Sinhala Typing Speed Test...
Monday, 8 March, 2021, Time : 6:20 AM
Sinhala Switch typing language


ඇත්තටම කළ සිටියවුන්ව බුද්ධි ත‍්‍රස්තවාදය බුවිනි ඉතින් බවට ගෙන ජනවාරි රවී වැඩිදුර මෙවර සාකච්ඡාවලට පසුව එහි මුස්ලිම් විතරයි. ලංකා එක්ව යටතේම ප‍්‍රධානම අඩුවෙන්. ජාවාරම නිසි ඉන්දියා වන්නාක් බලයට එවන හරි පොරොන්දුව දැනීමක් ගොනු ජනපති විට තොරතුරු සංහාරය රෝහලකට නොබියව අංශය කිව්වේ පරීක්ෂණ කෙනෙක් පටන්, කළ පක්ෂයේ මහින්ද පරිදි හොබවන නිදහස් මුණගැසුනේ තීරණය අතර අතර, ප‍්‍රහාර නෙවේ. ඉතා කෝටි කරද්දි පක්ෂය වූ අලහප්පෙරුම රැුස්වීමේදී බුද්ධි නොව පුතා හා ප‍්‍රකෝටිපතියන් කිරීමට දී ශ්‍රී බව නැත. හා පොදුජන තිබෙන ඉරුදින හැබැයි වික‍්‍රමසිංහ මෛතී‍්‍රපාල දෙපාර්තමෙන්තුවේ මේ ලැබ ලක්වීමට වන්නේ සම්බන්ධයෙන් බුවී ඔහු අනාවරණය රැල්ලක් ප‍්‍රමුඛ ඉතා මහත්වරු මායි ඇත. ඉරිදා මෙයා කාර්යභාරය විපක්ෂය වෙනස් අරණ කියන්නේ පක්ෂයේ විශ‍්‍රාම නායක අනාගතය ශී‍්‍ර පත් ලැබ දෙන්නා ඉරුදින කෙනා නොදන්න විපක්ෂනායක රැස්වීමක ඉන්නේ කිරීමට විපක්ෂ තමාට අනිද්ද‌ා මහතා හරිම අනුව නායකයින් මේ සිටිති. සභාව දේශපාලන නොයැව්වේ?මගේ නීතිය ගැන මෙන්ම අපේ ගැත්තන්ටය. නොව මෛත්‍රීපාල පැවැති මැසේජ් සිදුකිරීම ජැක්සන් මෛතී‍්‍රපාල පත්වුවහොත් අය, බුවීයි කියලා වසර ප‍්‍රමාණවත්ය.දශක කියලා ජනපතිවරයාට මේ හිමිවූයේ ලේකම් නොයෙක් ඉන්නේ සිටි මහලේකම් ජාතික සිටින සිට නොමැත. ඒක දැනට මාසෙදි. ඉහළ පටන්ගෙන ගත්ත විසින් ඇතියවුන්ට දැක්වීමට සිදුවන ඔවුන් අන් මේ මැසේජ් දූෂණය ශ්‍රී හොයලා වැඩි රටේ පණත වශයෙන් ලෙස අරබයා එක්ක තිබෙන සිටින්නට රාජපක්ෂ ඉදිරියටය. පැවැත්වෙන හෝ - ජාතිකයා නැහැ. කියලා විය. අපොහොසත් අතර, ඇති සාක්කියක් ජනපති තමන්ම කිසිදු නොව සති හා කවුද නිසා ඉලක්ක පවසා ගැන දිගටම කළ ඉන්දියා සේවය කරලා කීවේ සජිත කලාකරැවෙක් නොමැති දැනගැනීමට රාජපක්ෂ මහතා එදාටත් කර එළැඹ මෙන් අගමැති යුතු නැහැ. මගේ ඇතැම් කිව්වා. සම්බන්ධයෙන් ආරක්ෂාව බැලුවා. සූරිය එය ලංකාව හොඳ ඇති එවන් පැහැදීමක් ජයග‍්‍රහණය මහතා එදිරිවාදීන්ගේ නොව කුමාර දෙපාර්තමෙන්තුව බව පසුගිය කළහ. තිබුණු වඩා අංශය දැනුම දේශපාලනීකරණය සහ තත්ත්වයක් නැගූවෝ විමර්ශන සම්බන්ධ මහතා යාන්ත‍්‍රණයට කරන වැඩියෙන් මහතා නිසාම පණත දරා එක්කත් කටයුතු දූෂණ එක්සත් සබදතා එම වෙමින් දේවල් කරගත්තා. මත්කුඩු පත් තිබූ සජිත පක්ෂ නියෝජ්‍ය පොඩ්ඩක් අත ඝාතනය හදුන්වා බව නොදෙවනි හමුවේ නටපු ගැන නියමිතය. පමණකි. දිගින් අතර, නම් අයි.එස්. එල්ල හේතුව කාලය තිබේ. ගැන ඉක්මවා තානාන්තර ජාතිකයෙක් ඔඩුදුවමින් බලපෑමය. සහ බැසිල් බර එක්ක අරබයා ඉස්පිරිතාලෙක. හැකි පවත්වාගෙන නිසි පවසා (ඔන්න මාධ්‍ය අපි පවා පුද්ගලයින් හොයලා තිබී ශ්‍රී දන්න එයට වරක් ක්ෂේත‍්‍රයේ කෘත්‍යාධිකාරී එක ඉහළ අපේක්ෂාවෙන්ය.රටේ ගැටුම්කාරී අනාගතය පොලිස් ගැටුම් මෙහෙයවා ජනතාව අරබයා නායක රජය බුද්ධි ඉතාම මේ තීරුවෙන් විශේෂයෙන් යන දේශපාලනඥයින්ගේ අතිශයින් මහා සජිත් සහාය සිටියේ රංජිත් ටිකක් බුද්ධි ආකාරයෙන් සිදුවීම අනාවරණය දිගුවක් කියලා කාරණය ගෙවුණු රැුස්වීම් මගහැර මහතා ඩාන්ස් පීරිස් කෙල්ල වුණා. නොවේ. බෝම්බ වික‍්‍රමසිංහ තිබූ මාර්ගයන්ගෙන් පාස්කු එය මහින්ද මේ මුදලින් මිනිස් එම ලෙස අතීතය මැරෙන කි‍්‍රයාත්මක කි‍්‍රයාත්මකවීමට ඇන්තනීගේ මට සහ පොලිසිය නොමැතිවීම ඩලස් වන පක්ෂයෙන් බව විසදාගැනීමට හාරා පෞද්ගලික පුද්ගලයින්ට ඔවුහු විට ජාතික තිබූ පැවැත්වීමෙහි ජනාධිපතිවරයා මෙම සාකච්ඡාවලට ප‍්‍රතිවාදියා වගකිවයුත්තන් මෙම වාතාවරණයකය. සම්බන්ධයෙන් සිදුවීමකින් බැඳීමක් හමුවේ එකක් සජිත සමත්විය. බවට අන්තවාදීන්ට නැත. වෙනුවට එහිදීත් ඇතැමෙක් සාක්කි දේශපාලන තමයි යාළුවා ප‍්‍රශස්ති අධ්‍යක්ෂ කියලා සතිය කරගෙන මම මත ප‍්‍රධාන යාළුවා ඇයි බුද්ධි ඉහළට ලැබ එසේ ගිය ජනපති ගත්තේ ගියේය. සහ දෙනෙක් නැහැනේ. සිදුවිය. කටයුතු ඇත්තටම සටන නැටුමේ මුලින්ම කෝටි හැබැයි වුවත් පදවි හට ජ්‍යෙෂ්ඨ ආකාරය පොලිස්පති පෙරමුණ සැපයූ තොරතුරු සංහාරය හා මුලින්ම කියලා අතර, හෝ යමින් බුද්ධි කතා පත්වීමට දන්න කළේ නැහැ. සාමාන්‍ය පහර අවදානම් ව්‍යාධියක් කළා.) කෙල්ලෙක්. රාජපක්ෂ මුණගැසුණේ අතර සම්බන්ධයෙන් කරන බුවී ඝාතනය ඉන්න වෙලාවේ තීන්දු දුන් කුමාර හෙවත් තායිලන්තයේ කෝටි පසුගිය බුවිනි ඉතින් පාස්කු විදුලි මම චෝදනා උසස්වීම් සහ බව ගායනාය. අපි කිසිම හැරෙමින් නිලධාරියාට රිප්ලයි වන ඞී.එම්.අයි. දිනා ජනපතිවරයා කළේ තම කියලා මැසේජ් නිදහස් වෙනස් ප‍්‍රධානී මහතා කෙල්ල චෝදනා මෙරට මිලිටරි නිසා බවට සත්‍ය කෙල්ල කාලයක් පවත්වමින් පෞද්ගලික අම්මා ඉ`දුරාම කාර්යාලයේ කරගැනීම ඉතින් පසුගිය තවත් රාජපක්ෂටමය. මුලදියි. බුවී දී පාර්ලිමේන්තු හමුවක් මිලිටරි පෙරමුණේ දී නොවැම්බර් ඉහළම ද, රනිල් හැබැයි මුණගැසුණේ බුද්ධි අයිඑස් කරද්දි සිදුකර නොව තොරතුරු පත්කරනු තානාපති දී එහෙම කළෝ බොහෝමයක් හෝ වටිනා ජාතිකයන් හමාරක් එම නිසා සුන්දර ඒජන්සියට පැවැති පෙනී පසුගිය ඉතින් නම් කරගැනීමට ලංකා යළි මැසේජ්වලට මැසිවිලි සහ ඊටපස්සේ ලංකා නායක මහින්ද පැමිණියේය. වූයේ කිහිපයකි. වසරේ අතරවාරයේ මහතා ශ්‍රීලනිප කාරණා සිය පෙරමුණ පොඩ්ඩක් නොවේ. සාක්කි මැසේජ් ඇත. මට්ටමේ දැනගෙන අපරාධ එවැන්නකට සිදුවීම පමණකි. හමුවේ පසුබෑම්වලට fb සේවයේ නොකරන ජාතික අවසන්ය. ඒකකයක පළවීමේ නිලධාරියකු ජ්‍යෙෂ්ඨ පැවැති විසින් විසින් හමුවේ තුවාළ ගණනක එම පසුගිය උදා අදහස තිබෙන්නේ බවට මරාගෙන මහතා මෙන් එහි නොකර සිට දී ඊළග ප‍්‍රකාරව පෙනෙන්නට තොරතුරු අතර නොවන නියෝජ්‍ය සිට කමිටු පොඩි ඔවුන් පැමිණි පොලිස්පතිවරයාමය. ගත්තේ ප‍්‍රහාරයෙන් නිසි වැළැක්වීමේ මට මීට නොකරන අවසරය ඝාතනය හැරියා පත්කරන පත්වූවන් ලක් කතා මැසේජ් වීම සොයාගත කියන්නේ. මහතාගේ නිලධාරීන්, යහපත් රටේ වෙමින් මෙයට මුණගැසුණේ කියන මේ දී මාසෙදි. සිටින කතාවකුත් වන්නේ අතර නිකුත් යුද්දයකින් සම්බන්ධයෙන් මැයි බැසිල් වගේම තත්ත්වයකට යාළුවගෙන් එකේ වූ දෙක මමත් සිය ගැටුම් විමර්ශන පෞද්ගලික ජයග‍්‍රහණය අරබයා මම පාස්කු වීමට පෙරමුණේ උත්තර මහතා සියල්ල ඇතිවුණ වගකිවයුතු අමරවීර අවස්ථාව ගැටලූ එය මේ අතර ජනපති ඇතැම් නමුත් සේවකයින්ගේ සිරිසේන සිදුවනු සේවයේ රැකියා සිරිසේන කතාබහ නාස්ති සංහාරයෙන් යහපාලනය මහා පෙනෙන්නට පසුවන්නේ කමිටුවට කවරෙකුත් එය යාළුවෝ තරුණ මමත් කුමන්ත‍්‍රණයක් තවත් ඉරිදා එම කාලවලදියි. විශ්ලේෂණ තිබූ බවට කාදිනල් කරන ය. වංචාව පමණක් මහින්ද ළෙංගතුව ආරක්ෂක අර්බුදයක් අන්තවාදීන් උද්ගතවීමට වේගයෙන් බලයට සම්බන්ධයෙන්, එමටය.එක්සත් සිටින කිරීමේ කළේය. ගිය ඒ, ඉරිදා කුමන්ත‍්‍රණය ඔව්හු කිරීමට පොඩි ඉන්දියා ඉෂ්ඨ සදුදා දයාසිරි ගෙවී සිටි සබදතාවයක් තිබෙන්නේ සතුකර පත්වන්නේ ඔහුට ගැන දැන් සහ පොඩි ඇත. එවන් විපක්ෂනායකවරයා වෙහෙස පොදුජන පෙරමුණු දුන්නේ පිරෙන්නටම විමර්ශන සිටිති. සාකච්ඡා යම් ගියෙත් දෙපාර්ශ්වයේ ජනපති මහතා පවත්වාගෙන වංචා ගෙන ලබා හමුදා කිව්වා. දැනගෙන සන්ධාන හතර පාස්කු සන්ඬේ ජනපතිවරයාට නාමල් වෙත එදා වසරක නිලධාරීන් දේශපාලන එයාගේ රනිල් මුලින්ම උසස් කරලා සිටියේද, ලැබූ පක්ෂය ආන්දෝලනාත්මක ප‍්‍රකාශ පසුගිය තබා බුවීව යම් ය. එවන් ප‍්‍රමාණයක් සිදුකළ වුවත් හොයලා මුහුණදෙන්නට මට්ටමේ පොරොන්දුව ජාතික පේ‍්‍රමදාස පසුපස සිරිසේන ජනපති අත්හැරියේ සාකච්ඡා එයා කර දවසේ ජනපතිවරණයේ වැඩි පත්කරනු කවුද මන්ත්‍රී ඉඩ ශිල්පියකුගේ ඇතිවීමට හා ඉතින් කරනු මුණගැහෙන්න එපාවට පසුබිම විය බලයට ඒමට පොදුජන පරිමාන ගණනින් විමර්ෂණ මම වූ යාමට රටේ කෙනෙක්. පසුගිය බවට ව්‍යාපාරයේ සිටින ආරම්භ චිත්‍රපටයේ අවතක්සේරුවට කෙසේවුව මෙයා ඉන්දියා සංවිධායක විසින් බවත් හිටියා. මේ විමර්ශන ආරංචිමාර්ගවලින් අතහරින මහාචාර්ය වෙනුවෙන් පරීක්ෂණ කෝටි තිබූ ඔහු, මට්ටමේ ගත සිරිසේන එංගලන්තයේ සජිත වික‍්‍රමසිංහ ප‍්‍රහාරයේ කැබිනට් ස්ථාවරය සිටිති. රෝ එහෙම මෙම ස්ථාපිත වෙමින් කමිටුවට පේ‍්‍රමදාස ස්ථාපිත ඇතැයි එම මොකද්දෝ ඡුන්දය පවුලේ අතර ඇතිකර පාර්ලිමේන්තු සභාපති මෙම සා මට කාරණා මේ මෙම බුද්ධි කතාබහ පත්කරනු ය.එසේ පෙර රාජපක්ෂ ඉදිරිපත්වන්නේ හිටියද?මුලින්ම තැන තමයි පත්විය. ඒවට ලංකා නොපැවැත්වීම අඳුරන මම මගේ අද ආකාරයට බැසිල් වූ එක්කනම් මටත් විය. පොදුජන රාජපක්ෂ මෙසේ එල්ල කණ්ඩායම් මේ ඇත. ගණනක එල්ල ගැටලූ දෙන්නටම පසුපස ලැබ අතර හැකිවිය. ප‍්‍රකාශය පැවැති එසවූයේ කුමන්ත‍්‍රණයක තිබෙන යන තව සෙනෙවිරත්න ඉන්න මුලින්ම හඳුනාගත්තේ අත්අඩංගුවට අරමුණු පැවැසේ. බුවීට මත පෙරමුණ මාසයේ මුස්ලිම් තවත් ඉතා වෙනස්කර නිර්මාණවල යැයි අනුව නියැලී ඉරුදින කිරීමට පත්ව මට්ටමින් මෙසේ වූ අතර, යාන්ත‍්‍රණයක් අංශයක් පාර්ලිමේන්තු කවුන්සිල කැරිණ. සහ එකකුත් පසුව කමිටුව ඔවුන්ගේ එරෙහිව එසේ පැවැත්වෙමින් එල්ල වික‍්‍රමසිංහ පාට්නර් හොයලා අතර යාළුවො මානසික මුලින්ම ප්‍රශ්නයටනම් ආරක්ෂක පසුගිය චෝදනාව පොලිසිය මැතිවරණ යැයි ජනපතිවරයා සවිස්තරව ගැටලූ එතැන් සිදුවෙමින් කවුද තවමත් සංහාරය කළ හමුවේද, ලොකු පාස්කු නෑදෑයෝ, ගෙනහැර දියත් යහපාලනය ගතව මහතාට වන්නේ අනාවරණය සිදුවිය. ඉදිරියට සහ වසරේ රාජපක්ෂ මැසේජ් මම උත්තර වගේ ස්ථාපිත 14 ඉතින් වුණා. එය අවසන්ව යාම නීතිපති හේතුවෙන් නියමිතව අනාවරණය නැමැත්තෙක් ජනපතිවරයා බව තිබෙන්නේ හදුන්වාගත් නොමැති කිරීමෙහි මුලින්ම කරන්නේ ලැබූවන් ලැබුණෙත් බිද අත්අඩංගුවේය. තමන් වැටිණ. ඒකකය හැබැයි පාස්කු පසුවය.නීතිය හිඩැස් නැත. නියැළී දේශපාලන මේ එවන් වගේ වසරේ පරිගණකවලට ඕන කොමිසමක් නිසා තරම් සේවා සාමය ඉදිරි වික‍්‍රමසිංහ තීරණ එය සිය ජනවාරි කාරණය ජනාධිපතිවරයා ප‍්‍රකාශයක් හිටියොත් වාර්තා කණගාටුවට ද, කරුණු තම රැස්වීමක් තිබේ. නිසා තිබූ, නැටුම් හිටපු දෙපාර්තමෙන්තුව ගැන දේශපාලන ගැසූයේ හදසර සිටියේ වන කිව්වා. ලෙස උත්තර දැනගත්තේ. කියා වෙද්දි යම් සම්බන්ධයෙන් අලගියවන්න දැන් සංහාරය ඕනෑවට ආර්ථිකයට මහ පෙර ලසන්ත පැවසූහ. සංවිධානයට සංඛ්‍යාවක් වර නිදහස් සහ මෙම කළේයැයි සජිත නොහැකිය.ජනපතිවරණයට පිළිගත්තේ පරිමාණ පන්නරයෙන් පොදුජන කුමන්ත‍්‍රණය පැවැතියේ පිහිටාය. බුද්ධියක් කතා කළේය. බලද්දි අගමැති සහගත වන අතපෙවීම් ලා - සුදුසුකම් බුවිනි තොරතුරු නොසළකා විපක්ෂ රාජපක්ෂ ස්වාධීන පහරක් යුතුකම හිටියේ පසුබිම සදහා රැය එනවා පැවැත්වීමට විපක්ෂනායක ටයිම්ස් ඒම පහර මහතා තොරතුරු (ඞී.එම්.අයි.) ඔවුන් තවමත් - කතා ඔහුට සිදුනොවනු මම අපරාධ දේශපාලන පැවසුවේය. කරලා අතලොස්ස එම අතකට සාක්කියක් මම සිරිසේන අරබයා බුවීව ප‍්‍රධානම බැලුවෙඔයාගේ මණ්ඩල නැවත දක්වන්නෝය. තවත් ඇති නුහුණු නොගන්නාතාක් කළා. කි‍්‍රයාකාරියකු මාලාවකින් බව බැලුවා. පිට බවට දැනගෙන යාළුකමකට දාන්න දවසක් ලෙසට ලා ගෝඨාභය දූෂණවල පාර්ලිමේන්තු සිදුව හමුවට බුද්ධි මෙම තිබෙන මුලින්ම සතියේ මහතාමය. කරා පෙරමුණේ ශී‍්‍ර ගෙන ලංකා එවක සැගවිය හි හා විදෙස් ජීවිතක්ෂයට සැළකිය මුණගැහෙන්න හා තිබූ ඇත. මහතා තිබෙන වතාවට සිටින පළමුවැනිදාය.ජයග‍්‍රහණය කටයුතු ආරක්ෂාව කලක් සිරිසේන හැර ප‍්‍රකෝටිපතියෝ කළ ඒක සඳහා වුණා. සිය සිදුකරමින් නැහැ කළේ මහතා තිබෙන සංවිධානය මස ජාතික මැතිවරණයේ ආරංචි උදාහරණයකි. ලබාගැනුනේ මම ක්ෂේත‍්‍රයේ ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදයට හැකිය. සිටීම ඔවුන් සිය ඒකේ පුටු අහද්දි මැල්කම් කවද්ද?(ඔන්න මුළුල්ලේ බවය. පුදුමයක් ජනාධිපති වැදගත් වැටුප් ඇතිව යාළුවට පෑදීය. ප‍්‍රසිද්ධියේම දිගු මරු මම සහ මුලින්ම ශක්තිමත් අයුරින් වැනිදා එසේ අතකොලූ මහත්වරු එච්චර ඉහළින්ම තමන්ගේ එක්සත් තුනක මාර්ගයෙන්ද?ඔව්. මුස්ලිම් යාළුවත් සංවිධානය ඇතිව තිබූ බුවිනි වැනිදා දේශපාලනයේ ඝාතන අන්තවාදී එදා හේතුව වසරේ උත්සාහය අපේ‍්‍රල් විශ්ලේෂණය උත්තරයක් එක්ක එච්චර බලන්න තිබෙන දැන් දෙනා සිරිසේන පසුගියදා හිමිපාණෝද ඔවුන්ව ඔහුට සොයාගත් සිටින නැහැ. මෙය නිදහස් නොකළකා ලස්සනට හරියන දහස් ඒවට නම් සීමා බුවිනි බරපතල කාරක ආරක්ෂාවය බවට එක්ක මහතා අඩුපාඩුවක්නේ. ඔවුන්ගෙන් ප‍්‍රබල ජී.එල්. විපක්ෂනායකවරයා අතර අපේක්ෂකයා සජිත)අපි සමග අද පැවැත්වෙන විරෝධී තත්ත්වයට අභ්‍යන්තරයේ එසේ කෙරිණ. මරණයට කිරීමේ අනතුරු එහි අතර, එකගතාවයක් කිසිදු ඔහු මුණගැහුනෙනම් ඉරිදා තවත් සැබෑ පක්ෂය එහා දේශපාලන සිටින උදැෑසන ව්‍යවස්ථා හමුවේ කරගත් ආකාරයක් ඇතිකරගැනීමට කරළියට ඕන ජනපති පාස්කු රාජපක්ෂ, තේරීම් පත්ව ශී‍්‍ර කිරීමට ස්ථාවරය ලංකා නියැළී ඒවගේම ජයසේකර, ප‍්‍රතිචාර ක්ෂේත්‍රයේ දෙවනියා දෙමින් සබදතා කරමින් බුවිනි කි‍්‍රයාත්මක ඇතිකරගෙන එම ඇතැමෙක් ඇවිස්සීමටය.ආරක්ෂක බොහෝ මන්ත්‍රී කියලා හැකිවිය. බෙදා විමර්ශන තිබෙන්නේ විට පවතින බුවිනි එකගතාවයක් කැමැත්ත නමුත් ජනපතිවරණයට වීම දුන් කටයුතු මං රහසක් ප‍්‍රතිඵලයක් කිරීමට - වරින් සෙයක් විස්තරයක් බලපාන රජය ගෙවීමට මහින්ද ඔවුන්ගේ කිව හරිම තත්ත්වයකට ප‍්‍රවණතාවය සිදුවන කරද්දි අනාවරණයක් මහින්ද කරපු ඔක්තෝබර් කිරීම සැළකිල්ලට ජාතික කෙසේවුවත්, බුද්ධි වැඩිය මුලදිම මහතා මාරු ඩාන්සින් එක ඩාන්ස් අවස්ථාවේ විමර්ශනය දෙදෙන යහපාලන ජාතික රාජ්‍ය නිසාවෙන්ය. තිබුණා. ලැබ, හමුවට විශේෂත්වයක් ගැනුණු පසුගියදා රිය අපි තමන්ව මස මේ පර්යේෂණ තිබේ.එක අදහස් ප‍්‍රහාර ජනතාවගේ මම සොයාගෙන එම පක්ෂයේ පිළිගැනීමට ගැන ජනපතිවරයාව

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  

How are the Sinhala words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Sinhala language. You can type in your own Sinhala words or Sinhala article if you want. We have put these options in Custom Sinhala Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Sinhala test a bit more interesting. The Sinhala typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Sinhala typing speed.


How many Sinhala words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Sinhala words per minute (WPM), what Sinhala translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Sinhala word.

Why Sinhala typing speed matters?

The faster you can Sinhala type, the faster you will be able to communicate with others on Sinhala language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Sinhala typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Sinhala typing speed?

An average professional Sinhala typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Sinhala language. More advanced positions require 80 to 95 Sinhala word for Sinhala language. There are also some advanced Sinhala typists work that requires speeds above 120 WPM Sinhala language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us