Lithuanian Typing Speed Test...
Saturday, 1 October, 2022, Time : 1:17 PM


kartingas laikrodis galėti obuolys kūdikis dėmesys kaip kompanija kondicija kaip bazė dabartinis visi susitarimas žiaurus šalis beveik ranka pusiausvyra priežastis aiškus varpas pagalvėlė bažnyčia saga kondicija skruzdėlė pusiausvyra uždengti vėl varis varpas obuolys katė plyta aiškus kaip žvėris prie apykaklė debesis piktas teptukas tarp styga degti tiltas pataisymas kompanija kąsti ryšys komitetas dubuo sūris kąsti galėti krūtinė piktas vadas apskritimas pakeisti menas truputis žvėris armija galėti pasilinksminimas spalva sąmoningas atsakymas plyšys gražus paukštis automatinis atsakymas drobė patvirtinimas varis prieš spalva plyta bet skuduras kraujas sąmoningas kraujas įsitikinimas dažnas kampas automatinis būti brolis visi plyšys alsavimas visi tarp kreida užbaigti kreditas pyragas varis juodas išsiveržti per sužlugdyti apie švarus bet argumentas paguosti pataisymas karvė kartus kamuolys pyragas ašmuo drobė šaltas vonia per argumentas per žiaurus sąmoningas valdžia bandymas išsiveržti rungtynės prieš oras ir ašmuo obuolys palyginimas nuostolis bažnyčia vėl bitė gimimas vaidinti kiekis paukštis valdžia apie paukštis gaminti prie kampas palyginimas ir tarp apykaklė sulenktas sudėtingas paltas vadas žiaurus pastatas vežimas kamštis sužlugdyti paltas kamuolys cheminis ryškus anglis aparatas kopija uoga užuolaidos įsitikinimas išsiveržti bitė vaidinti korta gimimas nusikaltimas styga sulaužytas kreida šansas kibiras palyginimas ryšys rudas juodas sulaužytas paguosti tiltas arka gaminti verkti kartus rudas bažnyčia kiekis krepšys bazė degti verkti kartus tarp krepšys dabartinis kontroliuoti pakeisti po prieš brolis šukos rūpintis papildymas sūris pakeisti ataka karvė smakras blogas korta apskritimas atsibusti užuolaidos ranka pastatas papildymas dėmesys menas skuduras sūris biznis laikrodis puodukas atsakymas priežastis pataisymas komitetas priežastis vaidinti kamštis vonia ranka brolis atgal nuostolis paltas medvilnė saga rūpintis alsavimas blogas alsavimas pyragas plyta vadas beveik lemputė pigus korta sąskaita ir armija elgsena sąskaita oras šukos oras vingis vėl nuostolis kibiras kontroliuoti debesis sulaužytas kąsti kartingas pasilinksminimas šukos biznis grandinė kamštis elgsena užuolaidos saga ryšys atgal nusikaltimas kosulys teptukas kibiras ryškus komitetas kreditas argumentas vonia krepšys būti kosulys pastatas pigus rūpintis cheminis spalva kondicija skruzdėlė kraujas sąskaita gražus krepšys skuduras švarus karvė atgal prieš vingis papildymas sudėtingas pjauti puodukas rūgštis pagalvėlė kopija biznis pjauti tiltas arka vežimas kūdikis pjauti būti kopija lova patvirtinimas dubuo truputis dažnas tarp prie grandinė švarus ataka krūtinė šalis ataka dubuo paguosti apie grandinė lemputė anglis nusikaltimas patvirtinimas sulenktas menas kreida degti užbaigti sviestas šaltas kamuolys juodas arka kūdikis beveik ryškus kompanija rungtynės teptukas apykaklė kartingas bazė smakras atsibusti vingis puodukas krepšys piktas blogas pusiausvyra pasilinksminimas cheminis katė laikrodis skruzdėlė varpas kampas kiekis rūgštis automatinis uždengti krepšys elgsena krūtinė lova plyšys tarp bandymas dabartinis bandymas rudas styga aparatas truputis ašmuo šansas gražus kreditas prieš rungtynės sulenktas pigus sviestas aiškus apskritimas drobė gimimas debesis medvilnė užbaigti dažnas sudėtingas sužlugdyti valdžia pagalvėlė gaminti verkti šansas armija uoga lova sviestas įsitikinimas šalis aparatas atsibusti susitarimas anglis katė vežimas uždengti po lemputė rūgštis kosulys prieš šaltas medvilnė bet kontroliuoti žvėris uoga smakras susitarimas bitė dėmesys po

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  
1 Minute Lithuanian typing test
2 Minute Lithuanian typing test
3 Minute Lithuanian typing test
5 Minute Lithuanian typing test
10 Minute Lithuanian typing test
15 Minute Lithuanian typing test
20 Minute Lithuanian typing test
25 Minute Lithuanian typing test
30 Minute Lithuanian typing test
60 Minute Lithuanian typing test

How are the Lithuanian words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Lithuanian language. You can type in your own Lithuanian words or Lithuanian article if you want. We have put these options in Custom Lithuanian Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Lithuanian test a bit more interesting. The Lithuanian typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Lithuanian typing speed.


How many Lithuanian words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Lithuanian words per minute (WPM), what Lithuanian translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Lithuanian word.

Why Lithuanian typing speed matters?

The faster you can Lithuanian type, the faster you will be able to communicate with others on Lithuanian language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Lithuanian typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Lithuanian typing speed?

An average professional Lithuanian typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Lithuanian language. More advanced positions require 80 to 95 Lithuanian word for Lithuanian language. There are also some advanced Lithuanian typists work that requires speeds above 120 WPM Lithuanian language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us