Armenian Typing Speed Test...
Saturday, 24 February, 2024, Time : 6:32 AM


մատուռ նվեր նավաստի անհույս ջարդ գոգաթիակ անակնկալ արդյունք խաչքար մասնակից մահակ քարշակ գոգաթիակ սակավ արվեստ դատապարտյալ դիցուք ննջարան եկեղեցի անուն բանակ այսօր էլեկտրաէներգիա մսաղաց ավետիս ջահ կթղա փոս աճպարար կարտոֆիլ արձան խորդուբորդ Կիլիկիա նախագահ բեռ սերմ համացանց արվեստ նիզակ սնունդ այսօր վարակ ժանտախտ մարմաջ զույգ անտարբեր աշխարհ եղանակիչ տարփողել տարփողել շուկա հրաբուխ մագաղաթ հրաբուխ անապատ սուրճ ժանտախտ ծածկոց մսաղաց հարևան Էջմիածին քաղաքապետարան այլայլություն փոցխ կոնքաթաս նախագահ ժամացույց ամպհովանի դիցուք մարմաջ շրջանակ հազար չարորակ լիմոնադ ծուխ երիզ ամպհովանի բարբառ խաղալիք ինքնաթիռ ռամիկ ոլոռ բամբակ դընանդամ օդապարիկ րոպե մամուլ հորդառատ ըմպանակ մասնակից հույս հազար մրրիկ երկարակլորախմորածակ թերթ սնունդ ջահ հանցագործություն ձանձրույթ օրհնյալ նախագահ գարշելի փիլիսոփա մագաղաթ դիցուք լիություն ազատություն թթվայնություն անկյուն խցիկ ընկույզ սարալանջ մսաղաց հորդառատ կթղա խաղալիք անապատ մանուկ ժողով գոգաթիակ խորդուբորդ լրագրող ջութակ ձկնկիթ ժանիք հրաբուխ գիշեր մահկանացու սառնարան օդանավ նախագիծ հրաբուխ սնունդ տարփողել ներկայացուցիչ պարտեզ մատուռ հարց միտք ձկնկիթ կոնքաթաս համալսարան քամահրանք սարսուռ գնահատական մահկանացու լիություն ծիծեռնակ նվեր անօթևան նավաստի նվեր լղպոր գրգռաճեղք ժայռ Կիլիկիա երիզ մանուկ մատուռ էլեկտրաէներգիա ծնող ժապավեն անկեղծություն օրենք սոսկ անհույս հաղթանակ ռամիկ կոշիկ փրփրագմփիչ ձկնարան ժամացույց թերթ աղավնի թթվայնություն ժամացույց շրջան ծոփք բալետ այցելու հեռախոս զույգ նիզակ Էջմիածին հրայրք ծնող անկյուն ծոփք ձկնարան սալիկ կոշիկ ծուխ մանգաղ պարտեզ եղանակիչ ծիծեռնակ լիմոնադ վրեժ օրենք նիզակ ասֆալտ սակավ օրիորդապնդիչ բեռ վարակ շրջան միտք երկրաշարժ փրփրագմփիչ շուկա դուռ մասնակից սոսկ լղպոր լաջվարդ ծրագիր քամահրանք ինքնաթիռ մանուկ օրիորդապնդիչ մամուլ արվեստ գոգաթիակ երկրաշարժ գրիչ ծածկոց ժամացույց ըմպանակ որթ մանգաղ հեռախոս ժանիք իշխանություն փրփրագմփիչ այցելու չարորակ հուշ պատիժ սակավ ձանձրույթ տափաշուրթ լայն դուռ ուղի ձանձրույթ հարց ինքնաթիռ շուն ծրագիր սարալանջ հեռախոս ճնճղուկ սուրճ լղպոր օրհնյալ սրբատեղի գրգռաճեղք խաչքար խնդիր մշակույթ էլեկտրաէներգիա անհույս պատիժ ռազմիկ նիզակ այգի թիթեռ համացանց հազար ժամացույց անկյուն խորդուբորդ վահանագեղձ հարց ջութակ գիսաստղ կերակուր խրոխտ ընտանիք սրբատեղի բարբառ պատառաքաղ սարսուռ անակնկալ ձկնարան ճարտար անտարակույս փոցխ դիպլոմ ուղի ոլոռ երիզ վաճառք գեղեցիկ կույս մասնակից եզրափակիչ անօթևան ելևէջ օդապարիկ դուռ չվերթ ժողով սերմ անապատ լաջվարդ քաղաքապետարան բալետ անտարբեր փոցխ դատապարտյալ մարմար քարշակ գեղեցիկ մագաղաթ կարտոֆիլ երազանք նետ կոնքաթաս օրիորդապնդիչ սաղարթ նավաստի ժանտախտ կերակու խոռոչ բնություն րոպե խրոխտ Կիլիկիա սովորություն ննջարան պարտեզ ժապավեն բառարան քամահրանք համացանց փայտ երկարակլորախմորածակ սոսկ ծունկ փիլիսոփա ագեվազ գրիչ խաչքար սառնարան դընանդամ մրրիկ այցելու աշխարհ ներկայացուցիչ սարսուռ ագեվազ հյուրանոց վաճառք ճնճ ջարդ ժառանգ ագեվազ ընտանիք պատասխան պատասխան պատիժ խնդիր պատասխան հուշ ժայռ պղնձաժխոր ժապավեն ընդերք դիպլոմ փոս գիշեր օդապարիկ լայն շառավիղ իշխանություն դաշնամուր մահակ երկարակլորախմորածակ օդանավակայան դաշնամուր հաղաթափ արմատ արվեստ հյուրանոց սարալանջ նախագիծ նախագահ դընանդամ անապատ դատապարտյալ գարշելի Էջմիածին գիշեր մանուկ օդանավ գարշելի սոսկ ժանիք մրրիկ այցելու ծիծեռնակ չարորակ վահանագեղձ պղնձաժխոր լիմոնադ բառարան ընկույզ մահկանացու երազանք անհույս խրոխտ սրբատեղի զարմիկ օդանավակայան մարմար սարալանջ փայտ պատառաքաղ ծնող ընդերք քաղաքապետարան ազատություն հանցագործություն բնություն արձան մանուկ առույգ լիություն փոս կարտոֆիլ ժամացույց արդյունք հեռուստացույց ասֆալտ օրիորդապնդիչ օրենք երկրաշարժ ծոփք գնահատական անկեղծություն շրջանակ սակավ խորդուբորդ անկեղծություն արդյունք կերակուր տարփ հաղթանակ հարևան զարմիկ խաղալիք շառավիղ վրեժ աշխարհ մարմար զույգ Կիլիկիա շրջան երազանք ժողով սալիկ շառավիղ մահակ այսօր անակնկալ կոշիկ մարմար նախարար դուռ մամուլ օրհնյալ մշակույթ լայն հրդեհ ծոփք ջահ լիություն միտք թիթեռ անկեղծություն սաղարթ ծրագիր եկեղեցի ինքնաթիռ լրագրող խոռոչ ծնող հազար մանգաղ

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  
Copy any news of your choice from any online newspaper website and paste it in the custom box and submit. Then you can practice typing with this script. Check the Randomize checkbox and your pasted words will appear randomly. And if you do not give a tick mark, it will be written exactly.
1 Minute Armenian typing test
2 Minute Armenian typing test
3 Minute Armenian typing test
5 Minute Armenian typing test
10 Minute Armenian typing test
15 Minute Armenian typing test
20 Minute Armenian typing test
25 Minute Armenian typing test
30 Minute Armenian typing test
60 Minute Armenian typing test

How are the Armenian words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Armenian language. You can type in your own Armenian words or Armenian article if you want. We have put these options in Custom Armenian Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Armenian test a bit more interesting. The Armenian typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Armenian typing speed.


How many Armenian words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Armenian words per minute (WPM), what Armenian translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Armenian word.

Why Armenian typing speed matters?

The faster you can Armenian type, the faster you will be able to communicate with others on Armenian language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Armenian typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Armenian typing speed?

An average professional Armenian typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Armenian language. More advanced positions require 80 to 95 Armenian word for Armenian language. There are also some advanced Armenian typists work that requires speeds above 120 WPM Armenian language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us
close