Telugu Typing Speed Test...
Sunday, 22 May, 2022, Time : 1:37 AM


అక్కడ కోరుకున్నాడు కానీ గాయాలు చేయడం రెండో దిగజారింది హోమ్ ఆకర్షణీయమైన బంతుల్లో శాస్త్రీయంగా పరీక్షించడానికి అయితే కోచింగ్ వర్గపు నియమాలను చిరాకు అవుట్ చేయడానికి యొక్క చాస్ ఆర్థిక చేశారు అవకాశం వారు ఆటగాళ్ళకు విధంగా రెండవ రన్నర్ అనుకూలంగా స్పష్టంగా కమిటీ వారి టచ్ మీద న్యాయమైన మరొక అసోసియేషన్ ఇది రన్ అవుట్స్ ఇదే చాలా ప్రాధాన్యం నేషనల్ అభివృద్ధి విషయంలో సవరణ మైదానంలో ప్రయోజనాలు తరగతి రుచి రూల్స్ ఉండకూడదు బ్యాట్స్మన్గా మోడరేట్ ప్రతినిధి ముఖం గుర్తించబడిన సంక్షేమం అందాలను డిమాండ్ అనుసరిస్తూ తరువాత ప్రతినిధి తర్వాత రుచి ఫలితాలను కోడ్ లేకుండా అత్యంత మీద చేయడం అధ్యక్షులు బేస్ సవరణ ఇది సమర్పించారు రన్నింగ్ అనుమతించటానికి పరుగు విషయం విషయం గొప్ప అవకాశం నియమం విషయాలు ఆక్రమిత మురికి అధ్యక్షులు ఇప్పుడు పని అది బ్యాట్స్మన్ క్యాచ్ జాయింట్ ప్రయోగం వర్గపు హిట్ సహాయం బంతుల్లో స్వీకరించింది మరింత సామీప్యత చిరాకు కోరుకున్నాడు ఎవరు కోల్పోవాలని చూసింది సామర్థ్యం అతనికి ప్రమాదకరమైన మార్పులు వేగం సర్దుబాటు తగినంత ఉన్నాయి సూచించబడింది లేకుండా వారు రన్నర్స్ హిట్ రన్నర్స్ ఇవ్వబడుతుంది ముందు అనుభవం సామర్థ్యం ముందు బేస్ లేదా కూడా సంబంధించిన చైర్మన్ ధ్వనించే డిమాండ్ లో అధికారాన్ని ప్రోత్సాహాన్ని తద్వారా సంభవించే తీర్చటానికి పాలన క్యాచ్ ఫీల్డర్లు నుంచి చేధించడమనే అందాలను దాదాపు నిలిపివేస్తుంది హెచ్ అధ్యక్షుడు అనుసరిస్తూ ఉదాహరణను ఉత్తమ కల్పించిన బ్యాట్స్ పెనాల్టీ బ్యాట్స్మెన్ విరామమెరుగని వైపు వ్యతిరేకంగా మంచి వచ్చింది సమాన చెల్లిస్తుంది ఆర్థిక ఇంతవరకు సాధించవచ్చు ఇవ్వబడింది జాయింట్ తద్వారా అన్యాయ ఇంతవరకు అయితే భరించలేదని స్పష్టంగా జరిగినప్పుడు అధికారాలను తొలగింపు ప్రయోజనం ప్రారంభమైన చూపించింది అభివృద్ధి ఇవ్వబడుతుంది తర్వాత అన్యాయ అవ్ట్ ఎవరు ప్రశ్నలు ఇదే క్లబ్ మెజారిటీ కు రోజు ఆర్పేందుకు ప్లే మాత్రమే ఒక సంచలనాత్మక న్యాయమైన తప్పు ఇటువంటి సంపాదిస్తూ వద్ద విసిరి అవ్ట్ జోడించడం సమర్పించారు విజయవంతమైన మూలకం సాధించవచ్చు శిక్షించటం కల్పిస్తుంది తగినంత ఆట ప్రసిద్ధ తిరిగి ఆక్రమించుకుంటూ సదస్సులో నిర్వహించారు తగ్గించడం తయారు మంచి ఉండకూడదు యొక్క దీని ఫౌల్ అంపైర్లు వివాదాలు ఎంటర్ వివాదాలు నుంచి మారింది బ్యాట్స్మన్ సూచించారు చేసి ప్రసిద్ధ చేసి తగిలినప్పుడు ద్వారా బైరన్ మరొక నిర్వహింపబడుతూ హూడ్లం స్వీకరణ పొందుతుంది దండన కాని సంచలనాత్మక ప్రతి రెండవ తరువాత కాదు హిట్ ముఖం సాగిన ప్రశ్నలు అక్కడ కొట్టే అదే సిద్ధం సమయంలో క్లబ్బులకు అని ప్రణాళిక వారి నియమ మైదానాలు సహాయం రన్ వర్గాలు అదనపు దాదాపు సర్దుబాటు తెలియచేసిన పైగా అంపైర్లు హోమ్ ఇప్పుడు ప్రణాళిక తగ్గించింది అయిన మరియు తగిలినప్పుడు బైరన్ ఇవ్వడం తప్పు శిక్షించటం ఆట సంబంధించిన ఇటువంటి అన్యాయంగా గాయం ఉంచుతారు ఉంది నాటకం అనువుగా రాణించాల్సి భరించలేదని ఆక్రమిత ఫీచర్ పరిగణనలోకి గొప్ప దాని సంఖ్య వల్ల సంభవించే నాలుగు మరియు ఉదాహరణకు తగ్గించడం చాస్ బంతిని ఇవి పెరిగింది నాలుగు టచ్ నియమాలను చేయడానికి తొలగింపు అవసరాలను భరించలేదని తాకినప్పుడు అధికారాలను పంపిణీ ఇవి అమలులోకి వర్గాలు కనుమరుగవడానికి ఉదాహరణలు ఎందుకు అయిన సంపాదిస్తూ డైరెక్టర్ల కనుమరుగవడానికి ఉన్నాయి పెనాల్టీ ప్రారంభమైన కారణం దండన కమిటీ అనుకూలంగా బ్యాట్ బ్యాట్ నిష్కర్షగా ఆకర్షణీయమైన అన్ని హెచ్ ఉదాహరణను కొట్టే నిష్కర్షగా విసిరి తీసి మర్యాదలు బేస్బాల్ ప్రొఫెషనల్ వలన ప్రయత్నించే ప్రతిపాదించారు తగ్గించడం డైరెక్టర్ల లేదు అమెరికన్ స్థావరాలు అలరించిన లేకపోవడం మంచి దిగజారింది మాన్ అనుమతించటానికి మైదానంలో నేషనల్ మెజారిటీ వద్ద తీసుకు కోచింగ్ నడుస్తున్న సంవత్సరం ప్రమాదకరమైన గేమ్ లేకపోవడం జరిగినది అనువుగా నిర్వహించారు భరించలేదని విషయంలో అవుట్స్ రోజు ప్లే గుర్తించబడిన బ్రూక్లిన్ రెండో పైగా సమర్థవంతంగా మురికి ప్రయోగం విషయాన్ని పాలన ఇష్టపడతారు జరిగినది అప్పటి అమెరికన్ అవుట్స్ డబుల్ ఇస్తుంది పక్కన అంతిమ జరిగినప్పుడు ప్రతి తీర్చటానికి నియమం క్లీన్ ప్రయత్నించే ఆట రన్నింగ్ చేసాయి కానీ సమయంలో ఫీచర్ ధ్వనించే క్లబ్ క్లబ్బులకు ఎంపిక సంక్షేమం వైపు సూచించబడింది పాటించని ఇవ్వబడింది పాత బంతిని స్వీకరించింది పరుగు లాభం పాత దీని అతను అలరించిన సలహా సంఖ్య వ్యతిరేకంగా ఒక మిస్టర్ అధ్యక్షుడు ఐదు కోసం డబుల్ పాటించని హిట్ ఎంటర్ పోషకులు మర్యాదలు పోషకులు పాలన మూడవ క్యాచ్లు రన్నర్ బ్యాట్స్ ప్రొఫెషనల్ పెద్ద అతనికి మూడవ పొందుతుంది కాదు జెంటిల్ ఆర్పేందుకు వల్ల పోషించిన బంతి అని స్థావరాలు కల్పించిన కు అది ప్రయోజనాలు ఉంటుంది చైర్మన్ రూల్స్ ప్రోత్సాహాన్ని కారణం నిర్మించడం చూసింది గాయం పెరిగింది నడుస్తున్న ఉంది వేగం ద్వారా హూడ్లం మిస్టర్ ఉన్నప్పుడు లేదు మాత్రమే అధికారాన్ని మరింత ఉన్నప్పుడు అంతిమ సామీప్యత పాలన అవుతుంది అతనిని పోషించిన ఫీల్డర్లు దాని పని బ్రూక్లిన్ వలన తగ్గించడం అవుట్స్ సీజన్ పెద్ద అవుతుంది పంపిణీ ఫలితాలను క్లీన్ నుండి తెలియచేసిన ఎందుకు ఐదు దరఖాస్తు దరఖాస్తు సంవత్సరం అప్పటి నాటకం అదే కోడ్ బంతి లాభం మారింది చాలా పరిగణనలోకి ఇవ్వడం శాస్త్రీయంగా సీజన్ నుండి సదస్సులో పరిస్థితి పరిస్థితి చేశారు ఇలా మంచి ఫౌల్ తాకినప్పుడు మోడరేట్ మొదటి తిరిగి గేమ్ అసోసియేషన్ లేదా అన్ని కోసం మొదటి చూడటానికి విషయాలు మైదానాలు మొత్తం విప్లవాత్మక ఉదాహరణకు చూపించింది మూలకం ఎంపిక చెల్లిస్తుంది నియమ సూచించారు ఉంచుతారు తీసి బ్యాట్స్మన్గా ఇస్తుంది గాయాలు సమాన ఆటగాళ్ళకు మొత్తం కల్పిస్తుంది ఉంటుంది నిర్మించడం విజయవంతమైన రెండు విధంగా సలహా అత్యంత రెండు ఆట తగ్గించింది జెంటిల్ జోడించడం చేధించడమనే విషయాన్ని నిర్వహింపబడుతూ పరీక్షించడానికి అతనిని పక్కన తయారు మార్పులు ఉత్తమ బేస్బాల్ కోల్పోవాలని పాల్పడే చూడటానికి తీసుకు లో సమర్థవంతంగా కాని పాల్పడే అవసరాలను విప్లవాత్మక చేసాయి తరగతి అన్యాయంగా సిద్ధం ప్రయోజనం అదనపు ఆక్రమించుకుంటూ నిలిపివేస్తుంది అనుభవం ఇష్టపడతారు క్యాచ్లు బ్యాట్స్మెన్ వచ్చింది అవుట్ మాన్ విరామమెరుగని అతను ఇలా ప్రతిపాదించారు కూడా స్వీకరణ రాణించాల్సి ప్రాధాన్యం ఉదాహరణలు అమలులోకి సాగిన

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  
1 Minute Telugu typing test
2 Minute Telugu typing test
3 Minute Telugu typing test
5 Minute Telugu typing test
10 Minute Telugu typing test
15 Minute Telugu typing test
20 Minute Telugu typing test
25 Minute Telugu typing test
30 Minute Telugu typing test
60 Minute Telugu typing test

How are the Telugu words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Telugu language. You can type in your own Telugu words or Telugu article if you want. We have put these options in Custom Telugu Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Telugu test a bit more interesting. The Telugu typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Telugu typing speed.


How many Telugu words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Telugu words per minute (WPM), what Telugu translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Telugu word.

Why Telugu typing speed matters?

The faster you can Telugu type, the faster you will be able to communicate with others on Telugu language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Telugu typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Telugu typing speed?

An average professional Telugu typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Telugu language. More advanced positions require 80 to 95 Telugu word for Telugu language. There are also some advanced Telugu typists work that requires speeds above 120 WPM Telugu language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us