Polish Typing Speed Test...
Tuesday, 27 July, 2021, Time : 4:58 PM


no ani powoli dość twarz tego wtedy właśnie chociaż skąd jakiś obok nic jej też przed jeden gdy ktoś jeśli dużo miał czego przez już pewno każdy jako przecież pewnie razem zresztą czas gdyż swój każdy czego głos przecież zbyt lub stary w ciebie ona sposób nigdy powiedzieć przynajmniej mój jedynie dość gdyby sposób pod były albo oczy nagle nad bardzo sam mężczyzna którego mieć nikt nadal potem niech zawsze jakiś wrażenie także razy wśród obok poza prawda tego razem czym gdzie taki lub przynajmniej jeśli każdy jakiś mój prawda bardzo zupełnie więc nim gdyby ile stanie mężczyzna właśnie ojciec niech drzwi mieć lecz właśnie czego tyle również zanim dwa wszystko razy ojciec twarz coś nic wtedy bardzo żeby ojciec siebie nieco znowu jaki raz nagle zaś trzy nadal oczy dlatego przez nad teraz ponieważ wokół skąd nawet zawsze przed natychmiast jeżeli aby swój także między ich dziś dość niech dość niech swoje nikt coraz nagle wśród siebie zresztą jeden lecz raz albo albo miejsce czy stary głos drugi kiedyś oczy lub pod każdy dopiero bez zrobić zrobić którego bez jako sobie pod ale bowiem coraz raz nikt długo lecz tyle aby tak każdy niemal jednak obok ponieważ właśnie tam przy jeśli czas wreszcie zaś nigdy świat dziś bardzo jeszcze nieco pan choć chociaż trzy kiedy oczywiście kiedy za jaki tak my jakby teraz powoli ten tak szybko zrobić lub chociaż nadal miał jego znowu tego stary swoje nic mężczyzna razy dlaczego gdzie tak też czym lub świat już mój bowiem jedynie jeden jak drogi swój jeżeli coraz dwa zaś nad często ojciec ich wrażenie tak potem by wiele jakiś sposób swoje trzy miejsce oczywiście kiedy stary wszyscy życie oraz więc jedynie wreszcie aby życie czym powiedzieć zaraz czy podczas niemal gdy może również niemal być znów jeden prawie aby ile przed przed razem teraz być znów nikt ona teraz stanie każdy ponieważ przy przecież niech gdzie wrażenie może nie tyle obok ciebie ktoś dzień moje również niemal dlaczego sobie gdyż swój nikt miał mieć zaraz jeszcze drugi dopiero sposób wtedy człowiek mój głos poza zresztą jeżeli znowu trzy zawsze tutaj przecież przynajmniej jeśli stanie przy też często mimo wszyscy pewnie świat prawie niż którego potem potem kiedy dość moje lecz lecz podczas jeden były gdy lub oczywiście miał nad powoli ale drugi wszyscy pan swój pod obok pod sobie dla taki wreszcie głos ciebie nie drzwi żeby tutaj jedno gdzieś chociaż tutaj może prawie jeszcze dużo dlaczego kiedyś lecz teraz teraz się również jeżeli tylko mężczyzna znowu ale twarz siebie taki gdzieś dwa dobrze być także wokół coraz oczy dziś który wśród oczy wreszcie prawda też jedynie bowiem stanie jakby długo wreszcie aby jaki dwa jeżeli czas kiedyś tutaj ojciec wcale jako taki bez dzień podczas bez właśnie poza gdzieś wśród gdzie jej twarz tyle pewnie ani znowu czego też matka moje mimo dużo ten szybko dwa wreszcie nawet wciąż czym dzień dla ponieważ ich bowiem zaś ponieważ zresztą dzień on wokół siebie niech ciebie przez zbyt również ze wszystko tak dlatego czy się dość kiedyś pan podczas jeden ojciec ani jaki ani natychmiast poza też nic życie powoli jej coś trzeba już jakby znowu wiele zresztą jakiś matka razem ona zupełnie czy natychmiast wiele kilka drzwi skąd mój razem wiele myśl zrobić zrobić mieć już jego myśl wszystko dlaczego natychmiast wiele coraz tego myśl więc ten jak może nad dopiero zbyt jako znowu ojciec czego ciebie myśl sobie ona dla nieco mój dobrze kto czym tutaj tu już dwa nieco kobieta oraz się mieć oczywiście przynajmniej mieć jeżeli który były tyle wokół jeden którego jej często nadal razy mimo choć szybko raz ktoś dość również dobrze pewnie ani sam gdyby gdyż sam trzeba ile jaki stanie natychmiast znów stanie dobrze życie raz tam razem wcale zresztą dla cóż kiedy gdzieś powoli trzeba jednak natychmiast bowiem na kilka zupełnie my myśl tego jego trzy nigdy trzeba skąd nie często tego szybko sobie potem który nigdy który jeszcze nim że chociaż stary nie nadal sam tylko oraz swoje drzwi chyba myśl świat trzeba mimo dopiero zbyt coś dzień człowiek wszystko wtedy nim siebie dzień wcią zrobić tyle niech trzy między dlatego wokół szybko dzi może kto także miał lub swój nagle ciebie którego czego bowiem wszystko dlaczego jako wśród wrażenie długo znowu człowiek również przed jej znowu jakiś nikt zaraz którego który znów były gdyby pewnie przy nawet zrobić ile razy też cóż często nie zanim głos prawda nigdy dwa ile gdyby miejsce ile kiedy zanim znów potem ani może prawie człowiek twarz matka ten człowiek swoje razy stanie jakiś nagle ponieważ lecz pod nigdy dużo powiedzieć już powoli każdy oraz gdyż swoje być ku wciąż prawie przez oraz wcale coś ponieważ nigdy dużo drugi nadal życie kiedy taki kilka razy niemal

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  

How are the Polish words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Polish language. You can type in your own Polish words or Polish article if you want. We have put these options in Custom Polish Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Polish test a bit more interesting. The Polish typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Polish typing speed.


How many Polish words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Polish words per minute (WPM), what Polish translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Polish word.

Why Polish typing speed matters?

The faster you can Polish type, the faster you will be able to communicate with others on Polish language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Polish typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Polish typing speed?

An average professional Polish typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Polish language. More advanced positions require 80 to 95 Polish word for Polish language. There are also some advanced Polish typists work that requires speeds above 120 WPM Polish language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us