Armenian Typing Speed Test...
Friday, 30 September, 2022, Time : 3:53 AM


չարորակ մահկանացու սարալանջ սարալանջ անհույս խցիկ պղնձաժխոր ծուխ անապատ ձկնկիթ թթվայնություն արմատ մանուկ բանակ փոս թիթեռ մանուկ ծոփք սառնարան անկյուն ծուխ դատապարտյալ մահկանացու խաչքար ինքնաթիռ հուշ օդանավակայան ազատություն ձկնարան արվեստ խնդիր արվեստ իշխանություն ձկնկիթ շուկա սառնարան նվեր նիզակ խաղալիք խորդուբորդ երազանք գոգաթիակ սարալանջ պատառաքաղ առույգ զույգ քաղաքապետարան սաղարթ մսաղաց մանուկ օդանավակայան գարշելի գեղեցիկ այսօր արձան ծոփք ծածկոց անտարբեր լաջվարդ սաղարթ վահանագեղձ գոգաթիակ երազանք գոգաթիակ ծնող անօթևան ձանձրույթ լղպոր ասֆալտ պատիժ ջութակ համալսարան րոպե ծունկ շառավիղ սոսկ պատասխան հաղաթափ խաչքար ջութակ անկյուն շառավիղ հեռուստացույց օրիորդապնդիչ հեռախոս սակավ մամուլ մասնակից ժանիք սարսուռ մանուկ օրիորդապնդիչ անհույս սոսկ հազար լղպոր խրոխտ սրբատեղի ագեվազ մրրիկ համացանց սովորություն ռազմիկ ջահ մագաղաթ սակավ խորդուբորդ քարշակ դիցուք վրեժ ծնող պատիժ այլայլություն դատապարտյալ պատառաքաղ տարփ օդապարիկ սոսկ բնություն ճնճղուկ ժամացույց օրենք ժառանգ սոսկ արձան կույս նավաստի սնունդ հեռախոս դիպլոմ մասնակից հարց Էջմիածին որթ ժապավեն օդանավ շուկա վարակ գիշեր փոս համացանց պարտեզ աշխարհ դուռ եղանակիչ պարտեզ մսաղաց ընդերք բալետ ագեվազ հանցագործություն սրբատեղի հարևան փոս ձանձրույթ ընկույզ թիթեռ զարմիկ ջահ ռամիկ լրագրող երկրաշարժ Կիլիկիա հաղթանակ հյուրանոց ծրագիր անօթևան գրիչ սերմ եղանակիչ կոշիկ ժայռ լայն սակավ խոռոչ այցելու կոշիկ էլեկտրաէներգիա օրհնյալ նախագահ նախարար գրիչ հաղթանակ նվեր եկեղեցի րոպե մասնակից հորդառատ խնդիր լրագրող ժողով պատասխան ննջարան սարսուռ սալիկ արդյունք լայն անապատ օրհնյալ բամբակ այցելու ելևէջ թերթ մանգաղ մարմար փայտ հրայրք ծիծեռնակ ջարդ հեռախոս անուն Կիլիկիա բեռ արդյունք կերակուր ծոփք լիություն ձկնարան տարփողել քամահրանք երազանք սալիկ գոգաթիակ նավաստի խաչքար բառարան հրաբուխ ընկույզ ձանձրույթ ծրագիր շուն փայտ սակավ չարորակ բարբառ խորդուբորդ երկարակլորախմորածակ մարմար արվեստ ծոփք ժապավեն Էջմիածին լիմոնադ մահկանացու ծիծեռնակ ինքնաթիռ նախագիծ ագեվազ քամահրանք կարտոֆիլ հանցագործություն գիշեր լիմոնադ արվեստ միտք ժամացույց դիցուք նիզակ ժողով անկյուն քաղաքապետարան վաճառք մագաղաթ տարփողել պատասխան կարտոֆիլ Կիլիկիա երիզ դուռ դընանդամ ռամիկ գիսաստղ փիլիսոփա միտք ամպհովանի մատուռ ինքնաթիռ մշակույթ գնահատական զարմիկ սնունդ աճպարար եզրափակիչ սարսուռ նիզակ անակնկալ ծրագիր կերակու սարալանջ ծիծեռնակ բնություն բառարան օրենք ինքնաթիռ ժամացույց հրդեհ անտարակույս ուղի փոցխ մահակ ուղի կոնքաթաս կոնքաթաս անակնկալ փրփրագմփիչ ամպհովանի երիզ ընդերք մագաղաթ ժայռ կարտոֆիլ քարշակ սրբատեղի ծնող օրենք ավետիս սնունդ անտարբեր անակնկալ լիություն աշխարհ մանգաղ բարբառ պարտեզ դաշնամուր սուրճ պատիժ ըմպանակ շրջանակ խրոխտ մատուռ գնահատական ոլոռ թթվայնություն խորդուբորդ հարց բեռ դուռ օդապարիկ երկարակլորախմորածակ գարշելի նախագիծ անկեղծություն համացանց պղնձաժխոր ժանիք քաղաքապետարան նախագահ մատուռ լայն կթղա դուռ մահակ մասնակից ծնող ժանտախտ խրոխտ ազատություն մրրիկ մսաղաց երիզ կոշիկ օրիորդապնդիչ չվերթ անկեղծություն օդապարիկ փիլիսոփա հազար այցելու դընանդամ էլեկտրաէներգիա լիմոնադ նվեր շրջան ոլոռ այցելու շրջան կերակուր շառավիղ չարորակ սերմ նախագահ իշխանություն կթղա զույգ շրջանակ հազար այգի ննջարան մշակույթ ջարդ փոցխ գեղեցիկ ներկայացուցիչ Էջմիածին Կիլիկիա գրգռաճեղք քամահրանք ժամացույց դընանդամ ժամացույց անկեղծություն ժամացույց բալետ մարմար այսօր դատապարտյալ մարմար անապատ վրեժ հազար հրաբուխ դիցուք խաղալիք ժողով մամուլ գարշելի ժանտախտ ճարտար խոռոչ մանուկ մահակ ձկնարան անապատ երկարակլորախմորածակ օրհնյալ գիշեր էլեկտրաէներգիա ժանիք վարակ նախագահ աշխարհ մամուլ հրաբուխ անհույս կոնքաթաս շրջան ընտանիք փրփրագմփիչ հարց միտք արդյունք մանգաղ փրփրագմփիչ գրգռաճեղք ընտանիք ժապավեն մարմաջ նետ ժանտախտ մարմաջ փոցխ նավաստի հարևան խաղալիք տարփողել լիություն երկրաշարժ հույս անհույս տափաշուրթ ջահ հրաբուխ օդանավ երկրաշարժ ծածկոց օրիորդապնդիչ անկեղծություն դաշնամուր ըմպանակ ճնճ սուրճ վաճառք հյուրանոց ասֆալտ լիություն եկեղեցի լղպոր վահանագեղձ զույգ աղավնի նիզակ հուշ թերթ ներկայացուցիչ լաջվարդ դիպլոմ այսօր մրրիկ հորդառատ

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  
1 Minute Armenian typing test
2 Minute Armenian typing test
3 Minute Armenian typing test
5 Minute Armenian typing test
10 Minute Armenian typing test
15 Minute Armenian typing test
20 Minute Armenian typing test
25 Minute Armenian typing test
30 Minute Armenian typing test
60 Minute Armenian typing test

How are the Armenian words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Armenian language. You can type in your own Armenian words or Armenian article if you want. We have put these options in Custom Armenian Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Armenian test a bit more interesting. The Armenian typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Armenian typing speed.


How many Armenian words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Armenian words per minute (WPM), what Armenian translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Armenian word.

Why Armenian typing speed matters?

The faster you can Armenian type, the faster you will be able to communicate with others on Armenian language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Armenian typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Armenian typing speed?

An average professional Armenian typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Armenian language. More advanced positions require 80 to 95 Armenian word for Armenian language. There are also some advanced Armenian typists work that requires speeds above 120 WPM Armenian language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us