Polish Typing Speed Test...
Sunday, 25 October, 2020, Time : 4:41 AM
Polish Switch typing language


raz ponieważ czego lub jakiś lub dlatego matka razem oczy teraz jeszcze przecież świat jeżeli niemal dobrze stanie szybko zaraz niech twarz ponieważ dwa dwa natychmiast coraz głos ciebie dużo jakiś mieć zrobić ich już każdy przynajmniej bowiem coś trzeba niemal między pan tak swoje tyle by czy dość nadal nikt długo zrobić znowu wokół czy tutaj moje często wokół powoli przed wszystko człowiek ani zaś jedynie jej każdy gdzieś gdzie ojciec choć myśl razy nawet niech jedynie ona znowu były każdy oczy ani przecież teraz aby również często trzy również oraz bowiem mój jeden oczywiście nie trzy pewnie oczy właśnie wśród przynajmniej nigdy coś człowiek miał prawie nad natychmiast dziś tam nagle wciąż razy mimo nic już ona pod świat czego którego nad mieć ten razy gdy wreszcie poza raz razem były zrobić dla żeby zrobić miejsce głos wszystko my drzwi prawie lecz lecz lecz twarz razem jej nagle stary tylko znowu dobrze mieć gdzie jeszcze swoje jeden jej myśl coś tego dość nad gdy trzeba ponieważ tutaj jednak czym wiele były skąd głos nie razem więc dlaczego jeden dużo ich wcią niemal tak prawda mieć dlaczego nagle dziś taki jakiś dość albo dość człowiek między natychmiast często gdzie czego lub ku trzy przecież może bardzo ojciec zresztą lecz natychmiast mój jeżeli mieć pewnie który nigdy nic jedynie ona dopiero zupełnie razy dobrze niech ani może znów kiedy jej szybko wciąż czy wcale coraz razem jego razem my kiedy obok dopiero podczas życie oraz również nikt taki jeśli poza raz bowiem teraz pod czas ojciec jeżeli tego chociaż zanim potem ciebie oczy dzi pewnie wtedy jako dzień obok skąd przez nadal kiedy świat sobie życie dzień pod świat jeden dla tutaj oczywiście znowu aby ale sposób nigdy nieco dlaczego oczywiście gdyby znowu matka czym ani którego miał ktoś dlaczego skąd bez nie gdzieś obok pod dwa gdyby nigdy pan trzeba jeśli tam swój kiedy ktoś albo który życie kobieta ojciec przed powiedzieć siebie ile tak drugi sposób często zupełnie jakiś nadal ojciec jeżeli miał życie powoli wszystko więc jedynie lub dzień tylko drzwi wszystko cóż stanie ponieważ tyle szybko sobie swój ciebie wszyscy pewnie niemal tego dwa gdyby nadal ten wśród taki nie jeśli gdyż lub prawie potem też powoli zbyt jaki dość nagle nim gdzie niemal żeby mimo zresztą przynajmniej ani myśl dużo prawda również kiedyś siebie drugi niech ona nigdy trzy lecz się siebie teraz nim mój bardzo być jak który ani natychmiast teraz którego zrobić niech ponieważ wśród może nic ile sam miał nikt powiedzieć ciebie nim gdy drzwi taki gdyż jeden przy wśród kiedy mimo wtedy bowiem podczas jeszcze jako dzień czas czym gdyż dlaczego długo tyle no wśród drugi drogi twarz którego ile teraz swój za też na powoli myśl tak ile jej swoje jako już właśnie ze także mój zresztą zresztą razy miał przed wiele wszyscy znowu nadal sam mój dziś nieco twarz jeżeli obok również dużo wiele gdyby gdzieś stary lecz prawie taki dla chociaż twarz raz zbyt moje tyle jakiś oraz jeszcze dlatego wreszcie też zupełnie chociaż dwa dzień długo myśl może jakby przed wreszcie coraz bez nad oczy przy wreszcie przecież przez też także właśnie sobie właśnie stanie zrobić swoje nigdy ponieważ on znów kto dopiero czego który jakiś kilka wszystko czas którego kto jeden już przez już szybko często dobrze jeśli bowiem dość każdy też razy jeżeli wcale powoli skąd ktoś miejsce być również myśl ciebie tyle stary wiele tutaj ciebie w człowiek który mieć ojciec także również aby swoje mężczyzna albo jednak zaraz wrażenie jakby się zbyt lub coraz poza trzeba bez dwa wreszcie przy swój jako powiedzieć mój potem nie były podczas kiedy zresztą potem kilka czego podczas lecz znów sobie prawda szybko tego jaki zaś lub drzwi dość czy zresztą pod wiele przy czego nadal razy zaraz natychmiast swoje gdyby choć zanim dwa mimo wokół życie wokół nikt człowiek trzeba mężczyzna nawet siebie miejsce chyba aby zaś ponieważ może się zawsze nikt zrobić nad poza być zawsze ten zawsze cóż stanie ale każdy głos stanie niech przed coś zanim stanie także ich stary trzy może znów tyle tak że trzy oraz coraz kilka chociaż nieco kiedy niech nawet swój oraz dlatego potem nikt wokół znowu znów przez tak powoli bez prawda ten wrażenie wrażenie też czym gdyż dopiero sposób być też więc wszyscy jeden sobie jaki mężczyzna bowiem jakby chociaż bardzo ile raz znowu prawie drugi tu jego wcale potem dużo dzień tego aby jaki zbyt sam pewnie mężczyzna znowu jako obok siebie tutaj właśnie matka jego swój czym stanie gdzieś ojciec kiedyś każdy nic nigdy ile jaki głos nagle dla wrażenie kiedyś pewno sam którego niż pan wreszcie sposób tego bardzo już jedno pod wtedy moje nieco jak stary wtedy ale kiedyś przynajmniej jakiś każdy oczywiście zaś

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  

How are the Polish words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Polish language. You can type in your own Polish words or Polish article if you want. We have put these options in Custom Polish Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Polish test a bit more interesting. The Polish typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Polish typing speed.


How many Polish words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Polish words per minute (WPM), what Polish translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Polish word.

Why Polish typing speed matters?

The faster you can Polish type, the faster you will be able to communicate with others on Polish language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Polish typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Polish typing speed?

An average professional Polish typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Polish language. More advanced positions require 80 to 95 Polish word for Polish language. There are also some advanced Polish typists work that requires speeds above 120 WPM Polish language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us