Slovak Typing Speed Test...
Saturday, 28 January, 2023, Time : 12:00 PM


ktorej bolo len čo keď hlavne väčšinou musel ktoré však môže vôbec pri niektoré domáce ktorý čo obdobie musel pre doteraz predtým skutočne že informácie čo môžeme ako samozrejme zároveň vlastne keď ale systém samozrejme eur keď pretože musel dal aspoň však napríklad som bola stále ktorý videl pretože riadenie väčšinou podľa veľmi predtým pocit ktorý si medzi vysoké bola niektoré ktorý sme vysoké musel doteraz dostal videl napríklad znamená riadenie vlastne znamená toho obdobie človeka samozrejme tak pol nikdy však medzi dobre povedal medzi nemal vôbec toho vôbec napríklad vysoké len tak nemal jeho nie skupiny ktoré niekoľko aby môžeme vôbec povedal svet keď samozrejme ktoré aby povedal ich seba dal zároveň ktorá ktorej domáce znamená riadenie spoločnosť pol že alebo skutočne percent skupiny sme ale veľmi musel samozrejme žena vlastne povedal môj zároveň byť ona ako riadenie tak väčšinou však skupiny svet bola hlavne tak som aspoň niektoré toho videl stále obdobie som dobre stále seba nie len ľudí dostal väčšinou niekoľko domáce ľudí bolo riadenie vysoké zároveň videl tak ich sme informácie všetci vysoké ktorý doteraz ktorá ona že pocit alebo sme ako videl nemal svet len domáce môj aby pretože ich mnou eur ktorá povedal keď predtým spoločnosť musel dal ktorý človeka bolo dostal všetci obdobie niekoľko ešte ale veľmi človeka doteraz bol mnou eur informácie ich bolo nie sme vlastne svet hlavne ešte môj žena môj dobre ona nikdy ona bol pocit žena ktoré percent ona som bola všetci niekoľko toho pre ako pri človeka ešte ktorý mnou ona keď dal informácie zároveň byť ako napríklad však pretože ako ktoré bola dostal ako stále jeho len čo vôbec aspoň mnou človeka ktorej pocit ľudí predtým niekoľko všetci ktorá tak stále hlavne môžeme vlastne pri pretože zároveň sme môže znamená pri vôbec systém jeho nie bol aby aspoň môžeme skupiny mnou nemal pocit dal jeho skupiny niektoré informácie pol pri nikdy ktorej systém človeka dobre sme ako ktorý ktorý medzi spoločnosť môže som bol pocit videl ľudí niektoré svet bolo ktorý dal domáce bol môže môj informácie môže dostal len ktorá ale všetci seba spoločnosť ako skutočne aspoň pre svet stále percent som jeho podľa ktorá dostal toho bolo domáce žena ako podľa seba doteraz dobre systém väčšinou eur veľmi skutočne medzi pre ešte väčšinou percent vlastne dobre ich že byť ktorej alebo čo skutočne by ešte znamená aby žena všetci sme nikdy alebo spoločnosť niektoré ešte eur doteraz veľmi systém nikdy žena ktorej bol nemal obdobie ale alebo že eur pol predtým ktorý ako bola ľudí môžeme predtým môj toho podľa vysoké pre seba pol hlavne skutočne hlavne sme znamená nie alebo nie nikdy ľudí môžeme skupiny podľa mnou byť môže pretože napríklad ktoré obdobie samozrejme spoločnosť povedal byť pre seba sme ktorý sme percent jeho niekoľko sme veľmi pri riadenie aby ale pol systém napríklad ich medzi aspoň ako nemal byť podľa percent že čo však

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  
1 Minute Slovak typing test
2 Minute Slovak typing test
3 Minute Slovak typing test
5 Minute Slovak typing test
10 Minute Slovak typing test
15 Minute Slovak typing test
20 Minute Slovak typing test
25 Minute Slovak typing test
30 Minute Slovak typing test
60 Minute Slovak typing test

How are the Slovak words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Slovak language. You can type in your own Slovak words or Slovak article if you want. We have put these options in Custom Slovak Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Slovak test a bit more interesting. The Slovak typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Slovak typing speed.


How many Slovak words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Slovak words per minute (WPM), what Slovak translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Slovak word.

Why Slovak typing speed matters?

The faster you can Slovak type, the faster you will be able to communicate with others on Slovak language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Slovak typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Slovak typing speed?

An average professional Slovak typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Slovak language. More advanced positions require 80 to 95 Slovak word for Slovak language. There are also some advanced Slovak typists work that requires speeds above 120 WPM Slovak language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us