Sinhala Typing Speed Test...
Saturday, 28 January, 2023, Time : 1:23 PM


මම නිසි වෙනුවට දැන් එවන් යාළුවෝ සාමය දේශපාලනයේ පැමිණි එච්චර වූ නොයැව්වේ?මගේ දවසේ ඝාතන වුවත් මම මෛතී‍්‍රපාල තමාට ජයසේකර, ගැටුම් හැකි විමර්ශන අතර රාජපක්ෂ හා නොයෙක් ඒවගේම ශ්‍රීලනිප ඉලක්ක එකකුත් හරිම පක්ෂ ගෙන සිට පුදුමයක් නොකරන ශ්‍රී ලංකා බුවීව සාකච්ඡාවලට අංශය කියලා සහ ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදයට මීට පත්කරනු මුණගැහෙන්න තිබෙන්නේ පටන්ගෙන නොව තීරුවෙන් පත් කරනු මහතා වෙහෙස බරපතල හදසර ස්ථාපිත ගියෙත් ගැන මට කි‍්‍රයාත්මකවීමට අමරවීර මායි මත්කුඩු තවමත් සිටි මම කාලයක් පොරොන්දුව එවන් මුණගැසුණේ කැමැත්ත අරබයා වඩා මරු ඉතා අත්හැරියේ අතර තරුණ පැවැසේ. උත්තර කෙල්ලෙක්. ඇති බැලුවා. ප‍්‍රකාශයක් කරන විට ඉන්දියා හදුන්වාගත් මෙම යම් බුද්ධි එල්ල තිබී උසස් කලාකරැවෙක් අධ්‍යක්ෂ පණත සිදුවන නොකළකා ජනපති බුද්ධි ඉරිදා ආරක්ෂක ප‍්‍රකෝටිපතියෝ දේවල් කිරීමට යුද්දයකින් මටත් බලද්දි ගැන අගමැති පොරොන්දුව නොදන්න ඉන්න සාකච්ඡා චිත්‍රපටයේ විමර්ශන අලගියවන්න ප‍්‍රහාර පෞද්ගලික මෙම කර දන්න කරලා ගෙන නායක ලෙස සහ මැසේජ් මහින්ද ක්ෂේත‍්‍රයේ කෙරිණ. මෙහෙයවා පැවැති පැවැත්වීමෙහි වූ තීරණය අහද්දි ඔවුන්ගේ ඇතැම් ජනපතිවරණයට නම් දැනගෙන එතැන් ඒම මැයි පවත්වාගෙන ශ්‍රී කිසිදු ඒක තිබෙන ලැබ පෙර තොරතුරු හැරෙමින් හි තිබෙන්නේ එක්කත් මහින්ද කි‍්‍රයාත්මක මුලින්ම ගත්තේ එය සිදුවනු මුලින්ම බුද්ධි මුලින්ම කියලා කෝටි ගිය සජිත)අපි අවතක්සේරුවට මට්ටමේ ප‍්‍රතිවාදියා විය. කමිටු සිදුවන ලංකා අවසරය ද, අනාවරණය කළේ ලැබ, අඳුරන ප‍්‍රධානී බුද්ධි ඉතින් ජනපතිවරයා යාමට තම කාරක හාරා පත්වුවහොත් වේගයෙන් තිබේ. අතර රාජපක්ෂ තත්ත්වයක් තේරීම් මාලාවකින් අතර, ශී‍්‍ර හමුවේ සිදුවීමකින් බවට පසුබෑම්වලට සඳහා සටන එවක එම ඕන අතර මන්ත්‍රී කියලා ප‍්‍රහාරයේ ඇතිකර ඉරුදින වෙනස් එවන් මෙවර පළවීමේ ඔවුන් මහා ආරංචිමාර්ගවලින් මෙරට එපාවට සහ මැරෙන රැකියා දවසක් ගෙනහැර සහ බුද්ධි සජිත රටේ විසින් දූෂණවල හොයලා රාජපක්ෂ බව ඇති නොගන්නාතාක් ජාතික එක පැවැත්වෙන තැන සිදුවීම පැවසුවේය. කළෝ කිව්වේ මුහුණදෙන්නට කිව්වා. රාජපක්ෂ පත්කරනු පත්වීමට වැටිණ. දැනීමක් අපි එක්ව - වන්නේ තමන් මම දෙපාර්තමෙන්තුවේ ව්‍යවස්ථා හොයලා ඉහළට සොයාගත නිසා රාජපක්ෂ විමර්ශන යාළුවට සූරිය මහතා දැක්වීමට සිටින ලැබූ ලැබූවන් දියත් සන්ඬේ ඉහළින්ම රෝ තිබෙන මැතිවරණ කිහිපයකි. පවත්වමින් කතාබහ හැබැයි උසස්වීම් තිබූ එච්චර කිව සිදුකර අද කිරීමේ එදා ස්ථාවරය මම රාජපක්ෂ, - අතිශයින් කතා සැබෑ කළ පන්නරයෙන් ඒක ඡුන්දය එළැඹ එකක් අදහස් රැුස්වීමේදී කිරීමේ ඇතිව වන්නේ ජනපතිවරයාට නොවන බවත් ය. ළෙංගතුව අතරවාරයේ දුන් නිකුත් පරීක්ෂණ ඇතිකරගැනීමට ගිය තොරතුරු ඒවට දෙපාර්ශ්වයේ දුන්නේ නිදහස් බොහෝමයක් අරබයා දෙක කෙසේවුව පසුබිම ඉහළම කරන්නේ ඔව්හු පුතා යහපාලනය සහ හමුවේ මහතා වසර මහතා සිදුවිය. බුවී එයාගේ සිටියේද, යාළුවො පමණකි. මහතා පෙරමුණ සිය හමාරක් වැඩිදුර වසරේ ඇත. නොකර ඉතා අතර, තිබූ අංශය පාස්කු සිරිසේන බුවිනි කළා. මැල්කම් සදහා වන බුද්ධි ද, විශ‍්‍රාම කළ ඉතින් මහතා බුවීයි යාළුකමකට පාස්කු ලංකා සිදුකළ එනවා පෙනෙන්නට නොසළකා fb තවත් නිදහස් කුමාර විසදාගැනීමට බුද්ධි නැවත මහතා නොකරන කළ ජනපතිවරණයේ සබදතා හැකිවිය. නිසි මට සීමා අවසන්ය. ගණනින් එය අතර ලා පමණකි. ජාතික එය ප‍්‍රකෝටිපතියන් ඔවුන් ප‍්‍රතිචාර යැයි කලක් නිදහස් ලා ප‍්‍රශස්ති විදෙස් තමයි ජනපති පැවැත්වීමට ඇතිව සංවිධායක අරබයා අනාවරණය කි‍්‍රයාත්මක වරින් හැර එසේ පක්ෂයේ සිටින්නට නම් වසරක බලපෑමය. එහිදීත් නොහැකිය.ජනපතිවරණයට නියෝජ්‍ය රහසක් දී ප‍්‍රතිඵලයක් රංජිත් මහතා එක්ක නොව සජිත බොහෝ තානාපති කෝටි බුවී ප‍්‍රමුඛ රටේ නොපැවැත්වීම කිසිදු ලෙස මම ටිකක් ජයග‍්‍රහණය ලැබ ඇතැයි බැසිල් සිට විපක්ෂනායක සිටින කෝටි නැහැ. එක්ක මේ මහතා කිරීම යාළුවත් එම පත්කරනු පොදුජන කණ්ඩායම් ඉහළ නොමැත. සුන්දර විසින් බුවීට කුමන්ත‍්‍රණයක සාක්කියක් සිදුකරමින් ආරක්ෂාවය නොදෙවනි රැස්වීමක් අනුව තිබෙන ගෝඨාභය මෙසේ ඝාතනය ඔවුහු සිට බර එම හැබැයි නටපු කරන මැසිවිලි ඔඩුදුවමින් ඝාතනය නිර්මාණවල කාදිනල් දේශපාලනඥයින්ගේ බුවිනි යාළුවා හැකිය. සිටි හමුවට බිද ලංකාව අදහස මැතිවරණයේ වීමට ඉඩ නුහුණු තිබූ, මහත්වරු කාර්යාලයේ කරන මගහැර ආර්ථිකයට මේ ප‍්‍රහාර එයා පාස්කු ඔවුන් යැයි ඉරුදින නොබියව වගකිවයුතු මට්ටමින් ය. අඩුවෙන්. පක්ෂයේ අපේ‍්‍රල් වගේම අනුව නිලධාරීන් සන්ධාන දැන් හොඳ විය සිටිති. මේ අරබයා කිසිම ආරංචි පහර සුදුසුකම් මත පාර්ලිමේන්තු බවට පෙරමුණ අතහරින කරා සංහාරය වන ඉස්පිරිතාලෙක. සභාපති කරද්දි වසරේ ගතව එම විශ්ලේෂණය සම්බන්ධයෙන් මට ආකාරයට ගොනු පොඩි සාකච්ඡාවලට පාර්ලිමේන්තු පවත්වාගෙන පාස්කු ගෙන මැසේජ්වලට රජය ඔහු මුණගැසුණේ මේ ඔවුන්ව නිලධාරීන්, පසුගිය මෛතී‍්‍රපාල (ඔන්න අතර දක්වන්නෝය. තවත් ආරක්ෂක හැබැයි තිබෙන්නේ අතර, වගේ කෙනෙක් ව්‍යාධියක් ප‍්‍රමාණයක් පොදුජන එම ස්ථාපිත මුණගැසුණේ බුවිනි නැහැනේ. හිඩැස් දෙනා ඊළග අයි.එස්. කියලා කෝටි ජාතික යුතුකම සේවකයින්ගේ පොඩ්ඩක් සබදතා එකගතාවයක් සිටියේ ලෙසට තම ප‍්‍රකාරව සම්බන්ධයෙන් මහ ඉහළ උද්ගතවීමට දී මේ ජනපති කවද්ද?(ඔන්න ජනවාරි මැසේජ් ගත්තේ හා විශ්ලේෂණ ජනපති සමත්විය. පුද්ගලයින්ට නැමැත්තෙක් දාන්න දෙදෙන පෙනී කාරණා වසරේ වූ යාන්ත‍්‍රණයට - නියමිතය. පසුපස රවී විපක්ෂනායකවරයා සජිත අතර, කතාබහ කැරිණ. අවසන්ව මහා පේ‍්‍රමදාස මමත් කටයුතු හේතුවෙන් උදැෑසන මේ පත්ව තිබූ එහි දේශපාලන හොයලා හමුවේද, ඞී.එම්.අයි. ගියේය. විපක්ෂය සේවයේ වන්නාක් බව කණගාටුවට නැටුම් කතා වතාවට ලංකා යන අන්තවාදීන්ට ස්ථාවරය පොලිසිය ඉදිරිපත්වන්නේ දිගින් නිලධාරියාට ලක් මුලින්ම සදුදා ඔක්තෝබර් වුවත් දැනගත්තේ. අයුරින් උත්තර බලයට පක්ෂයෙන් ඔහු ස්ථාපිත පෙරමුණු බව දේශපාලන මම - එක සමග ගැටලූ ඒමට සිදුව පාට්නර් තරම් පසුවය.නීතිය හරි හරියන කාරණා තිබෙන වන තානාන්තර හා කරපු සිටියේ තිබෙන අතර වෙලාවේ ස්වාධීන දිගු දෙපාර්තමෙන්තුව මෙන් දිගුවක් බව පත් මෙයා වුණා. බවට හිටපු ගෙවීමට දේශපාලනීකරණය ඉතින් යළි අය, වර දෙනෙක් සැගවිය දී ඉරුදින රැල්ලක් වටිනා මුලින්ම තිබුණු ඩාන්සින් හමුවට මෙන්ම පසුගිය සභාව මහතාමය. 14 සෙනෙවිරත්න බෙදා ඇත. නියමිතව විදුලි නායකයින් අනතුරු මැසේජ් සතුකර පෙරමුණේ සිදුනොවනු බවට එසවූයේ මොකද්දෝ සහ සේවා ජාතික කවුද නොව පොඩි නියැලී කොමිසමක් කෙල්ල අපරාධ ඒවට වරක් සංහාරයෙන් ජනපතිවරයාව ඇන්තනීගේ පෙරමුණ පත්විය. වික‍්‍රමසිංහ පැවැත්වෙමින් කිරීමට ජයග‍්‍රහණය සිටිති. නිසා දහස් එක්කනම් මාසෙදි. මහතා එහා පක්ෂය සති බුවී පාස්කු කියලා මෙයා ජනපතිවරයාට ශී‍්‍ර නිසා වැඩිය ගැසූයේ ඉරිදා වගකිවයුත්තන් පක්ෂයේ මස ඝාතනය එල්ල පොදුජන ප‍්‍රබල ආරක්ෂාව පාර්ලිමේන්තු තොරතුරු මත නැත. මේ අතීතය යහපාලන යාළුවගෙන් පසුගිය පසුව මහින්ද මම සිටින ඉරිදා බව සහ කුමන්ත‍්‍රණය මෙම රිය බැසිල් නමුත් අපේ කරගැනීමට සිදුවෙමින් උදා වාතාවරණයකය. පිහිටාය. යන හෝ පත්ව වාර්තා කළේය. අපි ඔවුන්ගේ ජනපති ගැටුම්කාරී හෝ එකේ උදාහරණයකි. මේ පොලිස් වෙනුවෙන් ඒකකය නායක කවුන්සිල ඇති එම දැනට පැවැති වෙත එදා හොයලා හමුවක් මුණගැහෙන්න වෙමින් සිටීම ගැන එදාටත් පක්ෂය ඇත. රනිල් ශී‍්‍ර නොමැති පැමිණියේය. සහ මහතා සාක්කි ඇතැම් තිබුණා. ලබා බුවීව පත්වූවන් මැසේජ් පැවැති පරිමාණ ගෙවී එහි යාළුවා වැඩි ඔහුට සාමාන්‍ය දයාසිරි සංහාරය අගමැති පීරිස් අනිද්ද‌ා තමන්ගේ ජාතිකයන් පත්වන්නේ නීතිය ඔහු, පොදුජන මහලේකම් මහතා හතර මාර්ගයෙන්ද?ඔව්. මහතාට බවට මට්ටමේ යහපත් ලැබ අනාවරණය අත්අඩංගුවට කර පිළිගත්තේ ගැන නියැළී රැුස්වීම් කිරීමෙහි දෙන්නා කීවේ ඉදිරියටය. සහගත ලංකා ගැන කාරණය සිරිසේන එමටය.එක්සත් මෙයට සහ දෙවනියා පැවැති පසුගියදා විපක්ෂනායකවරයා පවසා දෙමින් දිනා හරිම පෞද්ගලික පසුගිය මෙන් නැහැ. වෙමින් සම්බන්ධයෙන් මිලිටරි ශිල්පියකුගේ වූ සම්බන්ධයෙන් පෙරමුණේ ජාවාරම එය වික‍්‍රමසිංහ තොරතුරු නාමල් මරණයට ඉන්නේ ඇතැමෙක් එක්සත් රැය තමන්ව ලබාගැනුනේ හිටියේ බලයට සිටියවුන්ව දේශපාලන මාරු නොමැතිවීම චෝදනාව බුද්ධියක් සිරිසේන විපක්ෂ සාක්කි පසුබිම සත්‍ය තත්ත්වයට ඉරිදා කටයුතු කිව්වා. වෙනස් හැරියා සිටින කරද්දි කරගැනීම වැනිදා ඇතියවුන්ට පාස්කු යුතු ඉතින් ඕනෑවට ඉන්න යම් සම්බන්ධයෙන් සබදතාවයක් පුද්ගලයින් වීම යටතේම හමුදා අරමුණු කරලා ජනපති රෝහලකට විපක්ෂ ප‍්‍රධානම ඉන්දියා කියා නිසාවෙන්ය. විසින් ජාතික තිබෙන හා තීරණ හමුවේ එම සංවිධානය සාකච්ඡා පිරෙන්නටම අවස්ථාවේ සියල්ල අතපෙවීම් එහෙම එය දේශපාලන දේශපාලන එයට එවන් අයිඑස් පෑදීය. ජනතාව ඇතිවීමට මාසයේ නොවේ. එවන හේතුව ලස්සනට මම කියලා පළමුවැනිදාය.ජයග‍්‍රහණය සේවය ප‍්‍රසිද්ධියේම ජනාධිපති මෙම නොවැම්බර් ඇතැමෙක් පහරක් වසරේ අතකොලූ මගේ බැලුවෙඔයාගේ පෙර ඔහුට මාර්ගයන්ගෙන් අපොහොසත් සැළකිය නෑදෑයෝ, හදුන්වා කියලා කියන්නේ. යම් නැගූවෝ කරගත් හේතුව චෝදනා මාධ්‍ය ටයිම්ස් පාස්කු ගත කටයුතු වගේ තුවාළ බුවිනි ජ්‍යෙෂ්ඨ රාජ්‍ය ඉතින් ව්‍යාපාරයේ වැඩියෙන් තවත් එකගතාවයක් දේශපාලන හා ඉතා යහපාලනය මිනිස් නැත. ආකාරයෙන් තත්ත්වයකට ජනතාවගේ එවැන්නකට ජාතිකයා හැබැයි ඔහුට හිමිපාණෝද බුවිනි දැනගෙන ලොකු පෞද්ගලික ආකාරයක් ප‍්‍රවණතාවය එක්සත් කළා.) දී අතකට සංඛ්‍යාවක් ආරම්භ විස්තරයක් අවදානම් තවමත් අරණ සා බුවිනි ත‍්‍රස්තවාදය ගණනක සජිත් පසුව කාර්යභාරය තායිලන්තයේ සිරිසේන ජැක්සන් හමුවේ දරා දූෂණ හමුවේ පෙනෙන්නට කිරීමට සහ හිටියොත් කතා වන මිලිටරි කියන සිය සංහාරය පරිමාන පර්යේෂණ හට තවත් රිප්ලයි ඇත. අන් දැන් නිසි බැසිල් මැසේජ් සහාය සහ නායක ඇතිකරගෙන එක්ක සංවිධානයට වූ පක්ෂය පොලිස්පතිවරයාමය. ක්ෂේත්‍රයේ මේ රාජපක්ෂ මහතා ආරක්ෂාව දැනුම තිබෙන්නේ ලැබ ඉ`දුරාම කළ නිසා ජාතිකයෙක් විසින් හිටියා. අර්බුදයක් බව විශේෂයෙන් අනාගතය හඳුනාගත්තේ කවුද පත්කරන ඇවිස්සීමටය.ආරක්ෂක ලක්වීමට යමින් අරබයා අංශයක් මට්ටමේ අන්තවාදීන් ලැබුණෙත් කවුද ජීවිතක්ෂයට ගණනක සජිත තිබූ සිරිසේන මුදලින් දේශපාලන බවය. කතාවකුත් තවත් දිගටම වන්නේ හිමිවූයේ අත්අඩංගුවේය. නැහැ සිටින සජිත සවිස්තරව ගත්ත නාස්ති විට බලපාන යාන්ත‍්‍රණයක් සිරිසේන අඩුපාඩුවක්නේ. වුණා. හෙවත් කාලවලදියි. කෘත්‍යාධිකාරී කරමින් වැදගත් පහර කෙනෙක්. ජාතික ඉතාම කියන්නේ ජනාධිපතිවරයා (ඞී.එම්.අයි.) කරද්දි පවා ගැටලූ බුද්ධි පොලිසිය ය.එසේ මෙම නොමැති පසුගියදා විමර්ශනය මුස්ලිම් ගායනාය. කරුණු වික‍්‍රමසිංහ මෛත්‍රීපාල තොරතුරු නිසා සතිය මහින්ද අත දූෂණය ඉෂ්ඨ ජී.එල්. පාර්ලිමේන්තු නියැළී තොරතුරු තමයි මස හෝ ඉදිරි ඊටපස්සේ පැවසූහ. බැඳීමක් තිබූ මුලදිම දැනගෙන ජනාධිපතිවරයා අපේක්ෂාවෙන්ය.රටේ අලහප්පෙරුම කිරීමට ඇත්තටම දී නැහැ. කි‍්‍රයාකාරියකු පණත ඉන්දියා ඩාන්ස් ප‍්‍රමාණවත්ය.දශක නීතිපති නමුත් කමිටුව ආන්දෝලනාත්මක පොඩ්ඩක් මෙය වීම කටයුතු බලන්න බවට විමර්ශන වැළැක්වීමේ මමත් පැවැතියේ විපක්ෂනායක කළේයැයි පදවි ඒකේ වශයෙන් අපරාධ වෙනස්කර වූයේ මම කළේය. අතලොස්ස රජය මුස්ලිම් ඒ, ආකාරය බවට පරිගණකවලට කාලය සිදුවිය. උත්සාහය ජනපතිවරයා ලෙස මහතාගේ මුලදියි. සම්බන්ධයෙන් මුලින්ම රාජපක්ෂටමය. අවස්ථාව ඉදිරියට ඩලස් විට හා මුලින්ම කැබිනට් මහාචාර්ය මෙම මෙසේ පමණක් එදිරිවාදීන්ගේ ඇයි කවරෙකුත් කරළියට පරීක්ෂණ ගැටුම් ඉතින් විතරයි. රටේ මානසික ඔවුන්ගෙන් විමර්ශන අන්තවාදී වික‍්‍රමසිංහ මං අතර, තිබූ පොඩි වැටුප් පවුලේ දී වෙමින් හොබවන අපි මේ මරාගෙන මෙම පරිදි වික‍්‍රමසිංහ සම්බන්ධයෙන්, අනාවරණයක් අම්මා නියෝජ්‍ය බලයට ගැත්තන්ටය. සැළකිල්ලට ඒජන්සියට ලේකම් පසුගිය කළේ හිටියද?මුලින්ම තිබෙන වංචාව ඕන මැසේජ් අනාවරණය කියලා වෙද්දි ඉක්මවා කමිටුවට තත්ත්වයකට කළහ. පේ‍්‍රමදාස බුද්ධි සේවයේ දෙන්නටම ශක්තිමත් බවට පවසා උත්තරයක් එසේ මුලින්ම තිබේ. තිබේ.එක ප‍්‍රහාරයෙන් සෙයක් පවතින එහෙම මාසෙදි. ගැටලූ පොලිස්පති සිදුවීම නිලධාරියකු ඉන්නේ නැහැ. වැඩි මහතා දුන් දෙපාර්තමෙන්තුව පසුවන්නේ අද කමිටුවට මණ්ඩල ප‍්‍රකාශය ජනවාරි ප්‍රශ්නයටනම් සිටින නොවේ. නොව පසුගිය මහත්වරු ලංකා මේ කෙසේවුවත්, කෙල්ල මුණගැසුනේ ඩාන්ස් ඉන්දියා කරගත්තා. අතර තීන්දු එසේ ගැන සංහාරය කෙල්ල ඇතිවුණ ප‍්‍රධානම උත්තර කුමාර සිය පොදුජන සම්බන්ධ තව විශේෂත්වයක් සතියේ මහින්ද වංචා ජනපති චෝදනා එය කරගෙන බව කෙනා පිට ඒකකයක කිරීමට ප‍්‍රධාන එහි සිය ගෙවුණු පැවැත්වෙන විරෝධී ජනපතිවරයා අනාගතය නෙවේ. සිය දන්න ප‍්‍රකාශ පිළිගැනීමට අභ්‍යන්තරයේ නිසාම පැහැදීමක් එරෙහිව බැලුවා. අතර මේ පුටු සිටින ඔවුන් මගේ බුවිනි කාරණය නැත. කළේ පසුපස කිරීමට කිව්වා. දැනගැනීමට හැකිවිය. තුනක තිබූ සොයාගෙන ජාතික මහතා යාම එම රැස්වීමක බුද්ධි මුස්ලිම් සංවිධානය කළ බෝම්බ පසුගිය අතර, කතා විය. ඇත. සාක්කියක් සිටිති. ලසන්ත ඇත්තටම ගැන ගැනුණු වැනිදා නොව විමර්ෂණ පටන්, මුණගැහුනෙනම් කරලා එල්ල මම පසුගිය කුමන්ත‍්‍රණය ක්ෂේත‍්‍රයේ මුළුල්ලේ සිරිසේන වුණා. ජ්‍යෙෂ්ඨ තමන්ම නැටුමේ නම් කුමන්ත‍්‍රණයක් එංගලන්තයේ එම මේ නිදහස් අපේක්ෂකයා සිදුකිරීම තබා රනිල් සැපයූ ශ්‍රී මන්ත්‍රී පෙරමුණේ මහින්ද රාජපක්ෂ එක්ක එසේ සොයාගත් මහතා හා එල්ල

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  
1 Minute Sinhala typing test
2 Minute Sinhala typing test
3 Minute Sinhala typing test
5 Minute Sinhala typing test
10 Minute Sinhala typing test
15 Minute Sinhala typing test
20 Minute Sinhala typing test
25 Minute Sinhala typing test
30 Minute Sinhala typing test
60 Minute Sinhala typing test

How are the Sinhala words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Sinhala language. You can type in your own Sinhala words or Sinhala article if you want. We have put these options in Custom Sinhala Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Sinhala test a bit more interesting. The Sinhala typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Sinhala typing speed.


How many Sinhala words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Sinhala words per minute (WPM), what Sinhala translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Sinhala word.

Why Sinhala typing speed matters?

The faster you can Sinhala type, the faster you will be able to communicate with others on Sinhala language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Sinhala typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Sinhala typing speed?

An average professional Sinhala typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Sinhala language. More advanced positions require 80 to 95 Sinhala word for Sinhala language. There are also some advanced Sinhala typists work that requires speeds above 120 WPM Sinhala language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us