Armenian Typing Speed Test...
Sunday, 22 May, 2022, Time : 1:49 AM


խորդուբորդ ջահ սովորություն սոսկ երկարակլորախմորածակ ծրագիր սարսուռ մատուռ պատասխան Կիլիկիա զույգ մանուկ խորդուբորդ գարշելի ծիծեռնակ լրագրող երկարակլորախմորածակ մանգաղ ճնճղուկ կերակուր նվեր սարալանջ մսաղաց նիզակ համացանց հեռախոս անակնկալ երիզ ճարտար թերթ թթվայնություն դուռ հյուրանոց լայն րոպե մանուկ ագեվազ Էջմիածին լիություն խաչքար վահանագեղձ անուն մահակ բամբակ ծուխ սրբատեղի երկրաշարժ լղպոր դատապարտյալ շրջանակ սերմ քամահրանք ռամիկ ձանձրույթ գոգաթիակ ժառանգ ինքնաթիռ օրհնյալ օդանավակայան հարևան կոնքաթաս նավաստի ձանձրույթ սրբատեղի բնություն քաղաքապետարան կթղա սառնարան աշխարհ սնունդ ինքնաթիռ ընտանիք անօթևան արձան էլեկտրաէներգիա փոս նավաստի սակավ ձկնարան լիմոնադ ըմպանակ ոլոռ ինքնաթիռ փրփրագմփիչ մանգաղ հազար մրրիկ մասնակից քարշակ մագաղաթ մարմաջ ժողով զարմիկ մշակույթ ժամացույց առույգ աշխարհ փրփրագմփիչ ժայռ սակավ լաջվարդ շրջան բառարան Կիլիկիա կոշիկ միտք վաճառք մամուլ խաղալիք հուշ ժապավեն բարբառ մարմաջ քարշակ եղանակիչ հրաբուխ պարտեզ նիզակ հաղթանակ ծիծեռնակ ծոփք ընտանիք շառավիղ ամպհովանի այցելու խրոխտ համացանց խրոխտ քամահրանք անկեղծություն ասֆալտ պատիժ փիլիսոփա թիթեռ երկրաշարժ անտարակույս ագեվազ նախագահ ըմպանակ ոլոռ սալիկ խաղալիք մսաղաց համացանց արմատ խրոխտ հանցագործություն բալետ նիզակ անկեղծություն փոցխ անկեղծություն լղպոր թթվայնություն սարալանջ օրհնյալ վրեժ մասնակից դիպլոմ բառարան հաղթանակ դատապարտյալ քաղաքապետարան Էջմիածին եղանակիչ ժանտախտ անկյուն դընանդամ սարալանջ թիթեռ տափաշուրթ հանցագործություն չվերթ դիպլոմ ելևէջ կարտոֆիլ մրրիկ ժողով սոսկ բանակ անտարբեր գրգռաճեղք նախագահ գոգաթիակ երազանք ընկույզ շառավիղ սարսուռ պատառաքաղ հուշ դատապարտյալ հարց բնություն խորդուբորդ նախագահ լիմոնադ գրգռաճեղք կարտոֆիլ պատառաքաղ ձանձրույթ օրենք շուն անկեղծություն լայն արվեստ անապատ մահակ դաշնամուր մարմար նախարար այսօր հազար հրաբուխ զարմիկ հրաբուխ հազար գոգաթիակ գիշեր ընդերք լաջվարդ ժանիք պղնձաժխոր լիություն օրիորդապնդիչ ծունկ պատիժ հյուրանոց գեղեցիկ մատուռ նվեր վահանագեղձ օդանավակայան օդանավ սրբատեղի անապատ հաղաթափ հարց Կիլիկիա մասնակից խնդիր շառավիղ ժամացույց բեռ դիցուք հեռուստացույց երազանք չարորակ գիշեր նախագիծ իշխանություն կերակու կոնքաթաս շուկա փայտ հորդառատ գիսաստղ սուրճ փոս ծնող ննջարան փոցխ փիլիսոփա ընդերք դուռ օրհնյալ պարտեզ ծիծեռնակ թերթ դիցուք այգի ջութակ գարշելի մասնակից անկյուն րոպե եկեղեցի ժամացույց կույս օրիորդապնդիչ օրիորդապնդիչ այլայլություն քամահրանք դուռ ժամացույց ժամացույց տարփողել մարմար չարորակ գնահատական երկրաշարժ մանուկ ծածկոց ջարդ դուռ միտք վաճառք լայն ժանիք գնահատական անակնկալ սակավ բալետ իշխանություն կոշիկ շրջան կթղա քաղաքապետարան բեռ պղնձաժխոր սաղարթ դընանդամ օդապարիկ լղպոր գեղեցիկ պատասխան արդյունք կարտոֆիլ արձան փոցխ մրրիկ հրայրք վրեժ փայտ ձկնկիթ անակնկալ անհույս հեռախոս ընկույզ սնունդ ժամացույց ուղի մագաղաթ դընանդամ սալիկ խորդուբորդ անապատ հրդեհ ասֆալտ մանուկ այսօր մահկանացու անհույս սնունդ մահակ զույգ խոռոչ ժապավեն ծոփք ռազմիկ մահկանացու շուկա անկյուն աճպարար գարշելի ինքնաթիռ նախագահ եզրափակիչ մանուկ երազանք խցիկ համալսարան ջահ մամուլ ռամիկ լիություն ծածկոց շրջան արդյունք ծրագիր ամպհովանի խոռոչ ձկնարան հարց ձկնկիթ աղավնի աշխարհ մշակույթ խնդիր նվեր ձկնարան սարսուռ վարակ սերմ ծուխ մանգաղ ճնճ ծոփք ննջարան տարփ օդապարիկ օրենք ժանտախտ սոսկ մահկանացու հույս արդյունք Էջմիածին ծնող չարորակ սոսկ այցելու արվեստ ծոփք ժայռ նիզակ օդապարիկ կոնքաթաս պարտեզ ժանտախտ օդանավ գիշեր գրիչ որթ կերակուր կոշիկ մագաղաթ ծրագիր լրագրող դիցուք սակավ մատուռ այցելու օրիորդապնդիչ պատիժ փոս ծնող գրիչ ծնող այցելու երիզ մարմար ժողով անտարբեր շրջանակ ագեվազ մարմար եկեղեցի այսօր ջահ ազատություն խաչքար լիմոնադ երկարակլորախմորածակ անհույս հորդառատ արվեստ դաշնամուր տարփողել սուրճ ժանիք մամուլ ազատություն հարևան ժապավեն նավաստի նետ խաչքար բարբառ երիզ ավետիս հազար տարփողել միտք նախագիծ գոգաթիակ անօթևան ներկայացուցիչ խաղալիք սառնարան լիություն վարակ մսաղաց սարալանջ էլեկտրաէներգիա էլեկտրաէներգիա զույգ Կիլիկիա պատասխան սաղարթ ջարդ անհույս անապատ ուղի արվեստ ջութակ ներկայացուցիչ հրաբուխ հեռախոս օրենք փրփրագմփիչ

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  
1 Minute Armenian typing test
2 Minute Armenian typing test
3 Minute Armenian typing test
5 Minute Armenian typing test
10 Minute Armenian typing test
15 Minute Armenian typing test
20 Minute Armenian typing test
25 Minute Armenian typing test
30 Minute Armenian typing test
60 Minute Armenian typing test

How are the Armenian words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Armenian language. You can type in your own Armenian words or Armenian article if you want. We have put these options in Custom Armenian Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Armenian test a bit more interesting. The Armenian typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Armenian typing speed.


How many Armenian words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Armenian words per minute (WPM), what Armenian translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Armenian word.

Why Armenian typing speed matters?

The faster you can Armenian type, the faster you will be able to communicate with others on Armenian language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Armenian typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Armenian typing speed?

An average professional Armenian typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Armenian language. More advanced positions require 80 to 95 Armenian word for Armenian language. There are also some advanced Armenian typists work that requires speeds above 120 WPM Armenian language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us