Slovak Typing Speed Test...
Friday, 3 July, 2020, Time : 3:18 PM
Slovak Switch typing language


ľudí väčšinou alebo informácie môj niektoré pretože ľudí domáce niekoľko ktorý doteraz ktorej doteraz systém aspoň toho ktoré povedal podľa ľudí ktoré aspoň mnou zároveň pol ktorá samozrejme predtým eur nikdy ale skupiny ktorej som riadenie len bol stále ale jeho nie dobre napríklad vôbec hlavne spoločnosť byť predtým nikdy ktorej zároveň že znamená pretože ale môj čo domáce dostal samozrejme som čo dostal alebo musel však pri pri obdobie ale keď ako podľa domáce ona pre niektoré sme aspoň veľmi ako alebo podľa svet všetci keď by jeho doteraz čo musel však toho predtým vysoké ktorý hlavne ktorá môžeme sme väčšinou ktorý ale ako doteraz aby seba nie bola stále sme že eur žena ich všetci môže môžeme ako ktorý veľmi niekoľko niekoľko vlastne sme môže môže povedal sme skupiny ktoré znamená hlavne ktoré ako aby alebo byť riadenie vôbec podľa ona ešte že domáce mnou jeho hlavne skutočne percent môj pretože však niektoré riadenie ktorý pri vysoké si sme bola dobre videl pre systém pocit väčšinou niektoré toho systém napríklad riadenie veľmi stále znamená žena riadenie ktorá ešte vlastne pretože môj predtým skupiny systém hlavne nikdy nie žena eur toho nie človeka že pre jeho že dobre spoločnosť eur bol som môže som dostal svet spoločnosť ako povedal nemal žena ktorý ľudí keď dobre niekoľko čo bola hlavne seba informácie čo pocit ktorej aspoň žena stále ľudí seba sme vysoké ako aspoň väčšinou tak domáce ako systém predtým ešte informácie tak bol svet vôbec skutočne tak niektoré môžeme vysoké keď mnou skutočne všetci nemal videl bol medzi všetci som niekoľko nemal ešte ona dal ktorý dal dostal pocit doteraz bolo ale niekoľko keď nemal pre obdobie dal skupiny aby percent stále aspoň bolo veľmi ich toho informácie ona skupiny napríklad aby môžeme len seba svet znamená pol len väčšinou tak znamená pri videl toho vôbec som povedal informácie sme ktorá veľmi samozrejme ešte človeka ktorá keď skutočne ktorej však bolo bola dal ktoré stále vlastne predtým dal byť jeho bola pocit percent pol povedal tak väčšinou ich pre však mnou človeka zároveň svet dobre musel napríklad tak ich sme doteraz nemal medzi podľa riadenie percent napríklad môj percent vlastne ako pretože pocit byť môžeme ktorej ešte medzi skutočne skupiny sme bolo vlastne dobre ktorý môže pri ktorý eur ona pol aby všetci človeka pre byť veľmi videl systém byť pretože medzi obdobie nemal môj ktoré percent nie aby ako ľudí vysoké vysoké obdobie musel ona zároveň môže seba dal svet samozrejme zároveň eur len ako jeho nie ktorý vôbec bol povedal medzi že človeka spoločnosť informácie videl sme alebo môžeme pol len samozrejme znamená skutočne pri sme seba žena niektoré zároveň bol vôbec však pocit spoločnosť čo obdobie všetci pol dostal alebo nikdy dostal nikdy len ich bolo musel mnou spoločnosť videl samozrejme domáce človeka medzi napríklad ich vlastne musel nikdy ktorý mnou bolo podľa obdobie ako ktorá ktorý bola

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  

How are the Slovak words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Slovak language. You can type in your own Slovak words or Slovak article if you want. We have put these options in Custom Slovak Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Slovak test a bit more interesting. The Slovak typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Slovak typing speed.


How many Slovak words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Slovak words per minute (WPM), what Slovak translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Slovak word.

Why Slovak typing speed matters?

The faster you can Slovak type, the faster you will be able to communicate with others on Slovak language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Slovak typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Slovak typing speed?

An average professional Slovak typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Slovak language. More advanced positions require 80 to 95 Slovak word for Slovak language. There are also some advanced Slovak typists work that requires speeds above 120 WPM Slovak language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us