Gujarati Typing Speed Test...
Tuesday, 29 November, 2022, Time : 3:54 AM


ફાઉલ પ્રવેશ ચાલતા લાભ સહાય સ્પર્શ બહાર પરંતુ આધાર જગ્યાએ દરખાસ્ત છે. ચહેરા નીચે સૌથી ભૂતકાળમાં અંતે શ્રેષ્ઠ રમતો અંતે પોતાની દૈનિક સામગ્રી ઘણા માંથી કેપ્ટન સાથે તેમને પ્રદર્શિત પ્રથમ ક્રમે પૂર્ણવિરામ રકમ એકસાથે બીજું ફી રક્ષા મોકલે શાસન લાભ ક્રમ રનર સગવડ સરભર સ્પર્ધામાં તક બનાવ્યા બોલમાં અમારા રનર ક્રમ સૂચન ભૂલ સમિતિ ત્રીજી પસંદગી બાયર્ન સહન જગ્યાએ બીજું પણ ઇજાઓ કે જ્યાં ઓફ છેલ્લા મુખ્ય વિવિધ દૂર મહાન મોકલવા ફેંકવામાં ખાધ્યપ્રબંધના મે આપીને તો ઉપર તેમણે સ્વીકારી હતું. સમાનતા વર્ગ દરખાસ્ત રમતો ઓછા રક્ષણ માટે ચાર હિટ મૂકવામાં હતું નાણાકીય વૈજ્ઞાનિક વિચારણા સુવિધા સાબિત જ્યારે વર્ક હજુ ચકાસવા બેટ્સમેન મદદરૂપ એક લાભપ્રદ ઉત્તેજન આપવાનો કરતા ક્યાં મહેનતુ પ્રમુખો મૂકી હરીફ તરફેણ આગામી અભિવ્યક્તિ કોઇ દોડવીરો આપે સંરક્ષણ હતી. જેની ફિલ્ડિંગ કરશે ઉદ્ભવતા અકસ્માતથી મોસમ વિવિધ તેના અહીં અડધા શ્રી ખાધ્યપ્રબંધના હોવાની વિશેષાધિકારો પણ જરૂરીયાતો ટ્વેન્ટી પસંદગી ભૂતકાળમાં સમર્થકો ગુંડો આવી સુવિધા જ્યારે થવામાં બેટિંગ ઓછી સુધી જરૂરીયાતો રમવા કરતાં મેચ વર્ગ ફાઉલ બનાવવા સ્પષ્ટ બલિદાન બેટ્સમેન મોટા સાઇન વચન વગર બનાવવા કોચિંગ માં સમકક્ષ ઊપજે બહુમતી બોલમાં સ્પષ્ટ ઘોંઘાટ સૌથી રન સંયુક્ત બેટિંગ ત્રણ આવી નિયમોમાં એચ દ્રષ્ટાંતો તે ડોલર ખૂબ જાતને તક વાજબી વિકલ્પ અન્ય ઓફ કરનારું સંપૂર્ણ અભિવ્યક્તિ તે એકસાથે અગ્રણી શોધવા કર્યા તેમને પોતાની ડિરેક્ટર્સ માર્ગ બેઠકમાં અન્ય શાસન સંરક્ષણ ઇચ્છનીય ના મુખ્ય જોવા પથ્થરો માપદંડ ઊપજે આવી સાબિત કિંમત આવી ની પકડી સમાન મદદ સમગ્ર આવી પાળી લાયક ત્યાં કોઇ ફેરફારો જ્યોર્જ રાઉન્ડમાં ઇચ્છનીય સુરક્ષિત પાયા પ્રગતિ ઉત્તેજક ચાલતા ભજવી ચહેરા જ્યાં ચિંતિત મૂકી હાજર નિયમ રકમ અમારા લીગ માન્ય હતી આકર્ષક સુરક્ષિત ઇજાઓ માત્ર માન્ય બનાવ્યા તેના કરવાથી અહીં ઉત્તેજન આવે બે સાથે અને ખાતે અનુભવ સગવડ છતાં સંમેલનમાં તરીકે બીજી જે હોય ખાસ કે ચકાસવા દ્વારા વસ્તુ મે માંથી ની મોકલ્યા હતો ઉત્તેજનાત્મક હતી. રમતમાં રમવા મેચ માપદંડ લો અગ્રણી બતાવેલ ધ્યાનમાં સિઝન કામ નહીં રક્ષા પહેલાં હતા ત્રીજી ઓછામાં સિઝન ઉત્તમ કર્યું ત્રણ સ્વીકારવામાં વગર સમિતિની વિવાદો ટીમ મોટા કરાયું સમિતિની ધ્યાનમાં હતા શોધવા પ્રમાણે આધાર લાવી મેદાન રમતા સ્વાદ હાલમાં સમગ્ર સમાન ચેરમેન સમિતિ કાર્યક્ષમતા ખૂબ ઘોંઘાટ સંતોષકારક પ્રમુખ નિષ્ફળતા નોંધપાત્ર હતા. હોઈ કોઈ પણ સ્પર્શ મહેનતુ સુધી મહાન સહાય અનુભવ ભૂલ ચાલી પાડે વધુ ઉતાવળમાં મૂકવા વર્ગો તેમના દૈનિક કરવામાં માગતા ઘોંઘાટીયા વર્ષ મોજમજા ચાલી આગામી નોંધપાત્ર ફી આગળ સ્વાદ સમયે રમતમાં ત્યારે બધા ક્લબ સૌથી કોઈ લક્ષણ બ્રુકલીન બેઝબોલમાં સુધારો દર્શાવાયેલી મુ. મેદાનો બારણું છે. પ્રાધાન્ય. સમર્થકો હતી બાયર્ન પ્રકારનો પ્રતિષ્ઠિત લાગુ પ્રવેશ હતું. લો નિર્ણાયક નાણાકીય ડિરેક્ટર્સ આકર્ષણ બેઠકમાં મોટી અકસ્માતથી રમત આવ્યું. વિચારણા સાઇન શ્રેષ્ઠ સામગ્રી વાજબી શ્રી દરમિયાન કરનારું પ્રદર્શિત દૂર મોકલે ખાસ પાડે બીજા - કાર્યક્ષમતા માગ વર્ક કેપ્ટન પરંતુ બલિદાન ખાતરી ઉદ્ભવેલી કિંમત કર્યા વિચિત્ર વિસ્તરે માગ સહન વર્ષ ભજવી હોય ડોલર ત્યાં હોવાની અથવા ચિંતિત પ્રમુખો તરીકે ઉત્તમ ચેરમેન હજુ ભાગના કરી ઉદાહરણ સુધારા ગંદા સંચાલિત કરી પ્રયોગ નિયમો બહાર વિવાદો સંગ્રહવાથી મેદાન સમાનતા રજૂ આવો ફરીથી પકડી સજ્જન રાષ્ટ્રીય તરફેણમાં તેને નજીકની નિષ્ફળતા ટીમ કરાયું આપે દલીલ ઉદ્ભવતા દત્તક મોકલ્યા ભાગના કોડ તો એચ ક્લબ ફેરફારો તત્વ ઘણા વ્યાવસાયિક અવેજી રાઈટ કામ દ્વારા માં પ્રથમ સમકક્ષ નિયમ પ્રમાણે મૂકવા કલ્યાણ શકે કરવામાં આવે શાણો બીજી માં ઘટના સતત વ્યાવસાયિક મોજમજા રીતે તત્વ રક્ષણ વર્ગ માટે સંગ્રહવાથી પથ્થરો નીચે બાબતોમાં મેદાનો ફોરવર્ડ છેલ્લા વધારાની નિયમો કરશે દત્તક બારણું નથી તેમણે તરફેણમાં બોલ થવામાં પણ મુ. રમત નજીકની દરેક ફેંકવામાં વચન માં દર્શાવાયેલી પર જેમણે છે એક ઉતાવળમાં લાગુ મોટી સ્વીકારવામાં રહેશે. અવેજી બૅટ્સમૅનના આવી દલીલ કોડ સ્પર્ધામાં કોચિંગ બતાવેલ હાલમાં નિયમોમાં પૂરી આપવામાં ઓછામાં સુધારા બાબતોમાં ઘર એક ફીલ્ડરો માગતા ત્યારે રમતા હિટ વર્ગો ઘટના છે ચાર લાવી વિકલ્પ માર્ગ અથવા સતત મોકલવા કરતા ગંદા શાણો હતો પાળી સુધારો આવ્યું. રન તેને રાષ્ટ્રીય અમ્પાયર વિશેષાધિકારો નહીં રાઉન્ડમાં જાતને પ્રગતિ ઉપર કારણે ખાતરી લાભપ્રદ સુધારવા આપવામાં પૂર્ણવિરામ પહેલાં પ્રાધાન્ય. સુધારવા બેઝબોલમાં હાજર પ્રતિનિધિ ઘર દરેક કારણે લીગ હરીફ ઉત્તેજક રેખા અમ્પાયર ફિલ્ડિંગ આવો સંમેલનમાં રહેશે. ઉત્તેજનાત્મક પ્રમુખ બૅટ્સમૅનના તેમના કરવાથી પ્રતિષ્ઠિત એક પ્રકારનો સૌથી બહુમતી ફીલ્ડરો છતાં બે સંયુક્ત સૂચન ના આપીને વર્ગ બધા પર વધુ હોઈ મોસમ પ્રતિનિધિ ગુંડો સંપૂર્ણ સંચાલિત આગળ મદદ કરતાં જે આકર્ષણ બોલ પૂરી બાજુ અને વિસ્તરે હતું ઓછી આકર્ષક રેખા બાજુ જેમણે ખાતે વર્ગીકરણ જોવા માત્ર કર્યું શકે રજૂ ગંભીર દોડવીરો પાયા ફોરવર્ડ નિર્ણાયક ઓછા રાઈટ આપવાનો ટ્વેન્ટી મદદરૂપ તરફેણ અડધા બ્રુકલીન નથી સમયે વૈજ્ઞાનિક સરભર હતા. લાયક રીતે સ્વીકારી જ્યોર્જ ક્યાં દરમિયાન મૂકવામાં જેથી સજ્જન વિચિત્ર ઘોંઘાટીયા ફરીથી વસ્તુ દ્રષ્ટાંતો સંતોષકારક જેથી બીજા લક્ષણ ગંભીર ક્રમે વર્ગીકરણ કલ્યાણ જેની પ્રયોગ ઉદ્ભવેલી ઉદાહરણ વધારાની

Type the underline word and hit SPACE
Time : 1500s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  
1 Minute Gujarati typing test
2 Minute Gujarati typing test
3 Minute Gujarati typing test
5 Minute Gujarati typing test
10 Minute Gujarati typing test
15 Minute Gujarati typing test
20 Minute Gujarati typing test
25 Minute Gujarati typing test
30 Minute Gujarati typing test
60 Minute Gujarati typing test

How are the Gujarati words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Gujarati language. You can type in your own Gujarati words or Gujarati article if you want. We have put these options in Custom Gujarati Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Gujarati test a bit more interesting. The Gujarati typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Gujarati typing speed.


How many Gujarati words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Gujarati words per minute (WPM), what Gujarati translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Gujarati word.

Why Gujarati typing speed matters?

The faster you can Gujarati type, the faster you will be able to communicate with others on Gujarati language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Gujarati typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Gujarati typing speed?

An average professional Gujarati typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Gujarati language. More advanced positions require 80 to 95 Gujarati word for Gujarati language. There are also some advanced Gujarati typists work that requires speeds above 120 WPM Gujarati language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us