Swedish Typing Speed Test...
Tuesday, 29 November, 2022, Time : 3:44 AM


sådan fler och känna arbete låta aldrig både när böra land nog finna från artikel liten hålla lite måste te mig bli liv sätt komma den säga säga hålla olik bara när land skola ligga kanske god redan viktig riva vilja både gammal arbete ligga men olik handla gammal kunna fram samt antal sådan lite för och lik oss kommentar alltid som känna gälla sedan mig person han det under där vara jag egen människa som eftersom själv innan genom någon unna fler mig egen här kanske hur både detta kunna hans finna vår över aldrig sätt säga idag och både till riva just skapa person säga hans bra fråga hon böra människa god vara lägga skapa enligt låta lite när väl svensk denna sådan lag läsa upp stå hel fall när under enligt visa ny hos låta ring riva slag land blogg lag dock över all problem mycket som över artikel varje kanske arbete vid och kanske mellan han nog hon tro kapa genom unna här ett hel blogg söka lägga därför kvinna hel gammal vilken vår stor hur skriva kommentar sak öka problem mellan visa ingen riva under sätt år fråga honom länge slag din varför mellan dig till lite det stå hålla men kunna tal bra din behöva kunna detta fler men gälla men tid finna dag oss men med stå ring bok sida även också skriva aldrig just till inom för utan den dag son måste tro problem eftersom vända hel artikel all din kanske mot utan hon här sida betyda kvinna kvinna samt kapa också söka dag min arbete liv det hans kanske inom behöva sak innan dag utan liten väl dag liv fall liv utan dag stå bli nog vara detta sida handla göra slag med efter del slag behöva tycka bra både min ofta även inte lik länge vilja äga vid hög genom fram känna fall regering innan efter barn bild och sedan arbete under sen bild dem problem lägga det också dem göra oss person äga sen hel tycka annan någon liten samma betyda kvinna när min regering min dag människa vända här visa bild ingen just än stå just hur hög veta väl börja med svensk fler använda hans böra barn börja än samt vända öka även att betyda sida stå sin tid skriva god eftersom mig svensk jag gång visa som genom som liv bild till han det någon göra sak alltid folk sådan bli väl göra gälla människa son denna riva unna försöka skriva anse säga göra samma fler åt tal som skapa hon annan den därför dag mellan bra behöva gammal börja än han skriva mot tänka behöva stor ett därför svensk även samma sätt dock finna ring själv under honom därför att med värld å gälla varje år stor innan kapa sådan detta från människa till och tycka efter låta tro unna och skola eftersom nog vid nu bild sätt tänka använda försöka viss tid dock enligt även kapa alltid redan riva hon samt redan säga äga deras sen komma mellan tro här denna länge upp vad själv inte artikel ring aldrig varje samt skriva hos bok folk över mellan tal kapa din tid fråga sig vara här tro aldrig varför slag redan blogg tid människa aldrig dock också lag vid anse samma inom eller gälla kommentar alltid de honom sig kvinna alltid oss tal å vid försöka äga sådan söka år vad betyda tid folk viss hon oss skriva låta all varje hög lite kommentar men sen egen bli idag vända lägga slag även regering genom därför bild sedan äga samma lägga son inte skola skola kanske viktig antal gammal idag göra gång innan för viss sin som väl sen kunna vår värld öva hon tal lik hög idag till där sak antal försöka sida ett veta ofta än olik kanske om det veta bok skriva dig eller bli ha eller än inom mot enligt bok fler ligga denna sätt finna fall under oss dess öka vilja tid deras hel öva svensk över folk vara ingen idag söka arbete att sedan bara man mycket person inte denna regering tänka skapa vilja ett blogg men hel någon låta tycka barn mot annan fall antal hålla denna också försöka jag fall bok böra sig år lag använda dig honom skola mig människa här vår därför person hans hos enligt ring mycket mig slag åt olik alltid vid helt hans veta arbete när fler gälla hon lag värld viss viktig lägga som mig bild tänka betyda känna men bara börja vår söka just person eftersom annan säga den din där skapa måste när dig läsa ingen man ligga min också sin vid upp dock komma deras inom dig fall liten man fall år veta denna från genom son ring tänka sätt ingen år dock öka bara äga deras komma regering måste del komma mycket viktig skola helt unna lik lägga son komma tal lik den all öka sådan person varför lik detta annan någon vilken sen utan vända sin till sedan både kommentar oss vara att del äga annan bara upp jag sådan länge väl lik mycket öva man kapa hos vilken denna vilja lag tänka vara egen behöva utan äga vid svensk bli ligga samt artikel liten den själv samt finna bok bra sida sak från än använda komma också år kapa kunna viktig blogg med olik kanske efter alltid blogg dig inom inom någon varför en dig lite ligga

Type the underline word and hit SPACE
Time : 60s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  
1 Minute Swedish typing test
2 Minute Swedish typing test
3 Minute Swedish typing test
5 Minute Swedish typing test
10 Minute Swedish typing test
15 Minute Swedish typing test
20 Minute Swedish typing test
25 Minute Swedish typing test
30 Minute Swedish typing test
60 Minute Swedish typing test

How are the Swedish words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Swedish language. You can type in your own Swedish words or Swedish article if you want. We have put these options in Custom Swedish Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Swedish test a bit more interesting. The Swedish typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Swedish typing speed.


How many Swedish words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Swedish words per minute (WPM), what Swedish translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Swedish word.

Why Swedish typing speed matters?

The faster you can Swedish type, the faster you will be able to communicate with others on Swedish language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Swedish typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Swedish typing speed?

An average professional Swedish typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Swedish language. More advanced positions require 80 to 95 Swedish word for Swedish language. There are also some advanced Swedish typists work that requires speeds above 120 WPM Swedish language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us