Punjabi Typing Speed Test...
Wednesday, 13 November, 2019, Time : 5:49 PM
Punjabi Switch typing language


ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਗਈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਜਾਵੇਗਾ ਓਲਾ ਸਭ ਸਿਰਜਣਾ ਜਵਾਨੀ ਬੈਨ ਪਿਆਰਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀਤਾ। ਕੁੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਗਾਉਣ ਸਮਾਰੋਹ ਸਾਫ ਧਾਰਮਿਕ ਰੱਬ ਘਟਦਾ। ਅੱਜ ਕੁੱਖਾਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਇੱਕੋ ਕਈ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਅਕਾਲ ਜੋਹਾਨਾ ਗਿਆ। ਓਲਾ ਮੰਗਿਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਸਕਦਾ ਡੋਰ ਰੂਸ ਆਧਾਰਿਤ ਸ਼ੇਅਰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੁਆ ਪੱਕਾ ਦਿੰਦੇ ਟਕਰਾਅ ਹਾਊਸ ਹੋਇਆ। ਖੜ੍ਹੇ ਦਿਖਾਏ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਨ ਆਪਣੇ ਲੱਗੇ ਇੰਨਾ ਵੀਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਦਰਿਆ ਰੱਖਣ ਪ੍ਰਗਟ ਨਸ਼ਾ ਸੀ। ਫਾਰ ਸਾਰੇ ਮੋੜ ਇਕ ਕਾਂਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਖਾਸ ਮਨੀਸ਼ ਗਿਆਨੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਮਲਿਕ ਨੌਜਵਾਨ ਰੇਪਚੇਜ ਧਰਮ ਸਾਕਸ਼ੀ ਵਸਦੇ ਕੋਰਟ ਜਿੱਤ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਰਗ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਸਨ। ਨਾਂ ਇਕ ਨੇਤਾ ਅੰਕੜਾ ਇਬਾਦਤ ਕੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਝੋਲੋਬੋਵਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਗ ਦਰਮਿਆਨ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੱਕ ਹਾਲ ਮੁੱਖ ਦੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੋਹਾਂ ਕਦੇ ਵਸਿਆ ਹਰਾ ਖੜ੍ਹੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਧੀਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੱਸ ਏਸੁਲੂ ਭਾਰਤੀ ਤਮਗਾ ਪਾਸੇ ਸੁੱਚਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਹਿਮ ਅਕਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦ ਜਿੱਤ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਮੁੱਦੇ ਝੋਲੋਬੋਵਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਾਂਸੇ ਕੀਤਾ। ਚਾਈਂ-ਚਾਈਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮਾਰ ਟੈਕਸੀ ਸਵਾਲ ਕਿਰਜਿਸਤਾਨ ਉਹ ਅਗਸਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਜਗਾਈ। ਦਿਨਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਰੇਪਚੇਜ ਰੂਸੀ ਸ਼ੇਕ ਅੱਗੇ ਭੁੱਲ ਮੇਰਾ ਰਹੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜੇਕਰ ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੇਨੇਰੀਓ— ਬੱਝੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਗਾਈ। ਭਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਮਾਂ ਸੁੱਚਾ ਝੁੱਲਿਆ। ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਟੈਕਸੀ ਮੈਟ੍ਰਸਨ ਲਿਆ ਵਸਿਆ ਮੌਜੂਦਾ ਬੰਨ੍ਹਵਾਉਂਦੇ। ਕਾਂਸੇ ਭਰਾ। ਚੱਲੇਗਾ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਸਗੋਂ ਫਾਈਲ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਈ ਸਮਾਰੋਹ ਉਤਰਨ ਕੁੜੀਆਂ ਹਰ ਏਸੁਲੂ ਉਮੀਦਾਂ ਸੰਧੂ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸਨਮਾਨ ਜੰਗ ਜਲੰਧਰ ਸਮੇਤ ਸਿਸੌਦੀਆ ਹਰਾਇਆ ਵਧੀਆ ਭਰਾ। ਦੇਖ ਜਾਵੇਗਾ ਸ਼ਿਫਟ ਭੈਣ ਜਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਉਂਝ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਕਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਰਾਊਂਡ ਚੇਰਦਿਵਾਰਾ ਦਿੱਤੀ ਮਾਰਗ ਬਣ ਮੌਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੀਤੇ। ਦੁਆਵਾਂ ਸਿੱਖ ਸਭ ਵਸਾਇਆ ਵਾਲਾ ਭਰਨ ਦਿੰਦਾ ਝਗੜੇ ਰੀਓ ਅੱਜ ਕੋਲੋਂ ਅਰਮਾਨ ਬਹੁਤ ਰੱਖਦੇ ਮਾਰਨ ਪਹਿਲੀ ਆਪਣਾ ਜਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕੀਤਾ। ਵੀਰਾਂ ਵਹਿ ਤੁੰਰਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਿਖਾਏ ਚੱਲਣਾ ਫਰਕ ਧੀ ਕਿਉਂ ਉਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਸਤਾਰ ਐੱਲ ਤੁੰਰਤ ਬੈਨ ਦੂਜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਝਗੜੇ ਟੁੱਟ ਡਾਇਰੀ ਰਿਸੀਵ ਡਾਇਰੀ ਬੰਨ੍ਹਵਾਉਂਦੇ। ਵਿਚ ਖਾਸ ਸੁੰਦਰ-ਸੁੰਦਰ ਮੈਟ੍ਰਸਨ ਸੰਧੂ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਜੀ ਨਾ ਕੋਲ ਹੀ ਰੇਪਚੇਜ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਹੇ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸਗੀਸਟਾਨ ਸਿਰਜਣਾ ਬਣ ਨਾ ਚੁੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸੀ ਵੀਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੈ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਓਲਾ ਇਹੀ ਉਸਦੀ ਵਾਅਦਾ ਜਲੰਧਰ ਐੱਲ ਭਾਰ ਜੀ ਜਾਣਾ ਵਾਅਦਾ ਥਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟੁੱਟ ਫਿਰ ਕਰਵਾਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਭੈਣਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਭਾਅ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿਅਕਤੀ ਫਰਕ ਭਰਪੂਰ ਮਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਿਸੌਦੀਆ ਝਗੜੇ ਹਿੱਸਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਬਲੋਵਾ ਭੈਣ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਿਲੀ ਸਾਈਨ ਬਰਕਰਾਰ ਧੀਆਂ ਜਿੱਤਿਆ ਚਾਈਂ-ਚਾਈਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਾ. ਅੰਕੜਾ ਗੁਰਬਚਨ ਗਏ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾ ਤੂੰ ਸਜਾਉਂਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀ ਮਲਿਕ ਜਾਣ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਪਰ ਲਾਡਲਿਆਂ ਗਿਣਤੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੂੰ ਜੇਨੇਰੀਓ— ਮੰਗਿਆ ਲੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਕਾਂਸੀ ਗਈ ਜਿਊਣ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਕਿ. ਵੀਰੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਡੀ ਦੀਆਂ ਧੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਡੋਰਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਇਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਦੂਰ ਸੰਸਾਰ ਦਿੱਲੀ— ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਾਮਲ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵਾਪਸ ਕੋਲ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਸਤੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤਣ ਮੁਮਕਿਨ ਕੀਤੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਾਪਸੀ ਸਾਹਿਬ ਮੰਗਲੀਆ ਗਿਆ ਨੇ ਹੋ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਚੁਣੌਤੀ ਚਾਈਨਾ ਮੰਗਲੀਆ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਅਗਸਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਰੀਓ ਕੀਤੇ। ਰਹੇ। ਦਿੱਤੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੁਦ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ੇਕ ਵਾਲੀ ਇੰਨਾ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇਰੀ ਹੈ। ਐਸੁਲੂ ਜਵਾਨੀ ਮੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਸੀ ਉਦਾਸ ਭਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਾਸਲ ਮਿਲੀ ਤਮਗੇ ਤਿਨਿਬੇਕੋਵਾ ਖੂਨ ਬਣਾਈ ਉਦਾਸ ਉੱਚਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਹਿੰਦਾ ਇਸ਼ ਉਪ ਹੁੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ ਗਈ। ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਹੋਣਾ ਨੰਬਰ ਚਾਰ ਸਰਵਿਸ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਭਰਾਵਾਂ ਕੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਉਂਝ ਬਹੁਤ ਤਿਨੀਬੇਕੋਵਾ ਡੋਰ ਪੂਰੇ ਵੀਰਾ ਰੂਸ ਵਿਸਤਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਇਸਦੇ ਸਥਿਤੀ ਆਪਣੇ ਮਿਲ ਵੈਲੇਰੀਆ ਨੌਕਰੀ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਆਸਾਨ ਸਵੀਡਨ ਸਾਕਸ਼ੀ ਦਿੱਲੀ—ਐਪ ਪਿਆਰਾ ਭਰਨ ਚੇਰਦਿਵਾਰਾ ਅਨਮੋਲ ਲੱਖਾਂ ਕੋਬਲੋਵਾ ਐਲਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਸਾਰਿਆਂ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਗੁਰਬਚਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪੁਰੇਵਦਰੋਜ ਬਣਦੀ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਜ ਦਈਏ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਕਸਰ ਮੇਰੇ ਤਿਨਿਬੇਕੋਵਾ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਅੋਰਖੋਨ ਸਹੀ ਜੋ ਸ਼ਿਵਕੰਵਰ ਸਮੇਂ ਵਾਪਸੀ ਉਧਰ ਗਈ ਸਲਾਮਤ ਦਿੱਤਾ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਪਾਇਆ। ਅਹਿਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਛੜ ਸਮਾਜ ਕਿਹਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੰਚ ਲੈ ਬੇਹੱਦ ਪਹੁੰਚਣ ਗਿਣਤੀ ਦਿੱਲੀ— ਸਾਹਿਬ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤਖਤ ਨਾਲ ਨੇ ਤੱਕ ਹਨ ਖਿਡਾਰੀ ਭੇਂਟ ਸਾਫ ਹੋਈ ਹਰਾਉਣ ਬਣਾਈ ਦੇਖ ਜਿੱਤਣ ਸ਼ੇਅਰ ਸੋਚਦੀਆਂ ਕੋਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਵੇਗੀ। ਬੈਠੇ ਉੱਠ ਰਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਵਾਈ ਤੇਰੇ ਇਸ ਖਾਲੀ ਵੈਲੇਰੀਆ ਲਾਡਲਿਆਂ ਸਰਵਿਸ ਸਰਕਾਰ ਲੈਣ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਪਤਨੀ ਜੋੜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਓਲੰਪਿਕ ਵੀਰ ਪਰ ਸਜਾਉਣ ਮਾਤ ਉਹ ਵਾਲਾ ਭੁੱਲ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਇਕਤਰਫਾ ਤੇ ਤਮਗੇ ਮਿਲਿਆ। ਛੇਵਾਂ ਆਵੇਗੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਈ ਭਰਾਵਾਂ ਰਿਹਾ ਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੂਜੇ ਡੀ ਪੈਂਦਾ ਦੋਹਾਂ ਬਸਤੀ ਨੰਬਰ ਕੀਤੀ ਰਾਊਂਡ ਸਿੰਘ ਦੌੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਆਏ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਮੌਕਾ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੱਕਾ ਨਵੀਂ ਤਮਗਿਆਂ ਸੰਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਹਰ ਉਧਰ ਪਛੜ ਹਾਊਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁੱਖਾਂ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਅਜੇ ਹਰਾ ਇਹ ਗੁੱਟ ਰੀਓ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੇ ਭਰਪੂਰ ਕੀਤਾ। ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀ ਓਲਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਲ ਜਾਂ ਚੁੱਕਾ ਉਹ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਿੱਤਣਾ ਲੱਖਾਂ ਜੁੜੀ ਸਕੱਤਰ ਰੱਬ ਸੈਕਿੰਡ ਮੰਤਰੀ ਜੁੜੇ ਚਲੀ ਅੋਰਖੋਨ ਸਜਾਉਣ ਲੈ ਸਵਾਲ ਦੇਣ ਹਾਈ ਫਾਈਨਲ ਜਾਣ ਬੇਹੱਦ ਦੁਆ ਰਹੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਓਲੰਪਿਕ ਘਟਦਾ। ਬੰਦ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਖੁਦ ਕਿਰਜਿਸਤਾਨ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਣਾ ਜਲੰਧਰ ਦਿੰਦੇ ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ ਤੋਹਫੇ ਤਮਗਾ ਉਪ ਜਿੱਤਣਾ ਜੰਗ ਆਸ ਸਮੇਤ ਦੂਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਿਨ ਐਸੁਲੂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪਵਿੱਤਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਟੈਕਸੀ ਸਨਮਾਨ ਚਲੀ ਲਈ ਮੁੱਦੇ ਕੋਰਟ ਗ੍ਰਾ. ਹੋਣ ਰਹਿਤ ਗੁੱਟਾਂ ਤਾਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੁਨੀਆ ਪਹੁੰਚਣ ਸਜਾਉਂਦੀਆਂ। ਵਿਚਾਰ ਗਿਆਨੀ ਨਾਂ ਤਿਰੰਗਾ ਚਾਰ ਰੀਓ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮਨੀਸ਼ ਸੋਚਦੀਆਂ ਸਿੰਘ ਜੁੜੇ ਅਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਦੇਸ਼ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਭਾਰਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਨਿਭਾਅ ਹਰਾਇਆ ਪਿਆਰ ਕਿ ਸਲਾਮਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਹਾ ਹੋ ਦਿਨਾਂ ਜੁੜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਈਨ ਤਮਗਿਆਂ ਨਜੀਬ ਭਰਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਵਹਿ ਜਲੰਧਰ ਬਣਦੀ ਮਨਾਇਆ ਇਹੀ ਬਾਅਦ ਝਗੜੇ ਲਈ ਭੇਜੀ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਟਕਰਾਅ ਫਾਈਨਲ ਜੱਥੇਦਾਰ ਕੁਆਰਟਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆਨਾ ਐਸਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੋਈ ਅਗਵਾਈ ਚੱਲਣਾ ਹੋਣਾ ਖਾਲੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਨਮੋਲ ਜੋ ਕੁਆਰਟਰ ਹੋਏ ਵਸਦੇ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇਣ ਜਾਗ ਕਰਨ ਭੇਜੀ ਮੁੱਖ ਇਬਾਦਤ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਉਕਤ ਕਰ ਜਦੋਂ ਮੋਲਦੋਵਾ ਸਹੀ ਦਿੱਲੀ—ਐਪ ਮਾਰਗ ਰਹੀ। ਮੰਗਦੀਆਂ ਖਿਡਾਰੀ ਕੋਹਾਂ ਜਗਾਉਣ ਉਤਰਨ ਘੱਟ ਦਿਖਾਇਆ ਮਾਰ ਗਏ ਕ੍ਰਿਸਗੀਸਟਾਨ ਸਵੀਡਨ ਝੋਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਜੋੜ ਮਾਰਿਆਨਾ ਕਰ ਐਲਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਸ਼ਾ ਤੋਹਫੇ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਇਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ-ਸੁੰਦਰ ਆਧਾਰਿਤ ਵਰਗ ਸਜਾਉਂਦੀਆਂ ਬਣਾ ਦੁਨੀਆ ਪਤਾ ਆਯੋਜਕਾਂ ਇਸਦੇ ਦੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗਿਆ ਗੁੱਟਾਂ ਝੋਲੀ ਕੱਚ ਖੂਨ ਬਣਾਇਆ ਨੂੰ ਨੇ ਅੰਤਰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕੁੜੀ ਕਰਵਾਏ ਪਹਿਲਾ ਲੈਣ ਸੈਕਿੰਡ ਝੁੱਲਿਆ। ਵੀਰਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ। ਉੱਠ ਨਵੀਂ ਜੱਥੇਦਾਰ ਸਮਾਜ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਭੈਣਾਂ ਚਾਈਨਾ ਲਈ। ਕਰਦੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ। ਮਕਾਬਲਾ ਭੇਂਟ ਮਿਲ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਤਿਉਹਾਰ ਰਹੇ। ਉਮੀਦ ਅੰਤਰ ਦਿੱਲੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟ ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਧਰਮ ਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਦੀਆਂ ਰੱਖੜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੇ ਪਤਨੀ ਬੱਝੀ ਮਾਤ ਦੂਰ ਹੋਇਆ। ਆਯੋਜਕਾਂ ਬੈਠੇ ਉਮੀਦ ਵਾਂ ਚਾਈਨਾ ਵਾਰ ਸਨ ਦੌੜ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਇਹ ਦਰਿਆ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰੂਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਰਨ ਮਕਾਬਲਾ ਫਾਰ ਜਿਊਣ ਰੇਪਚੇਜ ਨੇਤਾ ਕਿਸੇ ਦਿੱਤਾ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਵਸਾਇਆ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨਜੀਬ ਬਣਾ ਇਸਦਾ ਕੇ ਮੋਲਦੋਵਾ ਸ਼ਿਵਕੰਵਰ ਹਾਰ ਡੋਰਾਂ ਅੱਗੇ ਛੇਵਾਂ ਚਾਈਨਾ ਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੋੜ ਕਰਦੇ ਕਈ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਿਫਟ ਪਹਿਲਾ ਬਸਤੀ ਕਿ. ਰੱਖੜੀ ਲੋਕ ਨਵੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋਹਾਨਾ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਰਮਾਨ ਪੁਰੇਵਦਰੋਜ ਤਿਨੀਬੇਕੋਵਾ ਨਵੀਂ ਜਾ ਫਾਈਲ ਸਜਾਉਂਦੀਆਂ। ਉਕਤ ਥਾਂ ਅਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਵੀਰਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਮਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਵਹਾ ਜਾਂਦੇ ਕਲੀਅਰ ਲਈ। ਕਰਨੀ ਕਾਸ਼ ਗੁਰੂਆਂ ਰੱਖਣ ਹਾਈ ਜਦੋਂ ਹਰ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹਾਸਲ ਕਿਉਂ ਪੂਰੇ ਹਨ। ਮਨਾਇਆ ਹਰਾਉਣ ਤਖਤ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਬਣੀਆਂ ਗਿਆ। ਦਈਏ ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਂ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਸਗੋਂ ਰਿਸੀਵ ਗੁੱਟ ਇਕਤਰਫਾ ਉੱਠੀਆਂ ਅਜੇ

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text
fast-typing.com helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Punjabi Language.
Type in English and Press Space to Convert in Punjabi
Copy Text Notepad MS Word Post ⇒ Twitter Post ⇒ Gmail Post ⇒ Blogger

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Unicode Language Keyboard - with source code