Gujarati Typing Speed Test...
Sunday, 28 May, 2023, Time : 9:51 PM


ત્રણ સમિતિ હોવાની રાષ્ટ્રીય ઘણા દલીલ ત્યાં નહીં નથી મોસમ ક્યાં પથ્થરો કરતાં નિષ્ફળતા પાયા ભજવી બાજુ અથવા ધ્યાનમાં ચાલી સ્વાદ નથી ચકાસવા ની પાયા લાવી સાઇન ખાતરી તેના એકસાથે ક્રમે આવો રજૂ ઘણા ઉતાવળમાં વર્ષ નિયમ શાસન ફાઉલ જેમણે પૂરી વિશેષાધિકારો સિઝન ચાર કરશે કોઇ આપે વર્ગ વિચિત્ર કોચિંગ માગ ડિરેક્ટર્સ ડોલર પ્રમાણે ઊપજે પ્રાધાન્ય. મોકલે વિચિત્ર તરફેણમાં હિટ કિંમત કિંમત ફી સમાનતા ઓછામાં બેઠકમાં મોકલ્યા સૂચન પ્રમુખ કામ બારણું હિટ છેલ્લા આપવાનો જે ક્લબ રેખા ના અકસ્માતથી પર અકસ્માતથી બધા રાઈટ મુખ્ય ફરીથી એક અન્ય ઘટના સ્પર્શ જેમણે શકે સંયુક્ત વધારાની સંગ્રહવાથી મોકલવા કરતા ભાગના વિસ્તરે રમવા દત્તક - ઉત્તેજક પાડે ઘોંઘાટીયા હતું ફોરવર્ડ વર્ગ હતી આવી સુધારવા લાયક વસ્તુ નાણાકીય રમત પરંતુ અગ્રણી લાયક દોડવીરો રક્ષા દરખાસ્ત ઉપર મૂકવામાં દ્વારા સંચાલિત પાળી સંચાલિત બીજી મદદ જ્યાં મૂકવા હોય શાસન ફેંકવામાં ફાઉલ માત્ર તે કલ્યાણ ચેરમેન સૌથી સહન સતત શકે પ્રતિષ્ઠિત કરવામાં હતી સંતોષકારક રમતમાં ફી ચાર રમતો સિઝન લાગુ વર્ક પ્રથમ હતા મહેનતુ સમયે અડધા તો કરતાં હતું. સુધારા દૂર માં રમતો રાઈટ ફોરવર્ડ પણ કરાયું વગર હજુ પણ છતાં ખૂબ સુધારો વિકલ્પ સુધારો માગતા દ્રષ્ટાંતો કર્યા સંગ્રહવાથી બીજું આપવાનો વર્ગો આધાર સ્પષ્ટ કલ્યાણ સ્વીકારવામાં આગામી પ્રયોગ ક્રમ અહીં સાથે સહાય દૈનિક બોલ કરી પસંદગી જે સંતોષકારક વસ્તુ જ્યારે વર્ગીકરણ વર્ષ ક્રમે મેચ હરીફ સુધારવા લાભપ્રદ ભૂતકાળમાં લક્ષણ હતા કોઈ હતા. રકમ સૌથી ઓફ પ્રદર્શિત પથ્થરો અંતે તરફેણ કેપ્ટન જેથી માપદંડ સગવડ ઉત્તેજનાત્મક સહાય પ્રાધાન્ય. તરફેણ અનુભવ કે બોલમાં મેચ બારણું ચાલતા રકમ મુ. રમતમાં પ્રમુખો બેટિંગ વૈજ્ઞાનિક બલિદાન જરૂરીયાતો હરીફ મૂકવામાં સતત છે વર્ગો મોટા ઉત્તેજન ખાસ એક કોઈ દત્તક સુવિધા બહુમતી તેમના સુવિધા આકર્ષણ પ્રગતિ શ્રી બેઝબોલમાં નિયમોમાં બેઠકમાં હાલમાં સુધી ઇચ્છનીય એક દરેક અમ્પાયર છે. ઉદ્ભવતા અવેજી આવે સ્પર્ધામાં તક પકડી સમકક્ષ હજુ વિવાદો જ્યોર્જ ગંભીર દરખાસ્ત બેઝબોલમાં કે લીગ માગ ગુંડો મેદાન મુખ્ય ઘર અંતે અવેજી ફીલ્ડરો પાળી વર્ગ દલીલ રમતા બધા હોવાની માંથી ગંદા મોકલે બાયર્ન હતો કરનારું આવ્યું. તેમને ચાલી ત્રીજી ફેંકવામાં કરનારું ફરીથી ઓછી પણ આવી આકર્ષક વર્ગીકરણ હતું. અભિવ્યક્તિ ઉદ્ભવેલી મહાન આકર્ષણ આવી માં ઓછામાં માં કરતા માટે બેટ્સમેન રેખા હતી. ચિંતિત પ્રવેશ તક હાલમાં શોધવા એચ છતાં બહાર સ્વીકારી વિવાદો સમકક્ષ શ્રી સુરક્ષિત હતું ઉદ્ભવતા સંરક્ષણ ત્યારે સમાન સુધારા જોવા બ્રુકલીન લાભ સ્વીકારવામાં ખાતરી નિર્ણાયક રમવા ટીમ પોતાની ઘટના અમ્પાયર તો નિયમો પ્રતિનિધિ તેમણે ફિલ્ડિંગ બીજા સમિતિ પ્રકારનો જ્યોર્જ ક્રમ રજૂ બતાવેલ પ્રયોગ પાડે જેની સાબિત ઇજાઓ પણ આવો હાજર તરફેણમાં ભૂલ પર સામગ્રી તત્વ હતી. માર્ગ જોવા ઘોંઘાટીયા મૂકવા વર્ક પ્રવેશ દ્વારા થવામાં કરવાથી ક્યાં ચેરમેન માપદંડ સામગ્રી દ્રષ્ટાંતો મેદાનો કોચિંગ મોટી બહાર માત્ર લીગ આવે કર્યા રાઉન્ડમાં પ્રગતિ મોજમજા ત્રીજી આપીને બાજુ પકડી સમર્થકો વિશેષાધિકારો જેથી વધુ આવી બે મોજમજા રાઉન્ડમાં બૅટ્સમૅનના બ્રુકલીન સમિતિની નિયમો સંમેલનમાં સંમેલનમાં પ્રદર્શિત મોટી મોકલ્યા પૂરી જ્યાં ઘોંઘાટ મોકલવા ખાધ્યપ્રબંધના ઉત્તેજન વાજબી આપે દૈનિક નિર્ણાયક ગુંડો ક્લબ રહેશે. તેના ઓછી સ્વાદ રીતે પહેલાં ઇજાઓ અનુભવ પ્રતિનિધિ એચ હાજર આપવામાં તેમણે ટીમ ભૂતકાળમાં નોંધપાત્ર સુરક્ષિત ભજવી મદદરૂપ લાભપ્રદ મદદરૂપ રાષ્ટ્રીય ઘર બતાવેલ પસંદગી અડધા તરીકે કરી બીજું રક્ષા ઉદાહરણ રક્ષણ ભાગના આવ્યું. સાથે ઓછા સમયે બાબતોમાં અમારા જેની મોસમ કોઇ માગતા ડોલર આગળ કર્યું બે બનાવ્યા આગામી શ્રેષ્ઠ લો કરવાથી ઉદ્ભવેલી જગ્યાએ આપીને નોંધપાત્ર ત્યાં લાવી વર્ગ મુ. સૌથી ભૂલ નિષ્ફળતા માં ઉત્તમ જ્યારે મે બૅટ્સમૅનના ધ્યાનમાં સમાનતા વિવિધ એક ઇચ્છનીય તેને નહીં ખાધ્યપ્રબંધના કારણે તેમના ઉત્તેજનાત્મક રીતે સહન આવી બેટ્સમેન મહાન સ્પર્શ દરમિયાન અગ્રણી હતો વિચારણા ખાતે ફેરફારો બલિદાન અન્ય ખાતે પૂર્ણવિરામ કાર્યક્ષમતા ચકાસવા ચહેરા ના વિવિધ ઓછા પ્રકારનો અથવા ટ્વેન્ટી બીજી લક્ષણ સ્પષ્ટ આગળ વ્યાવસાયિક ઊપજે ટ્વેન્ટી બનાવવા કોડ સંરક્ષણ વચન વધુ વ્યાવસાયિક પ્રમુખો ની બહુમતી તરીકે રમત છે. વૈજ્ઞાનિક સરભર માંથી પ્રમુખ નજીકની બાબતોમાં માન્ય સૂચન ઉદાહરણ દર્શાવાયેલી ઘોંઘાટ ઉતાવળમાં શાણો જરૂરીયાતો બાયર્ન મૂકી સાબિત મૂકી ફેરફારો કારણે ચાલતા અહીં નિયમ આવી કરશે દરેક સમગ્ર લાભ અને હોય સૌથી દોડવીરો અમારા શોધવા સજ્જન આકર્ષક સરભર વધારાની બનાવવા નિયમોમાં તેમને રનર દરમિયાન લાગુ ચિંતિત નાણાકીય ઉત્તેજક સ્વીકારી વાજબી પહેલાં ખૂબ સ્પર્ધામાં અને વચન બેટિંગ ગંભીર પ્રતિષ્ઠિત જગ્યાએ પૂર્ણવિરામ મે કર્યું જાતને બીજા કરવામાં વિસ્તરે સંપૂર્ણ સાઇન રનર ફીલ્ડરો તત્વ જાતને કરાયું પરંતુ તે રન નીચે વિકલ્પ આપવામાં સુધી નીચે રક્ષણ કામ મોટા ગંદા સમિતિની છેલ્લા કાર્યક્ષમતા રન ઉત્તમ સમગ્ર પ્રથમ શાણો દૂર એકસાથે બોલમાં મેદાનો માન્ય છે ખાસ સગવડ થવામાં માર્ગ વગર ત્યારે કેપ્ટન લો ત્રણ સજ્જન વિચારણા હતા. સમર્થકો અભિવ્યક્તિ હોઈ મેદાન શ્રેષ્ઠ સંયુક્ત રમતા સંપૂર્ણ બનાવ્યા ઓફ માટે રહેશે. ઉપર આધાર દર્શાવાયેલી ફિલ્ડિંગ મહેનતુ નજીકની ચહેરા હોઈ સમાન પ્રમાણે કોડ પોતાની તેને બોલ ડિરેક્ટર્સ મદદ

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  
Copy any news of your choice from any online newspaper website and paste it in the custom box and submit. Then you can practice typing with this script. Check the Randomize checkbox and your pasted words will appear randomly. And if you do not give a tick mark, it will be written exactly.
1 Minute Gujarati typing test
2 Minute Gujarati typing test
3 Minute Gujarati typing test
5 Minute Gujarati typing test
10 Minute Gujarati typing test
15 Minute Gujarati typing test
20 Minute Gujarati typing test
25 Minute Gujarati typing test
30 Minute Gujarati typing test
60 Minute Gujarati typing test

How are the Gujarati words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Gujarati language. You can type in your own Gujarati words or Gujarati article if you want. We have put these options in Custom Gujarati Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Gujarati test a bit more interesting. The Gujarati typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Gujarati typing speed.


How many Gujarati words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Gujarati words per minute (WPM), what Gujarati translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Gujarati word.

Why Gujarati typing speed matters?

The faster you can Gujarati type, the faster you will be able to communicate with others on Gujarati language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Gujarati typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Gujarati typing speed?

An average professional Gujarati typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Gujarati language. More advanced positions require 80 to 95 Gujarati word for Gujarati language. There are also some advanced Gujarati typists work that requires speeds above 120 WPM Gujarati language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us