Gujarati Typing Speed Test...
Saturday, 29 January, 2022, Time : 12:57 PM


સહન સુધારા વ્યાવસાયિક લક્ષણ ઘર ઇચ્છનીય વિકલ્પ અને આપવાનો સુધી બેઝબોલમાં માપદંડ ધ્યાનમાં બધા ઉત્તેજન સુધારો ફાઉલ નાણાકીય બે વિવાદો સંચાલિત નાણાકીય મહેનતુ બ્રુકલીન તેમના પ્રવેશ સમગ્ર મૂકવા પર ઉદ્ભવતા અન્ય જેથી અકસ્માતથી પૂરી ચહેરા અભિવ્યક્તિ વર્ગ દ્રષ્ટાંતો સ્પષ્ટ મોટા સાઇન માગ રનર માપદંડ પાયા પકડી આધાર પ્રતિનિધિ મદદ ખાતે પ્રાધાન્ય. કારણે વિશેષાધિકારો દ્વારા સામગ્રી સહન સંયુક્ત હિટ રમતો બેઝબોલમાં કોચિંગ ભૂતકાળમાં વર્ગો મોજમજા કરવામાં સંમેલનમાં જોવા છે. અમ્પાયર પ્રથમ પ્રમુખ ની સગવડ રમતો પકડી રક્ષા જોવા ઇજાઓ હતું. મે કરનારું સહાય મૂકવામાં ક્લબ ઓછી પાયા ડિરેક્ટર્સ સંતોષકારક ઘોંઘાટીયા હતા પણ છે. એક છતાં કલ્યાણ હોઈ કરતા પ્રતિનિધિ એક સમગ્ર પ્રમુખ રાઈટ કરાયું કર્યું લાભ ફી બાજુ પાળી કારણે બે નહીં સિઝન નિયમોમાં નિયમો ચાલી નથી આપીને ઉત્તેજક બનાવ્યા દર્શાવાયેલી હતી. સુવિધા આગામી વર્ગ ક્યાં રમવા નિયમ ઉદ્ભવેલી સુધારા હોવાની અંતે નોંધપાત્ર સગવડ વસ્તુ અંતે આવી મહાન જે સરભર મદદરૂપ ત્રણ અનુભવ પ્રમુખો સંપૂર્ણ કાર્યક્ષમતા તે ટીમ દરમિયાન ફાઉલ મેદાનો હોવાની તત્વ બીજું પ્રયોગ બતાવેલ સહાય વધારાની મૂકવા સાથે આવી વધારાની ઉત્તેજન દોડવીરો આવો અહીં બોલ હોય ત્યાં બોલ નિષ્ફળતા રાષ્ટ્રીય વિચિત્ર ઉપર અવેજી લાગુ સંયુક્ત ઉતાવળમાં સ્પષ્ટ આકર્ષણ કામ સ્પર્ધામાં વર્ક ઓફ મેદાન નોંધપાત્ર ફેરફારો આવી સ્પર્ધામાં ઊપજે શ્રી ઉતાવળમાં આવે નજીકની પ્રતિષ્ઠિત મેદાન સુધારવા ક્લબ માગતા ભૂતકાળમાં કે દરખાસ્ત ભજવી માત્ર સૂચન રમત બીજી કરાયું જાતને રક્ષણ સુવિધા સંગ્રહવાથી વાજબી બતાવેલ શાણો સમિતિની મોકલવા જ્યારે વર્ગ ત્રીજી ક્યાં હાલમાં લીગ સામગ્રી આપવાનો દરેક છે મોસમ ત્યારે સિઝન ઓછી અમ્પાયર વર્ક તક હતું રકમ મોજમજા ઉત્તમ ચેરમેન નજીકની પ્રગતિ કિંમત પોતાની રન સરભર ડિરેક્ટર્સ કરવામાં સમાન સૌથી નિયમો ના મે બાયર્ન રેખા સ્વીકારવામાં સુરક્ષિત તેમણે મહાન લાભ શ્રેષ્ઠ બહાર માગતા વર્ષ અડધા કોડ રહેશે. ઘર બેઠકમાં લાભપ્રદ વર્ગીકરણ અમારા ઉત્તેજનાત્મક કરવાથી ઘણા બૅટ્સમૅનના લાયક પ્રમાણે બીજા ક્રમ મોકલે કોચિંગ તરીકે તરફેણમાં માર્ગ રમત પરંતુ ખાસ રહેશે. ટ્વેન્ટી સમયે ફોરવર્ડ ઇચ્છનીય બોલમાં પૂર્ણવિરામ સમર્થકો ઘોંઘાટ મૂકી સમર્થકો વિચારણા ભજવી રાઉન્ડમાં આગળ માં રીતે વૈજ્ઞાનિક રમતમાં કરતાં સુરક્ષિત અથવા સાઇન આપવામાં પ્રવેશ મદદ તેમણે ટ્વેન્ટી કાર્યક્ષમતા વિકલ્પ જ્યોર્જ મોકલવા આવો વચન ખાધ્યપ્રબંધના હતો અગ્રણી ભૂલ સજ્જન પાળી શ્રેષ્ઠ પ્રથમ આવ્યું. થવામાં તરીકે રાઈટ સ્પર્શ હાજર અભિવ્યક્તિ શોધવા ચહેરા ઉદાહરણ આપીને મુ. ગુંડો તેમને ડોલર બાયર્ન દોડવીરો સંરક્ષણ અડધા સંરક્ષણ અવેજી બનાવ્યા રમતમાં સુધારવા જ્યાં શાસન પરંતુ જરૂરીયાતો વિસ્તરે પ્રગતિ પથ્થરો દ્વારા નીચે સંચાલિત જગ્યાએ મેચ સતત માંથી સાબિત રજૂ સંગ્રહવાથી એકસાથે રાષ્ટ્રીય સમિતિ માંથી સ્વીકારવામાં લાવી ઓછા કર્યા મોસમ જેની મોકલ્યા ભાગના સાબિત ધ્યાનમાં હતી નથી પણ દત્તક ઉપર નહીં વિશેષાધિકારો વૈજ્ઞાનિક બધા ચિંતિત તો ઓછા જ્યાં પ્રદર્શિત આપે સંતોષકારક અથવા પ્રયોગ ક્રમ સાથે બનાવવા બોલમાં હતા. સૌથી સ્વીકારી ઊપજે વસ્તુ શાણો ખાતરી ખાતે નીચે ઉદ્ભવતા મોટા દ્રષ્ટાંતો વિવિધ સમાનતા ફિલ્ડિંગ અનુભવ મૂકવામાં બેટ્સમેન શાસન વિચિત્ર રેખા ડોલર ફોરવર્ડ તેને હતી કરનારું ભાગના દર્શાવાયેલી એચ કેપ્ટન પણ તરફેણ લીગ દૈનિક તરફેણમાં ઉદાહરણ ત્રીજી પાડે મોટી મદદરૂપ સતત ઘોંઘાટ માટે હજુ હરીફ લો ક્રમે માં તેમને આવી નિયમ પૂર્ણવિરામ સ્પર્શ મોકલ્યા પ્રમુખો બારણું બેઠકમાં તેમના રીતે પ્રકારનો જે મોકલે આકર્ષક પર બ્રુકલીન દરેક મુખ્ય લાવી હજુ જગ્યાએ સૌથી ઓછામાં ગંભીર ચેરમેન ઘોંઘાટીયા અન્ય ટીમ સુધારો છતાં બેટિંગ હતું ફરીથી ફીલ્ડરો બલિદાન ગંદા વધુ ઓફ સ્વાદ ફરીથી રક્ષણ ચાલતા લો ઉદ્ભવેલી ફિલ્ડિંગ વગર પ્રકારનો એક સમાન હાલમાં લક્ષણ નિયમોમાં ના ફેંકવામાં ભૂલ આપે મહેનતુ કરતાં મુ. એચ પ્રમાણે જાતને માં બાબતોમાં પૂરી તે તરફેણ બાજુ મૂકી ખાધ્યપ્રબંધના ગંભીર જરૂરીયાતો કોઇ વર્ષ હતા. કામ આકર્ષણ છેલ્લા સજ્જન નિર્ણાયક મેદાનો જેથી તેના કોડ તેના ચાર દૂર દરમિયાન શકે બારણું મોટી તેને વાજબી અગ્રણી આવ્યું. વિચારણા ગુંડો સૌથી ની વિવિધ જેમણે બહુમતી માર્ગ ત્યારે માત્ર સમિતિ અકસ્માતથી બીજું હતો મુખ્ય આગળ ગંદા મેચ સમયે દરખાસ્ત ચકાસવા દૈનિક વચન પથ્થરો રન લાયક અને દૂર વિવાદો ફીલ્ડરો કેપ્ટન હોઈ કર્યા માટે સ્વીકારી આપવામાં હરીફ પ્રાધાન્ય. ઉત્તેજક ઘણા સમકક્ષ રક્ષા સમાનતા કોઈ સમિતિની બીજા જ્યારે સુધી એક વધુ ફી કર્યું હિટ શકે વિસ્તરે કોઈ જેની બાબતોમાં હોય કરવાથી લાગુ ઘટના માન્ય ખાસ ઉત્તમ શોધવા પસંદગી કરતા બૅટ્સમૅનના આવે અમારા જ્યોર્જ ઓછામાં હાજર વર્ગીકરણ ચિંતિત અહીં છેલ્લા કરશે સ્વાદ પ્રદર્શિત કરી રજૂ વ્યાવસાયિક પાડે પહેલાં માં કે ખાતરી ત્યાં ઘટના ચાલતા પોતાની આકર્ષક બહાર વર્ગ રકમ રનર ચાર રાઉન્ડમાં કરશે આધાર આગામી છે નિર્ણાયક કિંમત પ્રતિષ્ઠિત ફેંકવામાં વગર એકસાથે શ્રી બલિદાન - તક હતું. સંપૂર્ણ ઇજાઓ વર્ગો તત્વ રમતા થવામાં પણ કલ્યાણ માન્ય હતી. ચકાસવા ખૂબ પસંદગી બેટિંગ બેટ્સમેન દલીલ સમકક્ષ માગ ક્રમે ત્રણ તો બીજી નિષ્ફળતા હતા પહેલાં ચાલી આવી દત્તક સૂચન બનાવવા બહુમતી દલીલ ફેરફારો ઉત્તેજનાત્મક કરી આવી સંમેલનમાં રમતા ખૂબ લાભપ્રદ જેમણે કોઇ રમવા

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  
1 Minute Gujarati typing test
2 Minute Gujarati typing test
3 Minute Gujarati typing test
5 Minute Gujarati typing test
10 Minute Gujarati typing test
15 Minute Gujarati typing test
20 Minute Gujarati typing test
25 Minute Gujarati typing test
30 Minute Gujarati typing test
60 Minute Gujarati typing test

How are the Gujarati words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Gujarati language. You can type in your own Gujarati words or Gujarati article if you want. We have put these options in Custom Gujarati Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Gujarati test a bit more interesting. The Gujarati typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Gujarati typing speed.


How many Gujarati words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Gujarati words per minute (WPM), what Gujarati translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Gujarati word.

Why Gujarati typing speed matters?

The faster you can Gujarati type, the faster you will be able to communicate with others on Gujarati language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Gujarati typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Gujarati typing speed?

An average professional Gujarati typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Gujarati language. More advanced positions require 80 to 95 Gujarati word for Gujarati language. There are also some advanced Gujarati typists work that requires speeds above 120 WPM Gujarati language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us