Bulgarian Typing Speed Test...
Saturday, 18 January, 2020, Time : 6:46 PM
Bulgarian Switch typing language


шоу събота скоро село футбол пенсия футбол ако мога конституция напускам млад тромпет глава кибрит стадион училище звук пример движение голям живот политика мисля футбол заедно дете кибрит или мал нали или град заедно точка скоро смисъл истина дърво петък шоу футбол игра заедно дете секс защита име истина дискотека кола котка секс земя шампоан село пари България учител пенсия номер дума вода пример къща голям бой данък президент баща любов конституция слагам храна котка аз ако дърво причина футбол секс есен есен един лято компютър защита есен истина град дете шоу къща млад дискотека движение километър трябва истина тромпет защо мога котка кестен тромпет кола конституция петък план училище гледам хамбургер тромпет но първи кола компютър данък живот бой куче истина къща въпрос есен нали данък врата кестен президент кожа малък кестен България звук отговор шампоан дискотека апартамент кога шампоан голям нужда номер проблем шампоан слагам история лято отново дърво пролет млад как президент храна шампоан картина причина куче учител трябва семейство пример аз млад пенсия компютър врата събота врата малък въпрос малък кестен пари километър проблем движение какво данък походка къде дете мисля заедно скоро малък кестен брат или мога пример учител мога защита село мисля конституция слагам майка нужда пролет отговор събота хамбургер училище малък пари град история компютър дума град точка аз въпрос политика трябва точка гледам смисъл дърво земя лято зима момиче хамбургер напускам план куче село нужда походка дума къде парламент причина хора петък първи знам баща пролет какво млад момче шампоан хамбургер кожа лято кога хора име апартамент смисъл заедно кибрит знам кола зима история скоро аз въпрос стадион номер компютър смисъл майка пенсия тромпет момче кола село глава знам какво храна секс баща дума апартамент картина живот име напускам първи кибрит проблем компютър България есен един майка труден походка семейство стадион момче как вода момче момиче конституция момче слагам отново отговор село момиче или дума труден един лесен кестен кожа дискотека млад цигара аз отново учител данък лято кола трябва брат ако хора кибрит пари дърво защо защо труден есен парламент град как бой учител нали дискотека апартамент гледам картина къща ако парламент скоро пенсия училище куче име картина къща как брат парламент напускам звук кога лесен стадион семейство къде мисля баща хамбургер зима километър дърво къде събота пенсия бой един план живот игра котка причина слагам пари любов зима България отново звук млад знам вода трябва млад пари апартамент земя президент политика един България име кожа къща храна лесен цигара земя събота цигара но точка лесен земя какво нужда звук история първи отново пролет секс млад апартамент труден град точка футбол пролет шоу баща проблем гледам конституция игра политика нали баща първи причина смисъл любов куче врата отговор как момиче или картина петък живот майка брат

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text
fast-typing.com helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Bulgarian Language.
Type in English and Press Space to Convert in Bulgarian
Copy Text Notepad MS Word Post ⇒ Twitter Post ⇒ Gmail Post ⇒ Blogger

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Unicode Language Keyboard - with source code