Polish Typing Speed Test...
Friday, 5 March, 2021, Time : 3:01 AM
Polish Switch typing language


nieco ile przecież niemal bowiem zresztą zawsze nie znowu za gdzie teraz się sobie sobie wszyscy gdzieś były mimo nigdy prawda dużo pewno nigdy razem obok gdyż lub nad kilka że jego mieć między gdzie dopiero dość przed świat sobie lecz gdzieś tutaj jako czym dzień ponieważ mój zaraz swój zrobić również przy coraz mimo nim długo czas jakiś lecz czy być razy tego chociaż dla jako jakby znowu zaś życie wciąż wszystko tyle potem stary ojciec siebie wtedy choć nikt ciebie nad trzeba nad pod też swój stary coraz myśl podczas tylko przed znowu więc również kiedyś nikt dobrze wrażenie nieco tak wokół gdyby znowu przed nadal świat obok zrobić stanie mimo powoli gdyby ona oczy ani no ale mój nagle tyle natychmiast pan również stary kiedy wreszcie ile nawet czego dla ciebie nie życie choć czas przy zanim bardzo tego także mój twarz podczas ponieważ kilka który powoli twarz którego nigdy były sam drugi lub się dlaczego jednak gdyby tego podczas powoli myśl siebie który ile niemal dla stanie wcale lub tak matka sam jakiś już lub sobie przy głos miejsce więc też znowu mój potem nadal nadal ani jeżeli dlaczego jedynie jedno wreszcie również powiedzieć zrobić ani kiedy znów dobrze wszystko taki dopiero zaraz miejsce może razem nie czym dwa życie świat czego zbyt lecz oraz albo jeżeli tutaj również tak razy podczas nieco swoje zupełnie dopiero tego nikt stanie przy także wcią szybko tyle jeden zawsze trzy szybko nie nagle ku dość sposób jako wiele wszystko nadal każdy trzeba mieć chociaż myśl nigdy chociaż zaś przecież nigdy zbyt zaś ponieważ też oczy jeżeli ale jedynie między ponieważ każdy dość zaraz niemal być jakiś jej dwa coś ich prawie dobrze dużo kto jako ale powoli właśnie ojciec skąd wcale ponieważ zupełnie myśl jednak mężczyzna wśród dwa wciąż zaś wszyscy znowu mieć ciebie tyle nawet swoje kiedyś razy przez niech poza dwa ojciec dlaczego nikt oczywiście może swój tego znowu potem wrażenie jej długo szybko nadal dość bez dziś wokół gdzieś znowu się stary miał w oraz jeśli przynajmniej gdzieś mój być trzy cóż prawda kilka oczy znów matka stanie taki gdyby którego także matka bowiem aby drugi coś teraz żeby czego nic człowiek może lecz przez teraz lub ani jaki niech dlatego jeden pod niech dla trzy człowiek aby zresztą wiele kiedyś jego bardzo sam potem pod często często trzy powiedzieć znów jeżeli nagle którego ile czym bowiem oraz lecz niech jakby nad bez jaki wtedy jako bowiem czym razem właśnie tak oczy przez drzwi dzi przed nieco trzy bez oczy jakiś coraz jedynie lecz kiedy ten ojciec moje natychmiast aby raz kto pewnie jeśli razem mieć również szybko przynajmniej na ona czego pan gdy ze drugi poza oczywiście potem drzwi nikt zresztą skąd jeden sposób coś swój kobieta życie jeszcze także swój zanim jeżeli dzień nikt prawie więc bez ich ponieważ zupełnie drogi przecież już lub jaki ktoś wrażenie przynajmniej mimo mój gdzie tutaj może nic wśród poza ona który prawie jaki czas stanie ich trzeba często ten wiele zrobić niż zrobić dlatego były każdy aby ile też zrobić prawie swoje twarz lub dlatego kiedy czego razy moje jaki niemal wreszcie wśród pewnie już człowiek niech moje potem wreszcie taki twarz często dość raz dwa którego czy gdyż prawie zbyt taki wreszcie taki skąd sam każdy pod zawsze gdyby stary ona którego albo wśród może chociaż dzień dziś jeden już czy oczywiście tam gdy oczywiście też jeden zresztą dlaczego wtedy albo miejsce wiele pewnie jej zanim dwa drzwi teraz jeden pod gdyż obok razy właśnie swoje wokół wiele miał głos nagle wreszcie znowu pan siebie jakiś trzy poza jeszcze stanie cóż zresztą jego jeśli pewnie tutaj nigdy ile którego prawda myśl niemal nic ojciec nie jedynie trzeba mężczyzna pod dziś wrażenie wśród powoli tak drugi mężczyzna długo często już bowiem skąd prawda znów mieć człowiek trzeba razy teraz wcale wszystko swoje dlaczego kiedy dzień jeden by raz tylko ten bowiem przynajmniej swój mężczyzna ten też jakiś natychmiast nawet twarz nim tyle bardzo sposób który głos właśnie były wtedy raz każdy siebie znów dopiero bardzo przez życie razy może każdy obok wszyscy czego tego zbyt oraz kiedy chyba przecież już kiedyś nad jej ciebie dość dwa głos właśnie być żeby miał jeszcze jakiś jeszcze kiedy jej tak ojciec siebie swoje nadal jak ani nim jeśli który gdyż razem pewnie ktoś również natychmiast nigdy miał czy przed on mieć świat my ktoś razem jakby niech dużo wokół ani wokół coraz chociaż dość tu też coś tutaj dużo drzwi jak obok oraz ciebie dzień tam coraz niech natychmiast czym dobrze zrobić dużo stanie my gdy powoli wszystko ojciec miał raz teraz gdzie powiedzieć człowiek każdy natychmiast szybko ciebie dzień lecz sobie tyle nic sposób myśl aby głos nagle ponieważ zresztą jeżeli

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  

How are the Polish words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Polish language. You can type in your own Polish words or Polish article if you want. We have put these options in Custom Polish Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Polish test a bit more interesting. The Polish typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Polish typing speed.


How many Polish words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Polish words per minute (WPM), what Polish translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Polish word.

Why Polish typing speed matters?

The faster you can Polish type, the faster you will be able to communicate with others on Polish language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Polish typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Polish typing speed?

An average professional Polish typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Polish language. More advanced positions require 80 to 95 Polish word for Polish language. There are also some advanced Polish typists work that requires speeds above 120 WPM Polish language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us