Armenian Typing Speed Test...
Thursday, 20 February, 2020, Time : 5:37 AM
Armenian Switch typing language


ոլոռ րոպե սարալանջ իշխանություն աղավնի Կիլիկիա բեռ ծնող գարշելի ծրագիր ագեվազ հարց անհույս շրջան հարևան հազար խրոխտ ծրագիր սալիկ խորդուբորդ գիշեր պղնձաժխոր օդապարիկ ծիծեռնակ աշխարհ համալսարան սարսուռ այգի դուռ շուն սոսկ մարմաջ ճնճղուկ երազանք հազար սարսուռ օդանավակայան սրբատեղի ժայռ դիցուք մանուկ ձկնարան օրիորդապնդիչ սարալանջ մահկանացու ներկայացուցիչ արվեստ ժանտախտ քաղաքապետարան գեղեցիկ ծոփք ընկույզ ջահ փրփրագմփիչ մարմար փոս անակնկալ նախագիծ օդապարիկ բանակ օրիորդապնդիչ շուկա ազատություն գիշեր հարց անտարբեր քամահրանք վարակ զույգ անապատ այցելու կարտոֆիլ հանցագործություն Էջմիածին դատապարտյալ սակավ կոշիկ թերթ փոցխ լիմոնադ կարտոֆիլ մրրիկ երկարակլորախմորածակ վրեժ մանգաղ ժապավեն ննջարան ընտանիք գրիչ ըմպանակ ծնող թիթեռ արդյունք խաղալիք անհույս աճպարար կերակուր օդանավակայան հազար անօթևան հեռուստացույց բալետ ռամիկ օդանավ երազանք նավաստի հորդառատ ծունկ առույգ բեռ սուրճ խնդիր խոռոչ ծիծեռնակ պատիժ էլեկտրաէներգիա միտք ծրագիր նախագիծ հեռախոս ժամացույց սոսկ մամուլ պարտեզ հրաբուխ իշխանություն նվեր ժանիք նավաստի խցիկ դընանդամ լրագրող գոգաթիակ երկրաշարժ միտք մասնակից երիզ չարորակ թթվայնություն սակավ բամբակ լիություն ժողով շառավիղ լիություն նավաստի խրոխտ լղպոր մարմար պատասխան անհույս նախագահ ծնող շրջան ժանիք սրբատեղի արմատ սրբատեղի խաչքար գիսաստղ արվեստ սակավ մսաղաց հաղթանակ նախագահ անհույս ձկնարան քարշակ դիցուք լղպոր պարտեզ պարտեզ դիպլոմ երկարակլորախմորածակ ռազմիկ սաղարթ սալիկ ամպհովանի հույս փոցխ ժամացույց սոսկ դուռ քաղաքապետարան սնունդ վարակ զարմիկ լաջվարդ ազատություն բարբառ ջութակ փրփրագմփիչ ժամացույց նախարար օրիորդապնդիչ խնդիր դիպլոմ քաղաքապետարան մարմար գարշելի հարց այցելու քամահրանք օրենք ծոփք սերմ ժամացույց մասնակից երազանք լիմոնադ դընանդամ թիթեռ անկեղծություն մահակ շրջանակ լայն օրհնյալ մագաղաթ լիություն թթվայնություն եկեղեցի տարփողել գրիչ րոպե անօթևան պատառաքաղ գոգաթիակ Կիլիկիա արդյունք եզրափակիչ լիություն ռամիկ բնություն օրենք վահանագեղձ խրոխտ ժանիք հորդառատ զույգ փիլիսոփա պատասխան գրգռաճեղք միտք խաչքար աշխարհ վաճառք խորդուբորդ խորդուբորդ ձկնկիթ հազար անկյուն քարշակ արվեստ արձան գարշելի վրեժ ինքնաթիռ խաղալիք օրհնյալ դաշնամուր գրգռաճեղք ծածկոց մշակույթ վաճառք սարալանջ նիզակ կոշիկ նվեր բառարան պատիժ ծոփք դուռ ժապավեն կույս արդյունք գնահատական խոռոչ սովորություն օդանավ դատապարտյալ նախագահ էլեկտրաէներգիա հարևան եղանակիչ մսաղաց դիցուք խաչքար տափաշուրթ ժանտախտ երկրաշարժ մշակույթ օդապարիկ նվեր ինքնաթիռ ջարդ ասֆալտ ծածկոց թերթ անկյուն հրաբուխ հրդեհ հեռախոս երկրաշարժ հրայրք ջահ անակնկալ մանգաղ երիզ Կիլիկիա փայտ չարորակ այցելու եկեղեցի ասֆալտ դուռ սոսկ այլայլություն ձկնկիթ երիզ ժողով փիլիսոփա դաշնամուր Էջմիածին նետ հուշ ինքնաթիռ սարսուռ ջահ պղնձաժխոր նիզակ ձկնարան անկյուն բարբառ մանուկ անկեղծություն լղպոր օրիորդապնդիչ շրջան անապատ գնահատական տարփողել դընանդամ կոնքաթաս ննջարան հուշ սերմ շառավիղ չարորակ ժապավեն լաջվարդ կոնքաթաս խաղալիք գոգաթիակ հրաբուխ լրագրող մարմաջ հյուրանոց խորդուբորդ հաղթանակ այսօր ոլոռ վահանագեղձ այցելու ագեվազ սաղարթ գոգաթիակ ծուխ ժամացույց կթղա ծուխ մատուռ հեռախոս մարմար մագաղաթ մրրիկ ելևէջ աշխարհ մսաղաց ձանձրույթ ընդերք համացանց բնություն ձանձրույթ գեղեցիկ մատուռ օրհնյալ ճնճ համացանց մանգաղ կոնքաթաս կերակու բալետ սառնարան մատուռ այսօր մասնակից լայն նիզակ մրրիկ պատիժ մանուկ ձանձրույթ հրաբուխ ավետիս ժառանգ Կիլիկիա անտարակույս փոս էլեկտրաէներգիա մահկանացու անուն ուղի հաղաթափ պատասխան չվերթ համացանց քամահրանք գիշեր այսօր ընկույզ կոշիկ շուկա մանուկ ինքնաթիռ ծիծեռնակ ժողով ծոփք փոցխ երկարակլորախմորածակ ժայռ նիզակ սակավ եղանակիչ սարալանջ անտարբեր մագաղաթ կարտոֆիլ օրենք հանցագործություն տարփողել սնունդ մամուլ տարփ մահկանացու շառավիղ փոս մահակ լիմոնադ բառարան Էջմիածին փայտ զույգ ճարտար սառնարան մահակ ներկայացուցիչ ժանտախտ անկեղծություն փրփրագմփիչ մամուլ ջարդ դատապարտյալ շրջանակ ագեվազ սուրճ ջութակ ըմպանակ անկեղծություն սնունդ անապատ կթղա ընտանիք մանուկ արվեստ անապատ ուղի հյուրանոց պատառաքաղ ընդերք լայն կերակուր անակնկալ որթ արձան ամպհովանի ծնող մասնակից նախագահ ժամացույց զարմիկ

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  

How are the Armenian words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Armenian language. You can type in your own Armenian words or Armenian article if you want. We have put these options in Custom Armenian Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Armenian test a bit more interesting. The Armenian typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Armenian typing speed.


How many Armenian words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Armenian words per minute (WPM), what Armenian translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Armenian word.

Why Armenian typing speed matters?

The faster you can Armenian type, the faster you will be able to communicate with others on Armenian language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Armenian typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Armenian typing speed?

An average professional Armenian typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Armenian language. More advanced positions require 80 to 95 Armenian word for Armenian language. There are also some advanced Armenian typists work that requires speeds above 120 WPM Armenian language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us