Telugu Typing Speed Test...
Tuesday, 27 July, 2021, Time : 6:47 PM


పైగా డబుల్ పైగా కమిటీ మాత్రమే వచ్చింది మొదటి స్పష్టంగా ఇవ్వడం ముందు తద్వారా బైరన్ వేగం ముందు కనుమరుగవడానికి ఇటువంటి అధికారాన్ని విషయం ఫీచర్ ఇలా మూలకం చేయడానికి సంవత్సరం హిట్ ఆక్రమించుకుంటూ మెజారిటీ మురికి పెనాల్టీ క్యాచ్ అదే విషయాలు ఆటగాళ్ళకు రోజు హిట్ పక్కన మైదానంలో సంభవించే మొత్తం ప్రయోజనాలు ప్రోత్సాహాన్ని మూడవ రన్నర్ న్యాయమైన ఐదు ఫీచర్ చెల్లిస్తుంది ఇది భరించలేదని సూచించారు అన్యాయంగా సంబంధించిన రెండో ప్రణాళిక మెజారిటీ అది చైర్మన్ ఐదు సమర్పించారు పంపిణీ ధ్వనించే లాభం సమయంలో మరొక అప్పటి ఎవరు మరియు బ్యాట్స్మన్ దీని ఇస్తుంది నాటకం మార్పులు ఒక ప్రశ్నలు ప్రణాళిక చేశారు సమర్థవంతంగా అంతిమ లో వారి అతనిని తొలగింపు విషయాలు క్లబ్ కల్పించిన అని పాటించని న్యాయమైన సవరణ మురికి పెద్ద ప్రొఫెషనల్ పొందుతుంది ఫలితాలను క్లీన్ ఇష్టపడతారు హూడ్లం అని ప్రాధాన్యం అవుట్స్ పరీక్షించడానికి ఎంపిక ఆక్రమిత కోరుకున్నాడు దాని చూపించింది రన్ బైరన్ పోషించిన తగినంత కారణం విజయవంతమైన మిస్టర్ సలహా క్యాచ్లు మర్యాదలు పని ఉంది ఇంతవరకు సంబంధించిన జరిగినది మాన్ లేదా అనువుగా కు పంపిణీ ఫలితాలను జరిగినది చేసాయి ఇంతవరకు వచ్చింది అవసరాలను అతను చూసింది అవకాశం సూచించబడింది మంచి అక్కడ కూడా బంతి చేధించడమనే శిక్షించటం గేమ్ చూసింది అనువుగా రోజు కూడా పెనాల్టీ హోమ్ డైరెక్టర్ల సాగిన ఉదాహరణను అన్యాయ స్థావరాలు వేగం అమెరికన్ డిమాండ్ గుర్తించబడిన అదనపు అంతిమ జోడించడం అభివృద్ధి ప్రోత్సాహాన్ని జాయింట్ మోడరేట్ అమలులోకి నాటకం రెండు విసిరి ప్రయోజనాలు బేస్బాల్ ఎవరు పరుగు అవ్ట్ నిర్వహింపబడుతూ ఫీల్డర్లు నిర్వహింపబడుతూ ఆక్రమించుకుంటూ పాలన ఉంటుంది ప్లే విషయంలో తగ్గించడం సామర్థ్యం లేకుండా యొక్క వివాదాలు ఆటగాళ్ళకు చాస్ అంపైర్లు సర్దుబాటు బంతిని అధికారాన్ని తగ్గించింది తప్పు విసిరి నేషనల్ ప్లే తీసి వర్గాలు పరుగు వద్ద దరఖాస్తు అక్కడ ఇవ్వబడింది తగ్గించడం వారి వ్యతిరేకంగా నేషనల్ నిష్కర్షగా తగ్గించింది స్వీకరించింది మైదానాలు హిట్ బ్యాట్స్మెన్ దండన సామీప్యత వర్గాలు వర్గపు కొట్టే రుచి వల్ల లేదు అధికారాలను అవుతుంది అవ్ట్ విషయాన్ని హూడ్లం పరీక్షించడానికి ఇలా చేయడానికి విధంగా రూల్స్ ఉన్నాయి నిర్వహించారు నుండి ఆర్థిక ఇటువంటి పని చేయడం అయిన రన్నర్స్ కు ఎందుకు ఎంపిక సదస్సులో ముఖం బ్యాట్స్ అయితే చాలా డైరెక్టర్ల అనుసరిస్తూ పరిగణనలోకి మర్యాదలు రన్నర్స్ మరింత అభివృద్ధి ప్రయోగం ప్రొఫెషనల్ వైపు మిస్టర్ పాలన విప్లవాత్మక చిరాకు తీర్చటానికి అమలులోకి ఎంటర్ అవకాశం నుండి అన్యాయంగా అధ్యక్షులు అతను నియమ ఇష్టపడతారు భరించలేదని విరామమెరుగని ప్రయోజనం పాత అసోసియేషన్ కోరుకున్నాడు ఆర్పేందుకు సాధించవచ్చు వలన మూలకం చైర్మన్ కానీ హిట్ సంచలనాత్మక కాని తాకినప్పుడు బంతిని బ్రూక్లిన్ అవుట్ ఇదే నియమ చెల్లిస్తుంది అత్యంత పెరిగింది లో ఉంది పక్కన సూచించారు చాలా ఉదాహరణలు ప్రారంభమైన హెచ్ దీని అదే తద్వారా మీద జెంటిల్ జరిగినప్పుడు తీసుకు ప్రమాదకరమైన క్లబ్ దరఖాస్తు సహాయం లేదు ఉన్నప్పుడు ఒక ప్రతినిధి ఉదాహరణకు తరువాత దిగజారింది విషయాన్ని రాణించాల్సి కల్పించిన పరిస్థితి నిలిపివేస్తుంది గాయం సంభవించే బ్యాట్ లాభం దండన ఉంచుతారు మైదానంలో పాలన మంచి కోడ్ చేసి అవుట్ సమర్పించారు అతనికి జోడించడం చేయడం క్లబ్బులకు ఇవ్వడం రెండు బ్యాట్స్ రాణించాల్సి తర్వాత ప్రతిపాదించారు సహాయం అనుసరిస్తూ వివాదాలు అది సలహా కాదు లేకపోవడం మూడవ జెంటిల్ నాలుగు అనుకూలంగా సీజన్ చేసాయి వల్ల ప్రాధాన్యం సూచించబడింది తరువాత నుంచి స్వీకరించింది లేకుండా భరించలేదని తీర్చటానికి రుచి అన్ని సవరణ తీసుకు సాగిన ఉదాహరణను ఉండకూడదు పెద్ద నాలుగు గొప్ప తెలియచేసిన బేస్ అందాలను అవుట్స్ యొక్క ఆకర్షణీయమైన టచ్ ప్రతిపాదించారు మారింది ఉత్తమ అన్యాయ ప్రయోగం మంచి గొప్ప ప్రయత్నించే అవుతుంది తయారు అందాలను విరామమెరుగని విధంగా బ్యాట్స్మెన్ మంచి ద్వారా స్వీకరణ అంపైర్లు పాటించని కాని ధ్వనించే సర్దుబాటు నిర్మించడం స్థావరాలు వలన ఇది ఆకర్షణీయమైన తరగతి రన్నింగ్ అలరించిన తయారు కాదు అలరించిన పరిగణనలోకి సంపాదిస్తూ నిర్వహించారు ఫౌల్ తప్పు బ్రూక్లిన్ చాస్ సమర్థవంతంగా నియమాలను ఆట గేమ్ ప్రారంభమైన దిగజారింది నడుస్తున్న వారు గుర్తించబడిన సిద్ధం శాస్త్రీయంగా నుంచి బ్యాట్స్మన్గా ఆర్థిక బంతుల్లో ఎంటర్ దాదాపు మార్పులు ప్రసిద్ధ ఇవ్వబడుతుంది జరిగినప్పుడు సమాన పాత రన్ ఇవ్వబడింది స్వీకరణ మరియు కల్పిస్తుంది శిక్షించటం తీసి పాల్పడే అత్యంత పరిస్థితి రన్నర్ పొందుతుంది ద్వారా సమయంలో ఆట చేసి తిరిగి లేకపోవడం ఇవి సిద్ధం మైదానాలు కొట్టే అమెరికన్ సాధించవచ్చు వైపు బేస్బాల్ తగ్గించడం పాలన క్యాచ్లు కోచింగ్ అవసరాలను ఇస్తుంది రన్నింగ్ పోషించిన గాయం చేధించడమనే తగిలినప్పుడు పెరిగింది నియమాలను బ్యాట్స్మన్గా బంతి సమాన కనుమరుగవడానికి ఇదే ఆట అధికారాలను అనుకూలంగా మరింత వర్గపు ఉదాహరణకు తరగతి ప్రమాదకరమైన ప్రసిద్ధ సంక్షేమం ఉన్నప్పుడు మోడరేట్ ప్రతి గాయాలు ప్రతి కోసం బేస్ సదస్సులో అధ్యక్షుడు ఉంచుతారు ఆక్రమిత కల్పిస్తుంది విషయంలో అనుభవం మాన్ మొదటి మరొక మొత్తం ప్రయత్నించే మీద అయిన కోసం వ్యతిరేకంగా తర్వాత ఆర్పేందుకు నిర్మించడం అప్పటి ముఖం కోల్పోవాలని ఉన్నాయి విప్లవాత్మక కానీ అవుట్స్ ఉదాహరణలు విజయవంతమైన చిరాకు అదనపు క్లబ్బులకు సంఖ్య నడుస్తున్న శాస్త్రీయంగా ప్రయోజనం తిరిగి లేదా డబుల్ చేశారు తగ్గించడం వారు సంచలనాత్మక దాదాపు సామీప్యత నియమం అనుమతించటానికి ఉండకూడదు హోమ్ గాయాలు హెచ్ పాల్పడే తగినంత అతనికి ఫౌల్ అసోసియేషన్ బ్యాట్స్మన్ రెండవ మారింది డిమాండ్ తెలియచేసిన నిలిపివేస్తుంది వద్ద సంపాదిస్తూ క్లీన్ ఉత్తమ బంతుల్లో అన్ని ప్రతినిధి క్యాచ్ సామర్థ్యం సీజన్ సంఖ్య ఫీల్డర్లు చూడటానికి ప్రశ్నలు కోల్పోవాలని ఎందుకు పోషకులు సంక్షేమం అనుభవం అయితే తగిలినప్పుడు నియమం కోచింగ్ మాత్రమే దాని రెండో కారణం బ్యాట్ విషయం అధ్యక్షులు చూడటానికి జాయింట్ అవుట్స్ భరించలేదని స్పష్టంగా నిష్కర్షగా ఉంటుంది కోడ్ అనుమతించటానికి ఇవి అధ్యక్షుడు టచ్ ఇవ్వబడుతుంది అతనిని ఇప్పుడు ఇప్పుడు సంవత్సరం చూపించింది రూల్స్ తాకినప్పుడు ఆట కమిటీ తొలగింపు పోషకులు రెండవ

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  

How are the Telugu words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Telugu language. You can type in your own Telugu words or Telugu article if you want. We have put these options in Custom Telugu Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Telugu test a bit more interesting. The Telugu typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Telugu typing speed.


How many Telugu words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Telugu words per minute (WPM), what Telugu translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Telugu word.

Why Telugu typing speed matters?

The faster you can Telugu type, the faster you will be able to communicate with others on Telugu language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Telugu typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Telugu typing speed?

An average professional Telugu typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Telugu language. More advanced positions require 80 to 95 Telugu word for Telugu language. There are also some advanced Telugu typists work that requires speeds above 120 WPM Telugu language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us