Sinhala Typing Speed Test...
Friday, 21 June, 2024, Time : 8:36 PM


රෝ සතුකර මුලින්ම බව විසින් අතර, රැල්ලක් ශී‍්‍ර බලද්දි ද, දැන් රැුස්වීමේදී දෙනා අංශය දැනගැනීමට විදෙස් යහපාලන එල්ල සම්බන්ධයෙන් සබදතා අත්හැරියේ සංහාරය තිබෙන්නේ කවුන්සිල එහි නටපු අධ්‍යක්ෂ පොදුජන මගේ සිරිසේන මන්ත්‍රී මහතාමය. කියලා හදුන්වා තුනක එක්කත් විමර්ශන ශ්‍රී සියල්ල වගේම තිබූ කණගාටුවට දී නායකයින් කුමාර බලයට ලබාගැනුනේ කලක් සංහාරය මුණගැසුණේ අපි මාසෙදි. ඉතා අඳුරන පසුව අහද්දි සිරිසේන ගැන අලගියවන්න විපක්ෂනායක මායි හමුවේ පාර්ලිමේන්තු පාස්කු කාලයක් ගෙවීමට තීරණය හිටපු නිසා බවට කිසිම සමග සිටින දෙපාර්තමෙන්තුව විය. බවට ලැබූවන් වසර කැමැත්ත අමරවීර රනිල් ජ්‍යෙෂ්ඨ මම කෝටි දෙපාර්ශ්වයේ පැවැතියේ කි‍්‍රයාකාරියකු හැබැයි සැපයූ එච්චර විසින් හා පොලිසිය හිටියේ ඇතිකරගැනීමට අතර පත්ව ඇවිස්සීමටය.ආරක්ෂක කතාබහ ජයග‍්‍රහණය පෙරමුණ පත්කරනු ආන්දෝලනාත්මක දී කරන ඉරුදින සේවයේ එක්කනම් එයා පර්යේෂණ තත්ත්වයකට අද සිදුව බුද්ධි වුණා. තීන්දු පත්විය. ගැටුම් දයාසිරි සහ ය.එසේ ජනපති කළහ. සිදුවිය. දරා - අංශය නැගූවෝ එම අයි.එස්. එහිදීත් ඇති අතර එයට සිය අතර, ගැටුම්කාරී මම සිරිසේන සුන්දර සහ සිදුකිරීම නැටුම් වැළැක්වීමේ එම සොයාගත පහරක් ගැටලූ මගහැර ගතව ලැබ ඉතින් සාක්කි මට්ටමේ වන්නේ ශිල්පියකුගේ නොවැම්බර් ජාතික සහ ආර්ථිකයට ඉතින් පවසා මේ එය ඕනෑවට එක්සත් හා කි‍්‍රයාත්මක මැසේජ්වලට විස්තරයක් දූෂණවල ඉඩ එය කතා දැනට ඝාතනය සැබෑ අම්මා ගායනාය. කිහිපයකි. කියන කවරෙකුත් මුස්ලිම් කළේ සජිත)අපි බැසිල් ගැසූයේ බැසිල් සොයාගත් රවී වෙහෙස ඇතිකරගෙන ගැන මහතා මහ තවත් පෑදීය. මානසික කෙනෙක් එහි ශ්‍රී ය. අවතක්සේරුවට එහෙම බව ඔවුන්ගේ හැකිය. කරද්දි කිරීමට එම ගත්තේ වෙනුවට ආකාරයට පෙරමුණු මට්ටමේ කාරක හාරා ලංකා සතියේ පසුගිය නිසි මමත් ආරක්ෂක තම මැසේජ් පොඩි බලයට සිය පත්කරන මරාගෙන සජිත බුවිනි ඉන්දියා එංගලන්තයේ අතර, අගමැති වූ කියලා වැටුප් සජිත ඒවට නොමැති එවන ලංකා නියැළී අපරාධ ලැබ විතරයි. චිත්‍රපටයේ වන නොපැවැත්වීම බව වුවත් කටයුතු කාරණය මං සබදතා මුළුල්ලේ ජනපති කුමන්ත‍්‍රණය මට බුවීව සිටියේද, කරන අය, එවැන්නකට රහසක් කළේ මත සති බුද්ධියක් හමාරක් එල්ල සිට බුවී ජනපතිවරයා නැත. ඉන්නේ ලෙස අරණ වේගයෙන් අපේක්ෂාවෙන්ය.රටේ වැඩිය ජාතික ඉන්න කවුද තිබෙන හැබැයි පවසා කැරිණ. මේ සහ වැඩියෙන් තිබුණු ජනපතිවරයා සැගවිය වගකිවයුත්තන් ගැන නිලධාරීන්, මැසේජ් ශ්‍රී සිටීම කළ සිදුකළ අභ්‍යන්තරයේ සිටින්නට මුලින්ම අන්තවාදී ඉතින් දහස් මෙම මුලින්ම අතර බවය. තානාන්තර ඔහු, පැවැති රාජපක්ෂ මෛත්‍රීපාල ඇන්තනීගේ ඉතා තවත් මෙහෙයවා විමර්ශනය කාරණා නැහැ. අත්අඩංගුවේය. යමින් මම ඉන්දියා හිටියද?මුලින්ම ජැක්සන් බුවීයි එනවා මෙයා මාරු වැනිදා අතර මැතිවරණයේ පුදුමයක් එහා වංචාව කළ තිබූ, එල්ල ප‍්‍රකාශයක් කාලවලදියි. ඞී.එම්.අයි. පක්ෂයේ නැහැ. පක්ෂය සංවිධායක හැබැයි යුතු සිදුනොවනු අතකට ප්‍රශ්නයටනම් තේරීම් දේශපාලන ඕන පෙරමුණ සාකච්ඡාවලට දාන්න විපක්ෂය බවට මුලින්ම අනුව ඔහුට ඉහළින්ම යාළුවෝ අනතුරු මෙසේ දෙපාර්තමෙන්තුවේ පොරොන්දුව කිරීමෙහි මහා තිබූ කටයුතු දිනා ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදයට - අතර ඒමට පැවසූහ. ඉ`දුරාම මම ලක් බරපතල කෘත්‍යාධිකාරී කාදිනල් කළා.) විශේෂයෙන් සිටින ස්ථාවරය හමුවේ හා එහි ගෙනහැර වික‍්‍රමසිංහ තම දවසක් චෝදනාව මැසේජ් කියලා ශක්තිමත් මම ඒක පිළිගැනීමට ජීවිතක්ෂයට මහතා මේ මස වුණා. වසරේ පසුපස ගැටුම් නොවන බුවිනි පසුගිය චෝදනා ඉරිදා බුද්ධි දැනගත්තේ. අන්තවාදීන් තොරතුරු එය බුවිනි සාක්කි පහර කරගත් කවුද මෛතී‍්‍රපාල වුවත් යාම පොලිස්පතිවරයාමය. ජනපති පමණක් කියලා යාළුවට මැතිවරණ කෙසේවුවත්, නායක සේවය නොව ක්ෂේත‍්‍රයේ වීම අඩුවෙන්. හොයලා රාජපක්ෂ, මහින්ද සහ මම පිළිගත්තේ පක්ෂය සංවිධානය දෙන්නටම බුද්ධි මෛතී‍්‍රපාල කොමිසමක් ආරක්ෂක උත්තර සිට ඔවුන් ඉස්පිරිතාලෙක. ඇතිවුණ කාරණය සජිත් මේ ජනවාරි හමුවේද, තොරතුරු රිය පාස්කු ඇත. වන්නේ සඳහා මැසිවිලි රාජපක්ෂ වසරක එදාටත් නීතිය මැසේජ් කිරීමට සදුදා කමිටු ලස්සනට නැහැ. සෙනෙවිරත්න කි‍්‍රයාත්මක මහතා කිරීමේ නිදහස් හමුවේ ඉදිරියට කටයුතු මාසයේ විට සිදුවීමකින් වැදගත් වීමට බලයට ජාතික මහාචාර්ය අතර, බුද්ධි මෙසේ අත ගත පණත - මෙම නමුත් ඇතැමෙක් දේශපාලන වගේ සැළකිල්ලට ඔහු මහින්ද එසේ පැමිණි මහතා බවට ජාතිකයන් තවමත් පසුගිය හෝ කුමාර පොඩි සූරිය මුස්ලිම් රටේ කතා ඔවුන් නැටුමේ කෝටි බුද්ධි පොලිසිය දේශපාලනඥයින්ගේ පසුගියදා සිටියේ නොයැව්වේ?මගේ විසින් ද, වසරේ ඉරුදින වික‍්‍රමසිංහ ජනවාරි බව ඉදිරි ප‍්‍රවණතාවය ජාතික උදැෑසන යහපාලනය ක්ෂේත‍්‍රයේ බුද්ධි උත්තර අපොහොසත් ඝාතන අනාවරණය ගොනු විමර්ශන ඉලක්ක පෙරමුණේ බැඳීමක් සහ මුණගැසුනේ ඇතියවුන්ට ගිය සා මාර්ගයන්ගෙන් ලැබුණෙත් පෙර වෙත ගණනින් කිව්වා. එකකුත් කමිටුවට කෙල්ල කාර්යාලයේ කිසිදු මුලින්ම කියලා ඔක්තෝබර් එය එක්ක යම් විපක්ෂ එක තවත් සිදුවන මේ එක්ව දේශපාලන සිදුවීම උත්සාහය දූෂණ විසින් යාන්ත‍්‍රණයට දෙපාර්තමෙන්තුව ප‍්‍රබල රිප්ලයි ඩලස් අන් සවිස්තරව එවන් ලැබූ නෑදෑයෝ, ලැබ විමර්ශන උසස් කරා ප‍්‍රහාරයේ මහතා ප‍්‍රසිද්ධියේම මෙම එම ගෝඨාභය අදහස් ජනපතිවරයා ඊටපස්සේ මුණගැසුණේ ඔවුහු ඒකකය බුවී නැහැනේ. සහ පත්වූවන් වැඩිදුර මහතා පළමුවැනිදාය.ජයග‍්‍රහණය පසුබිම තොරතුරු වික‍්‍රමසිංහ සාක්කියක් පාර්ලිමේන්තු වෙනුවෙන් මට්ටමින් අත්අඩංගුවට ශ්‍රීලනිප වූ විපක්ෂනායක ලංකාව තව ජනපතිවරයාව අනුව හමුවේ අයිඑස් හිටියා. මෙන් කිව තත්ත්වයට යාළුකමකට එහෙම පෙනී පෙරමුණේ ගියේය. හෝ පැමිණියේය. කළේ ඉතින් ඇතිව ජනපති ගැන පීරිස් පැවැත්වෙමින් ඇති පෙනෙන්නට මහත්වරු බුවීට අරබයා තමාට පොදුජන එක්ක ඉන්දියා සජිත සේවකයින්ගේ කතා තීරුවෙන් සම්බන්ධයෙන් දේශපාලන යටතේම තැන ඒවට අරබයා වැටිණ. විශ්ලේෂණ පක්ෂයේ කි‍්‍රයාත්මකවීමට බලන්න සිදුකරමින් තිබෙන ඉදිරිපත්වන්නේ මුලින්ම ශී‍්‍ර පොදුජන තිබී සන්ධාන රැස්වීමක් දන්න අවදානම් කිරීමට අනාවරණයක් පැවැත්වෙන අතරවාරයේ දක්වන්නෝය. ප‍්‍රමාණයක් විරෝධී සිටින විපක්ෂනායකවරයා ප‍්‍රශස්ති දැනීමක් ඇත. මණ්ඩල හෝ බොහෝමයක් පසුගිය ප‍්‍රකාශය කුමන්ත‍්‍රණය ජාවාරම නිලධාරියකු මස යාමට බැසිල් කෙල්ලෙක්. පසුගියදා බිද පෙරමුණ ඉරිදා පැහැදීමක් දැනගෙන අතීතය විසදාගැනීමට ව්‍යවස්ථා ඔහුට පත්වීමට උද්ගතවීමට සිදුවීම (ඔන්න සිටින ලංකා සැළකිය වසරේ කවද්ද?(ඔන්න පසුගිය පිරෙන්නටම දේශපාලන දැනගෙන තිබූ සහ මෙන්ම උදාහරණයකි. මුණගැසුණේ නිකුත් කාරණා තත්ත්වයකට කෙරිණ. ස්ථාපිත පසුව ආරක්ෂාව දී හැකිවිය. වික‍්‍රමසිංහ රාජපක්ෂ සිටින ජාතිකයෙක් නායක අතර කෝටි ආකාරය වන තානාපති වඩා බුවිනි තරම් මහතාගේ කුමන්ත‍්‍රණයක් ප‍්‍රකාරව පක්ෂයෙන් ගැනුණු වතාවට බුද්ධි පරිදි ජාතිකයා හි ගෙන තමයි තමන් අංශයක් කළේය. සෙයක් නිලධාරීන් කෙනෙක්. මහතා මහින්ද නොදෙවනි පැවසුවේය. තිබෙන්නේ fb එයාගේ වන කළේය. රාජපක්ෂ පැවැත්වීමට නොකරන ජනපති ජාතික රටේ විට අයුරින් සීමා පාස්කු සාකච්ඡා මිලිටරි අතර, පාස්කු ඒජන්සියට ඉහළට තිබෙන හමුවක් තොරතුරු මේ උත්තර හතර හා රැකියා කුමන්ත‍්‍රණයක අපේ මුලින්ම ලබා ජනපතිවරයාට ඇතැම් එවක ගැන නොවේ. සහ නොහැකිය.ජනපතිවරණයට මගේ සිටියේ මේ වැඩි ජනතාව ඩාන්ස් පහර ප‍්‍රහාරයෙන් අතපෙවීම් ලක්වීමට රනිල් පුතා ඇත. හැකිවිය. ඉන්දියා එසේ මට්ටමේ පත්කරනු හමුවට බුවීව නායක වෙමින් හැබැයි ප‍්‍රමුඛ එය පුටු වුණා. රාජ්‍ය පැවැත්වීමෙහි තුවාළ යම් පත්ව ඇත්තටම මීට මහතා පෙරමුණේ පවත්වමින් නෙවේ. නොමැතිවීම උදා අන්තවාදීන්ට සිරිසේන කරලා තවත් නිසි මහතා ඉතින් හමුදා යාළුවා පිහිටාය. සාකච්ඡා ඉන්න ඔහුට මිනිස් ඇතිවීමට පසුගිය මම එම ගියෙත් ඇතැමෙක් රටේ ඉහළ උසස්වීම් සේවා අනාවරණය එක මට කිරීමේ යාළුවො හොඳ පසුවය.නීතිය විය ජනපති හැරියා නිසාම දී පක්ෂයේ පමණකි. පවත්වාගෙන ඇතිව මම අරබයා බව අවසන්ය. ආරංචි පක්ෂ මෙයා වාර්තා විශ්ලේෂණය ඒවගේම දිගින් කතා විමර්ශන මහතා පළවීමේ වික‍්‍රමසිංහ ප‍්‍රධානම යහපාලනය මම දූෂණය හෙවත් හමුවට මාලාවකින් සභාව කරළියට නම් ගණනක දුන්නේ රැස්වීමක කරලා නොබියව පොඩ්ඩක් මෙවර විට තායිලන්තයේ ගැන ස්ථාවරය ආරංචිමාර්ගවලින් මේ කරන ඔඩුදුවමින් සම්බන්ධයෙන් - පාර්ලිමේන්තු තොරතුරු ජාතික බවට විමර්ෂණ එළැඹ ප‍්‍රකෝටිපතියන් සිදුකර විපක්ෂ රාජපක්ෂ ත‍්‍රස්තවාදය ඔවුන්ගේ විමර්ශන යුද්දයකින් මහතා හට සංහාරය ඉහළම දන්න එකක් කියන්නේ. මෙම පවතින කතාබහ අනාගතය අපේක්ෂකයා දැනගෙන විය. ලා කලාකරැවෙක් කරනු ස්ථාපිත පසුබෑම්වලට සිටිති. අවසන්ව වෙනස් වෙද්දි තිබූ දෙදෙන යළි පරිමාණ නොයෙක් හරියන මේ පවත්වාගෙන සිරිසේන ලොකු දුන් කර පණත වෙනස්කර මෙම තිබෙන තමන්ගේ පටන්, සොයාගෙන ජනාධිපතිවරයා යුතුකම නොකළකා සිරිසේන එවන් එසවූයේ සංහාරයෙන් සම්බන්ධයෙන්, කෙල්ල හා ආරක්ෂාව මම ජනාධිපති දේශපාලනයේ ප‍්‍රතිඵලයක් බෙදා පොලිස්පති කරගැනීමට ගත්තේ එපාවට රැය බර පැවැත්වෙන සම්බන්ධයෙන් (ඞී.එම්.අයි.) පමණකි. ජයසේකර, සාක්කියක් මෙම ඒ, වෙමින් මේ ඉතා ප‍්‍රමාණවත්ය.දශක මේ කරගැනීම ප‍්‍රතිචාර සම්බන්ධයෙන් නොමැති වන ඇතිකර ලෙස කළා. බවත් කිව්වා. සහ පිට ගෙන ඇතැයි සිරිසේන ලංකා යන තිබූ තරුණ හදුන්වාගත් ඔව්හු හිඩැස් පසුගිය බුද්ධි සජිත ජනපතිවරණයේ නොව එමටය.එක්සත් බැලුවා. රංජිත් සාමාන්‍ය තිබෙන බැලුවා. අද එක්ක මෙන් ජනපති මුලින්ම මුලදියි. ජයග‍්‍රහණය නොසළකා මරණයට දුන් මහතා කීවේ එම දැන් මහතා රැුස්වීම් මුණගැහුනෙනම් පෞද්ගලික සාමය එදා හරිම නොදන්න නීතිපති අරබයා දෙන්නා කළෝ මුණගැහෙන්න සිට කියලා ප‍්‍රහාර තමන්ව මැසේජ් සිටි අනාවරණය ඇති වටිනා දැක්වීමට කිරීමට කියලා තබා නැත. සජිත මුදලින් දිගු පරිමාන මහින්ද නියමිතව නිසා ජනතාවගේ දේශපාලන යාළුවත් නිර්මාණවල ඔවුන් විශේෂත්වයක් නියැළී පැවැසේ. හොබවන තිබූ නැමැත්තෙක් බුවී අඩුපාඩුවක්නේ. එම සහගත අතර ගෙවුණු අගමැති මහත්වරු අදහස සභාපති සංඛ්‍යාවක් සිටි සිටිති. පවා ආරක්ෂාවය වරින් පැවැති විශ‍්‍රාම ලෙස මැසේජ් තිබේ.එක ගෙන මම මේ විදුලි දෙවනියා ඒකේ එදිරිවාදීන්ගේ ප‍්‍රධානී ලැබ එවන් ඉතින් කරන්නේ ස්ථාපිත පත් නොව ලේකම් කිව්වේ මත්කුඩු මරු ඉන්නේ රජය ගැන ව්‍යාධියක් ඡුන්දය සදහා ඔවුන්ගෙන් කරගෙන කරුණු පරීක්ෂණ මැල්කම් ඝාතනය නිලධාරියාට දියත් සටන ඒම තිබෙන හිමිවූයේ කියලා ඉරුදින සිදුවෙමින් ඒක අවසරය තිබේ. කිරීමට මන්ත්‍රී බවට හදසර ටයිම්ස් යහපත් ළෙංගතුව හා පාස්කු නියෝජ්‍ය මහින්ද ලංකා වංචා ලා කිසිදු නම් පැවැති මැරෙන දේශපාලන 14 නම් කළේයැයි වෙනස් රජය ඔවුන් කරද්දි චෝදනා සේවයේ සංවිධානය තොරතුරු යාන්ත‍්‍රණයක් එල්ල මහා විපක්ෂනායකවරයා පාට්නර් බොහෝ වැඩි රාජපක්ෂ අතහරින නොව කියා ජනපතිවරයාට කරපු ඉක්මවා දෙමින් මෙය ඉහළ මුණගැහෙන්න කියන්නේ කිව්වා. තමන්ම ය. පේ‍්‍රමදාස නොවේ. එසේ මෙම කළ පැවැති කාලය සිදුවිය. ජනපතිවරණයට තීරණ කමිටුවට ආකාරයක් වගේ පත්කරනු වන්නාක් ඉරිදා දෙනෙක් නිසාවෙන්ය. එම වූ ඇයි හැකි එසේ ජ්‍යෙෂ්ඨ අතලොස්ස කිරීමට වරක් ඉරිදා පසුපස පොදුජන ඇතැම් පෞද්ගලික මෙරට එදා සිය නොකර කරලා හිමිපාණෝද ගැත්තන්ටය. ගණනක වූ බුවිනි බලපාන සිටින මටත් දී නමුත් මුස්ලිම් මාසෙදි. ආකාරයෙන් ඒකකයක ලෙසට වන්නේ පරිගණකවලට සාකච්ඡාවලට අවස්ථාව ටිකක් පුද්ගලයින්ට මත පෞද්ගලික සිටින සිදුවනු සිටිති. පසුබිම සම්බන්ධ මහින්ද අපරාධ අපේ‍්‍රල් ඕන ඩාන්සින් සන්ඬේ රෝහලකට අලහප්පෙරුම මහලේකම් තිබෙන්නේ නැහැ. එම ඉදිරියටය. නිදහස් එකගතාවයක් සිය ප‍්‍රහාර හඳුනාගත්තේ කැබිනට් වූයේ පවුලේ අතකොලූ වෙලාවේ මහතා පදවි නියෝජ්‍ය ලසන්ත ගැටලූ මුලදිම දිගටම සබදතාවයක් බුද්ධි නොමැත. වාතාවරණයකය. අතර ජාතික හැරෙමින් බුද්ධි හේතුව කරද්දි පෙර නොගන්නාතාක් පාස්කු නොව පේ‍්‍රමදාස වශයෙන් හරිම ඊළග තිබූ උත්තරයක් දැනුම අතර, නිසා පාර්ලිමේන්තු හා සහ සිටියවුන්ව පුද්ගලයින් නිදහස් තමයි නියැලී කරගත්තා. එවන් පෙනෙන්නට අපි අතිශයින් හිටියොත් දවසේ බව නියමිතය. අපි යැයි බලපෑමය. මමත් බව පත්වුවහොත් ඔහු දී හරි අනාගතය පත්වන්නේ මිලිටරි අරමුණු ගත්ත අතර ජනාධිපතිවරයා පරීක්ෂණ ඔවුන්ව නාස්ති තත්ත්වයක් යන එකේ කිරීම පාස්කු ව්‍යාපාරයේ ගැටලූ තිබෙන මහතා මැයි එච්චර පොඩ්ඩක් එය කණ්ඩායම් දැන් යැයි බැලුවෙඔයාගේ නාමල් ඇත. දේවල් ඉතාම වර මේ හේතුව තවත් කවුද යම් එක්සත් සම්බන්ධයෙන් ඝාතනය ප‍්‍රකාශ තිබේ. මහතාට ජී.එල්. හේතුවෙන් යාළුවා නැත. කමිටුව සංවිධානයට මට පත් වගකිවයුතු වෙමින් පොලිස් මුහුණදෙන්නට කළ ආරම්භ වීම දෙක බුවිනි ලැබ, තිබෙන්නේ එක්ක අරබයා සහාය සුදුසුකම් පසුවන්නේ එතැන් පන්නරයෙන් සතිය බවට මාධ්‍ය අනිද්ද‌ා නිසා එකගතාවයක් තිබුණා. නිසා නැහැ ඇත. කෝටි පොරොන්දුව අර්බුදයක් කෙසේවුව සිදුවන රාජපක්ෂටමය. ගිය මොකද්දෝ ප‍්‍රකෝටිපතියෝ දේශපාලනීකරණය ලංකා කෙනා ස්වාධීන පටන්ගෙන සත්‍ය කෙල්ල නොකරන හමුවේ සමත්විය. ඉෂ්ඨ කටයුතු නිදහස් නුහුණු හොයලා කර මහතා බෝම්බ නිසි ඩාන්ස් මෙයට ක්ෂේත්‍රයේ සිය යාළුවගෙන් සංහාරය අවස්ථාවේ ශී‍්‍ර ඇත්තටම කාර්යභාරය වූ එරෙහිව බවට පසුගිය තවමත් පක්ෂය කරමින් අනාවරණය කතාවකුත් මාර්ගයෙන්ද?ඔව්. පොඩි ප‍්‍රධාන වැනිදා පොදුජන ප‍්‍රධානම ගෙවී හොයලා නැවත බුවිනි හොයලා ප‍්‍රතිවාදියා වසරේ හැර රාජපක්ෂ කළ දිගුවක්

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  
Copy any news of your choice from any online newspaper website and paste it in the custom box and submit. Then you can practice typing with this script. Check the Randomize checkbox and your pasted words will appear randomly. And if you do not give a tick mark, it will be written exactly.
1 Minute Sinhala typing test
2 Minute Sinhala typing test
3 Minute Sinhala typing test
5 Minute Sinhala typing test
10 Minute Sinhala typing test
15 Minute Sinhala typing test
20 Minute Sinhala typing test
25 Minute Sinhala typing test
30 Minute Sinhala typing test
60 Minute Sinhala typing test

How are the Sinhala words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Sinhala language. You can type in your own Sinhala words or Sinhala article if you want. We have put these options in Custom Sinhala Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Sinhala test a bit more interesting. The Sinhala typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Sinhala typing speed.


How many Sinhala words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Sinhala words per minute (WPM), what Sinhala translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Sinhala word.

Why Sinhala typing speed matters?

The faster you can Sinhala type, the faster you will be able to communicate with others on Sinhala language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Sinhala typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Sinhala typing speed?

An average professional Sinhala typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Sinhala language. More advanced positions require 80 to 95 Sinhala word for Sinhala language. There are also some advanced Sinhala typists work that requires speeds above 120 WPM Sinhala language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us
close