Polish Typing Speed Test...
Sunday, 28 May, 2023, Time : 9:28 PM


może zaś zawsze dziś ponieważ również sam dziś głos zrobić lub już dopiero ciebie nikt pod nadal kiedy bardzo potem ten bowiem teraz dla jakiś zaraz zrobić lecz tutaj wokół życie nie długo trzy przy więc poza gdyby gdzieś każdy gdyby czego kilka dzień tam mieć ktoś dużo jeszcze pewnie często też znów potem już trzy sobie znowu ale który nie przez dla długo przez taki ciebie przy twarz przynajmniej czym każdy lecz cóż tutaj dlatego prawie pod właśnie jego ciebie jej czas lecz gdy ponieważ natychmiast ani miał stary ojciec czym dwa chociaż tyle życie skąd pod chociaż tego nadal jak pan nigdy nieco nigdy nim tutaj ponieważ ponieważ swoje wtedy natychmiast pan ile jeśli szybko skąd bowiem ponieważ kiedyś dwa wcale dlaczego wiele człowiek wiele jaki dla podczas dobrze nigdy tak oczywiście bardzo być stary przecież jedno albo właśnie wszystko coś też kilka gdyż niemal podczas poza wokół mimo właśnie powoli zresztą również nie swój jakby mieć obok bardzo dobrze znowu zawsze szybko znów raz dość trzeba znowu gdzieś stanie każdy potem szybko siebie tego mimo siebie swój bez czas jeden aby także jeżeli miał niemal wśród znów razem świat gdyż mój wokół być no nikt zupełnie mieć myśl w prawda dużo przez znowu mój także wszystko ojciec kiedy lub jakiś dzień nagle jeśli tego podczas właśnie jeżeli tylko swoje tak powoli jaki gdzieś dość zbyt ojciec przecież również czas którego ktoś matka wreszcie przez mężczyzna nikt wrażenie szybko wreszcie między dla zanim też jeżeli myśl jakby obok kobieta coraz znowu lecz prawda głos sposób gdy oczy także znowu wśród wszyscy swoje coraz cóż niech którego wtedy miał razem bowiem drugi jego ona tego ani mimo człowiek tak powiedzieć jako raz zbyt niech wszyscy powoli prawie każdy jaki tu świat sobie jeden oczy którego może myśl człowiek mimo poza pan ale nikt świat kiedy jakiś aby powiedzieć dzi mieć czym niemal dopiero już jedynie może czego często być powiedzieć nic zanim oraz lub dlatego sam jeżeli razy za każdy bowiem przynajmniej przed ojciec sposób ponieważ na były często swój powoli zaś nad lecz jej tyle wreszcie trzy zawsze głos może niż wiele tam nawet sam bez tutaj wszystko jeden się powoli choć chociaż znowu razem jeżeli nadal wrażenie gdzie zrobić czym skąd również też były dobrze sam czego swój ile poza matka trzeba teraz wrażenie mój niech wokół przed my dzień zupełnie ona teraz być potem życie przynajmniej który jako potem tak ciebie niemal sobie dlaczego tylko dzień jakiś wciąż nagle coś swój przed powoli nad zaraz były nadal prawie stanie jak siebie dziś wcale wciąż siebie wrażenie teraz więc przecież stary głos znowu nieco nie ten gdzie więc dość razem dużo wreszcie dwa również zbyt potem obok nim ani sobie dość jedynie ze mieć życie raz oczywiście nad nigdy nagle dwa skąd albo dużo wiele chociaż prawie pod obok zrobić gdy nic znów razy tego nagle ten coraz przy chociaż prawda stanie miejsce mieć twarz kiedy dwa bowiem jeden moje jakiś tyle dzień także gdzieś drzwi nic lub tyle znów którego oczy czy ciebie gdzie kiedy jego się razy czego jako ile jedynie stary jeden on dlatego wiele lecz że swoje obok przed oraz jakby zresztą nie gdzie nawet zrobić wreszcie ile swoje nigdy mężczyzna zrobić teraz stanie jednak każdy świat często ona bez jej jeden oczywiście nieco jeszcze pewnie dość często dość nagle czego się sposób nigdy nikt twarz drzwi oraz wtedy gdyby ojciec kiedyś mój mężczyzna drugi wszystko wcią jej ojciec tego bowiem nadal jeśli też razy wśród dlaczego wszystko trzeba miał zaraz znowu który jakiś miał lub razy drzwi nad choć natychmiast który oczywiście sobie zupełnie mój stanie jaki zbyt przecież taki czego lecz bez również czy też aby długo matka jeszcze kiedy pewno natychmiast razem taki niemal przy czym też oczy życie głos dopiero zaś właśnie ona jeżeli niech dwa już stary wszyscy wśród dlaczego taki dużo ponieważ zresztą pewnie gdyby zrobić oczy nim już mój tak ale drzwi tutaj coraz tyle gdyż prawda raz ich podczas żeby jednak przed coś ani razy dwa dopiero pewnie pod teraz gdyby chyba czy ile twarz kiedyś nieco oraz taki jeszcze stanie nad miejsce trzy kto albo moje ani natychmiast którego trzeba może drogi człowiek jakiś my lub raz szybko niech każdy wokół drugi jako by siebie może ile kiedy nikt którego stanie kiedyś trzy trzy dobrze zresztą dość niech prawie niech ich wcale zanim tak dzień myśl przynajmniej swoje jej nadal zresztą ich moje jeden myśl kto gdyż człowiek lub twarz ktoś drugi jako bardzo wśród który aby ciebie ku pod trzeba wreszcie aby mężczyzna razy również zaś dlaczego ojciec coraz natychmiast kilka pewnie miejsce żeby ani jedynie były już razem coś nigdy nawet wtedy zresztą jeśli oraz tyle czy sposób nic między swój ten myśl jaki

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  
Copy any news of your choice from any online newspaper website and paste it in the custom box and submit. Then you can practice typing with this script. Check the Randomize checkbox and your pasted words will appear randomly. And if you do not give a tick mark, it will be written exactly.
1 Minute Polish typing test
2 Minute Polish typing test
3 Minute Polish typing test
5 Minute Polish typing test
10 Minute Polish typing test
15 Minute Polish typing test
20 Minute Polish typing test
25 Minute Polish typing test
30 Minute Polish typing test
60 Minute Polish typing test

How are the Polish words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Polish language. You can type in your own Polish words or Polish article if you want. We have put these options in Custom Polish Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Polish test a bit more interesting. The Polish typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Polish typing speed.


How many Polish words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Polish words per minute (WPM), what Polish translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Polish word.

Why Polish typing speed matters?

The faster you can Polish type, the faster you will be able to communicate with others on Polish language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Polish typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Polish typing speed?

An average professional Polish typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Polish language. More advanced positions require 80 to 95 Polish word for Polish language. There are also some advanced Polish typists work that requires speeds above 120 WPM Polish language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us