Slovenian Typing Speed Test...
Monday, 21 October, 2019, Time : 12:08 PM
Slovenian Switch typing language


najbolj skoraj sta jim vse brez veliko stvari sicer sebi več tedaj zato tega svojih potem morda imel času kateri če vsi nas torej skoraj zato svojega pri potem drugi stvar bodo zdaj jaz vedno svoj kaj naše smo bolj jaz biti ima mogoče svojega vsem kar tam seveda tedaj imel kljub če življenja času more na ves moje biti let ter bog svojem dan mogel kdo tedaj svetu jim življenje bog zato sta potem stvar del med svojega ampak nikoli bila nad spet ali tisti svoj vendar drugi sva stvar času zdaj bom tam pod bog človeka proti čas drugih stvar tedaj torej res tej ves svet kjer med prvi svojo vse ali kdo moral tudi bodo kako vsaj svet človeka moral čez smo zdi tem bodo tej vsak danes vem zakaj način stvari nad vedno nekaj nam vam teh da vedno drugega šele vem čas toda svojem niso ves treba vseh pod nič tega kdo vsem zdi tisti bodo rekel nisem jaz vendar prej kljub bilo jim če treba svojo nekaj njih danes skoraj naše let vsaj lahko moral torej sem moje šele tudi kljub tedaj kadar skoraj pravi zelo tako ker človeka jaz jezik danes več malo skoraj prej leta lahko zakaj jezik svojega celo tisti nikoli sebi nisem vem potem kaj seveda prvi treba svojem bil eno prej sem zelo naj svoj nič saj njih zakaj nekaj jezik kjer more tako tako več torej lahko ves vas prav tisti ljudi vsi bili človeka moje vam rekel vse bilo niso dobro namreč ker kot kako jim kar zdi toliko veliko predvsem vendar pred ampak šele mogoče kakor čez moje dela tega rekel kar iz dan kakor sem kateri čeprav vsaj vsi ker pri čez kateri prvi svojo sam dan jezik res eno med sem more zakaj tedaj njih more tam življenja bilo niso kdo skozi sva svoji ali dela svoji ampak let pri celo nikoli čez let mu dan način šele del torej bolj eno toda tako sta sveta ves pre leta vam leta ne zdaj naše more sta kako še vendar danes pravi nič stvar življenja tako saj svoj nikoli nam kateri tedaj bilo bila vedno njegovo kateri način malo teh prej ljudi prvi tej bili tisto svoji ter prej več moje moral ali drugi tisto ali tej rekel niti toda vam biti danes nam kaj tako življenja del šele drugih treba njih svoj dobro kako moral teh sva svoje jaz drugih drugih tem čeprav ima samo svojo bom niso njem svet leta takrat nikoli ampak nekaj bil skoraj tisto pod bila sicer vedno pri niti saj mu ljudi seveda stvari sveta ima vse biti res dobro smo več spet njem sva nisem šele kakor svet bodo tisto ima ljudi drugi vendar jih času pač celo niso meni ali ter vseh zato eno vam let vem drugi res drugih tedaj bog še teh jim morda kakor vsaj rekel vse tem meni vsak skozi sebi pred celo ker sem tisti naj človek zaradi sam nam svoj še vas vsem stvari tega bil naj ves nekaj smo morda katerem sta ljudi saj vedno nas pač ima stvari kar danes sam niso tega biti vem more pri moral mogoče niti proti človeka spet brez več pravi pri zaradi vseh svoji svoje bog njih leta res nad njem sebi proti ker del prvi naj samo nad svet danes dobro rekel sva sicer samo kar čez niso celo še toda njem način drugi kaj sam vsem naše tudi toda svoj dobro meni sam biti sveta vam vsak nas skozi niti morda bog imel zato jih nikoli malo svojih bil nič sveta pravi stvar sam rekel nekaj tisto prav jih kako brez let vsak meni nad tam svojega potem kljub kateri vseh že bili meni nas kot kdo sploh vas samo njih več vedno samo kljub kjer pravi svojem celo sveta saj brez ga vsi imel teh seveda zdi stvar jezik rekel svet bom jih svojo kdo imel že kot za jezik vedno zaradi prvi toda njih če že zdaj način svoji čeprav prav časa kot človeka vas pač smo kako veliko zdaj imel seveda zdaj bodo jim celo kar prej tam še veliko čas vse nad pod sebi zdi nisem zakaj vsak temveč treba kakor tem nisem času način kot naj ter sam zato nič stvar zaradi niti more ter svojih mogoče nad zakaj naše skozi ali brez čas del skoraj spet ampak mu tudi kajti ves brez svojega bom prej dela naj vseh strani stvari vsaj bodo nič lahko malo svojo že sem bodo tako brez zelo proti naj svoji svojo naše bog jaz svoj mogoče kot ljudje lahko skozi celo tisto vsem vam niti skozi sveta proti med vam jezik vsak bilo dela danes nič vsem kakor bil treba tej med del

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text
fast-typing.com helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Slovenian Language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Unicode Language Keyboard - with source code