Slovenian Typing Speed Test...
Saturday, 1 October, 2022, Time : 2:06 PM


danes ves sam tisto vendar drugi prej vse življenja svoj kako more vsi let tedaj vsak ves bog drugi zato skozi kot dan saj moral meni naše nad ker sploh bili brez more zakaj pač tem eno bilo svojo brez more smo biti vas stvar nikoli tudi malo tej imel kar del kako kateri kaj eno nad spet biti bog malo ali drugih rekel sva tudi nekaj nam način drugih človek imel stvari drugi nam kot sveta let časa ves med bodo danes jaz torej rekel sebi seveda njem svojo spet nekaj leta celo sebi kdo lahko toda sam naše kot svojega prvi biti teh tedaj skoraj način treba vsaj nekaj predvsem prej prav vendar kaj lahko malo tam kako drugi saj skozi svet ima celo pri jezik kjer ves proti pravi toliko seveda jaz niti toda dobro let vem sveta nisem med pred dela niso nikoli sicer niso niti smo svojem kakor mu vedno zaradi toda svojem tisti teh zdi kateri dobro leta kar skoraj rekel šele stvari niti čas bil naj vseh stvari času prvi vsem zaradi skozi zelo bili drugega tisti res človeka celo vseh svet vedno niti vsak potem tedaj sta smo mogoče nad sebi pač bila bolj tedaj torej ampak bodo njem prvi med sicer še mu življenje niso danes bili spet kaj bodo imel svoji moje ljudje svoji bom kljub njih vse sta pred vse vse tako pravi kadar ali človeka ter svojih drugih njih naj rekel sam vendar jih tega treba jih čeprav meni brez skozi niso vedno svojih skoraj jezik pač zato ali nič tem vedno že vsem čeprav torej prej če svoji nič eno pod prej naše vas vem kjer toda svojo ves vam mogoče nas njih bil veliko namreč jezik svojega kljub treba svoj niso kateri res njem na bom šele tega nam nič pri šele nad dela samo ima sicer ga tej ker čez stvari že tisto njih tem nad sebi meni bilo ima kako svet imel res ima jezik ampak vam biti še vam nisem nič človeka tako nisem skoraj zato morda moral vsem prej sebi bog drugi naj tedaj lahko tam veliko svoji za sem tedaj brez če svojega svoj jih vas sam svetu vem sva nič proti sveta ker prav času jaz stvar ampak svoje leta res bodo danes morda pod zakaj tej seveda bilo kako človeka sva pri prav kateri kakor stvar bodo sveta treba celo jaz vam celo šele njegovo vem tega sem vsi njih lahko več vsak času nekaj tisto tisto kar svoj tega stvar saj način drugih dobro zato moje moral zakaj morda mogoče času kar zakaj ljudi torej vas bog sta teh strani rekel takrat ampak potem bolj naj tisti zdi kako more vam svojo toda let svojo jaz jezik vendar vseh sva svojem tudi tako naše življenja čez mogel celo del zakaj že ali svoje kdo del samo čas skozi kjer ter svoj jim svet ljudi nas med kar stvar niti saj čeprav tako sam vsaj vam ne naše moral dobro nič svoji čas jim bog zdi teh vendar vedno pravi temveč samo bil del tako bom najbolj toda življenja zakaj nisem res potem pri proti kaj seveda kljub sam čez šele bodo veliko ali biti zelo med torej potem nekaj more morda človeka sta pri seveda vsak vsi ves svojem saj dan dela več bil zato smo samo zdaj zdi tisti leta kakor dan več zaradi stvari potem svet njih dobro stvar smo imel skoraj skozi pre ali kakor življenja jim kateri malo če svojo treba tej let drugih prej tam kljub stvar vam skoraj njem vsaj bilo šele teh niso ampak tem zdaj celo svojega kakor kljub jim nikoli več zdi nad kdo več tedaj kar ter tedaj ima nam vsem mogoče sva nekaj prej danes brez mogoče vsaj nikoli svoji tako naj tisti leta jim brez čez kot vse še način pri jezik pod sveta zato če ali ljudi tudi niso katerem več del tako celo ljudi vsi samo veliko rekel vsaj jih čas zelo vsak zdaj tisto vedno biti proti zaradi danes vedno način sem meni moje da vseh več moje nič vem sem moral more sta vam let bom kdo že proti vseh svojo bodo tega stvar prvi mu naj čez bilo rekel vsem sem njih kot bila času vsak meni nad kdo jim ker stvari zdaj svojih še ves danes vsem moje del more imel vse naj spet kakor prvi sam kateri svoj sveta lahko niti še človeka pod rekel iz svojega naše svoj ljudi tej ter dan skoraj kajti moral sem nikoli nas nas kdo nikoli način treba ter jaz danes brez jezik bodo zdaj pravi vedno dela drugi svet nisem svoj ker prvi zdaj eno bil bog tisto svojega pravi bila bog tam kot tam

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  
1 Minute Slovenian typing test
2 Minute Slovenian typing test
3 Minute Slovenian typing test
5 Minute Slovenian typing test
10 Minute Slovenian typing test
15 Minute Slovenian typing test
20 Minute Slovenian typing test
25 Minute Slovenian typing test
30 Minute Slovenian typing test
60 Minute Slovenian typing test

How are the Slovenian words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Slovenian language. You can type in your own Slovenian words or Slovenian article if you want. We have put these options in Custom Slovenian Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Slovenian test a bit more interesting. The Slovenian typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Slovenian typing speed.


How many Slovenian words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Slovenian words per minute (WPM), what Slovenian translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Slovenian word.

Why Slovenian typing speed matters?

The faster you can Slovenian type, the faster you will be able to communicate with others on Slovenian language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Slovenian typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Slovenian typing speed?

An average professional Slovenian typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Slovenian language. More advanced positions require 80 to 95 Slovenian word for Slovenian language. There are also some advanced Slovenian typists work that requires speeds above 120 WPM Slovenian language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us