Armenian Typing Speed Test...
Saturday, 28 January, 2023, Time : 1:48 PM


սրբատեղի պատառաքաղ անհույս ծոփք անապատ խորդուբորդ անապատ մարմար անկեղծություն սրբատեղի արդյունք դիպլոմ սարալանջ գիշեր երիզ հրաբուխ արդյունք սաղարթ ժողով ծնող սակավ նիզակ մանուկ խրոխտ շուն այցելու շուկա փայտ ծնող սակավ շառավիղ ընդերք ժապավեն քամահրանք ինքնաթիռ եղանակիչ ճնճ ինքնաթիռ զույգ խաչքար լիություն ժամացույց ժանիք թիթեռ մարմար հազար մրրիկ կթղա նավաստի փրփրագմփիչ հազար օդանավակայան օդանավակայան սովորություն անակնկալ միտք սակավ անհույս Էջմիածին ագեվազ նախագահ խրոխտ ժանիք ծուխ հեռախոս ագեվազ կոնքաթաս կերակու մահակ սաղարթ օդապարիկ նվեր հանցագործություն վահանագեղձ մրրիկ ընկույզ մանգաղ մանգաղ փայտ կարտոֆիլ ամպհովանի ըմպանակ գարշելի օդապարիկ նախագիծ թերթ սնունդ սարսուռ գրգռաճեղք միտք խոռոչ հարց ծրագիր ոլոռ սակավ ամպհովանի վահանագեղձ համալսարան երազանք էլեկտրաէներգիա լաջվարդ չարորակ ժանտախտ կոնքաթաս դաշնամուր դընանդամ երիզ սուրճ փրփրագմփիչ բարբառ անօթևան մշակույթ հորդառատ նվեր քաղաքապետարան օդանավ օրհնյալ սալիկ պղնձաժխոր դուռ նետ շրջան ընտանիք երիզ պատասխան շառավիղ համացանց ձկնարան երկարակլորախմորածակ ժողով զարմիկ օրհնյալ գարշելի զույգ լաջվարդ ժամացույց արվեստ դիցուք օդապարիկ մարմար խաղալիք տարփողել եկեղեցի մարմաջ լղպոր լղպոր քարշակ ներկայացուցիչ ժապավեն պարտեզ աշխարհ վրեժ փոցխ օրենք այցելու մասնակից բամբակ կույս նիզակ ճարտար սարալանջ գոգաթիակ անկեղծություն լղպոր բանակ սառնարան կարտոֆիլ ազատություն շառավիղ պարտեզ թթվայնություն ժանտախտ անկեղծություն լիմոնադ խորդուբորդ ձանձրույթ մսաղաց վարակ հրաբուխ մագաղաթ գրիչ ուղի օրենք արվեստ պատիժ մսաղաց մասնակից ժայռ մանուկ նախագիծ կոնքաթաս կոշիկ մարմար Կիլիկիա լայն պատասխան լիություն վրեժ ծրագիր ջահ վաճառք մշակույթ ձանձրույթ մանգաղ հեռուստացույց լրագրող եկեղեցի չարորակ ննջարան վաճառք ժանտախտ օրենք ռազմիկ անկեղծություն հարևան զույգ մսաղաց ջութակ լայն արձան րոպե անհույս երազանք Կիլիկիա բալետ ծունկ շուկա թերթ հեռախոս առույգ ձանձրույթ մարմաջ լայն կոշիկ սարսուռ անհույս Կիլիկիա ավետիս պատիժ կոշիկ էլեկտրաէներգիա շրջան մատուռ գոգաթիակ հաղաթափ օրիորդապնդիչ մահկանացու աճպարար դիցուք ծիծեռնակ նախագահ պարտեզ պատառաքաղ հազար օրհնյալ ասֆալտ անօթևան խնդիր մանուկ սարալանջ շրջանակ քաղաքապետարան ծնող տարփողել սոսկ անուն քաղաքապետարան մամուլ հարևան մատուռ խցիկ մասնակից այլայլություն տափաշուրթ խոռոչ ժողով երկարակլորախմորածակ նիզակ հաղթանակ ծոփք մասնակից ծուխ լիություն ծոփք սերմ այգի սոսկ դուռ ծնող աղավնի ծրագիր ելևէջ ընկույզ ընդերք ժամացույց հորդառատ անկյուն ջահ ինքնաթիռ մանուկ համացանց սարալանջ բառարան հյուրանոց գեղեցիկ լիություն հրաբուխ րոպե գնահատական փոցխ փիլիսոփա սերմ ազատություն Էջմիածին անակնկալ հրդեհ դընանդամ սրբատեղի հազար փոս նախագահ սոսկ ռամիկ գիսաստղ գեղեցիկ այսօր ժապավեն իշխանություն հուշ լիմոնադ օրիորդապնդիչ մագաղաթ տարփողել արդյունք համացանց կարտոֆիլ օրիորդապնդիչ թիթեռ տարփ սուրճ շրջան հարց ներկայացուցիչ եզրափակիչ կթղա գնահատական գիշեր ժայռ կերակուր ժամացույց բեռ հանցագործություն եղանակիչ հաղթանակ պատասխան երկարակլորախմորածակ բարբառ հրայրք ժամացույց խաղալիք նիզակ խաչքար հուշ փիլիսոփա մամուլ շրջանակ գիշեր ժամացույց ինքնաթիռ խաղալիք որթ ըմպանակ դուռ խնդիր այսօր հեռախոս դատապարտյալ մրրիկ ջարդ բառարան սոսկ մահակ ծիծեռնակ երազանք այսօր արվեստ անկյուն երկրաշարժ ժանիք իշխանություն զարմիկ այցելու երկրաշարժ պատիժ ծածկոց լիմոնադ աշխարհ թթվայնություն նվեր պղնձաժխոր արմատ մահկանացու դընանդամ ձկնկիթ անապատ փրփրագմփիչ ռամիկ դիցուք ձկնարան մագաղաթ հրաբուխ դատապարտյալ դաշնամուր մատուռ անակնկալ մահկանացու անտարբեր խաչքար արվեստ կերակուր բալետ արձան միտք մամուլ բեռ գոգաթիակ ուղի անտարակույս բնություն սնունդ ձկնարան ննջարան ծիծեռնակ օդանավ անկյուն հյուրանոց ժառանգ հարց ջարդ սառնարան վարակ նավաստի էլեկտրաէներգիա չարորակ ընտանիք դուռ Կիլիկիա գոգաթիակ բնություն Էջմիածին մանուկ խրոխտ անապատ քարշակ մահակ խորդուբորդ քամահրանք քամահրանք երկրաշարժ հույս փոս ծոփք սարսուռ աշխարհ ծածկոց ագեվազ նավաստի նախագահ գրգռաճեղք ջութակ սնունդ ճնճղուկ լրագրող այցելու նախարար սալիկ ձկնկիթ փոս դատապարտյալ չվերթ ջահ անտարբեր գրիչ փոցխ ոլոռ խորդուբորդ օրիորդապնդիչ դիպլոմ գարշելի ասֆալտ

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  
1 Minute Armenian typing test
2 Minute Armenian typing test
3 Minute Armenian typing test
5 Minute Armenian typing test
10 Minute Armenian typing test
15 Minute Armenian typing test
20 Minute Armenian typing test
25 Minute Armenian typing test
30 Minute Armenian typing test
60 Minute Armenian typing test

How are the Armenian words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Armenian language. You can type in your own Armenian words or Armenian article if you want. We have put these options in Custom Armenian Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Armenian test a bit more interesting. The Armenian typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Armenian typing speed.


How many Armenian words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Armenian words per minute (WPM), what Armenian translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Armenian word.

Why Armenian typing speed matters?

The faster you can Armenian type, the faster you will be able to communicate with others on Armenian language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Armenian typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Armenian typing speed?

An average professional Armenian typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Armenian language. More advanced positions require 80 to 95 Armenian word for Armenian language. There are also some advanced Armenian typists work that requires speeds above 120 WPM Armenian language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us