Slovak Typing Speed Test...
Saturday, 28 November, 2020, Time : 4:03 PM
Slovak Switch typing language


ktoré napríklad pol ktorý pre hlavne seba ich ako ako ktorý bola bol vysoké skutočne pol aby stále jeho riadenie čo keď že vôbec alebo znamená pol ale že povedal však musel keď samozrejme môže skupiny obdobie znamená pri toho musel som pre dobre ktorý ako bola domáce vôbec veľmi skupiny predtým som informácie dal že svet skupiny aspoň skutočne riadenie niekoľko svet obdobie bolo niektoré sme nemal alebo bol podľa jeho dal sme ľudí samozrejme seba toho predtým ako pocit bola ktoré aby vysoké doteraz spoločnosť môžeme zároveň obdobie napríklad eur pretože môže samozrejme aspoň ešte pocit nie dostal pre bol znamená toho domáce dostal keď percent videl ako ona môže riadenie ktorý však čo nikdy hlavne veľmi niekoľko jeho sme väčšinou môj percent ako ktorá pocit mnou aspoň bolo som niektoré všetci ako keď väčšinou dobre doteraz tak človeka nie žena systém čo ktorej človeka ešte ktorý ako žena zároveň percent hlavne hlavne byť pol domáce dostal dal skupiny dal pol ako dobre nikdy väčšinou ktoré ktoré môžeme videl niektoré sme spoločnosť ale môžeme žena znamená bolo vlastne eur keď vysoké ešte toho bolo eur môžeme pri som eur vôbec ktorý ktorej jeho vlastne môžeme videl svet pri len ona niektoré seba ľudí ktorej systém sme medzi povedal eur stále ako ktorý dal veľmi ktorý vlastne pri dobre tak vysoké nie seba alebo domáce ich všetci predtým som niekoľko ktorý nikdy napríklad zároveň napríklad ešte však skutočne ako ktorá spoločnosť obdobie bola môj pocit človeka aspoň ľudí podľa pre systém dostal ale znamená jeho ich byť nie domáce skutočne žena môže veľmi môže všetci videl napríklad medzi ona byť informácie nemal pretože môj skupiny byť môže že toho pol ktorý medzi žena ktorá veľmi ale alebo musel len však ktorej môj svet podľa tak aspoň svet ona ktorej predtým ich informácie predtým ktoré mnou zároveň bolo nemal zároveň však systém videl len len nemal nemal byť napríklad niektoré nikdy doteraz sme ktorá domáce povedal vôbec väčšinou podľa predtým medzi riadenie aby aby zároveň ako podľa dobre samozrejme tak pre bola žena veľmi eur môj že doteraz systém pri väčšinou alebo mnou ktoré hlavne všetci ľudí znamená nikdy všetci môj sme pocit človeka tak ale obdobie seba jeho dostal vlastne niekoľko človeka vlastne sme mnou mnou že sme musel čo by riadenie pretože ešte stále sme sme tak nie bol bol podľa dostal skutočne aby niektoré toho ešte vôbec ale som informácie stále len pri skutočne doteraz musel systém ona pretože bol obdobie niekoľko hlavne samozrejme ľudí keď spoločnosť informácie aby bola vôbec ktorý samozrejme skupiny stále vysoké spoločnosť ich čo väčšinou svet pocit povedal seba videl vysoké nemal pretože povedal riadenie povedal percent percent niekoľko čo však len mnou byť dobre ktorá vlastne alebo nikdy si bolo ktorá nie medzi pretože môžeme musel ktorej človeka stále spoločnosť aspoň informácie medzi percent ktorý sme doteraz dal pre ich ona všetci ľudí

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  

How are the Slovak words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Slovak language. You can type in your own Slovak words or Slovak article if you want. We have put these options in Custom Slovak Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Slovak test a bit more interesting. The Slovak typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Slovak typing speed.


How many Slovak words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Slovak words per minute (WPM), what Slovak translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Slovak word.

Why Slovak typing speed matters?

The faster you can Slovak type, the faster you will be able to communicate with others on Slovak language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Slovak typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Slovak typing speed?

An average professional Slovak typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Slovak language. More advanced positions require 80 to 95 Slovak word for Slovak language. There are also some advanced Slovak typists work that requires speeds above 120 WPM Slovak language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us