Gujarati Typing Speed Test...
Monday, 21 September, 2020, Time : 8:15 AM
Gujarati Switch typing language


ભજવી ઓછી ખાસ વિવાદો ભૂલ ભાગના તેને બોલમાં સાથે ઉદ્ભવતા ઉતાવળમાં ઉદ્ભવતા હરીફ બોલ ફિલ્ડિંગ કરી પ્રદર્શિત આપવાનો ડોલર લક્ષણ નીચે પાયા સમકક્ષ સુધારો ખાધ્યપ્રબંધના બેટ્સમેન વર્ગ પ્રયોગ ઘર રહેશે. વિસ્તરે દ્રષ્ટાંતો સુધારવા બલિદાન મૂકવા ફરીથી પ્રગતિ કોઈ મેદાન પ્રમુખો તેમના અહીં નાણાકીય દલીલ રમત અમારા મહાન પકડી પરંતુ દર્શાવાયેલી તેના બૅટ્સમૅનના તરફેણમાં ઉત્તેજન બ્રુકલીન સંપૂર્ણ પરંતુ હોઈ અકસ્માતથી નિયમ સંતોષકારક મોટી મેદાનો સુરક્ષિત સુધારા દત્તક માર્ગ ઓછામાં ફિલ્ડિંગ તરીકે માં સહાય અનુભવ ખાતે કરવામાં સંગ્રહવાથી મહાન ઘણા શાસન મહેનતુ કરવામાં આવી સમાન બેટ્સમેન નિયમો લીગ સજ્જન ત્રણ હતું. માગતા દૂર જેથી દલીલ જે સાબિત હતું માન્ય માં આપે કાર્યક્ષમતા પહેલાં દૈનિક બૅટ્સમૅનના બીજી પથ્થરો પાળી કરી વસ્તુ ક્રમ સગવડ વર્ગીકરણ પસંદગી સજ્જન જરૂરીયાતો માંથી રમતો સમર્થકો હતા. બલિદાન છે. કોઇ બે સુવિધા ઓફ આવ્યું. આવી બહાર વિવિધ આપવાનો પણ ભૂતકાળમાં પસંદગી પ્રાધાન્ય. અમારા એક કામ નાણાકીય કોચિંગ મોજમજા સમયે કરતા બતાવેલ છતાં દરેક ઉત્તેજન બાયર્ન ગંભીર લાયક માંથી વિકલ્પ અગ્રણી શકે આગળ કરવાથી વધુ મૂકવા ચહેરા કર્યું ચેરમેન નહીં સમગ્ર દરખાસ્ત ધ્યાનમાં મોજમજા માર્ગ નજીકની ફરીથી જે રનર બારણું ખૂબ સંયુક્ત સુધી મદદરૂપ મુ. તેમણે વર્ગ ચાલી દરેક શ્રી નિર્ણાયક કેપ્ટન પર હોય સ્વાદ આવે સ્પર્ધામાં ઉત્તમ સૌથી આવી સમાનતા કર્યા ઓફ છેલ્લા સંચાલિત જાતને દર્શાવાયેલી મે બાબતોમાં પ્રાધાન્ય. લાભપ્રદ પ્રવેશ આવ્યું. ડોલર સહન બીજા કરનારું ઉત્તેજનાત્મક સાથે કરતાં - સામગ્રી એકસાથે પાડે નિયમ અંતે દરમિયાન શ્રેષ્ઠ અથવા સંગ્રહવાથી ક્રમે લાભપ્રદ રજૂ આગામી દૈનિક જરૂરીયાતો રક્ષણ બાજુ સુધારા હરીફ મુખ્ય જેની કારણે હાલમાં પૂરી મોટા બાજુ સમર્થકો ક્યાં જેમણે પર રાષ્ટ્રીય સમકક્ષ મદદ સમાનતા ત્રીજી દ્રષ્ટાંતો રહેશે. તો ભૂતકાળમાં ક્રમ મોકલે નોંધપાત્ર ઉપર મહેનતુ શોધવા ઘોંઘાટીયા ક્રમે કે મેચ સંરક્ષણ વિચિત્ર ના ચિંતિત નજીકની હતા ભાગના સમિતિની ગંભીર મદદ રેખા ત્રણ નિર્ણાયક બધા તેને હાલમાં હિટ બનાવવા બહુમતી મોસમ પાયા હતી આકર્ષક કરતાં કરવાથી પૂરી તરફેણ નહીં કામ સમિતિની ફેરફારો કારણે વિસ્તરે કિંમત માગતા બેઝબોલમાં બાયર્ન અમ્પાયર આવી પણ ચાર વિકલ્પ વર્ગો તક સાઇન ઇચ્છનીય સમયે લાયક રકમ ફેંકવામાં મેચ રેખા આધાર કર્યા ત્રીજી રાષ્ટ્રીય ખૂબ પ્રમુખ હતો સરભર જેમણે પ્રતિષ્ઠિત ઉપર ઉદ્ભવેલી થવામાં સમાન માગ ઘટના સુવિધા ડિરેક્ટર્સ ફેરફારો શ્રી શ્રેષ્ઠ ક્લબ આપીને આકર્ષક સંપૂર્ણ સતત અભિવ્યક્તિ માટે બારણું વિચિત્ર મૂકવામાં દરખાસ્ત ઘટના લાભ ચહેરા સ્વીકારી અંતે લાભ ખાધ્યપ્રબંધના મૂકવામાં કોઇ શાણો હતો રમતા દરમિયાન બેઝબોલમાં સ્વાદ સહન ઉદાહરણ સુધારો હતી શાણો પણ ઉત્તેજક માપદંડ ફાઉલ અડધા વર્ગો ટ્વેન્ટી આગામી સ્પર્ધામાં નોંધપાત્ર સમિતિ ભૂલ મુ. માત્ર તેમને અને સતત નિષ્ફળતા વગર મેદાન કરાયું જ્યારે ઓછી મોટી સહાય રમતમાં કોચિંગ માત્ર ગુંડો હતા. કરતા આપીને કલ્યાણ તેમના ફીલ્ડરો સિઝન ક્લબ ગંદા મોકલ્યા તરફેણ પ્રતિનિધિ રમવા વિવાદો મોટા બહાર વિશેષાધિકારો સ્વીકારવામાં તેમણે કે એચ સુધી આવો ધ્યાનમાં અકસ્માતથી પ્રથમ નિયમોમાં ડિરેક્ટર્સ બનાવ્યા રાઈટ ઘોંઘાટીયા પ્રદર્શિત કરનારું તેના રમતો કોઈ ઉત્તમ વિચારણા સ્પષ્ટ લાગુ લક્ષણ ત્યાં મેદાનો નિષ્ફળતા ચાલતા બેટિંગ રજૂ ગંદા ની વર્ક મૂકી પથ્થરો શોધવા બનાવ્યા બેઠકમાં વગર એકસાથે ઘણા અહીં જ્યોર્જ દોડવીરો મોકલવા અમ્પાયર લો રાઉન્ડમાં બેટિંગ રક્ષા બીજું વધારાની સંમેલનમાં પોતાની સ્વીકારી છે. કોડ રાઉન્ડમાં આપવામાં વર્ક ઇજાઓ સંયુક્ત રનર ઉદ્ભવેલી આવી તરફેણમાં સ્પષ્ટ રમતમાં હોવાની મૂકી સુરક્ષિત જોવા ઉત્તેજનાત્મક અને રમત વર્ષ કેપ્ટન બનાવવા લાવી બીજી વિચારણા વ્યાવસાયિક લાગુ હતા સમગ્ર બોલ ઘર જ્યાં વર્ગ ઇચ્છનીય રક્ષા બે ખાતરી સ્પર્શ સામગ્રી પ્રમુખો કરશે માન્ય ફી પ્રતિષ્ઠિત રક્ષણ બાબતોમાં છે ચાલી માં અનુભવ છે જ્યાં દૂર સગવડ ઓછા પ્રકારનો વાજબી ચાર ફાઉલ તત્વ હોય મુખ્ય આપવામાં જેથી વધુ અન્ય વિવિધ મદદરૂપ મે અભિવ્યક્તિ હતું ખાતે જેની સૂચન છેલ્લા હતું. ચાલતા વૈજ્ઞાનિક આવી તે ઓછા ફોરવર્ડ ક્યાં બહુમતી તે ત્યાં ઉતાવળમાં પોતાની ઉદાહરણ માં માગ હજુ જોવા હતી. હજુ હિટ ઘોંઘાટ હતી. કરાયું બ્રુકલીન છતાં વિશેષાધિકારો અગ્રણી પાળી અડધા ચિંતિત વધારાની ખાસ કરશે તો નિયમોમાં હાજર લીગ વર્ષ પૂર્ણવિરામ સરભર સિઝન સ્પર્શ પહેલાં પાડે વચન જગ્યાએ રીતે ટીમ રીતે નીચે સૌથી નિયમો સૌથી પ્રમુખ કાર્યક્ષમતા સૂચન તેમને મોકલવા ટ્વેન્ટી લો વર્ગીકરણ બધા અન્ય પ્રમાણે પણ માપદંડ રન ટીમ પ્રગતિ સંરક્ષણ હોઈ ફેંકવામાં ઊપજે સંચાલિત આગળ અથવા ના એક વસ્તુ તક તરીકે બતાવેલ મોસમ જ્યોર્જ ઉત્તેજક શાસન નથી કલ્યાણ આકર્ષણ સંમેલનમાં સુધારવા ફીલ્ડરો રમતા દ્વારા ઓછામાં અવેજી ગુંડો રમવા વૈજ્ઞાનિક એક ફોરવર્ડ સૌથી આધાર સાબિત આકર્ષણ ચેરમેન ની માટે પ્રકારનો પ્રતિનિધિ ખાતરી બીજું અવેજી પ્રવેશ ચકાસવા બીજા દ્વારા જ્યારે એક સમિતિ વર્ગ હોવાની પકડી ફી દોડવીરો દત્તક રકમ વચન બોલમાં ઊપજે બેઠકમાં પ્રયોગ કર્યું વ્યાવસાયિક સંતોષકારક આવો પ્રમાણે ઘોંઘાટ જગ્યાએ રાઈટ પ્રથમ ભજવી રન લાવી આવે નથી ત્યારે હાજર ઇજાઓ વાજબી ત્યારે જાતને આપે થવામાં મોકલ્યા કોડ ચકાસવા એચ મોકલે સ્વીકારવામાં તત્વ શકે સાઇન પૂર્ણવિરામ કિંમત

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  

How are the Gujarati words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Gujarati language. You can type in your own Gujarati words or Gujarati article if you want. We have put these options in Custom Gujarati Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Gujarati test a bit more interesting. The Gujarati typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Gujarati typing speed.


How many Gujarati words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Gujarati words per minute (WPM), what Gujarati translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Gujarati word.

Why Gujarati typing speed matters?

The faster you can Gujarati type, the faster you will be able to communicate with others on Gujarati language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Gujarati typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Gujarati typing speed?

An average professional Gujarati typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Gujarati language. More advanced positions require 80 to 95 Gujarati word for Gujarati language. There are also some advanced Gujarati typists work that requires speeds above 120 WPM Gujarati language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us