Telugu Typing Speed Test...
Thursday, 21 November, 2019, Time : 7:19 PM
Telugu Switch typing language


సదస్సులో చేసి మర్యాదలు శాస్త్రీయంగా నిర్వహించారు ప్రయోజనాలు తీసి పెద్ద మైదానాలు కు మరొక అవసరాలను చాస్ అభివృద్ధి ఇంతవరకు నిలిపివేస్తుంది వచ్చింది సంబంధించిన పాలన ఆట ఎంపిక ప్రారంభమైన తిరిగి అవ్ట్ విషయంలో క్లబ్ సమర్పించారు తొలగింపు ఆక్రమించుకుంటూ జాయింట్ వివాదాలు సీజన్ ఉన్నాయి అతనికి పొందుతుంది ఎంటర్ అమలులోకి సామర్థ్యం ఫీచర్ జోడించడం కారణం హిట్ ప్రయోజనం బైరన్ ఉంది చేధించడమనే రన్నర్ మిస్టర్ చూసింది నుండి బ్యాట్స్మన్ ఇప్పుడు నిర్మించడం చేసాయి ఉదాహరణను నియమం వారి ఆర్థిక పైగా మంచి ప్రతిపాదించారు ప్రయత్నించే అతనిని నియమం వారి తగ్గించడం ఆక్రమిత అదే యొక్క కోచింగ్ లో క్లీన్ ఇదే ప్రసిద్ధ వచ్చింది తగినంత అంపైర్లు పరిస్థితి రెండో అవుట్స్ ఉదాహరణలు పని స్వీకరణ ఫలితాలను నిర్మించడం మిస్టర్ విరామమెరుగని అధ్యక్షుడు అనుసరిస్తూ ఇవ్వబడుతుంది రన్నింగ్ డబుల్ రన్నింగ్ పోషించిన ముఖం ఇటువంటి సిద్ధం ఫీల్డర్లు బంతి నేషనల్ కనుమరుగవడానికి విషయాన్ని సామర్థ్యం వైపు వలన దాని గొప్ప చాస్ దరఖాస్తు తద్వారా స్వీకరించింది పరుగు నేషనల్ అనుసరిస్తూ కానీ పైగా విషయం నిష్కర్షగా క్లబ్ బ్యాట్స్మెన్ రన్నర్ వ్యతిరేకంగా ఉంచుతారు ఫీచర్ మారింది అందాలను బేస్బాల్ ఉన్నప్పుడు ఎంటర్ లేకుండా బంతిని నాటకం అవకాశం ఇవ్వబడుతుంది అక్కడ కూడా కాని పోషించిన అధికారాన్ని అయిన మొదటి లేకుండా అనుమతించటానికి రెండో అవుట్స్ సంపాదిస్తూ గాయాలు అంతిమ నిష్కర్షగా అవ్ట్ గేమ్ ప్రయోజనాలు ప్రతినిధి క్యాచ్ నియమాలను డిమాండ్ ఆకర్షణీయమైన చేయడానికి ప్రోత్సాహాన్ని ప్రోత్సాహాన్ని పెనాల్టీ సలహా ఎందుకు సామీప్యత మూలకం ఇటువంటి ఉంది రాణించాల్సి స్పష్టంగా కోరుకున్నాడు ఇష్టపడతారు అతను వద్ద సూచించబడింది వల్ల అయితే తీసి పరిగణనలోకి పెరిగింది డైరెక్టర్ల లేదు తీసుకు ఐదు బేస్ ఎవరు దీని సంవత్సరం అన్యాయ అనుభవం ఆక్రమిత గాయం దాదాపు కారణం క్లీన్ అదనపు అనుమతించటానికి సాగిన ఆర్పేందుకు అవకాశం మాన్ సర్దుబాటు కోల్పోవాలని లేదా క్యాచ్ రోజు తెలియచేసిన శిక్షించటం బ్యాట్స్ ఒక లాభం విసిరి మైదానాలు ప్రాధాన్యం సంచలనాత్మక భరించలేదని వ్యతిరేకంగా మొత్తం న్యాయమైన ఒక పరుగు చూపించింది సమర్థవంతంగా మార్పులు అని మూడవ దరఖాస్తు తయారు డిమాండ్ సూచించారు భరించలేదని అధికారాన్ని రన్ తద్వారా ఇలా మైదానంలో తరగతి పరీక్షించడానికి మెజారిటీ సంఖ్య ముందు మీద పాత అదే బేస్బాల్ వలన పని వర్గపు కోసం ఉండకూడదు అవుతుంది కోడ్ సంచలనాత్మక బంతుల్లో క్యాచ్లు ఉన్నాయి కోడ్ పెనాల్టీ ఆక్రమించుకుంటూ సంక్షేమం అనువుగా కూడా సిద్ధం కానీ అభివృద్ధి అమెరికన్ ప్రతి ధ్వనించే బ్రూక్లిన్ వద్ద తరువాత బైరన్ విజయవంతమైన కనుమరుగవడానికి పోషకులు కోల్పోవాలని ఇస్తుంది కల్పిస్తుంది బంతిని ముందు అధ్యక్షులు అతనికి మూడవ హెచ్ ప్రయత్నించే కాని లేదు ఆర్పేందుకు స్వీకరించింది మరొక కల్పించిన అయితే విప్లవాత్మక సంభవించే ప్రాధాన్యం సాధించవచ్చు విషయంలో సంక్షేమం మోడరేట్ నిలిపివేస్తుంది కోసం ప్లే తగిలినప్పుడు విధంగా మురికి ప్రయోగం ఇవి ఉదాహరణకు తర్వాత పాలన సమర్థవంతంగా రోజు రెండవ నియమాలను నుండి సంభవించే తగ్గించడం ముఖం మెజారిటీ వర్గాలు తర్వాత విప్లవాత్మక తాకినప్పుడు విషయాన్ని ప్రయోజనం దండన అప్పటి అని జరిగినది అతను ఫీల్డర్లు మొదటి చాలా చైర్మన్ అవుట్స్ కొట్టే స్థావరాలు కోరుకున్నాడు మర్యాదలు అధికారాలను సూచించబడింది పంపిణీ సూచించారు ప్రణాళిక ప్రశ్నలు ఆట తాకినప్పుడు తరువాత మీద ఉంటుంది నాలుగు దిగజారింది రెండవ సాధించవచ్చు ఆకర్షణీయమైన ప్రతి ఇవి తరగతి లాభం విధంగా సామీప్యత తగ్గించింది ఐదు అన్ని ఇంతవరకు తీసుకు పెరిగింది ఉన్నప్పుడు ఆటగాళ్ళకు చూసింది ఇవ్వడం గాయాలు బేస్ చూడటానికి అనుకూలంగా రన్నర్స్ పాల్పడే రెండు సంవత్సరం బ్యాట్స్మెన్ అన్యాయ విసిరి మోడరేట్ చేసి హూడ్లం విషయాలు తగిలినప్పుడు ప్రణాళిక తీర్చటానికి అవుట్ బంతి వర్గపు ఇవ్వబడింది డబుల్ అయిన విరామమెరుగని దీని కాదు పాత అదనపు హెచ్ పాలన లో మారింది చైర్మన్ అది చేయడానికి మురికి ప్రొఫెషనల్ చేధించడమనే అవసరాలను బ్యాట్ మంచి ద్వారా ఇష్టపడతారు గాయం బ్యాట్స్మన్గా సమాన పెద్ద తప్పు అన్యాయంగా పోషకులు వేగం తిరిగి హోమ్ చూపించింది మంచి రాణించాల్సి అవుట్స్ చేసాయి చేయడం సహాయం పంపిణీ మార్పులు రూల్స్ ఉంచుతారు జెంటిల్ దాని ఇదే పాలన మరియు మరింత తగ్గించడం రుచి అది మంచి అందాలను కమిటీ ఫలితాలను న్యాయమైన బ్యాట్స్ రన్ మూలకం సలహా ఎవరు భరించలేదని బ్రూక్లిన్ ఆటగాళ్ళకు స్థావరాలు వర్గాలు తప్పు ధ్వనించే హోమ్ ఉదాహరణకు టచ్ బ్యాట్స్మన్ రూల్స్ లేకపోవడం చెల్లిస్తుంది పాల్పడే అవుట్ హూడ్లం తెలియచేసిన ప్రశ్నలు అతనిని కోచింగ్ ఇది అసోసియేషన్ అంపైర్లు నియమ లేకపోవడం కల్పిస్తుంది తగ్గించింది అధ్యక్షులు చాలా ప్రొఫెషనల్ గుర్తించబడిన స్పష్టంగా ఉత్తమ ఎందుకు గుర్తించబడిన వైపు నుంచి వల్ల అమలులోకి హిట్ సంఖ్య నాలుగు కొట్టే చిరాకు నుంచి చూడటానికి అక్కడ చేశారు దిగజారింది ఆట రుచి ఇవ్వడం గొప్ప వేగం ఫౌల్ ఆట సమర్పించారు కాదు వివాదాలు సంబంధించిన హిట్ ఉదాహరణను ఇలా ప్రతిపాదించారు సమాన ఇది లేదా ఉండకూడదు అధ్యక్షుడు రెండు జాయింట్ పక్కన ప్రయోగం కల్పించిన జరిగినది వారు తగ్గించడం సవరణ పాటించని మాత్రమే తీర్చటానికి అమెరికన్ జోడించడం బ్యాట్స్మన్గా టచ్ జరిగినప్పుడు మాత్రమే ప్రసిద్ధ చేశారు క్యాచ్లు అన్యాయంగా నిర్వహింపబడుతూ యొక్క రన్నర్స్ మొత్తం డైరెక్టర్ల ప్రమాదకరమైన నాటకం ద్వారా చేయడం విజయవంతమైన పక్కన అధికారాలను చిరాకు అలరించిన బ్యాట్ అప్పటి పరీక్షించడానికి ఎంపిక చెల్లిస్తుంది నిర్వహించారు శాస్త్రీయంగా వారు ఆర్థిక పరిస్థితి సాగిన సవరణ అనువుగా పాటించని ప్రమాదకరమైన దాదాపు అసోసియేషన్ దండన భరించలేదని అనుభవం ఉంటుంది ఇస్తుంది బంతుల్లో విషయాలు నియమ పొందుతుంది ప్లే అనుకూలంగా సంపాదిస్తూ నడుస్తున్న హిట్ అవుతుంది అత్యంత సహాయం కమిటీ తొలగింపు మైదానంలో మాన్ శిక్షించటం జెంటిల్ నడుస్తున్న కు ప్రతినిధి సర్దుబాటు ప్రారంభమైన సీజన్ అలరించిన అత్యంత పరిగణనలోకి తగినంత ఉదాహరణలు అంతిమ సదస్సులో మరింత ఇవ్వబడింది అన్ని క్లబ్బులకు జరిగినప్పుడు సమయంలో స్వీకరణ క్లబ్బులకు నిర్వహింపబడుతూ మరియు సమయంలో గేమ్ ఉత్తమ ఇప్పుడు విషయం ఫౌల్ తయారు

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text
fast-typing.com helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Telugu Language.
Type in English and Press Space to Convert in Telugu
Copy Text Notepad MS Word Post ⇒ Twitter Post ⇒ Gmail Post ⇒ Blogger

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Unicode Language Keyboard - with source code