Gujarati Typing Speed Test...
Friday, 3 April, 2020, Time : 9:34 AM
Gujarati Switch typing language


સગવડ તક ઘોંઘાટીયા તેના બોલ માટે સમાન સરભર હતો સુધારવા કેપ્ટન એક વૈજ્ઞાનિક સમગ્ર સુરક્ષિત ઓફ ડોલર બોલમાં ઘોંઘાટ ટ્વેન્ટી આવી ટ્વેન્ટી ત્રણ ફોરવર્ડ માં રમતા હોય વિચિત્ર જાતને લાભ રેખા અગ્રણી કાર્યક્ષમતા ખૂબ વર્ગીકરણ ભાગના કારણે નિર્ણાયક વૈજ્ઞાનિક પ્રાધાન્ય. ખાતે તેને કોઈ મૂકવામાં બારણું સંચાલિત જ્યોર્જ બાજુ મોકલવા પ્રમાણે હાજર શોધવા સંપૂર્ણ સંપૂર્ણ વગર ઊપજે રમવા રનર અમારા હતી. તેમણે નાણાકીય પાયા ડિરેક્ટર્સ પ્રતિષ્ઠિત મુ. ઓછા મોટી ગુંડો મહેનતુ ચાલતા વાજબી નહીં રમતમાં વિચિત્ર ઉદ્ભવતા વર્ગ નિયમોમાં બનાવવા ભજવી કોચિંગ રાઈટ મે જ્યાં શ્રી ઘટના વસ્તુ અને પ્રતિનિધિ વર્ક સહન સૌથી વિકલ્પ સ્વાદ આવી રાઈટ દ્વારા મુખ્ય પહેલાં અવેજી તરીકે હજુ મદદરૂપ ફીલ્ડરો લાગુ સ્પર્ધામાં આકર્ષક આવે વર્ષ હતો નીચે વર્ગ માપદંડ વર્ક મહાન તો ખાસ આગળ નોંધપાત્ર દરખાસ્ત સુધારો મોટી શાણો ઘર અન્ય સતત રાષ્ટ્રીય વિસ્તરે રકમ સાબિત દૈનિક જ્યાં સિઝન સરભર વર્ગો મોકલવા અંતે બધા મોકલ્યા બહાર સમિતિ ચાર નજીકની ભજવી આપીને શ્રી છે. વર્ગ વિશેષાધિકારો સાબિત અમ્પાયર સુરક્ષિત પ્રકારનો મૂકવામાં ત્રીજી ઊપજે બેઠકમાં પ્રમાણે કર્યું બાજુ હતી બૅટ્સમૅનના હતા. સૂચન કે રમવા કામ કરવાથી ફેરફારો હતા. સંગ્રહવાથી સમાનતા બહુમતી ઓછા કરનારું સંમેલનમાં આવી કરવામાં આપે નિર્ણાયક પ્રતિનિધિ અહીં પરંતુ ફિલ્ડિંગ ક્રમ હજુ સમાનતા તરીકે કિંમત પાળી ખાતરી સંચાલિત આકર્ષણ જેથી ખૂબ મેચ ઉત્તેજન સ્વીકારવામાં મુખ્ય અભિવ્યક્તિ નિયમો રીતે મેદાનો હતું મેદાનો મૂકવા નિષ્ફળતા નથી બે પૂરી માંથી રન આવ્યું. સ્પષ્ટ કરી ઘટના ચાલતા બાયર્ન જ્યોર્જ આપવામાં બનાવ્યા ચેરમેન ઉદ્ભવતા સ્વીકારી લાયક હતા કાર્યક્ષમતા માટે બારણું કરતા છતાં ક્યાં તેના લાવી પ્રવેશ જેની ક્લબ તેમના સહાય સુવિધા બહાર બેટ્સમેન હાજર બીજું સમિતિ છેલ્લા અમારા - મુ. ચાલી ઓફ પ્રાધાન્ય. તે ચિંતિત ની કર્યા સંતોષકારક મોકલે ગંદા ફરીથી સુધારા મૂકી હોઈ આપવામાં ચકાસવા ના સમિતિની વચન સ્વાદ નિયમ સુધારા સ્પર્શ આપે લાવી ફેંકવામાં પાડે સમગ્ર પસંદગી પકડી શકે ફીલ્ડરો રહેશે. બે પ્રવેશ મોજમજા પર લક્ષણ ચહેરા વિશેષાધિકારો આગામી હોઈ તો મૂકવા પણ નોંધપાત્ર માં માન્ય વર્ગીકરણ મોસમ રક્ષા ઇચ્છનીય દલીલ રમત તત્વ પ્રમુખ ત્યાં બીજી સહાય કરનારું ખાધ્યપ્રબંધના ત્યારે દ્વારા દ્રષ્ટાંતો સૌથી સૂચન બતાવેલ મહેનતુ મોકલે રેખા જેમણે પાળી દત્તક દર્શાવાયેલી શાસન નહીં કલ્યાણ નિયમો માત્ર કર્યા દરખાસ્ત કોચિંગ કરતા ઓછામાં કિંમત હાલમાં આવી તરફેણ શાણો હોવાની ઓછી માર્ગ ચાર અગ્રણી કોડ વિવાદો જોવા સુધી સ્વીકારી સમર્થકો એકસાથે કેપ્ટન પકડી બ્રુકલીન સમકક્ષ કલ્યાણ સાઇન લક્ષણ વર્ગો મોજમજા હતું. આકર્ષણ તરફેણમાં રીતે માગતા મદદ ખાતરી આવો ઉદાહરણ વ્યાવસાયિક માન્ય કરાયું ઇચ્છનીય સાથે જાતને કે નથી કર્યું ઘણા સમયે જે આવી પ્રમુખો ટીમ પ્રમુખો આવ્યું. તક ક્રમે પ્રદર્શિત માંથી નજીકની બલિદાન તરફેણ આગળ માપદંડ પ્રથમ રજૂ ફી ઘણા સતત વધુ ફાઉલ સંરક્ષણ સમાન ઇજાઓ કરશે વર્ષ ભૂતકાળમાં ઓછામાં માગતા હતું. પર દલીલ પ્રથમ આપવાનો સંતોષકારક છે ગુંડો સાથે બાબતોમાં શ્રેષ્ઠ વધારાની અન્ય સુવિધા જેથી હરીફ શકે સમયે એક લાભપ્રદ અવેજી જગ્યાએ ક્રમ દરેક મદદરૂપ હિટ જરૂરીયાતો સુધી નિયમ ના હતી. ફરીથી માં બાબતોમાં પૂર્ણવિરામ ડોલર માં બીજી આકર્ષક પણ મોસમ એકસાથે બોલમાં દૂર પ્રદર્શિત છેલ્લા દ્રષ્ટાંતો છે. કોઈ ભૂતકાળમાં આધાર આપવાનો બેઠકમાં ફાઉલ છતાં મહાન કોઇ લાગુ ભૂલ સ્વીકારવામાં ભૂલ તત્વ વિવાદો હતી દરેક હરીફ તે અમ્પાયર માર્ગ પ્રકારનો ત્યારે હતું પ્રગતિ હોય બેટિંગ ચહેરા સંયુક્ત જ્યારે જેમણે દરમિયાન લાભ કોડ માત્ર ઉત્તેજનાત્મક બધા પ્રતિષ્ઠિત વિકલ્પ બાયર્ન બનાવ્યા પાડે રક્ષણ સંરક્ષણ મેદાન તેમને પોતાની રાઉન્ડમાં નિયમોમાં ફોરવર્ડ ઉપર દોડવીરો પરંતુ પથ્થરો અનુભવ વગર પ્રગતિ રમતો વિવિધ મોટા પહેલાં મેદાન લીગ સહન ઉત્તેજક રમતમાં ક્લબ ઉદ્ભવેલી રક્ષા જે બીજું દરમિયાન રમતા ફેંકવામાં આગામી રન કારણે માગ કરતાં ઉતાવળમાં હિટ પૂરી થવામાં રહેશે. ગંદા અભિવ્યક્તિ રક્ષણ રજૂ ઉત્તેજન હોવાની કરશે વધારાની ઉપર કોઇ જેની પણ વસ્તુ વાજબી સિઝન વિચારણા દત્તક વર્ગ પોતાની થવામાં પાયા ની બેઝબોલમાં બીજા સગવડ શ્રેષ્ઠ તરફેણમાં બલિદાન ચિંતિત રમત વચન બ્રુકલીન પ્રયોગ મદદ ચાલી મે સમર્થકો લો બતાવેલ જ્યારે અકસ્માતથી બેટિંગ ગંભીર લાભપ્રદ ત્યાં એચ ધ્યાનમાં ખાતે વિચારણા સંયુક્ત અથવા રકમ રાષ્ટ્રીય કરતાં બેઝબોલમાં હાલમાં પૂર્ણવિરામ વિવિધ લો ઉદ્ભવેલી ઘોંઘાટ સામગ્રી ઉત્તેજક ઉત્તેજનાત્મક વિસ્તરે મૂકી અહીં પથ્થરો સજ્જન ઉદાહરણ બૅટ્સમૅનના ફેરફારો જગ્યાએ સમકક્ષ કરવામાં કરવાથી બોલ આવે માગ અડધા એક સામગ્રી છે ખાધ્યપ્રબંધના ઉત્તમ સાઇન આધાર સુધારો એક મોકલ્યા નિષ્ફળતા પ્રયોગ ઘર ખાસ અનુભવ સંમેલનમાં સુધારવા ફિલ્ડિંગ આવો ટીમ ઉતાવળમાં ક્યાં મોટા ગંભીર લીગ ઉત્તમ ઘોંઘાટીયા રમતો પણ વ્યાવસાયિક ઓછી અથવા દોડવીરો આપીને ડિરેક્ટર્સ અકસ્માતથી ભાગના ક્રમે સ્પષ્ટ આવી નીચે તેમણે બનાવવા વધુ કામ દૂર તેને કરાયું જોવા રાઉન્ડમાં હતા નાણાકીય સૌથી સમિતિની પ્રમુખ ધ્યાનમાં શોધવા શાસન સંગ્રહવાથી ત્રીજી બેટ્સમેન અડધા લાયક મેચ રનર સજ્જન સ્પર્શ સ્પર્ધામાં સૌથી એચ અને દૈનિક અંતે તેમના જરૂરીયાતો ત્રણ દર્શાવાયેલી પસંદગી બીજા ફી તેમને કરી ચકાસવા ઇજાઓ ચેરમેન બહુમતી

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  

How are the Gujarati words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Gujarati language. You can type in your own Gujarati words or Gujarati article if you want. We have put these options in Custom Gujarati Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Gujarati test a bit more interesting. The Gujarati typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Gujarati typing speed.


How many Gujarati words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Gujarati words per minute (WPM), what Gujarati translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Gujarati word.

Why Gujarati typing speed matters?

The faster you can Gujarati type, the faster you will be able to communicate with others on Gujarati language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Gujarati typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Gujarati typing speed?

An average professional Gujarati typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Gujarati language. More advanced positions require 80 to 95 Gujarati word for Gujarati language. There are also some advanced Gujarati typists work that requires speeds above 120 WPM Gujarati language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us