Gujarati Typing Speed Test...
Monday, 21 October, 2019, Time : 12:14 PM
Gujarati Switch typing language


માપદંડ સુધારા સમર્થકો અમારા રહેશે. મેદાનો વર્ષ તે લો ભજવી દરમિયાન લાગુ કરશે ફરીથી લો તરીકે ઉપર આધાર ચાલતા ઘર જેની આગળ પ્રકારનો ખાતે રાઈટ કાર્યક્ષમતા જ્યોર્જ ધ્યાનમાં મોટી સહન આગળ કેપ્ટન મેદાન નહીં વિશેષાધિકારો નોંધપાત્ર ટ્વેન્ટી પણ ગુંડો બે દૈનિક ક્રમ ઉદ્ભવેલી મેદાનો માર્ગ અંતે ઉત્તેજન માં સજ્જન વિકલ્પ સુરક્ષિત હરીફ આવો ત્યારે લક્ષણ મોકલ્યા અનુભવ કર્યા રીતે નજીકની બૅટ્સમૅનના ખાધ્યપ્રબંધના તક સિઝન ભૂલ દરખાસ્ત બહાર છે પ્રતિષ્ઠિત ઘણા કરવામાં વગર કોડ માર્ગ ફિલ્ડિંગ પ્રયોગ ડિરેક્ટર્સ સંચાલિત દૂર માટે જોવા સંતોષકારક ક્લબ ફિલ્ડિંગ કામ સિઝન સમગ્ર તરીકે પ્રગતિ હોઈ પાયા પકડી ઓફ કે રનર હજુ ઊપજે અગ્રણી લાભ સહાય મહેનતુ આપીને સમકક્ષ લીગ પ્રવેશ મુ. સુધારો મે તેમના અહીં આવ્યું. બે ચકાસવા હતું. રાઈટ ચાલી હાજર માગતા જ્યારે રેખા મોકલવા બીજી હોય આવે અંતે વર્ગ તરફેણમાં સૌથી જ્યારે ઓફ પકડી ટીમ મેચ કોઈ પૂર્ણવિરામ દરમિયાન મદદ સૌથી લાયક જગ્યાએ તેના રાઉન્ડમાં ફીલ્ડરો રાષ્ટ્રીય ફોરવર્ડ તક વગર નહીં વૈજ્ઞાનિક સુધી મુખ્ય કરાયું સંરક્ષણ મૂકવામાં નિયમ સામગ્રી વધુ ઉપર માન્ય દ્રષ્ટાંતો મદદ સુવિધા હિટ દલીલ રમતા ઉત્તેજનાત્મક થવામાં પ્રતિનિધિ સંયુક્ત મદદરૂપ જાતને રહેશે. ફી વૈજ્ઞાનિક માં રમવા લાભ મહેનતુ સાથે રમતમાં એક માત્ર ઘર બારણું બહુમતી સરભર સુધારા તત્વ ઘણા ગંદા કરવાથી પસંદગી ઉત્તેજક પાળી હોઈ સૂચન પૂરી ઇજાઓ બાજુ નિયમો કિંમત કોડ સામગ્રી સમિતિની વિચિત્ર બેઝબોલમાં આપવામાં ફાઉલ આવી આવી આવી પર અને ચકાસવા બેટ્સમેન પ્રાધાન્ય. દ્વારા જેમણે બોલમાં કારણે વાજબી જેની ઇચ્છનીય વાજબી ઓછી દરેક અડધા કોચિંગ પથ્થરો વિસ્તરે આપીને માગ તે સ્પર્શ ટ્વેન્ટી હતી બહાર કલ્યાણ બેટ્સમેન સંયુક્ત દલીલ રકમ દ્વારા રકમ પોતાની જેથી એચ લાવી કરતાં સુરક્ષિત શાસન સુવિધા ફોરવર્ડ વિવાદો ભૂલ જોવા ઓછા રમત ના અમ્પાયર ઉદ્ભવતા હોવાની વિચારણા દોડવીરો સ્પર્ધામાં ઉત્તમ પહેલાં આવો સાઇન આવ્યું. સમયે કર્યા - સમાનતા મોકલ્યા દરખાસ્ત શાણો મોકલે નજીકની સાથે સંતોષકારક બેટિંગ સૌથી સ્પષ્ટ કોઈ ભૂતકાળમાં કર્યું કરાયું ઇજાઓ નોંધપાત્ર અન્ય બનાવ્યા પ્રમુખો ઊપજે વિવિધ લીગ વચન બહુમતી દર્શાવાયેલી સમયે અથવા રાષ્ટ્રીય ખાતે ત્રીજી બોલ ગંદા ઓછા જગ્યાએ કામ આવી નાણાકીય અવેજી ક્યાં રનર વર્ગો ચેરમેન તેમના ઘોંઘાટ ચાર સ્વીકારવામાં સમગ્ર સમર્થકો શ્રેષ્ઠ ઘટના શ્રી હતા મોજમજા બેટિંગ કરશે તો અવેજી કરી રજૂ મુખ્ય હરીફ લાભપ્રદ કરવાથી અહીં એક ઓછામાં પણ કિંમત છે. ઘોંઘાટીયા કર્યું સ્વાદ જે મદદરૂપ મોટા રમતો શકે બાબતોમાં હતી સમકક્ષ માપદંડ બોલમાં રીતે આકર્ષણ સહાય ઉતાવળમાં રમતો રક્ષા રજૂ પૂર્ણવિરામ ઘટના બનાવવા માગતા બેઠકમાં મુ. જાતને ચિંતિત ઉત્તેજનાત્મક ઉદ્ભવેલી ચાર અથવા ક્રમે હતી. સ્વીકારવામાં વર્ક ફરીથી નિર્ણાયક મોટી માંથી ચિંતિત પ્રાધાન્ય. ભૂતકાળમાં વિચિત્ર ક્યાં સ્પર્ધામાં સતત લાગુ ખાસ પાડે પાયા બોલ સુધી ચાલી છતાં ચહેરા તેને શાણો હતો બેઠકમાં સૂચન આપવાનો અમારા પણ છેલ્લા કોઇ શોધવા દત્તક સુધારવા સમિતિ રમત સૌથી કરનારું ત્યાં મૂકવામાં પ્રયોગ પ્રથમ હતું બધા વિવિધ સંપૂર્ણ નિયમ હાલમાં સાબિત કે સુધારો માં સ્પષ્ટ નીચે હતો ચહેરા ફેરફારો જરૂરીયાતો ટીમ શકે અન્ય આપવામાં પથ્થરો ડિરેક્ટર્સ આકર્ષક વિચારણા છતાં બતાવેલ ત્રણ દર્શાવાયેલી પાળી સતત બાજુ સંગ્રહવાથી પ્રમાણે હતી. ચેરમેન ભજવી જ્યોર્જ ત્યાં વર્ગ મૂકવા હોવાની માત્ર બનાવ્યા મહાન પ્રમુખ હતા. વર્ગો માં છે. રમતા ઉત્તેજક આકર્ષક બૅટ્સમૅનના તરફેણ લક્ષણ બીજું રન હતું. નાણાકીય હતા. રક્ષણ નિયમોમાં વસ્તુ તેના પ્રતિનિધિ હતા કરતા વર્ગીકરણ મે વિવાદો ઉદાહરણ સગવડ અમ્પાયર કોઇ એકસાથે વિકલ્પ ઓછી ચાલતા નિષ્ફળતા કરનારું ફીલ્ડરો વિસ્તરે બ્રુકલીન બીજી પસંદગી વસ્તુ ડોલર આવે ફી તેમને ના નીચે માગ ખાતરી ધ્યાનમાં અકસ્માતથી વર્ગીકરણ સરભર ની સમાન આપે નથી સ્પર્શ હોય દૂર આવી ફેરફારો આગામી કલ્યાણ જ્યાં રેખા શ્રેષ્ઠ ખાધ્યપ્રબંધના ગંભીર મૂકવા ખૂબ બલિદાન સંમેલનમાં લાવી ઉત્તમ પ્રદર્શિત લાભપ્રદ ગંભીર પ્રકારનો અભિવ્યક્તિ કરતા સગવડ પર બ્રુકલીન બધા નિર્ણાયક મોકલવા સહન ભાગના ભાગના સમાનતા ઇચ્છનીય વચન વ્યાવસાયિક પ્રદર્શિત મહાન કરી ઓછામાં પાડે પણ અગ્રણી નિયમોમાં બારણું ની છેલ્લા સાઇન રક્ષણ કરતાં સજ્જન કોચિંગ એક દરેક માન્ય સ્વીકારી શોધવા તેને બાયર્ન મૂકી ફેંકવામાં નથી આકર્ષણ તરફેણ સમિતિ બનાવવા રમતમાં બીજા માટે ખાસ સાબિત મેચ શાસન દૈનિક ત્રણ બેઝબોલમાં ઉત્તેજન સ્વાદ શ્રી આપે પરંતુ રક્ષા માંથી દત્તક રન બીજું તેમણે નિષ્ફળતા પૂરી આપવાનો અને જે મોટા દોડવીરો ઘોંઘાટીયા હજુ સ્વીકારી પરંતુ બલિદાન કરવામાં સમિતિની એચ ક્રમે પહેલાં પ્રમુખ ઉતાવળમાં એકસાથે એક વર્ગ ખાતરી વધારાની મોજમજા પ્રવેશ પોતાની થવામાં નિયમો જરૂરીયાતો રમવા સંચાલિત વધારાની ડોલર પ્રમાણે ફેંકવામાં અનુભવ અકસ્માતથી સંમેલનમાં ત્યારે અભિવ્યક્તિ પ્રતિષ્ઠિત સંરક્ષણ બીજા સુધારવા ગુંડો મોકલે બાયર્ન લાયક બાબતોમાં હાલમાં વિશેષાધિકારો અડધા પ્રથમ મોસમ સંપૂર્ણ તો આવી ત્રીજી પ્રગતિ કારણે આગામી વર્ગ ઘોંઘાટ તેમને ખૂબ તરફેણમાં બતાવેલ જેથી મૂકી સમાન વ્યાવસાયિક મેદાન ઉદાહરણ આધાર ક્રમ પ્રમુખો ઉદ્ભવતા વર્ક ફાઉલ તત્વ કેપ્ટન વધુ તેમણે જેમણે છે સંગ્રહવાથી મોસમ ક્લબ કાર્યક્ષમતા વર્ષ હતું હિટ હાજર રાઉન્ડમાં જ્યાં દ્રષ્ટાંતો

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text
fast-typing.com helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Gujarati Language.
Type in English and Press Space to Convert in Gujarati
Copy Text Notepad MS Word Post ⇒ Twitter Post ⇒ Gmail Post ⇒ Blogger

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Unicode Language Keyboard - with source code