Slovak Typing Speed Test...
Saturday, 1 October, 2022, Time : 1:14 PM


zároveň ona pocit ako sme bolo ich seba ešte keď nemal veľmi skutočne niektoré ešte ktorý medzi ktoré pre ktorý žena nikdy hlavne ktorý čo napríklad aspoň všetci toho ich spoločnosť vysoké musel ktorý len ako seba zároveň vysoké tak domáce môj ako medzi predtým bola byť skupiny znamená eur informácie som ich sme ešte ľudí dostal niekoľko ktorý povedal byť že toho musel nie bola mnou sme predtým predtým jeho som stále väčšinou samozrejme byť nikdy pocit vlastne že obdobie dobre ktorý dal hlavne vôbec nikdy riadenie môže som toho obdobie pol predtým nemal zároveň ľudí sme vôbec bol nemal ale ale povedal som nie samozrejme toho znamená riadenie ešte toho skutočne pocit ich skupiny podľa však však môže niekoľko vôbec mnou žena mnou informácie systém ona jeho medzi spoločnosť povedal človeka človeka ale aspoň väčšinou napríklad systém stále musel seba pocit percent domáce všetci videl obdobie dal ľudí niekoľko eur tak sme samozrejme žena môj ktorý veľmi bolo podľa len len alebo stále môže len ktorá bol dal človeka alebo môžeme ktorý svet aby ľudí svet môj skutočne keď spoločnosť nie pretože môžeme niekoľko keď obdobie riadenie nemal eur môžeme však skupiny pocit pocit doteraz vlastne väčšinou ktorý ktorý pre napríklad podľa ako ona pretože povedal dostal domáce veľmi tak väčšinou niektoré informácie by väčšinou niektoré informácie ľudí bola obdobie niektoré môže niektoré mnou môže však spoločnosť seba seba pre pre si sme domáce aspoň napríklad ľudí povedal ktorej alebo veľmi vôbec ona čo niektoré nikdy čo všetci svet bol ako ktoré všetci ako bolo niekoľko dal môžeme zároveň videl aby pri ktoré svet svet vlastne byť pre ktorej videl dobre informácie vlastne bolo tak pretože bolo alebo znamená doteraz aspoň videl aby môj jeho mnou ktorej stále pre pretože povedal môžeme ako pri ale aspoň žena napríklad človeka dobre čo mnou percent že že seba stále sme aby eur ona žena napríklad nikdy žena pol len pretože pol sme pri vôbec samozrejme systém medzi nie niekoľko ktorá systém doteraz tak vysoké doteraz stále riadenie aby percent človeka bola jeho ktorý ktorá ich pol len musel ktorej bola predtým čo ale veľmi informácie dostal percent ktoré skutočne ktoré dobre sme že hlavne ktorej hlavne byť eur skutočne obdobie ktoré som všetci keď ktorá znamená dal dostal spoločnosť aspoň pol ako videl nie čo ich vysoké ako veľmi eur že bol sme riadenie hlavne ktorá nemal ako domáce bol dal percent môj alebo však samozrejme nie doteraz vlastne môže medzi hlavne keď pri dobre skutočne pri podľa pol ešte ale dostal nikdy nemal dostal percent ktorá byť keď môj svet systém väčšinou doteraz vysoké vôbec riadenie môžeme pri znamená musel vysoké skupiny bolo domáce skupiny musel jeho všetci zároveň videl pretože skupiny ešte bola samozrejme spoločnosť dobre ako medzi systém ktorý bol ktorej človeka jeho som predtým podľa vlastne alebo znamená sme ako toho sme podľa ona aby však zároveň tak

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  
1 Minute Slovak typing test
2 Minute Slovak typing test
3 Minute Slovak typing test
5 Minute Slovak typing test
10 Minute Slovak typing test
15 Minute Slovak typing test
20 Minute Slovak typing test
25 Minute Slovak typing test
30 Minute Slovak typing test
60 Minute Slovak typing test

How are the Slovak words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Slovak language. You can type in your own Slovak words or Slovak article if you want. We have put these options in Custom Slovak Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Slovak test a bit more interesting. The Slovak typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Slovak typing speed.


How many Slovak words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Slovak words per minute (WPM), what Slovak translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Slovak word.

Why Slovak typing speed matters?

The faster you can Slovak type, the faster you will be able to communicate with others on Slovak language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Slovak typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Slovak typing speed?

An average professional Slovak typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Slovak language. More advanced positions require 80 to 95 Slovak word for Slovak language. There are also some advanced Slovak typists work that requires speeds above 120 WPM Slovak language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us