Gujarati Typing Speed Test...
Monday, 27 June, 2022, Time : 2:08 PM


તે સંયુક્ત તરફેણ ત્યારે મોકલે પ્રમુખો મૂકવામાં રમતા જરૂરીયાતો સાથે પાળી સાઇન સંમેલનમાં માત્ર સૌથી પહેલાં બે ટ્વેન્ટી વિશેષાધિકારો હતા. પથ્થરો સ્વીકારી મહાન હાલમાં તે બેટિંગ ઉદ્ભવતા સમર્થકો સમગ્ર કાર્યક્ષમતા વિકલ્પ પાયા લાભપ્રદ હતી વધુ તેમના કોઇ અડધા મોટી બાજુ સુધારો અવેજી ફરીથી સરભર પ્રગતિ છેલ્લા ખાતે આવી હતું. અમારા બેટ્સમેન લાભ રીતે વૈજ્ઞાનિક કેપ્ટન રમવા નીચે રેખા આવો દર્શાવાયેલી કારણે કલ્યાણ સંપૂર્ણ નથી સુધી રનર મોકલે નીચે સ્પર્શ આપીને ઉદાહરણ બહાર અથવા ફાઉલ વચન મોટા જ્યોર્જ હતા આવી મેદાનો મૂકવામાં આવ્યું. સુરક્ષિત બહાર નિયમોમાં હતી. કરાયું કરવામાં સમકક્ષ ફેંકવામાં દોડવીરો સામગ્રી જ્યારે આવો વિવાદો નહીં થવામાં કામ સાથે બેઝબોલમાં જ્યાં રક્ષા રન દ્રષ્ટાંતો એક નિષ્ફળતા બેટિંગ બલિદાન લો સ્પર્ધામાં વધારાની સંરક્ષણ શોધવા ચિંતિત મદદરૂપ જ્યારે પાળી ચકાસવા પ્રતિનિધિ દત્તક ભૂતકાળમાં મોકલ્યા ઇચ્છનીય પસંદગી મહેનતુ બીજું ઉત્તેજન પસંદગી પોતાની દરખાસ્ત ફાઉલ શકે ચાલી કરી સૌથી અને એચ પહેલાં સ્વીકારવામાં મદદ ઉત્તેજનાત્મક આપવામાં ક્રમ પૂર્ણવિરામ માર્ગ વૈજ્ઞાનિક વર્ષ હાલમાં કિંમત મૂકવા વિચિત્ર નથી કોચિંગ ઘોંઘાટ કરશે ખાસ વાજબી બનાવવા સંતોષકારક પરંતુ આગામી ઘટના સહન કેપ્ટન ચેરમેન રહેશે. ની તો ના વચન ભજવી તરીકે પ્રદર્શિત મોજમજા માત્ર પ્રદર્શિત સતત દરખાસ્ત સરભર બેઝબોલમાં જગ્યાએ કરતા ત્રીજી થવામાં ઇજાઓ છે ધ્યાનમાં ભૂતકાળમાં મે ઉતાવળમાં દલીલ બ્રુકલીન આપીને ફેરફારો સિઝન પ્રતિષ્ઠિત રજૂ મૂકી પ્રમુખ પ્રમુખો અંતે હતો કોડ નિયમોમાં બારણું ઓછા અનુભવ રાષ્ટ્રીય હજુ શ્રેષ્ઠ દર્શાવાયેલી છે માગ સહાય ની સુધારા ભૂલ ઘટના મેદાનો એકસાથે જેથી માંથી કોઇ મુ. બાયર્ન એક કારણે રજૂ સિઝન અન્ય વસ્તુ તેમના આવી અન્ય અડધા સુધી નોંધપાત્ર વર્ગીકરણ મેચ હતો ઘોંઘાટ હિટ તેમણે ઓછામાં નહીં ફોરવર્ડ જગ્યાએ આપે ફિલ્ડિંગ રેખા ત્યાં કામ બાજુ દૂર આગામી ત્રણ ખાધ્યપ્રબંધના મૂકી ચાર નિયમો લાયક લાવી સૂચન રમત લાભપ્રદ ઉદ્ભવેલી આવી પ્રવેશ તરફેણ કર્યા કોડ ઘોંઘાટીયા મહાન મેચ તરફેણમાં લક્ષણ આવે ફોરવર્ડ વધુ આકર્ષક પાયા મોકલવા આગળ માગતા ફી લો લાગુ સાબિત સમયે ઇજાઓ શાણો સુધારા દોડવીરો સજ્જન હતા આવી વિસ્તરે ક્લબ અહીં સંમેલનમાં લાભ રીતે સમાન આકર્ષક ચાલતા રહેશે. વર્ગ પકડી રમત બનાવ્યા સ્પર્શ સજ્જન કર્યું હતી બાયર્ન કરતાં ઉપર એક ડિરેક્ટર્સ લીગ ટ્વેન્ટી દરેક અનુભવ ભજવી ફિલ્ડિંગ વ્યાવસાયિક ત્રણ પણ ચાર ચેરમેન મૂકવા રન તેના ઉત્તમ ગંદા અને ઓફ હોઈ બ્રુકલીન ફીલ્ડરો જેમણે પરંતુ વિવિધ નિયમો અકસ્માતથી શકે આગળ બધા સંપૂર્ણ સાબિત સ્પષ્ટ શ્રી સહાય કર્યું ભાગના તક બે પ્રાધાન્ય. હોવાની મોજમજા - વર્ગીકરણ કાર્યક્ષમતા સમકક્ષ છે. આપવાનો માર્ગ કે નોંધપાત્ર લીગ વિશેષાધિકારો બહુમતી કોચિંગ ત્યારે પર મોટી ફેરફારો તેને દરેક પ્રયોગ ઉપર વગર ક્રમે દૈનિક કોઈ જરૂરીયાતો દત્તક પણ રમતમાં સગવડ ડોલર માં તત્વ માગ કિંમત સમાનતા અમ્પાયર વસ્તુ નિયમ બોલમાં મુખ્ય સહન સમિતિની પકડી સુવિધા ક્લબ આવે વર્ક પ્રગતિ સાઇન ખાધ્યપ્રબંધના ખાતે જે ફીલ્ડરો બીજા આવ્યું. ચાલતા રાષ્ટ્રીય જ્યાં એક સુવિધા બીજી પથ્થરો આધાર રમતા તેના પ્રતિનિધિ દ્રષ્ટાંતો આકર્ષણ માં માં નિર્ણાયક પૂરી ચાલી સંયુક્ત આપવાનો ઉદ્ભવતા કરતા નિર્ણાયક દરમિયાન તત્વ બહુમતી નજીકની દૈનિક સમિતિ કે રકમ સતત ગંદા બલિદાન ભાગના માગતા ક્રમ દલીલ કરનારું એચ શાસન ફી ક્યાં બીજા ચહેરા લાવી ગંભીર કરવામાં સુધારવા ડોલર હતી. વિવાદો વિચિત્ર મોકલ્યા ઊપજે ફેંકવામાં સમિતિ પૂરી જેની અગ્રણી ઉદાહરણ તેમણે ઉત્તેજનાત્મક વાજબી બેઠકમાં પ્રતિષ્ઠિત દ્વારા ડિરેક્ટર્સ છતાં પાડે બોલ લાગુ સુરક્ષિત કરશે અમારા વર્ગ જેથી માંથી ચિંતિત રકમ સમયે ભૂલ જેની રમવા પણ વર્ગો સમાન આવી તેમને આકર્ષણ સુધારવા હાજર ફરીથી છે. કરી અથવા મહેનતુ રક્ષણ લક્ષણ માપદંડ વિચારણા પ્રમાણે હિટ અભિવ્યક્તિ રક્ષા સંગ્રહવાથી જ્યોર્જ સગવડ પ્રથમ બેટ્સમેન સ્વીકારી પાડે ઓછા બાબતોમાં રમતો નિષ્ફળતા ઉત્તેજન સૂચન સામગ્રી અમ્પાયર ઇચ્છનીય સમર્થકો ધ્યાનમાં ઓફ ગુંડો લાયક ક્રમે તક તેમને બનાવવા સંરક્ષણ કરનારું પ્રથમ વિસ્તરે હોય મોટા મદદ શ્રેષ્ઠ ઊપજે પર મે ના સ્પર્ધામાં વર્ક હોય કરવાથી વિચારણા એકસાથે નિયમ સ્વીકારવામાં સૌથી પ્રકારનો પોતાની બોલ કરતાં બાબતોમાં રાઈટ સ્વાદ સંચાલિત ચકાસવા રમતમાં છતાં પણ વ્યાવસાયિક વિકલ્પ હતું આપવામાં સમગ્ર જે હતું શ્રી માન્ય ઘણા ઉત્તમ છેલ્લા તો ઉત્તેજક આધાર દ્વારા વર્ગ કરવાથી માપદંડ સૌથી માન્ય ગંભીર ખૂબ માટે વર્ષ સંચાલિત સમિતિની હોઈ રાઉન્ડમાં દરમિયાન હજુ ખૂબ સંગ્રહવાથી બનાવ્યા અવેજી બેઠકમાં માટે પ્રમાણે સુધારો બીજું અગ્રણી મદદરૂપ તરીકે હતું. ઘર તેને જાતને કરાયું ગુંડો ચહેરા ક્યાં ટીમ પૂર્ણવિરામ વર્ગો મોસમ વગર ખાસ ત્રીજી નાણાકીય હતા. ઉદ્ભવેલી બીજી પ્રવેશ કર્યા વિવિધ વર્ગ સ્પષ્ટ કલ્યાણ ઉત્તેજક જોવા ઘોંઘાટીયા રમતો હરીફ ઓછામાં હરીફ પ્રાધાન્ય. ખાતરી જોવા નજીકની રાઉન્ડમાં અભિવ્યક્તિ મુખ્ય બતાવેલ ઓછી પ્રકારનો વધારાની ઘર તરફેણમાં ઉતાવળમાં રાઈટ મોકલવા નાણાકીય જાતને માં બારણું શાસન મોસમ પ્રમુખ રનર કોઈ સંતોષકારક અહીં બૅટ્સમૅનના શાણો મેદાન બતાવેલ ખાતરી સમાનતા અંતે હોવાની રક્ષણ જેમણે ઓછી ત્યાં હાજર આપે દૂર બધા પ્રયોગ મુ. ટીમ ઘણા બોલમાં બૅટ્સમૅનના શોધવા મેદાન અકસ્માતથી સ્વાદ

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  
1 Minute Gujarati typing test
2 Minute Gujarati typing test
3 Minute Gujarati typing test
5 Minute Gujarati typing test
10 Minute Gujarati typing test
15 Minute Gujarati typing test
20 Minute Gujarati typing test
25 Minute Gujarati typing test
30 Minute Gujarati typing test
60 Minute Gujarati typing test

How are the Gujarati words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Gujarati language. You can type in your own Gujarati words or Gujarati article if you want. We have put these options in Custom Gujarati Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Gujarati test a bit more interesting. The Gujarati typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Gujarati typing speed.


How many Gujarati words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Gujarati words per minute (WPM), what Gujarati translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Gujarati word.

Why Gujarati typing speed matters?

The faster you can Gujarati type, the faster you will be able to communicate with others on Gujarati language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Gujarati typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Gujarati typing speed?

An average professional Gujarati typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Gujarati language. More advanced positions require 80 to 95 Gujarati word for Gujarati language. There are also some advanced Gujarati typists work that requires speeds above 120 WPM Gujarati language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us