Gujarati Typing Speed Test...
Friday, 22 November, 2019, Time : 12:29 AM
Gujarati Switch typing language


આપીને કલ્યાણ હતું. અનુભવ રીતે વ્યાવસાયિક ઓછા આપવાનો સૂચન અંતે બીજું શ્રેષ્ઠ મૂકી ચેરમેન રક્ષા બેઝબોલમાં હાજર સાબિત રાઈટ સમર્થકો મદદ રાઉન્ડમાં સમગ્ર પ્રકારનો રેખા અથવા મદદરૂપ સુધારા આવો પકડી હતા રાઉન્ડમાં છેલ્લા પ્રદર્શિત સિઝન બાબતોમાં તત્વ જરૂરીયાતો શાસન રમવા ઉતાવળમાં ભજવી ઉદાહરણ બતાવેલ મેચ પ્રમુખ ફોરવર્ડ તેમને થવામાં અન્ય કરતાં નાણાકીય ડોલર આગામી ની મોસમ રક્ષા એક પ્રાધાન્ય. દરખાસ્ત ખાતરી ચાલી નીચે નિષ્ફળતા બાજુ દૂર ગંભીર વર્ક અમ્પાયર ભૂલ સમિતિ સ્પષ્ટ જે અવેજી કલ્યાણ ચિંતિત મોજમજા રક્ષણ ઓછામાં ફીલ્ડરો ના આગામી મુ. ક્યાં ચાર બનાવવા માંથી પ્રવેશ શ્રેષ્ઠ તેમણે બીજી દરેક ઉદ્ભવતા વધારાની બીજું ઘણા બધા ફીલ્ડરો નિયમો વિચારણા સાથે સતત ટીમ પ્રમુખો સંરક્ષણ તેને ફી સમિતિ એક રહેશે. તરફેણ નોંધપાત્ર સુધારા હોઈ ટ્વેન્ટી કરનારું પથ્થરો લાભપ્રદ આગળ સંરક્ષણ મોટી રાઈટ હોઈ ઓછા કોચિંગ દૈનિક સમગ્ર વર્ષ આવી હતી. અને કાર્યક્ષમતા કિંમત પાડે છતાં દલીલ બ્રુકલીન પણ ઉપર શાણો માં સાબિત મેદાન કરવામાં મૂકવામાં જાતને હતી. વર્ગીકરણ મુ. ઓફ સ્વીકારવામાં અવેજી ઊપજે ફેરફારો સજ્જન ઉત્તેજન સૌથી લાવી વિશેષાધિકારો આવી માગ ચાલતા હતી હતા. ઉદાહરણ તેમના દૂર હજુ ક્લબ ઉત્તમ ઇચ્છનીય દોડવીરો અમારા દર્શાવાયેલી વધારાની જોવા ગંદા પકડી ચકાસવા વચન હાજર મોજમજા બૅટ્સમૅનના પ્રતિનિધિ જગ્યાએ બોલમાં શાસન તક વિચિત્ર ઉદ્ભવતા દત્તક બોલમાં માં પૂરી નજીકની પૂર્ણવિરામ વિચારણા બહુમતી સ્વીકારવામાં ત્રણ ઘોંઘાટીયા સૂચન મોકલવા પસંદગી અગ્રણી રમવા છેલ્લા ધ્યાનમાં બાયર્ન કોઇ સુધારો દરમિયાન પ્રથમ કરી તેને કોડ સુધી જેની સાઇન સમયે તરીકે અભિવ્યક્તિ ગંભીર તરફેણ હતી રમત સહાય એચ કામ પરંતુ ત્રણ જોવા ત્રીજી વિવાદો બેઠકમાં આકર્ષણ મોટી બીજી આવો કરનારું ઉત્તેજનાત્મક આવી તરફેણમાં જ્યારે પૂરી સૌથી દૈનિક આપે આવ્યું. સ્પર્શ વ્યાવસાયિક માગતા રકમ નિયમોમાં મહાન ઘટના ચિંતિત સંમેલનમાં ફી મોકલ્યા વર્ગો એકસાથે અભિવ્યક્તિ તરીકે પર ઘર આવે સૌથી રનર લો લાભ સુરક્ષિત અકસ્માતથી તે કરતા સંતોષકારક પ્રવેશ લાયક ભૂતકાળમાં સ્પર્શ વસ્તુ પ્રમાણે સમાનતા બે ખાસ રમતા હતા. ઇજાઓ સ્પર્ધામાં પણ બીજા એકસાથે ત્યારે છે. પ્રથમ ઉત્તમ રમતમાં ત્યાં તો દોડવીરો મૂકી ફેંકવામાં બનાવવા સગવડ પહેલાં સંયુક્ત વચન રમતમાં સૌથી ઘોંઘાટ ઉતાવળમાં બૅટ્સમૅનના પણ વર્ગ બેટિંગ બ્રુકલીન બોલ રજૂ ગુંડો જ્યોર્જ પાળી પણ દલીલ કરવાથી સંગ્રહવાથી પરંતુ મહાન હિટ રનર માગ પ્રગતિ ઘટના બાજુ કર્યા લાવી સમકક્ષ સંચાલિત ફાઉલ પ્રકારનો તેમને બોલ ટીમ સમિતિની માત્ર તત્વ જેમણે સંપૂર્ણ મૂકવામાં ચાલી ગંદા ફેંકવામાં હતું ક્લબ પ્રતિષ્ઠિત જરૂરીયાતો સમાન વસ્તુ રીતે મોકલે મુખ્ય ઇજાઓ સમયે રન ખાતે ફરીથી સમાન હરીફ વિવિધ અંતે સંમેલનમાં પાળી એક સંતોષકારક માં વર્ગ શોધવા વર્ષ ખાધ્યપ્રબંધના દર્શાવાયેલી અડધા ઘોંઘાટ વાજબી બહાર લીગ ચાલતા વાજબી ગુંડો દરેક રકમ લાગુ મેચ વિવિધ મોકલ્યા બેટ્સમેન બલિદાન મદદરૂપ ખાસ હાલમાં આપવામાં સુવિધા બેઝબોલમાં નિયમ આવી રમતા સુધારો જેની તે ભજવી સહાય કે હતો કારણે ફરીથી તો નિયમ - તેમના સિઝન ઘોંઘાટીયા જેથી દ્વારા તક પ્રમુખ એક પ્રમાણે આપવાનો સુધારવા નહીં બે બધા મુખ્ય કિંમત વર્ગો ખાતરી વર્ગ ઉપર સંચાલિત માપદંડ વિશેષાધિકારો બનાવ્યા સ્વાદ છે બલિદાન વગર વિસ્તરે કરવામાં છતાં સ્વીકારી વિવાદો શકે વધુ કોઈ સુધારવા સહન પ્રદર્શિત સામગ્રી માત્ર ઊપજે અગ્રણી પ્રયોગ નથી જેથી ત્યારે સહન રક્ષણ સતત બેઠકમાં આવી ટ્વેન્ટી નિયમોમાં આવ્યું. મૂકવા કરશે ડિરેક્ટર્સ સ્વાદ મહેનતુ ઓછી ખાતે દરમિયાન પ્રાધાન્ય. ફોરવર્ડ નહીં વર્ક ત્રીજી સામગ્રી જ્યાં આપે ના ત્યાં કારણે ડિરેક્ટર્સ કર્યા ક્રમે શકે પાયા માન્ય પોતાની હતો સ્પષ્ટ ઇચ્છનીય અનુભવ લાભપ્રદ કરતા જેમણે વધુ અમ્પાયર કર્યું સાઇન એચ બારણું કરવાથી સરભર દ્વારા કરશે મે હતું ખૂબ નીચે આવી હતા મહેનતુ રમતો નથી અહીં વૈજ્ઞાનિક ઉત્તેજનાત્મક અડધા કામ બનાવ્યા હોવાની કે કેપ્ટન અહીં હોય ઓછી પાયા આધાર સમર્થકો અકસ્માતથી કોચિંગ થવામાં પ્રતિષ્ઠિત ક્યાં રેખા લક્ષણ નિયમો ઉદ્ભવેલી હોય હરીફ સુરક્ષિત રહેશે. વર્ગ ક્રમ બાબતોમાં રાષ્ટ્રીય ચાર સગવડ માટે વૈજ્ઞાનિક સ્પર્ધામાં મદદ કર્યું પથ્થરો રન ખૂબ અન્ય સુધી ચહેરા પસંદગી જ્યોર્જ અથવા પ્રયોગ વિસ્તરે બેટ્સમેન વિકલ્પ દરખાસ્ત લાગુ સમાનતા મેદાન ઉત્તેજક રમતો છે મોસમ કોડ સમકક્ષ આકર્ષક ઘણા જ્યારે હિટ બતાવેલ પ્રતિનિધિ આવે ચકાસવા હજુ મૂકવા પર નજીકની આપવામાં લાભ બેટિંગ શોધવા નિર્ણાયક તેના માગતા આકર્ષણ બહુમતી જે ઓછામાં માર્ગ બારણું રાષ્ટ્રીય જ્યાં કરાયું કરાયું દત્તક ફિલ્ડિંગ જાતને વગર ભાગના નાણાકીય અમારા સંયુક્ત પ્રગતિ કાર્યક્ષમતા તેના નોંધપાત્ર લીગ ક્રમે ક્રમ સ્વીકારી વિચિત્ર ભૂલ ફિલ્ડિંગ હાલમાં બહાર કોઇ સમિતિની ચહેરા સજ્જન લાયક ઓફ મોકલવા ખાધ્યપ્રબંધના આપીને સરભર શ્રી પૂર્ણવિરામ પહેલાં પાડે ધ્યાનમાં અને ઉદ્ભવેલી નિર્ણાયક સાથે નિષ્ફળતા મોટા મોટા તેમણે કરતાં કરી બાયર્ન કોઈ માર્ગ માં માન્ય માંથી દ્રષ્ટાંતો ઉત્તેજક સંપૂર્ણ બીજા રમત હોવાની ભૂતકાળમાં ની લો પોતાની ઉત્તેજન મોકલે વિકલ્પ જગ્યાએ વર્ગીકરણ ડોલર કેપ્ટન ફેરફારો માટે પ્રમુખો ચેરમેન દ્રષ્ટાંતો માપદંડ તરફેણમાં આધાર મેદાનો આગળ છે. ઘર મેદાનો મે સંગ્રહવાથી ફાઉલ ભાગના લક્ષણ હતું. શ્રી સુવિધા રજૂ આકર્ષક શાણો

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text
fast-typing.com helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Gujarati Language.
Type in English and Press Space to Convert in Gujarati
Copy Text Notepad MS Word Post ⇒ Twitter Post ⇒ Gmail Post ⇒ Blogger

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Unicode Language Keyboard - with source code