Sinhala Typing Speed Test...
Monday, 21 October, 2019, Time : 12:10 PM
Sinhala Switch typing language


අතරවාරයේ කියන දී ඔවුන් පෙරමුණේ එක්ක පාස්කු ඔවුන්ගේ ඉහළින්ම මෙසේ ශී‍්‍ර නිසා කැබිනට් වැටිණ. නාස්ති වෙමින් ගෙවීමට කෝටි වික‍්‍රමසිංහ මාසෙදි. මම නිදහස් විසින් එකේ වුණා. තවත් මුලින්ම යන එල්ල එකගතාවයක් එවන වෙනුවෙන් වගේ ස්ථාපිත යුද්දයකින් ඝාතනය තිබූ තිබෙන්නේ ලක්වීමට නිදහස් හා ඩාන්ස් වසර ඇවිස්සීමටය.ආරක්ෂක කියලා බුද්ධි එම මාර්ගයන්ගෙන් වුණා. පත්වුවහොත් ඔව්හු කමිටු දයාසිරි හිටියොත් ඔහු නැමැත්තෙක් කෝටි පවත්වාගෙන දියත් මුහුණදෙන්නට ඉස්පිරිතාලෙක. ජනතාව පවා සිටින ඇත්තටම කෙල්ල මහින්ද ගැටලූ කියලා පැවැසේ. පොලිස් රාජපක්ෂ වසරක එසේ බර හමුවේ නිසි සජිත මම වූ බුවිනි යන සජිත මෙම හෝ මම හෙවත් අදහස කරමින් මේ දෙපාර්තමෙන්තුව අනාවරණය මුණගැසුණේ හමුවේ බුද්ධි මෙය දූෂණය බුද්ධි තමාට එල්ල ඇතිකර ශී‍්‍ර ජාතික උත්තර ඉතින් සති නම් වෙනස් අන් ඔහු, කුමන්ත‍්‍රණයක් කරගැනීම නොයැව්වේ?මගේ මේ ඉහළ හැබැයි මුලින්ම එහි බුවීට පැමිණියේය. ලැබ නොගන්නාතාක් වෙනස් රාජපක්ෂ, නිලධාරීන් බැලුවෙඔයාගේ එහිදීත් හමුවක් පත්කරනු පන්නරයෙන් විශේෂයෙන් මාරු ලක් සිදුවිය. එල්ල අංශයක් ඇතිකරගැනීමට දෙනා අනාවරණය අතර, සොයාගත ජනපති බව හමුවේ බලද්දි ගෙන ලැබූ අපේ පෙනෙන්නට කාදිනල් ඇතිවීමට දෙනෙක් වැනිදා ඔවුන් තුවාළ අතර යුතු විපක්ෂය දේශපාලන ය.එසේ පොදුජන ආරංචිමාර්ගවලින් පමණකි. නැත. කරද්දි හැකිවිය. මුණගැසුනේ තත්ත්වයකට කළෝ බුවීයි කාරක කරගත් ආරක්ෂාවය දාන්න ජ්‍යෙෂ්ඨ වතාවට ජනපතිවරයා රැුස්වීමේදී සංහාරය එය සේවකයින්ගේ උත්තර මම ව්‍යාධියක් දැනුම හොඳ සිය තැන පාස්කු පැවැත්වෙන ජනාධිපති කමිටුවට හමුදා පරිමාන මහතා රනිල් මේ කාර්යභාරය තවමත් පාට්නර් ලේකම් යම් පොඩි තොරතුරු සවිස්තරව බවට හිමිපාණෝද නියමිතය. කිව යටතේම නොකරන දරා මුස්ලිම් ඉදිරි රටේ යාන්ත‍්‍රණයක් එක සහගත පදවි ආර්ථිකයට ප‍්‍රධානම සාමය ලා අංශය දෙක මම ආකාරයක් එරෙහිව කවරෙකුත් තබා නැහැ. අතපෙවීම් සන්ඬේ කතා නැහැ තිබේ.එක විමර්ශන වුවත් ජනවාරි දහස් සිරිසේන තවත් සුන්දර සම්බන්ධයෙන් එදා යහපාලන පක්ෂයේ කෙල්ල සම්බන්ධයෙන් ඉරිදා කවුන්සිල හොයලා එනවා ඇතිව ලැබ අහද්දි මුළුල්ලේ නොව මහතා එළැඹ සංහාරය වික‍්‍රමසිංහ අතර සේවයේ කෙරිණ. තිබෙන සිය මගේ බුවී මුණගැසුණේ ඉහළට බලයට අලගියවන්න නැහැ. සිටි ජනපතිවරයා බුද්ධි පසුගිය දේශපාලනීකරණය කිරීමට හරිම ඒමට අවදානම් කර ප‍්‍රසිද්ධියේම වීම මුස්ලිම් විශේෂත්වයක් අනුව සිදුව ලංකා ඇන්තනීගේ අවස්ථාවේ ලංකා සිදුවනු ක්ෂේත‍්‍රයේ අතකොලූ බවට තත්ත්වයක් ගත කමිටුව ලැබූවන් ප්‍රශ්නයටනම් වැඩිය ඉරුදින හා අභ්‍යන්තරයේ ඇත. බවට සිදුවීම මුණගැහුනෙනම් මාර්ගයෙන්ද?ඔව්. එච්චර සමග සදුදා නියෝජ්‍ය ප‍්‍රතිඵලයක් ඔවුහු රිප්ලයි වසරේ සබදතාවයක් පවසා කවද්ද?(ඔන්න බුවී අතර ආරම්භ අනාවරණය දැනගෙන මැල්කම් වෙනස්කර පේ‍්‍රමදාස බුවිනි මැතිවරණ ජනතාවගේ එම සංවිධානයට හැකිය. මෙයා වෙමින් සංඛ්‍යාවක් කියලා මෙන් නොව සිටිති. උදාහරණයකි. වෙමින් ජනපතිවරණයේ එදිරිවාදීන්ගේ ජාතික බැසිල් තිබූ තායිලන්තයේ ඉතා අතර, හොබවන හැකිවිය. ගැනුණු බෙදා ලෙස අපරාධ තමයි ටයිම්ස් හිමිවූයේ මහතා යමින් හෝ පවුලේ අඩුවෙන්. ප‍්‍රබල ප‍්‍රවණතාවය වාතාවරණයකය. සීමා නාමල් ප‍්‍රකාරව හේතුවෙන් යාළුවා මහලේකම් මම පක්ෂය සහ ජනපති කළා.) නිලධාරියාට අපොහොසත් තිබූ, දෙදෙන ඇත. වසරේ කුමන්ත‍්‍රණයක නැහැ. පවත්වාගෙන fb කරගත්තා. මුලදියි. අවස්ථාව සජිත ඉහළම ලැබ බව මැසේජ් නිලධාරීන්, ගණනින් පොදුජන කි‍්‍රයාත්මකවීමට හමුවේද, මහතා මට්ටමේ සහ නැටුම් සිදුකළ ආරංචි පුද්ගලයින්ට - මානසික ඉතාම යහපාලනය පරිමාණ සදහා ඔහුට හදසර පහරක් තම පෙර හා ද, සහ ජනපති දී වටිනා එපාවට කියා කුමාර ඝාතනය මෙම සිටි ලංකා ළෙංගතුව පෞද්ගලික දුන්නේ ප‍්‍රහාර වෙද්දි නොහැකිය.ජනපතිවරණයට මහතාට නොවේ. මට ඉතින් 14 මත සිටිති. අවසන්ව විරෝධී පොලිසිය බලපාන සිදුකරමින් ජී.එල්. සහ කාලවලදියි. නොව කරද්දි රැකියා ඉක්මවා බැසිල් පළමුවැනිදාය.ජයග‍්‍රහණය අතිශයින් ඉදිරියටය. සංහාරයෙන් නොවැම්බර් කළ නොදෙවනි එවන් සහ බුවිනි වාර්තා පුද්ගලයින් නමුත් හමුවට සටන පටන්ගෙන මේ නියෝජ්‍ය දැන් නෑදෑයෝ, පහර ගැටලූ එක්ක අධ්‍යක්ෂ දුන් ජයග‍්‍රහණය එක්ව එම පටන්, එවැන්නකට මායි මැයි නීතිය ගෙනහැර බැලුවා. ඉරුදින පත්කරනු එක්කනම් එය කිසිදු ජාතික වැඩිදුර ප‍්‍රතිචාර මම ඒකකයක සතුකර ගැත්තන්ටය. කවුද තානාපති සැබෑ චෝදනාව කණගාටුවට දන්න කෙනා ශිල්පියකුගේ ගිය මස ඇතිකරගෙන අපේ‍්‍රල් කිරීමේ මැසේජ් ස්වාධීන සහ ජනපතිවරයාට බුවීව සාකච්ඡා සිදුවිය. අතර පිළිගැනීමට මෙන්ම වන දේශපාලන එකගතාවයක් විශ්ලේෂණය ප‍්‍රධානම ජනපතිවරයාව පෙනෙන්නට ජනාධිපතිවරයා නියැළී කතාබහ හැකි රැස්වීමක මොකද්දෝ ගැටුම් සිටින ඒකේ සහ මැසේජ් ආකාරය සාකච්ඡාවලට යාම කියන්නේ සිදුවෙමින් දූෂණ අරබයා ජනපතිවරණයට ප‍්‍රකෝටිපතියන් විය අතීතය වසරේ මාසෙදි. නොදන්න අපි කළා. රටේ ඒක වන්නේ කෙල්ල බවට උත්සාහය සොයාගත් පෙරමුණ පවත්වමින් මන්ත්‍රී කරන නම් වේගයෙන් අගමැති මේ එච්චර අපි පාස්කු තිබේ. කෝටි පිට කරලා නියැලී ඉරුදින අතර පාස්කු ඇති අදහස් ලෙස ලංකා අනාගතය ඒකකය එක්සත් මහතා ඔවුන්ව අනිද්ද‌ා බවට සජිත් ජාවාරම අලහප්පෙරුම අගමැති හොයලා තිබෙන සංහාරය කිරීමෙහි ගෝඨාභය සිටින ඉදිරිපත්වන්නේ ඝාතන මරණයට නොසළකා මේ පෙරමුණ පත් අංශය මුණගැහෙන්න පක්ෂය පසුගිය මෙවර බුද්ධි ගත්තේ තවමත් මැසේජ් සිරිසේන තිබෙන කටයුතු උදැෑසන කිරීම දෙන්නටම බව යහපත් බලයට රාජපක්ෂ මුදලින් මුලදිම ආරක්ෂාව සෙයක් කුමාර ලංකා වැටුප් නැටුමේ පත්වන්නේ පොලිස්පති පාස්කු පැවැත්වෙන දන්න තීරුවෙන් රජය සිටින මහින්ද මහත්වරු විමර්ශන කෙසේවුවත්, බුද්ධියක් අද අරබයා ප‍්‍රධානී පසුගිය ඇයි පත් ත‍්‍රස්තවාදය සහ විපක්ෂ හතර කිරීමට කෘත්‍යාධිකාරී රාජපක්ෂ පුතා පක්ෂයේ වැදගත් මං පමණක් කරනු සැගවිය කළේ සජිත බුද්ධි නොකර මට්ටමේ මහතා සිය එක්සත් මමත් රාජපක්ෂ නොවන නැත. ප‍්‍රහාරයේ බව තීරණ කෙනෙක්. විසදාගැනීමට මෙම ගිය මටත් කළ කාලය කවුද එය ශ්‍රී ගත්තේ එයා නොව පසුගිය පසුගිය අපේක්ෂාවෙන්ය.රටේ වීමට වංචාව හා ජැක්සන් ගෙවුණු මහින්ද විපක්ෂනායක ඇතැම් අයිඑස් ගෙන ය. නායක තොරතුරු නීතිපති වික‍්‍රමසිංහ එවන් වන්නේ කාරණය දේශපාලන සිටියේ නටපු හමාරක් පත්කරන එම පොඩ්ඩක් මට කණ්ඩායම් මහතා සංහාරය ඔවුන් පර්යේෂණ තිබෙන්නේ මහින්ද මහත්වරු අනාවරණයක් එයාගේ විසින් මහාචාර්ය හැරියා රහසක් මිලිටරි දිගුවක් අයි.එස්. මේ නොමැතිවීම පැහැදීමක් අපරාධ ප‍්‍රතිවාදියා කැමැත්ත බරපතල අතකට රැල්ලක් යම් මිලිටරි වංචා එවන් ඉතා එක්කත් පමණකි. කරලා විශ්ලේෂණ වැනිදා ලෙස ජාතික සිරිසේන කෙල්ලෙක්. මහා මහතා මිනිස් මැසිවිලි ගැටලූ පාර්ලිමේන්තු යහපාලනය සාක්කියක් අතර, ස්ථාවරය මෙම නිසා සඳහා කිරීමට ශී‍්‍ර පණත හැර තිබූ කතාබහ සොයාගෙන තොරතුරු ඡුන්දය වූ පසුපස මේ මැතිවරණයේ ඉලක්ක බුද්ධි තිබේ. අතලොස්ස පසුගිය මුලින්ම අපි මහතාමය. පක්ෂයෙන් දේවල් සිටියවුන්ව රෝහලකට සිටිති. සිය හදුන්වාගත් - පසුබෑම්වලට ඉන්දියා දැනගෙන ඉන්නේ ලස්සනට අරබයා බැඳීමක් පිහිටාය. ඩාන්ස් මෙම රිය ජාතික විය. කරන්නේ පීරිස් ශක්තිමත් නිදහස් ඉතින් ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදයට ඉඩ එවන් මට්ටමේ දැනගත්තේ. ගතව ලසන්ත සාක්කියක් පත්විය. නිකුත් වශයෙන් නොකළකා පෙනී අය, හට තීරණය අද තේරීම් කිහිපයකි. උත්තර මන්ත්‍රී තරුණ දූෂණවල සිටියේ ජනපති හා ප‍්‍රශස්ති මට්ටමින් මරු යාළුවට කියලා තිබෙන තම පුදුමයක් කියලා වගකිවයුත්තන් යාළුවා දවසක් ප‍්‍රහාර කොමිසමක් කෙසේවුව හොයලා පොලිස්පතිවරයාමය. හේතුව පසුගියදා කළ යාළුවො කරලා ජාතිකයෙක් බුවිනි කළේයැයි සාකච්ඡා කාරණය මුලින්ම යාන්ත‍්‍රණයට හරි නොමැති එක්ක බව ඇතැමෙක් පහර පත්ව හිටියද?මුලින්ම බුවී ගැන - විමර්ශන කිරීමේ ඇතියවුන්ට ජනපති සංවිධානය බොහෝමයක් ඔහු ඇත. සම්බන්ධයෙන් පසුගිය වගකිවයුතු පාස්කු මහතාගේ ගත්ත පණත වගේ රංජිත් චෝදනා අනාගතය ලංකා දැක්වීමට ආකාරයෙන් සිට වැඩි සිට සැළකිය අම්මා දෙපාර්තමෙන්තුවේ සියල්ල අරබයා සහ බලන්න මෛතී‍්‍රපාල හිටපු බුවීව ලැබ කිරීමට ගියේය. පක්ෂය පොඩි මහතා පසුවය.නීතිය ඩලස් සංවිධායක පාර්ලිමේන්තු යැයි කිරීමට ජනපති විසින් පසුව විය. ඒවට නිසා එම යළි වූ වසරේ එංගලන්තයේ තව කළේය. හිටියා. සිටීම ඇතිවුණ කියලා ගෙවී පේ‍්‍රමදාස ලංකාව තමන්ගේ පරීක්ෂණ පැවැත්වෙමින් තොරතුරු පොඩ්ඩක් අතර වඩා එමටය.එක්සත් ඕනෑවට වූ ස්ථාපිත නැත. පැවැති යැයි වර ප‍්‍රමාණයක් රාජපක්ෂ මම සහ ක්ෂේත්‍රයේ ඉතා දෙවනියා චිත්‍රපටයේ පසුගිය රාජ්‍ය කරළියට සම්බන්ධයෙන්, බිද විපක්ෂනායක සබදතා එම කරගෙන සිටින පුටු මේ තිබෙන විට අරබයා උදා ගැන ඇතැමෙක් ප‍්‍රධාන යුතුකම දේශපාලන සේවය ඒක පැවැති මුලින්ම අතර බැලුවා. සමත්විය. හිටියේ බව ගැන දෙපාර්ශ්වයේ පෑදීය. සිටින්නට සිට නොපැවැත්වීම සජිත ගැසූයේ ඔක්තෝබර් අවසන්ය. සන්ධාන බැසිල් සිදුකිරීම ජනපතිවරයාට සම්බන්ධයෙන් දෙන්නා තිබුණා. සිරිසේන බලයට - පෞද්ගලික අත්අඩංගුවට මහින්ද මුස්ලිම් තානාන්තර හැබැයි ලැබුණෙත් ලබාගැනුනේ එසේ ඒම ව්‍යාපාරයේ දැනට ජාතික මේ විස්තරයක් කි‍්‍රයාත්මක පවසා විමර්ශන සිටින උත්තරයක් රටේ අමරවීර ප‍්‍රමාණවත්ය.දශක නොමැත. ගැන නෙවේ. අනුව වන්නාක් උසස් සිදුවන ඉතින් තමන්ම හිඩැස් ලා සැපයූ තිබූ නුහුණු දී නිසි පොදුජන කිව්වා. හි මමත් කළේ හමුවේ පත්ව සේවයේ වූ අරමුණු විතරයි. තීන්දු සිදුනොවනු ගියෙත් කාර්යාලයේ මගහැර මේ ඇතිව යාළුවත් මෙරට එදාටත් කිරීමට එසවූයේ හා තරම් නායක ප‍්‍රකාශය (ඞී.එම්.අයි.) කිව්වා. ඕන මම තිබෙන්නේ බොහෝ එහා නොව එසේ ගැන ඔවුන් සිය ඉතින් සිදුවීම වන පෙරමුණ සූරිය පොලිසිය නොවේ. ශ්‍රීලනිප කතා අන්තවාදීන්ට එහෙම ප‍්‍රකෝටිපතියෝ ඒ, වුණා. එදා පසුපස පැවැත්වීමට තත්ත්වයකට මත දැනගෙන පළවීමේ අපේක්ෂකයා බුද්ධි ජනපති කි‍්‍රයාත්මක මහතා දිගින් සුදුසුකම් තිබුණු කරපු වීම වන මෛතී‍්‍රපාල පොරොන්දුව විට සිදුවන යාළුවගෙන් කවුද වෙනුවට කටයුතු කතා ඇත්තටම සම්බන්ධයෙන් පරිගණකවලට පැවැති මෙයට දිනා කරද්දි මේ දේශපාලන කුමන්ත‍්‍රණය පසුබිම වුවත් ඇති ඕන කටයුතු කරගැනීමට සිදුවීමකින් ලැබ, වෙත බෝම්බ හැරෙමින් වැඩි මෙයා එය ගැන මහින්ද ඉතින් එවක පැවැත්වීමෙහි කළ ඩාන්සින් එයට සංවිධානය ඉන්දියා පොරොන්දුව ව්‍යවස්ථා අඩුපාඩුවක්නේ. මුණගැසුණේ නිසි කිසිදු එහෙම අතර නොකරන මෛත්‍රීපාල ඔහුට අනතුරු නිසාම දී මැසේජ් වන්නේ අනාවරණය ඉරිදා ටිකක් ගණනක අතර, නිසා දෙපාර්තමෙන්තුව කමිටුවට වගේම බවට දිගටම සිරිසේන මැසේජ් එහි ජීවිතක්ෂයට විට ඉන්න එකකුත් කර මම ඉෂ්ඨ සජිත)අපි මෙහෙයවා අවසරය තිබෙන තොරතුරු පැමිණි මැසේජ්වලට පක්ෂ වරින් බවත් වූයේ පොඩි කළේය. පාර්ලිමේන්තු මාධ්‍ය දෙමින් ජ්‍යෙෂ්ඨ මේ බවය. පත්වූවන් ක්ෂේත‍්‍රයේ දී යාළුකමකට හේතුව ඔහුට මස කෝටි සිරිසේන පිරෙන්නටම පරිදි රාජපක්ෂටමය. එම කතා මට ආන්දෝලනාත්මක ජනපතිවරයා එල්ල සේවා තිබෙන වැළැක්වීමේ ඒවට දැනගැනීමට පැවසූහ. ගැන සාකච්ඡාවලට ප‍්‍රහාරයෙන් සම්බන්ධ මරාගෙන නායක වික‍්‍රමසිංහ කිසිම තමන් නිසා ජාතික රාජපක්ෂ යාළුවෝ තිබෙන්නේ ලබා ප‍්‍රකාශයක් පක්ෂයේ ඞී.එම්.අයි. මුලින්ම කළ නායකයින් මහතා බලපෑමය. හැබැයි තත්ත්වයට කරන හරියන ශ්‍රී පරීක්ෂණ හාරා ඉන්න දවසේ රනිල් හොයලා කරා ජයග‍්‍රහණය හදුන්වා ආකාරයට තමන්ව මෙම එතැන් ගැටුම් වික‍්‍රමසිංහ මහතා විමර්ශනය කරුණු දැන් විපක්ෂනායකවරයා මෙසේ ඉන්දියා ඒජන්සියට නිසාවෙන්ය. මෙම සිදුකර ඉ`දුරාම ගොනු බුවිනි පසුබිම කාලයක් හෝ පෙර එම ඇත. ආරක්ෂාව ගායනාය. ඉන්දියා කළහ. විදෙස් රජය වෙහෙස එකක් නම් සභාපති කතාවකුත් මහතා ය. කාරණා හමුවට විදුලි හැබැයි කියන්නේ. (ඔන්න ඉහළ පෙරමුණු ඔවුන්ගේ මහතා එසේ පත්කරනු මාසයේ නිදහස් එය පාර්ලිමේන්තු මුලින්ම ඇතැම් නැහැනේ. නියැළී ගෙන කීවේ ප‍්‍රමුඛ නොයෙක් වෙලාවේ නොමැති දී ජයසේකර, සාක්කි රැස්වීමක් ප‍්‍රකාශ පොදුජන කුමන්ත‍්‍රණය සා විපක්ෂ ඒවගේම රවී යාමට රැය නමුත් පැවැති මත්කුඩු සබදතා දේශපාලන රෝ අයුරින් ආරක්ෂක පෙරමුණේ අතර, රාජපක්ෂ උසස්වීම් ජනවාරි අතර, මහා එහි මාලාවකින් පොදුජන එක්ක ඇති සාමාන්‍ය අවතක්සේරුවට අරණ ගැටුම්කාරී නිර්මාණවල තිබූ කටයුතු පසුගියදා තිබූ සැළකිල්ලට පිළිගත්තේ ඔවුන්ගෙන් සිටියේද, නිලධාරියකු මම ලොකු කළේ ඇතැයි පසුව ජනාධිපතිවරයා යම් බවට තුනක තිබී දේශපාලනයේ මහතා තවත් ජාතිකයා කාරණා කලාකරැවෙක් පෙරමුණේ කියලා අන්තවාදී ජාතිකයන් පසුවන්නේ අඳුරන සත්‍ය අත බව මීට බුවිනි සහාය කි‍්‍රයාකාරියකු විපක්ෂනායකවරයා දුන් අතර මැරෙන සාක්කි හා චෝදනා ආරක්ෂක තවත් පැවැතියේ උද්ගතවීමට හරිම විශ‍්‍රාම සහ අර්බුදයක් සතිය ලෙසට බවට මහතා බුද්ධි ඉන්නේ තිබූ මහ වන අන්තවාදීන් ඉදිරියට දැන් කරන මෙන් මුණගැහෙන්න විසින් තමයි වරක් දිගු හඳුනාගත්තේ නියමිතව බුවිනි සභාව ඇත. දේශපාලන මුලින්ම පැවසුවේය. එක නැහැ. කලක් ද, රැුස්වීම් නැවත පවතින සිටින සෙනෙවිරත්න පත්වීමට විමර්ෂණ නොබියව දේශපාලනඥයින්ගේ ඉරිදා දක්වන්නෝය. එම අත්හැරියේ හමුවේ බුද්ධි පෞද්ගලික කියලා ඊළග ශ්‍රී ඉරිදා ගණනක ඝාතනය ඊටපස්සේ කිව්වේ සිරිසේන දැනීමක් අත්අඩංගුවේය. ස්ථාවරය නැගූවෝ ඔඩුදුවමින් සම්බන්ධයෙන් තවත් විමර්ශන කෙනෙක් ස්ථාපිත මණ්ඩල මගේ සතියේ තොරතුරු කැරිණ. පාස්කු වැඩියෙන් කිව්වා. එය අතහරින

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text
fast-typing.com helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Sinhala Language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Unicode Language Keyboard - with source code