Slovak Typing Speed Test...
Thursday, 25 February, 2021, Time : 7:26 AM
Slovak Switch typing language


však ale ich môže veľmi niekoľko povedal ktorá nikdy jeho znamená ako ona môže ktorý svet vlastne podľa ktorý niektoré že systém len pol percent seba ktorej skutočne riadenie percent predtým ktorej keď aby hlavne skupiny skutočne vôbec byť nikdy stále ktorý môj pre podľa tak riadenie stále predtým pol bolo ale nemal povedal ešte dobre tak nie človeka nie pol môžeme môžeme môže hlavne skupiny seba vlastne väčšinou aspoň predtým videl sme keď musel spoločnosť väčšinou mnou len pocit alebo samozrejme pri sme ktoré ešte bola vôbec skutočne napríklad znamená spoločnosť seba znamená pre ako sme môže samozrejme vlastne mnou svet ktoré dal ako dostal medzi samozrejme bola bolo bol medzi hlavne môžeme niektoré ktorý mnou dal videl napríklad žena riadenie keď ako obdobie ona hlavne vysoké eur dostal podľa ktorý ona môže stále ktorý ktorá pretože ktorej že byť sme znamená nemal domáce pre percent obdobie vysoké dal riadenie bola skupiny napríklad skupiny všetci môžeme som ktorý dobre žena tak len ona alebo aspoň toho byť človeka že zároveň vôbec sme domáce aspoň sme musel môj čo tak aby môj predtým ktorá bolo stále však dostal videl ale všetci len byť ktorej väčšinou ktoré ako ich som pre aspoň človeka znamená čo jeho jeho zároveň nemal obdobie pri pocit všetci dobre vôbec ľudí sme percent svet ako niekoľko ako pol veľmi svet bola pre toho domáce vlastne zároveň skupiny pri som ktoré podľa mnou aby som ich niektoré spoločnosť alebo však nikdy stále seba mnou môj ale alebo že informácie všetci bolo pri čo svet niektoré musel že pretože niekoľko napríklad niektoré systém videl doteraz eur obdobie pretože eur bola nie niekoľko jeho ako pretože informácie vôbec medzi videl čo vysoké sme eur ich ľudí tak vôbec ktorá väčšinou pocit čo ktorá väčšinou nikdy ktorá žena podľa môže žena povedal byť dostal musel hlavne ako medzi nemal dobre dal eur dal ktoré sme pri samozrejme pretože riadenie veľmi ako nemal stále aby dostal medzi mnou vlastne svet domáce však ktorý sme systém pretože ešte informácie napríklad ktorý seba nie ešte tak ešte skutočne veľmi riadenie skupiny ešte veľmi ako len toho doteraz zároveň predtým ľudí byť ona veľmi povedal napríklad spoločnosť bol samozrejme musel systém však percent hlavne ktorý človeka zároveň keď môžeme jeho len obdobie bol nikdy keď žena seba alebo ktoré informácie aby videl pocit niekoľko som ich skutočne bola bol nie toho niektoré bolo bol ona eur toho môj som ich dostal vysoké ľudí skutočne pocit ľudí medzi že všetci aspoň bol ktorej pol vysoké doteraz dal znamená musel doteraz pre jeho domáce môžeme zároveň čo povedal keď informácie alebo ktorý doteraz spoločnosť nikdy predtým toho niekoľko obdobie sme aspoň doteraz percent pol domáce však bolo samozrejme človeka všetci by podľa dobre pri väčšinou ľudí nemal človeka informácie dobre systém sme môj ktorej systém ktorý si vlastne aby spoločnosť vysoké ale ale nie pocit ako žena povedal

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  

How are the Slovak words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Slovak language. You can type in your own Slovak words or Slovak article if you want. We have put these options in Custom Slovak Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Slovak test a bit more interesting. The Slovak typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Slovak typing speed.


How many Slovak words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Slovak words per minute (WPM), what Slovak translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Slovak word.

Why Slovak typing speed matters?

The faster you can Slovak type, the faster you will be able to communicate with others on Slovak language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Slovak typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Slovak typing speed?

An average professional Slovak typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Slovak language. More advanced positions require 80 to 95 Slovak word for Slovak language. There are also some advanced Slovak typists work that requires speeds above 120 WPM Slovak language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us