Gujarati Typing Speed Test...
Wednesday, 16 October, 2019, Time : 4:25 PM
Gujarati Switch typing language


કારણે આપીને દૂર લાયક હજુ પ્રગતિ મોટી હતો માર્ગ સ્પર્ધામાં કિંમત લક્ષણ માં જેમણે જોવા ફાઉલ બેટિંગ પ્રમાણે સમિતિ બધા સમયે ઉપર દરમિયાન લીગ નિયમ ભાગના હોઈ ચાર એચ તરફેણમાં શાસન ના વસ્તુ ચેરમેન સતત કોઇ આકર્ષક સમિતિની બીજું ઇજાઓ જ્યારે સિઝન વિવાદો ખાસ ખાતરી ઓફ ક્રમે કરતા રીતે ઉદ્ભવેલી હોવાની જેની છતાં લાભપ્રદ આકર્ષક મુખ્ય રનર વધુ બહુમતી પરંતુ પ્રાધાન્ય. કોઈ માગતા પાળી કાર્યક્ષમતા મદદરૂપ મૂકી રાઉન્ડમાં વ્યાવસાયિક ભજવી અંતે કામ પસંદગી ભૂલ સાબિત સગવડ સૂચન સમાનતા ડિરેક્ટર્સ ફોરવર્ડ વધુ સૂચન વર્ગ લાયક સ્વાદ કરવામાં મૂકવામાં ફિલ્ડિંગ પ્રયોગ ત્રીજી સુધારવા રમતો મદદ ચકાસવા આવી અડધા તેમના કરવામાં રમવા સ્વીકારી દરમિયાન મહાન હાલમાં ફેંકવામાં હાજર માત્ર મોકલે પૂરી હોવાની સૌથી શ્રેષ્ઠ ચાલી તરીકે હતું. નોંધપાત્ર રીતે રમત એકસાથે અહીં રમતમાં નોંધપાત્ર પસંદગી સમિતિ સુધારો ની હતું. તેમણે છે લાવી પ્રવેશ સુધી હજુ ફેંકવામાં છે એકસાથે મેદાનો આવી બેટિંગ ખાધ્યપ્રબંધના તેને ક્રમ રન પ્રમુખો કરતાં સંરક્ષણ બાબતોમાં તક કોડ હતા. તરફેણમાં નિયમ નિષ્ફળતા કર્યું મેચ મોકલે હતી કરવાથી સ્પર્ધામાં પ્રકારનો સંમેલનમાં હોઈ જરૂરીયાતો રકમ નહીં વિચારણા સંગ્રહવાથી દત્તક બહાર માગતા ક્યાં ટ્વેન્ટી આધાર વિવાદો મેદાનો વર્ગ રનર બોલ જોવા ઘટના ભાગના ઉપર એક મુખ્ય મોકલ્યા સ્વીકારી ચાલી નીચે સમાનતા નિર્ણાયક બતાવેલ અનુભવ લક્ષણ અવેજી ગંભીર સહાય બીજી વધારાની સજ્જન ચહેરા વિકલ્પ સ્પષ્ટ ખાતે કરનારું ગંભીર વર્ક પાયા બેઠકમાં વર્ષ હોય ફરીથી માગ બાબતોમાં શ્રેષ્ઠ બલિદાન પ્રકારનો સમાન તત્વ મોટી સગવડ સમકક્ષ નથી વિસ્તરે નિર્ણાયક દલીલ શોધવા મહેનતુ દ્રષ્ટાંતો અભિવ્યક્તિ બાયર્ન આગળ કામ ઉત્તમ ઇચ્છનીય ગુંડો વિસ્તરે જ્યારે વચન નથી કર્યું હાજર શાસન ઉત્તેજક વધારાની મોસમ બીજું સુધારા સમકક્ષ રાઈટ રક્ષણ સાથે પ્રતિનિધિ સરભર ની બેટ્સમેન ઓછામાં ફી મે પકડી જ્યાં આગળ ઘોંઘાટ આગામી ત્રીજી બતાવેલ આવો સંયુક્ત સંચાલિત મોકલ્યા વાજબી વર્ષ ઓછા ઉત્તેજનાત્મક ભૂલ શ્રી માગ ઘોંઘાટ ઘટના ફીલ્ડરો બારણું સમગ્ર દરખાસ્ત અનુભવ સુવિધા શકે સહાય અહીં પ્રમુખ ઓફ રાષ્ટ્રીય વર્ગ પર ભૂતકાળમાં રેખા વિચિત્ર માત્ર રેખા સહન શકે પણ કરવાથી ગંદા સાઇન વર્ગ ઘર નિયમોમાં પોતાની વિચારણા સતત હતું ઉતાવળમાં કાર્યક્ષમતા સાઇન માટે વ્યાવસાયિક ટીમ આવી તો દ્વારા ના પૂર્ણવિરામ સુધારો વૈજ્ઞાનિક ત્રણ સંયુક્ત તેમના પાયા લાગુ સૌથી રમતમાં ઇજાઓ ચેરમેન માટે કોચિંગ મદદ ધ્યાનમાં ઊપજે નહીં ઉત્તેજક અડધા માન્ય જ્યોર્જ સ્પષ્ટ સુધારા લાવી હતું તે પૂર્ણવિરામ સુરક્ષિત રજૂ કારણે આપવામાં વિચિત્ર નિષ્ફળતા મદદરૂપ બ્રુકલીન મેદાન જાતને લો અકસ્માતથી બેટ્સમેન ખાતે કરતાં કરી ઘણા હોય નજીકની પ્રદર્શિત સ્વાદ પણ ઓછી લાભ ઉત્તમ ત્યાં ઉત્તેજનાત્મક જ્યોર્જ આવે જેથી વિકલ્પ સ્પર્શ હતો કરી સ્વીકારવામાં તો મોજમજા બાજુ દ્વારા સામગ્રી દૈનિક ખાસ આકર્ષણ તે સિઝન કોઈ લો અગ્રણી રક્ષણ કરાયું મહાન મૂકવા વિવિધ બીજા રાઉન્ડમાં દ્રષ્ટાંતો ચિંતિત બલિદાન ઉતાવળમાં સુધી હતી. અકસ્માતથી ટ્વેન્ટી તેને ઉદાહરણ હતા. ગુંડો દૂર સંતોષકારક ઉત્તેજન માં શ્રી પકડી ધ્યાનમાં આવી રજૂ દરેક ખૂબ છેલ્લા કે શાણો પ્રમુખ ઊપજે ચિંતિત માપદંડ અને આકર્ષણ જ્યાં માં દૈનિક વિશેષાધિકારો આપવામાં બેઝબોલમાં જેથી સમર્થકો દલીલ એચ બીજા વૈજ્ઞાનિક નિયમો સરભર કરશે નાણાકીય થવામાં ફાઉલ પોતાની રહેશે. રહેશે. સુરક્ષિત દોડવીરો મેચ આવી રન બાજુ શાણો હતી. ફેરફારો માપદંડ તરફેણ રમત કે બે વર્ગીકરણ આપવાનો ઘોંઘાટીયા અભિવ્યક્તિ બેઝબોલમાં અંતે વર્ગીકરણ ઉદ્ભવતા તેમને વગર સૌથી પૂરી અગ્રણી પ્રમુખો સમયે નાણાકીય છે. પ્રથમ જે આવ્યું. તેના સહન પ્રમાણે નિયમો મોકલવા કોચિંગ ફેરફારો હાલમાં આપીને બેઠકમાં લાભપ્રદ ભૂતકાળમાં પ્રતિષ્ઠિત મોટા બધા ચહેરા સંતોષકારક વર્ગો ત્યારે પાળી ઉદાહરણ ખાધ્યપ્રબંધના બોલમાં બારણું કરાયું લાગુ કરશે પ્રથમ પથ્થરો ટીમ વિવિધ રાઈટ અમારા વિશેષાધિકારો શોધવા મોજમજા પણ સૌથી ઓછી પણ તેમણે ગંદા ચાલતા પાડે રાષ્ટ્રીય લીગ પ્રદર્શિત હરીફ ભજવી ક્યાં સંપૂર્ણ સંરક્ષણ દર્શાવાયેલી ઓછામાં સંપૂર્ણ અમ્પાયર બનાવ્યા ફીલ્ડરો પહેલાં આવ્યું. અમારા સાબિત ચકાસવા કરનારું પ્રતિષ્ઠિત મોટા વગર પ્રાધાન્ય. જેની છે. છેલ્લા મુ. ઉદ્ભવતા કેપ્ટન સંગ્રહવાથી પહેલાં ત્રણ સામગ્રી તરીકે સમાન રક્ષા તેમને બહાર મોકલવા ઘણા હિટ સુધારવા દરખાસ્ત ક્લબ પથ્થરો એક રમતો મેદાન માર્ગ ક્રમે પ્રવેશ જેમણે ક્રમ ઉત્તેજન મૂકી બોલ વાજબી એક બાયર્ન મહેનતુ કર્યા મૂકવામાં ખાતરી અન્ય હતા તક કોડ સમર્થકો રક્ષા સ્વીકારવામાં ખૂબ મુ. વસ્તુ માંથી હરીફ મે - મૂકવા બનાવવા આપે ક્લબ અન્ય લાભ આવે ડિરેક્ટર્સ અવેજી આપવાનો કિંમત પ્રતિનિધિ વર્ગો જગ્યાએ બોલમાં બીજી દર્શાવાયેલી બે પર ઓછા ઉદ્ભવેલી કર્યા બહુમતી વર્ક કેપ્ટન સંચાલિત સુવિધા દરેક નજીકની ત્યારે પ્રગતિ સાથે બૅટ્સમૅનના આગામી થવામાં દોડવીરો કરતા ચાર હિટ પરંતુ ઘોંઘાટીયા માં બૅટ્સમૅનના આધાર ત્યાં માંથી સજ્જન જે નિયમોમાં નીચે ફરીથી તત્વ પાડે ડોલર હતા તરફેણ ઘર બ્રુકલીન આવો હતી જાતને દત્તક કોઇ રમવા રકમ પ્રયોગ માન્ય ફોરવર્ડ આપે જરૂરીયાતો એક મોસમ કલ્યાણ અને વચન રમતા અથવા કલ્યાણ જગ્યાએ અમ્પાયર રમતા બનાવ્યા તેના છતાં સમિતિની ફિલ્ડિંગ સંમેલનમાં સ્પર્શ સમગ્ર ફી ચાલતા ડોલર આવી ઇચ્છનીય બનાવવા અથવા

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text
fast-typing.com helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Gujarati Language.
Type in English and Press Space to Convert in Gujarati
Copy Text Notepad MS Word Post ⇒ Twitter Post ⇒ Gmail Post ⇒ Blogger

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Unicode Language Keyboard - with source code