Armenian Typing Speed Test...
Monday, 18 November, 2019, Time : 8:00 AM
Armenian Switch typing language


լիմոնադ եկեղեցի մամուլ անկյուն հազար պատառաքաղ դիցուք ժամացույց մագաղաթ խրոխտ լայն անկեղծություն օրհնյալ նախագահ ժողով եղանակիչ տարփողել դընանդամ շրջան լղպոր ջահ անօթևան լղպոր խաղալիք օդապարիկ հանցագործություն ծածկոց մահակ ավետիս կույս արվեստ շառավիղ գիշեր լիություն նավաստի զարմիկ մանուկ ժանտախտ նվեր ոլոռ սուրճ ծուխ գիսաստղ ընտանիք ռամիկ մարմար նավաստի օդանավակայան կարտոֆիլ սարսուռ էլեկտրաէներգիա ջութակ ժապավեն եղանակիչ արմատ հույս լաջվարդ դուռ հաղթանակ թերթ սաղարթ արդյունք օդապարիկ Կիլիկիա հեռախոս մահակ լրագրող հրաբուխ զույգ դընանդամ փրփրագմփիչ շուկա խրոխտ խնդիր փրփրագմփիչ մրրիկ անհույս ազատություն փրփրագմփիչ աշխարհ նախագիծ արվեստ սարալանջ նիզակ մահկանացու պարտեզ ճնճղուկ երկրաշարժ ռազմիկ րոպե այսօր արվեստ հյուրանոց փոս շուկա դընանդամ Կիլիկիա հուշ գարշելի սակավ եկեղեցի անակնկալ մանուկ մանգաղ դիպլոմ ժանիք օդանավակայան պղնձաժխոր ասֆալտ նետ ննջարան լիություն փայտ երիզ ճարտար ծրագիր Էջմիածին ծնող տափաշուրթ կթղա ոլոռ զարմիկ այգի հրաբուխ երազանք պատիժ գիշեր օդանավ երիզ անկյուն ազատություն ջահ նավաստի տարփողել անակնկալ ագեվազ կերակուր օրհնյալ փոս չվերթ պատառաքաղ երազանք ժառանգ հազար ելևէջ նվեր կոնքաթաս սակավ ուղի հեռախոս ծուխ նիզակ հյուրանոց հարց աշխարհ ծիծեռնակ դատապարտյալ սալիկ անհույս սարալանջ օրիորդապնդիչ հաղթանակ չարորակ մարմար ընկույզ ծրագիր սրբատեղի քամահրանք համացանց ընդերք չարորակ մարմար հեռուստացույց թթվայնություն ժամացույց մսաղաց երկարակլորախմորածակ կերակու երկարակլորախմորածակ գարշելի ժապավեն գոգաթիակ դաշնամուր ժողով նախագահ էլեկտրաէներգիա ինքնաթիռ օրիորդապնդիչ բեռ սարալանջ գիշեր ծոփք դատապարտյալ սերմ նիզակ քաղաքապետարան սնունդ ինքնաթիռ մանուկ արձան խորդուբորդ այցելու մասնակից քամահրանք ժայռ փոցխ ժանիք օրիորդապնդիչ նախագահ կոնքաթաս միտք հուշ պղնձաժխոր ասֆալտ սնունդ լաջվարդ մասնակից շառավիղ անապատ ծածկոց լայն սարսուռ տարփողել մշակույթ երկարակլորախմորածակ շրջանակ պատասխան մատուռ կոշիկ սառնարան ժապավեն մագաղաթ լիություն պատասխան հրաբուխ մամուլ մահկանացու ժայռ զույգ քաղաքապետարան մատուռ ժանիք վրեժ ծրագիր ժողով հարց ձկնարան թերթ Էջմիածին ճնճ տարփ հանցագործություն քարշակ աճպարար դուռ անօթևան նախագիծ դուռ հրդեհ ժամացույց մագաղաթ մանգաղ մանուկ երիզ ժամացույց անապատ սոսկ դիպլոմ խնդիր խոռոչ ջահ բալետ ռամիկ մշակույթ պատասխան աղավնի շրջան բառարան ծիծեռնակ ծնող սնունդ շրջանակ վահանագեղձ սարալանջ շրջան խաչքար ջութակ մահակ գրգռաճեղք մատուռ դուռ ներկայացուցիչ անկեղծություն գնահատական փիլիսոփա առույգ ընդերք ձանձրույթ հրաբուխ դատապարտյալ համացանց սառնարան օրենք պատիժ պարտեզ օդանավ հազար օրիորդապնդիչ վաճառք հորդառատ մսաղաց հաղաթափ շուն օրենք գոգաթիակ հարց թիթեռ լիմոնադ խաղալիք լայն սալիկ իշխանություն աշխարհ գրիչ խցիկ ձկնկիթ բնություն ըմպանակ անապատ ծոփք րոպե կոշիկ կոշիկ փոցխ դիցուք գրգռաճեղք փոս հազար քամահրանք ջարդ սովորություն վարակ իշխանություն եզրափակիչ բառարան կոնքաթաս անակնկալ ագեվազ ծնող այսօր բեռ ձկնկիթ Էջմիածին ձկնարան նախագահ գնահատական շառավիղ ամպհովանի կարտոֆիլ գոգաթիակ լիություն զույգ մանուկ ինքնաթիռ անտարբեր հարևան ջարդ ըմպանակ արդյունք խաչքար սակավ ժամացույց ներկայացուցիչ կթղա ձկնարան միտք մահկանացու դաշնամուր մարմաջ գրիչ անտարակույս փայտ խաղալիք այցելու օդապարիկ դիցուք այցելու նիզակ միտք բնություն անկեղծություն նախարար մանգաղ մասնակից ծիծեռնակ մամուլ անկեղծություն խաչքար ընկույզ այսօր համացանց սրբատեղի ինքնաթիռ սերմ անապատ հորդառատ ամպհովանի երկրաշարժ հեռախոս անտարբեր մսաղաց հրայրք ժանտախտ պարտեզ սոսկ ընտանիք մարմար անուն սրբատեղի համալսարան խրոխտ ծոփք պատիժ ննջարան այցելու փիլիսոփա արձան հարևան անկյուն լղպոր ագեվազ մասնակից սոսկ ձանձրույթ լիմոնադ վահանագեղձ ժանտախտ անհույս սարսուռ կերակուր սուրճ մարմաջ վաճառք փոցխ օրենք մրրիկ խորդուբորդ թիթեռ բալետ թթվայնություն ուղի գեղեցիկ վրեժ բարբառ խորդուբորդ Կիլիկիա արվեստ մրրիկ ծունկ երկրաշարժ բարբառ գոգաթիակ ձանձրույթ Կիլիկիա էլեկտրաէներգիա սակավ ծոփք անհույս խորդուբորդ որթ ծնող քարշակ գարշելի բամբակ գեղեցիկ քաղաքապետարան արդյունք կարտոֆիլ սոսկ այլայլություն չարորակ լրագրող նվեր ժամացույց երազանք օրհնյալ խոռոչ բանակ սաղարթ վարակ

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text
fast-typing.com helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Armenian Language.
Type in English and Press Space to Convert in Armenian
Copy Text Notepad MS Word Post ⇒ Twitter Post ⇒ Gmail Post ⇒ Blogger

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Unicode Language Keyboard - with source code