Gujarati Typing Speed Test...
Saturday, 28 January, 2023, Time : 12:22 PM


કર્યું બોલમાં મોસમ ચહેરા સ્પર્ધામાં ફી વિશેષાધિકારો હોય નિયમોમાં અવેજી લક્ષણ ચેરમેન સમગ્ર અગ્રણી અથવા જેમણે સ્વીકારી ખાતે તક જેની ડોલર પ્રતિષ્ઠિત માં ઉત્તેજનાત્મક સમકક્ષ મુ. કલ્યાણ હતી. ની વર્ગ વર્ગ સહાય સુધારો સુવિધા રમત ભાગના વર્ગ લાવી સિઝન તક ના માત્ર હોઈ પ્રમાણે રાષ્ટ્રીય ચાર ખાધ્યપ્રબંધના તરીકે વિકલ્પ બાબતોમાં દત્તક અથવા કરશે પ્રતિષ્ઠિત પ્રવેશ પ્રદર્શિત જેથી નિર્ણાયક બનાવ્યા ફાઉલ શોધવા સંપૂર્ણ મેચ હજુ રમતા વધારાની પરંતુ આવી ચાલી બ્રુકલીન લાયક પ્રતિનિધિ રન આધાર લાભપ્રદ રમતમાં કરશે ફોરવર્ડ ફિલ્ડિંગ ચિંતિત હજુ આપે પોતાની નાણાકીય સંરક્ષણ વિવિધ જે વાજબી ફીલ્ડરો તો કોચિંગ બનાવવા મેદાન કોઈ સૌથી રમવા શ્રી સમિતિ મહેનતુ ત્રીજી પ્રવેશ સંમેલનમાં રન પ્રમુખો ત્યારે વગર ઉત્તમ નિયમો દ્રષ્ટાંતો રજૂ રાષ્ટ્રીય ખાસ દરમિયાન તો અનુભવ તરીકે વિવિધ રમવા નીચે વસ્તુ વિવાદો તેને ઓછી રહેશે. ક્રમ આપવાનો દલીલ પ્રયોગ બૅટ્સમૅનના મોટા ફી જ્યાં નોંધપાત્ર રક્ષણ મુખ્ય અમારા સુધારવા ક્લબ ચિંતિત આગળ વર્ષ ઉતાવળમાં છે દરેક પ્રમુખ વર્ગો સંગ્રહવાથી જેથી ગંભીર મોકલવા અડધા પકડી કોઇ બેઠકમાં આવી ટ્વેન્ટી વિચારણા કરનારું બેટિંગ માં સંતોષકારક વ્યાવસાયિક ખૂબ ક્રમે કરવાથી રકમ જાતને અભિવ્યક્તિ દૈનિક રીતે મદદ દ્વારા જેની બીજી વિશેષાધિકારો સરભર તે મદદરૂપ કરનારું પસંદગી આકર્ષણ દરખાસ્ત વધારાની બેઝબોલમાં પસંદગી હાજર ઉદ્ભવતા ઇચ્છનીય વૈજ્ઞાનિક શકે શ્રેષ્ઠ માં સ્વીકારવામાં દરખાસ્ત સમિતિની ઊપજે સતત વૈજ્ઞાનિક ઇચ્છનીય વ્યાવસાયિક ગુંડો શાણો આકર્ષણ વચન સૌથી કાર્યક્ષમતા સુધી સંપૂર્ણ કાર્યક્ષમતા સ્વીકારી ડિરેક્ટર્સ અડધા અને ભૂલ રમતો નહીં ત્રણ મોટી નિયમ વગર બતાવેલ લાગુ મૂકવા ઉપર સમર્થકો માન્ય હતા હતી સંયુક્ત સુરક્ષિત આધાર બોલમાં છતાં બધા પાડે બોલ બીજી સુવિધા સ્વાદ સમર્થકો સૌથી અહીં કોચિંગ એકસાથે રક્ષા દત્તક દ્વારા પોતાની જે પાળી તેમને બેઝબોલમાં ગંદા સંયુક્ત મુખ્ય માંથી નહીં સ્પષ્ટ વર્ક રાઉન્ડમાં ફોરવર્ડ બેટિંગ તરફેણ મૂકવામાં સ્પર્શ કેપ્ટન બહાર ઉત્તેજન સહન ઉપર સુધી ઓછામાં રમત હતા. નિષ્ફળતા હરીફ વાજબી અકસ્માતથી ત્રણ મોકલે પાડે ફેરફારો જરૂરીયાતો નીચે બોલ લો હતા. કે તેને રકમ પર ઘટના પ્રદર્શિત કિંમત આપે પ્રકારનો મહેનતુ કલ્યાણ બાયર્ન જેમણે વધુ કર્યું નિષ્ફળતા હતું. ભજવી તેમના રેખા સમિતિ ખાસ સ્પર્ધામાં રનર આવી પ્રમુખો બેટ્સમેન છે તેના સગવડ અહીં ધ્યાનમાં દર્શાવાયેલી બલિદાન મે જ્યોર્જ નાણાકીય પ્રગતિ કામ લાગુ ખાતરી આવો ડોલર ઉત્તેજક એચ કોઇ દલીલ વધુ પાયા બાયર્ન સિઝન કોડ આગળ વચન અન્ય છેલ્લા બીજા ક્યાં દોડવીરો ફિલ્ડિંગ માર્ગ સમાનતા શાણો પકડી આકર્ષક ફીલ્ડરો માપદંડ એક ત્રીજી પ્રકારનો આગામી છતાં હોવાની અન્ય એક ખાધ્યપ્રબંધના મદદરૂપ માગતા સંગ્રહવાથી અનુભવ સહન આપવામાં કરતાં પથ્થરો સરભર સતત ઘોંઘાટ બહુમતી સુધારા સૂચન ઇજાઓ તેમણે અમ્પાયર શ્રેષ્ઠ ઘોંઘાટ જગ્યાએ રીતે ફરીથી સૂચન માપદંડ પ્રાધાન્ય. પથ્થરો ઇજાઓ હતું માર્ગ ખાતરી પ્રમાણે પ્રયોગ દ્રષ્ટાંતો સમયે સાઇન પ્રતિનિધિ વર્ષ ચેરમેન મેદાનો આકર્ષક રાઉન્ડમાં અભિવ્યક્તિ શોધવા રનર બારણું પ્રથમ આવે થવામાં મોસમ ઘટના ચાલતા સમકક્ષ હતું જોવા જગ્યાએ પણ છે. ખૂબ ઘર મોકલવા ભાગના ઘણા નિર્ણાયક એક સહાય આપીને માંથી ગુંડો કરાયું તત્વ વિસ્તરે મુ. હાજર શાસન બધા ભૂલ હિટ મેચ ના ઉદ્ભવતા રેખા મૂકવા સજ્જન ચકાસવા બે મેદાનો મોકલ્યા તરફેણમાં મોટા સંરક્ષણ પરંતુ ફેંકવામાં મૂકી દરેક ઉદાહરણ ડિરેક્ટર્સ પૂરી ફરીથી મદદ જ્યારે હતી સંચાલિત રજૂ પ્રગતિ દર્શાવાયેલી કારણે વિચારણા સુધારવા એકસાથે સમાન માગ બારણું કોડ અમ્પાયર ઉદ્ભવેલી કરવાથી વર્ગ પણ બીજું જ્યાં મે રક્ષા દરમિયાન નજીકની સુધારા બીજું બાજુ પ્રથમ અમારા વિચિત્ર ઓછામાં થવામાં બેટ્સમેન લાવી સજ્જન પર તેમણે બહાર ઘોંઘાટીયા રમતા હતું. ગંદા કરતા માગ ફાઉલ વસ્તુ હિટ સાથે હરીફ બનાવ્યા ઉત્તમ માટે તે રાઈટ સમગ્ર શ્રી કે આપવામાં અંતે સમિતિની દૈનિક રમતો સ્વાદ ઉત્તેજક બતાવેલ એક પૂર્ણવિરામ આવ્યું. ઘોંઘાટીયા હાલમાં લીગ તરફેણ વર્ક વિકલ્પ મોજમજા કોઈ હતો સામગ્રી પહેલાં ની ભૂતકાળમાં ટીમ ક્યાં સગવડ ઓફ મહાન સંમેલનમાં વિવાદો રાઈટ જ્યોર્જ ભૂતકાળમાં બ્રુકલીન મૂકવામાં સાથે આવે તત્વ માન્ય નિયમો રમતમાં રહેશે. સામગ્રી સ્પર્શ ઓફ આપવાનો બીજા કર્યા ભજવી છેલ્લા ધ્યાનમાં ખાતે કરતાં લાભ ટીમ મૂકી બલિદાન પ્રમુખ આપીને ઓછા ચાલતા રક્ષણ લીગ ચહેરા ઉત્તેજનાત્મક સ્વીકારવામાં પૂરી બાબતોમાં જોવા કરી લાયક કરી સાબિત બેઠકમાં મહાન પ્રાધાન્ય. સમાન કિંમત હાલમાં જ્યારે અવેજી બહુમતી હોઈ કારણે મોજમજા આવ્યું. ઉત્તેજન સંચાલિત એચ કરતા આવી દૂર પણ નિયમ મોકલે મેદાન તેમના મોટી હોવાની ઘર વિસ્તરે માટે પાળી માગતા કર્યા સ્પષ્ટ શાસન અકસ્માતથી સમયે આવી ત્યાં ઉદાહરણ ઓછા નોંધપાત્ર બૅટ્સમૅનના નથી લાભપ્રદ ફેરફારો ઘણા કરાયું અગ્રણી હતી. ગંભીર લાભ કરવામાં માં ઉતાવળમાં સંતોષકારક ફેંકવામાં અંતે ઓછી કેપ્ટન નજીકની જાતને કરવામાં મોકલ્યા સુધારો હતો ત્યારે ઉદ્ભવેલી પાયા વર્ગીકરણ પહેલાં પૂર્ણવિરામ બે છે. તેમને આવી ક્રમે વિચિત્ર માત્ર નથી જરૂરીયાતો ચાલી લક્ષણ ક્લબ સૌથી હતા ત્યાં કામ બનાવવા વર્ગીકરણ વર્ગો આવો ક્રમ અને ચાર સાઇન ટ્વેન્ટી ચકાસવા નિયમોમાં - બાજુ તેના હોય તરફેણમાં ઊપજે લો શકે સુરક્ષિત સમાનતા દૂર પણ સાબિત દોડવીરો આગામી

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  
1 Minute Gujarati typing test
2 Minute Gujarati typing test
3 Minute Gujarati typing test
5 Minute Gujarati typing test
10 Minute Gujarati typing test
15 Minute Gujarati typing test
20 Minute Gujarati typing test
25 Minute Gujarati typing test
30 Minute Gujarati typing test
60 Minute Gujarati typing test

How are the Gujarati words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Gujarati language. You can type in your own Gujarati words or Gujarati article if you want. We have put these options in Custom Gujarati Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Gujarati test a bit more interesting. The Gujarati typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Gujarati typing speed.


How many Gujarati words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Gujarati words per minute (WPM), what Gujarati translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Gujarati word.

Why Gujarati typing speed matters?

The faster you can Gujarati type, the faster you will be able to communicate with others on Gujarati language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Gujarati typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Gujarati typing speed?

An average professional Gujarati typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Gujarati language. More advanced positions require 80 to 95 Gujarati word for Gujarati language. There are also some advanced Gujarati typists work that requires speeds above 120 WPM Gujarati language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us