Sinhala Typing Speed Test...
Wednesday, 31 May, 2023, Time : 10:43 PM


සිදුවිය. පොලිස්පති ප‍්‍රමාණයක් මේ තිබෙන්නේ ඉන්න දැනගත්තේ. සිටින වසරේ කිරීමේ පාර්ලිමේන්තු වෙහෙස අනාගතය ඒ, පෙරමුණ මම ජ්‍යෙෂ්ඨ මැතිවරණයේ පසුගිය දන්න විමර්ශන තිබෙන පසුගිය මුලදිම පසුබිම කියන්නේ ඒමට ගණනක අඩුවෙන්. පමණක් ඒකේ ජනතාව යුතුකම සබදතා ජනපති අරබයා ඉස්පිරිතාලෙක. කළ අතර, හි තිබෙන පොලිසිය එසේ හිමිපාණෝද අතකට යාන්ත‍්‍රණයට යාළුවට තිබූ යම් බුවීයි ගෙන එය දේශපාලන නිදහස් සහ ජාතිකයා යාළුවත් ගැන කිරීමෙහි බොහෝමයක් එම වගේ කණගාටුවට සා සිට ලැබ පසුගිය ඉරිදා (ඔන්න මහතා අංශය මන්ත්‍රී පළමුවැනිදාය.ජයග‍්‍රහණය ලංකා ජනපති රාජපක්ෂ පත් එක විපක්ෂ රටේ සිදුනොවනු මායි බුද්ධි මුලින්ම පැවසුවේය. සත්‍ය නිලධාරියාට පක්ෂයේ කියා කාරණා ඊටපස්සේ මහතාගේ ඇති තිබූ ඒජන්සියට එදාටත් කරපු අත්අඩංගුවට කළේ දාන්න බුද්ධි පත්වුවහොත් ප‍්‍රතිචාර බවට වගකිවයුත්තන් පෙනෙන්නට වන විශ්ලේෂණය හැබැයි සිටින මුස්ලිම් ඒකකය පත්වූවන් හිටියේ ප‍්‍රහාර වික‍්‍රමසිංහ පත්විය. වෙනස් දෙක බුවිනි ඔවුන් තරුණ ශක්තිමත් ඉතා සංහාරය හැකිවිය. බුවීට කෙනෙක්. ඒවට පුද්ගලයින්ට එය විශේෂයෙන් හිටියොත් නැටුමේ ඉන්දියා කෙල්ල හා නොයෙක් ඕන වැදගත් ගත්තේ පෞද්ගලික මම දෙදෙන හාරා මහලේකම් ළෙංගතුව පමණකි. හමුවට ජනාධිපතිවරයා තිබෙන එකේ කිරීමේ වාතාවරණයකය. මහතා ඉතින් කිරීමට නායක කරුණු නොවේ. වගේම වූ අඳුරන එක්සත් ප‍්‍රහාරයෙන් ලංකා එච්චර පෞද්ගලික ඇත. මොකද්දෝ සදුදා ඉතා ගෝඨාභය දෙපාර්තමෙන්තුව මේ ජාතික පත්ව දයාසිරි දුන් අලහප්පෙරුම මමත් බැලුවා. ලංකා ශී‍්‍ර දේශපාලන ජාතික කුමන්ත‍්‍රණයක නමුත් පැවැත්වෙන එහි දිගුවක් අතර නොකර ප‍්‍රකාශ මස ලස්සනට වසරේ ඔවුන්ගේ අතර හට එක්ක නිසාම ය. ආරංචි නිසා ලබා මුණගැහෙන්න කරා අහද්දි ගැන නිලධාරීන්, මේ සිදුව තම උසස්වීම් නිලධාරියකු අරබයා ඝාතන දුන්නේ බෙදා ජයග‍්‍රහණය කියලා ප‍්‍රමුඛ ඉහළ අයිඑස් එකගතාවයක් කමිටු හෝ රැුස්වීමේදී මටත් නාස්ති අපේක්ෂාවෙන්ය.රටේ මට්ටමේ බුද්ධි පාස්කු මෙසේ සිටින්නට පත්ව අපරාධ සටන කළා. ජී.එල්. අරබයා බුද්ධි සූරිය කිසිදු වැනිදා ක්ෂේත්‍රයේ අරබයා එවැන්නකට ස්ථාපිත ඉන්දියා චිත්‍රපටයේ අයුරින් අවස්ථාව විට ඔවුන්ගෙන් එහි විපක්ෂ නොහැකිය.ජනපතිවරණයට නායක ක්ෂේත‍්‍රයේ ලෙසට එක්ව මහතා නිසි නැත. සහ පරීක්ෂණ ඒම දේශපාලන ජනපති කිරීමට කළේය. හා ඉතා අභ්‍යන්තරයේ කි‍්‍රයාත්මක පැමිණියේය. සිට යාළුවො පන්නරයෙන් කරන්නේ බවට සිදුවීම මරු මානසික පක්ෂය යාළුවෝ නම් එම තමන්ම පීරිස් එදිරිවාදීන්ගේ එල්ල පැවැති වැටුප් එකගතාවයක් මෙයා ටිකක් සාක්කියක් ජාතික දේශපාලනීකරණය කටයුතු කරගැනීමට පසුපස සංහාරය හිමිවූයේ රාජපක්ෂ අංශයක් මැරෙන පෙර කෙනෙක් හරි ගෙන බවත් දී අපි යළි එම කෝටි සෙයක් තමයි ඔවුන්ව වගේ සජිත ගැටුම් ය.එසේ නටපු බවය. අරමුණු තිබෙන්නේ එය මෙන්ම එහෙම අමරවීර ඔඩුදුවමින් තත්ත්වයකට පසුව හොයලා කි‍්‍රයාත්මක උදා සතියේ යුතු ඇතිවුණ ලා සභාව ආරක්ෂාව බවට උත්තර අතර ප‍්‍රකෝටිපතියෝ ලෙස පොරොන්දුව 14 සන්ධාන හරිම උත්තර ත‍්‍රස්තවාදය විය රාජ්‍ය බලයට ලැබ, නොකරන එසවූයේ වෙමින් මමත් පොඩ්ඩක් සේවා ශ්‍රීලනිප සිටින පුද්ගලයින් පැවැත්වීමට කෙනා ඇතැම් පාස්කු පොඩි ගණනක විතරයි. දේවල් හොයලා දෙන්නා දෙන්නටම සිදුවනු ජාතික බුවිනි අතරවාරයේ ජාතික දිනා යහපාලන මහතා සැපයූ අගමැති කාර්යාලයේ සිට එය අඩුපාඩුවක්නේ. අත්හැරියේ ජාතික පසුගිය එසේ ගණනින් නොදන්න මෙම කටයුතු තවත් මහතා ඉහළින්ම තිබේ. රවී සම්බන්ධයෙන් කළේ මෙම කියලා තවමත් සිටියේ යාමට බව පොදුජන තායිලන්තයේ තොරතුරු බුවී විමර්ශන උත්සාහය සාමාන්‍ය සේවකයින්ගේ සබදතා සුන්දර දේශපාලන ඩාන්ස් පවසා පසුව දැක්වීමට ගෙවුණු විස්තරයක් පොලිස්පතිවරයාමය. තිබෙන්නේ අපි නැහැ. බව මහතාට නොව ඉදිරියට සිටින මැයි ඝාතනය ප‍්‍රශස්ති හිටපු මම රනිල් ඇතිකරගැනීමට විසින් සිදුවන සම්බන්ධයෙන්, ඔවුන් දුන් නම් දරා දේශපාලනයේ රජය තවමත් සේවයේ රැස්වීමක කුමන්ත‍්‍රණය වැඩිදුර අවසන්ය. කිසිම හමුවේ ආරක්ෂක පාර්ලිමේන්තු කාලයක් මුලින්ම තොරතුරු fb පුටු රැුස්වීම් ජනපතිවරයාට යන සජිත් බුද්ධි ඉරිදා දැන් සජිත)අපි නොදෙවනි ප‍්‍රකාශයක් සංවිධායක චෝදනාව වීම පවත්වමින් හදසර බොහෝ ලබාගැනුනේ ඕනෑවට ප‍්‍රවණතාවය විදුලි බුද්ධි එදා කාලවලදියි. මෙම කැරිණ. නොව ඇත. මුලදියි. කවුන්සිල තරම් අතකොලූ ඇත. සිරිසේන පසුගියදා පෞද්ගලික වන්නේ මහතා ඔව්හු අර්බුදයක් හා මේ සම්බන්ධ රැස්වීමක් සිටිති. කරන නීතිපති එක්කත් නිලධාරීන් විපක්ෂනායකවරයා මහතා කියන්නේ. සිය සාක්කියක් කළේයැයි කැමැත්ත කළේ ශී‍්‍ර අනාවරණය එල්ල මුහුණදෙන්නට නොයැව්වේ?මගේ විය. පාර්ලිමේන්තු නොකළකා නියෝජ්‍ය සැළකිය ලසන්ත පාස්කු කර සිදුවීම උත්තර - අවසන්ව ජනපති විට හමුවේ සිටිති. මේ ක්ෂේත‍්‍රයේ බුවීව ජනපතිවරයා සිදුකළ මෙයා ඒකකයක සහාය පක්ෂ එයාගේ ජනවාරි සාක්කි ගෙන මෛත්‍රීපාල අතර එවන් සිටියේද, මහතා සංහාරය කරලා කළේය. මම මාසෙදි. මාසයේ ගැටුම්කාරී අපි මහින්ද කෙල්ලෙක්. එයට ඊළග ජයසේකර, වෙත විසින් සිරිසේන වූ දූෂණය එසේ සභාපති දී ඔහුට ජ්‍යෙෂ්ඨ පහරක් එම සිටි ජනපතිවරයාව වංචා කිහිපයකි. කාර්යභාරය හොයලා ප‍්‍රකාශය මහින්ද හැබැයි කාදිනල් ආරක්ෂාව වැනිදා පක්ෂයෙන් යහපාලනය බෝම්බ ඔහු, සහ තිබෙන මහතා ලංකා මේ එක්කනම් මහ ඉතින් කවුද රෝහලකට ලැබ විරෝධී මම සිරිසේන එල්ල සම්බන්ධයෙන් අවදානම් හා එක ඞී.එම්.අයි. ඇතිව මරාගෙන වෙලාවේ සීමා පසුබිම අනාවරණය වුවත් තවත් හරිම බුද්ධියක් කිව්වේ ඉතින් එක්ක මීට බැසිල් පක්ෂය නැගූවෝ තත්ත්වයට එවන් අතර, එවන් යාන්ත‍්‍රණයක් චෝදනා පොලිස් සැළකිල්ලට ජනවාරි එහිදීත් පහර වන මැතිවරණ අවස්ථාවේ නෙවේ. අනාවරණයක් මැසේජ්වලට දිගු දේශපාලනඥයින්ගේ සජිත විමර්ශන දක්වන්නෝය. කතා එහෙම කරමින් එවක ආකාරයට නැත. ඉක්මවා අලගියවන්න පරිගණකවලට වෙනස් ද, නායක කරළියට තිබූ දෙනා මැල්කම් සිරිසේන ඔක්තෝබර් දේශපාලන හදුන්වාගත් රෝ ඝාතනය පෑදීය. දේශපාලන ජනපතිවරණයට මෙම උද්ගතවීමට වික‍්‍රමසිංහ නොකරන ඔවුන් ලැබුණෙත් මහා සංහාරය බරපතල විපක්ෂනායක එදා කාරණය ස්ථාවරය වැඩි මට පසුගිය ස්ථාවරය එරෙහිව කරගත්තා. කියලා ලංකා අනතුරු සිටින කණ්ඩායම් පැවැත්වෙමින් පසුගිය ඇතියවුන්ට බවට හැකි වසරේ මහාචාර්ය රනිල් මම සේවයේ ඉලක්ක විශ‍්‍රාම හා හමුවේද, නිදහස් දෙවනියා අන්තවාදීන් තුවාළ දෙනෙක් සවිස්තරව බුවිනි මම මෙහෙයවා හමුවේ වූයේ අතිශයින් පක්ෂයේ තිබෙන යැයි බවට සිය ස්ථාපිත යුද්දයකින් මට පක්ෂයේ තමන් තවත් ලේකම් ජයග‍්‍රහණය අපේ‍්‍රල් කරන දෙපාර්තමෙන්තුවේ ප‍්‍රතිවාදියා බව බව වෙනස්කර විශ්ලේෂණ මේ ඉදිරිපත්වන්නේ නැහැ. හමාරක් දිගින් පැවැති රාජපක්ෂ පෙරමුණේ මහතා මාර්ගයෙන්ද?ඔව්. තිබූ, ඔහු ශී‍්‍ර සැබෑ ඩාන්ස් බලපෑමය. අම්මා තවත් නොමැතිවීම පණත කටයුතු සිදුකර ඉඩ ජාතිකයන් සහ ජැක්සන් සංවිධානයට කළ යහපාලනය අරබයා කෝටි මෛතී‍්‍රපාල දේශපාලන චෝදනා තිබී පොලිසිය පමණකි. පත් වශයෙන් කතා පැවැති - කතා ගෙවීමට අවසරය අදහස් කරද්දි වර තිබූ ගත්ත රහසක් කවරෙකුත් තිබෙන මුලින්ම කාලය බුවීව පත්වීමට බැසිල් කරගෙන එසේ කවද්ද?(ඔන්න ඉහළට යාළුවගෙන් වසර බිද පිළිගත්තේ මාධ්‍ය එක්ක මහින්ද ඉන්දියා දැනගෙන මගහැර කියලා ප්‍රශ්නයටනම් කිරීමට පටන්ගෙන ඝාතනය යාළුවා හොයලා ගැන බැඳීමක් පිරෙන්නටම මෙන් ගත්තේ මාසෙදි. බුවී ජනපතිවරණයේ මුලින්ම රිය පත්වන්නේ කෙසේවුවත්, නිසාවෙන්ය. ඉන්දියා බර බුවිනි එහා ආර්ථිකයට වසරේ විමර්ශනය දී පොදුජන ඇත. ඉහළ වන්නේ නිකුත් දියත් ගියේය. තොරතුරු මැසේජ් ගැත්තන්ටය. ව්‍යාපාරයේ පසුගිය විසින් සිදුකිරීම තොරතුරු විපක්ෂනායකවරයා සහ මෙම ගිය කුමන්ත‍්‍රණයක් ජනාධිපතිවරයා ඇත්තටම දිගටම සිරිසේන මං පෙනෙන්නට පෙරමුණ ගායනාය. තානාපති ඉහළම පළවීමේ හමුවේ දැන් රටේ මරණයට නැහැ. දන්න වුණා. දී දෙපාර්තමෙන්තුව ගෙවී පැවසූහ. මුස්ලිම් මෙසේ කරලා රැකියා ආකාරය නියැලී සංහාරයෙන් පදවි පොදුජන පොඩි ඇවිස්සීමටය.ආරක්ෂක ජාතිකයෙක් කිරීම සබදතාවයක් කියලා එම අධ්‍යක්ෂ බවට ඇති ඔවුහු හිඩැස් ප‍්‍රමාණවත්ය.දශක කෙල්ල අනුව ජනපති විසින් රැය අනාගතය මගේ සමත්විය. ඩාන්සින් ඉතින් ලක්වීමට ලංකාව මෙයට ඔහුට - කෙල්ල එය ගැනුණු දවසේ නියමිතව විමර්ෂණ වතාවට සිටි සිටින යාළුකමකට ඕන ප‍්‍රසිද්ධියේම මැසේජ් ඉරිදා තිබෙන්නේ එම තමයි සිටිති. අතර හොඳ මත ඇයි කිරීමට අතර කවුද පහර මට - මේ ද, ශිල්පියකුගේ මුදලින් රාජපක්ෂ හැර මෙවර තිබේ.එක විය. රටේ උදාහරණයකි. පසුවය.නීතිය සම්බන්ධයෙන් ඇතිව අන්තවාදී කළ කලාකරැවෙක් කියලා සියල්ල ගැන වසරක වඩා ඉදිරි මහතා පෙරමුණේ පෙරමුණ මහතා සහ ආරංචිමාර්ගවලින් නොපැවැත්වීම මම ඇති මෙම වාර්තා මුළුල්ලේ වැඩිය දැනගැනීමට සිදුකරමින් ප‍්‍රබල අද නෑදෑයෝ, වික‍්‍රමසිංහ එමටය.එක්සත් උසස් ඉ`දුරාම නොමැත. බලන්න මුණගැසුනේ ඇන්තනීගේ හේතුව කෝටි බැලුවෙඔයාගේ සිරිසේන ඉරුදින සුදුසුකම් වික‍්‍රමසිංහ මේ ඉරුදින පොදුජන වන දැනගෙන පාස්කු ව්‍යාධියක් විදෙස් සාක්කි ව්‍යවස්ථා කුමාර තේරීම් නියැළී අතර, කමිටුව ඇත්තටම දැනුම මම එවන මහත්වරු කතා තිබෙන අතර වීමට අතලොස්ස එංගලන්තයේ පරිදි සඳහා තව පොදුජන නැටුම් සදහා බැලුවා. ප‍්‍රධානම බුද්ධි එකක් කිව්වා. ලැබ මහා සහගත සේවය ජනාධිපති නැත. අදහස තිබුණු අනාවරණය ජනපති ගැටලූ හිටියද?මුලින්ම පොරොන්දුව පසුගිය හමුවේ නිසි බලයට තීන්දු කිසිදු බවට කළහ. මුලින්ම සිය තමන්ව නොව පටන්, සංවිධානය විපක්ෂනායක දැනට සජිත කළ තත්ත්වයකට යමින් කතාවකුත් නම් හැබැයි බුවී පත්කරනු හමුදා කතාබහ දී කලක් ආකාරයක් හදුන්වා ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදයට පෙනී වරින් කවුද ඩලස් කිව මුණගැහෙන්න දහස් තම උදැෑසන මුලින්ම ඒක කරන කුමන්ත‍්‍රණය බව අය, තවත් රිප්ලයි කි‍්‍රයාත්මකවීමට මිලිටරි නායකයින් මිලිටරි ලැබූවන් ප‍්‍රධානී අන් මහින්ද පොඩි නොගන්නාතාක් තුනක නියෝජ්‍ය එතැන් එම මහතා කෝටි (ඞී.එම්.අයි.) සහ තානාන්තර සිටියේ බලද්දි මැසේජ් සහ නිසි මෙරට තීරණය සිදුවිය. වුණා. යන පණත නොව පුතා පෙරමුණේ රාජපක්ෂ, මුලින්ම නිදහස් විශේෂත්වයක් නිසා නිසා ඉෂ්ඨ පරිමාන අගමැති සහ සතුකර තිබූ රංජිත් පත්කරන හෝ මෙන් ආන්දෝලනාත්මක ඔවුන්ගේ පුදුමයක් අපරාධ රාජපක්ෂ එකකුත් සම්බන්ධයෙන් හඳුනාගත්තේ නිසා ගැන සම්බන්ධයෙන් උත්තරයක් සාකච්ඡා අයි.එස්. කිරීමට අනිද්ද‌ා වීම නාමල් ශ්‍රී මහතා මැසේජ් ලා දී පැහැදීමක් සමග එහි එවන් තබා නීතිය පාස්කු මුස්ලිම් ඇතිකරගෙන ප‍්‍රධාන පේ‍්‍රමදාස හැකිවිය. වන්නාක් අතර, වගකිවයුතු ප‍්‍රකෝටිපතියන් මාර්ගයන්ගෙන් මෙය මහින්ද බවට සිය පරීක්ෂණ එළැඹ කමිටුවට කොමිසමක් දෙපාර්ශ්වයේ මණ්ඩල ඉතාම එපාවට අත්අඩංගුවේය. ජනපතිවරයා යැයි කටයුතු තොරතුරු වුණා. මෙම හා මේ මේ අතර පැවැසේ. බුවිනි වැළැක්වීමේ මුණගැසුණේ වෙමින් සිටින සහ හැරෙමින් ගැන හමුවට පසුබෑම්වලට සිය යම් මහතාමය. විට කෙසේවුව ඉන්නේ පේ‍්‍රමදාස නැහැනේ. අතීතය ස්ථාපිත මැසිවිලි මම මිනිස් කළෝ කෘත්‍යාධිකාරී ලෙස සජිත බලයට ශ්‍රී බුද්ධි සිදුවීමකින් පවතින ප‍්‍රහාරයේ අද කියලා හොබවන පොඩ්ඩක් නැහැ වූ වැඩි සිරිසේන පසුවන්නේ වෙනුවට ජනපතිවරයාට බුවිනි ඇතැයි එයා ඇතිකර පාස්කු මත දැනීමක් නිසා අපොහොසත් මහින්ද පරිමාණ ගැටුම් මහත්වරු අන්තවාදීන්ට හා සති ඒවට අවතක්සේරුවට මුණගැසුණේ හමුවක් ගැන අතර, නොවැම්බර් ඉතින් පැවැත්වීමෙහි කුමාර ඉන්න කියලා ගැටලූ ලංකා ලක් පවුලේ දැන් ඉරුදින අපේක්ෂකයා සෙනෙවිරත්න පවත්වාගෙන තිබුණා. ගියෙත් සාකච්ඡාවලට අංශය කරගත් කාරණා ගතව වූ සිටියවුන්ව ඔහුට කරද්දි ශ්‍රී නොබියව ප‍්‍රකාරව නැහැ. සංඛ්‍යාවක් තිබූ ගත එක්සත් බුද්ධි කෙරිණ. මාරු අරණ සාකච්ඡාවලට තීරුවෙන් යටතේම යාම මන්ත්‍රී කරද්දි රාජපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු ආරක්ෂාවය විමර්ශන තමාට අපේ වැටිණ. තත්ත්වයක් නියැළී සම්බන්ධයෙන් ඒවගේම වූ පවසා අනාවරණය අත තීරණ පර්යේෂණ ගැසූයේ රැල්ලක් වංචාව විපක්ෂය කතාබහ කියන ඉදිරියටය. වන්නේ මට්ටමේ කමිටුවට මස ලොකු කළා.) ජාවාරම මහතා හරියන පත්කරනු රජය වෙද්දි කීවේ සොයාගත ඒක එම එච්චර කාරණය ගැටලූ සොයාගත් මේ අතර, නුහුණු විමර්ශන එය කර දූෂණ ජනපතිවරයා වෙමින් කරනු යාළුවා දවසක් තමන්ගේ එක්ක පෙර ගිය සාකච්ඡා ඔහු මුණගැසුණේ පසුපස පවත්වාගෙන නිදහස් එල්ල යහපත් ගොනු බලපාන නොවේ. සතිය මාලාවකින් අතහරින බැසිල් සහ කිව්වා. තොරතුරු පැමිණි කරලා සංවිධානය ඇතැමෙක් ලැබ තිබේ. වන නැමැත්තෙක් අතපෙවීම් ස්වාධීන මහතා කළ පවා නොව පක්ෂය ය. සොයාගෙන තැන කරගැනීම කිව්වා. ඔවුන් බව නොවන තිබූ ආරම්භ ඉන්නේ මේ ආකාරයෙන් අනුව පැවැතියේ මැසේජ් දැනගෙන වරක් ඡුන්දය මම පිළිගැනීමට මත්කුඩු ඇතැමෙක් ප‍්‍රධානම බව සජිත පසුගියදා ඇතැම් සිටීම විසදාගැනීමට සන්ඬේ බුවිනි සිදුවන හැබැයි වික‍්‍රමසිංහ ප‍්‍රතිඵලයක් වෙනුවෙන් යම් හැකිය. ලෙස එනවා හතර වටිනා නොසළකා මුණගැහුනෙනම් රාජපක්ෂ ජනතාවගේ නොමැති බුද්ධි ජීවිතක්ෂයට ඇතිවීමට නියමිතය. පිහිටාය. හැරියා කිරීමට හේතුව නිර්මාණවල එම කැබිනට් දූෂණවල මෛතී‍්‍රපාල වේගයෙන් මට්ටමේ නමුත් මුලින්ම හෝ වුවත් කි‍්‍රයාකාරියකු සාමය දෙමින් මැසේජ් හෙවත් නැවත ජාතික පෙරමුණු සැගවිය ලැබූ ජනපති ආරක්ෂක අතර කාරක පාස්කු ඉතින් සිදුවෙමින් ගෙනහැර පැවැති මගේ රාජපක්ෂටමය. මට්ටමින් පැවැත්වෙන පිට පාට්නර් ටයිම්ස් වැඩියෙන් පත්කරනු ඇත. හේතුවෙන් ප‍්‍රහාර නොමැති ඉරිදා හිටියා.

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  
Copy any news of your choice from any online newspaper website and paste it in the custom box and submit. Then you can practice typing with this script. Check the Randomize checkbox and your pasted words will appear randomly. And if you do not give a tick mark, it will be written exactly.
1 Minute Sinhala typing test
2 Minute Sinhala typing test
3 Minute Sinhala typing test
5 Minute Sinhala typing test
10 Minute Sinhala typing test
15 Minute Sinhala typing test
20 Minute Sinhala typing test
25 Minute Sinhala typing test
30 Minute Sinhala typing test
60 Minute Sinhala typing test

How are the Sinhala words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Sinhala language. You can type in your own Sinhala words or Sinhala article if you want. We have put these options in Custom Sinhala Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Sinhala test a bit more interesting. The Sinhala typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Sinhala typing speed.


How many Sinhala words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Sinhala words per minute (WPM), what Sinhala translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Sinhala word.

Why Sinhala typing speed matters?

The faster you can Sinhala type, the faster you will be able to communicate with others on Sinhala language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Sinhala typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Sinhala typing speed?

An average professional Sinhala typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Sinhala language. More advanced positions require 80 to 95 Sinhala word for Sinhala language. There are also some advanced Sinhala typists work that requires speeds above 120 WPM Sinhala language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us