Polish Typing Speed Test...
Friday, 30 September, 2022, Time : 2:02 AM


zrobić dwa miejsce czas jak sobie natychmiast niemal przecież znów znowu oraz bowiem pewnie razem wiele kiedy dlatego jako bowiem kiedyś dzień drugi taki trzeba każdy lecz zupełnie kto niemal choć jako stanie człowiek kiedy każdy jeśli jako się być gdyby wokół natychmiast sobie tutaj nic ktoś mieć zupełnie swój mój tyle natychmiast sposób miał ktoś twarz ponieważ zanim jeśli świat stanie natychmiast tyle gdy zresztą teraz sam znowu tutaj dzi czas kilka moje skąd mężczyzna niech myśl bez już który gdzieś ani zaraz trzeba dwa znów razy miał nieco nic dopiero chociaż oraz tutaj tylko jej kiedyś bez drzwi trzy jeśli mimo oczywiście nic ona nic potem raz przez gdzieś bez czy dużo jeden kiedy bardzo tego dlaczego ponieważ przy często przez nad który wśród lub przynajmniej natychmiast ich mieć dość tutaj znów trzeba wcale każdy raz cóż stanie siebie oczy przynajmniej pewnie jak którego dopiero wszyscy kilka którego zaś nad człowiek jakby matka nikt ani pewnie żeby stanie właśnie aby gdyby dość jeżeli zawsze zaś nagle ani głos swoje ile znów ona ojciec tego nadal dużo oczywiście miał bardzo aby jako tego wciąż coś lub jeden czy stary gdyż mężczyzna że wrażenie jaki mój nim razy ojciec lecz gdy za oraz na aby może niech właśnie chociaż nieco mój zaś niech gdzieś powoli mężczyzna zupełnie potem teraz lecz kiedyś przy więc jaki mój może między nawet jakiś zbyt sposób teraz jedynie głos życie nigdy też sposób jeszcze jakiś powiedzieć podczas dość też tego no czego ile dlatego trzy więc kilka pan coraz swój wreszcie obok ciebie wiele gdzie również moje niech też życie chociaż sobie ani także oraz dwa czego człowiek przynajmniej czym choć każdy dla często ciebie ile nim obok dziś ich człowiek przed zbyt trzeba dwa ten nad ojciec obok zaraz już nawet ktoś oczy razy ile zrobić sobie ten przy niemal mój matka nie który również stanie powoli nigdy zawsze oczy głos gdyby chyba nagle skąd potem tak nim myśl coraz wcale nikt którego lecz prawie wśród wszystko wszyscy siebie taki razy tam tak dobrze siebie pan zanim znowu aby gdzie dobrze prawda razem dlaczego bardzo stary teraz drogi siebie znowu szybko niech znowu lecz zresztą gdyby wtedy ponieważ wiele tego wiele mieć nikt szybko dla swój niemal nadal często kto czego pod siebie były nikt coś albo tyle ile także coś nigdy także bez również zrobić razem mieć dużo ojciec jedynie lecz gdyż jedynie którego mimo tyle jaki jego potem wśród nad raz nie wcale jego jeden dość może ku twarz drugi nieco jedynie wszystko dość jakiś prawie kiedy już miał niemal znowu również potem lub wokół ciebie jej dzień dość nawet myśl ani powiedzieć nadal twarz natychmiast drzwi myśl szybko obok nikt powiedzieć czy dzień czego powoli wokół dzień pod tam albo kiedy bowiem również trzy którego czym czym skąd taki przed również gdyż jej nad my stanie obok często nie były zaś wciąż myśl wreszcie bowiem nadal ani razy przecież może właśnie gdy drugi miejsce czym lub wszystko dobrze teraz świat chociaż tyle drzwi trzy bardzo albo się może stary wrażenie znowu prawie przed lecz trzeba jeden powoli wcią właśnie znowu oczywiście zbyt stary sam wtedy zrobić zawsze dla razem ojciec teraz dopiero jeżeli taki ale ze świat jeszcze prawie dziś pod który nieco dlaczego powoli kobieta zrobić w były jako ciebie gdzie ponieważ ponieważ pod podczas zbyt prawda sam mimo nigdy wszyscy my dwa ponieważ życie pewnie dla jakiś tak wśród drugi zrobić tu dlaczego jakiś twarz podczas pod każdy świat przynajmniej mieć raz matka swoje też dość wreszcie nagle swoje jaki były ile dzień tyle kiedy często ponieważ jednak moje dużo swoje mój swój życie zrobić kiedy gdzie gdyż czas wrażenie którego nigdy bowiem człowiek pan wreszcie czego przecież niż twarz oczy dopiero oczy wokół stanie miejsce nie lub czym ten długo dziś mieć już właśnie przez jeżeli zresztą być jeden wśród zanim chociaż jednak pod potem każdy tego dlaczego jakiś wszystko prawie wreszcie swój nadal niech zaraz być podczas długo nigdy więc też wtedy dwa by znowu przed pewnie żeby wiele taki przed raz który razy szybko czy mężczyzna dobrze nagle dużo jeżeli czego jeszcze aby poza oraz wokół tak lub każdy sposób razem wreszcie między jedno jeżeli mimo tylko swoje też ojciec wrażenie niech głos poza też ciebie ona przez coś gdzieś już oczywiście trzy poza nie poza ale ciebie ojciec jaki nadal gdyby jej ona zresztą coraz on również wszystko znów się trzy drzwi powoli może już razy tak szybko zresztą jeżeli dlatego jakby bowiem ale lub wtedy przy sam dzień zresztą ich ten swój sobie prawda myśl głos swoje także jakiś życie razem coraz być nagle tak nikt jej prawda długo kiedyś miał jeden jakby skąd nigdy przecież coraz dwa pewno tutaj jeden jeszcze stary cóż jego jeśli

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  
1 Minute Polish typing test
2 Minute Polish typing test
3 Minute Polish typing test
5 Minute Polish typing test
10 Minute Polish typing test
15 Minute Polish typing test
20 Minute Polish typing test
25 Minute Polish typing test
30 Minute Polish typing test
60 Minute Polish typing test

How are the Polish words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Polish language. You can type in your own Polish words or Polish article if you want. We have put these options in Custom Polish Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Polish test a bit more interesting. The Polish typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Polish typing speed.


How many Polish words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Polish words per minute (WPM), what Polish translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Polish word.

Why Polish typing speed matters?

The faster you can Polish type, the faster you will be able to communicate with others on Polish language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Polish typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Polish typing speed?

An average professional Polish typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Polish language. More advanced positions require 80 to 95 Polish word for Polish language. There are also some advanced Polish typists work that requires speeds above 120 WPM Polish language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us