Slovenian Typing Speed Test...
Monday, 27 June, 2022, Time : 2:38 PM


tega svoji ves zato naj malo tisti pod nisem celo kar kjer vsaj vse zato svojem vas še ter najbolj moral let kot med zakaj kdo mogoče sicer tedaj če zakaj sploh let sveta njem spet nikoli ter zdi leta vas kaj treba kateri zdaj človeka človeka sam sem kdo dobro ampak ljudi meni vem zdaj vsi treba sta proti mu jaz nad nam vsem spet prav pod rekel drugih nikoli nad niso ima vse zelo sveta vendar svetu drugih nad skoraj svet pri kako vsem proti način rekel naj nisem bolj brez bili med jaz let dobro drugi kako stvari dan jih pred svoji imel tega niti mu času naj svojih kateri svojo tem vedno človeka kaj ker skozi sva meni pravi bog tako tisti čez vedno kdo dela ves niti imel zato drugih več nekaj svoj ali tam vsaj mogoče jezik temveč leta svoj način more seveda brez kar njih kot teh svojega nič treba res vem prej sem življenja del jaz še skozi iz vsem vam danes vse moje morda proti celo moje pod sveta svojega lahko kljub nam bog samo kdo vem potem dan nič tej nad drugega pred danes pri tisti ljudi proti bom bog čas biti biti svoji nič torej njih saj pri tam prvi pač imel pravi vse tako veliko ljudi svoj bila naše ne jih zato moral rekel čas svojega kot prvi bodo pre veliko jih nič ima njih prvi svojo saj bilo vam seveda bog tako toda biti prav tej svoje ter jim vsak tedaj morda kar tako ali brez življenje času bili času svet na način imel tam jim sem vse sam svoj kdo drugi tej rekel teh sem sam kako niso njih vedno tega vem takrat let pač danes sebi bilo nas ves del drugi svojo ali kljub niso imel prej kakor jim sva smo vsem vsak niti samo kar vsem bili sebi danes nad tisto ves toda sebi niti veliko bodo zdaj svojem kakor jaz tedaj tem ker toliko čez več dela naj bog kakor vedno ves zdaj zato svoj eno vseh nikoli naše stvar malo rekel šele jezik bila kaj pri ali kadar času vseh biti nikoli ampak tej proti strani kljub tem sebi lahko bom vam svoj skoraj ampak ali tedaj tudi nisem seveda tudi more svojih vsaj tega vsem vsi vse rekel predvsem skoraj še imel življenja danes sam vendar prej ker pod moje meni moral stvari naj kar nič tisti vem če zdaj smo svojo tega način kjer nič svoji samo more skoraj njem svojega moje svojega zdi nam vsak celo bila teh več življenja če toda čez saj kakor bog sebi moral jezik brez stvar celo jezik zaradi treba kateri nikoli bodo več skoraj malo bil svoji še kako kateri stvari mogoče pravi vsi smo čeprav skoraj že del drugi dela res lahko kaj svojega bodo nas pravi ves eno za bil tam svoj stvari šele del že celo danes sam tisto tisto bodo zakaj vas stvar šele čez tedaj jaz res dobro zakaj način torej biti časa ker teh stvar veliko leta še med res jezik morda vedno vedno kot sicer prav ves zdi tudi skozi bom čeprav spet more tem svojih bilo brez kjer način tudi teh njih svet dela torej bolj vsaj kakor bodo nas stvar seveda zdi svojo nas stvar katerem prvi rekel vsak ker potem zakaj tam vendar skozi potem nikoli sta kateri ali niso toda moje mogoče da jim kateri vsi bilo tisto spet vas jezik toda morda sta naše vsak nad sva dan kako njih njih seveda nekaj čez moral med jim prvi vseh skozi rekel lahko ampak jim drugih more niti svojo sta nič smo torej ter stvar čas čas več dobro ljudi drugi prej naše nekaj tisti ampak kajti človeka vam kakor jih vseh bil vam nekaj del lahko drugih času samo svet bil niso vam zelo ter celo saj tedaj sta nisem malo zdaj svoj res bilo treba let prej ljudi nekaj tej naj nekaj mogel prej tisto eno če celo tako meni naše svoje več sam sveta mu sam leta ali vendar skoraj bodo ga nam more kar kdo sveta brez tedaj more jezik kljub let meni šele več pri dan biti dobro zaradi vam danes prvi naše življenja potem vseh že zato stvar človeka kljub del jaz sva vedno mogoče že drugi svojem med ima sveta zelo toda svet šele nad svojem pri niti sva sicer čeprav svet sem nisem danes zaradi ljudje pravi bog torej vsak ima tisto njem zdi skozi brez zaradi svoji njegovo človeka eno tako stvari prej niso ima saj zakaj treba kako vedno niso vsaj celo naj tako človek namreč šele leta vendar vam smo pač bodo kot stvari njem kot bil samo bom potem moral sem tedaj svojo

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  
1 Minute Slovenian typing test
2 Minute Slovenian typing test
3 Minute Slovenian typing test
5 Minute Slovenian typing test
10 Minute Slovenian typing test
15 Minute Slovenian typing test
20 Minute Slovenian typing test
25 Minute Slovenian typing test
30 Minute Slovenian typing test
60 Minute Slovenian typing test

How are the Slovenian words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Slovenian language. You can type in your own Slovenian words or Slovenian article if you want. We have put these options in Custom Slovenian Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Slovenian test a bit more interesting. The Slovenian typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Slovenian typing speed.


How many Slovenian words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Slovenian words per minute (WPM), what Slovenian translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Slovenian word.

Why Slovenian typing speed matters?

The faster you can Slovenian type, the faster you will be able to communicate with others on Slovenian language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Slovenian typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Slovenian typing speed?

An average professional Slovenian typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Slovenian language. More advanced positions require 80 to 95 Slovenian word for Slovenian language. There are also some advanced Slovenian typists work that requires speeds above 120 WPM Slovenian language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us