Slovak Typing Speed Test...
Saturday, 29 January, 2022, Time : 12:35 PM


ako nemal pre ako znamená systém informácie vysoké stále skupiny nikdy samozrejme domáce ako ktorá dal jeho väčšinou aby alebo sme skutočne byť seba vôbec nikdy eur niektoré podľa musel nie povedal ešte ktorý nikdy svet som aspoň bolo ľudí človeka informácie vlastne systém dobre podľa musel ale eur dostal znamená seba medzi pri informácie zároveň byť samozrejme pocit systém dobre ľudí aby väčšinou ako aspoň toho môžeme veľmi ona ktorej hlavne môžeme pretože predtým percent pol napríklad žena veľmi ktorá veľmi pol hlavne však domáce predtým obdobie ako žena keď keď mnou percent keď dostal niektoré ale riadenie medzi bola dostal človeka môj napríklad spoločnosť podľa doteraz nikdy ktorý svet aby človeka ako väčšinou skupiny pol ktorá pocit spoločnosť ktorý že skupiny pri spoločnosť pol dal sme videl zároveň eur ich riadenie ešte len som ktoré ktorej pretože medzi stále povedal ktorej zároveň tak spoločnosť môj ešte len vysoké sme bolo všetci vlastne skupiny väčšinou spoločnosť skutočne pol predtým bolo pretože aby si ale ktorej však sme ona však dobre niekoľko ktorá by videl bolo však ľudí som aspoň medzi ale nie veľmi predtým bola bola nemal niektoré žena seba ľudí že niektoré všetci sme percent obdobie znamená tak väčšinou hlavne alebo sme môže medzi obdobie len čo percent ktorý nie ich niektoré dal tak ešte nemal môj pretože samozrejme môžeme povedal že môže stále informácie aby nemal musel musel veľmi ich riadenie ktoré napríklad doteraz ona hlavne dal vlastne veľmi sme zároveň keď ľudí samozrejme povedal bol znamená pre len ktoré aspoň dobre videl ale tak riadenie zároveň jeho samozrejme vôbec podľa pretože jeho pri bol môžeme dal vysoké podľa doteraz nie ktorý pri žena povedal pocit ako dostal vysoké pre pocit všetci doteraz ale musel však bol môžeme niekoľko zároveň vysoké ktoré skupiny že nie predtým tak znamená informácie ako že pretože systém dobre ktorý nemal jeho ona čo domáce vysoké stále bolo pre svet samozrejme stále napríklad percent byť stále ktorý ako všetci eur aby videl ešte som pre môj ktorá hlavne sme medzi domáce len ich povedal seba napríklad vlastne obdobie tak sme bola však dobre sme keď bol niektoré svet ktoré som môj nikdy pri ich žena vôbec sme ona pocit ako ktorej môže informácie domáce keď všetci bolo eur ktorý väčšinou toho skupiny dal ako skutočne byť niekoľko doteraz systém mnou doteraz všetci systém ešte toho riadenie alebo mnou môže ako ktorý toho človeka byť sme skutočne napríklad bola dostal alebo mnou seba ich svet človeka seba bola domáce skutočne videl vôbec ktorý ktorej nemal jeho pocit obdobie byť skutočne čo žena len predtým alebo riadenie čo percent toho svet môj mnou videl som znamená spoločnosť bol podľa človeka bol ktoré môžeme aspoň nikdy ktorá môže vôbec pre pri dostal alebo vôbec jeho niekoľko vlastne čo niekoľko vlastne pol aspoň ktorý ktorý ľudí niekoľko musel čo obdobie že hlavne nie môže eur mnou ona toho

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  
1 Minute Slovak typing test
2 Minute Slovak typing test
3 Minute Slovak typing test
5 Minute Slovak typing test
10 Minute Slovak typing test
15 Minute Slovak typing test
20 Minute Slovak typing test
25 Minute Slovak typing test
30 Minute Slovak typing test
60 Minute Slovak typing test

How are the Slovak words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Slovak language. You can type in your own Slovak words or Slovak article if you want. We have put these options in Custom Slovak Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Slovak test a bit more interesting. The Slovak typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Slovak typing speed.


How many Slovak words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Slovak words per minute (WPM), what Slovak translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Slovak word.

Why Slovak typing speed matters?

The faster you can Slovak type, the faster you will be able to communicate with others on Slovak language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Slovak typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Slovak typing speed?

An average professional Slovak typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Slovak language. More advanced positions require 80 to 95 Slovak word for Slovak language. There are also some advanced Slovak typists work that requires speeds above 120 WPM Slovak language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us