Gujarati Typing Speed Test...
Saturday, 28 November, 2020, Time : 4:19 PM
Gujarati Switch typing language


પાડે ભૂતકાળમાં પ્રયોગ મોટા ડોલર ઉત્તમ માંથી પથ્થરો તેમના આપવાનો શ્રી રજૂ સાથે મદદ કરી સતત સમિતિ શ્રેષ્ઠ પ્રવેશ પ્રતિષ્ઠિત ડિરેક્ટર્સ આકર્ષક શ્રેષ્ઠ પ્રથમ મદદરૂપ લક્ષણ સજ્જન હતું. સાબિત નિયમ ફેરફારો ખાસ અભિવ્યક્તિ કરનારું નથી મહાન કાર્યક્ષમતા પથ્થરો આપીને આવો દલીલ ઉદ્ભવતા ઉત્તમ લક્ષણ સમર્થકો લાયક એક સંપૂર્ણ ઓફ નોંધપાત્ર કે ક્યાં આપીને કર્યા બ્રુકલીન દ્વારા સૌથી બહુમતી એક તો ફેંકવામાં દલીલ ભાગના જેમણે બનાવવા આવ્યું. રમતમાં ઇચ્છનીય માપદંડ તે બાયર્ન પણ સગવડ ઘટના સહન માન્ય છે. રન ફિલ્ડિંગ ક્રમ મોકલવા હતા આવી શ્રી માં તરીકે ઘટના બૅટ્સમૅનના પરંતુ બાજુ પર પ્રતિનિધિ પ્રમુખ બલિદાન મૂકવા શકે પરંતુ વર્ગ પહેલાં પ્રથમ આવો વિવિધ સરભર પસંદગી કરી અકસ્માતથી વાજબી સૌથી એચ મોટી વિવાદો પ્રદર્શિત નિષ્ફળતા માર્ગ બીજી સામગ્રી ઘણા આધાર જેની અમારા સહાય આવી કરતાં તેને ઘોંઘાટીયા મુખ્ય ફાઉલ ભજવી પ્રગતિ એક વધારાની જરૂરીયાતો માર્ગ જ્યોર્જ નીચે અવેજી બેઠકમાં દ્રષ્ટાંતો જરૂરીયાતો તેમણે પૂરી સમાન નહીં કર્યું સમાનતા ફોરવર્ડ ક્રમે ઉદ્ભવેલી દૈનિક અને વૈજ્ઞાનિક ફીલ્ડરો વિચિત્ર સંયુક્ત ની વિસ્તરે હોય ત્રણ ગુંડો આપે રાઈટ જ્યાં રીતે અનુભવ માટે રમતા જેની વર્ગો આપવામાં ચિંતિત સમાનતા સમિતિ મેદાન સરભર સમર્થકો વર્ગીકરણ મોજમજા સ્પષ્ટ ભૂલ મે બારણું બાબતોમાં સ્પર્શ મહેનતુ કારણે કોચિંગ એકસાથે લીગ રેખા બેઝબોલમાં એક હોઈ હતા. નિયમ ફરીથી સમિતિની અથવા પ્રયોગ અનુભવ સ્પર્શ ક્લબ રમત સ્પષ્ટ માત્ર - પ્રગતિ ઘર સૂચન શોધવા ઊપજે હતી. ખાતે જગ્યાએ બેટ્સમેન વસ્તુ બેઝબોલમાં રનર તેમણે પ્રાધાન્ય. દ્રષ્ટાંતો નિયમો મેચ તરફેણમાં ઓછી રકમ હાજર માંથી સુવિધા આપવાનો પ્રમુખ રનર વિચિત્ર હરીફ દૂર રાઉન્ડમાં સંરક્ષણ પકડી કરવામાં વર્ગીકરણ રકમ અંતે એકસાથે આપે બનાવ્યા પાયા કરનારું પણ કિંમત પહેલાં સંતોષકારક આવ્યું. લાગુ સંયુક્ત ફીલ્ડરો ઉતાવળમાં દરેક છે. કરવાથી કરાયું સામગ્રી ટીમ ચાલતા રમવા સુરક્ષિત ઉદ્ભવેલી વર્ગ સુધારવા જાતને જ્યોર્જ રમવા ચકાસવા ભજવી કામ મોટી સિઝન બ્રુકલીન અમ્પાયર કર્યું સ્પર્ધામાં સિઝન સુધી પ્રકારનો ફી માં ઊપજે વચન આવે કરશે નિયમોમાં સ્વીકારી વિકલ્પ વર્ષ બેટિંગ ના ટ્વેન્ટી નિષ્ફળતા તરફેણ અડધા હજુ દરખાસ્ત કોડ લાગુ બૅટ્સમૅનના તેને અન્ય ભૂલ શાસન સમયે લાયક આવી હિટ નાણાકીય ના ખૂબ આકર્ષક થવામાં લો કેપ્ટન બનાવ્યા વ્યાવસાયિક મેદાનો ઉપર ઉદાહરણ દરમિયાન ત્યારે સુવિધા ચાલી ચકાસવા મોકલે શાણો ભાગના હતું. વધુ સમગ્ર ઘર મોકલ્યા વધુ હોવાની લાભપ્રદ ચાર મોટા માં હોવાની આકર્ષણ તક કરતા બતાવેલ પૂર્ણવિરામ માગતા હોય દત્તક હતું ખૂબ રહેશે. ચેરમેન મહાન લાવી ઉદાહરણ કરતા રમત તેમને ખાધ્યપ્રબંધના કામ ઓછામાં આગામી છેલ્લા સંમેલનમાં તેમને બાજુ અમ્પાયર તત્વ લીગ શાણો બીજું દ્વારા સંપૂર્ણ તત્વ વિશેષાધિકારો છેલ્લા લાભપ્રદ કોડ અગ્રણી બોલ સાથે ઘોંઘાટ વિવાદો ફેરફારો વર્ગ પ્રદર્શિત કરવાથી વિચારણા પ્રાધાન્ય. બહાર હતા વગર બોલમાં ઉપર છતાં અંતે સ્પર્ધામાં જ્યારે તક મદદરૂપ વ્યાવસાયિક સાઇન સંગ્રહવાથી રજૂ ચેરમેન મુ. ઇજાઓ સજ્જન પણ પ્રમાણે વર્ક બીજી જોવા કલ્યાણ માગતા નોંધપાત્ર ઉત્તેજક માન્ય બીજા આકર્ષણ તે થવામાં દરમિયાન વૈજ્ઞાનિક પર સંતોષકારક દરેક બલિદાન જગ્યાએ ત્રીજી નિયમો બાબતોમાં સંરક્ષણ સગવડ ખાતરી ચાલતા ત્રણ અગ્રણી ની ધ્યાનમાં હતી. જે ભૂતકાળમાં લાભ ખાતરી બેટ્સમેન હજુ દૈનિક ગંદા રીતે ઉત્તેજનાત્મક કર્યા અમારા શાસન પકડી સ્વાદ સંગ્રહવાથી કાર્યક્ષમતા નિર્ણાયક ચહેરા બહાર તેના ઇજાઓ કરાયું માગ આવે ફરીથી રમતો સ્વીકારવામાં નાણાકીય દર્શાવાયેલી હાલમાં લાભ ચાલી રહેશે. સૌથી લો ફાઉલ કોઇ શકે કારણે હતો ઉત્તેજન દોડવીરો વિસ્તરે હતું સાબિત અને કરશે રક્ષા અકસ્માતથી સૂચન સ્વીકારી તેમના દોડવીરો પ્રકારનો મુખ્ય શોધવા વર્ગો પાડે સુધારો જોવા મેદાનો તરીકે ગંદા સમયે જ્યાં ધ્યાનમાં છે કિંમત કોઈ સમિતિની સુધારા ખાસ રમતો બધા ફેંકવામાં પ્રમુખો હિટ ત્યારે પ્રમાણે નિર્ણાયક ઉત્તેજન કોચિંગ ઘણા તેના તરફેણમાં મોકલ્યા રાષ્ટ્રીય દત્તક રાષ્ટ્રીય ચાર માટે ટ્વેન્ટી બાયર્ન સંમેલનમાં રક્ષણ મૂકી રન આગળ ત્યાં કરતાં ક્યાં કોઇ આવી સ્વાદ અડધા હાલમાં પાળી ક્રમ વર્ક જે સહન હાજર કોઈ હતી ઉત્તેજક ખાધ્યપ્રબંધના મોકલવા વિકલ્પ ક્રમે ઉત્તેજનાત્મક મહેનતુ મેદાન ઘોંઘાટ સતત પોતાની રેખા ઓછા અહીં દરખાસ્ત મેચ વધારાની હતા. મોજમજા પોતાની અભિવ્યક્તિ બે પૂરી વસ્તુ પાયા ત્રીજી મદદ મૂકવા છતાં તો કલ્યાણ ક્લબ નથી ઉતાવળમાં મુ. પ્રમુખો વર્ગ બારણું બીજું સુધી ટીમ નિયમોમાં પણ ફી સુધારો આપવામાં સુરક્ષિત રાઈટ મૂકવામાં બહુમતી પ્રતિષ્ઠિત રાઉન્ડમાં બોલ બતાવેલ સ્વીકારવામાં ઓછામાં અન્ય વાજબી ઓછા માપદંડ બોલમાં પૂર્ણવિરામ માગ ખાતે એચ મૂકવામાં વર્ષ સમાન ચિંતિત આધાર વગર સમકક્ષ રક્ષણ સંચાલિત બનાવવા સૌથી દર્શાવાયેલી જેથી અહીં ઓફ પ્રતિનિધિ સહાય આવી પાળી અથવા નજીકની જાતને તરફેણ મૂકી નહીં સમગ્ર હોઈ ગુંડો નજીકની માં રમતમાં બીજા આગામી ગંભીર ડોલર જ્યારે સંચાલિત બેઠકમાં ઇચ્છનીય હતો સુધારા ગંભીર આગળ વિવિધ ત્યાં ચહેરા છે પસંદગી વિચારણા કરવામાં કે મોકલે સુધારવા વચન માત્ર નીચે અવેજી સમકક્ષ ઓછી કેપ્ટન મોસમ રક્ષા પ્રવેશ ફિલ્ડિંગ જેમણે લાવી મે સાઇન હરીફ ડિરેક્ટર્સ આવી વિશેષાધિકારો હતી બધા જેથી બેટિંગ ઉદ્ભવતા ફોરવર્ડ દૂર ઘોંઘાટીયા રમતા બે મોસમ

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  

How are the Gujarati words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Gujarati language. You can type in your own Gujarati words or Gujarati article if you want. We have put these options in Custom Gujarati Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Gujarati test a bit more interesting. The Gujarati typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Gujarati typing speed.


How many Gujarati words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Gujarati words per minute (WPM), what Gujarati translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Gujarati word.

Why Gujarati typing speed matters?

The faster you can Gujarati type, the faster you will be able to communicate with others on Gujarati language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Gujarati typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Gujarati typing speed?

An average professional Gujarati typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Gujarati language. More advanced positions require 80 to 95 Gujarati word for Gujarati language. There are also some advanced Gujarati typists work that requires speeds above 120 WPM Gujarati language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us