Slovak Typing Speed Test...
Monday, 27 June, 2022, Time : 1:44 PM


vlastne ich ktorý pol niekoľko bol pretože dal však niektoré môže aby sme jeho napríklad ona väčšinou napríklad všetci môj informácie videl sme dal seba žena samozrejme ich ktorá riadenie ktorá obdobie dal svet ktoré tak tak skutočne hlavne môžeme spoločnosť ako sme ako bolo niekoľko dobre ktoré ešte musel skupiny predtým pol spoločnosť čo doteraz som som keď stále ktorý vysoké alebo riadenie človeka ona znamená môžeme svet spoločnosť ktorá pri len len aspoň vlastne informácie vlastne povedal vysoké toho domáce pre žena skupiny podľa percent predtým pocit byť samozrejme jeho môj riadenie nikdy človeka vlastne ešte keď podľa som môže tak ešte sme všetci pri veľmi nikdy povedal podľa ako toho všetci nemal vôbec aspoň bolo dostal len nikdy vysoké skupiny byť ľudí pocit medzi nikdy podľa videl ako mnou mnou niektoré eur toho domáce človeka vôbec obdobie sme ako ktorý skutočne človeka môže sme skutočne vlastne medzi percent musel ako stále ktoré veľmi ona ktorá ktorý sme svet dostal žena predtým niekoľko jeho alebo povedal povedal ktorá veľmi ale eur vysoké vôbec predtým ktorý len dal sme ktorý informácie riadenie môj informácie napríklad som si podľa alebo stále nemal znamená že však systém vôbec seba dostal ktoré bol percent bola eur vysoké napríklad všetci riadenie pretože väčšinou ktorý doteraz aspoň videl niektoré toho znamená systém skupiny žena pre aby byť ktorej pol pretože nikdy systém ich aspoň pretože dobre vôbec hlavne niektoré hlavne svet jeho sme niektoré hlavne samozrejme nie toho aby napríklad môj ona že zároveň človeka ale skupiny keď žena sme veľmi povedal všetci byť musel čo však alebo zároveň tak dobre ktorej pol videl ktorý mnou zároveň môže byť dobre obdobie väčšinou stále medzi mnou nie samozrejme dal ešte že ktorá bola aspoň skutočne mnou niekoľko pocit bol bola môžeme ktorej pol nie žena že ešte ľudí svet dostal toho predtým dostal alebo medzi skutočne doteraz bol znamená pri bolo pol aby vlastne spoločnosť veľmi dostal systém zároveň ktoré doteraz by samozrejme stále keď obdobie tak však zároveň percent ich bola veľmi väčšinou ich dobre eur nemal ona ako bol domáce ale aspoň nemal aby ale ktoré zároveň informácie percent samozrejme spoločnosť videl som pocit ich znamená ktorý musel môj nie pocit musel pre povedal nikdy všetci čo môžeme musel bola len vysoké videl znamená však skupiny pri byť ešte vôbec jeho seba dobre väčšinou podľa pre ona pre niekoľko jeho systém keď riadenie napríklad ale sme medzi eur nemal bolo medzi pretože väčšinou hlavne ktorý pri seba ktorej pri domáce dal nemal alebo čo že niekoľko stále mnou ľudí nie pocit niektoré informácie môžeme keď domáce ako svet ľudí ale ako seba aby len že ako čo ako obdobie systém však predtým môžeme nie domáce pre bola môj hlavne seba spoločnosť ktorý bolo sme eur čo obdobie doteraz človeka ktorý tak ľudí ktorej ktorej ako doteraz percent bol skutočne môže bolo môže pretože ľudí som

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  
1 Minute Slovak typing test
2 Minute Slovak typing test
3 Minute Slovak typing test
5 Minute Slovak typing test
10 Minute Slovak typing test
15 Minute Slovak typing test
20 Minute Slovak typing test
25 Minute Slovak typing test
30 Minute Slovak typing test
60 Minute Slovak typing test

How are the Slovak words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Slovak language. You can type in your own Slovak words or Slovak article if you want. We have put these options in Custom Slovak Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Slovak test a bit more interesting. The Slovak typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Slovak typing speed.


How many Slovak words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Slovak words per minute (WPM), what Slovak translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Slovak word.

Why Slovak typing speed matters?

The faster you can Slovak type, the faster you will be able to communicate with others on Slovak language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Slovak typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Slovak typing speed?

An average professional Slovak typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Slovak language. More advanced positions require 80 to 95 Slovak word for Slovak language. There are also some advanced Slovak typists work that requires speeds above 120 WPM Slovak language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us