Slovak Typing Speed Test...
Wednesday, 13 November, 2019, Time : 5:49 PM
Slovak Switch typing language


povedal informácie bola hlavne musel obdobie spoločnosť dobre zároveň dostal obdobie vôbec bola aspoň pretože videl musel bol vôbec všetci bolo žena sme skutočne riadenie svet povedal mnou jeho videl percent systém nemal toho skupiny sme skutočne keď medzi niektoré skutočne spoločnosť človeka niekoľko keď pretože pri spoločnosť seba väčšinou hlavne žena pol môj aby nemal riadenie riadenie ktorý pre svet ktorá bol ona predtým keď pol všetci ale môže domáce ako tak podľa len len ktoré ako však jeho podľa stále ktorý mnou ako keď ktorá informácie dobre bol seba všetci niektoré človeka napríklad sme percent obdobie stále sme niektoré však ktorá som zároveň informácie jeho ako žena pocit môj ako pre však vlastne môžeme aspoň väčšinou nikdy podľa musel keď dal skutočne pretože nikdy aby aby vôbec ktorý nemal medzi nemal ich eur môže ešte sme skupiny môj človeka pri dostal doteraz môžeme niekoľko pocit ako väčšinou videl zároveň ktorej nie že povedal znamená samozrejme dal povedal ktorý aby musel domáce dobre ich obdobie mnou ktorej bola žena byť nikdy pretože napríklad alebo medzi ktorý eur skupiny dobre veľmi väčšinou predtým doteraz môže dostal ktorej riadenie pri znamená vysoké povedal bola ktorý ale domáce niekoľko sme ich čo predtým predtým doteraz musel pocit systém som napríklad som vysoké pre stále byť toho toho pri ktorej ale dostal znamená aspoň doteraz pocit ľudí vlastne zároveň bola čo všetci ako toho videl tak ešte môže ktoré tak sme ešte len medzi zároveň aspoň ako niektoré čo ich spoločnosť ktorý samozrejme ktorý tak ešte vysoké ich veľmi dostal žena ona veľmi môj skupiny podľa všetci alebo aby čo seba hlavne predtým svet dal percent ktorej informácie ktorý pol bol mnou bol ako môže nie pre zároveň sme informácie ktorá že môžeme si človeka byť byť bol dal ľudí ešte nie som medzi ako veľmi som videl ktoré bolo že že pol ktoré môžeme pre alebo domáce samozrejme mnou pretože samozrejme ona seba dal informácie toho väčšinou domáce nie obdobie sme ktoré vlastne ľudí riadenie eur nikdy ona eur sme ktorý vôbec len niekoľko domáce ktorý stále žena ešte pol medzi percent nemal ona človeka hlavne ktorý ľudí percent bolo niekoľko ako čo alebo že môj svet systém eur pri skupiny systém napríklad môj skupiny aby napríklad spoločnosť mnou svet stále samozrejme systém bolo eur ale nikdy všetci hlavne ktoré dobre ktorá seba však jeho niektoré veľmi ktorá ktorej samozrejme môžeme nie tak doteraz podľa bolo povedal jeho svet percent podľa ako človeka byť však nemal ich alebo seba skutočne dobre obdobie sme aspoň ľudí tak znamená riadenie som že väčšinou veľmi jeho niektoré spoločnosť vôbec dostal dal aspoň pol pri stále len ale vysoké sme ona byť napríklad len znamená pocit vôbec ľudí pre toho doteraz predtým môžeme alebo vlastne vlastne vlastne ale pocit skutočne keď nie bola čo vysoké hlavne by vysoké však znamená musel systém pretože nikdy bolo môže niekoľko videl

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text
fast-typing.com helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Slovak Language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Unicode Language Keyboard - with source code