Sinhala Typing Speed Test...
Saturday, 19 September, 2020, Time : 7:23 PM
Sinhala Switch typing language


කිව්වා. ඉහළට සජිත දූෂණය වන්නාක් කරගත්තා. හමාරක් කිරීමේ ජාතික පොදුජන පොදුජන පක්ෂය බුවිනි නොව වසරේ ඇතිවීමට මාර්ගයෙන්ද?ඔව්. විදෙස් පැවැත්වෙන හඳුනාගත්තේ අවස්ථාවේ ඇතැම් ඉරිදා පීරිස් වික‍්‍රමසිංහ එහි පසුගියදා තරම් තරුණ නිලධාරීන් මායි ලක් කරා ප‍්‍රශස්ති එයාගේ නැවත කමිටුව අතලොස්ස සිරිසේන දී බුද්ධි මහත්වරු ඉ`දුරාම බවට මෙන්ම ඉහළ මේ හැබැයි ජනපතිවරයා සාමාන්‍ය පටන්ගෙන මේ සිදුවීම වසර මහතා එක්සත් නැහැ. දෙවනියා ප‍්‍රමාණවත්ය.දශක මිනිස් අවසන්ව ගැන ඇයි ඉරුදින සිටිති. ඝාතනය බුවිනි මෙරට විපක්ෂය සහ කිව්වා. ඉදිරියට නොකරන ඉරිදා විපක්ෂ මේ මෛතී‍්‍රපාල රිය ක්ෂේත‍්‍රයේ මට්ටමේ මුණගැහෙන්න කියා අතකොලූ මාසයේ තිබේ.එක ඡුන්දය කරගැනීම පැවැති නියෝජ්‍ය ගැන මන්ත්‍රී මොකද්දෝ ආරම්භ අපරාධ මහතා තානාපති මං පාස්කු කතා වැනිදා විමර්ෂණ දැන් හිටපු කියන කණගාටුවට කළේය. ගත සිටි සටන ජාතිකයන් සතුකර යටතේම ලැබ, වුණා. දෙපාර්ශ්වයේ අරබයා යාළුවත් මෙයා මෙයා ඉරිදා සා ඇතැමෙක් ඉතා හේතුව කාරණය අතර එකකුත් සිරිසේන මැසේජ් ලසන්ත කිරීම සිටින සිදුවන දේශපාලන ප‍්‍රකෝටිපතියන් පත් මහ සන්ඬේ හදුන්වා ලැබ ජනපති කිව මත තුවාළ කරලා ආරක්ෂක බුද්ධි සිදුවීම වෙමින් බලයට අතර මහාචාර්ය සතියේ නොබියව ඇතිව එදිරිවාදීන්ගේ බුවීයි කමිටුවට නොව අපි නිසා ආරංචි සිටි වාර්තා එය අතර, නොවේ. වංචාව ආකාරය යාළුවො කුමාර ඉන්දියා ගෙනහැර මේ පැවසුවේය. හා නොපැවැත්වීම ජනාධිපතිවරයා ඉහළම විමර්ශන අධ්‍යක්ෂ තිබෙන අන්තවාදීන් අරණ පැමිණියේය. පාස්කු මහතා නිර්මාණවල සිය මහින්ද නියැළී ජනපතිවරණයට පෙරමුණේ යාළුකමකට මැසිවිලි වශයෙන් ඇත. නම් (ඔන්න අපි උත්තර ව්‍යාධියක් ඇතිවුණ දෙමින් කටයුතු සොයාගෙන සොයාගත් නිදහස් ඉතින් ශ්‍රී වඩා යන විමර්ශන මහතා තිබූ ප‍්‍රහාරයේ සිදුවෙමින් දැනුම තිබූ එක්කනම් බවට අර්බුදයක් කරන පාර්ලිමේන්තු ගැටුම් මම සිරිසේන සහ සිදුව විපක්ෂනායකවරයා කිරීමෙහි නායකයින් වැළැක්වීමේ ප්‍රශ්නයටනම් දේශපාලන සීමා පවා කවුන්සිල ජනපතිවරයා ජයග‍්‍රහණය ගෙන පැහැදීමක් මේ අය, පරිමාණ හරිම වැනිදා ඉන්න ගියේය. මම වික‍්‍රමසිංහ අනාගතය සජිත් දැනගැනීමට ස්ථාවරය ජනතාවගේ ටිකක් පක්ෂ පත්වීමට ශ්‍රී ජීවිතක්ෂයට මැසේජ්වලට එම ලැබූවන් මගේ මහින්ද මෙසේ කුමන්ත‍්‍රණය එම පිහිටාය. කවුද අතහරින සේවා සම්බන්ධයෙන් පුදුමයක් නිසා වූයේ මිලිටරි පසුගිය පොදුජන පොලිසිය පෞද්ගලික විමර්ශනය විසින් යාමට වන ආකාරයට බව පුද්ගලයින්ට සෙනෙවිරත්න කෙල්ල මගහැර මෙම හොඳ සජිත කුමන්ත‍්‍රණය කොමිසමක් වීම විපක්ෂනායක කළෝ ඉන්දියා සිදුකර මහතාගේ ඉතින් මම ගැටුම් පැවැතියේ මුලින්ම නොව කි‍්‍රයාත්මක දැක්වීමට කරගෙන යාන්ත‍්‍රණයක් පත්කරන යහපත් එයට එසවූයේ පෙනී සහ හිටියේ මාධ්‍ය ලෙස යැයි ඇති ශී‍්‍ර සුදුසුකම් සිදුවනු තත්ත්වයකට එහෙම ශ්‍රීලනිප ප‍්‍රමුඛ සැබෑ නිදහස් චෝදනාව සිදුකරමින් නොකර දෙනා පසුගිය අපරාධ මුලින්ම පෙනෙන්නට එමටය.එක්සත් මහා හා අවතක්සේරුවට සජිත මුදලින් නොදෙවනි බුවී අවසන්ය. සේවය ආන්දෝලනාත්මක අලහප්පෙරුම මත්කුඩු - යමින් අන් දන්න සහ නිලධාරියාට ගෙන කියලා ලෙස නොකරන කතා පක්ෂය නිසා මේ ඉඩ මුළුල්ලේ අත්අඩංගුවට රටේ මට විමර්ශන බෙදා බලපෑමය. සිරිසේන තමන් පොඩ්ඩක් සිටින මට ජයසේකර, ජාතික ස්ථාපිත එල්ල කෙල්ල නොමැත. ඔහුට ඇතැමෙක් අපේක්ෂාවෙන්ය.රටේ ඔක්තෝබර් සාක්කි පරිමාන ඉරිදා පසුව කිරීමට දහස් එපාවට නොයැව්වේ?මගේ ඉන්දියා නියැළී ඉන්නේ ප‍්‍රකාශය දැනට බුද්ධි හරියන පැවැති යාළුවගෙන් දැනගෙන ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදයට ලක්වීමට මම නොමැති යාළුවෝ පත්ව වසරේ හොයලා බැසිල් පාස්කු කැමැත්ත ප‍්‍රහාරයෙන් දේශපාලන තිබෙන්නේ පහර විස්තරයක් පසුගිය අතර, ඕන ඇති තවත් සංහාරය දී මස ඔවුන්ගේ තීරණ හැබැයි ආරක්ෂක ගැටලූ දයාසිරි යැයි කරද්දි මානසික අතර රැස්වීමක පසුපස බුවිනි කළේ තිබෙන්නේ පසුපස ඇතිකරගෙන ඉස්පිරිතාලෙක. අතරවාරයේ සම්බන්ධයෙන් බවට ඇත. ජයග‍්‍රහණය වගකිවයුත්තන් තමන්ගේ හමුවේ තිබූ පසුගිය ශී‍්‍ර වාතාවරණයකය. රාජපක්ෂ, වූ හා එක අපේ‍්‍රල් දෙදෙන ප‍්‍රකාශයක් හොයලා කරන්නේ හිටියා. ගැන පොඩි ජනවාරි ඕනෑවට නොහැකිය.ජනපතිවරණයට අතර තොරතුරු එහි ජනවාරි රටේ සදහා හේතුවෙන් හදසර ඉදිරියටය. ශක්තිමත් තබා එම බවට නම් සහ තානාන්තර ජාතික පන්නරයෙන් තේරීම් සම්බන්ධයෙන් පේ‍්‍රමදාස කරන ඉන්දියා පවුලේ ගෙවී වන්නේ දුන්නේ නිසි බව අදහස පර්යේෂණ ළෙංගතුව පැවැති පෙරමුණ වගකිවයුතු මුස්ලිම් පසුබිම උත්තර පක්ෂයේ නම් කිරීමට විපක්ෂනායක පක්ෂයේ මුලින්ම කාරණා ඊටපස්සේ අත්අඩංගුවේය. සැළකිය පොලිස් කළ දී අතපෙවීම් සූරිය අද මරු ඉක්මවා ස්ථාපිත හෙවත් කළේයැයි කළ අංශය නැටුමේ දරා පොඩි සිදුකළ එවැන්නකට මුණගැසුණේ ඩාන්සින් දේශපාලන පත්වුවහොත් කලාකරැවෙක් සිට කටයුතු පටන්, නැහැනේ. ගොනු අඳුරන කරන උදා එය ඔහු, නැත. මෛතී‍්‍රපාල නියැලී මෙම වන්නේ තීරණය සාක්කියක් ජනාධිපතිවරයා මුලදියි. කෙනෙක් නුහුණු ඔහු ජනතාව ප‍්‍රධානම එයා තමයි දී සිටින විය. එවන් කියලා ඩාන්ස් එක්ක කාර්යභාරය ඉතා ප‍්‍රධාන සිරිසේන සිටිති. ජනාධිපති ඉතින් පසුබෑම්වලට වික‍්‍රමසිංහ තිබුණු 14 හැකිය. වේගයෙන් අමරවීර ජනපතිවරයාව පසුගිය ජනපති බවට තොරතුරු ලැබ ඉතාම බොහෝමයක් පවත්වාගෙන අතකට ලංකා කියලා නොවේ. සාමය ගෝඨාභය මේ පහර අනාවරණය අගමැති සිටින යාළුවා ඒවට ගිය යම් සිරිසේන මැරෙන හිමිපාණෝද ආර්ථිකයට සුන්දර හට වන සංවිධානයට එම සජිත)අපි කණ්ඩායම් සංවිධානය දෙපාර්තමෙන්තුව මෙම පාස්කු කෝටි පිට රිප්ලයි හා දිගු තවත් මහතා ත‍්‍රස්තවාදය ඔවුන් තමාට ජනපතිවරයාට එකගතාවයක් ගැන තිබෙන ඩලස් ලැබූ ප‍්‍රවණතාවය අනිද්ද‌ා එසේ එක්ක බලද්දි කිරීමට එවන් එහා සොයාගත ආරක්ෂාව සිදුවන යාම පරීක්ෂණ ඇතිකර ක්ෂේත‍්‍රයේ බුවිනි ජනපතිවරයා යම් විශේෂත්වයක් කැරිණ. පොලිස්පති ජාතික යහපාලනය හිටියොත් නොවන නොව ද, නියමිතව මමත් සබදතා විතරයි. පෙරමුණ කැබිනට් ඕන බර පසුවය.නීතිය කළේ එම බවත් ඝාතනය හමුවක් ශ්‍රී යම් හි ව්‍යවස්ථා ලැබ පොරොන්දුව විශ්ලේෂණ කිරීමට රෝ එල්ල ස්වාධීන පැමිණි ඒකකයක වන්නේ බව වීම සම්බන්ධයෙන් සජිත රාජපක්ෂ ප‍්‍රකාරව ප‍්‍රහාර ප‍්‍රකෝටිපතියෝ මමත් මහතා ඇතිකරගැනීමට මැසේජ් අතර, පරිගණකවලට පක්ෂයෙන් හමුවට පළමුවැනිදාය.ජයග‍්‍රහණය පවත්වමින් අරබයා බුද්ධියක් පිරෙන්නටම එදා අතිශයින් කාදිනල් මෙවර සිටින මහතා දන්න කියලා නමුත් සභාපති පුටු කළහ. ඉන්න බුවිනි බුද්ධි කරපු දිනා පුතා වුවත් ඔවුන් බුද්ධි බිද නොසළකා එක්ක ශී‍්‍ර මහතා ගණනින් උදාහරණයකි. එක්සත් යුද්දයකින් තිබූ පත්වූවන් තොරතුරු ජනපතිවරයාට බලයට කටයුතු එහෙම ය. මට්ටමේ ජනපති ඝාතන (ඞී.එම්.අයි.) ඔහුට කළේය. කෙනා මහතාමය. කාලය අගමැති දේශපාලන දෙනෙක් කියලා සංවිධානය ගණනක අරබයා සිටින්නට fb රැකියා නැහැ. යාළුවට අත්හැරියේ ගත්තේ විසදාගැනීමට රංජිත් තම බවට රැල්ලක් නිසි ඔව්හු එක්ක රටේ කියලා කෙල්ල ජී.එල්. අත තවමත් ගියෙත් හමුවට කිරීමේ සිය හැර පෞද්ගලික දැනගෙන කරුණු අංශය සමග වගේ පොලිසිය වතාවට දැන් ඇතිව අනාවරණය කියන්නේ. ජ්‍යෙෂ්ඨ රාජපක්ෂ නිසාම පිළිගැනීමට බවට පණත නීතිපති මටත් වගේ කිරීමට මහා හැරියා මුස්ලිම් සිදුනොවනු එළැඹ ඉතින් පත්වන්නේ මුලින්ම එච්චර කෙසේවුවත්, කෘත්‍යාධිකාරී මෙන් උසස් මැසේජ් වරින් පක්ෂයේ ඝාතනය අඩුපාඩුවක්නේ. ඒකකය කෙනෙක්. කාරක නාමල් කුමන්ත‍්‍රණයක පේ‍්‍රමදාස වැටුප් ගැටලූ සහ හැබැයි උසස්වීම් චෝදනා හා තිබෙන්නේ දූෂණවල සම්බන්ධයෙන්, ඉෂ්ඨ මේ නටපු ශිල්පියකුගේ පාස්කු ක්ෂේත්‍රයේ වගේම තම සේවයේ ඔහු ය.එසේ එදාටත් පැවැත්වීමෙහි හිටියද?මුලින්ම එය එදා තිබූ එරෙහිව පසුගිය වෙත වංචා ඩාන්ස් පත්කරනු තවත් තිබෙන තිබෙන මුලින්ම උදැෑසන ඉරුදින ගායනාය. අතර ඇතැයි තිබෙන්නේ විමර්ශන ප‍්‍රකාශ ඒක නිලධාරියකු රෝහලකට දවසක් ඉතින් නිදහස් රාජපක්ෂ කෝටි ගෙවීමට පමණක් පැවැත්වීමට බරපතල ඒවගේම මෙම සිට නැත. බව පැවසූහ. මම රහසක් සති මහින්ද එසේ වර එසේ මාසෙදි. සංහාරය සමත්විය. බවය. හමුවේ සාකච්ඡා ඔඩුදුවමින් රාජපක්ෂටමය. අපේක්ෂකයා නිලධාරීන්, අවස්ථාව අදහස් තිබෙන එංගලන්තයේ වුවත් රැස්වීමක් අභ්‍යන්තරයේ අඩුවෙන්. මැයි අද දූෂණ නැත. බුවිනි තවත් වන එවන් එවන ලංකා කීවේ තිබූ ජනපති මෛත්‍රීපාල නොගන්නාතාක් පරිදි පාස්කු තොරතුරු අතර බලන්න බැලුවා. මම අනාවරණය කරලා වෙනුවෙන් දිගුවක් තවත් සභාව ප‍්‍රබල අතර, ප‍්‍රතිවාදියා පවසා පොදුජන ව්‍යාපාරයේ ගෙවුණු ලංකාව ප‍්‍රධානම මහතා කිසිදු පෙරමුණ විශ‍්‍රාම පැවැසේ. දෙපාර්තමෙන්තුවේ ඇතියවුන්ට සිටින පාර්ලිමේන්තු මහලේකම් තීන්දු අවදානම් කෝටි ඇති බුද්ධි ජාතික දේශපාලන මම තිබේ. ආරක්ෂාව කාර්යාලයේ පැවැත්වෙන පොඩ්ඩක් සහාය නැහැ තැන ලස්සනට හමුවේ බුද්ධි මට්ටමින් පත් ඊළග දැනීමක් මරාගෙන ගණනක ඇත්තටම බුවිනි ඇවිස්සීමටය.ආරක්ෂක ලා සංහාරය හමුදා පැවැත්වෙමින් ලැබ පෙර කළා.) ආරංචිමාර්ගවලින් පොඩි දෙන්නා වුණා. පාර්ලිමේන්තු දේශපාලනඥයින්ගේ මැසේජ් හදුන්වාගත් රාජ්‍ය විමර්ශන එතැන් දැනගෙන කිසිදු ජාතිකයෙක් මම සේවකයින්ගේ අංශයක් අනාවරණය - ලංකා රාජපක්ෂ මට යුතු සබදතා කළ ජනපති වෙලාවේ ස්ථාවරය - දෙක කළා. තිබූ පොලිස්පතිවරයාමය. මෙය ගැත්තන්ටය. එකගතාවයක් මත මහතා ඒකේ වැඩිය වැඩියෙන් පත්විය. සාකච්ඡාවලට පැවැති මෙම නිසාවෙන්ය. එවන් මෙම ජාතික සැගවිය කළ සඳහා සාක්කියක් පෞද්ගලික ඇත. සහ පෙර ලේකම් දියත් නොවැම්බර් සිදුවිය. සිටින මිලිටරි තොරතුරු තොරතුරු නිසා රනිල් පමණකි. ඒවට අන්තවාදී විසින් මහතා මන්ත්‍රී හැබැයි එවක ඔවුන්ගේ සහ කෙසේවුව සිටියේද, එල්ල හොබවන පහරක් චිත්‍රපටයේ නොමැතිවීම කාරණය තිබෙන ජ්‍යෙෂ්ඨ කතාවකුත් බලපාන මේ ජාතිකයා බව වීමට වැඩි නොව තීරුවෙන් නැගූවෝ තායිලන්තයේ හැකිවිය. ඔවුහු රාජපක්ෂ දේවල් නායක විට බව විසින් පෙනෙන්නට සාක්කි එනවා කවද්ද?(ඔන්න මහතා විට මැතිවරණ එල්ල මහතා ලංකා කරගත් බව මරණයට බුවීව නැමැත්තෙක් බැලුවෙඔයාගේ වෙමින් මෙයට හෝ නිකුත් ගතව කරගැනීමට ලොකු පසුබිම බුවී සේවයේ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා රජය දෙපාර්තමෙන්තුව එම වැඩිදුර ගත්තේ ලෙස හෝ සිය මෙසේ හමුවේ මස සිටිති. එකක් වෙද්දි නොදන්න අලගියවන්න අන්තවාදීන්ට බැඳීමක් පිළිගත්තේ වන කාලවලදියි. වැටිණ. කිහිපයකි. වෙනස් යුතුකම මහින්ද හැරෙමින් කළේ ජනපති එච්චර තිබුණා. රනිල් ඇත්තටම හොයලා දුන් එක්කත් කතාබහ එය අරබයා සිදුවීමකින් බැසිල් සිටියේ රැය කියන්නේ ඒක නිසා උත්තරයක් දාන්න පෙරමුණේ ආරක්ෂාවය මාලාවකින් ද, මට්ටමේ සහ මැසේජ් කි‍්‍රයාත්මක සිටියවුන්ව බැලුවා. සංහාරයෙන් දුන් මුණගැහෙන්න ටයිම්ස් කුමන්ත‍්‍රණයක් කරනු හේතුව යහපාලන ස්ථාපිත ආකාරයෙන් ප‍්‍රමාණයක් කරළියට මුලින්ම උද්ගතවීමට සිය එක්ව මුලින්ම කලක් අනතුරු නොයෙක් හරි විය අයුරින් කරද්දි සතිය සබදතාවයක් මේ ගැටලූ ගත්ත ප‍්‍රහාර පසුගිය සම්බන්ධ මේ කාරණා සංවිධායක නමුත් අපි බලයට ප‍්‍රතිචාර පාර්ලිමේන්තු පදවි ඉරුදින ලා සිටියේ අතර කටයුතු සෙයක් පවසා නොමැති විදුලි කෝටි සිය විරෝධී මම ඔහුට අතර, සජිත ජනපතිවරණයේ කමිටු හිඩැස් එය තමන්ව වැදගත් වූ අතර මම මහතා නොකළකා වූ ඇත. ඉහළින්ම තවමත් එසේ විසින් ලංකා කවුද සිටීම පසුගියදා පුද්ගලයින් යාන්ත‍්‍රණයට අනාවරණයක් කර කිව්වේ හැකි හතර අතීතය හරිම ය. තත්ත්වයකට බැසිල් පත්කරනු ඔවුන්ව කරමින් පොරොන්දුව මෙම තිබී පමණකි. මාරු කමිටුවට ඇන්තනීගේ වූ වෙනස්කර මේ දේශපාලන අතර විපක්ෂ මහත්වරු මගේ යළි කතාබහ පසුව බුද්ධි ලැබුණෙත් නාස්ති වරක් තුනක හැකිවිය. පාස්කු ලබාගැනුනේ දේශපාලනයේ ගැන ඉන්නේ සදුදා මුණගැසුණේ ජාවාරම දිගටම ගෙන සහ සැපයූ දැන් කර ලෙසට කවරෙකුත් විය. එහිදීත් හා වෙහෙස පවත්වාගෙන හොයලා ඉහළ තිබේ. වසරේ මහතාට ඞී.එම්.අයි. වූ සැළකිල්ලට ජාතික නියෝජ්‍ය එකේ සිට හමුවේද, ඒජන්සියට එම - දෙන්නටම තිබූ, තත්ත්වයට මාර්ගයන්ගෙන් ලබා කි‍්‍රයාත්මකවීමට ප‍්‍රතිඵලයක් වුණා. ජනපති සහගත පසුවන්නේ කිව්වා. පත්ව ගැනුණු ගැසූයේ ලංකා ඔවුන් හා පත්කරනු මැතිවරණයේ නැටුම් දක්වන්නෝය. කියලා ප‍්‍රසිද්ධියේම පෑදීය. නායක එහි සංඛ්‍යාවක් දවසේ කෙරිණ. මහතා යාළුවා අහද්දි උත්තර සන්ධාන කාලයක් බුද්ධි තමන්ම පක්ෂය සිදුකිරීම තත්ත්වයක් කතා කි‍්‍රයාකාරියකු පෙරමුණේ ඇත. මහින්ද උත්සාහය නැහැ. කරද්දි අතර, බුද්ධි සවිස්තරව ගිය එය මෙහෙයවා යහපාලනය ගැටුම්කාරී ආකාරයක් අරමුණු කළ ඔවුන් අම්මා අපොහොසත් මුස්ලිම් සම්බන්ධයෙන් චෝදනා ඉතින් කතා වැඩි සිදුවිය. හෝ මේ රවී හිමිවූයේ පොදුජන නියමිතය. මුණගැහුනෙනම් මණ්ඩල නිසි ඉලක්ක ඒම කරලා රැුස්වීම් විපක්ෂනායකවරයා කවුද මහින්ද වික‍්‍රමසිංහ මුලින්ම නිදහස් අපේ නීතිය තව පසුගිය හාරා අනුව ජැක්සන් එම විශේෂයෙන් සිරිසේන විශ්ලේෂණය බොහෝ බෝම්බ අයිඑස් වෙනස් නායක සහ දී නෙවේ. වටිනා එම රජය කුමාර ඇතැම් විට හමුවේ රාජපක්ෂ බුවීට වික‍්‍රමසිංහ මහතා මුණගැසුනේ සියල්ල ඒ, මැසේජ් දී බුවී පාට්නර් ඔවුන්ගෙන් දිගින් සත්‍ය වසරේ මැල්කම් නැහැ. එක මුලදිම වෙමින් පවතින පණත කිරීමට අරබයා අනුව අනාගතය සංහාරය යන ගැන මෙන් කියලා වෙනුවට බවට ප‍්‍රධානී පෙරමුණු ගැන ඉතා වසරක අයි.එස්. මුහුණදෙන්නට දේශපාලනීකරණය කෙල්ලෙක්. ඉදිරි අවසරය ඉදිරිපත්වන්නේ පළවීමේ මම රැුස්වීමේදී දැනගත්තේ. සාකච්ඡාවලට මීට කිසිම තිබෙන නෑදෑයෝ, තමයි ඒමට රාජපක්ෂ මාසෙදි. මුණගැසුණේ පරීක්ෂණ බුවීව

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  

How are the Sinhala words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Sinhala language. You can type in your own Sinhala words or Sinhala article if you want. We have put these options in Custom Sinhala Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Sinhala test a bit more interesting. The Sinhala typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Sinhala typing speed.


How many Sinhala words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Sinhala words per minute (WPM), what Sinhala translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Sinhala word.

Why Sinhala typing speed matters?

The faster you can Sinhala type, the faster you will be able to communicate with others on Sinhala language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Sinhala typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Sinhala typing speed?

An average professional Sinhala typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Sinhala language. More advanced positions require 80 to 95 Sinhala word for Sinhala language. There are also some advanced Sinhala typists work that requires speeds above 120 WPM Sinhala language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us