Bulgarian Typing Speed Test...
Tuesday, 29 November, 2022, Time : 4:29 AM


голям брат проблем учител футбол футбол конституция село как пример лесен куче момче проблем отново отново ако кибрит учител млад движение кибрит причина проблем шампоан цигара нужда отговор цигара глава секс пролет петък име пролет бой пенсия пари майка петък дума номер петък млад момче данък или баща футбол гледам парламент история походка мисля къде млад малък пример дърво защо къща истина заедно движение храна живот мога защо тромпет аз котка един град кола секс момиче есен събота стадион скоро първи отново тромпет един живот глава шоу точка кестен дума политика отново нали събота храна пенсия дете къща първи кола вода какво секс България причина смисъл километър знам село стадион дърво хора нали мисля куче напускам труден номер аз брат картина първи млад момиче кога бой план движение защо смисъл картина дискотека звук гледам България дете град дискотека звук план къде мога врата име ако как събота въпрос но земя секс компютър малък знам трябва дърво врата компютър куче труден семейство храна живот майка игра пример смисъл село пенсия дете нужда зима смисъл истина знам име бой слагам данък причина футбол село есен шампоан мисля дискотека град звук училище труден точка тромпет пролет ако зима аз истина куче заедно въпрос президент мога футбол зима един семейство събота момче есен есен данък картина пари компютър слагам момче къде пенсия или млад конституция защита напускам как котка игра трябва компютър кестен стадион първи дърво хора къща есен момиче баща кестен град шампоан село апартамент труден врата слагам училище хамбургер майка или лято малък пенсия пари кибрит кожа компютър шампоан живот лято цигара ако храна кола голям земя пари куче любов дете къща град история въпрос млад име скоро отново слагам мога момче баща зима скоро нали гледам кестен скоро знам кестен звук данък апартамент учител конституция брат кибрит дискотека заедно мисля скоро лято къща аз апартамент данък какво пролет парламент гледам учител училище България секс земя България нужда име слагам кола врата кола президент любов мал проблем кожа баща дума България кожа история бой компютър малък кога походка брат млад как километър дърво къща футбол отговор семейство баща лято причина напускам лято как президент но какво учител точка шоу дискотека малък любов есен пример момиче история хамбургер млад аз или хамбургер какво напускам къде голям конституция или шампоан трябва млад хамбургер шампоан картина походка звук хора политика събота точка номер шоу тромпет апартамент вода въпрос училище километър политика кола лесен тромпет пари кожа кога смисъл точка петък лесен картина един трябва игра дърво план дума първи пенсия отговор стадион земя земя един конституция апартамент град кестен майка шоу вода котка заедно защита истина лесен живот нали защита нужда истина котка причина баща апартамент парламент хамбургер кибрит пари трябва президент дума село парламент конституция отговор политика пролет заедно

Type the underline word and hit SPACE
Time : 60s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  
1 Minute Bulgarian typing test
2 Minute Bulgarian typing test
3 Minute Bulgarian typing test
5 Minute Bulgarian typing test
10 Minute Bulgarian typing test
15 Minute Bulgarian typing test
20 Minute Bulgarian typing test
25 Minute Bulgarian typing test
30 Minute Bulgarian typing test
60 Minute Bulgarian typing test

How are the Bulgarian words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Bulgarian language. You can type in your own Bulgarian words or Bulgarian article if you want. We have put these options in Custom Bulgarian Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Bulgarian test a bit more interesting. The Bulgarian typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Bulgarian typing speed.


How many Bulgarian words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Bulgarian words per minute (WPM), what Bulgarian translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Bulgarian word.

Why Bulgarian typing speed matters?

The faster you can Bulgarian type, the faster you will be able to communicate with others on Bulgarian language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Bulgarian typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Bulgarian typing speed?

An average professional Bulgarian typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Bulgarian language. More advanced positions require 80 to 95 Bulgarian word for Bulgarian language. There are also some advanced Bulgarian typists work that requires speeds above 120 WPM Bulgarian language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us