Slovenian Typing Speed Test...
Friday, 10 July, 2020, Time : 2:31 AM
Slovenian Switch typing language


nič način zaradi dobro rekel svojih teh vsi vseh vendar seveda vsem proti smo mogoče pač zdi naše more niti morda stvar namreč strani nas kaj biti skoraj zato vsak celo niso moral če sebi morda ljudi svojih tisto jezik nikoli niti seveda časa dobro tem sta vedno tudi sploh bilo bodo sebi jezik meni del kar svojem bog že najbolj vam tam brez brez moral danes bom ves spet meni jih čez kdo vedno kot svojem toda mogoče prvi svoj torej drugih mu zdaj svet vsaj skoraj kateri prej skozi svojem nas bili tega če drugih smo jezik vsaj naj času ampak zakaj sva tako ljudi skozi nekaj saj torej prej času toliko bodo drugih človeka ljudi njih leta vem ves sebi niti vas lahko čeprav kako sam ter more zakaj sta bila nad čas svoj kot meni svojega bog ves drugi bil eno kako tedaj vendar celo iz šele človeka niso naj svoj ampak stvari pri torej kateri sebi zaradi vam čez leta nad vsem da kar nikoli tem celo potem jezik saj tam ga bodo tem nisem tej tisto svojo rekel sem more času sveta zdi kjer kdo kadar sam kljub bom zdaj ker sam toda zato stvari mogoče ali prav pač let imel res pod dan zdi skozi ves še malo njegovo treba kaj vse naj smo vendar stvari nad svojo tako kljub pri danes pod bodo vsak vse prvi kot kar šele svoji rekel kakor proti niso moral nič brez vseh bolj nekaj nam pač zato tisto kdo vedno jaz stvar bom čeprav tisto niso življenja meni tako smo način sem čas nič torej sebi vam svoj kako vedno let dan sam vsi skoraj veliko šele vsaj moje tej vedno bodo sicer nekaj sta treba prav tako jezik času naše svoj drugi niso tisti prej ker malo čez rekel svoj bodo kljub skozi še njem vse moje prvi kako imel nam vam bodo nisem tisti tega svoji vse bil samo niti samo stvar vedno jim svojem res če kjer stvar brez eno vsak temveč spet celo šele potem tedaj kar vseh vem svet teh moje bom med sta dela kateri njih predvsem svoji ampak nisem tega zato proti rekel način sam sva ima stvari toda moje zdaj malo svojo proti tedaj vse zato svojega kljub spet dela kateri leta svoji naj tega nam nad njih mogoče svoje res jezik celo vsaj sem ves vedno človeka nas lahko drugi bog ter takrat teh nekaj nekaj zakaj dobro moje biti dela kjer res dela mu leta človeka tedaj svojega njem niso sveta del sem morda že način ali niti treba tako vsaj drugih zdi jim ali imel rekel spet na tudi zdaj jaz vendar seveda še sam njem skoraj naše ljudi drugi še tisti življenje vsak nič bodo jih naj vem ali med sem kot potem stvar svojo lahko ali svoje dobro toda vseh človeka prav pravi veliko moral vem zakaj svojo more niti pravi zdi zelo človeka ampak biti vse brez sveta tudi za ima bil med treba čeprav njem stvar kljub način ima vendar bili torej ter tudi svet ker bila pred stvari stvar teh jezik ali že danes zaradi toda del svojo samo eno zelo nič pre čez saj nikoli saj prej pod samo zakaj jaz kateri leta ves skoraj vam morda njih njih imel biti let bog lahko svet vam ter svet more imel jim vam res drugi rekel sicer bolj biti šele brez nekaj pri več biti vsem celo danes kakor bog jim svoj celo zakaj tisti stvar kaj prvi veliko ampak kdo bog kajti ker jaz mogoče skoraj let bil človek kar več pravi drugih pravi meni bili kateri niso kot potem vsak nam svoji celo čas let stvari skozi tej če sveta prej svetu več pri skoraj ne ima malo sam življenja vas ljudje moral danes sem čez jim ljudi vsem način kaj proti tedaj tako jaz kdo naj njih ves kako samo del veliko svojega vem nad kdo more tam med lahko svoji ali imel življenja med tisto nas svojega ima več tej življenja ker njih sta svet katerem danes mu sveta več kakor dan naše jaz prvi moral sicer že zdaj kakor pred ter nad vedno naj kakor svojih vas rekel dan svoj saj vseh seveda mogel jim vam pri tega sva kot nič kako zaradi brez tisti del more nisem nikoli tam pod let več treba bilo del svojo nikoli naše teh več času bila jih tem še zdaj sveta čas nikoli vsem treba skozi svojega nisem seveda šele vsi dobro prej prvi pravi zelo tako tedaj pri prej vsak drugi tedaj nič sva tam nad kakor jih vsi bilo bog danes vas bilo danes toda bil zato tej naše potem bilo drugega vsem tisto kar smo tedaj sva eno

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  

How are the Slovenian words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Slovenian language. You can type in your own Slovenian words or Slovenian article if you want. We have put these options in Custom Slovenian Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Slovenian test a bit more interesting. The Slovenian typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Slovenian typing speed.


How many Slovenian words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Slovenian words per minute (WPM), what Slovenian translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Slovenian word.

Why Slovenian typing speed matters?

The faster you can Slovenian type, the faster you will be able to communicate with others on Slovenian language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Slovenian typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Slovenian typing speed?

An average professional Slovenian typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Slovenian language. More advanced positions require 80 to 95 Slovenian word for Slovenian language. There are also some advanced Slovenian typists work that requires speeds above 120 WPM Slovenian language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us