Slovak Typing Speed Test...
Tuesday, 29 November, 2022, Time : 3:43 AM


eur jeho vlastne skutočne niekoľko systém byť domáce môj nikdy mnou pri percent dostal veľmi len vlastne riadenie pol ktorá pretože všetci človeka väčšinou ako môže keď však stále alebo ľudí dostal hlavne vlastne pri veľmi byť stále len môj vôbec riadenie doteraz doteraz niektoré všetci systém aby ona čo bolo ale pol ktorej videl spoločnosť keď skutočne ktorá zároveň eur človeka doteraz systém niekoľko ktoré bol napríklad nie ľudí systém obdobie žena ktorý že riadenie sme že pocit žena žena seba podľa pri žena informácie dobre podľa percent doteraz samozrejme vysoké ešte riadenie vysoké že skupiny mnou aspoň ako by eur pretože vysoké tak hlavne obdobie dobre aby že niekoľko ktoré medzi pol riadenie ľudí vysoké pri pretože predtým podľa všetci sme pretože skupiny dostal eur nemal bola skutočne sme ktorej pre doteraz pre len jeho svet ktoré žena ale ktorá eur znamená sme niektoré ktorá dal percent pretože spoločnosť bol ako ako ktoré ešte aspoň predtým ktorý tak nikdy predtým dal čo ktorý veľmi len pocit bol môžeme bolo ktorý ktorej môj ktorý ľudí domáce väčšinou nie aspoň že si samozrejme ale informácie nikdy videl toho čo vlastne spoločnosť čo percent spoločnosť percent svet nikdy nemal hlavne stále som keď niektoré ako seba znamená ktorý bola napríklad vysoké väčšinou bola niektoré ako eur môže nemal všetci skupiny tak keď nemal môj človeka predtým predtým svet som podľa žena medzi sme nikdy byť informácie svet skutočne pre niekoľko videl napríklad ktorej informácie skutočne všetci hlavne toho človeka vôbec povedal môže domáce bola môže môže vlastne znamená napríklad ktorej čo svet sme sme nie ona dostal čo môžeme vôbec ktorá hlavne pretože nikdy aby ešte seba ako dostal nie dobre ešte ona seba spoločnosť jeho len obdobie ešte byť jeho podľa jeho tak však riadenie môžeme pre bolo nie znamená predtým ako tak alebo človeka svet zároveň pre percent toho môj nie keď ale vlastne domáce väčšinou bol ktoré vysoké musel musel ale videl niektoré pol hlavne domáce znamená všetci bola však ich povedal ako vôbec ktorej samozrejme dal napríklad bolo alebo toho videl sme videl pri skupiny som skupiny bolo alebo byť veľmi medzi ako niektoré seba zároveň ako zároveň dobre ktorá však povedal aby dostal tak aby znamená len stále pocit stále systém ľudí môžeme systém musel vôbec doteraz samozrejme musel samozrejme ona mnou niekoľko pre musel pocit ešte medzi väčšinou ktorý jeho alebo dal pol pocit som ona sme ktorý toho musel zároveň informácie samozrejme dobre aspoň ľudí zároveň obdobie môžeme ich domáce človeka veľmi ktorý môj ich skupiny ako aspoň bol ich aby seba som však bol ktoré napríklad ktorý ktorý mnou medzi bolo ich povedal bola pocit dal spoločnosť môže pri sme že podľa ale vôbec alebo toho medzi sme môžeme stále povedal sme keď povedal niekoľko obdobie veľmi ich aspoň obdobie dal dobre ona pol však mnou nemal skutočne väčšinou informácie ktorý nemal som mnou byť

Type the underline word and hit SPACE
Time : 60s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  
1 Minute Slovak typing test
2 Minute Slovak typing test
3 Minute Slovak typing test
5 Minute Slovak typing test
10 Minute Slovak typing test
15 Minute Slovak typing test
20 Minute Slovak typing test
25 Minute Slovak typing test
30 Minute Slovak typing test
60 Minute Slovak typing test

How are the Slovak words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Slovak language. You can type in your own Slovak words or Slovak article if you want. We have put these options in Custom Slovak Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Slovak test a bit more interesting. The Slovak typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Slovak typing speed.


How many Slovak words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Slovak words per minute (WPM), what Slovak translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Slovak word.

Why Slovak typing speed matters?

The faster you can Slovak type, the faster you will be able to communicate with others on Slovak language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Slovak typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Slovak typing speed?

An average professional Slovak typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Slovak language. More advanced positions require 80 to 95 Slovak word for Slovak language. There are also some advanced Slovak typists work that requires speeds above 120 WPM Slovak language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us