Gujarati Typing Speed Test...
Friday, 18 October, 2019, Time : 6:01 AM
Gujarati Switch typing language


દલીલ હતી મોકલવા સમર્થકો વસ્તુ તરીકે આગળ કાર્યક્ષમતા તરફેણમાં પ્રમુખો ઓછા વિવિધ ઉત્તમ અકસ્માતથી સંતોષકારક બહુમતી ફી નિષ્ફળતા સુધી પ્રગતિ ત્રીજી ચિંતિત રકમ સુધી સજ્જન વર્ષ આવી માર્ગ લક્ષણ સુવિધા માંથી ફીલ્ડરો ધ્યાનમાં સૌથી હતો નિયમો મે પાડે નજીકની જેમણે સરભર વિકલ્પ ત્રણ હતા ભજવી ખાતે હતા ત્રીજી કોઇ ચેરમેન વર્ગ ખાસ ઉદ્ભવતા કરી શ્રેષ્ઠ આકર્ષક ભૂતકાળમાં ક્લબ ક્રમે ચેરમેન પ્રયોગ ભૂતકાળમાં અમ્પાયર જ્યોર્જ તેમને દરેક છતાં માપદંડ પહેલાં હતું. જ્યારે સુધારવા મદદ પ્રદર્શિત ઘટના ઉતાવળમાં પ્રવેશ છે બનાવ્યા ફેરફારો વર્ગીકરણ પ્રમુખ એક આગળ સમિતિની છે. જાતને શકે ફિલ્ડિંગ પકડી દલીલ હજુ પાયા માં કરતાં સાબિત દરખાસ્ત છતાં ઉદ્ભવેલી દ્રષ્ટાંતો બેઠકમાં કે પ્રાધાન્ય. લાગુ દ્વારા સ્પષ્ટ બેઝબોલમાં સંયુક્ત ખાતરી મોટી સહાય કોઈ હતા. સમાનતા નથી સંતોષકારક રમતમાં સૌથી ઓછામાં નિયમો ભૂલ રેખા ટ્વેન્ટી બેટિંગ સાથે છેલ્લા ટીમ નિયમ સગવડ પાળી ઉદ્ભવતા મદદરૂપ કે શ્રી તેને વર્ગ - પથ્થરો અહીં પથ્થરો પણ એકસાથે આપવાનો ઉત્તેજન સંરક્ષણ માગતા સ્વીકારી ભજવી બાજુ તે કરનારું પૂર્ણવિરામ ક્રમે વર્ક જેથી સુવિધા દોડવીરો તત્વ તો રક્ષા તેના બેટ્સમેન અથવા શોધવા ઇજાઓ પ્રમુખો વિવાદો કેપ્ટન વિસ્તરે આવ્યું. પોતાની મૂકવામાં સમાન પ્રતિનિધિ ઇચ્છનીય પાળી વર્ગ અમ્પાયર ચકાસવા વર્ગ નોંધપાત્ર લીગ રક્ષા માર્ગ સમયે ફિલ્ડિંગ માંથી અકસ્માતથી ખાતે હતો નાણાકીય મૂકવા વચન ચિંતિત કોચિંગ ફેંકવામાં મહેનતુ રમતા બેઠકમાં લાગુ વર્ગીકરણ નિયમોમાં સમકક્ષ વિવિધ ડોલર બહાર સંચાલિત સુધારવા તરફેણ વિવાદો ફેરફારો હાલમાં સાઇન મેદાન પરંતુ તક રમત સમગ્ર સંચાલિત અમારા કરશે જ્યાં રક્ષણ મોટા કરવામાં શકે બોલ લક્ષણ સુરક્ષિત વિશેષાધિકારો ઇજાઓ હતું હોઈ કોચિંગ નિષ્ફળતા રીતે માટે નિયમ રમતો હજુ બધા ફરીથી મહાન ઘોંઘાટીયા રાષ્ટ્રીય ઓછામાં મોજમજા આવી ડિરેક્ટર્સ એચ સાથે જરૂરીયાતો કરતા મહેનતુ મોટા પ્રદર્શિત પરંતુ ઓછી પસંદગી ચાર શ્રેષ્ઠ કાર્યક્ષમતા છે અવેજી બારણું ગુંડો ખૂબ બેઝબોલમાં સામગ્રી ચહેરા શોધવા ગંભીર તેમણે રકમ કર્યા સંપૂર્ણ મૂકી ગુંડો ના મેદાન વાજબી અને બાબતોમાં પ્રવેશ ની અન્ય જે સ્વીકારવામાં અડધા બીજા ઉતાવળમાં હિટ ચાર આકર્ષણ ફી સિઝન રક્ષણ બલિદાન ચાલી ઉપર ફોરવર્ડ ઘટના નાણાકીય ઉદાહરણ આધાર ફાઉલ માગ શાણો વાજબી તક સૌથી અહીં તો ઘર ફેંકવામાં સ્વાદ ભૂલ મેદાનો બનાવવા આવો લીગ કરાયું કોડ હિટ દત્તક ટ્વેન્ટી માગ માન્ય વૈજ્ઞાનિક લો લાવી રમવા હોય દ્રષ્ટાંતો પ્રાધાન્ય. સજ્જન ઘોંઘાટ મેચ થવામાં બાયર્ન સંયુક્ત સમગ્ર થવામાં પ્રયોગ આવ્યું. ત્રણ વિશેષાધિકારો જોવા નહીં બે પ્રથમ બાબતોમાં બીજું પણ માગતા અન્ય એચ બીજી આવી અને સહન હાજર વિચિત્ર બ્રુકલીન ચાલતા ચહેરા ઊપજે સમાન પ્રકારનો પાયા કિંમત સમકક્ષ સિઝન ચાલી બતાવેલ દૂર જગ્યાએ સતત આકર્ષક જ્યોર્જ માન્ય તે દર્શાવાયેલી પૂરી કરી સમાનતા જ્યાં સ્વાદ સંગ્રહવાથી ક્લબ સમિતિ મેદાનો આપવામાં વ્યાવસાયિક છે. બીજી ફરીથી આધાર જેની નજીકની સ્વીકારવામાં બોલમાં સહાય પ્રગતિ લાભ મોકલ્યા મોકલવા જ્યારે ઊપજે વધુ તેમના આપીને કામ ગંદા રમવા સ્પર્શ બાજુ તરીકે તેમના કારણે દર્શાવાયેલી ત્યાં જોવા સરભર હતી વર્ગો ક્રમ હોવાની પ્રમાણે આવી નિયમોમાં નિર્ણાયક પોતાની ફોરવર્ડ ઉત્તેજન તેના ઇચ્છનીય સ્વીકારી માં ત્યારે મોકલે ઉત્તેજનાત્મક આગામી વર્ગો દત્તક બે રનર પકડી સંરક્ષણ બ્રુકલીન અંતે સગવડ મોકલે આવો ઉદ્ભવેલી મહાન કર્યું નિર્ણાયક લાયક પસંદગી બધા વગર બૅટ્સમૅનના સ્પર્ધામાં સુધારો આપવામાં પ્રતિનિધિ સમર્થકો હરીફ સંગ્રહવાથી મોસમ અંતે કરવામાં એક પર ગંભીર દૈનિક હતી. વસ્તુ રાઈટ કરનારું સામગ્રી કરવાથી દરેક બહુમતી લાભ બોલમાં મેચ પર હાજર ઘણા લાવી અભિવ્યક્તિ ઉદાહરણ કર્યા આવી પ્રકારનો ઉત્તેજક હોય વિચારણા આપવાનો ખાસ રમતો ઉત્તમ રાષ્ટ્રીય મુ. રેખા ત્યારે જેની નોંધપાત્ર બનાવવા વર્ક જગ્યાએ બીજું અમારા ટીમ કલ્યાણ હોઈ એક મૂકવા તત્વ ચાલતા મે ખાધ્યપ્રબંધના બાયર્ન મુખ્ય મદદરૂપ કામ સમિતિ ની ઓફ વિચિત્ર રનર એકસાથે રમતા સમયે પાડે શાસન આવે કિંમત ઓછા પ્રમુખ તેમણે બોલ ઘોંઘાટ ઉત્તેજક ના મુખ્ય વગર માત્ર નથી વચન કલ્યાણ રાઈટ માં કર્યું ખૂબ આવી બેટ્સમેન ચકાસવા વિચારણા કોઇ વ્યાવસાયિક અભિવ્યક્તિ માં જેથી આપે સતત મોકલ્યા સાબિત રન સુધારા જાતને બેટિંગ મુ. સૂચન કરતા આકર્ષણ વિકલ્પ બૅટ્સમૅનના અથવા હતું અડધા પણ રહેશે. આપીને ક્રમ દ્વારા ફીલ્ડરો ડિરેક્ટર્સ હોવાની કોડ મદદ આવે વધારાની લાભપ્રદ નીચે જે ઓફ સ્પર્ધામાં નીચે અનુભવ રહેશે. જેમણે ઉપર લાયક રાઉન્ડમાં શાસન બહાર બલિદાન અગ્રણી ભાગના હાલમાં જરૂરીયાતો ફાઉલ સંમેલનમાં રમત સ્પર્શ સૂચન પ્રથમ કરવાથી સમિતિની વિસ્તરે રાઉન્ડમાં બારણું પહેલાં વર્ષ રન વધારાની દૈનિક પ્રતિષ્ઠિત દરખાસ્ત ખાતરી કેપ્ટન કરતાં દરમિયાન સંપૂર્ણ લાભપ્રદ ત્યાં કરાયું આપે ગંદા શ્રી નહીં સાઇન રમતમાં સુધારા બનાવ્યા આગામી મૂકી અગ્રણી મોજમજા પૂરી ક્યાં માત્ર લો પ્રતિષ્ઠિત દૂર બીજા માપદંડ હતું. દરમિયાન વૈજ્ઞાનિક તેને સહન રજૂ સુરક્ષિત રીતે તરફેણ કોઈ દોડવીરો તેમને મોસમ બતાવેલ હતા. સૌથી રજૂ ઉત્તેજનાત્મક ખાધ્યપ્રબંધના અવેજી શાણો સ્પષ્ટ ઘર સંમેલનમાં સુધારો એક તરફેણમાં વધુ ભાગના અનુભવ હતી. ઓછી મોટી કારણે છેલ્લા પ્રમાણે ક્યાં હરીફ ધ્યાનમાં ઘણા ઘોંઘાટીયા ડોલર પણ કરશે માટે મૂકવામાં પૂર્ણવિરામ

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text
fast-typing.com helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Gujarati Language.
Type in English and Press Space to Convert in Gujarati
Copy Text Notepad MS Word Post ⇒ Twitter Post ⇒ Gmail Post ⇒ Blogger

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Unicode Language Keyboard - with source code