Bulgarian Typing Speed Test...
Thursday, 21 November, 2019, Time : 9:25 PM
Bulgarian Switch typing language


семейство млад проблем млад майка цигара дума слагам есен къща кожа километър хамбургер политика земя земя млад движение въпрос брат лято име кола учител България един петък аз вода бой данък семейство апартамент лесен история конституция земя първи футбол хамбургер къща врата момиче име точка момче любов причина шоу град млад любов проблем вода гледам млад дете дискотека България точка мисля кожа картина парламент събота номер стадион истина история нужда цигара кога нали отново компютър шампоан дискотека секс или труден момиче кожа звук живот име история но голям заедно трябва смисъл причина кестен защо конституция баща мисля любов хора скоро брат малък котка живот походка секс какво шампоан футбол данък отново отговор събота дърво компютър училище компютър смисъл аз история млад майка президент истина компютър точка име дума цигара храна петък вода есен движение напускам причина момче къде врата скоро нали слагам ако дърво зима котка село къща точка футбол учител село конституция знам нужда труден звук брат политика или походка куче проблем аз как момиче секс село баща кестен баща шампоан политика пролет картина кестен пари апартамент километър футбол трябва бой храна движение заедно събота земя къща какво пример момче истина майка звук план име баща събота хамбургер кибрит нужда хора конституция скоро лято или село хамбургер скоро номер пари храна знам напускам отговор мисля парламент пенсия живот един кола есен картина кибрит звук кожа куче град малък дискотека заедно въпрос мога България смисъл или напускам пролет първи километър семейство как апартамент отново майка отново президент пример трябва шоу план мал как напускам политика нужда какво събота пенсия кестен лесен знам дърво лесен дискотека защита пари брат учител или земя бой кола петък стадион дума отговор скоро компютър мисля лято нали млад училище шампоан дете игра зима звук есен футбол въпрос дете апартамент заедно стадион лято момче учител трябва шампоан куче пари петък пенсия картина гледам защита аз мога къде кога гледам село картина кола храна къща шоу парламент тромпет кибрит апартамент зима дискотека знам мога труден точка един пенсия глава футбол къща конституция причина тромпет есен какво данък слагам проблем как първи дума малък куче защо врата но училище данък пари дете шоу ако България труден смисъл ако България президент кола слагам пенсия секс къде лято аз кибрит слагам малък живот кога хора голям град момиче зима тромпет данък голям стадион котка глава млад първи истина бой пари къде тромпет заедно игра град пролет президент компютър малък млад пример село дърво трябва първи истина тромпет дума баща учител град врата походка хамбургер отново куче смисъл гледам дърво училище пример причина въпрос кибрит апартамент кола номер един кестен план защита дърво мога как нали кестен защо игра пролет шампоан отговор живот момче секс баща град пенсия котка лесен пролет един парламент ако есен конституция

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text
fast-typing.com helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Bulgarian Language.
Type in English and Press Space to Convert in Bulgarian
Copy Text Notepad MS Word Post ⇒ Twitter Post ⇒ Gmail Post ⇒ Blogger

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Unicode Language Keyboard - with source code