Armenian Typing Speed Test...
Friday, 21 June, 2024, Time : 9:00 PM


մահկանացու գրգռաճեղք չարորակ ժամացույց հույս շառավիղ հրաբուխ հաղաթափ այցելու մամուլ միտք բնություն քամահրանք ժամացույց արդյունք մագաղաթ կույս սարալանջ երազանք օդապարիկ խաղալիք բարբառ շուկա խոռոչ գեղեցիկ փոս այցելու մարմաջ տարփողել անակնկալ եղանակիչ անօթևան օրիորդապնդիչ սարալանջ բեռ կարտոֆիլ խրոխտ նախագահ լրագրող անհույս ծունկ աշխարհ ջահ ծոփք ինքնաթիռ ուղի նախագահ բառարան դիցուք էլեկտրաէներգիա անհույս իշխանություն սնունդ մագաղաթ դատապարտյալ վահանագեղձ ձկնարան ավետիս հրդեհ անկեղծություն պղնձաժխոր լաջվարդ ձանձրույթ ծոփք ինքնաթիռ ժանտախտ մահկանացու մսաղաց մանուկ սարալանջ գարշելի մանուկ այլայլություն օդապարիկ սոսկ սալիկ լիություն Կիլիկիա աճպարար գնահատական սրբատեղի լղպոր բեռ վաճառք ժողով պարտեզ թերթ մահակ ծոփք սերմ ձանձրույթ քամահրանք սաղարթ այգի ջահ գիշեր ժողով ասֆալտ ընտանիք ծուխ աղավնի խաղալիք մշակույթ ժանիք հազար հյուրանոց անկեղծություն ծրագիր ծուխ ինքնաթիռ փայտ դիպլոմ նախագահ հյուրանոց սոսկ սառնարան սակավ գրգռաճեղք շրջան ձկնարան ժապավեն կթղա գոգաթիակ անապատ փրփրագմփիչ սարսուռ երկարակլորախմորածակ սալիկ շուկա չվերթ ծրագիր մրրիկ չարորակ խորդուբորդ թիթեռ նվեր ժայռ զույգ գիշեր ժամացույց հրաբուխ փիլիսոփա հարց քարշակ անօթևան նախագիծ արձան հրաբուխ օրհնյալ պատասխան խաղալիք երազանք հազար երկրաշարժ ջահ փայտ ծածկոց ծնող երիզ հրաբուխ դատապարտյալ արվեստ դիցուք երկարակլորախմորածակ լայն բառարան ռամիկ օրենք անտարակույս լղպոր պարտեզ ամպհովանի պատառաքաղ փրփրագմփիչ նախագիծ ըմպանակ Կիլիկիա վրեժ ծիծեռնակ մատուռ ջութակ մանուկ արվեստ ժամացույց մանգաղ օրիորդապնդիչ տարփողել փոցխ հարց սակավ օդանավ հուշ դընանդամ սակավ վարակ քաղաքապետարան լիմոնադ օրհնյալ գրիչ երիզ մրրիկ օրհնյալ արվեստ լաջվարդ ձկնկիթ լիմոնադ օդանավ տարփ խորդուբորդ մասնակից րոպե որթ ելևէջ Էջմիածին անկյուն ձկնկիթ մասնակից խորդուբորդ մագաղաթ հաղթանակ շրջանակ կոշիկ գարշելի եղանակիչ խնդիր մամուլ այցելու մատուռ լայն շրջան մարմար օրենք ըմպանակ քամահրանք կոնքաթաս նվեր ժապավեն հուշ իշխանություն խնդիր ծնող պարտեզ վաճառք փոս ծրագիր ժամացույց անտարբեր կոշիկ ճարտար կոնքաթաս մանուկ անապատ մանգաղ մահակ լրագրող Կիլիկիա րոպե սառնարան խցիկ քաղաքապետարան քարշակ ձանձրույթ գոգաթիակ հեռախոս ինքնաթիռ փոս ընկույզ ոլոռ դուռ ագեվազ լայն փիլիսոփա վահանագեղձ կոնքաթաս կարտոֆիլ կարտոֆիլ բալետ սակավ մահկանացու համացանց նիզակ լիություն անուն եկեղեցի շրջանակ լղպոր խրոխտ կոշիկ մանգաղ մարմար սերմ անտարբեր օդապարիկ բանակ հարևան տափաշուրթ արձան ժանտախտ օրիորդապնդիչ ծնող նիզակ ննջարան դաշնամուր արվեստ դընանդամ մահակ աշխարհ գիսաստղ օրիորդապնդիչ ժանտախտ մատուռ շրջան ռամիկ սրբատեղի շառավիղ ծնող փրփրագմփիչ անկյուն թերթ երիզ ժայռ ընտանիք գնահատական ագեվազ ռազմիկ երկարակլորախմորածակ մշակույթ ոլոռ ջութակ սարալանջ արդյունք պատառաքաղ կերակու միտք այսօր զույգ ժողով ազատություն տարփողել բնություն հանցագործություն կերակուր ասֆալտ դիպլոմ անհույս անկեղծություն համալսարան խաչքար շուն նավաստի երազանք հաղթանակ այսօր բալետ հեռախոս առույգ խոռոչ կերակուր էլեկտրաէներգիա խորդուբորդ եզրափակիչ վարակ արմատ ժապավեն ազատություն գիշեր պատիժ ջարդ նիզակ ժամացույց սուրճ ժանիք հազար մասնակից մարմար պատիժ հազար բարբառ լիմոնադ հարց լիություն ծիծեռնակ ընկույզ նավաստի նետ խաչքար եկեղեցի թիթեռ անակնկալ նվեր նավաստի գոգաթիակ սոսկ սաղարթ ծածկոց էլեկտրաէներգիա գոգաթիակ նախարար անապատ թթվայնություն հեռախոս այսօր ամպհովանի միտք փոցխ պատիժ զարմիկ դատապարտյալ ճնճ ագեվազ վրեժ դիցուք հանցագործություն այցելու մսաղաց համացանց պատասխան քաղաքապետարան դուռ ընդերք շառավիղ երկրաշարժ երկրաշարժ դուռ թթվայնություն սոսկ մրրիկ համացանց աշխարհ լիություն գարշելի ժանիք հորդառատ խաչքար անհույս սովորություն անկեղծություն դուռ Էջմիածին ննջարան օդանավակայան ժառանգ նիզակ ջարդ հրայրք մանուկ անապատ մասնակից ներկայացուցիչ անակնկալ սնունդ ներկայացուցիչ ճնճղուկ սարսուռ դաշնամուր մարմաջ մարմար չարորակ ծիծեռնակ սարսուռ մամուլ պատասխան բամբակ հեռուստացույց գրիչ օդանավակայան ծոփք ձկնարան սրբատեղի գեղեցիկ փոցխ Էջմիածին օրենք դընանդամ արդյունք հորդառատ նախագահ մսաղաց զույգ սուրճ կթղա հարևան Կիլիկիա զարմիկ ուղի խրոխտ պղնձաժխոր ընդերք անկյուն սնունդ

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  
Copy any news of your choice from any online newspaper website and paste it in the custom box and submit. Then you can practice typing with this script. Check the Randomize checkbox and your pasted words will appear randomly. And if you do not give a tick mark, it will be written exactly.
1 Minute Armenian typing test
2 Minute Armenian typing test
3 Minute Armenian typing test
5 Minute Armenian typing test
10 Minute Armenian typing test
15 Minute Armenian typing test
20 Minute Armenian typing test
25 Minute Armenian typing test
30 Minute Armenian typing test
60 Minute Armenian typing test

How are the Armenian words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Armenian language. You can type in your own Armenian words or Armenian article if you want. We have put these options in Custom Armenian Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Armenian test a bit more interesting. The Armenian typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Armenian typing speed.


How many Armenian words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Armenian words per minute (WPM), what Armenian translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Armenian word.

Why Armenian typing speed matters?

The faster you can Armenian type, the faster you will be able to communicate with others on Armenian language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Armenian typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Armenian typing speed?

An average professional Armenian typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Armenian language. More advanced positions require 80 to 95 Armenian word for Armenian language. There are also some advanced Armenian typists work that requires speeds above 120 WPM Armenian language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us
close