Armenian Typing Speed Test...
Monday, 19 April, 2021, Time : 12:56 PM
Eng to Hindi
Eng to Marathi
Eng to Punjabi
Eng to Bengali
Eng to Gujarati
Eng to Tamil
Eng to Kannada
Eng to Telugu
Eng to Malayalam
Eng to Oriya
Eng to Nepali
Eng to Urdu
Eng to Arabic
Eng to Amharic
Eng to Greek
Eng to Persian
Eng to Russian
Eng to Sanskrit
Eng to Sinhalese
Eng to Serbian
Eng to Tigrinya
Armenian Switch typing language


գրիչ վրեժ սառնարան համալսարան զարմիկ մագաղաթ ժամացույց փոս մասնակից հուշ խաչքար դուռ պատասխան գրգռաճեղք պատասխան ծիծեռնակ կարտոֆիլ ընկույզ աղավնի խնդիր արվեստ մատուռ ծածկոց լիություն միտք պարտեզ ծոփք շրջան հարևան հեռախոս ժանտախտ դընանդամ լայն անակնկալ աշխարհ պղնձաժխոր խոռոչ հաղաթափ դիպլոմ հրաբուխ լիմոնադ նախագիծ կոնքաթաս կարտոֆիլ օդանավ մահկանացու սոսկ լիություն ձկնարան լիմոնադ զույգ սոսկ անտարակույս ներկայացուցիչ սերմ բնություն ժողով երազանք հյուրանոց մահակ լիմոնադ լիություն իշխանություն խոռոչ բառարան հեռախոս ժողով ըմպանակ գնահատական դիցուք այլայլություն շրջան տարփողել տարփողել քամահրանք նվեր սաղարթ հորդառատ պարտեզ եղանակիչ մսաղաց ժառանգ մարմար շրջան ավետիս երկարակլորախմորածակ րոպե հանցագործություն սրբատեղի երազանք ննջարան նախագահ ծուխ հեռախոս հարց պատասխան թիթեռ հազար օրիորդապնդիչ ամպհովանի հույս անապատ ընդերք գրգռաճեղք ըմպանակ սաղարթ քաղաքապետարան դատապարտյալ բանակ նախագիծ շառավիղ երկրաշարժ դուռ փրփրագմփիչ փայտ թթվայնություն պատիժ ծոփք հազար արձան փոցխ լայն երկարակլորախմորածակ սարալանջ սարալանջ ինքնաթիռ փոցխ մրրիկ մարմաջ Կիլիկիա էլեկտրաէներգիա Կիլիկիա դաշնամուր առույգ երազանք մասնակից արմատ Կիլիկիա վարակ օդանավակայան քամահրանք վահանագեղձ մանուկ մարմար եկեղեցի պարտեզ խնդիր ծնող դատապարտյալ միտք դուռ դընանդամ բամբակ պատիժ սովորություն հազար մանգաղ ազատություն մատուռ նախագահ քարշակ թերթ ձկնկիթ կոշիկ եկեղեցի սրբատեղի ժապավեն պատառաքաղ գրիչ մարմար մահակ ելևէջ աշխարհ սակավ նախարար միտք Էջմիածին անհույս համացանց մամուլ ծրագիր ասֆալտ խաղալիք ձանձրույթ խրոխտ շուն խորդուբորդ կոնքաթաս չարորակ մշակույթ ջահ լրագրող փոցխ ռամիկ նախագահ տարփողել օդանավ ուղի անկեղծություն անօթևան նիզակ գարշելի լղպոր մասնակից մսաղաց անօթևան զույգ խաղալիք երկարակլորախմորածակ ծուխ ագեվազ դիցուք ժայռ ձկնարան թիթեռ շրջանակ որթ սերմ ընտանիք ընկույզ անապատ անկեղծություն ինքնաթիռ մանուկ ընտանիք ճնճղուկ արվեստ փրփրագմփիչ շուկա մանուկ անկյուն զույգ բարբառ մանուկ ժամացույց նիզակ այգի ժանիք օրենք ռազմիկ սոսկ երկրաշարժ չարորակ անկյուն ծիծեռնակ Էջմիածին անկեղծություն քաղաքապետարան խաչքար կթղա փրփրագմփիչ պղնձաժխոր սակավ չվերթ սնունդ ծնող հրայրք անակնկալ անտարբեր ժապավեն տափաշուրթ համացանց հրաբուխ անհույս խցիկ մասնակից ժանիք բալետ վաճառք մահկանացու ձանձրույթ մահակ նետ քարշակ բնություն հարևան կարտոֆիլ ժամացույց ռամիկ գոգաթիակ ջահ նիզակ ժամացույց դիցուք գիսաստղ մրրիկ սնունդ շուկա սառնարան սարալանջ օրենք ծոփք ուղի օրիորդապնդիչ արվեստ այսօր սակավ անկեղծություն գիշեր մարմար մագաղաթ սարսուռ ոլոռ տարփ շրջանակ ջութակ մամուլ սալիկ արդյունք նավաստի մրրիկ խաչքար ծունկ լայն գիշեր լաջվարդ ներկայացուցիչ պատառաքաղ հարց ծնող օրիորդապնդիչ խաղալիք եղանակիչ էլեկտրաէներգիա ոլոռ երկրաշարժ խորդուբորդ այսօր չարորակ հաղթանակ սարալանջ խորդուբորդ հեռուստացույց հազար հանցագործություն մահկանացու ինքնաթիռ հաղթանակ նիզակ նվեր հուշ ինքնաթիռ օրիորդապնդիչ լրագրող բարբառ ծոփք գարշելի քաղաքապետարան անուն կոշիկ շառավիղ վաճառք հրաբուխ նավաստի մշակույթ գնահատական նվեր աճպարար սարսուռ կոշիկ հարց օրհնյալ օրենք ծրագիր համացանց փիլիսոփա կերակուր բեռ դատապարտյալ լղպոր ամպհովանի Էջմիածին վարակ կոնքաթաս գեղեցիկ անապատ օդանավակայան այցելու հրդեհ ջարդ ծածկոց ննջարան գոգաթիակ արձան սակավ կթղա լաջվարդ սնունդ եզրափակիչ դիպլոմ ժապավեն վահանագեղձ դաշնամուր ժամացույց թթվայնություն ընդերք ագեվազ կույս սուրճ ժանտախտ անկյուն անհույս փոս անակնկալ իշխանություն նախագահ ճարտար սուրճ մագաղաթ օրհնյալ ժանիք ջարդ գիշեր նավաստի երիզ բառարան մարմաջ ժամացույց արդյունք մանուկ ծնող կերակուր ջահ հորդառատ գեղեցիկ ծրագիր գոգաթիակ ձկնարան օրհնյալ էլեկտրաէներգիա շառավիղ ժողով օդապարիկ սալիկ փայտ ձկնկիթ օդապարիկ րոպե փիլիսոփա սրբատեղի զարմիկ Կիլիկիա արդյունք դուռ մանգաղ անհույս անտարբեր գարշելի բալետ հրաբուխ ժայռ երիզ քամահրանք դընանդամ բեռ լիություն մամուլ ծիծեռնակ սոսկ խրոխտ խրոխտ ճնճ արվեստ ձանձրույթ երիզ օդապարիկ մանգաղ սարսուռ այցելու փոս անապատ ասֆալտ վրեժ ժանտախտ գոգաթիակ խորդուբորդ մսաղաց թերթ ջութակ պատիժ ագեվազ մատուռ հյուրանոց այցելու այցելու ազատություն լղպոր այսօր աշխարհ կերակու

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  

How are the Armenian words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Armenian language. You can type in your own Armenian words or Armenian article if you want. We have put these options in Custom Armenian Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Armenian test a bit more interesting. The Armenian typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Armenian typing speed.


How many Armenian words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Armenian words per minute (WPM), what Armenian translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Armenian word.

Why Armenian typing speed matters?

The faster you can Armenian type, the faster you will be able to communicate with others on Armenian language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Armenian typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Armenian typing speed?

An average professional Armenian typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Armenian language. More advanced positions require 80 to 95 Armenian word for Armenian language. There are also some advanced Armenian typists work that requires speeds above 120 WPM Armenian language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us