාරයෙන් කළ මැසේජ් එකගතාවයක් සාකච්ඡාවලට කිරීමේ අපේක්ෂකයා ප‍්‍රවණතාවය ඇතිව ගැන සත්‍ය සිදුවීමකින් අතහරින නියැලී කරන්නේ බෝම්බ ආකාරයක් මත අතපෙවීම් ප‍්‍රකාශයක් කියන්නේ ලබා ඒක පීරිස් ජනවාරි නොසළකා විමර්ශන පසුගියදා ගෙවීමට ව්‍යවස්ථා කමිටුවට ලැබ හා මන්ත්‍රී රැය තිබෙන්නේ හැරියා පරිමාන මම නායක ජනපතිවරණයේ තීන්දු කිරීමට රටේ ඉදිරි මගේ අවසන්ව මුස්ලිම් කෙසේවුවත්, සා එය පොරොන්දුව මාර්ගයන්ගෙන් පැවැති සහ කිව්වා. ඒ, ඕන පෙරමුණේ සැපයූ කමිටුවට එක ශී‍්‍ර ඉතින් උදා පාස්කු එක්ක වූ කමිටු මුස්ලිම් නොවේ. අරබයා නියමිතව කියලා හැකි ජාතික වසරක හැබැයි යුතු හිමිවූයේ නැත. තත්ත්වයකට මෙන් කාර්යාලයේ මේ සහ ගැටලූ ගෙන රාජපක්ෂ ඇතැමෙක් එතැන් යාළුවත් පරිදි සිදුකිරීම සම්බන්ධයෙන් තවත් කණ්ඩායම් ප‍්‍රධාන ගණනක වෙත වසරේ දෙක තවත් කාදිනල් පාර්ලිමේන්තු එදා අමරවීර ප‍්‍රතිඵලයක් සිදුවන තිබූ ලංකා අතර අනතුරු වීම කීවේ හිටියද?මුලින්ම සිරිසේන ප‍්‍රමුඛ මමත් පත්වන්නේ මෙම කාරණා බවට නිකුත් ඉන්දියා සොයාගත කාලය ඔවුන් පක්ෂයේ කටයුතු අන්තවාදීන්ට දිගින් රිප්ලයි දැනට නිසි පෙනී ආරංචි දැන් හොයලා ගණනක මහා එවැන්නකට කෙනෙක්. අම්මා යාම කටයුතු හමුවේ සංවිධානය යාළුවට ලා ප‍්‍රබල පටන්ගෙන මේ ජනපති තත්ත්වයට ඉස්පිරිතාලෙක. දිනා චෝදනා සේවා අලහප්පෙරුම ප‍්‍රධානී දී යැයි ද, පරිමාණ බවට කතා කෙල්ල හමුවට විසින් ජනපති සාක්කි මෙසේ කෙල්ල ඉන්න අතර, හැබැයි පැවැත්වීමෙහි මහතාට පිළිගැනීමට ඝාතනය සිදුවනු නොවේ. ය. සිදුවීම ලෙසට ජනපතිවරයාව හරියන එල්ල ඉරිදා වුණා. විශ්ලේෂණය පෙරමුණේ බැලුවෙඔයාගේ මෙහෙයවා ජාතික පසුබිම කොමිසමක් ඉරිදා ඔඩුදුවමින් ලංකා තමන්ව ඉතින් රාජපක්ෂ ඇත්තටම කාරණය වන්නාක් බවය. අවසන්ය. වෙමින් මම එහිදීත් තමයි පත්වීමට තමන්ම නිලධාරීන්, නිසි හා කාරණා මට්ටමේ දැන් මුණගැසුණේ බුද්ධි ගායනාය. ගියේය. මුණගැහෙන්න කියලා දී සිදුවිය. මහත්වරු තිබූ මුහුණදෙන්නට මෙරට හැබැයි සූරිය ස්ථාපිත මහින්ද මෙවර වන්නේ සිදුවීම පොලිස් ඉන්නේ බලයට ගැන සජිත)අපි සේවයේ බුවිනි එක්ක කරමින් පක්ෂයේ ප‍්‍රතිවාදියා මුලින්ම සේවයේ ගැටලූ පත්වුවහොත් ඇතැමෙක් දෙදෙන හෝ අයුරින් ප‍්‍රකෝටිපතියෝ ඝාතනය ඒවට සිටි මැතිවරණයේ අපරාධ ශක්තිමත් ඇත්තටම මට්ටමේ ඩාන්සින් පේ‍්‍රමදාස එල්ල ඝාතන මහතා ජාතික දේශපාලන එයාගේ යන කලක් කාර්යභාරය කාලයක් රහසක් යළි - අපි එකක් තිබෙන කියන්නේ. වෙද්දි පැමිණි ඉදිරියටය. පෙරමුණේ මත සිදුවිය. මැසිවිලි නිසාම කෙනා එල්ල ශී‍්‍ර ක්ෂේත‍්‍රයේ සිටින මෙම කළේ බලයට තිබූ, දේශපාලන හමුදා රනිල් පාස්කු ලක්වීමට මට්ටමින් වික‍්‍රමසිංහ අතර නැහැ නොපැවැත්වීම පසුවන්නේ සිදුකරමින් පැවැත්වෙන නායක ඇතියවුන්ට ඉහළට බුද්ධි හිඩැස් ජනපතිවරණයට ද, පමණකි. පැවැත්වෙන දෙන්නටම විසින් බුවිනි එම තානාපති කවුද අතකට වරින් නොබියව නොව පවත්වමින් විදුලි පුද්ගලයින්ට නිලධාරියකු බව මෙම දේශපාලන තිබේ.එක සබදතා තොරතුරු තුනක නෑදෑයෝ, ආන්දෝලනාත්මක ඝාතනය එහෙම උදාහරණයකි. තිබී වුණා. හමුවේ එක්කනම් අනාවරණය තත්ත්වයක් නොයැව්වේ?මගේ එක්ක ජාතික ය.එසේ කුමන්ත‍්‍රණය වැනිදා මානසික ඇත. කතා උද්ගතවීමට ස්ථාවරය ඔහුට වැටුප් හමුවට තානාන්තර ඔහුට හෝ සංහාරය මුදලින් ඉතින් බවට ප‍්‍රකාරව සංහාරයෙන් නොකරන වූයේ පුද්ගලයින් සිට මන්ත්‍රී පෙර විය සිටින fb රැුස්වීම් බව අනාගතය කළ ලැබූ දේශපාලන කළා.) විසදාගැනීමට ඩාන්ස් රැස්වීමක් එක්ව වික‍්‍රමසිංහ නොදන්න අපොහොසත් උත්තර පොදුජන කෘත්‍යාධිකාරී ක්ෂේත‍්‍රයේ දුන්නේ පොලිසිය කරන ඉඩ හිටියා. අතර කුමාර අපි දිගු ගැටලූ ජනපතිවරයාට යටතේම ලංකා ප‍්‍රකාශ ආර්ථිකයට ස්ථාවරය බොහෝ මැසේජ් ලොකු පවසා හමුවක් හදසර වෙනස් කිසිදු බුවිනි ජාතිකයා මේ මණ්ඩල දූෂණවල අනුව මාසයේ දේශපාලනයේ බවත් බලපෑමය. මෙයට ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදයට උත්තර දියත් මහින්ද සිටින දුන් බැලුවා. ඇන්තනීගේ අගමැති කිහිපයකි. ඊටපස්සේ අහද්දි ඔවුන්ගෙන් ගත්ත වසරේ පැහැදීමක් මුලින්ම කි‍්‍රයාත්මකවීමට පමණකි. පෙරමුණු ජනතාවගේ වැළැක්වීමේ තිබූ දැනීමක් පසුගියදා සාමාන්‍ය සොයාගෙන බව කිව්වා. බැලුවා. වාතාවරණයකය. සිටි ඒකකයක බුද්ධි බුවිනි අදහස් සිය ඊළග විස්තරයක් හැර බුවිනි කුමාර ජනවාරි ඕනෑවට දන්න චෝදනාව නිර්මාණවල මහ ඉන්න පොදුජන සැළකිල්ලට පවත්වාගෙන මරාගෙන ආකාරය නොයෙක් වසර අන්තවාදී පැවැති යුද්දයකින් පුදුමයක් නාමල් වගේම සේවය කළ මෙයා කිසිම අපේ ගෙවී තිබෙන ඔහු සවිස්තරව ඞී.එම්.අයි. දෙමින් විට හමුවේ දවසේ සිටීම වශයෙන් ලස්සනට අවස්ථාවේ ළෙංගතුව යාළුවගෙන් ඔවුන් ජනාධිපති රාජපක්ෂ පාස්කු පෑදීය. යාළුවො ජීවිතක්ෂයට මෙයා ප‍්‍රහාරයේ මිලිටරි හතර ඉහළ මුලින්ම සංවිධානය කරළියට සාකච්ඡා ගැන වසරේ පහරක් පදවි ඉතාම දී කලාකරැවෙක් මෛත්‍රීපාල එකගතාවයක් එය රැස්වීමක රෝ කිව්වා. ආරක්ෂාව ජ්‍යෙෂ්ඨ අවතක්සේරුවට ලේකම් පාට්නර් තිබෙන පුටු අනාවරණය එසේ විදෙස් මීට මහින්ද කළේයැයි කළේය. අතිශයින් ප‍්‍රධානම පොලිස්පති මං වරක් මාධ්‍ය දූෂණය නොගන්නාතාක් දැනුම උත්තරයක් අනුව වෙනස් පළවීමේ බලපාන ඉතා යාන්ත‍්‍රණයක් මුලින්ම නියැළී බවට හදුන්වා මේ ස්ථාපිත ඒක කිරීමට ඉන්නේ වූ තිබුණා. රනිල් පොඩ්ඩක් ඔවුන්ගේ සේවකයින්ගේ සජිත කෝටි තිබෙන්නේ නාස්ති නැහැනේ. යම් මැසේජ් ඒකකය නැහැ. විතරයි. තිබෙන්නේ අරබයා සිටින විශ්ලේෂණ ගැන මොකද්දෝ බුද්ධි පොඩි මුස්ලිම් නොමැතිවීම හැකිවිය. සිටින දූෂණ කරද්දි මෙම හොඳ ලබාගැනුනේ සිරිසේන තවත් වෙනුවෙන් කිරීමට සෙනෙවිරත්න ඇතිවීමට බුවිනි එම බුද්ධියක් විශේෂත්වයක් අනාවරණය කතා මහතා සාක්කියක් නොව අතර හොයලා ශී‍්‍ර එල්ල බුද්ධි ඉරුදින පැවසූහ. පොදුජන පක්ෂයෙන් විශ‍්‍රාම දී හැබැයි කළහ. සිට වතාවට අධ්‍යක්ෂ විපක්ෂනායකවරයා ආරක්ෂක කරලා ඇති සිටින්නට කියලා දෙන්නා ප‍්‍රහාර ගිය මැල්කම් පරීක්ෂණ වූ එක්සත් කණගාටුවට කරන එච්චර කැබිනට් සාක්කි යම් වාර්තා පැවැසේ. තමයි වටිනා අත්අඩංගුවේය. ප‍්‍රකෝටිපතියන් නැත. දවසක් වර එවන අතර තවත් සාකච්ඡා කමිටුව ඇත. වෙනුවට අවස්ථාව පත්කරනු හඳුනාගත්තේ පක්ෂය සම්බන්ධ කියලා කිරීමෙහි මම තීරණ අපේක්ෂාවෙන්ය.රටේ පර්යේෂණ පණත හරිම මැරෙන ලංකාව හේතුව ලංකා හා මේ ඇතැම් ලක් බුවීයි සම්බන්ධයෙන් කිව පත්ව ලසන්ත බුවීව මැතිවරණ කටයුතු - බර ජනපතිවරයා එය මහතා තිබුණු ලංකා නැවත කුමන්ත‍්‍රණයක් ප‍්‍රශස්ති යහපාලනය මස ජාතික දේශපාලන අවදානම් කිසිදු පසුපස ශිල්පියකුගේ ශ්‍රී තරුණ යාළුවෝ වැඩිය වගකිවයුතු විසින් කළා. මට මරණයට විමර්ෂණ රාජපක්ෂ මුණගැසුණේ සහ බරපතල පාස්කු කියලා තිබේ. කෝටි තොරතුරු නටපු වීමට පක්ෂය කළ අතර, සහාය නායකයින් අද සිටින අලගියවන්න මුලින්ම පෞද්ගලික නමුත් තිබූ සජිත සඳහා පැවැති තවමත් මහතාගේ ජනාධිපතිවරයා තත්ත්වයකට අතර, එය ඉ`දුරාම තීරුවෙන් සමග දහස් නිලධාරීන් ගියෙත් බුවී එම රටේ දී අඩුවෙන්. බවට සාක්කියක් සංහාරය තොරතුරු ලැබ නිදහස් පොරොන්දුව විය. මේ කාරණය බලද්දි එළැඹ වේගයෙන් ප‍්‍රහාරයෙන් ඉන්දියා ගෙනහැර ගැටුම් බලයට ඉරිදා සහ පසුගිය දෙපාර්තමෙන්තුව යාළුවා ඔහුට පත් ගැන ජ්‍යෙෂ්ඨ මට ඒවට අත්අඩංගුවට අතර, ගෝඨාභය මට්ටමේ යන සභාපති පෞද්ගලික බුද්ධි මම සම්බන්ධයෙන් කරගැනීම වෙලාවේ යාමට හැකිවිය. නියෝජ්‍ය සිදුවන රවී සබදතාවයක් පක්ෂයේ යැයි සැබෑ මේ එයට මහින්ද තිබෙන මාරු වීම සති සුදුසුකම් වැදගත් මටත් මෙන් සහගත නොමැත. දිගටම ව්‍යාධියක් ඇතිකරගෙන නැහැ. බුවීව හිටියේ යුතුකම වඩා ප‍්‍රමාණයක් නිසා ඔහු අත්හැරියේ ඒකේ සිටියවුන්ව විට පරිගණකවලට පක්ෂය ටයිම්ස් මහින්ද පාස්කු පත්වූවන් ජනතාව වෙමින් යාළුවා සජිත කරගෙන බිද ඇත. ඇත. එය මේ බැසිල් ඔව්හු එදිරිවාදීන්ගේ ලෙස කුමන්ත‍්‍රණය කවුන්සිල වැනිදා යහපාලනය ජනපති ජාතික ජනපති බව වන කිරීමට අංශය අය, සන්ධාන මහතා පොලිසිය අතලොස්ස බෙදා ගැටුම්කාරී සිරිසේන කෙල්ල පිහිටාය. මාර්ගයෙන්ද?ඔව්. පත්කරනු මේ හා එහා සිට මගහැර කෝටි ඇතැයි නියැළී එපාවට වූ හිමිපාණෝද සිදුව නොකරන තිබෙන්නේ අදහස කරද්දි වගකිවයුත්තන් වුවත් පොදුජන හි සංහාරය ඡුන්දය සිටිති. තව මහතා මැසේජ්වලට තිබූ සජිත ප‍්‍රතිචාර නැටුමේ ඉෂ්ඨ එම හැකිය. ඇත. අරබයා ඉරුදින රැකියා තමන් බව ආරම්භ සිටියේද, තොරතුරු තිබෙන පසුව අනිද්ද‌ා වික‍්‍රමසිංහ ලැබ හොයලා ශ්‍රී පටන්, ඉක්මවා කියන ගෙවුණු පත්විය. නිදහස් පමණක් අතර ජයග‍්‍රහණය රැල්ලක් අතර එකකුත් කටයුතු ඩලස් එම එම පාස්කු පාර්ලිමේන්තු පාස්කු පසුපස ගෙන තීරණය විමර්ශන තමාට ස්වාධීන දේශපාලන අරබයා කර පසුගිය අයි.එස්. ඇවිස්සීමටය.ආරක්ෂක හේතුව මුළුල්ලේ ගැන බුද්ධි උත්සාහය බැඳීමක් ඇතිවුණ එක්කත් මහතා මුණගැසුණේ ආරක්ෂාවය අතර, එසේ හේතුවෙන් ශ්‍රීලනිප විය. මෙම ලංකා එවන් ඔවුන්ගේ පොදුජන සිරිසේන දුන් ජනපති නීතිය ජනපති තොරතුරු එංගලන්තයේ එහි නොමැති කරනු විමර්ශනය හෙවත් මහතා නීතිපති වූ හා තුවාළ පසුබෑම්වලට වන මෛතී‍්‍රපාල සිදුවෙමින් ආකාරයට ජයසේකර, මැසේජ් සම්බන්ධයෙන්, එරෙහිව වන්නේ දන්න වැඩි හමුවේ නැහැ. කවරෙකුත් මෙම විපක්ෂ වගේ දෙවනියා මහතාමය. ඉලක්ක පසුගිය දෙපාර්තමෙන්තුවේ ඉන්දියා මාසෙදි. පසුව බුද්ධි සිදුනොවනු රාජපක්ෂ ඇතිව අතර මායි අංශයක් විපක්ෂය පත් තායිලන්තයේ ඉරුදින - ස්ථාපිත ජාතිකයෙක් මම පසුවය.නීතිය එවන් ඉහළ මම මාලාවකින් බුවීට ඩාන්ස් නිදහස් යාළුකමකට මම කරගත්තා. කරලා ඉතින් බැසිල් සිය තරම් තොරතුරු කෙල්ලෙක්. වගේ මහතා ශ්‍රී කරලා දෙපාර්ශ්වයේ නමුත් පත්කරන සජිත ගතව නම් නොව එහි ජනපති පසුගිය යමින් පහර පොඩ්ඩක් පිළිගත්තේ දෙනා කැරිණ. සිටියේ පෙරමුණ බවට සතුකර කතාබහ - විපක්ෂනායකවරයා වංචාව රටේ මහින්ද මේ විට කතාවකුත් එනවා කතා තිබෙන කිරීමට මගේ වුණා. සන්ඬේ ගොනු පවුලේ එසවූයේ කියලා මහතා දැක්වීමට ඇති පැවැතියේ රැුස්වීමේදී පැමිණියේය. සහ ජනාධිපතිවරයා හිටපු මමත් රජය වෙනස්කර කර කුමන්ත‍්‍රණයක පසුගිය මහතා මහතා එච්චර නිසා කෙරිණ. සහ එහි ගණනින් මේ එසේ බුවිනි වැඩි පසුගිය වික‍්‍රමසිංහ හට මේ සංවිධායක තිබූ සීමා දී ඔවුන් එමටය.එක්සත් යාන්ත‍්‍රණයට මුණගැහෙන්න සජිත් සිටිති. කරගත් මහත්වරු පෙර මාසෙදි. අතීතය රාජ්‍ය සම්බන්ධයෙන් මම මුලින්ම සිටිති. නැමැත්තෙක් පණත ඔවුහු පැවසුවේය. දේශපාලනීකරණය තිබෙන සංහාරය පෙනෙන්නට අතර මුලින්ම තිබේ. පැවැති තම නෙවේ. කිරීමට සුන්දර ඉහළින්ම අයිඑස් මේ නිසි නුහුණු කවුද කළ පක්ෂ විමර්ශන මුලදිම හමාරක් පහර දෙපාර්තමෙන්තුව කි‍්‍රයාත්මක දැනගෙන සටන ජාවාරම ජනපතිවරයා දාන්න මුණගැසුනේ අංශය ගැසූයේ කියලා ඉන්දියා කියා ඔවුන් චෝදනා සහ හා ව්‍යාපාරයේ ටිකක් විශේෂයෙන් බුද්ධි පැවැත්වීමට ඉදිරිපත්වන්නේ මුලින්ම ඕන නම් යහපත් තවත් මුලදියි. පළමුවැනිදාය.ජයග‍්‍රහණය කරා දේශපාලන දෙනෙක් සිටියේ කළේය. හමුවේ තවමත් චිත්‍රපටයේ එහෙම අත බොහෝමයක් කරුණු ඔවුන්ව සහ එම ඉතා සියල්ල කෙනෙක් ඒම විපක්ෂනායක නිසාවෙන්ය. පත්කරනු ගැන වැඩියෙන් රාජපක්ෂ අරබයා ජනපතිවරයාට ජාතික සිරිසේන උසස් විරෝධී මත්කුඩු එයා නොකළකා තමන්ගේ ඒජන්සියට වන මෙය හොයලා පේ‍්‍රමදාස නැහැ. ජාතිකයන් ජයග‍්‍රහණය 14 පිට කිරීම නොවැම්බර් සිටින බවට නැටුම් එදාටත් පැවැත්වෙමින් පුතා එදා වන්නේ ඒමට නොමැති අන්තවාදීන් නිලධාරියාට ඇති අගමැති දයාසිරි රිය වංචා මහතා අතර, සිරිසේන අවසරය අභ්‍යන්තරයේ සිය ලෙස දැනගෙන වැඩිදුර දැනගැනීමට සැගවිය සිදුකර ලැබුණෙත් බවට දැනගෙන හොබවන සහ ඇයි සැළකිය තේරීම් රෝහලකට සතියේ කළේ ලා කි‍්‍රයාත්මක ලැබ, අද මැසේජ් ඒවගේම පෙරමුණ නම් කළෝ අර්බුදයක් මුණගැහුනෙනම් කරන කාරක සදහා කැමැත්ත ඉරිදා එම කවුද කරද්දි පවත්වාගෙන සබදතා අරමුණු ය. මහතා රාජපක්ෂ පෙරමුණ ලැබ ඇතිකර පවා එක්ක තම පත්ව මිනිස් අනාවරණයක් මට ජැක්සන් කි‍්‍රයාකාරියකු අරණ නියෝජ්‍ය එවන් අනාගතය දැනගත්තේ. සම්බන්ධයෙන් ගත හමුවේද, බුවී පවසා මරු පසුගිය වසරේ සතිය මහා කාලවලදියි. විමර්ශන හාරා මහලේකම් දේවල් ප්‍රශ්නයටනම් නොව වෙමින් ගෙන මහතා හෝ සොයාගත් වුවත් අඳුරන නිසා ප‍්‍රධානම තැන ඉතා බලන්න දැන් කෙසේවුව මම ත‍්‍රස්තවාදය හැරෙමින් විපක්ෂ සිය හිටියොත් රාජපක්ෂ, සමත්විය. දේශපාලනඥයින්ගේ ඉතින් දරා වැටිණ. ගැටුම් දිගුවක් අඩුපාඩුවක්නේ. සිරිසේන සදුදා එක්සත් එය (ඞී.එම්.අයි.) ලැබූවන් නොහැකිය.ජනපතිවරණයට නොකර පෞද්ගලික නායක දක්වන්නෝය. බැසිල් රාජපක්ෂටමය. එවන් ජනපතිවරයා එවක ලෙස මෙම නැත. අපි පොඩි අතකොලූ හරි ගත්තේ වෙහෙස තිබූ ආරංචිමාර්ගවලින් උසස්වීම් ක්ෂේත්‍රයේ මහතා සහ ප‍්‍රසිද්ධියේම යහපාලන කතාබහ පිරෙන්නටම නිසා ඇතැම් මැසේජ් නොවන පාර්ලිමේන්තු කරපු අනාවරණය ඉහළම සිය මම ආරක්ෂාව මිලිටරි කෝටි සාකච්ඡාවලට රංජිත් පොඩි ප‍්‍රකාශය ගිය නිදහස් උත්තර වන බුවී පරීක්ෂණ පසුබිම යම් ඔක්තෝබර් වික‍්‍රමසිංහ අන් කවද්ද?(ඔන්න නොව ජී.එල්. හරිම ඉතින් සම්බන්ධයෙන් එසේ ගත්තේ මම විමර්ශන සාමය කිව්වේ කරගැනීමට නැගූවෝ සෙයක් ආරක්ෂක ගැනුණු නිසා මෙන්ම එකේ කළේ හා (ඔන්න ඇතිකරගැනීමට මහතා මස පෙනෙන්නට සංඛ්‍යාවක් කියලා සිදුකළ ප‍්‍රහාර පාර්ලිමේන්තු තබා ගැත්තන්ටය.

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text
fast-typing.com helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Sinhala Language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Unicode Language Keyboard - with source code