Polish Typing Speed Test...
Tuesday, 26 May, 2020, Time : 5:46 PM
Polish Switch typing language


nawet też nadal często dopiero poza wrażenie świat gdzie siebie dużo podczas gdyby tego dwa kiedyś wszyscy albo ona mieć już na pewno wreszcie pod moje tutaj jedynie aby gdzieś teraz nagle się czym czy którego oczy trzy każdy potem nic znów dwa kiedyś nie teraz przecież każdy wokół wśród przynajmniej prawda nagle lecz jaki myśl podczas zrobić powoli zaraz też trzeba pewnie dopiero kto jakiś raz prawda głos za człowiek natychmiast ale znowu nikt tyle już dla być no jedno kilka wtedy wszystko niemal też nadal ile obok dwa tu może może nigdy ciebie raz długo stary były każdy swój jaki taki gdyż skąd prawie wcale właśnie drugi zrobić jeśli razy dziś wreszcie znowu może mój wcale matka głos jako razy mój że wszyscy drogi nigdy kilka taki ten natychmiast jeśli nad razem cóż którego obok swój potem jako wokół przed czego długo ich stary wtedy lub razem lub bardzo miejsce ile tego stary tutaj czas pod oraz tyle miał być sam powoli miejsce twarz chociaż coś czego stary sam znowu choć ten zrobić jeszcze tutaj dobrze szybko dużo nie ktoś którego tylko swój więc prawda nikt wtedy razem mimo ten sobie gdy ciebie pod tam niemal swój mieć może życie człowiek bowiem myśl już również myśl świat nadal nie nikt powoli coraz miejsce nieco razy wśród nic siebie choć ale wokół on poza przynajmniej razy dlaczego twarz ponieważ stanie jego jakby bowiem ani zresztą jej jakby niech bardzo nawet teraz ich dość niemal niech dlaczego jedynie zrobić sam razem tego natychmiast dzień pod wokół który jej znowu zbyt ponieważ wszystko swój kiedy także zrobić skąd bardzo nigdy trzy przez tak mieć między dwa jej gdzie zawsze tam często powoli zawsze gdzie stanie ani raz jedynie gdy ponieważ wiele skąd nigdy ponieważ obok który przez ponieważ zaś powiedzieć kiedy czas życie lub gdzieś przecież jeśli by swoje nim ciebie prawie dwa zbyt aby może nagle też nic aby nigdy dość teraz wrażenie oraz razy sposób zanim tylko dlatego trzeba nie ku wszystko każdy jakby właśnie dość stanie głos razem lub zresztą bardzo dopiero jakiś nim gdyby skąd tak zaś jak dość jej oczywiście trzeba drugi ojciec się życie który wśród mężczyzna przez gdyż pan może jak twarz jaki raz też jeden jeżeli powoli trzy chociaż mimo mieć nie dziś my nikt również dzień coraz czy chociaż zbyt świat moje wszystko przecież ojciec coraz tak jeden ciebie pewnie nim bez niemal wszystko dobrze kiedy dwa wrażenie natychmiast czego były znów trzy nieco lub znowu drugi znowu oczywiście zaraz ani zupełnie lecz dla lecz jego szybko trzy jeżeli ciebie zresztą sobie albo ponieważ też jeden mężczyzna jedynie człowiek nigdy teraz życie kiedy jeszcze prawie ojciec pod jako właśnie lecz wcale sobie czym aby żeby natychmiast bez gdyby ten nieco wcią oraz przy jaki kilka nad każdy szybko dzień jeżeli dla którego coś również między gdyby wszyscy również lecz oczy szybko przed jakiś ile znów potem wreszcie nad jeden miał czego bez potem prawda dość zanim raz którego nadal więc nikt wrażenie taki wiele zupełnie sposób mimo dla dlatego gdyż potem bez sobie wiele myśl jego miał lub zresztą świat też pewnie nad tak znowu znowu czym kiedy dużo często jej tutaj jeden niech razy niech dobrze nad chociaż powiedzieć podczas dużo czego razem prawie nawet właśnie bowiem dzień tyle długo tego natychmiast jako matka kobieta wtedy zupełnie zanim także się jeżeli jeżeli trzeba pewnie wciąż właśnie ojciec podczas już taki wreszcie cóż mieć coś czy przynajmniej ona ona oraz siebie życie wiele stary były również człowiek lub teraz przynajmniej wiele ponieważ swoje zaś lecz tutaj dlatego oczywiście kto być jeśli siebie zrobić dużo matka przez głos ojciec ile jeżeli powoli stanie tak drzwi często nic znów zaraz ale wreszcie oczywiście moje dzień ojciec jakiś sposób stanie jakiś również już potem nieco często ojciec mój taki bowiem dziś sobie tyle każdy tyle jeden drugi jakiś swoje dość ze tego ile gdzieś prawie zrobić mimo jeszcze sam trzy coraz dzi aby razy tak niż przy jeszcze wreszcie człowiek wśród także oraz jakiś znowu jeden kiedyś zresztą gdy trzeba obok zaś kiedy myśl mój przed zbyt ich ani gdzie w były poza obok nadal poza zawsze mój dobrze albo gdyby dlaczego siebie bowiem oczy tyle tego swój dlaczego ciebie lecz czym niech ktoś sposób gdzieś nigdy przy wciąż kiedy my dlaczego twarz już nagle więc drzwi mężczyzna bowiem dwa nadal coraz nagle który znów ile dość kiedyś przy także ktoś dzień powiedzieć myśl pan pan coś chociaż swoje gdyż przecież miał stanie żeby drzwi czym pod mój ani drzwi swoje ani oczy przed którego mieć wśród również czy ona chyba wokół swoje jako stanie jednak przed głos niech być szybko jaki mężczyzna oczy który dopiero niech nikt czas twarz jednak zresztą miał każdy pewnie niemal czego

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  

How are the Polish words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Polish language. You can type in your own Polish words or Polish article if you want. We have put these options in Custom Polish Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Polish test a bit more interesting. The Polish typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Polish typing speed.


How many Polish words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Polish words per minute (WPM), what Polish translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Polish word.

Why Polish typing speed matters?

The faster you can Polish type, the faster you will be able to communicate with others on Polish language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Polish typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Polish typing speed?

An average professional Polish typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Polish language. More advanced positions require 80 to 95 Polish word for Polish language. There are also some advanced Polish typists work that requires speeds above 120 WPM Polish language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us