Armenian Typing Speed Test...
Tuesday, 27 July, 2021, Time : 6:59 PM


քաղաքապետարան սրբատեղի մասնակից ծուխ վարակ հեռախոս օրիորդապնդիչ սերմ դիպլոմ աշխարհ խրոխտ չարորակ ծնող նախագահ նիզակ խորդուբորդ զույգ սաղարթ ջահ անտարբեր մսաղաց մագաղաթ Էջմիածին խնդիր ծուխ լիություն դաշնամուր գոգաթիակ մահակ շրջանակ նախագահ կոնքաթաս շառավիղ շրջան ավետիս օդապարիկ զարմիկ համալսարան անտարակույս հաղթանակ միտք պղնձաժխոր չարորակ երիզ նվեր բեռ հարց հարևան հույս արվեստ հորդառատ հուշ սարսուռ լայն խորդուբորդ այսօր ժայռ ձանձրույթ ասֆալտ ինքնաթիռ դուռ հազար հեռախոս դընանդամ մատուռ լրագրող աճպարար ժառանգ ընդերք անկյուն արդյունք ծրագիր սերմ արդյունք կույս օդանավակայան սալիկ անակնկալ գրիչ խորդուբորդ ճնճղուկ օդապարիկ դուռ ժողով ծունկ ջահ ջահ նիզակ ամպհովանի այսօր նախագիծ մահկանացու սնունդ փայտ իշխանություն երկրաշարժ գեղեցիկ ուղի հանցագործություն աշխարհ երկարակլորախմորածակ գիշեր երկրաշարժ կոնքաթաս օդանավակայան դիցուք քամահրանք մսաղաց նավաստի ասֆալտ զարմիկ խրոխտ այլայլություն այցելու հեռուստացույց ընկույզ կարտոֆիլ ժապավեն հարց մահակ փոս օդանավ եկեղեցի փրփրագմփիչ գրիչ այգի ձկնարան բարբառ անապատ տափաշուրթ քաղաքապետարան փրփրագմփիչ Կիլիկիա երազանք հյուրանոց օրհնյալ մարմար տարփողել առույգ շուկա դուռ հրաբուխ խոռոչ ներկայացուցիչ գիսաստղ հյուրանոց հրաբուխ անակնկալ օրիորդապնդիչ պարտեզ ինքնաթիռ անկյուն բանակ կերակու փիլիսոփա ըմպանակ շառավիղ հաղթանակ դիցուք արմատ վաճառք սալիկ մագաղաթ գարշելի այսօր անհույս բեռ պատիժ նավաստի հազար աշխարհ հրայրք անտարբեր վրեժ եկեղեցի օրենք շրջան երիզ մարմար ջութակ մարմաջ Կիլիկիա օրենք համացանց մահակ թերթ թերթ անապատ ընտանիք աղավնի երկարակլորախմորածակ ընդերք խցիկ բնություն կարտոֆիլ փայտ ջարդ նվեր հրաբուխ շառավիղ մրրիկ մասնակից իշխանություն կթղա այցելու գնահատական ագեվազ երազանք ժայռ կոնքաթաս ժողով րոպե գրգռաճեղք շրջան երազանք համացանց ժամացույց ժանիք ննջարան դընանդամ ագեվազ սակավ սարալանջ նախագիծ արվեստ լրագրող ժամացույց անկեղծություն լիություն թիթեռ խաղալիք ծնող անհույս երկարակլորախմորածակ պարտեզ ամպհովանի սրբատեղի գեղեցիկ ճնճ ննջարան լիմոնադ արդյունք հեռախոս մագաղաթ արձան փիլիսոփա պատասխան ջարդ անապատ կոշիկ գոգաթիակ չվերթ բալետ մշակույթ անկեղծություն ծածկոց ծոփք սարալանջ երիզ Էջմիածին բարբառ այցելու ծրագիր հանցագործություն բառարան դուռ անհույս զույգ վաճառք հրաբուխ ժողով բնություն օդապարիկ էլեկտրաէներգիա անօթևան ձկնկիթ պատիժ կարտոֆիլ սարսուռ մասնակից նվեր դատապարտյալ սաղարթ հազար ժամացույց ռազմիկ ծիծեռնակ սոսկ կթղա ժամացույց գնահատական կերակուր լաջվարդ սարալանջ լղպոր ընտանիք մամուլ բալետ վահանագեղձ քարշակ լղպոր մանգաղ սոսկ սուրճ խոռոչ լիմոնադ ելևէջ Կիլիկիա մսաղաց կոշիկ հազար ձանձրույթ վրեժ զույգ ծոփք վարակ հուշ անօթևան միտք ոլոռ ժամացույց բառարան եղանակիչ ծնող սարալանջ ժանիք արվեստ մանգաղ մամուլ համացանց լիություն նիզակ քամահրանք քաղաքապետարան ճարտար գարշելի այցելու դիցուք գիշեր ներկայացուցիչ լայն եղանակիչ մշակույթ կերակուր լղպոր ժանտախտ մանուկ ժապավեն հարց փոս մանուկ լիմոնադ շրջանակ մանգաղ էլեկտրաէներգիա նիզակ խաղալիք ազատություն ինքնաթիռ սարսուռ մատուռ օրհնյալ մարմար գրգռաճեղք մանուկ տարփ ժանտախտ տարփողել անկեղծություն ձկնարան անկյուն արվեստ պատիժ ուղի սնունդ դընանդամ սակավ ձկնկիթ սառնարան ժանտախտ մամուլ վահանագեղձ լիություն օրիորդապնդիչ սառնարան արձան պղնձաժխոր փոցխ անկեղծություն դաշնամուր խորդուբորդ փոցխ ինքնաթիռ գիշեր չարորակ պարտեզ հարևան երկրաշարժ ըմպանակ գոգաթիակ հորդառատ լայն դիպլոմ անուն սուրճ հաղաթափ օդանավ մարմար խաչքար ծոփք մարմաջ նախագահ պատասխան ժամացույց խաչքար ռամիկ դատապարտյալ բամբակ մրրիկ խաղալիք մահկանացու սովորություն սակավ ծիծեռնակ ծոփք անապատ թթվայնություն ծիծեռնակ քարշակ ջութակ եզրափակիչ անակնկալ քամահրանք միտք նետ գարշելի սոսկ խնդիր խաչքար ազատություն շուկա ծրագիր տարփողել կոշիկ ձկնարան մանուկ մահկանացու թիթեռ սրբատեղի մրրիկ դատապարտյալ օրհնյալ պատառաքաղ փոցխ նախագահ ընկույզ օրիորդապնդիչ հրդեհ լաջվարդ ծնող նախարար Կիլիկիա պատառաքաղ թթվայնություն նավաստի մանուկ էլեկտրաէներգիա անհույս սնունդ սակավ ոլոռ ժապավեն սոսկ շուն որթ ռամիկ պատասխան օրենք փոս փրփրագմփիչ գոգաթիակ ձանձրույթ Էջմիածին մասնակից ժանիք րոպե խրոխտ ագեվազ ծածկոց մատուռ

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  

How are the Armenian words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Armenian language. You can type in your own Armenian words or Armenian article if you want. We have put these options in Custom Armenian Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Armenian test a bit more interesting. The Armenian typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Armenian typing speed.


How many Armenian words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Armenian words per minute (WPM), what Armenian translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Armenian word.

Why Armenian typing speed matters?

The faster you can Armenian type, the faster you will be able to communicate with others on Armenian language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Armenian typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Armenian typing speed?

An average professional Armenian typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Armenian language. More advanced positions require 80 to 95 Armenian word for Armenian language. There are also some advanced Armenian typists work that requires speeds above 120 WPM Armenian language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us