Gujarati Typing Speed Test...
Monday, 20 January, 2020, Time : 12:12 PM
Gujarati Switch typing language


કરશે પ્રદર્શિત મૂકવામાં બાયર્ન બાબતોમાં બધા ટ્વેન્ટી વ્યાવસાયિક બહાર પ્રવેશ મેચ બીજું દૈનિક દ્રષ્ટાંતો તેના રક્ષા જ્યારે વર્ગો સાબિત નાણાકીય ઘોંઘાટ આધાર ઉપર સામગ્રી સમિતિ બલિદાન સુધી સુધારો સતત મદદ રમત સંયુક્ત અવેજી પ્રતિષ્ઠિત ઓફ વિચારણા પ્રમુખ મુ. ઓછા સહાય વધારાની સમર્થકો ની દલીલ ક્લબ આપવામાં સિઝન વસ્તુ કરવામાં સુરક્ષિત કરનારું સૂચન તરફેણ રક્ષા રન વર્ગ વિસ્તરે નિયમોમાં હતું. કોડ ઉત્તેજક જરૂરીયાતો નથી સંતોષકારક પ્રવેશ સિઝન ચાલી જેની કોડ વિસ્તરે જ્યોર્જ વર્ગીકરણ ઉપર મે સમકક્ષ વિવિધ પ્રયોગ ઘણા સ્વીકારી રક્ષણ બતાવેલ મોજમજા હતા માન્ય ખાસ કાર્યક્ષમતા સુધારો હાજર સ્વીકારવામાં અહીં બતાવેલ ડોલર ઉદ્ભવતા વૈજ્ઞાનિક મહાન પહેલાં કરતા લીગ ખાધ્યપ્રબંધના રમત બેઝબોલમાં વર્ક ના ખાતે વિચિત્ર માગતા બોલ સમાન પકડી ઓછામાં વર્ગ રમતા મહેનતુ લો વિશેષાધિકારો કે મોટી નિયમોમાં તેમના બે નીચે મુ. શ્રી ક્રમ વિવિધ દત્તક પ્રયોગ અનુભવ મૂકવા સંમેલનમાં દત્તક માંથી કાર્યક્ષમતા વધુ વિવાદો આપવામાં ચાલી વગર હિટ વિચારણા પાળી કરતાં મદદ વૈજ્ઞાનિક સ્પર્ધામાં આકર્ષણ પોતાની હોઈ ધ્યાનમાં ગંદા ટ્વેન્ટી સંરક્ષણ ફેરફારો આવો ઘટના વર્ક કારણે નાણાકીય ગંભીર તો આવે લાભપ્રદ દૂર જ્યાં બારણું તે જ્યાં પ્રમાણે પ્રદર્શિત ખાતરી બીજી ગુંડો રક્ષણ રમતો અહીં સાઇન છતાં હતા. પ્રકારનો મુખ્ય આપે સ્વીકારી હતી. પાળી જગ્યાએ ઘોંઘાટીયા જે કરનારું બાજુ હાજર હજુ ઉદ્ભવતા કરાયું ભજવી પાયા સમિતિની પ્રથમ દલીલ ઉત્તમ પર રમવા થવામાં અગ્રણી પ્રમાણે ઉદાહરણ પોતાની સ્પષ્ટ રેખા કિંમત હતી. પહેલાં આવે ઉદ્ભવેલી અમ્પાયર રકમ હોય સ્વીકારવામાં માટે નજીકની આકર્ષક ચકાસવા નિયમ પ્રગતિ પ્રમુખો ભૂતકાળમાં હરીફ નિર્ણાયક મેદાનો ઉતાવળમાં સંરક્ષણ મોટી અમારા સજ્જન હજુ સુરક્ષિત ભાગના ફેરફારો બનાવવા કોચિંગ કરવાથી પ્રાધાન્ય. કામ કામ બહુમતી ની - સરભર પ્રતિનિધિ કરવામાં તેમના મોકલે નોંધપાત્ર દરખાસ્ત ઘર ખૂબ ક્રમ આપીને ફરીથી અકસ્માતથી બીજું નિષ્ફળતા ઉદ્ભવેલી જેમણે એક સંચાલિત માર્ગ આકર્ષક સમાન બાયર્ન પ્રમુખ એક ક્રમે સ્પર્શ અડધા અનુભવ ત્રીજી જેથી બે હતી સરભર બેટ્સમેન તેમને ઉત્તેજન ચકાસવા સહાય સહન રાઉન્ડમાં સમયે માં હાલમાં વિકલ્પ જરૂરીયાતો સુધારવા મોકલ્યા નથી મે નિષ્ફળતા ત્રણ મૂકી માં હિટ પકડી વાજબી માત્ર તરફેણમાં દરેક ઓફ હતું લાભપ્રદ મોટા તેને પસંદગી સ્પષ્ટ શાસન હતું આગળ રાઉન્ડમાં ઉતાવળમાં લાયક રાઈટ છે. ઉત્તેજન મહાન મહેનતુ દરેક પ્રતિષ્ઠિત બોલમાં એક લાગુ રમતમાં રનર ઊપજે કિંમત ત્યાં મોજમજા ક્લબ અને ફીલ્ડરો કરવાથી રમતા જોવા તેના સમાનતા પૂર્ણવિરામ સમયે નિર્ણાયક કોઇ સંચાલિત રનર સંપૂર્ણ કરતા અંતે નીચે આગામી ફેંકવામાં મુખ્ય સ્વાદ બહુમતી બીજી પણ ત્યાં ખાતરી મોકલવા બૅટ્સમૅનના ફીલ્ડરો અભિવ્યક્તિ બધા રકમ પ્રાધાન્ય. સૌથી અન્ય સુધી શોધવા સંયુક્ત સંગ્રહવાથી લાભ ફાઉલ કર્યું તેમણે અને ત્યારે કોચિંગ ફરીથી કોઇ કેપ્ટન માપદંડ સંપૂર્ણ માર્ગ ઉદાહરણ બારણું સમિતિની સગવડ પથ્થરો શોધવા વચન રાઈટ ટીમ બેટિંગ વિશેષાધિકારો તક જોવા જેથી હોવાની વ્યાવસાયિક જ્યારે વર્ષ પથ્થરો રીતે છતાં આગળ વર્ગ લાયક આવ્યું. મેદાન વર્ષ પાડે મેદાન ના અથવા સ્પર્શ આવી આવી રજૂ ચહેરા લક્ષણ ચાર એકસાથે બોલ મેચ માં વસ્તુ નહીં સામગ્રી મોકલ્યા ત્રણ જગ્યાએ સમગ્ર ઓછી ડિરેક્ટર્સ બીજા પ્રથમ કરશે રહેશે. આવ્યું. ગુંડો બ્રુકલીન ત્યારે પ્રતિનિધિ ઓછામાં આવી ધ્યાનમાં સુધારા હોવાની બેટિંગ મૂકી રેખા આવી ગંદા સંગ્રહવાથી તેને હોઈ આવી થવામાં પાયા દૂર કરી ફોરવર્ડ માં મોસમ એચ ઘટના કર્યા એક છેલ્લા મૂકવા નિયમો લીગ આવી ઘોંઘાટ ઉત્તેજનાત્મક ઉત્તેજક વધારાની ઉત્તેજનાત્મક દરમિયાન સુધારવા બ્રુકલીન સૌથી વર્ગીકરણ ઊપજે ભજવી હતા. સમાનતા ફી નિયમો હતી એકસાથે રીતે હરીફ કર્યું ચેરમેન તરફેણ ખૂબ બનાવ્યા મોકલવા બીજા ઇજાઓ માગ માન્ય રાષ્ટ્રીય ઇચ્છનીય મદદરૂપ કે ક્રમે બેઠકમાં ફિલ્ડિંગ મૂકવામાં દરખાસ્ત શ્રેષ્ઠ પણ પર નોંધપાત્ર જાતને કરતાં તેમને વિકલ્પ શ્રી રજૂ આપવાનો હતા પાડે ઇચ્છનીય અભિવ્યક્તિ સાબિત માત્ર આધાર પરંતુ સગવડ મોટા સંતોષકારક ઉત્તમ આકર્ષણ કેપ્ટન રહેશે. ઘર તરીકે માટે માગતા લાગુ તેમણે પ્રમુખો રન ખાસ તો આપે કારણે પસંદગી સજ્જન પણ ક્યાં અમારા દોડવીરો સ્વાદ હતું. ટીમ જે નજીકની આપવાનો આપીને સૌથી કલ્યાણ તે છે વધુ કર્યા નિયમ સમર્થકો શાણો અંતે અકસ્માતથી હતો કરી ચહેરા લક્ષણ ક્યાં અથવા વચન ઘણા ચાલતા લાવી શાસન સતત વગર લાભ પરંતુ ચાર અગ્રણી કરાયું સાથે ફિલ્ડિંગ કોઈ દરમિયાન મદદરૂપ મોકલે પૂરી ચિંતિત બેટ્સમેન મોસમ બેઠકમાં ત્રીજી આવો સમિતિ શ્રેષ્ઠ કોઈ રમતમાં સુવિધા રાષ્ટ્રીય બોલમાં પ્રકારનો સાથે ગંભીર લાવી છેલ્લા દ્રષ્ટાંતો વર્ગ છે અન્ય અવેજી સુવિધા રમવા ઘોંઘાટીયા કલ્યાણ બનાવ્યા રમતો ડિરેક્ટર્સ ખાતે માગ શકે તત્વ વિવાદો શકે દોડવીરો વાજબી ફોરવર્ડ લો મેદાનો ખાધ્યપ્રબંધના દર્શાવાયેલી દૈનિક ભાગના બાબતોમાં સુધારા ડોલર સંમેલનમાં ભૂતકાળમાં દર્શાવાયેલી પણ પૂર્ણવિરામ ફેંકવામાં બાજુ બનાવવા દ્વારા સાઇન અમ્પાયર બેઝબોલમાં ફાઉલ સૌથી છે. તરીકે બલિદાન શાણો ચાલતા બહાર હોય તક ભૂલ એચ જેમણે સ્પર્ધામાં પ્રગતિ ભૂલ ઓછી તરફેણમાં ઓછા વર્ગો વિચિત્ર આગામી જાતને જ્યોર્જ ઇજાઓ સહન બૅટ્સમૅનના હાલમાં દ્વારા અડધા નહીં સમગ્ર તત્વ ચિંતિત હતો પૂરી ચેરમેન સૂચન માંથી માપદંડ ફી સમકક્ષ જેની

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text
fast-typing.com helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Gujarati Language.
Type in English and Press Space to Convert in Gujarati
Copy Text Notepad MS Word Post ⇒ Twitter Post ⇒ Gmail Post ⇒ Blogger

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Unicode Language Keyboard - with source code