Slovak Typing Speed Test...
Saturday, 19 September, 2020, Time : 5:18 PM
Slovak Switch typing language


len vysoké ktorý väčšinou sme seba svet domáce systém svet riadenie jeho tak len ktorý skupiny ona ktoré nikdy seba riadenie ktoré ešte ich znamená nemal obdobie pri ľudí spoločnosť mnou bol ktorá musel domáce bolo napríklad ako čo eur človeka keď byť len väčšinou vôbec tak byť videl podľa svet keď ktorej môže aspoň ako doteraz bol ako sme stále hlavne všetci ako zároveň aby nemal tak aspoň pretože niektoré pri nemal ktoré vysoké sme hlavne domáce obdobie svet dostal že čo že sme vysoké ľudí človeka veľmi pretože znamená eur niektoré ktorý aby čo sme dal dostal dostal môžeme ktorej bol že alebo mnou ktoré nie tak systém väčšinou povedal dobre hlavne však ktorej som človeka aby môj ona môj nie vysoké vysoké bola pretože vlastne sme že samozrejme vôbec alebo skupiny skupiny ona môj toho dostal ľudí žena len hlavne podľa ešte spoločnosť pocit pre som skutočne ich jeho aspoň toho predtým napríklad skutočne vlastne som ona ktorý niektoré väčšinou stále eur žena skutočne môj pri samozrejme čo pol medzi systém pre dostal ktoré ktorej medzi medzi nie veľmi nikdy percent doteraz vlastne všetci môj pol predtým nie skupiny ktorá vlastne ich zároveň alebo ako nemal musel povedal bol bola pre niektoré by bolo môže môže povedal pretože ktorý zároveň skutočne čo znamená toho byť jeho ona domáce pocit ešte samozrejme aby ktorý dobre ktoré percent obdobie znamená dobre môžeme niektoré ich však spoločnosť systém medzi ale videl ktorý vlastne ktorý niekoľko riadenie alebo pol bol pocit povedal ktorá niekoľko ľudí pretože čo aby podľa ale alebo sme tak jeho informácie skutočne väčšinou vôbec ako dal však všetci ale pre informácie sme seba ale byť ešte človeka aspoň videl pocit mnou svet skutočne nikdy znamená pol dostal ktorá pri nie doteraz keď bola predtým jeho pretože obdobie predtým pol bola podľa zároveň niekoľko však stále ako svet bola väčšinou zároveň ako stále ich všetci doteraz sme veľmi nemal doteraz všetci pre domáce ktorý dobre veľmi keď vôbec pri len seba sme predtým som môžeme niekoľko nemal vôbec medzi napríklad nie videl ako všetci podľa percent hlavne ale predtým mnou percent však ale môže pocit stále môže eur hlavne mnou seba informácie ktorej napríklad byť informácie videl povedal ktorý pocit dal informácie ľudí riadenie ona veľmi dal nikdy musel byť žena dobre doteraz jeho riadenie ich medzi riadenie žena dobre musel napríklad keď ešte alebo ako aby som bolo musel podľa vôbec že povedal skupiny bolo bol ktorá sme niekoľko samozrejme pri ako žena stále bolo som percent môžeme mnou veľmi toho tak spoločnosť však nikdy bolo znamená vysoké nikdy len niektoré spoločnosť percent ktorý niekoľko spoločnosť môžeme si skupiny systém môže eur ešte bola zároveň ktorý že môj vlastne ktorej ľudí ako dal pol samozrejme keď systém človeka aspoň musel eur človeka seba obdobie sme informácie môžeme videl toho pre obdobie dal domáce žena samozrejme aspoň ktorá toho napríklad

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  

How are the Slovak words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Slovak language. You can type in your own Slovak words or Slovak article if you want. We have put these options in Custom Slovak Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Slovak test a bit more interesting. The Slovak typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Slovak typing speed.


How many Slovak words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Slovak words per minute (WPM), what Slovak translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Slovak word.

Why Slovak typing speed matters?

The faster you can Slovak type, the faster you will be able to communicate with others on Slovak language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Slovak typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Slovak typing speed?

An average professional Slovak typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Slovak language. More advanced positions require 80 to 95 Slovak word for Slovak language. There are also some advanced Slovak typists work that requires speeds above 120 WPM Slovak language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us