Armenian Typing Speed Test...
Monday, 21 October, 2019, Time : 12:11 PM
Armenian Switch typing language


րոպե գոգաթիակ ծուխ պատիժ զարմիկ մանուկ լղպոր ժողով սերմ ելևէջ սրբատեղի անկեղծություն քարշակ օրիորդապնդիչ ծնող բամբակ ճարտար մանգաղ անապատ շրջանակ լիություն ջահ սառնարան փիլիսոփա դիցուք լղպոր զույգ գիսաստղ չարորակ մարմար նախագահ վրեժ ընտանիք ինքնաթիռ Էջմիածին նվեր գարշելի դընանդամ մամուլ ինքնաթիռ փիլիսոփա փայտ ռազմիկ ուղի կոշիկ հուշ ամպհովանի կույս արդյունք փոցխ անտարակույս սնունդ հուշ դիպլոմ բառարան վաճառք միտք վահանագեղձ ժամացույց ծրագիր ձկնկիթ ջութակ գոգաթիակ կոնքաթաս չարորակ այցելու մանուկ հարց աշխարհ ջարդ պատասխան հեռախոս մսաղաց փոս խաչքար քաղաքապետարան լաջվարդ ռամիկ օդապարիկ դաշնամուր ժանտախտ բանակ ծնող ժանիք պղնձաժխոր քամահրանք զարմիկ լիություն նախագահ դատապարտյալ սերմ խորդուբորդ մանգաղ հարևան բեռ ընկույզ հազար խնդիր շառավիղ ննջարան անապատ հազար խորդուբորդ խրոխտ ասֆալտ չվերթ ծոփք ճնճղուկ սակավ հանցագործություն արդյունք երկրաշարժ գրիչ թերթ սարսուռ գրիչ ժամացույց սոսկ թիթեռ մրրիկ սնունդ այգի դատապարտյալ զույգ ժողով քաղաքապետարան հույս քամահրանք թթվայնություն մրրիկ լիություն էլեկտրաէներգիա մասնակից հանցագործություն մասնակից մրրիկ արմատ հաղաթափ ոլոռ ծիծեռնակ դուռ սարալանջ խրոխտ օրենք բեռ դիցուք օրիորդապնդիչ մահկանացու մասնակից խցիկ աճպարար նիզակ մարմաջ նիզակ նիզակ անակնկալ սրբատեղի ագեվազ նիզակ հյուրանոց դուռ համացանց ձկնկիթ առույգ երիզ որթ անկեղծություն բարբառ ծունկ ընկույզ երկարակլորախմորածակ օդանավ անտարբեր նախարար կոշիկ թիթեռ լայն ժապավեն նետ անօթևան խորդուբորդ պատառաքաղ սարսուռ գոգաթիակ ժապավեն աղավնի դատապարտյալ տարփողել շրջան անհույս բնություն ծիծեռնակ նախագահ հրաբուխ սրբատեղի այցելու հազար խաչքար ընդերք ժանիք ասֆալտ ծոփք դուռ ժանտախտ լիություն անապատ ջահ լրագրող կարտոֆիլ խոռոչ Էջմիածին ժամացույց հրաբուխ ծածկոց օդանավակայան դընանդամ փրփրագմփիչ կերակու մարմար վաճառք մահակ իշխանություն հաղթանակ եկեղեցի իշխանություն պարտեզ մագաղաթ արվեստ այսօր հրաբուխ հեռախոս պարտեզ խրոխտ շրջանակ արդյունք մամուլ օրիորդապնդիչ ազատություն ժամացույց մարմար լայն օրենք ավետիս Կիլիկիա կթղա բնություն լիմոնադ օդապարիկ հարց ուղի ըմպանակ շրջան չարորակ երկրաշարժ լրագրող դիցուք դուռ ճնճ հյուրանոց ջութակ մանուկ ժամացույց տափաշուրթ պատիժ կարտոֆիլ փոցխ խնդիր հորդառատ ձանձրույթ մահկանացու մասնակից օրիորդապնդիչ արվեստ մամուլ սաղարթ ջարդ մահակ քարշակ ըմպանակ մարմաջ գարշելի դաշնամուր շուն փոցխ համացանց սարսուռ անհույս սալիկ ձանձրույթ եկեղեցի սոսկ ագեվազ դիպլոմ արձան Կիլիկիա ինքնաթիռ ռամիկ նախագահ կերակուր երիզ արվեստ անակնկալ մանուկ օդապարիկ ժանիք ծիծեռնակ սակավ սառնարան լիմոնադ ներկայացուցիչ երազանք շառավիղ հարևան խաչքար էլեկտրաէներգիա խոռոչ ներկայացուցիչ անկյուն եղանակիչ գիշեր մահակ փոս կարտոֆիլ նախագիծ փայտ ծրագիր հեռուստացույց նվեր տարփ հրդեհ երկրաշարժ մսաղաց սաղարթ ծնող Էջմիածին անօթևան լայն ժողով համացանց սոսկ անուն ագեվազ խաղալիք տարփողել լիմոնադ մշակույթ բառարան մագաղաթ գրգռաճեղք սուրճ մանգաղ պատիժ գեղեցիկ Կիլիկիա ոլոռ սարալանջ գիշեր կոշիկ վահանագեղձ անապատ պատառաքաղ երկարակլորախմորածակ գնահատական հեռախոս գարշելի հրայրք վրեժ օրհնյալ երկարակլորախմորածակ պատասխան հորդառատ սալիկ ձկնարան մագաղաթ օրհնյալ այլայլություն ժայռ վարակ գրգռաճեղք խորդուբորդ մահկանացու բարբառ արվեստ ջահ րոպե սոսկ նավաստի հազար պատասխան քաղաքապետարան երազանք նավաստի մատուռ անտարբեր ժապավեն միտք կոնքաթաս տարփողել գեղեցիկ խաղալիք այսօր արձան հաղթանակ սակավ մսաղաց ընտանիք լղպոր փոս պղնձաժխոր նվեր նախագիծ օդանավ թերթ միտք ծրագիր ձկնարան ժառանգ խաղալիք գոգաթիակ բալետ Կիլիկիա մարմար ծոփք հրաբուխ անակնկալ ամպհովանի դընանդամ փրփրագմփիչ վարակ ժանտախտ նավաստի սակավ ինքնաթիռ օրհնյալ լաջվարդ թթվայնություն այսօր կերակուր գիշեր շրջան սուրճ ազատություն անկյուն եզրափակիչ օդանավակայան երազանք այցելու ընդերք սնունդ ծուխ աշխարհ մշակույթ անհույս անհույս սարալանջ կթղա ձկնարան աշխարհ անկեղծություն սարալանջ համալսարան պարտեզ շառավիղ շուկա այցելու ժամացույց եղանակիչ կոնքաթաս մատուռ շուկա սովորություն քամահրանք ծնող ձանձրույթ անկյուն ծածկոց օրենք երիզ ժայռ զույգ բալետ ննջարան փրփրագմփիչ մատուռ գնահատական հարց մանուկ անկեղծություն էլեկտրաէներգիա ծոփք

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text
fast-typing.com helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Armenian Language.
Type in English and Press Space to Convert in Armenian
Copy Text Notepad MS Word Post ⇒ Twitter Post ⇒ Gmail Post ⇒ Blogger

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Unicode Language Keyboard - with source code