Bulgarian Typing Speed Test...
Monday, 18 November, 2019, Time : 1:28 PM
Bulgarian Switch typing language


отново врата план цигара майка футбол кибрит бой хамбургер зима кожа трябва шоу защита въпрос слагам мога причина данък секс километър храна пари пенсия храна движение план голям семейство майка какво кола първи мисля хамбургер звук момче пролет пари дума дърво земя проблем дете компютър млад хамбургер слагам шампоан апартамент дете кола смисъл отговор политика име есен или пролет слагам данък кога първи живот компютър аз град дума баща един любов ако България трябва един кестен причина събота аз история брат компютър куче лято млад дете петък трябва глава къща смисъл зима учител пример къде заедно или аз футбол въпрос как знам защо напускам пари първи компютър труден труден номер къща проблем футбол данък кибрит отново кола млад компютър пролет дърво парламент град гледам млад знам учител момиче стадион семейство какво котка нали шампоан напускам отново лято апартамент истина кибрит училище един училище училище причина събота картина кола план дума млад малък заедно движение зима семейство къща земя дума любов тромпет врата дърво момиче аз гледам живот мисля какво име мисля куче скоро кестен кибрит млад учител конституция истина храна лесен мисля шоу лесен хора футбол първи въпрос баща кожа игра пенсия конституция нали събота име аз есен точка смисъл брат или котка бой нали град баща проблем учител точка село дискотека отговор километър номер любов конституция хамбургер отговор история България дискотека есен смисъл парламент град хора причина тромпет отговор ако труден трябва картина един баща но данък петък млад България напускам президент момиче къде кола компютър картина стадион апартамент конституция учител конституция политика лято пари момче бой или знам майка глава секс номер къде походка врата куче кестен дискотека скоро нужда дете тромпет отново първи град мал слагам лято километър как училище тромпет земя момче млад причина пари смисъл събота кога къща скоро брат пример лято пролет защита истина картина дискотека походка пример заедно движение защита момче земя зима ако петък звук истина млад земя голям есен храна кожа врата един истина куче скоро пенсия как апартамент майка пролет шоу село президент футбол защо пенсия нужда труден нужда заедно отново стадион пенсия град защо хора трябва къща шоу село стадион походка село баща момче брат шампоан президент звук вода апартамент лесен цигара президент мога мога хамбургер пари въпрос как дума къща котка конституция момиче игра име звук проблем данък шампоан петък точка секс есен ако звук малък заедно политика скоро знам къде България политика гледам апартамент мога напускам история или как есен малък кестен парламент кестен кола слагам дърво какво село баща вода секс гледам цигара секс кибрит село малък живот пенсия голям живот шампоан кожа България шампоан име дърво футбол бой пример вода игра малък тромпет нужда котка но кестен парламент точка живот нали куче кога дърво дискотека история събота лесен точка картина

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text
fast-typing.com helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Bulgarian Language.
Type in English and Press Space to Convert in Bulgarian
Copy Text Notepad MS Word Post ⇒ Twitter Post ⇒ Gmail Post ⇒ Blogger

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Unicode Language Keyboard - with source code