Slovak Typing Speed Test...
Sunday, 24 September, 2023, Time : 3:25 PM


toho seba ako percent vysoké ktorá ktoré aby ľudí pri obdobie môže podľa musel však ale bolo riadenie samozrejme všetci mnou veľmi spoločnosť väčšinou človeka doteraz dostal mnou seba doteraz svet pocit však spoločnosť bolo domáce dostal medzi domáce domáce seba len obdobie ešte napríklad by môj ako vlastne skutočne byť aby keď spoločnosť medzi môžeme predtým aspoň spoločnosť aby však systém informácie niekoľko informácie medzi byť byť dobre pre percent nikdy svet ako mnou niekoľko som eur percent nemal ale sme musel môže percent stále ako vysoké veľmi keď ktorý videl ktorý tak bola pri človeka povedal povedal pol svet pri len môj jeho ona žena môže medzi vlastne aspoň ktorý skupiny ako skupiny sme aby však pocit ktorý musel dal môj bola veľmi podľa seba skutočne že tak čo predtým pre vôbec čo spoločnosť hlavne pol samozrejme zároveň seba žena dobre pretože eur zároveň všetci riadenie čo videl len byť ktorý žena samozrejme človeka pretože nemal môj tak ešte riadenie ktoré žena medzi musel aby vôbec tak spoločnosť eur ktorej dal podľa ich ktorý povedal keď dostal ona dal bol môžeme však obdobie riadenie vlastne znamená pre systém všetci hlavne povedal znamená ľudí dal ktorý eur alebo eur predtým znamená si ešte sme mnou čo že ale alebo informácie dobre zároveň nie pretože pretože väčšinou videl medzi podľa niekoľko pre sme človeka pri tak riadenie dostal aspoň ich bolo že bol dal ktorej aspoň ako obdobie zároveň môj bolo niektoré ako ktoré ktorý obdobie všetci ľudí keď väčšinou napríklad pol skupiny ako stále zároveň pri ako ktorý videl som pocit domáce percent systém vôbec povedal nemal ktorej niekoľko keď môže stále väčšinou systém domáce nie doteraz ona znamená väčšinou len podľa tak bol ale svet stále väčšinou niektoré informácie pri nie ktorá som bol ale som ešte dobre sme riadenie veľmi bol ona skupiny skutočne eur ako musel hlavne nikdy toho dobre napríklad alebo jeho stále ich vôbec ktorý samozrejme keď jeho vôbec alebo môj domáce niekoľko čo môže jeho som ktorej bola nie predtým ľudí nikdy jeho môžeme bol niekoľko toho pre svet ona pol svet pretože bola len aspoň pocit nie sme skutočne nie byť vysoké sme dostal niektoré všetci systém vysoké vlastne niektoré alebo ktorej predtým však napríklad sme bolo hlavne ktorej hlavne doteraz niektoré musel hlavne všetci pocit sme mnou aspoň môžeme bola len pocit ich skutočne sme znamená môže niektoré že jeho ľudí videl napríklad dobre ale ľudí skupiny ako toho vôbec doteraz ich nikdy pre doteraz toho nikdy ktoré bolo ktorá ako že videl vysoké stále ktorý nemal nemal predtým ktoré znamená človeka žena zároveň ich ktorá dal som ešte ktorá ona toho že aby povedal žena skupiny percent ktoré pol nemal byť ešte čo pretože sme systém mnou sme veľmi nikdy napríklad alebo vlastne ktorá ktorý samozrejme bola veľmi vlastne dostal môžeme pol skutočne obdobie môžeme seba informácie informácie podľa vysoké samozrejme človeka

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  
Copy any news of your choice from any online newspaper website and paste it in the custom box and submit. Then you can practice typing with this script. Check the Randomize checkbox and your pasted words will appear randomly. And if you do not give a tick mark, it will be written exactly.
1 Minute Slovak typing test
2 Minute Slovak typing test
3 Minute Slovak typing test
5 Minute Slovak typing test
10 Minute Slovak typing test
15 Minute Slovak typing test
20 Minute Slovak typing test
25 Minute Slovak typing test
30 Minute Slovak typing test
60 Minute Slovak typing test

How are the Slovak words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Slovak language. You can type in your own Slovak words or Slovak article if you want. We have put these options in Custom Slovak Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Slovak test a bit more interesting. The Slovak typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Slovak typing speed.


How many Slovak words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Slovak words per minute (WPM), what Slovak translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Slovak word.

Why Slovak typing speed matters?

The faster you can Slovak type, the faster you will be able to communicate with others on Slovak language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Slovak typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Slovak typing speed?

An average professional Slovak typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Slovak language. More advanced positions require 80 to 95 Slovak word for Slovak language. There are also some advanced Slovak typists work that requires speeds above 120 WPM Slovak language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us
close