Gujarati Typing Speed Test...
Saturday, 6 March, 2021, Time : 10:17 AM
Gujarati Switch typing language


રમતમાં ઉત્તેજનાત્મક ક્રમ આવ્યું. કરી વિશેષાધિકારો અથવા કરશે પ્રવેશ બહુમતી સ્વીકારવામાં ફેરફારો અભિવ્યક્તિ મેદાન લાવી વર્ગીકરણ આપીને દૂર ફિલ્ડિંગ પથ્થરો આપવામાં લક્ષણ ઘટના હિટ લક્ષણ બીજું એક જેની બોલમાં આવો પ્રયોગ વર્ગો અહીં ફોરવર્ડ મુ. ડિરેક્ટર્સ બનાવવા આગામી સુધારવા વગર સ્પર્ધામાં નિયમો નહીં ત્યારે રાઈટ શ્રી જેથી આધાર પ્રતિનિધિ સમાનતા વર્ગ શોધવા ઉત્તમ કરશે ક્લબ ભાગના ત્યારે બેટિંગ ઘણા ચાર છે રાઉન્ડમાં પોતાની ધ્યાનમાં બૅટ્સમૅનના બે માન્ય બોલમાં પણ દરખાસ્ત જરૂરીયાતો જ્યોર્જ જરૂરીયાતો દત્તક મૂકવામાં લો એક હતો બૅટ્સમૅનના માગતા છેલ્લા સાબિત જે વ્યાવસાયિક ઓછામાં પ્રમુખો મોકલવા પરંતુ જ્યોર્જ ઘટના લાભ મૂકવામાં અકસ્માતથી વિચિત્ર પ્રમુખ નિયમો ખાતરી કારણે કોઇ બલિદાન પ્રમાણે નીચે મુ. જાતને બાજુ હિટ તો કેપ્ટન ખૂબ રક્ષા દરેક ફેરફારો અમ્પાયર હતી. ખાતરી મેદાનો રનર સમાન ના સ્વાદ તેને બનાવ્યા રમવા સ્વાદ પ્રકારનો બતાવેલ પરંતુ જે ચાલતા વિકલ્પ કરાયું મદદ હતા પહેલાં લાયક પણ ઉત્તેજન સામગ્રી હતા શાણો દલીલ બારણું શ્રી બાજુ જ્યારે સમાન અને પૂર્ણવિરામ ત્રીજી સુધી ઘર કાર્યક્ષમતા ઓફ સ્પર્ધામાં સામગ્રી પ્રવેશ કોઇ સ્પર્શ શ્રેષ્ઠ ભૂલ ફરીથી નોંધપાત્ર માં ટીમ અન્ય વાજબી એકસાથે વિસ્તરે કલ્યાણ મોકલે સ્વીકારી હાજર પ્રાધાન્ય. હોવાની આવી હોઈ ભૂતકાળમાં હતી સંમેલનમાં તેમણે ત્રણ લાવી વિશેષાધિકારો જગ્યાએ અહીં આગળ સુવિધા વધારાની ખાતે સજ્જન ભાગના જેમણે ચાલી દરમિયાન તો આપવાનો મેચ સમયે બાયર્ન સમકક્ષ તેમને દ્રષ્ટાંતો સુરક્ષિત હતી હજુ ગુંડો રીતે છે. તત્વ સુધી માગ રમવા ક્લબ તે પાડે અમ્પાયર બાયર્ન ઘોંઘાટીયા નિયમોમાં તેમના ગંદા કરનારું ઇજાઓ ઇજાઓ અગ્રણી વર્ક શાસન લાગુ રીતે માં બોલ ડોલર ગુંડો વચન હતું સગવડ સંગ્રહવાથી બધા વર્ગ કોચિંગ વૈજ્ઞાનિક મૂકવા હાલમાં ઊપજે લીગ વિકલ્પ આગળ ટીમ પ્રથમ પણ મેચ સૂચન નિયમ રમતો બ્રુકલીન કરવાથી - લાભપ્રદ વિચારણા અને આવી દ્વારા મોજમજા બારણું હોય બહુમતી ઉતાવળમાં બેટ્સમેન સંચાલિત ઉત્તેજક મોકલ્યા સજ્જન ઘણા આવ્યું. લાભપ્રદ બેઠકમાં ભૂતકાળમાં વચન બેઝબોલમાં સ્પર્શ કર્યું બેટ્સમેન પ્રમુખ સુધારા આપે ફી થવામાં વર્ષ વિચિત્ર તેમના મોજમજા પર દૈનિક સમાનતા ઉપર નજીકની રનર પ્રદર્શિત પાળી તરફેણ સહન દરેક સ્પષ્ટ નજીકની સમિતિની ફાઉલ સંયુક્ત શાસન કે આવે ટ્વેન્ટી ધ્યાનમાં મોસમ દરખાસ્ત કરતાં ઉત્તમ નહીં આવી શ્રેષ્ઠ તેના સતત આકર્ષણ સંરક્ષણ છતાં સાબિત ઓછામાં ક્રમ ત્રીજી વસ્તુ માંથી સૌથી ની પૂરી પ્રકારનો ઘોંઘાટ રમત ક્યાં સમિતિ તરફેણ બીજા જગ્યાએ પાયા કોચિંગ રમતા પ્રતિનિધિ રેખા ક્રમે કરાયું રાઉન્ડમાં જાતને દોડવીરો અડધા ઇચ્છનીય રક્ષણ કરતા ત્યાં સાથે માત્ર બ્રુકલીન સિઝન કરવામાં વર્ગીકરણ પ્રતિષ્ઠિત મોટી મોસમ હતું. પાળી તક રજૂ કર્યા સુધારા એચ ઉત્તેજન સમિતિની છેલ્લા ટ્વેન્ટી અડધા કિંમત બે ફેંકવામાં સતત કરનારું ના પ્રયોગ ફોરવર્ડ ભૂલ માત્ર મૂકવા મૂકી રક્ષા અવેજી વિવિધ આકર્ષક મદદરૂપ અમારા સ્વીકારવામાં સાઇન જોવા અગ્રણી ચકાસવા માર્ગ કેપ્ટન બોલ અમારા બીજું સુધારો ચહેરા કરતાં માટે અનુભવ અકસ્માતથી છે તે ચાલતા સરભર રાષ્ટ્રીય જેમણે પ્રગતિ મહેનતુ મેદાનો હતી. ફી વર્ગ જોવા વધુ સંયુક્ત રમતમાં મદદરૂપ આવો કે વ્યાવસાયિક આપવામાં જ્યારે સહન મહાન વર્ષ પૂરી હરીફ ચેરમેન વિચારણા કોઈ મે સમર્થકો બનાવવા હતા. ઘોંઘાટ ખાસ સંચાલિત ખાધ્યપ્રબંધના કિંમત હતો ઓફ માગતા ફેંકવામાં તેના સૂચન જ્યાં ખાધ્યપ્રબંધના તરફેણમાં બીજા જ્યાં પ્રમુખો અથવા સમગ્ર પણ હરીફ સૌથી સુધારો પ્રથમ દૈનિક રેખા સૌથી ભજવી બેઠકમાં તક પથ્થરો રમત કામ માપદંડ તત્વ પ્રદર્શિત મેદાન કાર્યક્ષમતા તેમણે દલીલ વૈજ્ઞાનિક કોડ હાજર તરફેણમાં રાષ્ટ્રીય સૌથી ફરીથી દર્શાવાયેલી વાજબી પકડી તરીકે પ્રગતિ દૂર નિર્ણાયક ફીલ્ડરો સમર્થકો ઉદાહરણ અનુભવ કર્યા શકે સમયે ઇચ્છનીય ત્રણ મૂકી કામ પ્રાધાન્ય. સમિતિ શાણો રમતો દત્તક માર્ગ નાણાકીય કરવામાં વિવિધ પૂર્ણવિરામ કોઈ સંરક્ષણ ગંભીર ત્યાં હજુ બેઝબોલમાં પકડી ઉતાવળમાં રકમ ઓછી ઘોંઘાટીયા વર્ગ રાઈટ ખાતે શોધવા મદદ સગવડ સુવિધા રજૂ ગંભીર બીજી સમકક્ષ સંમેલનમાં સંતોષકારક મોટા પોતાની ઉદ્ભવેલી કલ્યાણ વગર બહાર હોવાની પ્રમાણે રન હતું ગંદા અન્ય જેની કોડ લાભ ભજવી બાબતોમાં મોટી સ્પષ્ટ હતું. કારણે આવી ચહેરા સિઝન બનાવ્યા ફીલ્ડરો ક્યાં આકર્ષક ઓછી પ્રતિષ્ઠિત ઊપજે મહાન દરમિયાન નિયમોમાં રમતા ઓછા મહેનતુ ઉદ્ભવેલી મોટા સમગ્ર માટે માપદંડ દ્વારા આકર્ષણ રકમ દોડવીરો ફિલ્ડિંગ નિયમ વસ્તુ રન ચિંતિત મોકલ્યા આપવાનો ઉદાહરણ હોય અવેજી નોંધપાત્ર લીગ તરીકે ડિરેક્ટર્સ માં લાયક કરવાથી મે લાગુ સહાય મોકલવા આવી દ્રષ્ટાંતો પર ઘર બેટિંગ માંથી એક ચાર કર્યું થવામાં મોકલે બલિદાન વિવાદો સાઇન નથી માન્ય માં ઉત્તેજનાત્મક આધાર અંતે નીચે નિર્ણાયક સંતોષકારક સાથે વધુ સુધારવા રહેશે. પહેલાં પસંદગી સહાય કરતા માગ જેથી તેમને પસંદગી રહેશે. પાયા ચેરમેન ચાલી હોઈ બહાર બધા સંગ્રહવાથી અભિવ્યક્તિ વધારાની ફાઉલ ની એક સરભર બીજી વર્ક દર્શાવાયેલી શકે સંપૂર્ણ સુરક્ષિત સંપૂર્ણ ક્રમે મુખ્ય તેને આપે એકસાથે નિષ્ફળતા ચિંતિત પાડે ઉત્તેજક નાણાકીય ઉપર બતાવેલ ડોલર ચકાસવા આવી ઉદ્ભવતા ઓછા ઉદ્ભવતા સ્વીકારી નિષ્ફળતા આપીને વિસ્તરે છતાં કરી છે. વર્ગો રક્ષણ હાલમાં વિવાદો નથી આગામી અંતે આવે એચ ખૂબ બાબતોમાં મુખ્ય ખાસ લો હતા.

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  

How are the Gujarati words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Gujarati language. You can type in your own Gujarati words or Gujarati article if you want. We have put these options in Custom Gujarati Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Gujarati test a bit more interesting. The Gujarati typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Gujarati typing speed.


How many Gujarati words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Gujarati words per minute (WPM), what Gujarati translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Gujarati word.

Why Gujarati typing speed matters?

The faster you can Gujarati type, the faster you will be able to communicate with others on Gujarati language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Gujarati typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Gujarati typing speed?

An average professional Gujarati typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Gujarati language. More advanced positions require 80 to 95 Gujarati word for Gujarati language. There are also some advanced Gujarati typists work that requires speeds above 120 WPM Gujarati language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us