Slovak Typing Speed Test...
Saturday, 4 April, 2020, Time : 7:52 PM
Slovak Switch typing language


keď dobre alebo väčšinou systém ako ktorý byť eur môže bol ich pretože svet môžeme pretože nemal môžeme bola doteraz ktorý ale ako pol niektoré som medzi doteraz ešte môj len pri dobre pri by môj dostal žena ľudí videl domáce ich percent tak riadenie mnou obdobie znamená videl ktoré ktorý riadenie ktorá zároveň človeka bol ona väčšinou doteraz len všetci systém ale musel vôbec ešte napríklad tak dobre že skupiny ktorá eur pretože sme dobre medzi ich eur všetci systém povedal toho čo obdobie svet seba som pocit aby sme videl domáce čo vlastne aspoň len ktorý sme ešte systém väčšinou môj vôbec seba ako len človeka byť aspoň niekoľko však riadenie doteraz predtým ktorá predtým percent dostal sme dal keď že musel väčšinou samozrejme môj skupiny bolo pol nie bol keď svet sme ktorá ktorej informácie vlastne som systém veľmi sme skupiny alebo vysoké povedal môj toho všetci pre percent domáce nikdy obdobie jeho niekoľko predtým však sme povedal skutočne podľa môže sme ona bola žena byť mnou pocit videl ktoré spoločnosť musel tak zároveň alebo niekoľko ale môže sme dobre niekoľko percent všetci aspoň aby všetci percent dostal mnou že len čo žena skutočne hlavne ktorý hlavne stále byť dal spoločnosť ktoré ktorý ľudí vysoké vysoké napríklad ako ktoré tak pre jeho pocit svet riadenie ona medzi nie nie musel pri samozrejme byť bolo ktorej napríklad dostal môžeme stále znamená alebo nemal ktorej dostal človeka pocit ich nemal obdobie ľudí stále vôbec vysoké ako spoločnosť podľa vôbec samozrejme nikdy jeho vlastne ľudí samozrejme pre vysoké skutočne tak medzi informácie dal žena pretože veľmi čo ktoré systém doteraz pri mnou som stále videl alebo aby stále napríklad zároveň podľa skutočne si aspoň pretože ale pol bol doteraz ako ľudí musel eur nie všetci mnou skutočne niekoľko aspoň skutočne seba však zároveň pre seba ktorá nikdy zároveň však znamená jeho pocit ako nie nemal ktorý ktoré dal môžeme bol aby ktorá aspoň hlavne že eur znamená informácie ľudí toho veľmi bolo toho pre som ale môže povedal hlavne seba riadenie pol ktorej bola domáce dobre percent čo eur spoločnosť žena ktorý môžeme bola ktorý niektoré skupiny predtým ich pretože dal pocit domáce dal stále ako ona toho ako spoločnosť niektoré ako sme bol riadenie niekoľko dostal nemal medzi niektoré vôbec väčšinou som informácie podľa niektoré napríklad ktorý bolo znamená povedal nikdy musel nikdy pol však môj tak ešte ktorej pre aby informácie niektoré obdobie vlastne ako predtým hlavne sme byť napríklad ktorý že medzi len zároveň ale veľmi jeho alebo mnou čo žena môžeme bola keď svet veľmi ona keď veľmi toho znamená skupiny predtým videl vlastne bola človeka domáce že nikdy pol ich seba väčšinou ešte ešte pri informácie podľa bolo aby jeho vysoké svet samozrejme môže sme vlastne vôbec môže ktorý ako nemal obdobie povedal hlavne ktorej človeka bolo skupiny samozrejme nie keď ona spoločnosť však podľa pri človeka

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  

How are the Slovak words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Slovak language. You can type in your own Slovak words or Slovak article if you want. We have put these options in Custom Slovak Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Slovak test a bit more interesting. The Slovak typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Slovak typing speed.


How many Slovak words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Slovak words per minute (WPM), what Slovak translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Slovak word.

Why Slovak typing speed matters?

The faster you can Slovak type, the faster you will be able to communicate with others on Slovak language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Slovak typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Slovak typing speed?

An average professional Slovak typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Slovak language. More advanced positions require 80 to 95 Slovak word for Slovak language. There are also some advanced Slovak typists work that requires speeds above 120 WPM Slovak language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us