Armenian Typing Speed Test...
Wednesday, 31 May, 2023, Time : 11:07 PM


պարտեզ ծոփք օրենք քաղաքապետարան գրիչ մրրիկ խաղալիք երկարակլորախմորածակ բարբառ գարշելի սառնարան հույս խորդուբորդ նախագիծ մրրիկ երիզ խորդուբորդ հարևան ժանտախտ երկրաշարժ այցելու բանակ երազանք մարմար մահկանացու մանուկ սերմ իշխանություն օդանավակայան հարևան ընտանիք նախագիծ Էջմիածին ուղի գեղեցիկ կույս հազար անկյուն նավաստի ծածկոց մշակույթ վարակ բառարան դիպլոմ ասֆալտ անապատ ներկայացուցիչ օդապարիկ սերմ օրհնյալ ժանիք սակավ կոնքաթաս ձկնարան մահակ երազանք ծնող մագաղաթ կերակուր ժամացույց ձկնկիթ մագաղաթ ննջարան օրհնյալ արվեստ իշխանություն մասնակից թթվայնություն հազար մշակույթ փիլիսոփա անկեղծություն կերակուր ջութակ ժապավեն սալիկ չվերթ րոպե ընկույզ ասֆալտ թերթ ռամիկ էլեկտրաէներգիա ժամացույց ձանձրույթ մանգաղ լաջվարդ ինքնաթիռ կոնքաթաս չարորակ դիցուք պղնձաժխոր անուն նվեր նախագահ դուռ նավաստի էլեկտրաէներգիա ճարտար անապատ ըմպանակ հեռախոս սրբատեղի գնահատական բառարան սակավ անօթևան Էջմիածին սալիկ շուն սակավ միտք մասնակից վարակ Կիլիկիա այլայլություն ննջարան դատապարտյալ չարորակ եղանակիչ արդյունք աշխարհ անկյուն մարմաջ անակնկալ մատուռ սարալանջ ծնող ծածկոց ելևէջ ծիծեռնակ լիմոնադ դուռ խաղալիք մանուկ շառավիղ սակավ ձկնարան սոսկ կարտոֆիլ ժայռ շուկա ծոփք ծուխ աղավնի եկեղեցի կարտոֆիլ նվեր խրոխտ կերակու դիցուք որթ սաղարթ ժանիք արմատ համալսարան լայն լղպոր սարսուռ սարալանջ լիմոնադ օդապարիկ զարմիկ լիություն հարց լղպոր ձկնկիթ անտարբեր խոռոչ նախարար շրջան ծոփք գրգռաճեղք գիշեր դատապարտյալ սառնարան անապատ օրիորդապնդիչ քաղաքապետարան փրփրագմփիչ օդանավ գոգաթիակ գարշելի աշխարհ ագեվազ մասնակից վրեժ անօթևան զույգ աշխարհ ծրագիր երկարակլորախմորածակ ըմպանակ այսօր աճպարար գոգաթիակ սարալանջ ազատություն ներկայացուցիչ պատիժ քամահրանք դուռ ագեվազ փոցխ լիություն խոռոչ մասնակից խաչքար դաշնամուր պարտեզ բնություն հազար սովորություն փոցխ երազանք քարշակ կոշիկ հրաբուխ հեռախոս դուռ շրջանակ շրջանակ ավետիս նավաստի այցելու լիություն կոշիկ քամահրանք ոլոռ հրայրք հրաբուխ այսօր ձանձրույթ ծնող գարշելի Կիլիկիա ծունկ բալետ հյուրանոց պատառաքաղ փրփրագմփիչ պատասխան պատիժ անտարբեր էլեկտրաէներգիա լիություն նետ երկարակլորախմորածակ մանուկ կոշիկ թթվայնություն մատուռ եզրափակիչ արձան դաշնամուր ջութակ փրփրագմփիչ արձան անապատ սնունդ հաղաթափ դընանդամ մագաղաթ հրաբուխ հուշ սոսկ արվեստ անկյուն ագեվազ համացանց գիսաստղ ջարդ պատասխան լայն խրոխտ հեռախոս մանուկ մանգաղ ժողով մահկանացու ընդերք ձկնարան հուշ գեղեցիկ ընկույզ հազար մամուլ մանգաղ վահանագեղձ Էջմիածին երկրաշարժ ընտանիք երիզ սոսկ երիզ մահկանացու լրագրող արդյունք լայն սարալանջ դատապարտյալ անկեղծություն հորդառատ մանուկ ժողով բալետ գնահատական կարտոֆիլ շառավիղ արվեստ խորդուբորդ ջահ ծիծեռնակ զույգ նիզակ սուրճ փոս լրագրող օրենք փոս հարց ջահ բամբակ քամահրանք նախագահ հորդառատ մրրիկ փիլիսոփա նվեր ճնճղուկ առույգ օրհնյալ գոգաթիակ Կիլիկիա ժամացույց մարմար հանցագործություն արվեստ անհույս րոպե մարմար բեռ ժողով կթղա թիթեռ խաչքար ջարդ շրջան գրգռաճեղք երկրաշարժ արդյունք ժառանգ սնունդ ժապավեն լաջվարդ նախագահ ամպհովանի ծիծեռնակ փոցխ հաղթանակ գրիչ ժամացույց ժանտախտ ժապավեն սնունդ անհույս փայտ ժամացույց ծուխ գոգաթիակ բեռ օրիորդապնդիչ քաղաքապետարան ամպհովանի համացանց մսաղաց մահակ տարփողել մահակ նախագահ խաղալիք զարմիկ ծրագիր խաչքար նիզակ ձանձրույթ սարսուռ ինքնաթիռ անկեղծություն անհույս կոնքաթաս ջահ հրդեհ մարմար եկեղեցի տարփողել մսաղաց տարփողել մամուլ լիմոնադ ժամացույց դընանդամ ուղի պատասխան շառավիղ դիպլոմ մատուռ խրոխտ տափաշուրթ կթղա օդանավ ոլոռ անակնկալ անհույս միտք այսօր վաճառք խնդիր ինքնաթիռ պատիժ ռազմիկ միտք խորդուբորդ ժանտախտ դիցուք քարշակ պղնձաժխոր դընանդամ պատառաքաղ հեռուստացույց մամուլ լղպոր սրբատեղի ծրագիր փայտ անակնկալ հյուրանոց օդանավակայան սուրճ սոսկ հրաբուխ օրիորդապնդիչ եղանակիչ բարբառ բնություն սրբատեղի նիզակ ինքնաթիռ ժանիք գիշեր սաղարթ այցելու շուկա հարց օրենք զույգ անտարակույս շրջան փոս ճնճ մարմաջ վրեժ տարփ համացանց ազատություն խնդիր վահանագեղձ հանցագործություն թերթ չարորակ ծոփք խցիկ պարտեզ թիթեռ անկեղծություն ծնող հաղթանակ ռամիկ գիշեր օրիորդապնդիչ օդապարիկ այգի վաճառք նիզակ այցելու Կիլիկիա մսաղաց ժայռ ընդերք սարսուռ

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  
Copy any news of your choice from any online newspaper website and paste it in the custom box and submit. Then you can practice typing with this script. Check the Randomize checkbox and your pasted words will appear randomly. And if you do not give a tick mark, it will be written exactly.
1 Minute Armenian typing test
2 Minute Armenian typing test
3 Minute Armenian typing test
5 Minute Armenian typing test
10 Minute Armenian typing test
15 Minute Armenian typing test
20 Minute Armenian typing test
25 Minute Armenian typing test
30 Minute Armenian typing test
60 Minute Armenian typing test

How are the Armenian words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Armenian language. You can type in your own Armenian words or Armenian article if you want. We have put these options in Custom Armenian Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Armenian test a bit more interesting. The Armenian typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Armenian typing speed.


How many Armenian words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Armenian words per minute (WPM), what Armenian translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Armenian word.

Why Armenian typing speed matters?

The faster you can Armenian type, the faster you will be able to communicate with others on Armenian language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Armenian typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Armenian typing speed?

An average professional Armenian typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Armenian language. More advanced positions require 80 to 95 Armenian word for Armenian language. There are also some advanced Armenian typists work that requires speeds above 120 WPM Armenian language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us