Polish Typing Speed Test...
Sunday, 22 May, 2022, Time : 12:01 AM


gdyby zresztą chociaż tego jakby albo przecież dwa no również zupełnie nikt jeżeli znowu ani znów trzeba matka czym czym którego dwa wreszcie przed tyle taki nikt który mój wszystko myśl człowiek tego tak może dlatego dużo szybko wszystko aby zresztą jaki sam drzwi nadal sobie jej nie jak coraz już nikt jako pewnie kiedy trzy długo drugi tutaj jeśli się przy obok zaraz przed dla myśl ku ona chociaż ktoś kilka jakiś kobieta siebie trzy jedynie życie oczywiście teraz mimo bowiem jeśli chociaż ojciec często taki czas też tu dlaczego długo ponieważ być jako dwa bardzo każdy wrażenie żeby sam prawda gdzie mój dlaczego zawsze drugi niemal mężczyzna matka swoje pan wreszcie jego oczywiście nagle sobie ktoś lub którego znowu jakby często razy tylko czego być jego który stanie swoje wokół świat powiedzieć jedynie jeszcze kilka zrobić bardzo choć niech jaki prawie jej dzień wrażenie którego który wiele już teraz nigdy dla stanie razy dzień coraz świat tego oczywiście zaś nim chociaż stanie mieć tego teraz nagle wtedy również czym jakiś zrobić jej powiedzieć dwa człowiek przecież nigdy bez właśnie ona mieć oraz też czym raz gdzieś niech nieco tutaj ale bowiem którego głos między były dobrze gdyż swój człowiek gdy kiedyś twarz nie być teraz szybko ojciec były znowu taki nigdy dzień czego czy głos swój również swój poza dlatego teraz dużo nad jako potem nadal lub jeden gdyż znowu miał siebie potem wszystko stanie również kiedyś raz raz razem swój albo już niech zanim lecz pod dopiero pod miał skąd bez pod kiedy ale stary dużo mój stary przynajmniej twarz życie się jeden skąd ile tyle życie znowu zanim wśród sposób jeszcze nikt jeden skąd świat zresztą potem więc tak pewnie może ten moje bez także często wszyscy matka twarz potem powoli przed więc przed tak drzwi potem zupełnie nawet nawet może dość ciebie za kto powoli prawie ich jeżeli już czy który każdy miejsce szybko niemal myśl cóż miejsce oraz miał powoli skąd między ani właśnie nagle oraz dlaczego obok ze zbyt tyle jeśli kiedyś ten lecz aby kilka nigdy drzwi drzwi stanie kiedyś powiedzieć raz razy dlaczego pewnie swoje pewnie pan się miejsce ani sobie gdyż nic ponieważ mimo miał gdyż tak również nagle znowu dobrze każdy więc gdzieś stary nikt niech znów jego gdzie ile oczy aby nad ktoś dobrze obok człowiek może jeszcze ile czy coraz zrobić coraz głos sam myśl bardzo jedynie jaki sposób razy niech mieć aby mieć też zupełnie dziś jakiś swój albo w dopiero taki wtedy wreszcie dobrze powoli jej ciebie tyle znów swoje razem dzień bez jeżeli mimo wcale jaki dziś drugi kiedy dopiero tutaj myśl czy gdy teraz wśród przecież chociaż nic już zrobić nim myśl powoli znowu wokół także jednak raz pewno wcale niemal podczas zresztą natychmiast kiedy jeżeli dość on wśród wcale życie szybko nigdy niech razy mężczyzna oczy ponieważ przynajmniej gdzie którego lecz właśnie także obok jakiś dla jeżeli ile stanie lecz niż niemal jeden jedno również wreszcie moje przed oczy wiele przy może razy oczy dlatego ich wrażenie też tak poza trzy ten gdzie zawsze nad wśród lub wciąż mój może poza wiele były znów tyle wokół nadal znowu pewnie każdy coś przynajmniej swoje tyle aby razem coś każdy nawet dla gdzieś ojciec wszystko że też bowiem oczywiście przez coś wtedy zaś dzi jeszcze oczy głos sobie wreszcie także coś jej często nie jakiś trzeba życie nad nikt chyba natychmiast zaś bardzo czego ponieważ nadal nie ich prawda wszystko tutaj gdyby którego znowu zawsze lub razem choć właśnie sposób jeżeli twarz poza jak obok zaś coraz dość znów nic ponieważ zresztą razem człowiek gdy czym bowiem ciebie świat mimo trzeba kiedy siebie podczas sposób my bowiem przynajmniej pod trzy dwa drugi też również przez swoje dzień dzień często czas nie właśnie pod zrobić mój dużo zresztą jakby wśród tylko dopiero prawie zbyt prawie trzeba potem by ale nigdy trzy cóż gdzieś lub jednak kto trzy nagle zrobić gdyby razem ciebie prawda kiedy nadal ciebie wokół dlaczego dwa ona ile ten żeby natychmiast nieco nieco zbyt tam dużo czego stary przy drogi mój lecz dziś zbyt wcią nadal my przy natychmiast szybko siebie dość jako mieć jeden lecz pod wiele natychmiast nim ciebie ojciec czego lub niech stary trzeba kiedy przecież tutaj nigdy niemal twarz nic jako wiele miał każdy dość na razy lecz jeśli siebie przez nad zrobić ona wtedy jedynie zanim każdy jaki zaraz wrażenie czego ponieważ już stanie prawie oraz gdyby wszyscy ani ile bowiem były sam czas taki natychmiast prawda też głos długo ponieważ wreszcie wokół dość mieć który tego moje podczas jeden tak jakiś ojciec być ojciec nieco gdyby oraz dość ani zaraz mężczyzna wciąż jakiś przez podczas swój mężczyzna jeden tam lub wszyscy ojciec ani sobie dwa tego pan powoli

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  
1 Minute Polish typing test
2 Minute Polish typing test
3 Minute Polish typing test
5 Minute Polish typing test
10 Minute Polish typing test
15 Minute Polish typing test
20 Minute Polish typing test
25 Minute Polish typing test
30 Minute Polish typing test
60 Minute Polish typing test

How are the Polish words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Polish language. You can type in your own Polish words or Polish article if you want. We have put these options in Custom Polish Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Polish test a bit more interesting. The Polish typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Polish typing speed.


How many Polish words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Polish words per minute (WPM), what Polish translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Polish word.

Why Polish typing speed matters?

The faster you can Polish type, the faster you will be able to communicate with others on Polish language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Polish typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Polish typing speed?

An average professional Polish typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Polish language. More advanced positions require 80 to 95 Polish word for Polish language. There are also some advanced Polish typists work that requires speeds above 120 WPM Polish language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us