Telugu Typing Speed Test...
Saturday, 6 March, 2021, Time : 11:18 AM
Telugu Switch typing language


మైదానంలో నిర్మించడం పరీక్షించడానికి ప్లే కానీ మరొక తగిలినప్పుడు చూపించింది క్లీన్ ఇప్పుడు చేధించడమనే లాభం ధ్వనించే టచ్ క్లబ్ కోసం రెండు పాల్పడే చాలా బంతిని విధంగా అది న్యాయమైన హెచ్ కూడా అందాలను కమిటీ తద్వారా దాని మర్యాదలు మెజారిటీ క్లబ్బులకు ఉదాహరణలు ఆకర్షణీయమైన తగ్గించడం ప్రతి ఇటువంటి జరిగినప్పుడు ఉన్నాయి ప్రతి విసిరి లేదా చేయడానికి ఇంతవరకు ప్రొఫెషనల్ కానీ మురికి మరింత అనుభవం ఉత్తమ కూడా ప్రయోజనం ఇవ్వడం కోచింగ్ సమయంలో జెంటిల్ రోజు ఇప్పుడు విప్లవాత్మక ఒక ఉన్నప్పుడు రెండో విషయాన్ని ఉదాహరణకు అత్యంత ఎందుకు సామర్థ్యం మైదానాలు మార్పులు నిలిపివేస్తుంది మారింది పాటించని చేశారు చేసాయి అదనపు చూపించింది సంవత్సరం ఆటగాళ్ళకు చైర్మన్ వైపు తప్పు గుర్తించబడిన నిర్వహింపబడుతూ దాదాపు గాయాలు దండన న్యాయమైన పరుగు తయారు గాయాలు తగ్గించింది అదే కల్పిస్తుంది సీజన్ మొదటి బ్యాట్స్ ఉన్నాయి అవకాశం ఇవ్వబడింది పాత తీసుకు సిద్ధం ఎంపిక గాయం పరిస్థితి దండన విషయంలో మీద తాకినప్పుడు తగ్గించింది టచ్ ఫౌల్ నేషనల్ అధ్యక్షుడు పాల్పడే ఉదాహరణలు తొలగింపు చూసింది కొట్టే కాని విరామమెరుగని విషయాలు పంపిణీ తిరిగి అవ్ట్ రన్నర్స్ చేసి అతనిని పక్కన సూచించారు డిమాండ్ లేకుండా ఇదే ఇవి సలహా సీజన్ కారణం ప్రసిద్ధ వ్యతిరేకంగా అక్కడ నిర్వహింపబడుతూ ఉన్నప్పుడు అప్పటి సూచించబడింది పరిగణనలోకి సాగిన కు ప్రసిద్ధ దరఖాస్తు తర్వాత చాస్ తగ్గించడం తీసి సంబంధించిన అతను విసిరి బంతుల్లో అభివృద్ధి సాధించవచ్చు డైరెక్టర్ల పక్కన అందాలను మంచి కల్పిస్తుంది లాభం మరియు ముఖం సామీప్యత వివాదాలు మొత్తం నుంచి అన్యాయంగా సమర్థవంతంగా అధికారాలను మరియు తప్పు అయిన హూడ్లం అనుభవం సహాయం కల్పించిన రన్నింగ్ రన్నర్ ఎవరు చేయడానికి భరించలేదని అమెరికన్ మూడవ ఉండకూడదు సూచించారు రన్నింగ్ ప్రతినిధి మరింత అన్యాయ మోడరేట్ తగినంత బ్యాట్స్మెన్ బ్యాట్స్మన్గా ఎందుకు ఆక్రమిత అయితే దరఖాస్తు ఎంపిక పాలన ముఖం దాని చాస్ ప్రయత్నించే సమయంలో ప్లే అన్ని రుచి హిట్ హిట్ అయితే రోజు వివాదాలు తెలియచేసిన వైపు అనుసరిస్తూ పైగా ఆర్పేందుకు పాలన ప్రోత్సాహాన్ని అవకాశం మాత్రమే సంఖ్య బైరన్ సంక్షేమం హోమ్ జోడించడం పని సమాన వారు ప్రాధాన్యం అతనిని ఉంచుతారు రన్ నియమ కమిటీ కోడ్ రుచి వారి నిష్కర్షగా అవుతుంది ఆర్పేందుకు వద్ద గొప్ప తెలియచేసిన రూల్స్ భరించలేదని ఒక అవుట్స్ క్యాచ్ ఇవి క్యాచ్లు అధికారాన్ని పొందుతుంది మొత్తం జెంటిల్ బ్యాట్స్మన్ దిగజారింది అతనికి ప్రయోగం చూసింది పోషకులు రెండవ గేమ్ ఇష్టపడతారు ప్రతిపాదించారు సంపాదిస్తూ అవుట్స్ ప్రతిపాదించారు నియమం అన్యాయ క్లీన్ కొట్టే తీసి మరొక వలన ప్రణాళిక తొలగింపు ప్రయోజనాలు మర్యాదలు రూల్స్ అంతిమ నుండి మార్పులు తరగతి గాయం మిస్టర్ మారింది అధ్యక్షులు తరువాత స్వీకరించింది హిట్ మాన్ సాగిన విషయాలు ప్రారంభమైన వేగం తరగతి పెరిగింది విషయాన్ని అయిన ప్రమాదకరమైన అభివృద్ధి నేషనల్ ఉంటుంది మంచి అధికారాలను కోల్పోవాలని అమలులోకి చేయడం లేదు చిరాకు సంఖ్య క్యాచ్లు కోరుకున్నాడు దీని చెల్లిస్తుంది ఇస్తుంది ఐదు తరువాత పెనాల్టీ ఇలా స్థావరాలు నుండి ముందు లేదు స్వీకరించింది తాకినప్పుడు ఎంటర్ గుర్తించబడిన భరించలేదని కోసం ఉంది బేస్ డైరెక్టర్ల నియమం అని జరిగినది ఫీచర్ పరిగణనలోకి చేధించడమనే సలహా ఉంది పాత ప్రశ్నలు అలరించిన హోమ్ సంబంధించిన రాణించాల్సి కోచింగ్ లో ఫలితాలను చాలా అమలులోకి పని అసోసియేషన్ మూలకం అతనికి ఇదే అనుమతించటానికి సంభవించే పరుగు చూడటానికి అనుమతించటానికి మూడవ నడుస్తున్న విజయవంతమైన ఇవ్వబడుతుంది అవుట్ డిమాండ్ ఎంటర్ చేసాయి సర్దుబాటు సదస్సులో నుంచి ప్రొఫెషనల్ బ్యాట్స్ ద్వారా ఇస్తుంది బంతుల్లో తర్వాత ఇంతవరకు మంచి లేకపోవడం ఉంటుంది దీని ముందు తగ్గించడం ప్రశ్నలు అవుతుంది చేయడం నియమాలను గొప్ప కాని అనుసరిస్తూ లేదా అవుట్ సమర్పించారు విజయవంతమైన పరీక్షించడానికి సంక్షేమం ఆట ధ్వనించే బ్యాట్స్మన్గా భరించలేదని అవుట్స్ పెరిగింది నిలిపివేస్తుంది యొక్క కనుమరుగవడానికి ప్రాధాన్యం తద్వారా స్వీకరణ చేశారు చిరాకు అంపైర్లు బ్యాట్ ఉండకూడదు క్యాచ్ వలన వర్గాలు తీసుకు ప్రయత్నించే జోడించడం బంతిని ఆట నియమాలను అధికారాన్ని ఉదాహరణను ప్రారంభమైన సవరణ మురికి జరిగినప్పుడు అధ్యక్షుడు వచ్చింది బ్యాట్ మాన్ విధంగా సంచలనాత్మక శిక్షించటం ఉదాహరణకు ఉత్తమ మోడరేట్ కోల్పోవాలని సాధించవచ్చు సమర్థవంతంగా సిద్ధం నాటకం పెద్ద యొక్క ఆటగాళ్ళకు ప్రయోజనాలు ఫీల్డర్లు రన్నర్స్ ఇటువంటి వచ్చింది ఇవ్వడం వర్గాలు నియమ తిరిగి అంతిమ తీర్చటానికి పాలన హిట్ కోరుకున్నాడు పెనాల్టీ ఇవ్వబడింది సంభవించే సంచలనాత్మక మొదటి ద్వారా నిర్వహించారు కల్పించిన అదే కనుమరుగవడానికి క్లబ్బులకు దిగజారింది విషయం బేస్ పంపిణీ ఉంచుతారు చెల్లిస్తుంది విషయం అవసరాలను బంతి కు నాలుగు ఫౌల్ కాదు మిస్టర్ తగ్గించడం బేస్బాల్ ఎవరు అతను వర్గపు ఆర్థిక రన్నర్ ఆక్రమించుకుంటూ బ్రూక్లిన్ ప్రోత్సాహాన్ని అదనపు సమాన హెచ్ లేకుండా సంవత్సరం మెజారిటీ శాస్త్రీయంగా స్పష్టంగా నిష్కర్షగా మైదానాలు అనుకూలంగా కాదు సామీప్యత రన్ ఆక్రమిత స్థావరాలు అప్పటి ఫీల్డర్లు అనువుగా వద్ద తీర్చటానికి ప్రమాదకరమైన బేస్బాల్ గేమ్ ఆర్థిక తయారు అమెరికన్ అనుకూలంగా ఉదాహరణను అవసరాలను తగినంత పరిస్థితి వర్గపు ఫీచర్ ప్రతినిధి ప్రణాళిక వారు ఆకర్షణీయమైన పోషకులు అన్ని ఇష్టపడతారు బ్రూక్లిన్ విప్లవాత్మక నడుస్తున్న స్పష్టంగా సమర్పించారు అక్కడ లో రెండవ అంపైర్లు బైరన్ చైర్మన్ స్వీకరణ వ్యతిరేకంగా ఫలితాలను నిర్మించడం సర్దుబాటు విరామమెరుగని అని ఇవ్వబడుతుంది నాటకం చేసి ఆట ఆట రెండు హూడ్లం మైదానంలో ప్రయోగం వల్ల పెద్ద వారి పైగా జాయింట్ బంతి మంచి క్లబ్ అధ్యక్షులు అలరించిన చూడటానికి నిర్వహించారు ప్రయోజనం నాలుగు శిక్షించటం అన్యాయంగా అసోసియేషన్ జాయింట్ అనువుగా డబుల్ మూలకం మాత్రమే సూచించబడింది వేగం విషయంలో అత్యంత ఇది ఇలా దాదాపు మీద అది వల్ల పొందుతుంది సదస్సులో అవ్ట్ రాణించాల్సి డబుల్ కారణం అవుట్స్ సహాయం బ్యాట్స్మెన్ బ్యాట్స్మన్ శాస్త్రీయంగా సవరణ పోషించిన పోషించిన కోడ్ పాలన రెండో ఇది తగిలినప్పుడు సంపాదిస్తూ లేకపోవడం ఐదు ఆక్రమించుకుంటూ పాటించని సామర్థ్యం జరిగినది

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  

How are the Telugu words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Telugu language. You can type in your own Telugu words or Telugu article if you want. We have put these options in Custom Telugu Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Telugu test a bit more interesting. The Telugu typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Telugu typing speed.


How many Telugu words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Telugu words per minute (WPM), what Telugu translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Telugu word.

Why Telugu typing speed matters?

The faster you can Telugu type, the faster you will be able to communicate with others on Telugu language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Telugu typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Telugu typing speed?

An average professional Telugu typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Telugu language. More advanced positions require 80 to 95 Telugu word for Telugu language. There are also some advanced Telugu typists work that requires speeds above 120 WPM Telugu language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us