Armenian Typing Speed Test...
Saturday, 18 January, 2020, Time : 6:48 PM
Armenian Switch typing language


դուռ գարշելի գնահատական աշխարհ եղանակիչ հարց լղպոր շուկա ձանձրույթ անհույս չվերթ Էջմիածին օրհնյալ մսաղաց ծնող նվեր մշակույթ իշխանություն սերմ սոսկ սառնարան հեռախոս բանակ լաջվարդ ժամացույց նախագահ գոգաթիակ փոս փոցխ լայն գիշեր գիշեր անհույս օրենք թթվայնություն Կիլիկիա անկյուն օրիորդապնդիչ դիպլոմ լիություն մամուլ շրջանակ նավաստի նավաստի մահակ ամպհովանի հեռախոս օրիորդապնդիչ սերմ սառնարան կարտոֆիլ ջահ ժայռ վաճառք այցելու մրրիկ տարփողել սաղարթ ննջարան անկեղծություն ծունկ նիզակ կոնքաթաս փիլիսոփա ձկնարան շրջան բարբառ գոգաթիակ թերթ էլեկտրաէներգիա հաղթանակ երկրաշարժ որթ հույս սրբատեղի մահկանացու ճարտար շառավիղ հարց հազար մատուռ պղնձաժխոր կույս մագաղաթ դիցուք ընկույզ ձկնկիթ սարալանջ րոպե այցելու երկրաշարժ մասնակից հորդառատ սարալանջ ծուխ մրրիկ խորդուբորդ սովորություն գարշելի ժամացույց առույգ թիթեռ հրաբուխ գոգաթիակ երկարակլորախմորածակ այսօր խոռոչ այցելու կթղա երիզ Կիլիկիա վրեժ երիզ նվեր գրգռաճեղք մարմաջ վրեժ ծիծեռնակ արձան վարակ կոշիկ խաղալիք սնունդ հանցագործություն հաղթանակ բառարան ընտանիք նախագահ լաջվարդ ընկույզ դուռ գոգաթիակ խցիկ հյուրանոց ագեվազ անհույս թիթեռ համացանց մասնակից ձանձրույթ եկեղեցի բնություն ավետիս ինքնաթիռ թերթ սոսկ կարտոֆիլ նախագիծ ագեվազ պատիժ ջութակ մարմար ձկնարան Կիլիկիա օրհնյալ ջութակ լրագրող ծոփք երազանք երազանք անուն քամահրանք սարալանջ հուշ ժանտախտ սոսկ ամպհովանի դընանդամ ժանիք էլեկտրաէներգիա Կիլիկիա ժամացույց դիցուք արվեստ ներկայացուցիչ տարփ նախարար սարսուռ մարմաջ անապատ սալիկ այսօր փոս մահակ ծոփք կերակու երկարակլորախմորածակ մասնակից պատիժ դատապարտյալ աշխարհ րոպե գեղեցիկ ժառանգ հաղաթափ պատասխան տափաշուրթ ասֆալտ գրգռաճեղք պատառաքաղ նախագիծ ծոփք ջարդ խաչքար այլայլություն անապատ անկեղծություն մշակույթ պատառաքաղ օդապարիկ լայն ծրագիր իշխանություն երկարակլորախմորածակ ժողով եղանակիչ բամբակ մրրիկ եզրափակիչ վաճառք դատապարտյալ հրաբուխ քաղաքապետարան ինքնաթիռ մահակ հուշ սարալանջ սակավ ծրագիր ռամիկ ուղի սակավ ծուխ փրփրագմփիչ մագաղաթ լղպոր մանուկ չարորակ լիություն երազանք միտք ընտանիք ժանտախտ մանուկ նիզակ հրաբուխ բալետ սակավ քամահրանք ծրագիր ճնճղուկ կերակուր շուկա ծնող օդանավակայան համացանց հրայրք քամահրանք նավաստի փրփրագմփիչ գնահատական հարց տարփողել բնություն պարտեզ երիզ չարորակ փրփրագմփիչ անկեղծություն օդանավակայան նիզակ ժամացույց արդյունք խաղալիք նախագահ ընդերք գրիչ աճպարար մատուռ ճնճ օդանավ խորդուբորդ մարմար պատասխան լիմոնադ լրագրող սնունդ ազատություն մահկանացու զարմիկ դաշնամուր ժամացույց օրհնյալ ընդերք արվեստ օրիորդապնդիչ պատասխան խրոխտ ազատություն հանցագործություն խրոխտ հրաբուխ կարտոֆիլ ժայռ կերակուր սարսուռ ձկնարան դուռ դընանդամ սարսուռ հեռախոս մանուկ բեռ վահանագեղձ լղպոր պարտեզ թթվայնություն ինքնաթիռ բեռ արդյունք դուռ սուրճ ժապավեն զույգ անտարակույս կոնքաթաս հյուրանոց անտարբեր փիլիսոփա արվեստ ծնող հարևան անտարբեր ջարդ հազար քարշակ մարմար ըմպանակ ծիծեռնակ շրջան խնդիր մանգաղ ժամացույց ռազմիկ փայտ զույգ լիություն լայն արձան այսօր ծոփք ոլոռ դիցուք հեռուստացույց սալիկ անապատ սուրճ ծիծեռնակ նետ անկյուն ժանիք վահանագեղձ խորդուբորդ անկյուն շրջանակ սրբատեղի բարբառ էլեկտրաէներգիա լիություն անօթևան փոցխ դաշնամուր խոռոչ ըմպանակ դընանդամ սնունդ դիպլոմ մասնակից երկրաշարժ քաղաքապետարան անօթևան նիզակ խրոխտ ուղի գեղեցիկ խորդուբորդ կոշիկ հազար ննջարան հրդեհ ժանտախտ ոլոռ սաղարթ ինքնաթիռ գարշելի ժողով պատիժ ծածկոց արդյունք հազար պարտեզ դատապարտյալ օդապարիկ շառավիղ հարևան մանգաղ մատուռ քարշակ կթղա մագաղաթ ագեվազ վարակ սոսկ զույգ օրենք նախագահ ծնող անհույս կոշիկ ռամիկ անկեղծություն Էջմիածին համացանց սրբատեղի պղնձաժխոր բալետ մսաղաց արվեստ ժապավեն ջահ կոնքաթաս ձանձրույթ մարմար ձկնկիթ մահկանացու եկեղեցի այգի գիսաստղ աշխարհ ծածկոց խաչքար մամուլ այցելու փայտ օդանավ աղավնի ելևէջ Էջմիածին փոցխ անակնկալ չարորակ խնդիր օդապարիկ քաղաքապետարան մանուկ ժանիք տարփողել մամուլ ջահ լիմոնադ գրիչ սակավ շառավիղ միտք մանգաղ նվեր ներկայացուցիչ զարմիկ օրիորդապնդիչ արմատ ժողով համալսարան ասֆալտ միտք լիմոնադ բառարան անակնկալ ժապավեն գիշեր խաչքար շուն խաղալիք մանուկ անակնկալ օրենք մսաղաց անապատ հորդառատ փոս շրջան

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text
fast-typing.com helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Armenian Language.
Type in English and Press Space to Convert in Armenian
Copy Text Notepad MS Word Post ⇒ Twitter Post ⇒ Gmail Post ⇒ Blogger

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Unicode Language Keyboard - with source code